ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sigtuna stad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 595 Naturnamn : 68 Bebyggelsenamn : 255 Naturnamn : 217
Sigtuna stad Aludden udde Sigtuna stads ortnamn Saknas Naturnamn Saknas
Sigtuna stad Bondkroken del av sjö Sagesmän förteckning Afrika holme
Sigtuna stad Bondkroken fjärd Sagesmän förteckning Aludden udde
Sigtuna stad Borgmästarevreten Saknas Förkortningar förteckning Aluddsviken vik
Sigtuna stad Borgmästarvreten åker /Se Förkortningar förteckning Aluddsägor(na) ägor
Sigtuna stad Borgmästarvreten Saknas /Se Sigtuna stad Badhusbryggan stenbrygga
Sictona stad Broholmen holme Sigtuna stad Badhusviken vik
Sigtuna stad Broholmen holme Sigtuna stad Badstukrogsvreten lokal
Sigtuna stad Broholmen holme /Se Sigtuna pottorna inbyggarbeteckning Berget bergshöjd
Sigtuna stad Broholmen holme Adolfsberg lht Blacka vretarne område
Sigtuna stad Broholmen holme Alnäs kvarter Blackan badplats
Sigtuna stad Broholmen ö /Se Aludden lht Blackan bergknalle
Sigtuna stad Bålverket, Lilla hamnpir /Se Aludden gård Blackberget berg
Sigtuna stad Dårholmen, se Holmen halvö Annero lht Blackberget bergknalle
Sigtuna stad Carnsviken vik /Se Apoteksgården ghs Borgmästareängen lokal
Sigtuna stad Hagawijken, se Maren äng(?) Augustberg lht Borgmästarvägen gata
Sigtuna stad Harbacken höjd Augustberg lht Breda gränd gata
Sigtuna stad »Haraberget» berg Backa elevhem Broholmen holme
Sigtuna stad Harberget berg Berga elevhem Broholmen holme
Sigtuna stad Harberget berg Berget kvarter Brännbogärdet gärde
Sigtuna stad *Helvetesbokärr förr kärr Blacken hus Brännbogärdet gärde
Sigtuna stad Holmen halvö(?) Blackan kvarter Brännboområdet område
Sigtuna stad Horkarlsholmen holme Blomkrukan beb. Brännbovägen väg
Sigtuna stad *Hospitalsudden udde Borgaren kvarter Byxfickstorget torg
Sigtuna stad Hällsbo ägomark Boken kvarter Drottning Kristinas väg väg
Sigtuna stad Killingeön holme Brasan kvarter Drottning Kristinas väg gata
Sigtuna stad Klockbacken backe Brasan ghs Enköpingsvägen väg
Sigtuna stad Klockberget berg /Se Brännbo, Lilla lht Eriksundsvägen väg
Sigtuna stad Klockberget berg /Se Brännbo, Lilla gård Fiskargatan gata
Sigtuna stad Klockberget berg /Se Brännbo, Stora lht Färjbryggan brygga
Sigtuna stad Klockberget berg /Se Brännbo, Stora gård Färjstadbron bro
Sigtuna stad Klockberget berg Brännbo gårdar Färjstaden lokal
Sigtuna stad *Klosterhamn förr hamn Brännboda lokal Garvargränd gata
Sigtuna stad *Kämpasten holme eller udde Brännboområdet stadsområde Gatan, Stora huvudgata
Sigtuna stad *Kämpastenarna stenar Charlottenborg lht Getholmen holme
Sigtuna stad *Kämpauddar uddar Dansen gd Gretas hål glänta
Sigtuna stad Malmbryggan brygga Dansen kvarter Gretas hål gärde
Sigtuna stad *Malmudden udde Davidsborg lht Gröna gränd gata
Sigtuna stad Maren äng(?) Diplomatstaden del av stad Harbacken backe
Sigtuna stad Munkholmsviken vik Draken kvarter Harbacken backe
Sigtuna stad *Musamyr mosse /Se Drakes gård ghs Harbacksvretarna åkrar
Sigtuna stad Nyckelstenen sten /Se Eleven kvarter Harbacksvreten åkrar
Sigtuna stad Pinkan holme /Se Ellenborg lht Hemgärdet åker
Sigtuna stad Prästgårdsängen ägomark Ellenborg beb. omr Hemskogen skog
Sigtuna stad *Ragvaldskärret förr sjö Epadalen beb. omr Herregrundet Saknas
Sigtuna stad Ragvaldsbo kärr Saknas Erikesundsområdet beb. omr Herregrundet grund
Sigtuna stad *Ragvaldsslätten Saknas Fabricius tomt lokal Herrhagen Saknas
Sigtuna stad Sigtunafjärden vik Fabriksgården lokal Herrhagen del av Hemskogen
Sigtuna stad Sigtunafjärden fjärd Fabrikstomten lokal Horkarlsholmen holme
Sigtuna stad Sigtunafjärden vik Femman ghs Hospitalsdiket lokal
Sigtuna stad Sigtunafjärden fjärd Fiskhustompten tomtomr. Humlegården äng
Sigtuna stad Sigtunafjärden vik Fornhemmet fornminnesgård Hummelgårdsvreten lokal
Sigtuna stad Sigtunafjärden fjärd Fornhemmet kvarter Hällsbo skogsområde
Sigtuna stad *Skvättan holme Fornhemstomten beb. omr. Hällsbokärr myrlänt område
Sigtuna stad Solbaddet förr tomt Franskens tompt lokal Höggrundet grund
Sigtuna stad Stora gatan gata Fredriksberg lhter Högrundet grund
Sigtuna stad *Söderholmudden Saknas Fredriksberg beb. omr. Jakobsgränd gata
Sigtuna stad Tegeludden udde Fredrikslund lht Jakobstorp jordomr.
