ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Möja socken : Värmdö skeppslag : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 54 Naturnamn: 1879 Bebyggelsenamn: 179 Naturnamn: 1969
Kartförteckning förteckning Abborrstenen bränning /Se Saknas Saknas Abborrstenen sten
Kartförteckning förteckning *Adskäret holme Kartförteckning förteckning Adolfsberg berg
Kartförteckning förteckning *Aggskären holmar Kartförteckning förteckning Algrundet grund
Kartförteckning förteckning Alharan, Inra kobbe Nummerförteckning förteckning Alharan, Inra kobbe
Kartförteckning förteckning Alharan, Yttra kobbe Nummerförteckning förteckning Alharan, Inre kobbe
Kartförteckning förteckning Alkobb kobbe Nummerförteckning förteckning Alharan, Yttra kobbe
Sagesmän förteckning Alkobb kobbe Nummerförteckning förteckning Alharan, Yttre kobbe
Möja, Stora ö Alkobb kobbe Nummerförteckning förteckning Alkilen vik
Möja, Stora ö Alkobb kobbe Nummerförteckning förteckning Alkilen ängskil
Möja sn /Se Alkobb kobbe Nummerförteckning förteckning Alkilen ängskil
Möja ö o. socken /Se Alkobb kobbe /Se Nummerförteckning förteckning Alkobb kobbe
Möja sn /Se Almgrensudden udde /Se Nummerförteckning förteckning Alkobb kobbe
Alstranden lht /Se Alskäret skär Nummerförteckning förteckning Alkobb kobbe
Berg by Alskäret kobbe /Se Nummerförteckning förteckning Alkobb kobbe
Berg by Angedrommen holme Nummerförteckning förteckning Alkobb kobbe
Berg by Angö ö Nummerförteckning förteckning Almgrensudden udde
Berg by Angö ö Nummerförteckning förteckning Alskäret kobbe
Berg by /Se Angö ö Nummerförteckning förteckning Anderserskobb kobbe
Bärga, se Berg by Angö ö Nummerförteckning förteckning Anderskobb kobbe
*Djäknesäcken Saknas Lill-Angö del av ö Nummerförteckning förteckning Anderslarsharan kobbe
Fågelstångsudden lht /Se Angö, Lill- öparti Nummerförteckning förteckning Anderslarsharan kobbe
*Granö torp Angö ö /Se Nummerförteckning förteckning Andreasgrynnan undervattensgrund
Grundet hmn /Se Angödomen (resp. *Angödrommen) holme Nummerförteckning förteckning Angö ö
Hamn torp Angödrommen ö Nummerförteckning förteckning Angö holme
?Hamn by Angödrommen skär Nummerförteckning förteckning Angö ö
Hamn by o. torp /Se Angökobben udde Nummerförteckning förteckning Angödomen kobbe
Klubben lht /Se Antaskobb kobbe Nummerförteckning förteckning Angödrommen kobbe
Långvik by Arresten kobbe Nummerförteckning förteckning Angedrommen kobbe
Långvik by Arresten kobbe /Se Nummerförteckning förteckning Angedrommen skär
?Långvik by Ars vik /Se Nummerförteckning förteckning Angömaren insjö
Långvik by Arselklappen halvö Nummerförteckning förteckning Antaskobb kobbe
Långvik hmn /Se Arselklappen udde /Se Nummerförteckning förteckning Anteskobb kobbe
Långviksnäs hmn /Se Askkilen vik Nummerförteckning förteckning Apelhagen lövskogsdunge
Löka by Askkilen, Lilla vik Nummerförteckning förteckning Apelslätten äng
Löka by Askkilen, Stora vik Nummerförteckning förteckning Arresten kobbe
Löka by Askkilen, Lilla o. Stora vikar /Se Nummerförteckning förteckning Ars vik
Löka by Askkobb kobbe Nummerförteckning förteckning Arselsklappen udde
Löka by Askkobbarna ögrupp Nummerförteckning förteckning Arslet kobbe
Löka by /Se Askkobbslimpan kobbe Nummerförteckning förteckning Arslet kobbe
Ramsmora gd *Backskär holme Nummerförteckning förteckning Askkilen ängskil
Ramsmora by Bakstamsfladen vik Nummerförteckning förteckning Askkilen vik
Ramsmora gd Bakstamskobbarna ögrupp Nummerförteckning förteckning Askkilen, Stora vik
Saltvik hmn /Se Bakstamskobb kobbe /Se Nummerförteckning förteckning Askkobb kobbe
Skäret hmn /Se Bakstanskobb skär /Se Nummerförteckning förteckning Askkobbarna kobbar
Skärö fjärding område Bakstamsskäret skär Nummerförteckning förteckning Askkobbsbåden bränning
Stavsudda, Norra och Södra byar Bakstamskäret skär /Se Nummerförteckning förteckning Askkobbslimpan kobbe
Stavsudda, Norra o. Södra byar Bakstamskäret skär /Se Nummerförteckning förteckning Aspdalen äng
Stavsudda, Södra gårdar o. jblhter ?Barskäret, Stora o. Lilla holmar Nummerförteckning förteckning Backskär kobbe
Stavsudda, Norra by Barskäret, Lilla skär Nummerförteckning förteckning Backstanskubb kobbe
Stavsudda, Norra o. Södra byar Barskäret, Stora skär med triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Backstansskär kobbe
Stavsudda, Norra o. Södra byar /Se Barskäret, Lilla o. Stora holmar /Se Nummerförteckning förteckning Backstans.knbb. kobbe
Stavsudda, Norra o. Södra hmn /Se Bastan udde? Nummerförteckning förteckning Bakstamskobb kobbe
Södermöja by Bastan udde /Se Nummerförteckning förteckning Bakstamskobbarna kobbar
*Torp by Bastudden udde Nummerförteckning förteckning Bakstamskär kobbe
  Bastudden udde /Se Nummerförteckning förteckning Bakstamskäret kobbe
  Bastulunsen kobbe Nummerförteckning förteckning Bakstamskärskobben kobbe
  Bastulunsen kobbe /Se Nummerförteckning förteckning Bamboviken vik
  Batteriet kobbe Nummerförteckning förteckning Barskären, Stora o. Lilla skär
  Batterikobbarna ögrupp Nummerförteckning förteckning Barskäret Saknas
  Batterikobben kobbe Nummerförteckning förteckning Barskäret holme
  *Beckskär ö Nummerförteckning förteckning Barskäret holme
  ?Bergbofjärden fjärd Nummerförteckning förteckning Bastan udde
  Bergbofjärden fjärd Nummerförteckning förteckning Bastudden udde
  Bergbofladen vik /Se Nummerförteckning förteckning Bastuklunsen kobbe
  *Bergsten holme Nummerförteckning förteckning Bastulunsen kobbe
  Betsdelen del av Lökaö Nummerförteckning förteckning Batterierna kobbar
  Betsdeln del av Lökaön /Se Nummerförteckning förteckning Batterikobben kobbe
  Betskäret halvö Nummerförteckning förteckning Becksk. kobbe
  Betskärsedet näs Nummerförteckning förteckning Bergbofjärden fjärd
  *Billingön halvö Nummerförteckning förteckning Bergbofladen vik
  Biskopskär halvö Möja sn Bergbofladen, se Kyrkviken Saknas
  Biörnön, se Storö ö Blänningar inbyggarbeteckning Bergboled led
  *Bjönön (trol. *Björnön) ö Bockar inbyggarbeteckning Bergboskärgården öar, holmar
  Björkholm holme Bockar inbyggarbeteckning Betsdelen del av ö
  Björkholm holme /Se Getter inbyggarbeteckning Betsdelen del av Lökaön
  Björkholmen halvö Grisar inbyggarbeteckning Betskäret landfast holme
  Björkholmen holme Kattor inbyggarbeteckning Betskärsedet ede
  Björkholmsgrundet grund Plättar inbyggarbeteckning Billingen bränning
  Björkholmsgrundet kobbe /Se Snorgollor inbyggarbeteckning Biskopskär holme
  Björkholmsviken vik Torskar inbyggarbeteckning Biskopskäret skär
  Björkkobb kobbe Aliceudd lht Bitskäret Saknas
  Björkkobb kobbe Alstrand lht Björkholm holme
  Björkkobb kobbe /Se Anneberg lht Björkholm holme
  Björkkobbegrundet ögrupp Berg bebyggelse Björkholmsgrundet kobbe
  Björkkobben kobbe Berg hemman Björkkobb kobbe
  Björkkobben kobbe Berntstorp lht Björkkobb kobbe
  Björkkobben kobbe Björkholm lht Björkkobb kobbe
  Björkskär ö Björkholmen lht Björkkobb kobbe
  Björkskär holme Bockholmen lht Björkkobben landfast kobbe
  Björkskär skär Ekbacken hmd Björkkobben kobbe
  Björkskäret skär Ekbacken hmd Björkkobben kobbe
  Björkskärsfjärden fjärd Fagerö lht Björkkobben kobbe
  Björkskärsfjärden fjärd Filipsro lht Björkkobben kobbe
  Björkskärs skärgård fiskeskär Fjordholmen lht Björkskär ö
  Björkskärs skärgård holmar Fornby hmd Björkskär ögrupp
  Björkskärs skärgård skärgård Fornby gd Björkskär kobbe
  Björndalen dal Fridholmen lht Björkskäret kobbe
  *Björnviken vik Grundet hmd Björkskärsfjärden fjärd
  *Björnön ö Gubbdal hmd Björkskärs skärgård ögrupp
  Bleckslagaren grund Gubbdal hmd Björkudden udde
  Bleckslagaren bränning /Se Gunnarsö lht Björkängskärret åker
  *Bockholm holme Hamn torp Björndalen dal och mosse
  Bockholmen holme Hamn by Bleckslagaren bränning
  Bockholmen holme /Se Hjortronkobbsboden byggn. Blötkilen vik
  Bockö halvö Höjden hmd Blötkubbar kobbar
  Bockö halvö Johannelund lht Bockholm holme
  Bockö halvö Kilskäret lht Bockö ö
  Bockön del av ö Kilskäret lht Bockö ö
  Bockösundet sund Klippan lht Bockösundet sund
  Bodharen (resp. Bodharan) holme Korsö hmd Bockösundet sund
  Bodharan ö Kåksna gård Bodharan kobbe
  Bodharan skär Lindholmen lht Bodholmen holme
  Bodharan holme /Se +Lustigkulla lht Bodholmen holme
  Bodholmen, Lilla holme Lustigkulla lht Bodholmsströmmen sund
  Bodholmen, Stora holme Långvik hemman Bodkilen ängskil
  Bodholmen, Stora holme Långvik by Bodkobb kobbe
  Bodholmsströmmen vik Långviknäset hmd Bodkobbarna kobbar
  Bodholmsviken vik Långviksnäs hmd Bodkobben kobbe
  Bodkobben kobbe Långång hmd Bodkobben kobbe
  Bodskär ö Låsbrant lht Bodskäret ö
  Bodskär holme Löka bebyggelse Bodskärsbäcken vattenssamling
  Bodskäret skär Löka hemman Bodskärsknuven berg
  Bodskärsbäcken sjö Löka by Bodskärskubb kobbe
  Bodskärsknuven bergspets Marskäret lht Bodudden udde
  Bodskärsstrand terräng Mellangården hmd Bodudden udde
  Bond, se Stora Bonden ö Mellangården Saknas Bodviken vik
  Bonden, Stora ö Mellangården Saknas Bodviken vik
  Bonden, Stora ö Möja barnmorsketomt, se 4 Löka Saknas Bomansåkern åker
  Bonden, Stora Saknas /Se Möja församlings kyrkogård och komministerboställe Saknas Bonden, Stora ö
  Bondkobben kobbe Norrgården hmd Bonden, Stora ö
  Boudden udde /Se Norrskogen hmd Bondkobb kobbe
  *Brandön ö Norrstavsudda, se 1-3 Stavsudda Norra Saknas Bondkobben kobbe
  Brannholm, se Brännholmen holme Norrsundshagen hmd Branta berget berg
  *Brantholmen holme Norrsundshagen hmd Brantabergsmossen mosse
  Bredsandviken vik Norrsundshagen hmd Branten undervattensgrund
  Bredsandviken vik /Se Norrsundshagen gd Brantkrok vik
  Bredskäret halvt skär Ormskär strömmingsfiske Brantängen åker
  Bredskärsharan kobbe Ramsmora hemman Bredsandviken vik
  Brevikudden udde Ramsmora Saknas Bredskär kobbe
  Britasudden udde /Se Ramsmora by Bredskär skär
  Bromsen grund Rödkobbarna bebyggelse Bredskäret kobbe
  Brudgrunden kobbar /Se Rödkobbarna strömmingsfiske Bredskärsharan kobbe
  Brudgrundet kobbe /Se Saltvik hmd Bredskärshögkobben kobbe
  *Brudskär holme Sand hmd Bredvarpet vik
  Brudskären ögrupp Skäret hmd Bredvarpet vik
  *Brunbodar kobbar Soltorp lht Bredvarpsudde udde
  Brunnsbådan ö Stackängen hmd Bredviken vik
  Brunnsbådan kobbar Stackängen hmd Bredviken vik och äng
  Brunnsbåden kobbe Stavsudda Norra bebyggelse Bredvikskobben kobbe
  Brunnsbådan grund /Se Stavsudda Norra bebyggelse Britasbacken backe
  ?Brunskär ö /Se Stavsudda Norra Saknas Britasudden udde
  Brunskär holme Stavsudda, Norra och Södra Saknas Bromsen bränning
  Brunskär ö Stavsudda hemman Brudgrunden kobbar
  Brunskäret skär Stavsudda Södra bebyggelse Brudgrundet kobbe
  Brunskäret, Lilla skär Stavsudda Södra bebyggelse Brunnsbådan kobbe och bränning
  Brunskäret, Stora skär Stavsudda Södra bebyggelse Brunnsbåden kobbe o. bränning
