ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vaxholms stad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 676 Bebyggelsenamn : 283 Naturnamn : 338
Vaxholm stad och fästning Askudden udde Vaxholm kommun Saknas Saknas
Vaxholm stad Badstugrundet holme Vaxholm kommun Nummerförteckning förteckning
Vaxholm stad och fästning Badstugrundet grund Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Vaxholm numera stad Badstugrundet, (resp. Badstuholmen) holme Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Vaxholm stad Badstugrundet, (resp. Badstuhomen) holme Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Vaxholm stad Badstuholmen holme Vaxholm stad Askudden udde
Vaxholm stad Badstuholmen holme Vaxholm stad /Se Askuddsgatan gata
Vaxholm stad Bastugrundet holme Vaxholm Saknas Badhusgatan gata
Vaxholm stad och fästning Bastugrundet holme Vaxholm stad /Se Badhusviken vik
Vaxholm fästning och stad Bergholmen holme Vaxholm simpor inbyggarbeteckning Bastugrundet kobbe
Vaxholm fästning och stad Bergholmen holme Aludden stadsäga Bastutomten Saknas
Vaxholm stad /Se Bergholmen holme Annedal stadsäga Batteriet jordbatteri
Vaxholm stad Bergholmen holme Annehill stadsäga Batterigatan gata
Vaxholm stad /Se Bergholmen holme Bedalund stadsäga +Batterihagen skog
Vaxholm stad /Se Bergholmen holme Bergklinten stadsäga Begr.pl. kyrkogård
Vaxholm stad /Se Bergholmen holme Bergshyddan stadsäga Berggatan gata
Vaxholm stad /Se Bergholmen holme Bidalite stadsäga Bergstugugatan gata
Vaxholm stad /Se Bergholmen holme Byviken stadsäga Blynäs Saknas
Vaxholm stad /Se Bergholmen holme Charlottenberg stadsäga Blynäs, Lilla Saknas
Vaxholm stad /Se Bergholmen holme Charlottenhill stadsäga Blynäshagen skogsdunge
Vaxholm stad /Se *Bergsholm holme Charlottenhill stadsäga Blynäsviken vik
Vaxholm stad /Se *Björkholmen holme Dinaberg stadsäga Blynäsvägen väg
Vaxholm stad /Se *Björn ?udde Ekbacken stadsäga Bomhålet sund
Vaxholm stad /Se *Björngrundet grund Ekegården stadsäga Borgmästarevägen Saknas
Vaxholm stad /Se *Björnholmegrund holme Ekudden Saknas Brahevägen väg
Vaxholm stad /Se Björnholmen holme Elfsten stadsäga Brunsgatan gata
Vaxholm stad /Se Björnholmen holme Fortet befästning Brännudden udde
Vaxholm stad /Se Björnholmen holme Fredriksstrand Saknas Byviken vik
Vaxholm stad /Se Björnholmen holme Fridhem stadsäga Byviksgärdet åker
Vaxholm stad /Se Björnholmen holme Gustavsberg Saknas Dalhugget skog (o. åker?)
Vaxholm stad /Se Björnholmen holme Hemmet stadsäga Dalkarlsudden udde
Mariestad, se Vaxholm stad /Se Björnholmen holme Henriksberg stadsäga Drottninggatan gata
Mariestad stad /Se Björnholmen holme Hildeborg stadsäga Dykdalbviken vik
Mariestad stad /Se ?Björnholmen holme Höjden stadsäga Ekudden udde
Eriksö gd Björnholmen holme Johannesberg Saknas Ekuddsgatan gata
Ramsö by Björnholmen holme Jättendal stadsäga Ekuddsgatan, Västra gata
Rindö by Björnholmen holme Kabacka stuga Ekuddsgatan, Östra gata
Sankt Petri kyrka kyrka /Se Blynäsviken vik Kalkugn Saknas Ekuddshamn vik
Tynningsö säteri Blötviken vik Karlshill Saknas Ekuddsparken park
Vaxholmen fästning Brenholmen, se Fårholmen holme Kruthus Saknas Ekuddsplan Saknas
Vaxholm fästning Byviken vik Kullen stadsäga Eriksögärdet åker
Vaxholm fästning Båthusholmen, se Båthusholmen, Stora holme Källviken Saknas Eriksömaren insjö