Sigtuna stad Tilesund sund /Se Fridhem lht Jakobstorp skogs- och åkeromr.
Sigtuna stad *Tilesund äldre namn på Garnsviken /Se Fyran ghs Johannesbron plats
Sigtuna stad Tilesunds bro förr bro Fyran, gamla ghs Kaninholmen holme
Sigtuna stad Tilesunds bro bro Fyran, lilla ghs Karl-Pers åker
Sigtuna stad Trefaldighetskällan källa Fågelsången lht Klockargränd gata
Sigtuna stad Trollberget berg m. fornborg /Se Fågelsången kvarter Klockbacken backe
Sigtuna stad *Väderkvarnsbacken backe Fågelsången villor Klockbacken backe
Sigtuna stad *Västerbron förr bro Fågelsången villor Klockbacksberget bergshöjd
Sigtuna stad Ångbåtsbryggan brygga Färgstaden brofäste Klockbacksområdet område
Sigtuna stad *Österbron, se Tilesunds bro bro Fördärvet ghs Klockparken park
Sigtuna stad   Garvaren kvarter Klockparksområdet område
Sigtuna stad   Giörwelltomten lokal Kohagen hage
Sigtuna stad   Granhammarstomten lokal Kohagen hage
Sigtuna stad   Granhäcken kvarter Kohagsgärdet gärde
Sigtuna stad   Guldet kvartersnamn Kohagsgärdet gärde
Sigtuna stad   Gustavsborg lht Komötet plats
Sigtuna stad   Gustavsborg kvarter Kungsmarken skogsområde
Sigtuna stad   Gymnastiken gymnastikbyggnad Kvarnbacken backe
Sigtuna stad   Halleströms gården ghs Kvarnbacken backe
Sigtuna stad   Hammars gård beb. omr. Kvarnbacken, Lilla stadsäga
Sigtuna stad   Handelsmannen kvarter Kvarnvreten åker
Sigtuna stad   Hansénska gården ghs Kyrkgärdet gärde
Sigtuna stad   Hans Helsings gårdh lokal Kyrkogatan gata
Sigtuna stad   Haraldsborg lht Kyrkogården gravplats
Sigtuna stad   Harbacken stuga Käglan sten
Sigtuna stad   Harbacken kvarter Käglan grund
Sigtuna stad   Harbacksvreten kvarter Kärleksholmen holme
Sigtuna stad   Helsingegården lokal Kärleksholmen holme
Sigtuna stad   Herrgården elevhem Ladugatan gata
Sigtuna stad   Hisingska gården villa Ladugränd gata
Sigtuna stad   Hospitalsudden gård Larmgränd gata
Sigtuna stad   Humanisten läroverk Laurentii gränd gata
Sigtuna stad   Humlegården kvarter Lemanska vretarna gärde
Sigtuna stad   Humlegården f.d. gård Lemanska vreten gärde
Sigtuna stad   Humlegårdstomten lokal Lemansvret omr.
Sigtuna stad   Ivarsborg gård Lilla skvalet åsänka
Sigtuna stad   Johan Ers gårdh lokal Linnéaberget bergshöjd
Sigtuna stad   Kammakaren kvarter Lopptorget torg
Sigtuna stad   Kanan kvarter Lundbergs udde udde
Sigtuna stad   Karlhäll ghs Lundbergs udde ångbåtsbrygga
Sigtuna stad   Karlsberg lht Lundströmska vreten jordomr.