  Brunskäret, Stora skär Stavsudda hemman Brunnshålet äng
  Brunskärsfladen vik Stavsudda poststation Brunnskär, St o. L kobbar
  Brunskärsharan skär Stavsudda, Södra pst Brunnskär, Lilla kobbe
  Bruns Åkren Saknas Storsved båtsmanstorp Brunnskär, Stora kobbe
  Brytbådan grund Storsved båtsmanstorp Brunnskärsharan kobbe
  Brytbådarna grund Strömudden lht Brunskär Saknas
  Brytbådarna grund Svensborg lht Brunskäret holme
  Brädsumpen vik Säck gård bebyggelse Brunskäret, Lilla kobbe
  Brädsumpen vik /Se Södergården hmd Brunskäret, Stora kobbe
  Brändön ö Södergården hmd Brunskärsfladen sund
  Brändösund, Östra sund Södergärdet hmd Brunsk.grunden kobbar
  Brännholmen holme Södermöja hemman Brunskärsharan kobbe
  Brännholmen holme Söderstavsudde, se 1 Stavsudda Södra Saknas Brunskärshögkobben kobbe
  Brännholmen ö Torsedet hmd Brytbådan kobbe
  Brännholmen holme Torsedet hmd Brytbådarne kobbe
  Brännholmen holme Torslund hmd Brädsumpen vik
  Brännholmen holme Träskö lht Brända backen skogsbacke
  Brännholmen holme Udden hmd Brändkilen ängskil
  Brännholmen holme Ulvvik Saknas Brändökubbar, Ö. kobbar
  Brännholmen holme /Se Uppgården hmd Brändösund sund
  Brännholmsflacket fjärd /Se Ymparholmen lht Brännholmen holme
  Bränholmskubbar Saknas Ytterö Saknas Brännholmen holme
  Brännskäret, Lilla holme Östergården hmd Brännholmen Saknas
  Brännskäret, Stora holme   Brännholmen landfast holme
  Brödharar kobbe /Se   Brännholmsflacket Saknas
  Bugö ö   Brännkilen ängskil
  Bugön ö   Brännkojan Saknas
  Bugö ö   Brännkäringensbrunnarna kärr
  Bugön ö   Brännlunsen Saknas
  Bugön ö   Brännskären kobbar
  Bugö holme   Brännskäret, Lilla kobbe
  Bugö ö   Brännskäret, Stora kobbe
  Bugö holme /Se   Bränslan åker
  Bugöskäret skär   Bröderna kobbe
  Bugöskäret holme /Se   Brödharar kobbe
  Bugöviken vik /Se   Brötet åker
  *Bullan ö   Bugö ö
  Bullan holme   Bugö holme
  Bullan el. Bullen skär /Se   Bugön ö
  Bullen ö   Bugökärret åker
  Bullen kobbe   Bugöskäret kobbe
  *Bullerholmsgrunden grund   Bugöskäret kobbe
  *Bullerholmsgryndan grund   Bugöviken vik
  Bullklinten kobbe   Bugöviken vik
  Bullkobben kobbe   Bullen kobbe
  Bulten berg?   Bullen kobbe
  Bulten udde /Se   Bullklinten kobbe
  Bulten udde /Se   Bullkobben kobbe
  Bultgrundet grund   Bulten udde
  Bultgrundet bränning /Se   Bulten udde
  Bultkroksviken Saknas   Bultgrundet bränning
  Buskharan skär   Bultgärdet åker
  Buskharan kobbe   Bultsundet Saknas
  Buskharskobbarna kobbar   Buskharan kobbe
  Byhagen Saknas   Buskharan kobbe
  ?Byholmen holme   Buskharskobbarna kobbar
  Byholmen holme   Buskholm holme
  Byholmen holme /Se   Buskskär kobbe
  Byholmskobbarna kobbar /Se   Byholmen holme
  Byholmskobben kobbe   Byholmen holme
  Byholmsudden udde   Byholmskobbarna kobbar
  Byholmsudden udde /Se   Byholmskobbarna kobbar
  Byttholmen Saknas   Byholmsudden udde
  Byängsbotten åker   Byn f.d. boplatser
  Bålanäs udde   Bådarna kobbar
  Båtdraget vik /Se   Bålanäs udde
  Båtdraget vik /Se   Båtdraget vik
  Båtdraget vik /Se   Båtdraget vik
  Båtholmen halvö   Båtholmen kobbe
  Båtholmen holme   Båtkilen vik
  Båtkobb kobbe /Se   Båtkobb kobbe
  Båtkobben kobbe   Båtkobben kobbe
  Båtkobbsgrunden grund   Båtmästarna Saknas
  Båtmästaren bränning /Se   Båtsman kobbe
  Båtmästaren sten /Se   Båtsmanstäppan åker
  Båtsmansudden udde   Båtsmansudden udde
  Båtsmansudden udde /Se   Båtviken vik
  Båtsviken vik   Bäckkobb kobbe
  Båtsviken vik /Se   Bäckkobben kobbe
  Bäckkobben kobbe   Bäckskäret kobbe
  Bäckskäret skär   Dahlbergsgrundet grund
  *Bärga- och Lökafjärden fjärd   Dalholmar kobbe
  Bönön ö   Dalö kobbe
  Dahlbergsgrundet grund /Se   Dalö, Lilla Saknas
  Dalkarlskojan udde   Dalö, Stora kobbe
  Dalö, Lilla holme   Dammen åker
  Dalö, Stora holme   Dammvreten åker
  Dalökobben kobbe   Degerhagsdiket dike
  Dansberget, se Vårdkasberget berg   Degermossen mosse
  *Davensön ö   Demanskär Saknas
  Delsholmen, Västra holme   Demanskäret holme
  Delsholmen, Östra halvö   Develsefjärden fjärd
  Demanskär ö   Dikesängen äng
  Demanskär holme   Djupet fjärd
  Demanskäret holme   Djuphällor kobbar
  Dioman--sk--, se Demanskär ö   Djupkilen vik
  Diusskär, se Gjusskär ö   Djupkilen vik
  Djupkihls Åkren Saknas   Djupkilsudden udde
  Djupkilen, Lilla o. Stora vikar /Se   Djupkobbarna kobbar
  Djupströmmen sund   Djupkobben kobbe
  Djupströmmen vik /Se   Djupströmmen sund
  Djupviken vik   Djupudden udde
  Djupviken vik /Se   Djupviken vik
  *Djurharan holme   Dragedet Saknas
  *Djurharan ö   Dragedsklinten bergbrant
  *Djurskär holmar   Draken bränning
  Dragedesviken vik   Drommgr. undervattensgrund
  Dragedesviken vik   Dråparkobb, Ö kobbe
  Dragedet terräng   Dråparkubbar kobbar
  Dragedet vik /Se   Dråpharan kobbe
  Dragedet landtunga /Se   Dråpharan kobbe
  Dragedsklinten bergbrant /Se   Dråpharkobbarna kobbar
  Dråparkobbar kobbar   Dråpharkobb, Södra kobbe
  Dråpharan kobbe   Dråpharkobb, Västra kobbe
  Dråpharan holme   Dråpharkobben, Västra kobbe
  Dråphargrundet grund   Dråpharkobben, Östra kobbe
  Dråpharkobb, Södra kobbe   Drängsholmen holme
  Dråpharkobben, Västra kobbe   Drängsholmsgrunden bränningar
  Dränggråten åker   Dunderbacken backe
  Drängsholmen holme   Dunderbacken backe
  Drängsholmen holme   Dunderbacksgärdet åker
  Drängsholmen holme /Se   Dunk kobbe
  Drängsholmsgrunden undervattensgrund /Se   Dynkobb kobbe
  Dynkobb kobbe   Dynkobb kobbe
  Dynkobb kobbe /Se   Dånklövan vik och äng
  Dynkobb kobbe /Se   Dämban grundområde
  *Dämban grund   Edåkern åker
  Dämban grundområde /Se   Ekenssten bränning
  Dävelsöfjärden fjärd   Ekmansudden udde
  *Dävensön ö   Englundskärret åker
  *Dävensön ö   Engströmsudden udde
  *Ekön ö   Enkubb kobbe
  Enfrids Sten holme   Ensamheten kobbe
  *Engskobben ö   Ensammen kobbe
  *Engskär ö   Erik Larskubbar kobbar
  Engskäret, se Ängskäret skär   Fagerö holme
  Engsön, se Angö ö   Fagerösundet sund
  ?Enkobb ö   Famnbakbulen kobbe
  Enkobb kobbe   Famnbaken, St. och L. kobbar
  Ensamheten kobbe   Famnbaken, Lilla kobbe
  *Erik, St. grund   Famnbaken, Stora kobbe
  *Ernkobben holme   Fanbackarn St. och L kobbar
  Estharan, se Gästharan ö   Femmarksvarpet vik
  *Estharan holme   Femtikobben kobbar
  Fagerö ö   Femöringen berg
  Fagerö holme /Se   Fiashålet sund
  Fagerösundet sund /Se   Fiashålet sund
  Famnbaken, Lill- skär   Fingerbulen kobbe
  Famnbaken, Stor- skär   Fingerbulen kobbe
  Femmarksvarpet vik   Finngrunden kobbar
  Femmarksvarpet vik /Se   Finnkobb kobbe
  Fiashålet vik   Finnskobb kobbe
  Fiashålet sund /Se   Finnuddarna uddar
  ?Finnkobb holme   Fiskeskobb kobbe
  Finnkobb kobbe   Fiskeskobbarna kobbe
  Finnuddarna uddar   Fiskköparkobben kobbe
  Finnuddarna uddar /Se   Fisklösan vik
  Fiskeskobb kobbe   Fittan kobbe
  Fiskköparkobben kobbe   Fjärdholmarna holmar
  fiäholmen, se Fjärdholmen, Stora holme   Fjärdholmarna Saknas
  Fiälholmen, se Fjärdholmen, Lilla o. Stora holmar   Fjärdholmen holme
  Fjelholmar, se Fjärdholmen, Stora o. Lilla holmar   Fjärdholmen, Lilla holme
  Fjordholmarna öar /Se   Fjärdholmen holme
  Fjordholmen holme (ev. holmar)   Fjärdholmen, Stora holme
  Fjordholmen, se Fjärdholmen, L:a o. St:a öar   Fjärdskär kobbe
  Fjärdarholmen, Lilla o. Stora holmar /Se   Fladgrunden kobbar
  Fjärdholmen, Lilla holme   Fladkobb kobbe
  Fjärdholmen, Lilla o. Stora holmar   Fladkobb kobbe
  ?Fjärdholmen, Lilla o. Stora holmar   Flatan kobbe
  Fjärdholmen, L:a o. St:a öar /Se   Flatk. kobbe
  Fjärdholmen, Stora holme   Flatkobb kobbe
  Fjärdholmen, Stora o. Lilla holmar   Flatkobben kobbe
  Fjärdholmen, Stoa holme   Flatkobben kobbe
  ?Fjärdholmen, Stora o. Lilla holmar   Flatskutharan kobbe
  Fjärdholmen, St. o. L. holmar   Flatskutharkobben kobbe
  Fjärdholmen, St. o. L. holmar   Flatskäret kobbe
  Fjärdholmen, St. o. L. holmar   Flyn mosse
  Fjärdholmen, St. o. L. holmar   Flyn kärr
  Fjärdholmen, St. o. L. holmar   Fläskberget berg
  Fjärdholmen, St. o. L. holmar   Flöjstångsudden udde
  Fjärdholmen, St. o. L. holmar   Flöjstångsudden udde
  Fjärdholmen, St. o. L. holmar   Flöjstångsudden udde
  ?Fjärdskär holme   Flötet bränning
  Fjärdskär skär   Fockåkern åker
  Fladen fjärd   Fogden landfast kobbe
  Fladgrynnan grund   Fogelskär kobbe
  Fladkobbarna ögrupp   Fornbybranten bergbrant
  Flatgrundet grund   Fornbyfladen vik
  Flatskäret holme   Fornbyholmen landfast holme
  Flatskärskobben kobbe   Fornbyholmen landfast holme
  Flintan kobbe   Framängen äng
  Flintan skär /Se   Furuholmarna holmar
  Flintan skär /Se   Furuholmarna holmar
  Flunderkobben kobbe   Furuholmen kobbe
  Flyn sankmark   Furuholmen holme
  Flöjstångsudden udde /Se   Furuholmen, Stora holme
  Flöjstångsudden udde /Se   Furuholmsgrunden kobbar
  Flötet grund   Furuholmsgrunden kobbar
  Fogden udde   Furuskäret Saknas
  Fornbybranten terräng   Furuskäret holme
  Fornbybranten bergbrant /Se   Furuskäret holme
  Fornbyfladen vik   Fågeludden udde
  Fornbyfladen vik /Se   Fårbranten brant
  Fornbyholmen udde   Fårdön kobbe
  Fornbyholmen halvö   Fårdönsgrundet bränning
  *Funsholm holme   Fårskottet äng
  Furuholmarna ögrupp   Fäkrokarna småvikar
  Furuholmen, Lilla holme   Gaddarna kobbar
  Furuholmen, Lilla holme   Gaddarna kobbar
  Furuholmen, Lilla o. Stora holmar /Se   Galeasbulen kobbe
  Furuholmen, Stora holme   Gamboviken vik /Se
  Furuholmen, Stora holme   Gamla kärret åker
  Furuholmsgrunden grund   Gamla människan vik
  Furuholmsgrunden kobbar /Se   Gamla människan sänka
  Furuskäret holme   Getklinten udde
  Furuskäret holme   Getkobbarna kobbar
  Furuskäret holme /Se   Getkobben kobbe
  Fågeledet Saknas /Se   +Getkobben holme
  Fågelledsklinten Saknas /Se   Getskäret holme
  Fågelstångsudden udde   Gluggen sund
  *Fågelsund sund   Gluggen igengrundat sund
  *Fågelsund sund   Gneten kobbe
  Fågeludden, se Flöjtstångsudden udde   Gneten kobbe
  Fårdön holme   Gneten kobbe
  Fårdönsgrundet grund   Gnetgrundet undervattensgrund
  *Fägården vik   Granholmarna ö
  Färingsön Saknas   Granholmen bebodd ö
  Gaddarna kobbar   Grankobbarna kobbar
  Gammelmänniskan vik /Se   Grankobbarna kobbar
  Getklinten udde /Se   Granörn holme
  Getkobbarna ögrupp   Granörsk. kobbe
  Getkobben kobbe   Grimskobben kobbe
  *Getkobben, Norra holme /Se   Grisselharan kobbe
  Getskär holme   Grisselholmen holme
  Getskäret skär   Grisselholmsflacket Saknas
  Getskäret holme   Grisselholmsviken vik
  Getskäret holme /Se   Grisselkobben kobbe
  Gillskäret, se Hopskäret ö   Groparna vik
  *Gillskäret holme   Gropen åker
  Gillögafjärden fjärd   Gropgårdsled led
  Gillögafjärden fjärd   Gropskobben kobbe
  *Gilstren halvö   Gropsudden udde
  Gistskäret Saknas   Grunda strömmen sund
