ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Össeby-Garns socken : Vallentuna härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 731 Naturnamn : 181 Bebyggelsenamn : 85 Naturnamn : 12
Össeby-Garn sn Angarns Sjön, se Angarnssjöängen f.d. sjö Össebygran sn /Se Garnsviken sjö
Össeby-Garn sn Angarnssjöängen f.d. sjö Össelby-Garns sn Garnsviken vik
Össeby-Garn sn Annarby Sjön, se Hemsjön och Oppsjön sjö Garnsocken sn Harsjön sjö
Össeby-Garn sn Asphagen terräng Garns garnhärvor inbyggarbeteckning Harsjön sjö
Össeby-Garn sn Baddet ägomark Garns härvor inbyggarbeteckning /Se Hoven sjö
Össeby-Garn sn Benhammar Sjön, se Vadasjön f.d. sjö Össeby-Garns galtar inbyggarbeteckning Hoven sjö
Össeby-Garn sn Bergdal terräng Arken bs Lillholmen holme
Össeby-Garn sn /Se Björkhagen hage Axelsta Saknas Långsjön sjö
Össeby-Garn sn Björnmossen mosse +Bergdal Saknas Rörarberget triangelpunkt
Össeby-Garn sn Björnängsmossen ägomark Bergsätra Saknas Sjöhamraberget triangelpunkt
Össeby-Garn sn Bomans udde udde Björkhagen Saknas Skären sjö
Garn förr sn, nu del av sn Brobykil terräng Brottby gd Storholmen holme
Garn förr sn, nu del av sn Bromsebyviken vik Ekeby tp  
Garn förr sn, nu del av sn Bromsebyön halvö Eriksdal tp  
Össeby-Garn sn Dammkärret ägomark Erikslund Saknas  
Össeby-Garn sn Dragonhagen terräng Flatsta tp  
Össeby-Garn sn Duvbyn terräng Forsenberg lht  
Össeby-Garn sn Ekbacken backe Lilla Garn Saknas  
Össeby-Garn sn Ekskogen triangelpunkt Garn Lilla bebyggelse  
Össeby-Garn sn Exarbysjön sjö Gillberga Saknas  
Össeby-Garn sn Exarbysjön sjö Gillingelund lht  
Össebygarn sn /Se Fastarbysjön sjö Granby by  
Garn f. sn, nu del av sn Fjällen terräng +Grandalen Saknas  
(Össeby)garn sn Fogdhagskärret ägomark Hacksta gd  
Össebygarn sn Fågelmossen mosse Haga Saknas  
Össeby-Garn sn Fårkärret kärr Hagaberg lht  
(Össeby-)Garn sn Förlovningsberget berg Hagalund Saknas  
Össeby-Garn sn *Garnholm holme Hakunge gd  
?(Össeby)-Garn sn *Garnsbro bro Halmsta Saknas  
Össeby-Garn sn *Garnsbro bro Harsbro tp  
(Össeby-)Garn sn *Garnsbro bro Gamla Harsbro tp  
Össeby-Garn sn *Garnsbro bro /Se Harsbro skola bebyggelse  
Össeby-Garn sn Garnsbro försv.bro /Se Högbro Saknas  
Garn f.d. sn Garnviken sjö Karby, St. gd  
Össeby-Garn sn Garnsviken sjö Klockarbostället Saknas  
Össeby-Garn sn Garnsviken sjö Klockargården bebyggelse  
Garn f. sn, nu del av sn Garnsviken sjö Knektstugan Saknas  
Össeby-Garn sn Garnsviken sjö Komministerboställe Saknas  
Össeby-Garn socken Garnsviken sjö Kristineberg tp  
Össeby-Garn socken Garnsviken sjö Kyrkoherdebostället Saknas  
Össebygarn sn Garnsviken sjö Körlinge gd  
Össeby fd sn Garnsviken sjö Körlinge bebyggelse  
Garn f. sn, nu del av sn /Se Garnsviken vik Libby Saknas  
Össeby-Garn socken Garnsviken sjö Ljungen tp  
Össeby-Garn socken Garnsviken sjö /Se Lovisehem lht  
Össeby-Garn sn /Se Garnsviken vik Lugnet Saknas  
Össeby-Garn sn Garnsviken vik (sjö) /Se Långbro Saknas  
Össeby-Garn sn Garnsviken vik /Se Malmbacken tp  
Össeby-Garn sn Gissjön sjö Mariehäll lht, kyrkoh.bost.  