Vaxholm fästning och stad Båtsholmen, Lilla holme Lillgården stadsäga Eriksöudd udde
Vaxholm fästning och stad Båtsholmen, Stora holme Lillvassö Saknas Eriksövägen väg
Vaxholms fästning Saknas Båtsholmen, Stora holme Linholmen stadsäga +Falkens udde udde
  Båtudden udde Ludvigsberg stadsäga Fiskaregatan Saknas
  Båtudden, Norra udde Lugnet stadsäga Fiskaregränd gata
  Båtudden, Södra udde Magdelund stadsäga Fjärden, Södra fjärd
  Båtviken vik Marieberg stadsäga Framnäshagen skogsdunge
  Bärgaholmen, se Bergholmen holme Marieberg stadsäga Framnäsvägen Saknas
  Bötet, N. udde Marieberg stadsäga Funkarnsäng åker
  *Dalkarlsgrundet grund Matildeberg stadsäga Garfvaregränden gata
  *Dalkarlsgrund holme Mildasberg stadsäga Getberget udde
  *Dalkarlsgrund holme Minedal stadsäga Grisselmaren vik o. åker
  *Ekefjärden fjärd Mjöldammen stadsäga +Gustavsbergsudden udde
  Ekholmen holme Oscar Fredriksborg fästning Hamngatan gata
  Ekholmen holme Pettersberg stadsäga Herrhagen åker
  Ekholmen holme Pettersberg Saknas Hotellgränd gata
  Ekholmen holme Pukholmen stadsäga Hållsängen åker
  Ekholmen holme Rindö hemman Hållsängsviken vik
  Ekholmen holme Rindöbaden Saknas Industrihamnen vik
  Ekholmen holme Rindöby stadsäga Industrivägen Saknas
  Ekholmen holme Rindö redutt befästning Ingeniörvägen väg
  Ekholmen holme Rolandsberg stadsäga Kabeludden udde
  Ekholmen holme Rolandsberg stadsäga Kaninen kobbe
  Ekholmen holme Rörängen stadsäga Kapellgatan gata
  Ekholmen holme Signedal stadsäga Kaptensgatan Saknas
  Ekholmen, Lilla holme Sjövreten stadsäga Kasernvägen Saknas
  Ekholmen, St. o. L. holmar Skolan stadsäga Klockaregatan gata
  Ekholmen, St. o. L. holmar Smedjebacken stadsäga Korsgatan gata
  Ekholmen, St. o. L. holmar Sofieberg Saknas Kronudden udde
  Ekholmen, St. o. L. holmar Sofiero stadsäga Kronuddsgatan gata
  Ekholmen ö Solhem stadsäga Kungsgatan gata
  Ekholmen holme Storstugan hus Kvarnberget berg
  Ekholmen, Stora holme Storvassö lägenhet Kvarngr. bränning
  Ekholmen, Stora holme Tildasro stadsäga Kyrkogården kyrkogård
  Ekudden udde Waxholms Fästning befästning Kyrkogårdsvägen Saknas
  Ekudden udde Vegaområdet stadsäga Lillgatan Saknas
  Ekuddshamn hamn Vikingsborg stadsäga Lillholmen Saknas
  Engehol., se Kalvholmen holme Vårbacka stadsäga Lillvass vik
  *Engholm holme Västergården hmd Lillängen åker
  *Eriksudd udde Västergården, Lilla stadsäga Lotsgatan gata
  Eriksömaren sjö Västerskogen stadsäga Lägergatan gata
  *Fadholm del av ö Saknas Saknas Lägerhöjden berg
  *Fiskholm holme Agnesberg avs. Lägret f.d. exercisplats
  *Fläskholm f.d. holme Almvik avs. Länsmansudden udde
  *Fläskholm ?udde Alphyddan avs. Mjöldammen åker
  Fredriksborg, se Oxdjupet sund /Se Altorp avs. Mjöldammsodlingen åker
  Furuholmen holme Aludden avs. Neptunivägen Saknas
  Furuholmen holme Annehill avs. Norrberget berg
  Furuholmen holme Annero avs. Norrbergsgatan gata
  Furuholmen holme Annero avs. Norrbergshamn vik
  Furuholmen holme Annero avs. Norrbergsplan Saknas
  Furuholmen holme Axelsberg avs. Norrfjärden fjärd
  Furuholmen holme Bellevue avs. Norrgatan gata
  Furusundsgrynnan skär Bellevue avs. Norrhamnen vik
  Furusundsviken vik Bergabo avs. Norrhamnsgat. gata
  Furusundsviken vik Bergholmen avs. Norrhamnsplan Saknas
  *Fyrkanten ?vik eller udde Bergshyddan avs. Norrängen åker