  Gjusharan, Lilla skär   Gråharen kobbe
  Gjusharan, Lilla kobbe   Gråklinten bergbrant
  ?Gjusharan, Stora ö   Gråskan kobbe
  Gjusharan, Stora skär   Gråskär kobbe
  Gjusharan, Stora kobbe   Gråskär skär
  Gjusharan kobbar /Se   Gråskär kobbe
  Gjusharsbåden grund   Gråskär Saknas
  Gjuskobbarna kobbar   Gråskär holme
  Gjuskobben kobbe   Gråskärskubbar kobbe
  Gjusskär ö   Gråsten kobbe
  Gjusskär skär   Gråtstenar kobbar
  Gjusskären skär   Gräsgrund skär
  Gjusskären skär   Gräsgrund kobbe
  Gjusskäret, Inra skär   Gräsgrundet kobbe
  Gjusskäret, Stora skär   Gräsgrundet kobbe
  Gjusskäret, Yttra skär   Grötängen äng
  Gjusskärsbådan grund   Gubbaskär, Östra o. Västra kobbar
  Gjusskärsbådan grund   Gubbaskäret, Västra kobbe
  Gjusskärsgropen vik?   Gubbaskäret, Östra kobbe
  Gluggen sund /Se   +Gubbdalsedet åker
  Gneten kobbe   Gubbdalsåkrarna åkrar
  Gneten holme   Gubben kobbe
  Gneten klabbe /Se   Gubbensgrynnan bränning
  Gneten kobbe /Se   Gubbgrundet kobbe
  Gnetgrundet bränning /Se   Gubbsk. kobbe
  Granholmen holme   Gubbtäppan åker
  Granholmen ö   Gubbudden udde
  Granholmen holme   Gula grundet kobbe
  ?Grankobben holme   Gula grundet kobbe
  Grankobben kobbe   Guldkobbarna kobbar
  Grankobbsgrundet kobbe   Guldkobben, Långa kobbe
  *Granön ö   Gulgrundet kobbe
  Greslaholm, se Grissleholmen holme   Gulgrundet kobbe
  *Gresleholm holme   Gulgrundet kobbe
  Grisselgrundet kobbe   Gulgrundet kobbe
  Grisselharan kobbe /Se   Gulklinten kobbe
  Grisselholmen holme   Gulkobbarna kobbar
  Grisselholmen holme   Gulkobbarna kobbar
  Grisselholmen holme   Gulkobben, Långa kobbe
  Grisselholmen ö   Gulkubb, Långa kobbe
  Grisselholmen holme   Gumfladen flade
  Grisselholmen holme   Gumman kobbe
  Grisselholmen holme   Gummanskulle kobbe
  Grisselholmen holme   Gumsudden udde
  Grisselholmen Saknas /Se   Gustavstäppan åker
  Grissleholmen holme /Se   Guttigrund kobbe
  Grisselkobben kobbe   Gylje mosse
  Grissleholmsflacket holme /Se   Gålkubbar kobbar
  Grisselholmsviken vik   Gålkubb, Långa kobbe
  Grissleholmsviken vik /Se   Gålstubbar kobbar
  Gropskobben kobbe   Gårdhamman vik
  Grunda strömmen sund /Se   Gårdkobbarna kobbar
  Grytan vik?   Gårkobben kobbe
  Gråharen kobbe /Se   Gårkobben kobbe
  Gråklinten bergudde /Se   Gåsbrant bergbrant
  Gråskan ö   Gåskorgen kobbe
  Gråskagrunden ögrupp   Gäddkroken vik
  Gråskan kobbe   Gäddkroksudden udde
  Gråskan kobbe   Gästharan kobbe
  Gråskär, se Gråskan ö   Gölarna åker
  Gråskär kobbar   Hafferklöv vik och äng
  Gråskär skär   Haggårdarna ängar
  Gråskär ögrupp   Halsängen äng
  Gråtstenarna grund   Halsängen åker
  Gränön, se Norrö ö   Halsängskobben landfast kobbe
  *Gränön ö   Halvankarkobben kobbe
  Gräsgrundet ögrupp   Halvkakan kobbe
  Gräsgrundet grund   Halvvägen kobbe
  Gräsharsten kobbe   Halvvägen kobbe
  Gubben ö   Halvvägen Saknas
  Gubben holme   Halvvägen kobbe
  Gubben skär   Halvvägen kobbe
  Gubbensgrynnan undervattensgrund /Se   Halvvägen kobbe
  Gubbgrundet kobbe   Hamnholmen, Lilla holme
  Gubbkobbarna ögrupp   Hamnholmen, Stora holme
  Gul- förled i naturnamn /Se   Hamnkobben kobbe
  Gulgrundena grund /Se   Hamnlandet kobbe
  Gula grundet grund   Hamnlandet kobbe
  Gula Grundet grund /Se   Hamnstängslan åker
  Gula grundet kobbe /Se   Hamnviken vik
  Gulgrundet grund   Hamnviken vik
  Gulgrundet grund /Se   Harkrankhålet sund
  Gulklinten kobbe   Harkrankviken vik
  Gulklinten kobbe /Se   Harnsäng åker
  Gulkobbarna ögrupp   Harorna, Mellanharan skär
  Gulkobbarna kobbar /Se   Harorna kobbar
  Gulkobben kobbe /Se   Hasselgärdet åker
  Gulkubben kobbe /Se   Hasselkilen ängskil
  Gulkullen kobbe /Se   Havet hav
  Gumfladen fjärd   Hemholmen ö
  Gumman ö   Hemholmen holme
  Gumman holme   Hemlandet ö
  Gumman skär   Hemlandet ö
  Gumsudden udde   Hemstan undervattensgrund
  Gumsudden udde /Se   Hemsundet sund
  Gylje sankmark   Hemsundet sund
  Gylje mosse /Se   Hemsundet sund
  Gåln halvö   Hemvreten åker
  Gårdkobbarna ögrupp   Hemö ö
  Gåsbrant udde   Hemö ö
  Gåsbrant bergbrant /Se   Hjortronkobb kobbe
  Gåskorgen udde   Hjortronkobb kobbe
  Gåskorgen udde /Se   Hjortronkobben Saknas
  Gäddkroken vik /Se   Hjortronmossbergen berg
  Gäddkroksudden udde /Se   Holmen landfast holme
  Gästharan ö   Holmen holme
  Gästharen (resp. Gästharan) holme   Hopskäret holme
  Gästharan kobbe   Hopskärsbådarna kobbar
  Gästharan kobbe /Se   Hopskärsslangarna berguddar
  Haarö Fierden, se Kanholmsfjärden fjärd   Horsäng åker
  Hajskäret skär   Hufsten bränning
  Halsängskobben halvö   Huggärdskobben kobbe
  Halsängskobben landfast kobbe /Se   Hundgrundet kobbe
  Halvkakan kobbe   Hustrun kobbe
  Halvkakan kobbe /Se   Hustruhögkobben kobbe
  Halvvägen kobbe   Hustrukobben kobbe
  Halvvägen kobbe   Huvudskären kobbar
  Halvvägen kobbe /Se   Hympeln undervattensgrund
  Hamnkobben kobbe   Hålet sund
  Hamnviken vik   Härs Saknas
  Hararne, (resp. Harorna) holmar   Hägnan vik och äng
  Hararna, Stora o. Lilla kobbar /Se   Hästbrant bergbrant
  *Harkrankgrunden grund   Hästbrant bergbrant
  *Harkrankgryndan grund   Hästdalen sänka
  Haröfjärd, se Kanholmsfjärden fjärd   Hästgropen vik
  Harö Fierden, se Kanholmsfjärden fjärd   Hästslakteri Saknas
  Haröö Fierden, se Kanholmsfjärden fjärd   Hästtjusan åker
  Hasselklöf Saknas   Hästvilan åker
  Hassel Åkrarne Saknas   Högböte holme
  ?Hemholmen holme   Högböte holme
  Hemholmen holme   Högbötskobbarna kobbar
  Hemstan grund   Höghara kobbe
  Hemsundet sund   Högharan kobbe
  ?Hemö halvö   Högharan kobbe
  Hemö triangelpunkt   Högharkobbarna kobbar
  Hemö halvö   Högharskobbarna kobbar
  Hemö halvö   Högkobb kobbe
  Hermans kobb kobbe   Högkobb kobbe
  Hjortronkobb kobbe   Högkobbarna kobbar
  Hogböte ö   Högkobben kobbe
  Holmen, se Norra Getkobben holme   Högkobben kobbe
  Holme, Lilla holme   Högkobbkobbarna kobbar
  Holmen halvö   Högkobbkobbarna kobbar
  Holmen halvö   Högskär Saknas
  Hopskär holme   Högskäret holme
  Hopskäret ö   Högskärskobben kobbe
  Hopskäret holme   Höjdhamnan vik
  Hopskärsbådarna ögrupp   Hökarsängen äng
  Horstens Melkobba skär /Se   Hölasset kobbe
  Horsundskobbarna, se Norrsandskobbarna öar   Hölasset kobbe
  Huggärdskobben kobbe   Höttersyran vik
  *Hummelskär holme   Ickevreten åker
  Hustrun kobbe   Idgrankobben Saknas
  Huvudskär, L. skär   Idgranskobben kobbe
  Huvudskär, St. skär   Idgranskobb kobbe
  Hvitkubben, se Vitkobb ö   Ingarsvik vik
  *Hyrsten holme   Ingarsvik vik
  Hårsängsviken Saknas   Ingaskär kobbe
  *Hägestena holme   Innergrynnan undervattensgrund
  *Hägstena holmar holmar   Innersillö ö
  *Hägstena holmar ö och holme   Isaksgärdet åker
  Hägestenholmarna, se Västerholmen o. Ytparholmen öar   Isakshamnan vik
  *Hällholmar holmar   +Isakshamnan vik
  *Hästanskär holme   Isaksstängslan åker
  Hästbrant udde?   Isakstäppan åker
  Hästbrant bergbrant /Se   Isaksudden udde
  Hästgropen vik /Se   Jan Erssonsgärdet åker
  Hästkjusan åker /Se   Janmatsgrundet kobbe
  Högbete, se Högböte holme   Jan Matssonstäppan åker
  Högböte holme   Jerkisakeskobb kobbe
  Högböte holme   Jerk Isakskobb kobbe
  Högböte holme /Se   Jerk Larskobb kobbe
  Högböte bergö /Se   Jerklarskobb kobbe
  Högböte bergö /Se   Joffkubb kobbe
  Högbötskobbarna kobbar   Joffskär kobbe
  Högbötskobbarna klabbar /Se   Joffskäret kobbe
  Högharan ö   Joffskärsflacket flade
  Högharan (resp. Högharen) holme   Joffskärskobbarna kobbar
  Högharan kobbe   Joffskärsutberget kobbe
  Högharan skär   Joffstenar kobbar
  Högkobben kobbe   Jungfruskär kobbe
  Högkobben kobbe   Junsäng åker
  Högkobben kobbe   Junsängsviken vik
  Högskäret holme med triangelpunkt   Järnharan kobbe
  Högskäret holme /Se   Järterskobb kobbe
  Högskärskobben kobbe   Järterskobb kobbe
  Högskärskobben kobbe /Se   Jösskilen vik och äng
  *Högstena holme   Kajsa-Gretaskobben kobbe
  Hölasset kobbe   Kakelugnen kobbe
  Idgranskobben kobbe   Kakelugnsberget kobbe
  *Ifwensöö ö   Kakelugnskobben kobbe
  Ingarsviken vik   Kakelugnskobben kobbe
  Ingarsvik vik /Se   Kakelugnsskären kobbar
  Ingaskär skär   Kakelugnsskärs Kubb kobbe
  Inner-Sillö ö   Kakelugnsutberget kobbe
  Inner-Sillö ö   Kakelugnsutberget kobbe
  Inre bådan grund   Kalkberget berg
  Joffskär ö   Kalkgropen vik
  Jovskär, se Joffskär ö   Kalkstensudden udde
  Isakshamnan vik /Se   Kalvberget udde
  Isaksudden udde /Se   Kalvdön landfast holme
  Jerk-Lars-kobb kobbe   Kalvhagen Saknas
  Jespersskäret skär   Kalvhagen vik och åker
  Joffskär holme   Kalvholmarna holme
  Joffskär skär   Kalvholmen holme
  Joffskärs-Långkobbarna kobbar   Kalvik vik
  Jormskär holme   Kalvkobben kobbe
  Jormskär, se Lilla Kilskäret holme   Kammarkobb kobbe
  Jungfruskär holme   Kanholmsfjärden Saknas
  Jungfruskäret ö   Kanholmsfjärden fjärd
  Jungfruskäret skär   Kanholmsfjärden Saknas
  Jungfruskäret, Lilla skär   Kapellskaten udde
  Junsängsviken vik   Kapellskaten udde
  Jutaswed åker   Kapellskatsviken vik
  Järnharan kobbe   Karlsgrop? klyfta
  Järterskobb kobbe /Se   Karlssonsgrundet kobbe
  Kajsa-Gretas kobbe kobbe   Karnestrand strand
  Kakelugnsberget grund   Kasholm holme
  Kakelugnskobben kobbe   Kasholmsbottnen äng
  Kakelugnsskären öar   Kasmasgrunden kobbar
  Kakelugnsskären holmar   Kasmasgrunden kobbar
  Kakelugnsskär skär   Kassbrant bergbrant
  Kakelugnsskären skär   Kassgrunden kobbar
  Kalkkroken Saknas   Kastet sund
  Kalvdöden halvö   Kattbacken backe
  Kalvdödkobben kobbe   Kattgrunden kobbar /Se
  Kalvhagen vik   Kattgrundet kobbe
  Kalvhagen vik /Se   Kilarna vik
  Kalvholmarna holmar /Se   Kilkobb kobbe
  Kalvholmen holme   Kilsgrunden kobbar
  Kalvkobben kobbe   Kilskär skär
  Kammarkobb halvö   Kilskäret kobbe
  Kanan havsfjärd   Kilskär, Lilla skär
  Kanholmsfjärden fjärd   Kilskäret holme
  Kanholmsfjärden fjärd   Kilskäret holme
  Kanholmsfjärden fjärd   Kilskäret holme
  Kanholmsfjärden fjärd   Kilskär, Stora holme
  Kanholmsfjärden fjärd /Se   Kilskäret, Stora landfast holme
  Kanholmsfjärden fjärd /Se   Kilskärshålet sund
  *Kapellholmen holme   Kilskärskobbarna kobbar
  Kapellskaten udde   Kilskärskobbarna kobbar
  Kapellskaten udde /Se   Kilskärsvassen vassvik
  Kapellskatsviken vik /Se   Klasgroparna vik
  Karlssonsgrundet kobbe /Se   Klasgrundet undervattensgrund
  Karsholm holme   Klasgrynnan undervattensgrund
  Karsholm holme   Klasudden udde
  *Karsund sund   Klemeterskobben kobbe
  Kasholmen holme   Klemeterskobb kobbe
  Kasholmen ö   Klobben udde
  Kasholmen holme   Klockarbacken backe
  Kasholmen ö /Se   Klockarberget berg
  Kasholm holme /Se   Klockarskäret holme
  Kasholmsbottnen äng /Se   Klockarskärshålet sund
  Kasmasgrunden ögrupp   Klockarvreten åker
  Kasmasgrunden halvö   +Klockaråkern åker
  Kassbrant bergbrant /Se   Klubben udde
