ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fresta socken : Vallentuna härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 295 Naturnamn : 75 Bebyggelsenamn : 135 Naturnamn : 78
Fresta sn Albygläntan glänta Fresta sn Albyröjan odling
Fresta sn Alby ström ström Fresta fluger inbyggarbeteckning Bastubacken backe
Fresta socken Asphagen hage Alby ström, se Alby gd +Badstugubacken backe
Fresta sn *Bederne ö Alby Saknas Blötängen ängsmark
Fresta sn *Bederne ö Alby Stora gdr Byxängen äng
Fresta sn *Bäderne förr ö Stora Alby bebyggelse +Bäckskiftet Saknas
Fresta sn *Bederne försv. ö /Se Alby Stora bebyggelse +Dahlskiftet Saknas
Fresta sn Bederne ö Albygläntan avst Djupängen avs
Fresta sn /Se »betherni» förr ö /Se Albygläntan gdr Dyn skogsmark
Fresta sn Elfsjön, se Älvsjön f.d. sjö Albyrödjan äng Ekbacken backe
Fresta sn Fjaturen, se Fjäturen sjö Albysågen såg Ekbacksängen odling
Fresta socken Fjäturen sjö Allandal avs Ekängen odling
Fresta sn Fjäturen sjö +Andersberg rivet torp Fattigstugu Skiftet Saknas
Fresta by Fjäturen sjö Andersberg bebyggelse Fjäturen sjö
Fresta sn Fjäturen sjö Berg torp Fjätursjön sjö
Fresta sn Fjäturen insjö Berg Saknas +Framängen Saknas
Fresta sn Fjäturen sjö Bergkälla Saknas Fruängen odling
Fresta socken sn Fjäturen sjö Björknäs avs +Grindskiftet Saknas
Fresta sn Fjäturen sjö Bollstanäs (samh.) Grindstugärdet odling
Fresta sn Fjäturen sjö Bollstanäs samh. Grönan odling, stuga
Fresta sn Fjäturen sjö Bollstanäs pst Gubbhagen odling
Fresta sn Fjäturen sjö /Se Borgby kyrkoh.bost. Harbygärdet odling
Fresta sn Fjäturen sjö /Se Borgby Saknas Hagby Lillsjön sjö
Fresta sn Fjäturen sjö /Se Borgby bebyggelse Harbybacken landsvägsbacke
Fresta sn Froden å Brädden Saknas Hemgärdet odling
Fresta sn *Glömestens äng f. äng Brädden bebyggelse Huggevreten Saknas
Fresta sn *Hundningsjön sjö Brännskogen tp Hästhagen hagmark
Fresta sn Hästhagen förr hage /Se Båtsmanstorpet avs Hästhagen hagmark
Fresta sn Hästtruten ägomark Bändan villor Hästtruten äng
Fresta sn Igelvadet Saknas /Se Ekebo avs Iskällarbacken skog, hagmark
Fresta sn *Igelvadet ?förr vattenled /Se Ekeby gd Kallängarna utjord
Fresta sn Kjusängen ägomark Ekeby bebyggelse Kjusgärdet odling
Fresta sn Kummelhagen hage Ekeby kvarn kvarn Kjusängen odling
Fresta sn Kvarnbacken backe Ekhagen avs +Klockarskiftet Saknas
Fresta sn *Kvarnsjön f.d. sjö Eksberg avs Kohagen odling
Fresta sn Kvarnviken o. Norrviken sjö Emmelund Saknas Kolsta förr hemman, nu odling
Fresta sn Kvarnviken vik Emmelund lht Kolstadiket dike
Fresta sn Norrviken sjö Eriksberg Saknas Kvarnbacken backe
Fresta sn Norrviken sjö Eriksberg lht Kvarnbacken odling
Fresta sn Norrviken sjö Eriksberg gdr Kvarngärdet odling
Fresta sn Norrviken sjö Erikslund avs Kvarnhagen hage
Fresta sn Norrviken sjö Fantebol Saknas Kvarnviken vik
Fresta sn /Se Norrviken sjö Fantebol bebyggelse Kyrkvreten avs
Fresta sn Norrviken insjö Fiskartorpet Saknas Lagårdsgärdet odling
Fresta sn Norrviken sjö Fornboda Saknas Lilla Mossen myrmark
Fresta sn /Se Norrviken sjö /Se Fornboda bebyggelse Lillhagen hagmark
Fresta sn /Se Norrviken insjö Fresta by Lillängen odling
Fresta sn /Se Norrviken o. Kvarnviken sjö Fresta utjord Myrbacken backe
Fresta sn /Se Norrviken sjö Frestaby bebyggelse Norrviken sjö
Fresta gård /Se Norrviken sjö Grimsta Saknas Paradisbacken backe
Fresta kyrka kyrka /Se Näset näs /Se Grimsta gård Paradisgärdet odling
Alby gd *Ryssbyle gärde Saknas /Se Grönhagen avs Prästtorpsängen odling
Alby gd Råbäcken terräng Gudby gd Rimstaholmssjön sjö