Össeby-Garn sn Gissjön sjö /Se +Mejeri Saknas  
Össeby-Garn sn Grandal ägomark Norrtorp tp  
Össeby-Garn sn *Gransviken sjö Nybygget tp  
Össeby-Garn sn *Granvik vik Nybygget tp  
Össebygarn sn Hammaren skog Nyhagen lht  
Össeby-Garn sn Hammaren terräng Olunda lht  
Garn f. sn, nu del av sn Hammaren skog Prästtorp tp, kyrkoh.bost.  
Össebygarn sn Harsjön, Lilla sjö Rosendal Saknas  
Garn f. sn, nu del av sn Harsjön, Stora sjö Rönninge tp  
Össeby-Garn sn Hemsjön och Oppsjön sjöar Sanddal Saknas  
Össeby-Garn sn Hersbyborg fornborgsområde Sandlöt (obebott) tp  
Össeby-Garn sn Hersen sjö Sigfridsberg Saknas  
Össeby-Garn sn Himmelsmyren ägomark Sjöberg Saknas  
Össebygarn sn Horssjön sjö Sjöbergs skoltomt, se 1 Söböringe skola Saknas  
Össebygarn sn Horssjön sjö Sjöhagen tp  
Össeby-Garn sn Hoven tjärn Sjöhamra Saknas  
Össeby-Garn sn Hoven sjö Sjötorp lht  
Össeby-Garn sn Hoven sjö /Se Skogsborga Saknas  
Össeby-Garn sn Hoven sjö /Se Skogstorp tp  
Össebygarn sn Hoven sjö /Se Skolhus Saknas  
Össeby-Garn sn Hundsjön terräng Skolhus Saknas  
Össeby-Garn sn Husaån å Skoltomten, se 1 Harsbro skola Saknas  
Össeby-Garn sn Härsan sjö /Se Stångberga poststn.  
Össeby-Garn sn Härsan sjö /Se Stångberga skola bebyggelse  
Össeby-Garn sn Issjön sjö Sundby by  
Össeby-Garn sn Issjön sjö Sunnersta gd  
Össeby-Garn sn Jerk-Olskärret ägomark Svista gd  
Össebygarn sn Kalkudden udde Sången lht  
Össeby-Garn sn Kangelholmen holme Söböringe bebyggelse  
Össeby-Garn sn /Se Karby, Lilla terräng Söböringe skola bebyggelse  
Össeby-Garn sn /Se Kasmokärret terräng Söderby Saknas  
?Össeby-Garn sn Kavelbroviken vik Söderbylund Saknas  
Össeby-Garn sn Klappbergsviken vik Udden tp  
Össeby-Garn sn Kolkärret ägomark Uddralund bebyggelse  
Össeby-Garn sn Kolviken vik Väsby Saknas  
Össeby-Garn sn Komossen mosse Ådralund, se 1 Uddralund Saknas  
Össeby-Garn sn /Se Kråkkärret ägomark    
Össeby-Garn sn /Se Kulkärret kärr    
Össeby-Garn sn /Se Kvarnhagen ägomark    
Össeby-Garn sn /Se Kvarnmossen mosse    
Össeby-Garn sn /Se Kvarntorpet ägomark    
Össeby-Garn sn /Se Liljekonvaljholmen udde    
Össeby-Garn sn /Se Lillbåtsängen ägomark    
Össeby f.d. sn /Se Lillholmen udde    
Garn sn /Se Lillholmen holme    
Össeby-Garn sn /Se Lillholmen udde    
Össeby-Garn sn /Se Lillholmen holme    
Össeby-Garn sn /Se Lillsjön sjö    
Össeby-Garn sn /Se Lillsjön sjö    
Garn förr sn, nu del av sn /Se Lortsjön sjö    
Össeby-Garn sn /Se Långmossen mosse    
Garns kyrka kyrka /Se Långmossen mosse    
Össebygarns kyrka kyrka /Se Långsjön sjö    
Esbi, se Össeby-Garn sn Långsjön sjö    
*Gardhbo, se Garn f.d. sn Långsjön sjö    
Garn förr sn, nu del av sn Långsjön sjö    
Garn, se Össeby-Garn sn Långsjön sjö    
Garn, se Össeby-Garn sn Långsjön sjö    
Garnabo, se Össeby-Garn Saknas Lövhagsudden udde    
Östby förr sn, nu del av sn Lövstalund ägomark    
Benhamra, Lilla och Stora herrgårdar Malmsjön sjö    
Berga gd Marieberg berg    
Broksta, se Brollsta Saknas Marievik vik    
Broksta Saknas /Se Markängen ägomark    
Brollsta gd Marsjön sjö    