  Fårholmen holme Bergshyddan avsöndringar Norrängsviken vik
  Fårholmen holme Bergudden avs. Nygatan Saknas
  Fårholmen holme Björkbacken avs. Oxdjupet sund
  *Fädholm del av ö Björkbacken avs. Parkvägen Saknas
  Fäholmen del av ö Björkbacken avs. Pilgatan gata
  Fäholmen del av ö Björkhagen, Södra avs. Postmästarebacken gata
  Fäholmen del av ö Björkhyddan avs. Promenadgatan gata
  Fäholmen del av ö Björkvik avs. Pukholmen holme
  Fäholmen del av ö Björkviken avs. Pålsundet sund
  Fäholmen del av ö Björnholmen avs. Pålsundsvägen väg
  fääholmen, se Ramsöholm holme Bo avs. Qvarngatan Saknas
  *Föholmen del av ö Båtsholmen, Lilla avs. Ramsösund sund
  Galgberget berg? Båtsholmen avs. Repslagaregatan gata
  *Garsholmar holmar +Båtsmanstorpet Saknas Repslagaregatan gata
  Geijershill triangelpunkt Båtudden avs. Rindö ö
  Getfoten, Lilla holme Daggebo avs. Rindösund sund
  Getfoten, Stora holme Dalen avs. Roddaregatan Saknas
  Getfoten, Stora holme Edlunda hmd Rosenbergsgatan gata
  Getfösan holme Ekbacken avs. Rydbolundsvägen väg
  Getfösan holme Ekebo avs. Rådhuset Saknas
  Getholmen holme Ekebo avs. Rådhusgatan gata
  Granholmen, Västra o. Östra holmar Ekensberg avs. Rörängen åker o. vik
  Granholmen, V. o. Ö. holmar Ekholmen, Stora avs. Skeppsbron gata
  Granholmen, Ö. holme Eklunda avs. Skolgatan gata
  Granholmen, Östra ö Eknäs avs. Skomakarkärret åker
  ?Granholmen, Östra ö Elisedal avs. Skutviken, Lilla vik
  Granholmen, Östra holme Enhörna avs. Skutviken, Stora vik
  Granholmen, Östra holme Eriksberg avs. Skutvikshagen skogsdunge
  Granholmen, Östra holme Eriksdal avs. Skutviksvägen Saknas
  Granholmen, Östra holme Eriksdal avs. Smedgatan gata
  granholmen, se Getfoten, Stora holme Foresthill avs. Smedjebacken backe
  Grenadjärbryggan brygga? Fridhem avs. Smedjegatan gata
  Grisselmaren ?vik Furebo avs. Snickarevägen Saknas
  Grisselmaren vik Furuholmen avs. Soldatgatan Saknas
  Gröna Jägarna holmar Furusund, Lilla hmd. Stjernkikarebacken gata
  Gröna Jägarna holmar /Se Fårholmen avs. Stjärnkikeriet berg
  *Gåsholm holme Getholmen avs. Storvass vik
  *Gåsholm holme Gläntan avs. Storvasskogen skog
  Hemviken vik Gläntan avs. Strandgatan, Södra gata
  Hästholmen holme Granholmen lht Strandgatan, Östra gata
  Hästholmen holme Guckebo avs. Svedlandet åker
  Hästholmen holme Gullbo avs. Söderhamnen vik
  Hästholmen holme Gunilla avs. Söderhamnsplan Saknas
  Hästholmen holme Hedvigsdal avsöndringar Telegrafberget berg
  Hästholmen holme Hjelmersro avs. Timmermansvägen Saknas
  Hästholmen holme Hästholmen avs. Torget torg
  Hästholmen holme Höganäs villaområde Torggatan gata
  Hästholmen holme Högtorp avs. Trappgatan gata
  Hästholmen holme Idskär avs. Trefaldighetskällan källa
  Hästön, se Hästholmen holme Ingebo avs. Trädgårdsgatan gata
  Höggarnsfjärden fjärd Ingridshov avs. Tullhusgränd gata
  Höggarnsfjärden fjärd Juliusberg avs. Tvärgatan Saknas
  Idskär, Norra holme Karlberg avs. Ullbergsstigen Saknas
  Idskär, Södra holme Karlshäll avs. Vallgatan, Lilla gata
  Juliusberg berg? Karlsro avs. Vallgatan, Stora gata
  Jägarna, Gröna holmar Kammarholmen, Lilla avs. Vaxholmsfjärden, N. fjärd
  Jägarna, Gröna ögrupp Kammarholmen, Stora avs. Vaxholmsfjärden, S. fjärd
  ?Kalvholmen holme Klinten avs. Vaxholmssundet sund
  Kalvholmen holme Klippan avs. Vattugatan, Lilla gata
