ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skånela socken : Seminghundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 298 Naturnamn : 73 Bebyggelsenamn : 132 Naturnamn : 97
Skånela sn Backen backe? Skånela sn Anna Gretas- vreten åker
Skånela sn Björnkällan källa Skånela sn Backavreten åker
Skånela sn Brunnsvik ägomark Skånella sn Bellandersvreten åker
Skånela sn Bullerholmsvreten ägomark Skånela sn /Se Blalundsgärdet gärde
Skånela socken Dyberget terräng Skånela sn Botten gärde
Skånela sn Ekbacken backe Karls och Skånella kajor inbyggarbeteckning Brunnsvik skifte (förr bebyggt)
Skånela sn Fjällen ägomark Annelund lht Brunnsvikskällan källa
Skånela sn Fysingen sjö Avunden torp Bullerholmen Saknas /Se
Skånela sn Fysingen sjö Axellund lht Bullerholmsvreten åker
Skånela sn Fysingen sjö Backen lht Dalshagen hage
Skånela sn Fysingen sjö Bensta bebyggelse Dyberget berg
Skånela sn Fysingen sjö Bergshamra bebyggelse Dybergssnytan åker
Skånela sn Fysingen sjö Bergshamra gd Ekbacken åkerskifte
Skånela sn Fysingen sjö Bodarna förr torp Fjällen skifte
Skånela sn Fysingen sjö Botlöt lht Fjällen åker
Skånela sn Fysingen sjö Brunnsberget lht Fyssingen sjö
Skånela sn Fysingen sjö Bullerholmen torp Fysingen sjö
Skånela sn Fysingen sjö Burby lht Fyssingen sjö
Skånela sn Fysingen sjö /Se Charlottenlund lht Grottahålet åkerskifte
Skånela sn Fysingen sjö Dal gd Grottahålet åker
Skånela sn Fysingen sjö Dal bebyggelse Gröndal åkerskifte
Skånela sn Fysingen sjö /Se Danviksholm, se Bergshamra Saknas Hammarhagen hage
Skånela sn Fysingen sjö /Se Danviksholm gård Hammarn skog
Skånela sn Gullbacken ägomark Ekeby säteri Hammarn el. Tjusta Hammarn skogsbacke
Skånela sn Hammaren terräng Ekeby berg statarbost. Hundberget udde
Skånela sn Hammaren terräng Ekeby kvarn Saknas Hästhagen skog
Skånela sn Hammarhagen terräng Ekebylund lht Hästhagsbacken backe
Skånela sn Hargsbro terräng Eklund lht Hästlöten äng
Skånela sn *Hargs ström ?ström Eriksberg lht Högvretsbacken backe
Skånela sn Hargsviken vik Fanjunkars, se Ekebyberg Saknas Järnberget berg
Skånela sn Hargs å å /Se Fattighus bebyggelse Kajslabrittas källa källa
Skånela sn ?Hargs å å Franslund torp Kallängarna ängar
Skånela sn Hargsån å /Se Fridal lht Kallängsbacken backe
Skånela sn Hargsån å Fridhäll villa Karlbergsvreten odling
Skånela sn Järnberget triangelpunkt Grindstugan lht Kattrumpan gärde
Skånela sn Järnbergsmossen mosse Gullsbacken lht Klingan holme
Skånela sn Kallängarna ägomarksområde Gullbacken stat.bost. Kingan holme
Skånela sn /Se *Kallängen förr sjö Gustafsberg lht Kingan holme /Se
Skånela sn Kalvholmen holme Haga hmd Klingan, se Kingan holme
Skånela socken Klingan holme Hagalund lht Klotskogen skog
Skånela socken Klingan holme Harg säteri Kosjökärret åkerskifte
Skånela sn Kosjön sjö Harg gd Kosjön sjö
Skånela sn Kyngan, Lilla udde Hargbo f.d. kvarn Kulla brunn källa
Skånella sn sn Kyngan, Stora holme Hargbokvarn bebyggelse Kungsängarna ängar
Skånela sn Kyrkgärdet gärde Hellmanarp el. Starrmossen Saknas Kvarngärdet gärde
Skånela sn Kyssinge triangel punkt (vid fornlämning) Häradsallmänning, se1Seminghundra häradsallmänning Saknas Kvarntorpsbacken landsvägsbacke
Skånela sn Linaberg terräng Hög vreten förr torp Kvickenshålet åkerskifte
Skånela sn Långåsen allmänning /Se Johannelund lht Kvighagen hage o. odl.mark
Skånela sn Norrgärdet ägomark Kallsveden lht Kyrkgärdet gärde
Skånela sn Nybygget ägomark Karlberg lht Kyssingeberget berg
Skånela sn Nyhagen terräng Karlberg Saknas Kyssingeängen äng
Skånela sn Odensholmen f.holme /Se Karlborg lht Ladugårdsgärdet gärde
Skånela sn Odensholmen, se Onsbacken backe Karl - Johans - hemmet ålderdomshem Lerlöten lertag
Skånela sn *Odensån Karl Johans trädgård bebyggelse Lillgärdet gärde
Skånela sn *Odens äng äng Karlslund villa Lillströjan åkerskifte