  Kassmarsgrunden halvö /Se   Klubben udde
  Kattgrunden grund   Klubben udde
  Kilarna vik /Se   Klubbskaten udde
  Kilkobb kobbe   Klubbsängen äng
  Kilsgrunden ögrupp   Klubbviken vik
  Kilskäret holme   Klåvholmarna holmar
  Kilskäret holme   Klåvholmen holme
  Kilskäret, Lilla holme   Klåvholmen holme
  Kilskäret, Lilla skär   Klåvholmssten[en] bränning
  Kilskäret, Stora holme   Kläppen kobbe
  Kilskäret, Stora halvö   Kläppen kobbe
  Kilskäret, Lilla o. Stora holmar /Se   Kläppskaten udde
  Kilskärskobbarna kobbar   Kläppviken vik
  Kilskärskobbarna kobbar /Se   Knallarna undervattensgrund
  Kilskärsvassen vik   Knektviken vik
  Kilskärsviken, Lilla vik   Knippeldalsholmen holme
  Kilskärsviken, Stora vik   Knippeldalsviken vik
  Kilsviken vik   Knotthällorna kobbar
  Kiludden udde   Knullfritt kobbe
  Kjusan, Västra Saknas /Se   Knutgr. undervattensgrund
  Klasudden udde /Se   Knuven berg
  Klemeterskobben kobbe   Knölkobb kobbe
  *Klippan skär   Knölkobbarna kobbar
  Klobben näs   Kobben i fladen kobbe
  Klobben halvö   Kobben i skärgården kobbe
  Klobben höjd   Kobben i strömmen kobbe
  Klobbskaten udde   Kodholmsbranten bergbrant
  Klobbviken vik   Kodön landfast kobbe
  Klobbviken vik   Kohamn vik
  Klockarens näsa udde   Kokobb kobbe
  Klockarskäret skär   Kokobb kobbe
  Klockarskäret holme /Se   Kolkböte holme
  Klockarskärshålet sund   Kolkböte holme
  Klockarskärshålet sund /Se   Kolmiludden udde
  Klockarudden udde   Kopparbondskär kobbe
  Klovholmen, Lilla holme   Kopparbondskäret kobbe
  ?Klovholmen, Lilla o. Stora holmar   Kopparviken vik och äng
  Klovholmen, Lilla o. Stora öar   Korkböte Saknas
  Klovholmen, Stora ö   Korkböte holme
  Klovholmen, Stora o. Lilla holmar   Korkgr. bränning
  Klovholmen, Stora holme   Korpböte, se Kolkböte holme
  ?Klovholmen, Stora o. Lilla holmar   Korpharan, L. kobbe
  Klovholmen, Stora o. Lilla öar   Korpharan, L. kobbe
  Klubben udde /Se   Korpharan, St. kobbe
  Klubbskaten udde /Se   Korpharen, V. kobbe
  Klubbviken vik /Se   Korpholmen holme
  Klåvholmen holme   Korpholmsfladen flade
  Klåvholmen holme   Korsesanden vik
  Klåvholmen holme   Korssundet igengrundat sund
  Klåvholmen, Lilla o. Stora holmar /Se   Korssundet del av sund
  Klåvholmsstenen bränning /Se   Korssundet förr sund, nu åker
  Kläpparna ögrupp   Korsö ö
  Kläppen kobbe /Se   Korsö ö
  Kläppskaten udde /Se   +Korsöbottnen åker
  Kläppviken vik /Se   Korsösundet sund
  Klöfholm, se Klovholmen, Stora o. Lilla holme   Kosimningen sund
  Klöfholmarna, se Klåvholmen holmar   Koudden udde
  Klöfholmerna, se Klovholmen, Lilla o. Stora öar   Kraksund sund
  Klövholmen, St. o. L. holmar /Se   Kraspe vik
  Klövholmen, St. o. L. holmar   Kroken, Djupa vik
  Klövholmen, St. o. L. holmar   Krokholm holme
  Klövholmen holme   Krokholmsudden udde
  Klövholmen, St. o. L. holmar   Krokholmsviken vik
  Knektviken vik   Krokvret åker
  Knektviken vik /Se   Kråkvilan udde
  Knölkobbarna kobbar /Se   Kråkvilan berg
  Kobben i Skärgården kobbe   Kråkvilgrunden kobbar
  Kofholmarna, se ?Klovholmen, Lilla o. Stora holmar   Kräkelskäret kobbe
  Kofholmarna, se ?Klovholmen, Stora o. Lilla holmar   Kuckudden udde
  Kohamn strand   Kuggvik vik
  Kokobb kobbe   Kuggvik vik
  Kokobb halvö   Kuggvikklintarna bergbranter
  Kokobb kobbe /Se   Kulansuddarna uddar
  Kolkböte holme   Kummelberget berg
  Kolkböte holme /Se   Kummelskär kobbe
  Kolkböte holme /Se   Kummelsk.kubbar kobbar
  Kolkböte holme /Se   Kunkeludden udde
  Kolkböte ö /Se   Kurstack kobbe
  Koppar-Bondskär halvt skär   Kutryggen kobbe
  Korpharan, se Sköt-Korpharan Saknas   Kvarken upplandning, (äng)
  Korpharan, Söder- kobbe   Kvarnberget berg
  Korpharan skär /Se   Kvarnbranten bergbrant
  Korpharan holme   Kvarnkobb kobbe
  Korpholmen ö   Kvarnkärret åker
  Korpholmen holme   Kvarnskäret kobbe
  Korpholmen holme   Kvarnskärsgrunden kobbar
  Korsholm, se Karsholm holme   Kvisslan bränning
  *Korsholm holme   Kyrkviken vik
  *Korsholm holme   Kåksna vik
  *Korsholmen ö   Kåksna vik
  Korsholmen ö   Kåksna vik
  Korskobben kobbe   Kåksna vik
  Korssundet ägomark   Kålfatet kobbe
  Korssundet igengrundat sund /Se   Kålö holme
  Korssundsviken vik /Se   Kålöfladen vik
  Korsö ö   Kårsmatta åker
  Korsö ö   Källan vik
  Korsön ö   Källarbacken backe
  Korsö ö   Källarbacken backe
  Korsö ö   Källarstrand[en] strand
  Korsön ö   Källarudden udde
  Korsö ö   Källviken vik
  Korsö ö   Käringbåtset vik
  Korsö ö /Se   Käringbåtset vik
  Korsö ö /Se   Käringhamnan f.d. vik
  *Korsöbottnen åker /Se   Käringhamnan vik
  Korsösand strand   Käringharorna kobbar
  Korsösundet sund   Käringholmar kobbar
  Korsösundet sund /Se   Käringholmen holme
  Koudden udde   Käringholmen Saknas
  Koudden udde /Se   Käringholmen landfast kobbe
  Kraspe vik /Se   Käringholmsedet ed
  Krokholmen holme   Käringholmssundet sund
  Krokholm holme   Käringkobb kobbe
  Krokholm holme /Se   Käringkobb kobbe
  Krokholmsviken vik   Käringkobbarna kobbar
  Krokholmsviken vik /Se   Käringkobbarna kobbar
  Kråkvilan halvö   Käringviken vik
  Kråkvilgrunden ögrupp   Kärret åker
  Kubviken, se Klobbviken vik   Kärret åker
  Kuggvik vik /Se   +Kärrängen äng
  Kuggvik vik /Se   Labb Djupet fjärd
  Kuggvikklintarna berg   Labbharan kobbe
  Kuggvikklintarna bergbranter /Se   Labbkobb kobbe
  Kulansuddarna uddar   Labbkobbsgrund kobbe
  Kummelberget berg /Se   Ladnäsholmen holme
  Kummelberget berg /Se   Ladudden udde
  Kummelskär holme   Ladviken vik
  Kummelskäret ö   Ladviken vik
  Kummelskäret skär   Ladvikskobbarna kobbar
  Kummelskäret ö /Se   Ladåkrarna åkrar
  Kurstack kobbe   Lammholmen holme
  Kurstack holme /Se   Lammholmen holme
  Kvarnbranten bergbrant /Se   Lammholmsvassen vass
  Kvarnkobb kobbe /Se   Landskorpharan kobbe
  Kvarnskäret skär   Lanneskrokarna vikar
  Kvarnskäret kobbe /Se   Lannesudden udde
  Kvarnskärsgrunden ögrupp   Lasseskobb landfast kobbe
  Kvarnskärsgrunden kobbar /Se   Lasseskobb landfast kobbe
  Kyrkviken vik   Laxviken vik
  Kåksna vik   Lenhamnan vik
  Kåksna vik   Lenhamnsbranterna bergbranter
  Kåksna vikar /Se   Lerkroken vik
  Kåksna vikar /Se   Lifflandskobb kobbe
  Kåksna vik /Se   Likhetskubbarne kobbar
  Kålfatet häll /Se   Hålet sund
  Kålö ö   Lillangö holme
  Kålö ö   Lillangöudden udde
  Kålö ö   Lillbredkobb - bulen kobbe
  Kålö ö   Lillbredkobben kobbe
  Kålö ö   Lilldelen åker
  Kålö, Lilla ö   Lillfamnbaken kobbe
  Kålöfladen flad   Lillfuran kobbe
  Kålö gumma udde   Lillholmen holme
  Kålö, Lilla öparti   Lillkorpharan kobbe
  Källarstranden strand /Se   Lillmarken åker
  Källarudden udde   Lillmarksbacken backe
  Källarudden udde /Se   Lillprackharan kobbe
  Käringbåtset vik /Se   Lillprackharbulen kobbe
  Käringbåtset vik /Se   Lillskäret holme
  Käringhamna vik /Se   Lillsprängskäret kobbe
  Käringhamn vik /Se   Lilltistronskäret holme
  Käringharorna kobbar   Lilltornö ö
  Käringharorna kobbar /Se   Lillvret åker
  Käringholmen holme   Lillådskär holme
  Käringholmen holme   Limpan kobbe
  Käringholmen landfast kobbe /Se   Limpan kobbe
  Käringholmssundet sund   Limpan kobbe
  Käringkobb kobbe   Limpan kobbe
  Käringkobb kobbe /Se   Limpan kobbe
  Käringviken vik   Limpan kobbe
  Käringviken vik /Se   Limpan kobbe
  Labbharan halvö   Lindholmen holme
  Labbharan Saknas /Se   Lindholmen landfast holme
  Labbkobb holme   Lindholmsbottnen åker
  Labbkobb kobbe   Lindholmskullen berg
  Labbkobb kobbe /Se   Lindskatsudden udde
  Labbkobbströmmen sund /Se   Lindstubben ängskil
  Labkubben, se Labbkobb holme   Lingonbulten udde
  *Laduagrunden grund   Lingonskäret holme
  Ladviken vik /Se   Lingonskärsgrunden kobbar
  Ladvikskobben kobbe   Livlandskobben kobbe
  Lad-Åkrarne Saknas   Livlänningenskobben kobbe
  Lammholmen holme   Ljushara, Höga kobbe
  Lammholmen holme /Se   Ljusharan, L. kobbe
  *Landgrunden grund   Ljushara kobbe
  *Landgryndan grund   Ljusharan kobbe
  Lands-Korpharan kobbe   Ljusharan, St. kobbe
  Lanäsholmen halvö   Ljusharorna kobbar
  Larsharan, Anders- kobbe   Ljuskobbarna kobbar
  Lasses kobb kobbe   Ljuskobben kobbe
  Lasseskobb landfast kobbe /Se   Ljuskobben kobbe
  Laxviken vik   Ljusrödkubb kobbe
  Lenhamnan vik   Ljusskär kobbe
  Lenhamnan vik /Se   Ljusskär Saknas
  Likhetskobbarna kobbar   Ljusskären kobbar
  Likhetskobbarna ögrupp   Ljusskäret kobbe
  ?Lillholmen holme   Ljusskäret, Inre kobbe
  Lillholmen holme   Ljusskär, Inre kobbe
  Lillholmen holme /Se   Ljusskäret, Yttre kobbe
  Lill-Korpharan kobbe   Ljusskär, Yttre kobbe
  Lillkuggvik, se Kuggvik vik   Ljusskärsbåden bränning
  Lill-Prackharan ö   Ljusskärsbåden kobbe
  Lill-Prackharan skär   Ljuskärsböttna flack
  Lill-Prackharbolen kobbe   Ljuskärsgropen flack
  *Lillsjön sjö   Lockaberget berg
  Lillsprängan, se Sprängan vik   Loggärdet åker
  Lill-Tistronskäret ö   Loghagen åker
  Lillvarvvik, se Storvarvvik vik   +Logviken vik
  Limpan grund   Lokobbarna kobbar
  Limpan holme   Loppkobben kobbe
  Limpan kobbe /Se   Lorthålsängen äng
  Limpan kobbe   Lorthålsgrunden kobbar
  Limporna grund   Lortränniln bäck
  Lindholmen halvö   Lottgubbaskärret kärr
  Lindholmen halvö   Lunsudden udde
  Lindholmen holme /Se   Lusen holme
  Lindholmsbotten åker /Se   Lusen kobbe
  *Lindkobb holme   Lyckan kobbe
  Lindsudden udde /Se   Långfredagen åker
  Lingonbulten, se Bulten udde   Långgr. kobbe
  Lingonbulten udde /Se   Långgrundet kobbe
  Lingonskäret skär   Långgrundet kobbe
  Lingonskäret holme /Se   Långgrundet kobbe
  Lingonskärsgrundet kobbar /Se   Långgärdet åker
  Livlandskobben kobbe   Långkobb skär
  Livlandskobben kobbe /Se   Långkobb kobbe
  Ljusharen (resp. Ljusharan), St. holme   Långkobb kobbe
  Ljusskär holme   Långkobb kobbe
  *Lockskär holme   Långkobb kobbe
  *Logviken vik /Se   Långkobb kobbe
  Lokobbarna öar   Långkobb kobbe
  Lokobbarna kobbar   Långkobb kobbe
  Lokobbarna ögrupp   Långkobben kobbe
  Lorthålsgrunden kobbar /Se   Långkobben kobbe
  *Lundskobbarna kobbar   Långkobben kobbe
  Lunsen terräng   Långkobben kobbe
  Lusen holme   Långkobben kobbe
  Lusen holme /Se   Långkubb kobbe
  *Lådnagryndan grund   Långkärret Saknas
  Lågkobben kobbe   Långkärret åker
  Långfredagen ägomark   +Långskaten udde
  Långgrundet ögrupp   Långskutharan kobbe
  Långgrundet kobbe /Se   Långskäret ö
  Långhålet vik   Långskärsgrund kobbe
  Långkobb kobbe   Långstranden strand
  Långkobb kobbe   Långstranden strand
  Långkobb kobbe   Långstranden strand
  Långkobb kobbe   Långstrandskobben landfast kobbe
  Långkobb kobbe   Långströmmen sund
  Långkobb kobbe /Se   Långsvängan notvarp
  Långkobben kobbe   Långudden udde
  Långkobben kobbe   Långudden udde
  Långkobben kobbe   Långudden udde
  Långkobben kobbe   Långviken vik