  Kalvholmen holme Klippan avs. Vattugatan, Stora gata
  Kalvholmen holme Knutsholmarna avs. Vaxön ö
  Kalvhuvudet udde Koppang avs. Villagatan gata
  Kalvhuvudet ö Kristinedal avs. +Vintergatan vinterväg
  Kamerholmarne, se Kammarholmen, Lilla o. Stora holmar Kristinedal Saknas Västerhamnen vik
  Kammarholmen, St. holme Kuba avs. Västerhamnsplan Saknas
  Kammarholmen, St. o. L. holmar Kullen avs. Åttahålet sund
  Kammarholmen, Lilla holme Kungen, Västra avs. Österhamn vik
  Kammarholmen, Stora o. Lilla holmar Kungen, Östra avs. Saknas Saknas
  Kammarholmen, Stora holme Kvarntäppan avs. Nummerförteckning förteckning
  Kammarholmen, Lilla o. Stora holmar Källviken avs. Nummerförteckning förteckning
  Kaninholmen holme Lillgården avs. Nummerförteckning förteckning
  Kaninholmen holme Lilltomta avs. Nummerförteckning förteckning
  Kaninholmen holme Lillängsudde avs. Nummerförteckning förteckning
  Kastellet udde? Lindesberg avs. Nummerförteckning förteckning
  Kastellet ö Ljungbacken avs. Nummerförteckning förteckning
  Kattholmen holme Loviseberg avs. Abborrsvepen notvarp
  Kattholmen holme /Se Ludvigsberg avs. Badstuudden udde
  *Klaveudden udde Lugnet avs. Bastukärret åker
  Knutholmen holme Lyckedal avs. +Batteriholmen holme
  Knutholmen holme Långholmen torp Bergholmen holme
  Knutholmen holme Länsmansudden avs. Beteshagen skog
  Knutholmen holme Lövudden avs. Björkudden udde
  Knutholmen holme Lövudden avsöndringar Björnholmen holme
  Knutsholmen holme Majdal avs. Blacken bränning
  Knutsholmen holme Marieberg avs. Blötviken vik
  Knutsholmen holme Marieberg avs. Bockberget udde
  Kodjupet sund /Se Mariedal avs. Broängen åker
  Kungarna holmar Mariehill avs. Båtsholmen, Lilla kobbe
  *Kritholmar, (ev. Krutholmar) holme Maryhill avs. Båtsholmen, Stora kobbe
  Kronudden udde +Mellangården hmd. Båtudden udde
  Krutholmen holme Myrholmen hmd. Båtuddsskogen skog
  *Krutholmen holme Myrnäs avs. Bötet, Norra udde
  *Kråkskär holme Måndalen hmd? Bötet, Södra udde
  *Kråkskär holmar Månsebo avs. Bötsberget berg
  *Kråkskär(sholmen) holme Nissebo avs. Bötsviken vik
  Kråk Skiär holmar /Se Norrängen avs. Dalgången åker
  Kråkskiär, se Jägarna, Gröna holmar Ottarsberg avs. Ekholmen holme
  Kråskiär holmar /Se Parkhyddan avs. Ekholmen, L. holme
  Kungarna holmar Persberg avs. Ekholmen, Stora holme
  Kungarna holmar Ragnarstrand avs. Ekholmsg. undervattensgrund
  Kungarna holmar Ramsberg avs. Ekholmsknallen undervattensgrund
  Kungarna holmar Ramsjöberg avs. Elidasgrund undervattensgrund
  Kungarna holmar Ramsjöholm avsöndringar Enskären kobbar
  Kungarna holmar Ramsjöhäll avs. Fjärdedelsängen åker
  Kungarna holmar Ramsjölund avs. Furusundsviken vik
  Kungarna holmar Ramsö hemman Furuholmen holme
  Kungarna holmar Ramsö Skogsö avsöndringar Fårholmen holme
  Kyrkeholm, se Ekholmen holme Ramsövarv avs. Fårholmen kobbe
  *Kyrkholmen holme Risberga avs. Fårholmsberget berg
  *Kyrkholmen holme Robertshill avs. Fäholmen landfast holme
  *Kyrkogårdsholmarna holmar +Rom avs. Fäholmsudden udde
  Ladviken vik Sankgrundet avs. Färjstället Saknas
  Langholmen, se Granholmen, Östra holme Sankta Helena avs. Getfösan kobbe
  Lillholmen holme Sjöberga avs. Getholmen holme
  Lillvass udde Sjövik avs. Granholmen, Östra holme
  Lillängsviken, Lilla vik Sjövik avs. Granholmshålet sund