Sigtuna stad   Karlsberg beb. omr. Lustholmen holme
Sigtuna stad   Kilen kvarter Lusthusholmen holme
Sigtuna stad   Kiällartompten tomt Lusthusholmen stadsäga
Sigtuna stad   Klippan kvarter Långgatan gata
Sigtuna stad   Klockaren kvarter Långgränd gata
Sigtuna stad   Klockargården f.d. bostad Läroverksgärdet åker
Sigtuna stad   Knivstagården lokal Lönngränd gränd
Sigtuna stad   Komötet stugor Malmbryggan ångbåtsbrygga
Sigtuna stad   Komötet kvarter Malmen el. Malmkvarteret stadsdel
Sigtuna stad   Koppardosan kvarter Malmgatan gata
Sigtuna stad   Kråkslottet ghs Malmgrundet grund
Sigtuna stad   Kvarnbacken beb. omr. Malmtorget torg
Sigtuna stad   Kvarnbacken elevhem Malmtorget öppen plats
Sigtuna stad   Kvarnbranten elevhem Malmudden udde
Sigtuna stad   Kvarnvreten Saknas Malmudden udde
Sigtuna stad   Kvisthammarstomten lokal Malmängen äng
Sigtuna stad   Kyrkogärdet kvarter Manfred Björkquists allé allé
Sigtuna stad   Kyrkolunden kvarter Moëlskan omr.
Sigtuna stad   Kyrkostenen kvarter Moëlska ängen Saknas
Sigtuna stad   Kållandet kvarter Niagara bäck
Sigtuna stad   Kålsängen kvarter Nygatan, Lilla gata
Sigtuna stad   Käpastenen torp Nygatan, Stora gata
Sigtuna stad   Lekmansskolan skola Nygrundet grund
Sigtuna stad   Lemansgården ghs Pepparrots gränd gränd
Sigtuna stad   Lemansgården ghs Pilbryggan badplats
Sigtuna stad   Lergöken kvarter Pilen badställe
Sigtuna stad   Lillgården tomt- och gård Pilsbogärdet gärde
Sigtuna stad   Lisebo lht Pilsbogärdet gärde
Sigtuna stad   Logen kvarter Plogarna Saknas
Sigtuna stad   Loppan f.d. krog Östra Plogarna Saknas
Sigtuna stad   Lugnet stugor Plogarna, Östra Saknas
Sigtuna stad   Läraren kvarter Promenaden, Lilla promenadväg
Sigtuna stad   Magistern kvarter Promenaden, Stora promenadväg
Sigtuna stad   Malmängen f.d. äng Prästgatan gata
Sigtuna stad   Malmen omr. Prästgatan gata
Sigtuna stad   Malmgården kvarter Prästgårdsgärdet gärde
Sigtuna stad   Malmudden lht Prästgårdsjorden jordområde
Sigtuna stad   Malmudden kvarter Prästgärdena gärden
Sigtuna stad   Mariakyrkan kyrka Prästgärdet, Norra Saknas
Sigtuna stad   Midgården elevhem Prästängen äng
Sigtuna stad   Mingård ghs Prästängen Saknas
Sigtuna stad   Munken kvarter Ragvaldsbo gärde gärde
Sigtuna stad   *Mysamyr kärr Ragvaldsbogärdet obeb. omr.
