ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Roslags-Kulla socken : Åkers skeppslag : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 97 Naturnamn : 297 Bebyggelsenamn : 158 Naturnamn : 318
Roslags-Kulla sn /Se *Aldemaren ?udde eller sund Saknas Saknas Saknas Saknas
Roslags-Kulla sn /Se Askvretängen ägomark Roslags-Kulla socken Saknas Abborrkammarn vik
Roslags-Kulla sn /Se Aspudden udde (med triangelpunkt) Register Saknas Alboängen odling
Kulla, se Roslags-Kulla Saknas Badsta Sjön, se Bastusjön f.d. sjö Nummerförteckning förteckning Alkärret kärr
Roslags-Kulla socken socken /Se Bastugärdet ägomark Nummerförteckning förteckning Askestabacken terräng
?Askesta gd Bastusjön f.d. sjö Nummerförteckning förteckning Askvretängen odling
?Askesta gd Bastusjön sjö Nummerförteckning förteckning Aspdal odling
?Askesta gd Björnhuvud udde Nummerförteckning förteckning Badhusholmen ö
Askesta försv. beb. /Se Blötviken vik Nummerförteckning förteckning Baltarn odling
Askesta försv. beb. *Boltevik vik Nummerförteckning förteckning Barnlekan fält
Askesta försv. bebyggelse /Se *Boltevik (resp. Böltevik) vik Nummerförteckning förteckning Bastugärdet gärde
Boda by Borgsjötorpet ägomark Nummerförteckning förteckning Bastusjöflyn f.d. sjö
Boda gd Bortängen ägomark Nummerförteckning förteckning Bastusjön sjö
Boda gd Brudnäsmossen ägomark Nummerförteckning förteckning Bergsgården terräng
Boda gård /Se Brudnäsudden udde Nummerförteckning förteckning Bergsgårdskärret odling
Brottmora gård Brudnäsviken vik Nummerförteckning förteckning Bergsjögärdet gärde
Gränsta by Brännholmen holme Nummerförteckning förteckning Bergsjöängen odling
Gränsta by /Se Brännholmen holme Nummerförteckning förteckning Betsmarken odling
Gröneborg förr fäste /Se Buskgrundet holme Nummerförteckning förteckning Björklund gärde
»gudmundzbode», se ?Gunboda lht BySjön, se Rumsätrasjön sjö Nummerförteckning förteckning Björktorpmossen odling
?Gunboda lht /Se Böttevik, se Horsviken vik Nummerförteckning förteckning Björktorpsviken vik
?Gunboda lht Dammbacken backe Nummerförteckning förteckning Björktorpsviken vik
?Gunboda lht Degermossen mosse Nummerförteckning förteckning Björnhuvud udde
?Gunboda gd *Enasholmen udde Nummerförteckning förteckning Blåbärsmossen mosse
?Gunboda gd Engsholm, se Ennäsudden ö Nummerförteckning förteckning Blötpussen äng
Gunboda gård /Se Enäsudden udde Nummerförteckning förteckning Blötpussgärdet gärde
Gunboda lht /Se Enäsudden udde Nummerförteckning förteckning Blötviken vik
Horsviken gd /Se Enäsudden udde Nummerförteckning förteckning Bortängen odling
Roslagskulla by Ennäsudden udde Nummerförteckning förteckning Brottmorviken vik
Roslags-Kulla sn Ennäsudden udde Nummerförteckning förteckning Brudnäsmossen odling
?Kulla gd Enäsudden udde Nummerförteckning förteckning Brudnäsudden udde
?Kulla gd Ennäsudden udde Nummerförteckning förteckning Brudnäsviken vik
Munktorp Saknas /Se Fermsholmen holme Nummerförteckning förteckning Brunnsvreten vret
Mälby med Väsby säteri Finnkärret ägomark Nummerförteckning förteckning Brännholmen ö
Mälby hgd Finnkärrsvreten ägomark Nummerförteckning förteckning Bränseln terräng
Mälby med Väsby säteri Fåfängsvreten ägomark Nummerförteckning förteckning Byängen odling