  Långkobben kobbe   Långvikskärgården öar, holmar och kobbar
  *Långkrutkobbar kobbar   Långviköarna öar, holmar och kobbar
  *Långsjön sjö   Långängen äng
  Långskaten udde /Se   Långängen åker
  Långskär holme   Långängen åker
  Långskäret ö   Långängen åker
  Långskäret skär   Långängen åker
  Långskärsgrund grund   Långängen åker
  Långstrand vik   Långö holme
  Långstranden strand /Se   Långören holme
  *Långstrandkobben holme   Långören landfast kobbe
  *Långtrutkobben ö   Långören holme
  Långudden udde   Långörsgrunden kobbar och grund
  Långudden udde /Se   Länsmansgrundet bränning
  Långviksberget berg   Lökaholmarna holme
  ?Långören holme   Lökaholmarna Saknas
  Långören holme   Lökasundet upplandat sund
  Långören holme   Lökasundet sund
  Långören, se Ören landfast kobbe   Löka ö halvö
  Länsmansgrundet bränning /Se   Lökaö ö
  *Läpskäre holme   Lökaön ö
  Lökaholmarna holme   Lökens kilarna ängskilar
  Lökaholmarna ögrupp   Lökskäret holme
  Lökaholmarna ögrupp   Lökskärsviken vik
  Löka Stöfvalön, se Lökaö ö   Löksten kobbe
  *Löka Stövelön ö   Löparbanan åker
  Lökasundet vik   Lötan upplandning
  Lökasundet igengrundat sund /Se   Lövkobb kobbe
  Löka udde udde   Majeskilarna äng och vik
  Lökaö ö   Manskäret kobbe
  ?Lökaö ö   Manskäret holme
  ?Lökaö ö   Manskäret holme
  Lökaö ö   Manskär, Södra holme
  Lökaö ö   Manskärsgrundet kobbe
  Lökaö halvö   Manskärskobben kobbe
  Löka ö f.d. ö /Se   Marbacken vik och äng
  Lökaön, se Betsdeln o. Ängsdeln ö   Maren vik
  *Lökkobbarna kobbar   Maren vik
  Lökkubb--rna, se Lokobbarna öar   Marhålet sund
  Lökskär skär   Mariaudden udde
  Lövkobb kobbe   Markusgärdet åker
  Lövkobb kobbe /Se   Markesbranten brant
  *Mannesten holme   Marnesgrundet landfast kobbe
  ?Manskär holme   Marskär, L. o. St. kobbar
  Manskär skär   Marskären Saknas
  Manskär, Norra skär   Marskäret holme
  Manskäret, Söder- holme   Marskäret, Lilla kobbe
  Manskäret holme /Se   Marskäret, Stora kobbe
  Manskärskobben kobbe   Marskärsgrunden Saknas
  Manskärskobben kobbe /Se   Marskärsgrunden kobbar
  Manskärsören holme   Marskärsgrunden, Södra kobbar
  Manskärsören, Lilla holme   Mastskär kobbe
  Maren vik   Mastskäret kobbe
  Maren, Övra o. Nedra vik   Matskär kobbe
  Maren, Nedra tjärn   Matssonsgärdet åker
  Maren, Övra tjärn   Matssonskärret åker
  Maren vik /Se   Matteskobb kobbe
  Mariaudden udde   Matteskobbarna kobbar
  Marskäret holme   Melkobb kobbe
  Marskäret, Lilla holme   Melkobbarna kobbar
  Marskäret, Stora holme   Melkobben, St. kobbe
  Marskäret holme /Se   Mellanharen kobbe
  Marskärsgrunden ögrupp   Mellankilen ängskil
  Marskärskobben kobbe   Mellansjön insjö
  Mastskäret skär   Mellansjön insjö
  Mastskär holme /Se   Mellanängarna ängskilar
  Matteskobb kobbe   Mellkubb, S. kobbe
  Matteskobbarna ögrupp   Mellkubb, St. kobbe
  Melkobb kobbe   Mellkubb, W. kobbe
  Melkobbarna öar   Mellkubbs Fjärden fjärd
  Melkobbarna ögrupp   Mellskären, Norra kobbar
  Melkobbarna ögrupp   Melspiken kobbe
  Melkobbarna skär /Se   Mickelshamnan vik
  Melkobben, Norra kobbe   Mittemellan kobbe
  Melkobben, Stora kobbe   Mjölkhamnen vik
  Mellanbådan kobbe   Mjölkhamnsbulen kobbe
  Mellanharan holme   Mjölkkil vik
  Mellanharen ö   Mjölkkilen vik
  Mellanharen kobbe   Mjölkorsholm kobbe
  Mellan Linds Åkrarne Saknas   Mjölkvallen äng
  ?Mellansjön sjö   Mjölkvallen vik och äng
  Mellansjön sjö   Mjölkvallen vik och äng
  Melspiken kobbe /Se   Mjölkvallen ängskil
  Mickelshamnan vik /Se   Mjölkvallen vik och åker
  Mjölkkilen vik   Mjölkvallen vik
  Mjölkkilen vik /Se   Mjölkvallen åker
  Mjölkvallsgrunden ögrupp   Mjölkvallen åker
  Mjölkviken vik   Mjölkvallsgrunden kobbar
  Modermagen utvidgning av sund   Mjölkvallskobben kobbe
  Modskär holme   Mjölkvallskobben kobbe
  Moskär ö   Mjölkvallskär kobbe
  Moskär skär   Mjölkvallsängen äng
  *Morskärshararna kobbar   Modermagen f.d. kobbe
  Moskärskobbarna kobbar   Modermagen f.d. kobbe
  Munkhamnan vik   Modskär kobbe
  Munkhamnskobben, Lilla kobbe   Modskär Saknas
  Munkhamnskobben, Stora kobbe   Moghamnskobben Saknas
  Måseskär skär   Moskär kobbe
  Måsgrundet grund   Moskär kobbe
  Måsgrundet kobbe /Se   Moskärshamnan vik
  Måskobbarna kobbar   Moskärskobbarna kobbar
  Mälkobb (resp. Mälkobb, St.) holme   Moskärskobbarna kobbar
  Mälkubb, se Melkobbarna ö   Mossen åker
  Märrviken, Lilla o. Stora vikar /Se   Munken kobbe
  Märrviksudden udde /Se   Munkhamnan vik
  Möja ö /Se   Munkhamnskobben kobbe
  Möja ö   Munkhamnskobben kobbe
  Möja ö   Munkkubb kobbe
  Möjan, Stora ö   Myrarna åker
  Möja, Stora ö   Myrmossen mosse
  Möjan, Stora ö   Myrskären kobbar
  Möjan, S. ö   +Myrängen äng
  Möja ö och sn /Se   Måsgrund kobbe
  Möja ö   Måsgrunden kobbar
  Möja, Stora triangelpunkt   Måsgrundet kobbe
  Möja ö /Se   Måskobbarna kobbar
  ?Möjaström sund   Måskobbarna kobbar
  Möjaström sund   Måsskär kobbe
  Möjaström sund /Se   Måshvilorna kobbe
  Möja Söderfjärd fjärd   Mälkobb kobbe
  Möja, Södra triangelpunkt   Mälkobb kobbe
  ?Möja Västerfjärd fjärd   Märgensbranten klippbrant
  Möja Västerfjärd fjärd   Märkek. kobbe
  Möja Västerfjärd fjärd   Märket kobbe
  Möja Västerfjärd fjärd   Märrviken vik
  Mörskäret, Lilla holme   Märrviken vik
  Mörskäret, Stora holme   Märrviksudden udde
  Mörtviken vik   Möja, Södermöja ö
  Mössvarpet vik   Möja ö
  Mössvarpet vik /Se   Möja ö
  Namnlösen holme   Möja ö
  Namnlösen kobbe /Se   Möja Saknas
  Nasa Bonden, se Bonden, Stora ö   Möjaström sund
  Nasen ögrupp /Se   Möjaström Saknas
  Nasknuvarna ögrupp   Möjaströmmen, se Strömmen Saknas
  *Naskär holme   Möjaströmmen sund
  Naslandet holme   Mörkkubb kobbe
  Nas Melkobba skär /Se   Mörtkroken vik
  Nassa, Lilla triangelpunkt   Mössvarpet vik
  Nassa, Stora triangelpunkt   Namnlösen kobbe
  Nassa, Lilla och Stora kobbar /Se   Namnlösen kobbe
  Nassabonden, se Bonden, Stora ö   Nassa, St. Nassa skärgård Saknas
  Nassabonden holme   Nassen kobbe
  Nassafjärden fjärd   Nasen ögrupp
  Nassafjärden fjärd   Nasknuvarna kobbar
  Nassalögskobbarna kobbar   Naslandet kobbe
  Nassa skärgård, St. holmar   Naslandet kobbe
  Nassa skärgård, Lilla holmar   Nassa, St. och L. samt Nassalögskobbarna Saknas
  Nassa skärgård, Lilla skärgård   Nassabonden ö
  Nassa skärgård, Stora skärgård   Nassa Fjärd fjärd
  Nassa skärgård, Stora skärgård   Nassa Skärgård, Lilla ögrupp
  Nassa skärgård, Lilla o. Stora skärgård /Se   Nassa skärgård, St. ögrupp
  *Nasselöga kobbar öar   Nassla undervattensgrund
  *Nasselögankobbarna kobbar   Natthamnan vik
  Nassen holme   Natthamnan vik
  Njudholmen holme   Natthamnan vik
  Njudholmskobbarna kobbar   Natthamnen vik
  Nordströmsudden udde /Se   Nedergårdsgärdet åker
  *Norholm holme   Njudholmen Saknas
  Norrfjärden fjärd   Njudholmen holme
  Norrfjärden fjärd   Nordanpå Saknas
  Norrgårdskobbarna kobbar   Nordlundskärret åker
  Norrgårdskobbarna ögrupp   Nordströmsudden udde
  Norrhamnen vik   Norediket dike
  Norrhamnen vik   Norrbergen kobbar
  Norrhamnen vik /Se   Norrbåden kobbe
  Norrhamnsholmarna holmar /Se   Norrfjärden fjärd
  Norrhamnskobben kobbe /Se   Norrfjärden fjärd
  Norrhamnskäret skär   Norrgårdskobbarna kobbar
  Norrharan, Väster- kobbe   Norrgårdskobbarna kobbar
  Norrharan, Öster- kobbe   Norrgärdet åker
  *Norrharen holmar   Norrhalsen äng
  Norrharorna öar   Norrhamnen vik
  Norrharorna kobbar   Norrhamnsholmarna holmar
  Norrharu, se Norrkobbarna ö   Norrhamnskobben kobbe
  ?Norrholmen halvö   Norrhamnskär kobbe
  Norrholmen holme   Norrharan, V. kobbe
  Norrholmen holme   Norrharan, Väster kobbe
  Norrholmen holme   Norrharan, Ö. kobbe
  Norrholmen holme   Norrharan, Öster kobbe
  Norrholmen halvö   Norrharorna kobbar
  Norrholmen holme   Norrholmen del av Bockö
  Norrholmen holme /Se   Norrholmen holme
  Norrholmssundet äng /Se   Norrholmen Saknas
  Norrkobbar holmar   Norrholmssundet äng
  Norrkobbarna öar   Norrhålet sund
  Norrkobbarna ögrupp   Norrkobbarna kobbar
  Norrkobbarna ögrupp   Norrkobbarna kobbar
  Norrkobben, Östra kobbe   Norrkobbarna kobbar
  Norrlägget udde /Se   Norrkobben kobbe
  Norrsandskobb kobbe   Norrkobben kobbe
  Norrsandskobbarna öar   Norrkobben kobbe
  Norrsandskobbarna ögrupp   Norrkobben, Östra kobbe
  Norrsundet vik   Norrkubbar kobbar
  Norrsundet sund /Se   Norrlandet Saknas
  *Norrsundskobbarna kobbar   Norrlägget Saknas
  Norrsveden ägomark   Norrsandskubbar kobbar
  Norr Swedswiken Saknas   Norrskaten udde
  Norrvarpet vik   Norrskär kobbe
  Norrvarpet vik /Se   Norrsundet vik
  Norrviken vik   Norrsundet vik (förr sund)
  Norrviken vik   Norrsundet sund
  Norrviken vik   Norrsveden åker
  Norrviken vik /Se   Norrvarpet plats för lyntning
  Norrvikshålet sund /Se   Norrvarpet vik
  Norrviksudden udde /Se   Norrviken vik
  ?Norrö ö   Norrviken vik
  Norrö ö   Norrviken vik
  Norrö ö   Norrviken vik
  Norrön ö   Norrviken vik
  *Norskären holme   Norrviken vik
  Norstatsön, se Stavsudda, Norra ö   *Norrvikshålet sund
  *Norsveden holme   Norrviksudden udde
  Notholmen holme   Norrängen äng
  Notkobbarna ögrupp   Norrängen åker
  Notkobbarna kobbar /Se   Norrängen åker
  Näckgrundet kobbe /Se   Norrö holme
  *Nägasten del av holme   Norrömaren insjöar
  *Näsan skärgård, Lilla holmar   Notgrundet kobbe
  *Näset del av Hemö   Notholmen kobbe
  Näset näs /Se   Notkobbarna kobbar
  Näsudden udde   Notkobben kobbe
  Nätgrunden ögrupp /Se   Notudden udde
  Olle Lindsudden udde /Se   Nyckeln undervattensgrund
  Olyckorna ögrupp   Nyströmsåkern åker
  Olyckskobben kobbe   Näckgrundet kobbe
  Oppholmen halvö   Näset Saknas
  Oppholmen halvö   Näset åkrar
  Ormskär ö   Näset del av Hemö
  Ormskär holmar   Nässelviken vik
  Ormskär skär   Näsudden udde
  *Ormskärgården holmar o. kobbar   Nätbulen, Yttre kobbe
  Ormskärsfladen fjärd   Nätkojan Saknas
  Ormskärskobbar holmar o. kobbar   Nötvass vik
  Ormskärskobbarna kobbar   Odlingen åker
  Ormudden udde   Oggen äng
  Ormudden udde /Se   Ojämder kobbe
  Orrkobb kobbe /Se   Olyckan, Inre kobbe
  Ostholmen holme   Olyckan, Yttre kobbe
  Ostholmen holme   Olyckskobb kobbe
  Ostkanten kobbe   Olyckskobben kobbe
  Ostkanten kobbe /Se   Ormskär ögrupp
  Oxeludden udde   Ormskär kobbe
  Oxeludden udde /Se   Ormskärskobbarna kobbar
  Oxkobb kobbe med triangelpunkt   Ormskärskobbarna kobbar
  Oxkobb kobbe   Ormskärslandet kobbe
  Oxkobb kobbe /Se   Ormudden udde
  Packerskobb kobbe   Orrkobb kobbe
  Paltkobben kobbe   Ostholmen holme
  Pellas kobb kobbe   Ostholmen holme
  Pensarkobbarna ögrupp   Ostholmen holme
  Pikhatten skär /Se   Ostkanten kobbe
  Pinnharan skär   Oxdalen vik
  Pinnkobben kobbe   Oxeludden udde
  Pinnkobbgrundet kobbe   Oxeludden udde
  Pojkas kobb kobbe   Oxeludden udde
  Portgrunden ögrupp   Oxkobb Saknas