Sigtuna stad   Mäster Litz´ gård lokal Ragvaldsbokärret åker
Sigtuna stad   Notbindaren kvarter Ragvaldsbokärr(et) kärr
Sigtuna stad   Nunnan kvartersnamn Ragvaldsboåkrarna åkrar
Sigtuna stad   Nybygget Saknas Ringvägen väg
Sigtuna stad   Nybygget gård Ropsten udde
Sigtuna stad   Offerkällan kvarter Ropstensudd(en) udde
Sigtuna stad   Pettersberg hus Rundlövsviken vik
Sigtuna stad   Pettersberg Saknas Runstigen gata
Sigtuna stad   Pilsbo torp Rydens udd udde
Sigtuna stad   Piltäppan villa Sandvreten höjd
Sigtuna stad   Piltäppan lht Sandvretskällan källa
Sigtuna stad   Plantaget kvarter Sankt-Olofsgatan gata
Sigtuna stad   Politiska knuten gathörn Sankt Olofs väg väg
Sigtuna stad   Postens villa ghs Sankt Persgatan gata
Sigtuna stad   Professorn kvarter Segelledsklacken grund
Sigtuna stad   Prästgården kyrkoherdeboställe Sigtunaberget berg
Sigtuna stad   Ragvaldsbo lht Sigtunaberget bergshöjd
Sigtuna stad   Ragvaldsbo gård Sigtunaskog skogsområde
Sigtuna stad   Rektorn kvarter Sjudargårdsgärdet åker
Sigtuna stad   Ropsten lht Sjudargårdsområdet Saknas
Sigtuna stad   Ropstenen färjstuga Sjöblomska piltäppan åker
Sigtuna stad   Rosendal torp Skeppargatan gata
Sigtuna stad   Rosenlund lht Skogsstigen gata
Sigtuna stad   Rådhusrestaurangen restaurang Skogstorpet lokal
Sigtuna stad   Rådmannen kvarter Skolhusgränd gata
Sigtuna stad   Sandsberg Saknas Skvalet avloppsdike
Sigtuna stad   Sandsberg lokal Smedsgrundet grund
Sigtuna stad   Sandvreten lht Sneda gränd gata
Sigtuna stad   Sandvreten elevhem Snurrinsvreten åker
Sigtuna stad   Sandvreten kvarter Snurr-ins-vreten omr.
Sigtuna stad   Sandvreten f.d. torp Spetalsdiket, se Hospitalsdiket lokal
Sigtuna stad   Sandvreten f.d. torp Spritgränd gata
Sigtuna stad   Sankt Gertrud kvarter Stadsgrundet grund
Sigtuna stad   Sankt Gertruds kapell f.d. kapell Stadsgrundet grund
Sigtuna stad   Sankt Göran kvarter Stadskvarteret stadsdel
Sigtuna stad   Sankt Görans kapell nu försvunnet kapell Stadsängen Saknas
Sigtuna stad   Sankt Lars ruin kyrkoruin Stadsängen lokal
Sigtuna stad   Sankt Lars kvater Stenvreten åker
Sigtuna stad   Sankt Lars ruin Stora berget berg
Sigtuna stad   Sankt Lars´ ruin ruin Stora gatan gata
Sigtuna stad   Sankt Lars Villa stadshus Stora Malmgatan gata
Sigtuna stad   Sankt Nikolai ruinfragment Stora Vattugränd gata
Sigtuna stad   Sankt Nikolaus kvarter Stordiket bäck
Sigtuna stad   Sankt Olof klosterruin Storskogen skogsomr.
Sigtuna stad   Sankt Pers ruin kyrkoruin Strandgatan gata
Sigtuna stad   Sankt Per klosterruin Strandvägen gata
Sigtuna stad   Sankt Per kvarter Svartens vret åker
Sigtuna stad   Sankt Pers ruin klosterruin Svartens vret lokal
Sigtuna stad   Sigtunaskolan skola Såggärdet jordomr.
Sigtuna stad   Sigtunasåg sågverk Tivolivägen väg
Sigtuna stad   Sjudargården, Lilla lht Torget torg
Sigtuna stad   Sjudargården, Lilla beb. omr. Torget torg
Sigtuna stad   Sjudargården, Stora lht Torget, Lilla torg
Sigtuna stad   Sjudargården, Stora jordbrukslht Torget, Stora torg
Sigtuna stad   Skepparen kvarter Torggränd gata
Sigtuna stad   Skolan, gamla skola Trefaldighetskällan källa
Sigtuna stad   Skolan, gamla skola Trekanten plantering
Sigtuna stad   Skolan, nya folkskola Trollberget berg
Sigtuna stad   Skoa, nya folkskola Trollberget berg
Sigtuna stad   Skålgrund torp Trollberget, Lilla berg
Sigtuna stad   Skönberga lht Trollberget, Stora berg
Sigtuna stad   Skönberga lht Tvillingbackarna backar
Sigtuna stad   Slaktaren kvarter Tvilling(s)backarna backar
Sigtuna stad   Smeden kvarter Tårarnas dal öppen plats
Sigtuna stad   Sneda tomten lokal Täljeby klack grund
Sigtuna stad   Snickaren kvarter Ugglevikskällan källa
Sigtuna stad   Snurrin gd o. kvarter Uppsalavägen väg
Sigtuna stad   Snurr-in kvarter Utsiktsberget bergshöjd
Sigtuna stad   Snurr-in f.d. krog Utsiktstornet utsiktspunkt
Sigtuna stad   Snurrinsvreten lht Vestra Plogarne Saknas
Sigtuna stad   Solhyddan lht Villagatan gata
Sigtuna stad   Sprutgården gård(?) Venngarnsvägen väg
Sigtuna stad   Stadshotellet hotell Väntholmen holme
Sigtuna stad   Stadshuset stadshus (administrationsbyggnad) Västra kvarteret stadsdel
Sigtuna stad   Stadskvarteret stadsdel Ångbåtsbryggan brygga
Sigtuna stad   Steningetompten lokal  
Sigtuna stad   Stenmansvret(en) kvarter  
Sigtuna stad   Stenvreten jordbrukslht  
Sigtuna stad   Stenvreten kvarter  
Sigtuna stad   Stiftelsen vanlig benämning på Sigtunastiftelsen  
Sigtuna stad   Storgården lokal  
Sigtuna stad   Styckjunkaren kvarter  
Sigtuna stad   Svinhufwudstompten lokal  
Sigtuna stad   Sundbergs gård ghs  
Sigtuna stad   Sågen sågverk  
Sigtuna stad   Tallbacken stuga  
Sigtuna stad   Tallbacken beb. omr.  