Brollsta by Messormen sjö    
Brollsta gd Messormen sjö    
Brollsta gd Mesormen sjö /Se    
Brollsta gd Mickelsviken vik    
Brollsta gd Mösundet terräng    
Brollsta gd Norrsjön sjö    
Brollsta gd Norrsjön sjö    
Brollsta gd Norrängen ägomark    
Brollsta gd Nysvedjan terräng    
Brollsta hg Nytorpet terräng    
Brollsta Saknas /Se Nyängen ägomark    
Bromseby gd Näset udde    
Bromseby gård Oppsjön sjö    
Bromseby gård med kvarn Oppsjön och Hemsjön sjöar    
Bromseby by Pukebysjön sjö    
Bromseby by Raknö äng    
Bromseby by Raknö äng    
Bromseby by Raknö äng    
Bromseby by Rödmossen ägo- och betesmark    
Bromseby by Römossen mosse    
Bromseby by Rövarberget berg (med triangelpunkt)    
Bromseby by Sanddal ägomark    
Bromseby gd /Se Sjöberg berg    
Bromseby gd /Se Sjöhamraberget berg    
Brottby by Sjötorpsviken vik    
Brottby by Skepparbacken backe    
Brottby by Skären sjö    
Brottby by Skären sjö /Se    
Brottby by Skäret, se Lillholmen udde    
Brottby gd Storbacken terräng    
Brottby gd Storholmen holme    
Brottby by /Se Storholmen holme    
Brottby by /Se Storholmen holme    
Brottby Saknas /Se Storholmen holme    
Brottby gd /Se Storkärret ägomark    
Exarby gd Stormossen mosse    
Fastarby by Storpälsen ägomark    
?Fastarby gd Storsjön sjö    
?Fastarby gd Storsjön sjö    
Garn gd Storsjön sjö    
?Garn,Lilla gd Storsjön sjö    
Garn del av sn /Se Storsjön sjö    
»garnbo sokn» , se Össeby-Garn sn Sulten sjö /Se    
»garnbotorppæ» beb. Sulten, se Svulten sjö /Se    
Garskär byggnad /Se Svulten sjö    
Gillberga by Svulten sjö /Se    
Gillberga by Sågvreten ägomark    
Gillberga by Sätralund terräng    
Gillberga by Tjäders mosse betesmark    
Gillberga by Toftesta holme    
Gillberga gd Torpaskogsberget berg    
Gillberga by Trögsmossen mosse    
Gillberga by Trögsmossen mosse    
Gillberga by Tärnan sjö    
Gillberga by Tärnan sjö    
Gillberga by /Se Tärnan sjö /Se    
Gillberga by /Se Tärnan sjö /Se    
Gillberga by Tärnan sjö /Se    
Gillberga by /Se Uddrakvarn ägomark    
Gillberga Saknas /Se Vadasjön f.d. sjö    
Gillberga gd /Se Vadasjön sjö    
Gillinge lht /Se Vadasjön delvis torrlagd sjö    
Gillinge lht /Se Vadasjön sjö /Se    
Grabbtorp försv. beb. Vadasjön sjö /Se    
Grabbtorp f.d. torp? Vik terräng    
Granby gd Älgebylund ägomark    
Granby gd Överbyn ägomark    
Granbytorp beb.      
Gunsarby gd      
Gunsarby gd      
Gunsarby gd      
Gunsarby gd      
Gunsarby gd      
Gunsarby gd      
*Gårdsbacka Saknas /Se      
Hacksta gd      
Hacksta gd      
Hacksta gd      
Hacksta gård      
Hacksta gd      
Hacksta hg      
Hacksta gd      
Hacksta gd /Se      
Hacksta gd /Se      
Hackstad Saknas /Se      
Hackstad Saknas /Se      
Hacksta gd /Se      
Hacksta gd /Se      
Hacksta gd /Se      
Hackunge, se Hakunge hg      
Hakunge gd      
Hakunge gd      
Hakunge gd      
Hakunge hg      
Hakunge hgd      
Hakunge hg      
Hakunge hg /Se      
Hakunge gd      
Hakunge hg      
Hakunge gård      
Hakunge hg      
Hakunge gård      
Hakunge hgd.      