Alby gd Sandakärret kärr Gudby bebyggelse +Ry-Backen Saknas
Alby gd Sjukyrkoberg triangelpunkt Harby gd Qvarn Sjön, se Hagby-Lillsjön Saknas
Alby gd *Skiolde, *Skælde sjö /Se Harby bebyggelse Sjukyrkberget triangelp. höjd
Borgby kyrkoherdeboställe *Skælda ä. namn på Skällnoraån /Se Högvreten torp Sjöhagsgärdet odling
Borgby gård *Skælda, *Skiolde sjö /Se Högvreten avs Sjöängen odling
Borgby prästgård Skällnora hästenäs näs /Se Idiotanstalt vårdanstalt Smidgärdet odling
Borgby gård *Skällnora ström Karlslund lht Smidhagen hage
Borgby prästgård Skällnoraån å /Se Karlslund sjukhus Snuggtaskan sjö
Borgby kyrkoherdeboställe Snuggan insjö Klockarboställe Saknas Snuggtaskan sjö
Borgby prästgård Snuggan sjö Klockarebord, se Klockargården Saknas Stallgärdet odling
Borgby kyrkoherdeboställe Snuggan sjö Klockargården klockarbost. Stora Mossen myrmark
Borgby prästgården /Se Snugtaskan, se Snuggan insjö Kocktorp Saknas Storskogen skog
Borby prästgård Storskogen skog Kocktorp tp Storängen odling
Borgby prästgård *Torran skogsparti Kungsgården huvudbyggnad Tallbacken odling
Borgby prästgård *Torran skog /Se Kvarnbacken avs +Tjus Wreten Saknas
Borgby prästgård Torren skogsparti /Se Kvarngården Saknas Tomten hagmark
Borgby prästgård *Torren skog /Se Kvarngården gd +Trägars Skiftet Saknas
Borgby kyrkoherdeboställe *Torren skog /Se Kyrkogården Saknas Törnskogen skogsmark
Borgby kyrkoherdeboställe Trekanten glänta Kyrkoherdebostället Saknas Uthugget odling
Borgby prästgård /Se *Valændasiör försv. sjö /Se Kyrkoherdeboställe, se Borgby Saknas Vägspärren vägspärr
Borgby Saknas /Se Älvsjön f.d. sjö Kåktorp, se Kocktorp Saknas Ålängen f.d. odling
Ekeby gd Ödesmarken Saknas Lugnet avs Älgsjön sjö
Ekeby hg   Lövhagen avs Ön land
Ekeby hg   Marielund avs Örns grinden grind
Ekeby hg   Medjan Saknas Örnsgärdet odling
Ekeby gd   Medjan bebyggelse  
?Ekeby gd   Nordan bebyggelse  
?Ekeby gd   Norrsätra Saknas  
Ekeby hg   Norrsätra bebyggelse  
?Ekeby gd   Norrsättra bebyggelse  
Ekeby hrgd?   Nordan lht  
Ekeby by   Norrsättra gdr  
Ekeby by   Nyby Saknas  
Ekeby herrg.   Nyby bebyggelse  
Ekeby gd /Se   +Nybygget Saknas  
Ekeby hg   Nybygget bebyggelse  
Ekeby gd /Se   Odenslunda gd  
Ekeby hg /Se   Odenslunda bebyggelse  
Ekeby by /Se   Pepparboda Saknas  
Ekeby Saknas /Se   Pepparboda lht  
Fantebol gd   Prästebord, se Borgby Saknas  
Fantebol gd   Prästebord, se 1 Borgby Saknas  
*Fantebolet Saknas   Prästgårds binamn på Borgby  
Fornboda by   Prästtorp torp  
Fornboda gd   Prästtorp, se Prästtorpsängen Saknas  
Fornboda by   Rimstaholm f.d. gd  
Fornboda by   Sanda gd  
Fornboda by   Sanda bebyggelse  
Fresta gd   Sista Styvern villa  
Fresta gd o. sn   Sjukyrkberget triangelpkt  
Fresta Saknas   Sjöhagen f.d. torp  
Fresta gdr   Skellnora, se Sköldnora Saknas  
Fresta gd   Skellnora, se 1 Sköldnora Saknas  
Fresta gd:ar   Skogshall avs  
Fresta gd, samh.   Skogstorp avs  
Fresta gd   Skolhus Saknas  
Fresta gd, samh.   +Skolhus förr skola  
Fresta gd /Se   Skuggan torp  
Fresta kvarn f. kvarn   Skuggan avs  
Grimsta by   Skällnora Saknas  
Grimsta by   Skällnora kvarng.  
?Grimsta by   Sköldnora bebyggelse  
Grimsta by   Sköldnora bebyggelse  
Grimsta gd   Smedby by  
Grimstad gård   Smedby bebyggelse  
Grimsta by   Smedstorp Saknas  
Grimsta by   Smedstorp Saknas  
Grimsta by   Smedstorp tp  
Grimsta by   Sylta villor  
Grimsta by   Säbylund tp  
?Grimsta gd   Taggården lht  
Grimsta by   Toland lht  
Grimsta by /Se   Toland torp  
»grænistom» = Grimsta? by   Tomta beb.  