  Lillängsviken, Stora vik Sjövillan avs. Gruvskogen skog
  Lindh Öhn, se Rindö ö Sjötomta avs. Gröna Jägare kobbar
  Lindö, se Rindö ö Sjövreten avs. Gärdet, Bortre åker
  *Långholm holme Skarpö hemman Hemgärdena åker
  *Långholmarna holmar Skarpö, L. hmd. Hemviken vik
  *Långholmarna holmar Skarpöborg villaområde Hemviken vik
  Långholmen, se Granholmen, Östra ö Skarpöby by Hemängen åker
  *Långholmen ö +Skarpökrog krog Holmensedet ede
  Långholmen, se Granholmen, Östra holme +Skarpöudd hmd Hopvarpet notvarp
  Långholmen holme Skarpövik avs. Hästhagen skogsdunge
  Långholmen holme Skeppsvarvet Saknas Hästholmen holme
  Långholmen holme Skogshyddan avs. Höggarnsfjärden fjärd
  Långholmen holme Skogshyddan avs. Idskär kobbar
  Långholmen holme Skogsöborg avs. Isklubbsudd udde
  Långholmen holme Skolan avs. Kalvholmen holme
  Långholmen holme Snickarebacken, L. Saknas Kammarholmen, Lilla kobbe
  Långholmen holme Snickarebacken, St. Saknas Kammarholmen, Stora holme
  *Långholmen, St. holme Sofiedal avs. Kammarholmshålet sund
  Långholmerna, se Granholmen, Västra o. Östra holmar Sofiero avs. Kammarholmsviken vik
  Långholmsfjärden fjärd Sofiero avs. Kammarholmsvreten åker
  Långholmsfjärden fjärd Sofiero avs. Klingenskärr åker
  Länsmansudden udde Solbacka avs. Knutsholmarna holme
  Lönholmarna, se Granholmen, Östra holmar Solbacken avs. Kolängen åker
  Lövudden udde Solbacken avs. Kolängsberget berg
  Maren, St. numera sjö Solberga avs. Kullberget udde
  Maren, St. numera sjö Solliden avs. Kungarna holmar
  Maren, St. numera sjö Solstrand avs. Kvarntäppan åker
  Maren, St. sjö Sommargård avs. Kvarnudden udde
  Maren, Stora sjö Sommarro avs. Källviken vik
  Maren vik Sommarskärs trädg. avs. Källviksvreten åker
  Marsviken vik Stensliden avs. Ladudden udde
  Marsviken vik Stjärnhill avs. Lillängen åker
  Marviken, se Marsviken vik Stonyhill avs. Lillängen åker
  Mjöldammsviken vik Storängen avs. Lillängsudden udde
  Mjölkviken vik Sturegård avs. Lillängsviken vik
  Myrholmen holme Sveaborg avs. Lillängsviken, Bortre vik
  Myrholmen udde Tallbo avs. Långholmsfjärden fjärd
  Myrholmen holme Tallhöjden avs. Långholms Sund sund
  Myrholmsmaren sjö Tallhöjden avs. Länsmansudden udde
  Myrholmen holme Tomtebo avs. Lövudden udde
  Möörholm, se Myrholmen holme Tomtebo avs. Maren vik
  *Norrberget berg Tootebo avs. Maren, Lilla sumpmark
  *Nornäsfjärden fjärd Toppen avs. Maren, Stora insjö
  Norrhamn hamn Torpet avs. Marshålet utfallsdike
  *Norrängen ängsmark Tuna avs. Marsviken vik
  Norrängsviken vik Tynningsö säteri Marängen åker
  Norrängsviken vik Tynningö, Lilla avsöndringar Mjölkviken vik
  Notholmen holme Tynningö båtbyggeri avs. Myrholmsmaren insjö
  Notholmen holme Tynningö säteri avs. Mörkdalen åker
  Notholmen holme Utsikten avs. Nordanvädersgnag vik
  Ormudden udde Varvet avs. Norrskogen skog
  Oxdjupet sund Vasholmen avs. Norrskogsviken vik
  Oxdjupet sund Vilan avs. Norrängen åker
  Oxdjupet sund Vikenshill avs. Norrängsviken vik
  Oxdjupet sund Vikingslund avs. Notholmen kobbe
  Oxdjupet sund Vilhelmsberg avs. Nyvreten skog
  Oxdjupet sund Vilhelmsberg avs. Nässeldalen åker
  Oxdjupet sund Vilhelmsberg avs. Nötholm kobbe
  Oxdjupet sund Villa Märta avs. Odlingen åker
  Oxdjupet fästning /Se Vivihäll avs. Odlingen åker
  Oxdjupet sund /Se Vårgårda avs. Ormberget berg
