ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Österåkers socken : Åkers skeppslag : Stockholms län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 59 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Bellesholm ?del av ö    
  Bergholm udde    
  Bergholmen udde    
  Betsö ö    
  Blötholmen holme    
  Blötholmen, L. holme    
  Blötholmen, St. holme    
  Blötholmen, St. holme    
  Blötholmen, St. holme    
  Blötholmen, St. holme    
  *Brämsholmen holme    
  *Ekholmen holme    
  Ekorren holme    
  Ekorren holme    
  *Finnklippan holme (ev. holmar)    
  Fåglarö ö    
  Färmsholmen holme    
  Garnsviken sjö    
  Garnsviken sjö    
  *Grundskär holme    
  Hästholmen holme    
  *Hästön ö    
  *Isätravik vik    
  Kodjupet fjärd o sund    
  Koholmen holme    
  Kusen, L. holme    
  Kusen, St. holme    
  Kusen, St. o. L. holmar    
  *Kyrkgårdsholm holme    
  *Kyrkogårdsholmarna holmar    
  Källholmen del av holme    
  Källholmen del av holme    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Marsätraholmen halvö    
  Måsön, St. o. L. holmar    
  Oranjeholmen holme    
  Resarön ö    
  Rönnholmarna holmar    
  Rönnholmarna holmar    
  Rönnholmarna ?holme    
  Rönnholmen, St. eller Ö. holme    
  *Skarnfoten holme    
  *Stavholmen f.d. holmar    
  *Ständerholmen holme    
  Svartgarnsviken vik    
  Svinningeviken vik    
  Säterfjärden fjärd    
  Tallholmen holme    
  Timrarön, St. o. L. ö o. holme    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Valsjön sjö    
  Västerholmen holme    
  Älgö, St. o. L. holmar    
  Älgö, St ö    
  *Ängsholmen del av ö    
  Överbyfjärden fjärd    
  Överbyfjärden fjärd    

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.