Mälby med Väsby säteri Golan, se Tolan f.d. sjö Nummerförteckning förteckning Byängen odling
Mälby med Väsby säteri Grytvreten ägomark Nummerförteckning förteckning Byängen odling
?Mälby med Väsby säteri Gråholmen holme Nummerförteckning förteckning Dalhugget odling
Mälby med Väsby säteri Gråholmen holme Nummerförteckning förteckning Dammbacken terräng
Mälby med Väsby säteri Gråtsiön, se Jordsjön sjö Roslags-Kulla sn Dammvreten vret
Mälby herrg. Gränstaviken vik Roslags-Kulla sn Degermossen odling
Mälby med Väsby säteri *Grätsjön sjö Roslags-Kulla sn Djupmora odling
Mälby med Väsby säteri Gröneborg udde Roslags-Kulla sn Djupmossen mosse
Mälby med Väsby säteri /Se Gröneborg Saknas Kulla höns inbyggarbeteckning Ennäset näs
?Norrede el. Söderede byar Gröneborg ruiner efter en borg /Se Alboda f.d. torp Ennäshagen hage
Norrede gård Gröneborg f. slott Anders Jans lht Ennäsudden udde
Norrede torp Gröneborg f. borg Askesta bebyggelse Ennäsängen odling
Näs hgd el. by *Gröneborg skans Askvreten f.d. torp Finnkärret odling
Näs by *Gröneborg skans Asplund lht Flyna kärr
?Näs by Grönborg förr skans /Se Aspudden lht Framängen odling
Persboda torp *Gröneberg (resp. Gönborg) trol. udde Bergsjö torp Fåfängvreten vret
Persboda torp Grönborg ?udde Björktorpet f.d. torp Gammelgårdsbacken terräng
Persboda torp Grönborg udde Björnhuvud bebyggelse Grabbogärdet gärde
?Stav gd Grönborg udde /Se Björnmyra f.d. torp Grabbo-havet odling
?Stav Saknas Gröneborg udde med borglämning Boda by Grytvreten, Lilla vret
Stav gd /Se Grönborg udde Brattmora gård Grytvreten, Stora vret
Stav gd /Se Gröneborg udde med borglämning Brudnäs Saknas Gråholmen ö
Stav gd /Se Grönborg fornminnesområde /Se Brudnäs hemman Gränstagärdet gärde
Stav gd /Se Gröneborgs skans förr försvarsställning /Se Dalen f.d. torp Gränstaviken vik
?Söderede gd Gröneborgs skans försvarsställning? /Se Dänarns torp Gröna planen gistplats
Undskog gd /Se Grönborgsviken vik Ennäset torp Grönborg udde
Vira by *Bumsballaholm holme Ennäsudden lht Grönborgsviken vik
Vira samhälle /Se *Gumsballarna holmar Finnberga f.d. torp Gubbenskärret odling
Vira samhälle /Se *Gumsholm holme Flodmans båtsmanstorp Gunnbogärdet gärde
Vira bruk /Se *Gumsholmen holme Grabboda gård Gunnboängen odling
Vira bruk Saknas /Se Gässkärret terräng Gregersboda bebyggelse Gärdet gärde
Vira bruk Saknas /Se *Havsöviken vik Gregersboda by Gärdskärret odling
Vira gd o. samh. /Se Helsigholmen, se Huvön ö Grindstugan f.d. torp Gässkärret odling
Vira järnbruk /Se Helsingholmen, se Huvön ö Grindtorpet torp Hagen skog
Virboda gård Helsingholmen, se Huvön holme Gryttorpet torp Hemgärdet gärde
Virboda gd /Se *Hesingholmen holme Gråholmen lht Hemgärdet gärde
Väsby, se Mälby med Väsby säteri Hjortsjön sjö Gränsta, Väster- gård Hemgärdet gärde
Väsby gd Hjort Sjön, se Jordsjön sjö Gränsta, Väster- gård Herrhagen hage
Väsby gd /Se Hopmarken strandparti Gränsta, Öster- gård Herrhagen hage
Vesby Saknas Horsviken vik Gränsta, Öster- gård Herrhagsbacken terräng
Väsby, se Mälby med Väsby säteri /Se Horsviken vik Gunnboda gård Hjortsjön sjö
Åby beb. /Se Horsviken vik Horsviken f.d. torp Hopmarken allmänning
Åby Saknas /Se Horsviken vik Huvboda rå och rör Horsviken vik
Åby by /Se Horsviken vik Huvön avs. Hundbackarna terräng
Östanå fideikommissegendom /Se Huvön ö Hättan gård Hägnaden odling