  Oxdjupet sund Vårtomta avs. Ormudden udde
  Oxdjupet sund Vårnhem avs. Per Anderssons gr. undervattensgrund
  Oxdjupet sund Åkersdal avs. Ramsö ö
  Oxdjupet sund Åkeshov avs. Ramsögrynnan undervattensgrund
  Oxdjupet fästning /Se Åkeslund avs. Ramsöholm landfast holme
  Oxdjupet sund /Se +Östergården hmd Ramsöviken vik
  Pannkakan holme Österudden avs. Risholmen holme
  *Pudholmen holme   Sandvreten åker
  Pukholmen holme   Sankgrundet kobbe
  Pukholmen holme   Sankta Helena holme
  Pukholmen holme   Sjövreten åker
  Pukholmen holme   Skarpö ö
  Pukholmen holme   Skarpöholmen holme
  Pukholmen holme   Skarpövik vik
  Pukholmen holme   Skepparstenen sten
  Pukholmen holme   Skogsvreten åker
  Pukholmen holme   Skogsvreten åker
  Pålsundet sund   Skogsön ö
  Pålsundet sund   Skogsöviken, Lilla vik
  Pålsund sund   Skogsöviken, Stora vik
  Pålsundet sund   Skutviken vik
  Pålsundet sund   Skäggafjärd fjärd
  Pålsundet sund   Snickarbackäng åker o. äng
  Pålsundet sund   Snårtäppan åker
  Pålsundet sund   Stegesund sund
  Pålsundet sund   Stenskärshalsen ede
  Pålsundet sund   Stenskärsviken vik
  Pålsundet sund   Sticksund sund
  Pålsundet sund o. befästning /Se   Sticksundsgrynnan undervattensgrund
  Pålsundet sund /Se   Sticksundshålet sund
  Pålsundet sund /Se   Stinasgrundet kobbe
  Pålsundet sund /Se   Storängen åker
  Pålsundet sund /Se   Storängsvreten åker
  Ramsö ö   Strömmen, Västra vik
  Ramsö ö   Strömmen, Östra vik
  Ramsö ö   Sumpen vik
  Ramsö ö /Se   Svedlandet (f.d. åker), skog
  Ramsö ö   Svedlandet, Norra skog
  Ramsö ö   Svedlandet, Södra skog
  Ramsö ö   Tenösund sund
  Ramsö ö   Tjyvudden udde
  Ramsö ö   Tobaksgrundet kobbe
  Ramsö ö   Torparudden udde
  Ramsö ö   Tre gröna Jägare kobbar
  Ramsö ö   Trädgårdsslätten åker
  Ramsö ö   Trädgårdsslättsviken vik
  Ramsö ö   Tynningöbötet udde
  Ramsö ö   Tynningöklack triangelpunkt
  Ramsö ö   Tynningösundet sund
  Ramsö ö   Täppan åker
  Ramsö ö   Udden, Södra udde
  Ramsö ö   Udden, Östra udde
  Ramsö ö   Utsiktsberget berg
  *Ramsöfjärden fjärd   Varpet, Lilla notvarp
  Ramsöholm halvö   Vasholmen holme
  Ramsöholm holme   Vreten åker
  Ramsöholmen del av ö   Älggrundet landfast kobbe
  Ramsösundet sund   Ängsön landfast ö
  Ramsösundet sund   Öskatsskogen skog
  Ramsösundet sund   Öskatsudden udde
  Ramsöviken vik   Österängsudden udde
  *Ridö ö   Österängen åker
  Rindö ö    
  Rindö ö    
  Rindö ö    
  Rindö ö    
  Rindö ö    
  Rindö ö    
  Rindö ö    
  Rindö ö    
  Rindö ö    
  Rindö ö    
  Rindö ö    
  Rindö ö    
  Rindö ö    
  Rindö ö    
  Rindö ö    
  Rindö ö    
  Rindö ö    
  Rindö ö    
  Rindö ö    
  Rindö ö    
  Rindö ö    
  Rindö ö    
  Rindö ö    
  Rindö ö /Se    
  Rindön ö    
  Rindön ö /Se    
  Rindöbaden badplats    
  *Rindöberget berg    
  Rindölandet, se Rindö ö    
  Rindösundet sund    
  Rindösundet sund    
  Risholmen holme    
  Risholmen holme    
  ?Risholmen holme    
  Risholmen holmar    
  Risholmen holme    
  Risholmen holme    
  *Romsön, (resp. Remsön) ö    
  Ronsön, se Ramsö ö    
  Rörängsviken vik    
  Sandgrundet grund    
  Sandgrundet grund    
  Sandgrundet holme    
  Sankgrundet holme    
  Sankgrundet, (resp. Sandgrundet) grund    
  Sankgrundet grund    
  Saxaren, Lilla ö    
  Saxaren, Stora ö /Se    
  Saxarfjärden, Västra fjärd /Se    