Skånela sn Onsbacken backe Kimsta bebyggelse Linabergsbacken backe
Skånela sn Onsbacken backe Kimstaberg lht Lura el. Östertorpshagen hage
Skånela sn Phÿsinge Siön, se Fysingen sjö Kimstalund lht Lurahålet gärde
Skånela sn Physing Siön, se Fysingen sjö Kimsta Rusthåll bebyggelse Mormorshålet åker
Skånela sn Ply Sin gen, se Fysingen sjö Klockarbol Saknas Myran skifte
Skånela sn *Runekumlet Saknas Klockargården bebyggelse Norrgärdet gärde
Skånela sn Slåtterkärret ägomark Kohagen avs. lht Norrgärdet gärde
Skånela sn Skillinga hage terräng Komötet torp Norrhagen hage
Skånela sn *Sundholm holme Krasslet förr stuga Norrängen äng
Skånela sn Svartbäck, Lilla terräng Kulla förr bs Nyckelängen äng
Skånela sn Svartbäck, Stora terräng Kvarn lht Pälsarmen åker
Skånela sn Sälna stenbro Saknas /Se Kvarntorpet lht Rotängen äng
Skånela sn *Sälna äng by Kyrkoherdebostället bebyggelse Saxmossen mosse
Skånela sn Tallbacken backe Kyssinge bebyggelse Skarphagen backe
Skånela sn Unberget höjd /Se Lillsmeds bs Skillinga hage hage
Skånela sn Västerängsskogen skog Lingsberg bebyggelse Skjutbansåkern åker
Skånela sn Ön terräng Lugnet förr torp Skomakargärdet gärde
Skånela sn Örnsbacken backe m. fornfynd Norrboda lht Slottskärret odling
Skånela sn   Norrbyn bebyggelse Smedshagen hage
Skånela sn   Norrgården lht Smibacken backe
Skånela sn   Norrhålet eller Staden, Norra lht Smibacken backe
?Skånela sn   Norrstjärnan lht Smigärdet gärde
Skånela sn   Norrtull lht Smörkullbacken backe
Skånela sn   Nyborg tp Storströjan åkerskifte
Skånela sn   Nyborg lht Ströjan ägostycke
Skånela sn   Nyby, se Burby förr lht Stubbängen äng
Skånela sn   Nybygget förr torp Stubbängen äng
Skånela sn   Nyhagen förr torp Svartbäck, Lilla öppen plats
Skånela sn   Nystugan stat.bost. Svartbäck, Stora avrättningsplats
Skånela sn   Nytorp lht Sälnaån å
Skånela sn /Se   Pettersberg lht Tallbackskällan källa
Skånela sn   Råsten Saknas Tjusta Hammarn el. Hammarn skogsbacke
Skånela sn /Se   Räfsvreten torp Tröskabergen berg
Skånela sn   Seminghundra häradsallmänning inom socknen allmänning Tutsjön åkerskifte
Skånela sn /Se   Seminghundra häradsallmänning Saknas Unberget berg
Skånela sn /Se   Skalmsta bebyggelse Västerängshagen hage
Skånela sn /Se   Skalmsta pastors stomhemman Åmun åmynning
Skånela sn /Se   Skalmstaborg torp Ön kulle
Skånela sn /Se   Skogsholmen lht Örnsbacken backe
Skånela sn /Se   Skolhus, se Karl Johans-hemmet Saknas Örnsbron bro
Skånela sn /Se   Skuggan lht Ösbygaveln skogsskifte
Skånela sn /Se   Skånela bebyggelse Östertorpshagen el. Lura hage
Skånella sn /Se   Skånellaholm hgd  
Skånela sn /Se   Skånellaholm säteri  
Skånela sn /Se   Skånellaholm fideik. /Se  
Skånela sn /Se   Skånelaholm bebyggelse  
Skånela sn /Se   Smeds, se Lillsmeds bs  
Skånela kyrka kyrka /Se   Staden, Norra, el. Norra hålet lhtr  
Skånella = Skånela sn /Se   Starrmossen Saknas  
Skånhälla = Skånela sn /Se   Stenhagen lht  
Bensta by   Stensta bebyggelse  
Bensta by   Stenstaberg lht  
Bensta by   Stjärnan lht  
Bensta by   Storhagen förr torp  
Bensta by   Storsmeds förr bs  
Bensta by   Strömsberg, se Backen lht  
Bensta by   Sundsberg Saknas  
Bensta by /Se   Sälna säteri  
Bensta by /Se   Sälna gd  
Bensta by /Se   Sälnaberg lht  
Bensta by /Se   Sälnaberg hmd  
Bensta by /Se   Södergården bebyggelse  
Boosgaardh gd   Tadem bebyggelse  
*Bosgård beb.   Taklösa Saknas  
Dalen gård   Tallbacken lht  
Dalen gd   Tetorpet torp  
Dalen gd   Tingshus förr tingshus  
?Ekeby by   Tjusta Saknas  
Ekeby by   Tomten förr bs  
Ekeby Saknas   Tullen lht  
Ekeby gd   Tureberg lht  
Ekeby by   Uppgården säteri  
Ekeby by /Se   Västerbytorp lht? /Se  
Ekeby by /Se   Västerbytorp torp  
Harg sn   Västern torp  
Harg hg   Västertorp torp  
Harg gd   Östertorp lht  
Harg gd      
Harg hg      
Harg hg      
Harg hg      
Harg hgd      
?Harg herrg.      