?Gudby gd /Se   Trekanten tp, kyrkoh.bost.  
Gudby gård   Trekanten lht  
Gudby by   Vallensjö Saknas  
Gudby gd   Vallensjö bebyggelse  
Gudby gd /Se   Vårgård avs  
Gudby gård /Se   Ålderdomshem fattighus  
Gudby gd /Se   Ödesmarken, L. tp  
Gudby gård /Se   Ödesmarken, St. tp  
Gudby gd /Se      
Gudby gd /Se      
Gudby hmn /Se      
Harby gård      
Harby indr. militieboställe      
Harby gd      
Harby gd      
Harby gård      
Harby kronodomän      
Harby gd      
Harby gd      
Harby gd      
Harby gd      
Harby gd      
Harby gård      
Harby gd      
Harby gd      
Harby gd      
Harby gd      
?Harby gd      
Harby gd      
Harby gd      
Harby gd      
Harby gd /Se      
Harby gd      
Harby mil.b.      
Harby gd /Se      
Harby gd /Se      
Harby gd /Se      
Harby by /Se      
Kaalsta, se Kolsta gd      
Klockaregården gd /Se      
Kolsta gd      
Kolsta gd      
Kolsta gd      
?Kolsta gd      
Kolsta gd      
Kolsta gd /Se      
Kolsta gd /Se      
Mörgxbool, se Fantebol gd      
*Mörgsbol torp      
*Mörgsbol Saknas      
*Mörgsbol Saknas      
Odenslunda gård      
Odenslunda gård      
Odenslunda gård      
Odenslunda gd      
Odenslunda gård      
Odenslunda gd      
Odenslunda gd      
Odenslunda gd      
Odenslunda gd      
Odenslunda gd      
Odenslunda gd      
Odenslunda gd      
Odenslunda gd      
Odenslunda gd      
Odenslunda gd      
Odenslunda gd /Se      
Odenslunda Saknas /Se      
Odenslunda gd /Se      
Odenslunda gd /Se      
Odenslunda gd /Se      
Odenslunda gd /Se      
Oorlundha, se Odenslunda gd      
*Oxlabol torp      
*Oxlabool torp      
*Oxlobol Saknas      
*Oxlebol Saknas      
*Oxlabol Saknas      
?Oxunda Saknas /Se      
Prästgården prästgård /Se      
Rimstaholm gd      
Rimstaholm gd      
Rimstaholm gd      
Rimstaholm gd      
Sanda gd      
Sanda gård      
Sanda gd      
Sanda gd      
Sanda gård      
Sanda gd      
Sanda gd      
Sanda gd      
Sanda gård      
Sanda gd      
Sanda gd      
Skeldenora, se Skällnara gd /Se      
Skellenora qværn, se Skällnora kungsgd      
?Skällnora kungsgård /Se      
Skällnora kungsgård      
Skällnora kungsgård      
Skällnora kungsgård      
Skällnora kungsgård      
Skällnora gd      
Skällnora kungsgård      
Skällnora gd      
Skällnora kungsgård, kvarn      
Skällnora kungsgård      
Skällnora kungsgd      
Skällnora gd      
Skällnora gd      
Skällnora gd      
Skällnora gd      
Skällnora kungsgård      
Skällnora gd      
Skällnora kungsgd      
Skällnora hg      
Skällnora gd      
Skällnora kungsgård      
Skällnora kvarn kvarn      
Skällnora kungsgård      
Skällnora kungsgård      
Skällnora gd      
Skällnora kungsgård      
Skällnora hg      
Skällnora gd      
Skällnora kungsgård      
Skällnora gd /Se      
Skällnora gd, förr kungsgård /Se      
Skällnora gd /Se      
Skällnora gd /Se      
Skällnora Saknas /Se      
Skällnora gdr /Se      
Skällnora gdr /Se      
Skällnora gd /Se      
Skällnora kungsgård /Se      
Skällnora gdr /Se      
Skällnora gd /Se      
Skällnora kvarn Saknas      
Skällnora kvarn kvarn /Se      
Skällnora kvarn kvarn /Se      
Sköldnora gd:ar /Se      
Sköldnora gdr /Se      
?Smedby by      
?Smedby by      
Smedby by      
Smedby by      
Smedby by      
Smedby by      
Smedby by      
Smedby gd      
Smedby gd      
Smedby gd      
Smedby by      
Smedby by /Se      
Smedby by      
?Smedby by /Se      
Vallensjö by      
Vallensjö by      
Vallensjö gd      
Vallensjö by      
Vallensjö Saknas /Se      
Vallensjö by /Se      
Vallensjö gd      
Vallensjö by /Se      
Vallensjö gd /Se      
Vallensjö by /Se      
Vallensjö skattehmn /Se      
Ön gd /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.