Hakunge hgd /Se      
Hakunge säteri      
Hakunge säteri      
Hakunge hg      
Hakunge säteri      
Hakunge säteri      
Hakunge herrg.      
Hakunge hg      
Hakunge hg      
Hakunge hg      
Hakunge hg      
Hakunge hg      
Hakunge hg      
Hakunge säteri      
Hakunge gd      
Hakunge hg      
Hakunge hg /Se      
Hakunge hg /Se      
Hakunge Saknas /Se      
Hakunge hg /Se      
Hakunge gd /Se      
Hakunge gd /Se      
Hakunge hgd /Se      
Hakunge gd /Se      
Hakunge gd /Se      
Hakunge gd /Se      
Halmsta sktorp /Se      
Husa hg      
Husa herregård      
Husa hg      
Husa hg      
Husa hg      
Husa gård      
Husa hg      
Husa hg      
Husa herrg.      
Husa hg      
Husa by      
Husa by      
Husa by      
Husa by      
Husa by      
Husa by      
Husa by      
Husa by      
Husa by      
Husa by      
Husa by      
Husa by      
Husa by      
Husa by      
Husa by      
Husa gd      
?Husa by      
Husa gd      
Husa gd      
Husa gd      
Husa gd      
Husa gd      
Husa gd      
?Husa hg      
Husa gd      
Husa gd      
Husa gd /Se      
Husa gd /Se      
Husa gd /Se      
Husa hgd /Se      
Härsby gd      
Härsby gd      
Härsby gd      
?Härsby gd      
Härsby gd /Se      
Hersby gd /Se      
Härsby gd /Se      
Härsby gd /Se      
Härsbyö torp /Se      
Karby by      
?Karby by      
Karby by      
?Karby by      
Karby gd      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby gd      
Karby gd      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by /Se      
Karby by /Se      
Karby by      
Karby by /Se      
Karby Saknas /Se      
Karby, Lilla gd /Se      
Karby by /Se      
Karby by /Se      
Kumla by      
Kumla gd      
Kumla gd      
Kumla gd      
Kumla gd      
Kumla gd      
Kumla gd      
Kumla gd      
Kumla gd      
Kumla gd      
Kumla gd      
?Kumla gd      
Kumla gd      
Kumla gd      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by /Se      
Kumla by /Se      
Kumla by /Se      
Kumla by /Se      
Kumla Saknas /Se      
[Kyllasta] Saknas      
Kärret torp /Se      
Kärret torp /Se      
Körlinge gd      
Körlinge gd /Se      
Körlinge gård      
Körlinge gd      
Körlinge by      
Körlinge gd      
Körlinge gd      
Körlinge gd      
Körlinge by      
Körlinge gård      
Körlinge by      
Körlinge gd      
?Körlinge gd      
Körlinge gd      
Körlinge gd      
Körlinge by      
Körlinge gd /Se      
Körlinge gd /Se      
Libby by      
Libby gd      
(?)Libby Saknas      
Libby gd      
?Libby gd      
Libby by      
Libby by      
Libby by      
Libby gd      
Libby by      
Libby by      
Libby gd      
Libby by      
Libby by      
Libby gd /Se      
Lundby by /Se      
Lydhby, se Libby gd      
?Lövsätra gd      
Lövsättra gd /Se      
Moralund torp      
Morsta gård      
Morsta by      
Morsta gd      
Morsta gd      
Morsta gd      
Morsta gd      
Morsta gd      
Morsta gd      
Morsta gd      
Morsta gd      
Morsta gd      
Morsta gd      
Morsta gd      
Morsta gd      
Morsta gd      
Morsta gd      
Morsta gd      
Morsta by      
Morsta gd      
Morsta gd      
Morsta gd      
Morsta gd      
Morsta gd      
Morsta gd      
Morsta gd      
Morsta gd      
Morsta gd      
Morsta gd      
Morsta gd /Se      
Morsta gd /Se      
Morsta gd /Se      
Morsta gd /Se      
Morsta gd /Se      
Morsta gd /Se      
Morsta Saknas /Se      
Nyby gd      
Nykvarn torp /Se      
Odensby, se Össeby-Garns sn Saknas /Se      
Prästgården prästboställe /Se      
Pukeby gd      
Ramsta by      
?Ramsta by      
Ramsta by      
Ramsta by      
Ramsta by      
Ramsta by      
Ramsta by      
Ramsta by      
Ramsta by      
Ramsta by      
Rönninge säteri      
Rönninge säteri      
Rönninge säteri      
Rönninge säteri      
Rönninge säteri      
Rönninge säteri      
Rönninge säteri      