Östanå hg Huvön ö Hättan gård Hägnaden, Lill- odling
Östanå herrg. ?Huvön holme Kapellstugan f.d. torp Hägnaden, Stor- odling
Östanå hg Huvön ö Kolboda torp Hästhagen hage
Östanå hg Huvön ö Kolmilan torp Hästhagen hage
Östanå hg /Se Huvön ö Kopparnäs rå och rör Hästhagsgärdet gärde
Östanå hg Hårsviken vik Koppens bt Hästhagsviken vik
Östanå hgd /Se Horsviken vik Kroken torp Hättarännilen rännil
Östanå hg Horsviken vik Kulla säteri Jordsjömossarna mossar
Östanå herrg. Horsviken vik Lillnäs bebyggelse Jordsjön sjö
Östanå hg /Se Hälringholmen, se Huvön ö Lillnäs by Jungfruholmen ö
Östanå hg /Se *Hälringholmen holme Lillsjöberg torp Kalkugnsskiftet gärde
Östanå hg *Hälsingholmen holme Lo kvarn Kalvhagen hage
Östanå hg /Se *Hälsingholm holme Lokvarn kvarn Kanalen dike
Östanå gård /Se *Hälsingholm ö Långbacken f.d. torp Kanalvreten vret
Östanå fideikommiss /Se *Hälsingholmen holme Långholmen f.d. torp Kaninholmen ö
Östanå hg /Se Hälsingholmen, se Huvön ö Löt rå och rör Kapparviken vik
  Hättan terräng Mjölnars gård Kapellstugmossen mosse
  *Johannesholmen holme Morkullboda gård Kapellstugsundet gärde
  Jordsjön sjö Munktorp rå och rör Kapellviken vik
  Jordsjön sjö Mälby med Väsby säteri Kasen berg
  Jordsjön sjö Nederstugan hemman Kasmarn sjö
  Jordsjön sjö Nickmora f.d. torp Kattkärret odling
  Jungfruholmen holme Norrede gård Klubben ö
  Kaninholmen holme Norrgården bebyggelse Klubbholmen ö
  Kaninholmen holme Nyboda lht Knösan odling
  Kaninholmen holme Näs, se 1 Lillnäs Saknas Kolvretarna vretar
  Kasen terräng Näs eller Lillnäs by Kolvretarna vretar
  Kasen fyr /Se Näsbacken lht Kullängen odling
  Kasmaren sjö Ol-Jans lht Kopparnäshagen hage
  Kasmaren tjärn Persboda torp Krokgärdet gärde
  Kinnmoraviken vik Persbo-grytan torp Kuggängen odling
  Knösan ägomark Porskärret f.d. torp Kullängen odling
  Koholmen holme Porskärrudden lht Kurrbacken landsvägsbacke
  Kopparnäs rå och rör /Se Prästgården komministerbostad Kvarnbron bro
  Kopparnäsviken vik Ringskylt lht Kvarnkärret odling
  Kopparviken vik Rogård hemman Kvistarkärret odling
  Kusön, Lilla ö Rybacken lht Kvistarn sjö
  Kusön, Stora ö Sjöbacken hemman Kyrkgärdet gärde
  Kvistaren sjö Sjöberg lht Källvreten vret
  Kvistaren sjö Sjöhagen lht Käringsjön sjö
  Kvistaren sjö /Se Skalle torp Kärren kärr
  Käringsjön sjö Skallet torp Köttkammarmossen mosse
  Käringsjön sjö Skarpmarken torp Köttkammarn mosse
  Käringskären skär Skogen lht Lansängen odling
  Landsängen äng Skogsvreten torp Largen sjö
  Largen sjö Skrabbarboda torp Largkärret kärr
  Largen sjö Smedens lht Largkärrsgärdet gärde
  Largen sjö /Se Smedsta lht Largkärrsviken vik
  Largen sjö /Se Småhamnarna lht Largkärrsängen odling
  Largkärrsviken vik Smällen bt Lillnäsgärdet gärde
  Lillsjön sjö Solbaddet lht Lillnäsängen odling
  Lillsjön sjö Stav bebyggelse Lillsjön sjö
  Lillsjön tjärn Stav gård Lillsjövreten vret
  Logärdet ägomark Storvreten lht Lillvreten vret
  Lo kvarnar kvarnar /Se Strand f.d. torp Lillängen odling
  Lomholmen holme Styrmyra gård Lobotten, Lilla gärde
  Lomsjökärret ägomark Söderede gård Lobotten, Stora gärde
  Lomsjön tjärn Söderede udde lht Lofjällen, Nedre gärde
  Losjön sjö Södergården bebyggelse Lofjällen, Övre gärde
  Losjön sjö /Se Tallen, Lilla lht Loggärdet gärde