  Prackarkobb kobbe   Oxkobb kobbe
  Prackharkobbarna kobbar   Oxkobb kobbe
  Prackharkobbarna kobbar   Packkobben kobbe
  Prackkilen vik   Paltkobben kobbe
  Prackkobben kobbe   Paltkobben kobbe
  Prästbotten ägomark   Patten kobbe
  Prästkilen vik /Se   Pellaskobb kobbe
  Prästkobben kobbe   Pellaskobb kobbe
  Pålkobb kobbe   Pensarkobb, Norra och Södra kobbar
  Påskobben kobbe /Se   Pensarkobbarna kobbar
  Ragnhilds grotta grotta   Per Ersgrundet bränning
  *Ramsimora ö   Per Erssonsodlingen åker
  Ramskobb holme   Pers boställe
  Ramskobb kobbe /Se   Pikhatten kobbe
  Ramskobbsgrundet grund   Pinnharan kobbe
  Ramsmorafladen vik /Se   Pinnharhögkobben kobbe
  Ramsmoraviken vik   Pinnharkobben kobbe
  Ramsmoraön ö   Pinnudden udde
  Ramsmorön ö   Pitten åker
  Ramsmorö ö   Portkobbar kobbe
  Ramsmorön del av ö   Prackan kobbe
  Ramsmorön halvö   Prackarkobb kobbe
  Ringkobben kobbe   Prackharan, L. kobbe
  Ropsten udde /Se   Prackharan, St. kobbe
  Roskär ö   Prackharkobb kobbe
  Roskär ö   Prackharkobb, Inre kobbe
  Roskär ögrupp   Prackharkobb, Yttre kobbe
  Roskär triangelpunkt   Prackharkobbarna kobbar
  *Roskären, Ö. o. V. holmar   Prackharkobbarna kobbar
  Roskärsfladen vik   Prackkilen vik och äng
  Roskärs sten sten   Prackkobben kobbe
  Rosskärssten kobbe /Se   Prästkilen vik
  Rotskären holmar   Prästkobben kobbe
  Rugghara kobbe /Se   Pålkobb kobbe
  Ryegrunden ögrupp   Påsbergen berg
  Ryggen grund   Påskobben kobbe
  Rysskilen ägomark   Pälsärmen åker
  Ryttaren kobbe   Ramskobb kobbe
  Rågharan skär   Ramsmokobb kobbe
  Råghargrundet grund   Ramsmorafladen vik
  Rågrunden ögrupp   Ramsmoraskärgården öar och holmar
  Rågrunden kobbar /Se   Ramsmorskubb holme
  Rävkilen vik /Se   Ramsmorö Saknas
  Rävklövan vik   Ramsmoön ö
  Rödko holme   Rangelsgropen grotta
  Rödko kobbe /Se   Rangelsgropen grotta
  Rödkobbarna ögrupp   Rangelsgropen grotta
  Rödkobben, Stora kobbe   Ropsten udde
  Rödkobbsskärgården holmar   Roskär holmar /Se
  Rödskären holmar   Roskärsfladen flade
  Rödskäret, Västra el. Östra ö   Roskärssten bränning
  Rödskäret skär   Roten kobbe
  Rödskäret, Västra skär   Rotk. kobbar
  Rödskäret, Östra skär   Rotskären holmar
  Rödskärskobben kobbe   Rotskären holmar
  Röko kobbe /Se   Rotskärsboden byggnad
  Röko kobbe /Se   Rotskärsfladen vik
  *Rökobbar holmar   Rovvreten åker
  Rönningsö ö   Rugghara kobbe
  Rönningsö holme /Se   Runda hjulet åker
  Rönnkobb kobbe   Rundviken vik
  Rönnkobb kobbe /Se   Rundviksgärdet åker
  ?Rönnkobben ö   Ryegrunden kobbar
  Rönnkobben kobbe   Ryssbacken backe
  Rönnkobben kobbe   Rysskilen vik och äng
  ?Rönnkobben, Lilla ö   Rågharan kobbe
  Rönnkobben, Lilla kobbe   Rågrunden kobbar
  Lilla Rönnkobb(en) el. Rönnskärskobben kobbe /Se   Rågtäppan åker
  Rönnkobbsgrundet kobbe   Rävdalen vik och äng
  Rönnskäret skär   Rävkilen vik
  Rönnskäret holme   Rävklövan vik
  Rönnskäret holme /Se   Rödko kobbe
  Rönnskäret kobbe /Se   Rödko kobbe
  Rönnskärskobben kobbe   Röko skär
  Rönnskärskobben kobbe /Se   Rödkobben, Stora kobbe
  Rönnudden udde /Se   Rödkobbarna ögrupp
  Rörkroken vik /Se   Rödkubbar kobbar
  *Rörskär holmar   Rödkubbeutbergen kobbar
  Rösten sten   Rödkubbharan kobbe
  Saffranskäret holme   Rödskär kobbe
  Saffranskäret ö   Rödskär skär
  Saffranskäret skär   Rödskären kobbar
  Saltvikholmen halvö   Rödskäret, Västra kobbe
  Saltvikholmen landfast holme /Se   Rödskäret, Östra kobbe
  Saltvikudden udde /Se   Rönningsö holme
  Sandbornasudden udde /Se   Rönningsöfladen Saknas
  *Sandholm holme   Rönnkilsudden udde
  ?Sandholmen, Lilla holme   Rönnkilsudden udde
  Sandholmen, Lilla holme   Rönnkobb skär
  ?Sandholmen, Stora holme   Rönnkobb kobbe
  Sandholmen, Stora holme   Rönnkobb kobbe
  Sandkroken vik /Se   Rönnkobb kobbe
  Sandkyrkan kobbe   Rönnkobb, L. kobbe
  Sandkyrkan holme /Se   Rönnkobb, St. kobbe
  Sandkyrkskäret skär   Rönnkobben kobbe
  Sandkyrkskäret holme /Se   Rönnkobben kobbe
  *Sandskär holme   Rönnkobbsgrundet kobbe
  Sandviken vik   Rönnskär kobbe
  Sandviken vik /Se   Rönnskäret kobbe
  Sandö del av ö   Rönnskäret holme
  Sandö halvö   Rönnskäret kobbe
  Sandö halvö   Rönnskärskobben kobbe
  Sandö f.d. ö /Se   Rönnskärskobben kobbe
  Sandöskaten halvö   Rönnsk.kubb kobbe
  Sandöskaten udde /Se   Rönnudden udde
  Sandösundet igengrundat sund /Se   Rörharan kobbe
  Sankgrunden bränningar /Se   Rörkroken vik
  Sankrisfladen sund   Saffranskäret holme
  Sankt Erik grund /Se   Saffranskäret holme
  Saxaren halvö   Saltgrundet bränning
  Saxaren holme /Se   Saltvikholmen landfast holme
  Saxaren holme /Se   Saltvikudden udde
  Saxaren ö /Se   Sandberget udde
  Segelgrunden öar   Sandbornasudden udde
  Segelgrunden ögrupp   Sandholmarna holmar
  Segelgrunden ögrupp   Sandholmen, Lilla holme
  Segelkobbarna kobbar   Sandholmen, Stora holme
  Segelkubbarna, se Segelgrunden öar   Sandklöv vik
  Sexpundargrundet grund   Sandkroken vik
  Sikgrunden ögrupp   Sandkyrkan holme
  Sillö, I. o. Y (resp. St. o. L.) öar   Sandkyrkan kobbe
  Sillö, Inner ö   Sandkyrkan holme
  Sillö, Ytter ö   Sandkyrkskäret holme
  Sillösundet sund   Sandkyrkskäret Saknas
  Simpviken vik   Sandviken vik
  Simpviken vik /Se   Sandviken vik
  Sisselsumpskobben kobbe   Sandviken, Yttre vik
  Sisselsumpskobben kobbe /Se   Sandö del av Tegö
  *Siälkobben holme   Sandöskaten udde
  Själbådan kobbe   Sandöskaten udde
  Själlösen kobbe   Sandösundet åker, igengrundat sund
  Själstenen kobbe /Se   Sandösundet åker
  Sjöbergskläpp kobbe   Sankgrunden bränningar
  Sjöbergskläpp kobbe /Se   Sankrisfladen Saknas
  Själbådan kobbe   Sankriskobben kobbe
  Själbådan kobbe   Saxaren ö
  *Själholman holme   Saxarn holme
  Skabbholmsudden udde   Segelgrunden kobbar
  Skarka-skäret, se Skärkarlskäret ö   Segelgrunden kobbar
  Skarpö ö   Segelkobbarna kobbar
  Skarpö ö   Segelkobbarna kobbar
  Skarpöfjärden fjärd   Sexpundargrundet kobbe
  Skiägga, se Skägga, Västra udde   Sikkobben kobbe
  Skiötnäset Saknas   Sillgrundet kobbe
  *Skabbholmen igenlandad holme /Se   Sillö, Inre ö
  Skabbholmsudden udde /Se   Sillö, Ytter- , Inner-, öar
  Skabbholmsviken vik   Sillö, Yttre o. Inre öar
  Skansen holme   Sillögrunden kobbar
  Skarpöfjärden fjärd   Sillöjans f.d. boplats
  Skarvgrundet kobbe /Se   Sillösundet sund
  Skarvgrundet kobbe   Simningen vik
  Skarvvretsviken vik /Se   Simpviken vik
  Skaten udde /Se   Singlans berg
  Skatholmen, Lilla holme   Sisslesumpskobben kobbe
  Skatholmen, Stora holme   Själsten[en] kobbe
  Skatholmen, Lilla o. Stora holmar /Se   Själudden udde
  Skiljehuset igengrundat sund /Se   Sjöbergskläpp kobbe
  Skinnbroken ö   Sjöklint kobbe
  Skinnbroken ögrupp   Sjösankan undervattensgrund
  Skjortgropen vik /Se   Sjötunnan kobbe
  *Skjosholmarna numera en holme   +Skabbholmen holme
  Skjutgrunden grund   Skabbholmsudden udde
  Skjutgrundet grund   Skansen kobbe
  ?Skogsholmen holme   Skarpö holme
  Skogsholmen holme   Skarpö, L. holme
  Skogsholmsgrunden grund   Skarpöarna Saknas
  Skomakarna grund   Skarpöarna holmar
  Skomakarskäret skär   Skarpöfjärden fjärd
  Skorvharan grund /Se   Skarpögrunden kobbar
  Skosholm, se Norrholmen holme   Skarvgrund kobbe
  *Skosholm holme   Skarvgrundet kobbe
  Skraphålet vik   Skarvvreten åker
  Skrinharan kobbe   Skarvvreten åker
  Skrinharan skär /Se   Skarvvreten åker
  Skräddarshamnan vik /Se   Skarvvretsviken vik
  Skränmåsharan kobbe   Skaten udde
  Skurhatten kobbe   Skaten undervattensgrund
  Skutharorna kobbar   Skatholmen holme
  Skvakelholmen holme /Se   Skatholmen holme
  Skvaklaholmen halvö   Skatudden udde
  Skälkarlsskär holme   Skeppsstyret åker
  Skällholmen halvö   Skilhage vik och upplandning
  Skällholmen holme /Se   Skilhagskobben landfast kobbe
  Skällholmsskäret skär   Skiljehuset vik
  Skällholmsskäret holme /Se   Skinnbroken kobbe
  Skärkarlsskär holme   Skinnbroken kobbe
  Skärkarlskäret ö   Skjutgrundet kobbe
  Skärkarlskäret skär   Skjutgrundet kobbe
  Skörtunnan holme   Skogsholmen holme
  Skörtunnan kobbe /Se   Skogsholmen holme
  Skörtunnan bergkobbe /Se   Skogstäppan åker
  *Skösholm numera en holme   Skomakarbådar bränningar
  Skötberget berg   Skomakarkubb kobbe
  Skötberget bergudde /Se   Skomakarna bränningar
  Skötbåtsberget udde /Se   Skomakarskobb kobbe
  Skötgrundet kobbe   Skomakarskär kobbe
  Skötholmen holme   Skomakarskärskobb kobbe
  Skötholmen holme /Se   Skrabbgrynnan bränning
  Skötholmshålet sund /Se   Skraphålet sund
  ?Skötkobb holme   Skraphålet sund
  Skötkobb kobbe   Skrinharan kobbe
  Skötkobb kobbe   Skrinharan kobbe
  Skötkobbarna kobbar /Se   Skrinharkobben kobbe
  Skötkobben kobbe   Skräddarshamnan vik
  Skötkobben kobbe   Skräddarsstängslan åker
  Skötkobbgrunden ögrupp   Skräddarsvedan vik och äng
  Sköt-Korpharan kobbe   Skränmåsharan kobbe
  Skötskär holme   Skränmåsharan kobbe
  Skötskärslimpan holme   Skurhatten kobbe
  Skötskärsund sund   Skurhatten kobbe
  Skötudden udde /Se   Skutharorna kobbar
  Slangen udde /Se   Skutklöv vik
  Slätholmen del av Norrholmen   Skuttesbrantarna bergbranter
  Slätkobben kobbe   Skutviken vik
  Slätskaten, se Skaten udde   Skutviken vik
  Slätskaten udde   Skvakelholmen holme
  Smultrongrundet grund   Skvaklaholmen landfast holme
  Smultrongrundet kobbe /Se   Skvaklaholmen landfast holme
  Smörasken kobbe   Skvalan grundområde
  Smörasken kobbe   Skälbådan kobbe
  Smörasken kobbe /Se   Skälkarskäret kobbe
  Smöraskgrundet grund   Skällholmen holme
  Smörklunsen berg /Se   Skällholmsskäret holme
  Smörgrundet kobbe   Skällholmssundet sund
  Smörpundet kobbe /Se   Skärkarlsskär kobbe
  Smörpundet klabbe /Se   Skärkarlsskäret kobbe
  Snäfian, se Snäve sjö   Skärsvreten åker
  Snäve sjö   Skärsvreten åker
  Snäve sjö   Skötberget berg
  Snöhålet terräng   Skötbåtsberget udde
  Solskinet kobbe   Skötbåtsberget Saknas
  Solskenet ö /Se   Skötbåtsberget Saknas
  Solskenskobb kobbe   Skötgrundet kobbe
  Solskenskobb ö /Se   Skötgrundet kobbe
  Solskinet holme   Skötholmen holme
  Sprickopp ögrupp   Skötholmshålet sund
  Spikborrn Saknas   Skötkobb kobbe
  Spikborren kobbe /Se   Skötkobb kobbe
  Spikborrn kobbe /Se   Skötkobb kobbe
  Spikbåldshålet sund   Skötkobb, se Skötskär kobbe
  Spikbåldskobb kobbe   Skötkobbarna Saknas
  Spikbåldskobb kobbe /Se   Skötkobbarna kobbar
  Sprakar-Pellesknölen kobbe   Skötkobben kobbe
  ?Sprickopp ö   Skötkobben kobbe
  Sprängan vik /Se   Skötkobben kobbe
  Sprängskäret, Lill skär   Skötkorpharen kobbe
  Sprängskäret, Stor skär   Skötkorpharen kobbe
  Sprängskäret, Stor- skär   Skötskär kobbe
  *Stadsö, N. holme   Skötskär kobbe
  *Statsön, N. ö   Skötudden udde
  *Statsö, N. ö   Slaktarhuset vik
  *Statsön, N. ö   Slangen udde
  Stavsudda, N. ö   Slangerbergsudden udde