  Saxarfjärden, Östra fjärd /Se    
  *Siggafjärden fjärd    
  *Sjunde-augusti-holmarna holmar    
  Skantzen, se Kastellet ö    
  Skarpholm, se Ekholmen holme    
  *Skarpholmen holme    
  Skarpö ö    
  Skarpö ö    
  Skarpö ö    
  Skarpö ö    
  Skarpö ö    
  Skarpö ö    
  Skarpö ö    
  Skarpö ö    
  Skarpö ö    
  Skarpö ö    
  Skarpö ö    
  Skarpö ö    
  Skarpö ö    
  Skarpö ö    
  Skarpö ö    
  Skarpö ö    
  Skarpö ö    
  Skarpö ö    
  Skarpö ö    
  Skarpön ö    
  Skarpö ö    
  Skarpö ö    
  *Skarpöholm holme    
  *Skarpöholm holme    
  Skiäggia Fierden del av Trälhavet    
  *Skofjärden fjärd    
  Skogsö ö    
  Skogsö ö    
  Skogsö ö    
  Skogsö ö    
  Skogsö ö    
  Skogsön ö    
  Skogsön ö    
  Skogsön ö    
  Skogsön ö    
  Skogsön ö    
  Skogsön ö    
  *Skogsön numera del av ö    
  Skogsön ö    
  Skogsön ö    
  Skogsön ö    
  Skogsön ö    
  Skogsöviken, Lilla vik    
  Skogsöviken, Stora vik    
  Skutviken vik    
  Skutviken, Lilla vik    
  Skutviken, Stora vik    
  Skäggafjärden del av Trälhavet    
  *Skäggafjärden fjärd    
  *Skäggafjärden fjärd    
  *Skäggafjärden fjärd    
  *Skäggafjärden fjärd    
  *Skäggafjärden fjärd    
  *Skäggafjärden fjärd    
  *Skäggafjärden fjärd    
  *Skäggafjärden fjärd    
  *Skäggafjärden fjärd    
  *Solafjärden fjärd    
  Soludden udde    
  Solöfjärden fjärd    
  Solöfjärden fjärd    
  Solöfjärden fjärd    
  Solöfjärden fjärd    
  Solöfjärden fjärd    
  Solöfjärden fjärd    
  Solöfjärden fjärd    
  Solöfjärden fjärd    
  Solöfjärden fjärd    
  Solöfjärden fjärd    
  Solöfjärden fjärd    
  Solöfjärden fjärd    
  Solöfjärden fjärd    
  Solöfjärden fjärd    
  Solöfjärden fjärd    
  Solöfjärden fjärd    
  Solöfjärden fjärd    
  Soöfierden, se Solöfjärden fjärd    
  Sparpö, se Skarpö ö    
  *Stecksund sund    
  Stegsundet sund    
  Stegsundet sund    
  Stegsundet sund    
  Stegsundet sund    
  Stegsundet sund    
  Stegesundet sund    
  Stegsundet sund    
  Stegesundet sund    
  Stenskärsviken vik    
  *Stensund sund    
  Stinasgrundet holme    
  Stinasgrundet grund    
  *Stocksund sund    
  Storholmen holme    
  Storholmen holme /Se    
  Storvassö del av Risedö    
  *Stroket sund    
  *Strovikfjärden fjärd    
  *Stäkessund sund    
  Stäkesünde, se Stegesundet sund    
  *Stäkesundet sund    
  *Stäket fjärd    
  *Stäksundet sund    
  Sumpen sjö    
  Söderhamn hamn    
  Söderkullasundet sund    
  Söderkullasundet sund    
  Tallaröfjärden fjärd    
  Tallaröfjärden fjärd    
  Tallaröfjärden fjärd    
  Tallaröfjärden fjärd    
  Tallaröfjärden fjärd    
  *Tenöfjärden fjärd    
  ?Tenösund sund /Se    
  ?Tenösund sund /Se    
  Tenösund sund    
  Tenösund sund    
  Tenösundet sund    
  Tenösundet sund    
  *Tinningö ö    
  Tjuvudden udde    
  Tobaksgrundet holme    
  Torsbyfjärden fjärd    
  Torsbyfjärden fjärd    
  Torsbyfjärden fjärd    
  Torsbyfjärden fjärd    
  Torsbyfjärden fjärd    
  Torsbyfjärden fjärd    
  Torsbyfjärden fjärd    
  Torsbyfjärden fjärd    
  Torsbyfjärden fjärd    
  Torsbyfjärden fjärd    
  Torsbyfjärden fjärd    
  Torsbyfjärden fjärd    
  Torsbyfjärden fjärd    
  Torsbyfjärden fjärd    
  Torsbyfjärden fjärd    
  Torsbyfjärden fjärd    
  *Trehörningsholmar holmar    
  Trekongeholma, se Risholmen o. Kungarna holmar    