  Losjön sjö Undskog gård Loggärdet gärde
  Losjön sjö Uppstugan hemman Loggärdet gärde
  Loån å Uppängen lht Lomholmen ö
  Lurgen, se Largen sjö Uvön avs. Lomsjökärret odling
  Långholmen ö Vik torp Lomsjön sjö
  Långholmen holme Vira bruk Losjön sjö
  Långholmen holme Viralund lht Loån å
  Långholmen holme Viraön lht Långholmen ö
  Långholmen ö Virboda gård Långholm-Småholmarna öar
  Långholmen holme Vreten lht Långvarpet varp
  Långholmen holme Väsby bebyggelse Löte odling
  Långholmen holme Västerboda bebyggelse Löten äng
  Långholmen holme Väster-Gränsta bebyggelse Lötgärdet gärde
  Lötholmarna holmar Åby med Askesta och Stav säteri Lötholmarna öar
  Lötholmarna holmar Ön lht Lötkärret odling
  Lötholmarna holmar Östanå säteri Lötviken vik
  Lötudden udde (med triangelpunkt) Öster-Gränsta bebyggelse Malmarna skog
  Lööfsiön, se Losjön sjö   Malmsjön sjö
  Malmsjön sjö   Marn odling
  Malmsjön sjö   Marviken sjö
  Maren vik   Mickelsängen odling
  Maren vik   Moran odling
  Maren ägomark   Mossängen odling
  *Mjälby malm terräng   Munktorpgärdet gärde
  ?Mälbyön udde   Munktorphagen hage
  Mälbyön udde   Mälbygärdet gärde
  Mälbyön öparti   Mälbylöten odling
  Mälbyön ö   Märrviken vik
  Mörtviken vik   Märrviken vik
  Nickmorakärret ägomark   Nickmorakärret odling
  Norrsanden vik   Norredeviken vik
  Norrsjön sjö   Norredeängen äng
  Norrsjön sjö   Norrgärdet gärde
  Norrudden udde   Norrsanden vik
  Norrviken, se Spersbodaviken vik   Norrsjön sjö
  Norrviken vik   Norrskogen skog
  Nybodaholmen holme   Norrudden udde
  Nybolaholmen, se Nybodaholmen holme   Norrvreten vret
  Oxelvreten ägomark   Nyckelmossen mosse
  Ploglandet ägomark   Nyhägnaden odling
  Plåten terräng   Nykärret odling
  Porskärret ägomark   Nykärret odling
  Pålviken vik   Näset näs
  *Rifsholmsudd udde   Näset näs
  Ringskylt terräng   Näsgärdet gärde
  *Ripsholmsudd udde   Odlingen odling
  Risholmsüdde, se Ryssudden udde   Odlingen odling
  Rumsätrasjön sjö   Oxbergsnäset näs
  Rybacken backe   Oxelvreten vret
  *Ryssholmsudd udde   Oxhagen hage
  *Ryssholmsudden udde   Persbogärdet gärde
  Ryssmasterna holmar   Persboängen odling
  Ryssmasterna kobbar   Petter-Örn landsvägsbacke
  Ryssudden udde   Petter-Örns-backen landsvägsbacke
  Ryssudden udde   Ploglandet odling
  Ryssudden udde   Ploglandet odling
  Ryssudden udde   Ploglandet odling
  Ryssudden udde   Plåtbacken terräng
  Ryssudden udde   Plåten terräng
  Ryssudden udde   Porskärret kärr
  Ryssudden skär /Se   Porskärrudden udde
  Ryssviken vik   Porskärrviken vik
  Ryssviken vik? /Se   Prästvreten vret
  Saltsjön del av Östersjön   Pålviken vik
  Sandtäppan ägomark   Ringskylt odling
  Siarösundet, Stora sund   Rumsättragärdet gärde
  Skarpmarken ägomark   Runstenshagen hage
  Småholmarna holmar   Ruskarsklipporna öar
  ?Småholmarna holmar   Kyan odling
  Småholmarna holmar   Rybacken landsvägsbacke
  Småholmarna holmar   Ryssmaoterna öar
  Småholmarna holmar   Ryssudden udde
  Småholmarna holmar   Ryssviken vik
  Småholmarna holmar   Sandtäppan odling
  Spersbodaviken vik   Sjöbacksåkern åker
  Spersbodaviken vik   Sjökärret odling
  *Spetalsudd udde   Sjövreten vret
  *Spetalsudd udde   Skalledammen damm
  *Spetalsudd udde   Skallerdammen damm