  Stavsudda, N. ö   Slätkobben kobbe
  Stavsudda, N. holme   Slätskaten udde
  Stavsudda, Norra ö   Smedjebergsåkrarna åkrar
  ?Stavsudda, S. ö   Smultrongrundet kobbe
  Stavsudda, Norra o. Södra öar /Se   Smultrongrundet kobbe
  Stavsudda, S. del av holme   Smörasken kobbe
  *Sten holme   Smörasken kobbe
  Stenbåden kobbe   Smörasken kobbe
  Stenkilen udde   Smörpundet kobbe
  Stenklippan grund   Snutarne Saknas
  Stenkobb kobbe   Snäve insjö
  Stenkobbsgrund grund   Snöhålet sänka
  Stenrunken kobbe   Snöhålet sänka
  Stenskäret kobbe /Se   Solklint kobbe
  Stenskärsströmmen sund   Solnaängen åker
  Stenskärsströmmen sund /Se   Solskenet kobbe
  Stenvarpet vik /Se   Solskenet kobbe
  Stenören holme   Solskenet kobbe
  Sticklesudden udde   Solskenet kobbe
  Stjälpbron terräng   Solskenskobb kobbe
  Stora Kålön, se Kålö ö   Solskenskobb Saknas
  Storbranten bergudde /Se   Solskenskubb kobbe
  *Storgrunden grund   Solskinskubb kobbe
  *Storgryndan grund   Spikbåldskobb kobbe
  Storharan skär   Spikbåldssundet sund
  Storharkobb kobbe   Sprakarpellesknölen kobbe
  Storholmen holme   Sprickopp kobbe
  Storholmen holme /Se   Sprickopp kobbe
  Storklubben, se Klobben näs   Sprängan vik
  Stormöjan, se Möja ö   Sprängan vik
  *Stornäsan fiskeskär   Sprängan, Lilla vik
  Stornassen holme   Sprängan, Lilla Saknas
  Stor-Prackharan ö   Sprängskäret, Lilla kobbe
  Stor-Prackharan skär   Sprängskäret, Stora kobbe
  Storsjön sjö   Sprängskäret, St. o L. kobbe
  Storsjön sjö   Sprängskärskobb kobbe
  Storsjön sjö   Sprängskärskobben kobbe
  Storskäret skär   Stackängen vik och äng
  Stor Stons Åkren Saknas   Stackängen äng
  Stor-Tistronskäret ö   Starrängen äng
  Storvarvvik vik /Se   Stavromsberg berg
  Storängen ägomark   Stavsudde öar
  ?Storö ö   Stenbåden kobbe
  Storö ö   Stengr. kobbe
  Storö ö   Stenhuggarudden udde
  Storö ö   Stenkilen vik och äng
  Storön ö   Stenkilen ängskil
  Storön ö   Stenklippan kobbe
  Storö ö   Stenkobb Saknas
  Storö ö   Stenkobb kobbe
  Storöskaten udde   Stenkobben kobbe
  Stram kobbe   Stenkubbar kobbar
  Stridsklippan holme   Stenrunken kobbe
  Stridsklippan holme /Se   Stenskårskobben kobbe
  Stryklodet udde   Stenskäret kobbe
  *Stuban holme   Stenskäret udde
  Studentmössan udde   Stenskärsströmmen sund
  Stålgadden holme   Stentrapporna trappor
  Stålgadden skär /Se   Stenvarpet vik
  Stålgadden skär /Se   Stenåkern åker
  Stångberget berg /Se   Stenören Saknas
  *Stånghara ö   Stenörn kobbe
  Stångharan holme /Se   Stenörn Saknas
  *Stångharen holme   Stenörsgrunden kobbar
  Stångkubben, Norra holme /Se   Sticklesudd udde
  Stångskäret skär   Sticklesudden udde
  Stångskäret skär /Se   Stjälpbron berghäll
  Stångskäret skär /Se   Storberg berg
  Stångskärskobben kobbe   Storbranten bergudde
  Stävskäret halvö   Storbåtsängen åker
  Stävskäret holme /Se   Storfamnbaken kobbe
  Stövelholmen holme   Storfuruskärret kärr
  Stövelholmen holme /Se   Storgranarna udde
  Stövelhålet sund /Se   +Storhagen åker
  Stöfvelö ö /Se   Storharan kobbe
  Stövelön ö /Se   Storharan kobbe
  Sumpbranten bergbrant /Se   Storharkobb kobbe
  Sumpen kobbe   Storholmen holme
  Sumpgropen vik /Se   Storkerstisklöv vik
  Sumpställningen udde /Se   Storledet led
  Sumptunnan vik /Se   Stormossen åker
  Sundharan kobbe   Stormossen mosse
  *Sundholm holme   Stor Nassen ö
  *Sundkobben ö   Storprackharan kobbe
  *Sunkobben kobbe   Storprackharbulen kobbe
  *Sun-skobben ö   Storrödkobb kobbe
  Sur Gärds Åkrarne Saknas   Storsjön insjö
  Svartbrant bergbrant /Se   Storskutharan kobbe
  Svartgrund grund   Storskäret holme
  Svartkobb ö   Storskäret kobbe
  Svartkobb kobbe   Storskärgården ögrupp
  Svartkobb kobbe   Storskärgården ögrupp
  Svartkobb kobbe med triangelpunkt   Storskärgårdsfjärden fjärd
  Svartkrok vik /Se   Storsprängskäret kobbe
  Svartskäret holme   Stortistronskäret holme
  Svartviken vik   Stortornö ö
  Svartviken vik   Storvassen vassvik
  Svartviken vik /Se   Storäng åker
  Svedan skogsmark   Storängen äng
  Svedan terräng /Se   Storängen äng
  Svedan terräng /Se   Storängsvreten åker
  ?Svedjeholmen, Lilla holme   Storö ö
  Svedjeholmen, Lilla holme   Storö holme
  ?Svedjeholmen, Stora holme   Storön ö
  Svedjeholmen, Stora holme   Storöskaten udde
  Svedjeholmskobben kobbe   Stram bränning
  Svedjeholmslimpan kobbe   Stridsklippan holme
  Svedlandet ägomark   Stryklodet sten
  Svedlandsudden udde   Strömkärret åker
  Svingårdshamnan vik /Se   Strömmarna sund
  Svinryggskobben kobbe /Se   Strömmen sund
  Svinudden udde   Strömsvreten åker
  Svinudden udde /Se   Studentmössan sten
  Svärtbrant udde   Stålgadden kobbe
  Säck holme   Stångberget berg
  Säck holme   Stångkubb kobbe
  Säck ö   Stångskär skär och kobbe
  Säck holme /Se   Stångskär kobbe
  Säck holme /Se   Stångskäret holme
  Säckholm, se Säck holme   Stångskärsgrunden kobbar
  *Säckholm holme   Stångskärsgrunden kobbar
  *Säckholmar holmar   Stångskärskobben kobbe och skär
  *Säckholmar delar av ö, holmar   Stångskärskobben kobbe
  Säckkobbarna kobbar /Se   Stängslan åker
  Säckkobben, Västra kobbe   Stävskäret landfast holme
  *Sälholmen holme   Stövelholmen kobbe
  Sältingedskobben landfast kobbe /Se   Stövelhålet sund
  Sävkobben kobbe   Sumpbranten bergbrant
  Södergrunden ögrupp   Sumpen kobbe
  Södergrunden kobbar o. undervattensgrund /Se   Sumpgropen vik
  Södergärdsbergen berg   Sumpkobben kobbe
  Södergärdsgrunden kobbe /Se   Sumpkobben kobbe
  Södergärdskobben kobbe /Se   Sumpställningen udde
  *Söderhamnsgrunden grund   Sumptunnan vik
  *Söderhamnagryndan grund   Sumpudden Saknas
  Söderharan skär   Sundbergsgrynnan bränning
  *Söderholm holme   Sundharan kobbe
  Söderholm f.d. holme   Sundharan kobbe
  Söderholm halvö   Sundkubbarne kobbar
  Söderholm holme /Se   +Sundvallskärret åker
  *Söderholmar delar av holmar   Surnäset åker
  *Söderholmar del av öar   Surängen åker
  Söderholmarna holme /Se   Svanpotten åker
  *Söderholmen del av holme   Svartbrant bergbrant
  Söderholmsfladen vik   Svarten kobbe
  Söderholmsfladen vik /Se   Svartgrundet kobbe
  Söderholmsgrundet kobbe /Se   Svartgrundet kobbe
  Söderholmskobb kobbe /Se   Svartgrundet kobbe
  Söderkobb kobbe   Svartgrundet skär
  Södermanskäret, se Manskäret holme   Svartklabb kobbe
  Södermöja ö   Svartkobb kobbe
  Södermöja ö   Svartkobb kobbe
  Södermöja ö /Se   Svartkobb kobbe
  Södermöjalandet ö /Se   Svartkrok vik
  Södermöjaudden uddar /Se   Svartkroken vik
  Södersundet vik   Svartskär Saknas
  Södersundet sund   Svartskär, L. kobbe
  Södersundet sund /Se   Svartskär, Stora holme
  Söderängen ägomark   Svartskäret holme
  *Södra sveden holme   Svartskärsfladen flade
  Tallkobb kobbe   Svartviken vik
  Tallkobb kobbe /Se   Svartviken vik
  Tallkobben kobbe   Svartviken vik
  Tallkobben, Lilla kobbe   Svartviken vik
  Tallkobben, Stora kobbe   Svedan vik
  *Taskholm holme   Svedan vik
  Tegö sammanväxt ö /Se   Svedan vik
  ?Teskär holme   Svedjeholmarna holmar
  Teskär holme   Svedjeholmskobben kobbe
  *Tieruskär holme   Svedlandet åker
  Timmervik vik /Se   Svedlandsudden udde
  Tistronkobben kobbe   Svedlandsudden udde
  Tistronskär (resp. Tistropskären) holmar   Svedlandsudden udde
  Tistronskäret skär   Svedängen åker
  Tistronskäret skär   Svensgroparna vik
  Tistronskäret, Lill- skär   Svens odlingen äng
  Tistronskäret, Stor- skär   Svinberget kobbe
  Tistronskäret, Västra skär   Svingårdshamnan vik
  Tistronskäret holme /Se   Svinryggskobben kobbe
  Tistronskärsgrunden kobbar /Se   Svinudden udde
  *Tiströmskären holmar   Säck ö
  Tjocka udden udde /Se   Säckkobbarna kobbar
  Tjockudden udde /Se   Säckkobb, Västra kobbe
  Tjusen äng /Se   Säckkobb, Östra kobbe
  Tjyvklövan ägomark   Sältingedskobben landfast kobbe
  Tjyvklövholmen holme   Säck holme
  Tjägö del av holme   Sävkobben kobbe
  Tjägö halvö   Söderbron isbrygga /Se
  Tjägö ö   Söderfjärden fjärd
  *Tomaskobb ö   Södergrunden kobbar
  Tordmulkobbarna kobbar   Södergrynnan undervattensgrund
  Tordmulkobben kobbe   Södergärdet åker
  *Tornaskobb kobbe   Södergärdet åker
  Tornö, Lilla ö   Södergärdsbergen berg
  Tornö, Lilla ö   Södergärdsgrunden kobbar
  Tornö, Lilla ö   Södergärdskobben kobbe
  Tornö, Stora ö   Söderhalvan del av St. Nassa
  Tornö, Stora ö   Söderholm holme
  Tornösund sund   Söderholmarna holme
  Torpsholmen holme   Söderholmsfladen vik
  Torpsholmen holme /Se   Söderholmsgrundet kobbe
  Torsklunsen udde /Se   Söderholmskobb kobbe
  Trindbulen kobbe   Söderholmskobb kobbe
  Trindbulen kobbe   Söderkobb kobbe
  Trindkobben kobbe   Söderkobben kobbe
  Trind-Skutharan kobbe /Se   Söderkobben kobbe
  Trollkobb halvö   Söderkorpharan kobbe
  Trollkobb kobbe /Se   Söderlastarplats vik
  Trovallsbådan grund   Södermöja ö
  Trulsör ögrupp   Södermöjalandet ö
  Trulsör holmar /Se   Södermöjasundet sund
  Trutgrundet ögrupp   Södermöjaudden udde
  Trylkubb Saknas   Södersundet vik
  Trylkobb kobbe   Södersundet sund
  ?Träsket sjö   Söderudden udde
  Träsket sjö   Söderviken vik
  Träskö ö   Söderviken vik
  Träskön ö   Söderågen igengrundat sund
  Träskön ö   Söderåkrarna åkrar
  Träskön ö   Söderängen äng
  Träskön ö   Söderängen åker
  Träskön ö   Söderängen åker
  Träskön ö   Tallkobb kobbe
  Träskön ö   Tallkobb kobbe
  Träskön ö /Se   Tallkobbarna kobbar
  Träsköbrunnen vik /Se   Tallkobben kobbe
  Träsköskaten udde /Se   Tallkobben kobbe
  Tvikobb kobbe   Tallkobben kobbe
  Tvikobb, Lilla kobbe   Tavashus sund
  Tvikobb, Stora kobbe   Tegö Saknas
  Tvikobben kobbe   Tegögärdet åker
  Tvikobben, Lilla kobbe   Teskär Saknas
  Täppudden udde /Se   Teskär kobbe
  Tärngrund grund   Timmerpotten kärr
  Tärnkobb kobbe   Timmervik vik
  Tärnkobb kobbe /Se   Tisslan bränning
  Tärnsgrunden ögrupp   Tistrongroparna bergskrevor
  Tärnsgrunden grund   Tistronskär holme
  Tärnsgrunden ögrupp   Tistronskäret holme
  Tärnsgrundsören grund   Tistronskäret holme
  Udden udde   Tistronskäret holme
  Ulvvik ägomark?   Tistronskärsgrunden kobbar
  Utgrunden grund   Tistronskärsgrunden grund
  *Utnäsan fiskeskär   Tistronskärskobbarna kobbar
  Utterkobben ö   Tjocka udden udde
  Utterkobben kobbe   Tjockudden udde
  Utterkobben kobbe   Tjuvgroparna Saknas
  Utterkobben kobbe   Tjuvklövan vik och äng
  Utterskär triangel-punkt   Tjuvklövholmen kobbe
  Utterskär, Lilla holme   Tjägö Saknas
  Utterskär, Stora holme   Tomaskb kobbe
  Utterskäret skär   Tordmulkobbarna kobbar
  Utterskäret holme   Tornö, Lilla ö
  Utterskärsgrundet, Lilla- grund   Tornö, Stora ö
  Utterskärsgrundet, Stora- grund   Tornö, Stora, Lilla öar
  Wallenbergsgrynnan grund /Se   Tornösund sund
  Valters udde udde   Torpet åker
  Vantgömman kobbe   Torpsholmen holme