  Trekonungsholmarna, se Kungarna holmar    
  *Trekonungsholmarna holmar    
  *Trekungar holmar    
  *Trekungars holmar holmar    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet innanhav    
  Trälhavet fjärd    
  Tumlaren holme    
  Tumlaren holme /Se    
  *Tynningebötet del av Tynningö    
  *Tynningbötet udde    
  *Tynningemaren numera sjö    
  Tynningö ö    
  ?Tynningö ö    
  Tynningö ö    
  Tynningö ö    
  Tynningö ö    
  Tynningö ö    
  Tynningö ö    
  Tynningö ö    
  Tynningö ö    
  Tynningö ö    
  Tynningö ö    
  Tynningö ö    
  Tynningö ö    
  Tynningö ö    
  Tynningö ö    
  Tynningö ö    
  Tynningö ö    
  Tynningö ö    
  Tynningö ö    
  Tynningö ö    
  *Tynningöbötet bergudde    
  Tynningöklack bergudde    
  Tynningöklack bergudde    
  Tynningöklack del av Tynningö    
  Tynningö klack triangelpunkt    
  *Tynningömaren numera sjö    
  Tynningösundet sund    
  Tönninge, se Tynningö ö    
  *Tönninge ö    
  *Tönningelandet ö    
  *Tönningelandet ö    
  Utsiktsberget berg    
  Waasholmen, se Vasholmen, Stora holme    
  *Vasen, St. holme    
  Vasholmen holme    
  Vasholmen, Lilla holme    
  Vasholmen, Lilla holme    
  Vasholmen, Stora holme    
  Vasholmen, Stora holme    
  Vasholmen, St. holme    
  Vasholmen, St. holme    
  Vasholmen, St. holme    
  Vasholmen, St. holme    
  Vasholmen, Stora holme    
  *Vaxholm ö    
  Vaxholmen holme    
  Vaxholmen holme    
  Vaxholmen holme    
  Vaxholmen holme    
  Vaxholmen holme    
  Vaxholmen holme    
  Vaxholmen holme    
  Vaxholmen holme    
  Vaxholmen holme    
  Vaxholmen holme    
  Vaxholmen holme    
  Vaxholmen holme    
  Vaxholmen holme    
  Vaxholmen holme    
  Vaxholmen holme    
  Vaxholmen holme med fästning    
  Vaxholmen holme med fästning    
  Vaxholmen holme med fästning    
  Vaxholmen holme    
  Vaxholmen holme    
  Vaxholmen, se Vaxholm stad /Se    
  Waxholmsfierden, se Vaxholmsfjärden, N. o. S. fjärd    
  Vaxholmsfjärden, Norra fjärd    
  Vaxholmsfjärden, Norra fjärd    
  Vaxholmsfjärden, Norra fjärd    
  Vaxholmsfjärden, Norra fjärd    
  Vaxholmsfjärden, Norra fjärd    
  Vaxholmsfjärden, Södra fjärd    
  Vaxholmsfjärden, Södra fjärd    
  Vaxholmsfjärden, Södra fjärd    
  Vaxholmsfjärden, Södra fjärd    
  Vaxholmsfjärden, S. fjärd    
  Vaxholmsfjärden, S. fjärd    
  Vaxholmsfjärden, S. fjärd    
  Vaxholmsfjärden, S. fjärd    
  Vaxholmsfjärden, Södra fjärd    
  Vaxholmsfjärden, Södra fjärd    
  Vaxholms fästning Saknas /Se    
  Vaxön ö    
  Vaxön ö    
  Vaxön ö    
  Vaxön ö    
  Vaxön ö    
  Vaxön ö    
  Vaxön ö    
  Vaxön ö    
  Vaxön ö    
  Vaxön ö    
  Vaxön ö    
  Vaxön ö    
  Vaxön ö    
  Vaxön ö    
  Vaxön ö    
  Vaxön ö    
  Vaxön ö    
  Vaxön ö    
  Vaxön ö    
  Vaxön ö    
  Vaxön ö    
  Vaxön ö    
  Vaxön ö /Se    
  Vaxön ö /Se    
  Vaxön ö /Se    
  Vaxön ö /Se    
  Vaxön ö /Se    
  Vaxön ö /Se    
  Vaxön ö /Se    
  Vaxön ö /Se    
  Vaxön ö /Se    
  Vaxön ö /Se    
  Vaxön ö /Se    
  Vegabryggan brygga    
  Västerhamn hamn    
  Älggrundet grund    
  *Ängholmen holme    
  *Ängholm holme    
  *Ängholm holme, (möjl. udde)    
  Öskaten skär    
  Österhamn hamn    
  Nordanvädersgnag vik    

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.