  *Sptalsudden udde   Skallevreten vret
  Staboudde udde /Se   Skallån å
  Stabo äng äng /Se   Skarpmarken odling
  Stavberget berg   Skinnsäcken terräng
  Stavboudd udde   Skogsvretarna vretar
  Stavkasen, se Kasen fyr   Skrabbarboviken vik
  Stavviken vik   Slåtternäset näs
  Stavviken vik   Smedjebacken terräng
  Stensjön sjö   Smedjebron bro
  Stock terräng   Smedjelandet åker
  Storholmen holme   Smedvretarna vretar
  Storholmen holme   Småhamnarna terräng
  Storholmen holme   Småholmarna öar
  Stormossviken vik   Smörpundet sten
  Storängen terräng   Snusdosan sten
  Strömsängen ägomark   Staboudd udde
  Strömsängsviken vik   Stack-kärret odling
  Svinholmen holme   Stallsvreten vret
  Sågviken vik   Starbyn gärde
  Söderedeån å   Stavgärdet gärde
  Södersanden vik   Stavkasen berg
  Södersandsholmen holme   Stav-viken vik
  Södersjön sjö   Stavängen odling
  Södersjön sjö   Stenmora odling
  Tallholmen holme   Stensjön sjö
  Tallumpen terräng   Stock odling
  Timrarön, Lilla ö   Storholmen ö
  Timrarön, Stora ö   Stormossen mosse
  Tjäderleken ägomark   Stormossviken vik
  Tjäderleken terräng   Storskogen skog
  Tjäderleken terrängområde   Storvarpet varp
  Tolan f.d. sjö   Storängen kärr
  Trehörningen sjö   Storängen odling
  Trehörningen sjö   Strandängen odling
  Tärnholmen holme   Strömsängen odling
  Undskogsudden udde   Strömsängskärret kärr
  ?Uvön ö /Se   Strömsängsviken vik
  Uvön ö   Styrmyrvretarna vretar
  Uvön ö   Styrmyrängen odling
  Uvön holme   Styrmyrängen, Övre Saknas
  Uvön ö   Svedlandet terräng
  Uvön ö   Svinholmen ö
  Uvön ö   Sågbacken terräng
  Uvön ö   Sågviken vik
  Uvön ö   Sågvreten vret
  Uvön ö   Södersanden vik
  Vadet holmar   Södersandsholmen ö
  Viksängen ägomark   Södersjön sjö
  ?*Vira sund sund /Se   Söderskogen skog
  ?*Vira sund sund /Se   Tall-lumpen odling
  Viraån å /Se   Tallumpskärret odling
  Viraån å   Tegelstugvreten vret
  Viraån å /Se   Tjäderleken skog
  Viraön ö   Torpet, Nedre odling
  Viraön ö   Torpet, Övre odling
  Viren sjö   Torsmyren myr
  Viren sjö   Trappkärret kärr
  Viren sjö /Se   Trehörningen sjö
  Viren sjö /Se   Tröskverksskiftet gärde
  Viren sjö /Se   Undergärdet gärde
  Viren sjö /Se   Undskogängen odling
  Virån å /Se   Uppängen odling
  Västerudden udde   Utängen odling
  *Ådepare Saknas   Vadet vad
  Älgvreten ägomark   Vargkulan terräng
  Älten sjö   Viksvretarna vretar
  Älten sjö   Vikängen äng
  Älten sjö /Se   Vildströmmen del av ö
  Älten sjö /Se   Viraån å
  Älten sjö /Se   Viraön ö
  Älten sjö /Se   Viren sjö
  Ältholmen holme   Vreten vret
  Ältån å   Vretängen odling
  *Ängsholm udde   Vretängsholmen ö
  *Ängsholmen udde   Väsbyskiftet gärde
  Ängsudden udde   Västerbolindorna odlingar
  Ön, se Viraön ö   Västergärdet gärde
      Västerudden udde
      Västeruddsviken vik
      Västervreten vret
      Västerängen odling
      Åttängen äng
      Älgklo mosse
      Älgvreten vret
      Älten sjö
      Ältholmen ö
      Ängen odling
      Ängen odling
      Ängen odling
      Ättarängarna äng
      Ängsberget berg
      Ängsudden udde
      Ön terräng
      Östanåån å
      Östergärdet gärde
      Östergärdet gärde
      Österhagen hage
      Österängen odling

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.