  Vantgömman kobbe /Se   Torpsholmen holme
  Vargdalsbranterna bergsbranter /Se   Torpsviken vik
  Varpsudden udde /Se   Torrmulkobb, Östra o. Västra kobbar
  Varvvik, Lill- vik   Torskklunsen udde
  Varvvik, Stor- vik   Torvskåren kobbe
  Varvvik, Stor- vik   Torvskåren kobbe
  *Waskefjärden fjärd   Trappåkrarna åkrar
  *Waskholm holme   Trindbulen kobbe
  Vattbrant bergbrant /Se   Trindbulen kobbe
  Verken igengrundat sund /Se   Trindbulen kobbe
  Verkudden udde /Se   Trindbulen kobbe
  Vidbusken kobbe   Trindkobb kobbe
  Vikarkobbarna kobbar   Trindkobben kobbe
  Vitharan, Västra kobbe   Trindkubb kobbe
  Vitharan, Östra kobbe   Trindskutharan kobbe
  Vithararna kobbar /Se   Trindäng åker
  Vitharen, Östra o. Västra kobbar /Se   Trindäng åker
  Vitharorna skär /Se   Trindäng åker
  Vitkobb ö   Trollbärsvretarna åkrar
  Vitkobb kobbe   Trollkilen vik
  Vitkobb kobbe   Trollkobb kobbe
  Vitkobb kobbe /Se   Trovall bränning
  Vitkobben kobbe   Trulsör holmar
  Vitkobbsgrunden grund   Trulsör Saknas
  Vreden grund   Trulsör ögrupp
  Vreten odling /Se   Trulsör holmar
  Vretsholmen holme   Trutgrunden kobbar
  Vretsholmen holme /Se   Trutgrunden kobbar
  Våne vik /Se   Trutgrunden kobbar
  Vånsgrunden kobbar /Se   Trutgrundet kobbe
  Vånskäret, Lilla holme   Trylkobb kobbe
  Vånskäret, Stora holme   Trylkobb kobbe
  Vånskärsfladen vik   Trädgårdarna lövskogsdunge
  Vånskärskobbarna ögrupp   Tränjonmossen mosse
  Vånö vik   Träsket insjö
  Vånö ö /Se   Träsket kärr
  Vårberget el. Vårbergskullen berg /Se   Träskknuven berg
  Vårdkasberget berg /Se   Träskö ö
  Vårdkasberget berg /Se   Träskö ö
  Vårdkasberget berg /Se   Träskön ö
  Vårdkasen berg /Se   Träsköskaten udde
  Vårdslösen kobbe /Se   Tufvan undervattensgrund
  Vällingsbåden ö   Tvarvarpet Saknas
  Vällingsbåden grund   Tviklubb kobbe
  Vällingsbåden bränning /Se   Tvikobb Saknas
  Värskula ängsmarker /Se   Tvikobb kobbe
  Värskula udde /Se   Tvikobb kobbe
  Värskulan ägomark   Tvikobb kobbe
  ?Värskulfjärden fjärd   Tvikobben kobbe
  Värskulfjärden fjärd   Tvikobben, Lilla kobbe
  Värskulfjärden fjärd /Se   Tvikobbsgrundet kobbe
  ?Värskulholmen, Stora o. Lilla holmar   Tvikobbsstenen bränning
  Värskulholmen, Lilla holme   Tvikobbsören kobbe
  Värskulholmen, Stora holme   Tviskär kobbe
  Värskulholmen holme /Se   Tåren kobbe
  Värskulholmen, Lilla kobbe /Se   Täppudden udde
  Värskulkobben kobbe /Se   Tärngrunden kobbar
  Värskuludden udde /Se   Tärnkobb kobbe
  Västerbotten åker /Se   Tärnsgrund Saknas
  Wästerfierden, se Möja Västerfjärd fjärd   Tärnsgrunden kobbar
  *Västerfjärden fjärd   Tärnsgrundet kobbe
  Västerfjärden fjärd /Se   Tärnsgrundet kobbe
  Väster-Gränöholmen holme   Tärnsgrundet kobbe
  Väster-Gränöholmen holme   Tärnsgrundsören kobbar
  Västerholmen ö   Tärnsgrundsören kobbar
  ?Västerholmen holme   Tölpen kobbe
  Västerholmen holme   Uddhamnan vik
  Västerholmen holme   Ulvvikmossen mosse
  Västerholmen ö   Ungen kobbe
  Västerholmen holme   Utbrottet bränning
  Västerholmen holme   Utgrunden kobbe
  Västerholmen halvö   Utgården bränningar
  Västerholmen holme /Se   Utterkobb kobbe
  Västerholmsfladen vik   Utterkobb kobbe
  Västerholmsfladen vik /Se   Utterkobb kobbe
  Västerholmsgrunden kobbar /Se   Utterkobben kobbe
  Västerholmssundet äng /Se   Utterkobben kobbe
  Västerholmsudden udde   Utterkobben kobbe
  Västerholmsudden udde /Se   Utterkobben kobbe
  Västerkobb kobbe   Utterkobben kobbe
  Västerkobben ö   Utterkobben Saknas
  Västerkobben kobbe   Utterskär Saknas
  Västerkobben kobbe   Utterskär holme
  Västermara vik   Utterskär, St. kobbe
  Västernorrharan kobbe /Se   Utterskären kobbar
  Västernorrharan skär /Se   Utterskäret holme
  Wäst[e]r Rooskiär, se Roskär ö   Utterskäret kobbe
  Wästerskär, se Västerkobben ö   Utterskärsgrundet kobbe
  Västerskär holme   Utterstenarna gryt
  Västerskär holme   Vantgömman kobbe
  Wästerskäret, se Björkskär ö   Vantgömman kobbe
  Västersundet sund   Vargdalen vik
  Västersundet vik   Vargdalsbranterna branter
  Västersundet igengrundat sund /Se   Varpsudden udde
  Västervassen vik   Varvvik vik
  ?Västerviken vik   Varvviken, Lilla vik
  Västerviken vik   Varvvik vik
  Västerviken vik   Varvviken, Stora vik
  Västerängsholm holme /Se   Vattbrant bergbrant
  Västerö ö   Vattkobben kobbe
  ???Västerö ö   Vattlindorna åker
  ?Västerö ö   Vattvret åker
  ?Västerö ö   Vattäng åkrar
  Västerö ö   Vattängsbottnen åker
  Västerö ö   Vattängsvreten åker
  Västerön ö   Vedberget udde
  Västerö ö   Vedgrundet kobbe
  Västerö ö   +Verken igengrundat sund
  Västerökobben kobbe   Verkudden udde
  Västerö Mjölkvallskobb kobbe   Vesterbergsgärdet åker
  Västerövassen vik   Westergrund undervattensgrund
  Ymparholmen ö   Westerskär kobbe
  Ymparholmen holme   Vidbrännan bränningar
  Ymparholmen holme   Vidbusken kobbe
  Ymparholmen holme   Vidbusken kobbe
  Ymparholmen holme   Vidkobb kobbe
  Ymparholmen holme /Se   Vidkobben Saknas
  Ytter-Sillö ö   Vidkobben kobbe
  Ytter-Sillö ö   Vidkubb kobbe
  *Ytterskären holmar   Vikarkobbarna kobbar
  Ytterö ö   Vikarkobbarna kobbar
  Ytterö holme /Se   Vilbrant bergbrant
  Yttre båden grund   Vita bergen undervattensgrund
  *Ådbodan ö   Vita bergen grundflack
  Ådgrundet grund   Witharan, L. kobbe
  Ådgrundet kobbe /Se   Vitharan, Västra kobbe
  ??Ådskär ö   Vitharan, Östra kobbe
  Ådskär skär   Vitharan, Östra o. Västra kobbar
  Ådskär holme   Hvithararne kobbar
  Ådskär skär   Vitharorna skär
  Ådskär, Lill- skär   Vitharbådan kobbe
  Ådskär öar /Se   Vitkobb Saknas
  Ådskärsglo vik   Vitkobb kobbe
  Ådskärsgrunden ögrupp   Vitkobb kobbe
  Ådskärslimpan kobbe   Vreden bränning
  Åkerholmen landfast holme /Se   Vreten åker
  Ålands hav del av Östersjön   Vreten åker
  Ålskäret skär   Vretsholmen holme
  Ålskäret kobbe /Se   Våne vik
  Åsängsholmen halvö   Wånkisskär holme
  Återvändan kobbe   Vånsgrunden kobbar
  Åtskillnan ägomark   Vånsholmen landfast holme
  Åttadagarskobben kobbe   Vånskär Saknas
  Åverkesö ö   Vånskär kobbar
  Åverkesön del av ö   Vånskäret, Lilla kobbe
  Åverkesö halvö   Vånskäret, Stora holme
  Åverkesökobben kobbe   Vånskärsfladen vik
  Åverkesö Mjölkvallskobb kobbe   Vånskärskobbarna kobbar
  *Ädbodan holme   Vånskärskobbarna kobbar
  Äggekobb kobbe   Vårdbergskullen berg
  Älgböte udde /Se   Vårdslösen kobbe
  Älgkilen sund   Wällingen bränning
  Älgkilen vik   Vällingsbåden bränning
  Älgön, Stora ö   Väpplingkilen vik och äng
  Ängsdelen del av Lökaö   Värskulan äng
  Ängsdeln del av Lökaö /Se   Värskule Saknas
  *Ängskobbar holmar   Värskulfjärden fjärd
  Ängskäret holme   Värskulholmen kobbe
  Ängskär ö   Värskulholmen kobbe
  Ängskäret skär   Väsermaren äng och vik
  Ängskäret holme   Västerbottnen åker
  *Ängsön (resp. Ängsön L.) delar av ö   Västerbrantarna bergbranter
  Ängö Drommen, se Angödrommen ö   Västerfjärden fjärd
  Äpplarknaten grund   Västergrenöholmen holme
  Äspholmen holme   Västergrundet kobbe
  Äspholmen halvö   Västergärdet åker
  Äspholmen landfast holme /Se   Västerholmen landfast holme
  ?Äspskäret holme   Västerholmen landfast holme
  Äspskäret skär   Västerholmen holme
  Ömansudden udde /Se   Västerholmsfladen vik
  Ören ögrupp   Västerholmsfladen vik
  Ören holme /Se   Västerholmskobbarna kobbar
  Örnklobba udde /Se   Västerholmssundet igengrundat sund
  Örnkklobbarna vikar?   Västerholmsudden udde
  Örnsgrunden kobbar /Se   Västerholmsängen åker
  Öskaret kobbe   Västerkilen ängskil
  *Östergrunden grund   Västerklobben udde
  *Östergrunden grund   Västerkobb kobbe
  *Östergryndan ö   Västerkobb kobbe
  *Östergryndan grund   Västerkobb kobbe
  Östergrynnan grund   Västerkobb kobbe
  Östergårdshamnan vik /Se   Västerkobben kobbe
  Österholmarna holme /Se   Västerkobben kobbe
  ?Österkobb ö   Västermaran äng o vik
  Österkobbarna kobbar   Västermaren vik
  Österkobben kobbe   Västernorrharan kobbe
  Österkobben kobbe   Västernorrharan kobbe
  Österkobben kobbe   Västerskär kobbe
  Östermara vik   Västerskäret kobbe
  Östernorrharan kobbe /Se   Västerskäret ö
  Östernorrharan skär /Se   Västersundet igengrundat sund
  Öster Roskiär, se Roskär ö   Västerutbergen kobbar
  Östersjön hav   Västervassen vik
  Östersjön hav   Västervassen vik
  Östersjön hav   Västerviken vik
  Östersundet sund   Västerviken vik
  ?Österviken vik   Västervånshålet f.d. sund
  Österviken vik   Västerängsbularna kobbar
  Österviken vik   Västerö ö
  Österängsholm holme /Se   Västerö ö
  Östkobb, Stora kobbe   Västerö holme
      Västerö ö
      Västeröfjärden fjärd
      Västerökilarna ängskilar
      Västerökobben kobbe
      Västerökobben landfast kobbe
      Västerömaren vik
      Västerövassen vassvik
      Ymparholmen holme
      Ytterkubb kobbe
      Yttersillö ö
      Yttersten kobbe
      Ytterö ö
      Ådan kobbe
      Ådgrundet kobbe
      Ådskär Saknas
      Ådskär holme
      Ådskär, Lilla holme
      Ådskärsglon insjö
      Ådskärsgrunden kobbar
      Ådskärslimpan Saknas
      Åkerholmen landfast holme
      Ålskäret kobbe
      Årsängsholmen holme
      Åskstenarna stenblock
      Åsängsholmen holme
      Återvändan kobbe
      Återvändskilarna ängskilar
      Åtskillnaden äng
      Åttadagarskobb kobbe
      Åttadagarskobben kobbe
      Åttadarskobben Saknas
      Åverkesö ö
      Åverksö Saknas
      Åverkesökobben kobbe
      Äggkobb Saknas
      Äggkobb kobbe
      Ägglösa kobbe
      Ägglösen kobbe
      Älgkilen sankäng
      Älgkilen vik
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängsdelen del av ö
      Ängsdelen del av Lökaön
      ?Ängsholmen, västra holme
      Ängsholmen, Västra Saknas
      ?Ängsholmen, Östra holme
      Ängsholmen, Östra Saknas
      Ängskär Saknas
      Ängskäret holme
      Ängsvreten åker
      Äpplareknaten bränning
      Äskedalen vik
      Äspholmen holme
      Äspholmen holme
      Äspholmen landfast holme
      Äspholmsudden udde
      Äspskär kobbe
      Äspskäret kobbe
      Ömansudden udde
      Ömansängen äng
      Ören holme
      Ören holme
      Örnklobbarna vik med uddar
      Örnsgrunden kobbar
      Öskaret kobbe
      Östanpå Saknas
      Österbåden bränning
      Östergårdshamnan vik
      Östergärdet åker
      Österhalvan del av St. Nassa
      Österholmarna Saknas
      Österkobb kobbe
      Österkobbarna kobbar
      Österkobben kobbe
      Österkobben kobbe
      Östermanskilen äng och vik
      Östermansstängslan åkrar
      Östermansängen åker
      Österkubbar kobbar
      Östermaran vik
      Östermaran vik
      Östernorrgrop vik
      Östernorrharan kobbe
      Östernorrharan kobbe
      Österskär skär
      Östersundet sund
      Österviken vik
      Österviken vik
      Östholmen holme

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.