Harg hg      
Harg säteri      
Harg by      
Harg säteri      
Harg hg /Se      
Harg hg      
Harg hg /Se      
Harg hg /Se      
Harg hg /Se      
Harg gd /Se      
Harg hg /Se      
?Harg gd /Se      
Harg hgd /Se      
Hargbokvarn gd      
Hargbokvarn kvarn      
Hargbo kvarn kvarn /Se      
Kimsta by      
Kimsta by      
Kimsta by      
Kimsta by      
Kimsta by      
Kimsta by      
Kimsta by      
Kimsta by      
Kimsta by      
Kimsta by      
Kimstad by      
Kimsta by      
Kimsta by      
Kimsta by      
Kimstad by      
Kimsta by      
Kimsta by      
Kimsta by      
Kimsta by      
Kimsta by      
Kimsta by      
Kimsta by /Se      
Kimsta by /Se      
Kimsta by /Se      
Kimsta by /Se      
Kimsta by      
Kimsta by /Se      
Kimsta Saknas /Se      
Kimsta Saknas /Se      
Kimsta by /Se      
Kimsta by /Se      
*Kimstadsören Saknas /Se      
Kyssinge by      
Kyssinge by      
Kyssinge by      
Kyssinge by      
Kyssinge gd      
Kyssinge by /Se      
Kyssinge by /Se      
Kyssinge by /Se      
Kyssinge by /Se      
Kyssinge Saknas /Se      
*Lodheby Saknas      
Runberga lht /Se      
Råsten torp      
Skalmsta gd      
Skalmsta by      
Skalmsta by      
Skalmsta by      
Skalmsta by      
Skalmsta by      
Skalmsta by      
Skalmsta by      
Skalmsta by /Se      
Skalmsta by /Se      
Skalmstad Saknas /Se      
Skånelaholm hg      
Skånelaholm hg      
Skånelaholm hg /Se      
Skånelaholm hg /Se      
Skånelaholm hg /Se      
Skånelaholm hg /Se      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by /Se      
Stensta by /Se      
Stensta gd      
Stensta by /Se      
Stensta by /Se      
Stensta Saknas /Se      
»strem» beb.      
»strem» beb.      
»sstrøm» beb.      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna hg      
Sälna säteri      
Sälna by      
Sälna säteri      
Sälna by      
Sälna by      
Sälna säteri /Se      
Sälna by /Se      
Sälna by /Se      
Sälna by /Se      
Sälna by /Se      
Sälna by /Se      
Sälna by /Se      
Sälna by /Se      
Tadem by      
Tadem by      
Tadem by      
Tadem by      
Tadem by      
Tadem by      
Tadem by      
Tadem by      
Tadem by      
Tadem by      
Tadem gd      
Tadem gd      
Tadem by      
Tadem by      
Tadem by      
Tadem by      
Tadem by /Se      
Tadem by /Se      
Tadem by /Se      
Tadem by /Se      
Tadem by /Se      
*Tillsta Saknas      
Tjusta gd      
Tjusta by      
Tjusta gd      
?Tjusta gd      
?Tjusta by      
Tjusta by /Se      
Tjusta by /Se      
Tjusta by /Se      
Tjusta gd /Se      
Tjusta by /Se      
Tjusta Saknas /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.