Rönninge säteri      
Rönninge säteri      
Rönninge säteri      
Rönninge säteri      
Rönninge gd      
Rönninge gd      
Rönninge gd      
Rönninge gd      
Rönninge gd /Se      
Rönninge lht /Se      
Seboringe, se Sjöberg gd      
Sjöberg gd      
Sjöberg (Söböringe) gd      
Sjöberg gd /Se      
Sjöberg gd /Se      
Sjöberg Saknas /Se      
Skrattby gd      
?Skrattby gd      
Skrattby gd      
Stångberga herrg.      
?Stångberga by      
Stångberga hg      
Stångberga herrgd      
Stångberga hg      
Stångberga by      
Stångberga hg      
Stångberga hg      
Stångberga hg      
Stångberga by      
Stångberga by      
Stångberga by      
Stångberga by      
Stångberga by      
Stångberga by      
Stångberga by      
Stångberga by      
Stångberga by      
Stångberga by      
Stångberga by      
Stångberga by      
Stångberga by      
Stångberga by      
Stångberga gd      
Stångberga gd      
Stångberga gd      
Stångberga hg      
Stångberga hg /Se      
Stångberga Saknas /Se      
*Stångaby Saknas      
*Stanggaby Saknas      
*Stangaby gd      
Stångberga gd /Se      
Stångberga gård /Se      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
?Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby gd      
Sundby by      
Sundby gd      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by /Se      
?Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta gård      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta gd      
Sunnersta gd      
Sunnersta gd      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by /Se      
Svista gård      
Svista gd      
Svista gd      
Svista gd      
Svista gd /Se      
Svista gd /Se      
Svista gd /Se      
Svista gd /Se      
Svista gård /Se      
Svistad Saknas /Se      
Svistad Saknas /Se      
Svista gd /Se      
Säby gård      
?Säby gård      
Säby gd      
Säby förr gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby by      
Säby gård      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby by      
Säby gd      
Säby by      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
?Säby gd      
Säby gd      
Söböringe Saknas /Se      
Söderby gd      
Söderby gård      
Söderby gd      
Söderby Saknas      
Söderby gård      
Söderby gd      
Söderby gd      
Toftesta gd      
Toftesta gd /Se      
Toftestad by      
Toftesta gd      
Toftesta by      
Toftesta by      
Toftesta by      
Toftesta by      
Toftesta by      
Toftesta by      
Toftesta by      
Toftesta by      
Toftesta by      
Toftesta by      
Toftesta by      
Toftesta by      
Toftesta by      
Toftesta by      
Toftesta by      
Toftesta by      
Toftesta by      
Toftesta by      
Toftesta by      
Toftesta by      
?Toftesta by      
?Toftesta by      
Toftesta by      
Toftesta gästgivaregård /Se      
Toftesta by /Se      
Toftestad by /Se      
Toftesta by /Se      
Toftesta by /Se      
Toftesta Saknas /Se      
Topstada, se Toftesta by      
»twpstadhom» , se Toftesta gd      
Väsby gd      
Väsby by /Se      
?Väsby by      
?Väsby gd      
Väsby gd      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by /Se      
Väsby Saknas /Se      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd /Se      
Åby Saknas /Se      
Åby gd /Se      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Ådra by      
Åkerby Saknas      
*Örogla äng torp      
*Örogla torp      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby Saknas      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
?Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby kyrkby      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by /Se      
Össeby kommun /Se      
Össebygarn by      
Össebyggarn, se Garn f.d. sn      
*Överby ?förr torp      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.