Sigtuna stad   Tallboda lht  
Sigtuna stad   Tilsro lht  
Sigtuna stad   Tillsro beb. omr.  
Sigtuna stad   Tivoli kvarter  
Sigtuna stad   Tomtgården lokal  
Sigtuna stad   Triangeln kvarter  
Sigtuna stad   Tryckaren kvarter  
Sigtuna stad   Trädgårdsmästaren kvarter  
Sigtuna stad   Tullen ghs. f.d. tullstuga  
Sigtuna stad   Tullstugan ghs. f.d. tullstuga  
Sigtuna stad   Tunet kvarter  
Sigtuna stad   Turistföreningen vandrarhem  
Sigtuna stad   Tvåan ghs  
Sigtuna stad   Tvåan ghs  
Sigtuna stad   Urmakaren kvarter  
Sigtuna stad   Utsikten kvarter  
Sigtuna stad   Vandrarhemmet vandrarhem  
Sigtuna stad   Viken kvarter  
Sigtuna stad   Villan stadshus (administrationsbyggnad)  
Sigtuna stad   Vita bonds ghs  
Sigtuna stad   von Posts villa ghs  
Sigtuna stad   Vädran, Lilla f.d. väderkvarn  
Sigtuna stad   Vädran, Stora f.d. väderkvarn  
Sigtuna stad   Västra kvarteret del av omr.  
Sigtuna stad   Ängsbacken elevhem  
Sigtuna stad   Ödåker kvarter  
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna förr kloster      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sichtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad      
Sigtön(ir) Saknas      
Sigtuna Saknas      
Sigtunis Saknas      
Sigtuna Saknas      
Sigtuna Saknas      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Sigtuna stad /Se      
Aludden lht      
Bermö gd /Se      
Bermö, se Bärmö gd      
Billby gd /Se      
*Biskopshuset förr hus      
Brännbo gård      
Brönnbo, Lilla o. (el.) Stora Saknas      
Brännbo gdr      
Brännbo gdr      
Brännbo, Lilla el. Stora lhtr      
Brännbo stadsdel /Se      
Brännbo, Lilla gd /Se      
Brännbo, Stora gd /Se      
*Bränntorp f. torp      
Bärmö gd /Se      
Dominikanerklostret förr kloster      
Dominikanerklostret Saknas      
Dominikanerklostret f. kloster      
Dominikanerklostret f. kloster      
Dominikanerklostret f. kloster      
Dominikanerklostret f. kloster      
Dominikanerklostret, se S:ta Maria kyrka /Se      
*Dominikanerklosterkyrkan kyrka      
Domkyrkan, se S:t Per kyrkoruin /Se      
Fornsigtuna, se Sigtuna stad /Se      
Sigtunafärjan Saknas      
*Färjestaden, Västra Saknas      
Gernerska gravkoret gravkor /Se      
Gillestugan Saknas      
Gillestugan Saknas /Se      
Granby by /Se      
[Gåskär] Saknas      
Haborslätt tp /Se      
[Haneholm] Saknas      
Helvetsbo lht      
Saknas Saknas      
*Sigtuna hospital Saknas      
Hospitalet förr sjukhus      
Joahnnesberg Saknas      
Killinge by /Se      
Klosterkyrkan, se S:ta Maria kyrka /Se      
Klostret nu kyrka /Se      
*Löten Saknas /Se      
Lövstaholm by /Se      
Malmen del av stad      
Mariakyrkan kyrka      
*Mariakyrkan kyrka      
Norrtil gd /Se      
Predikarebrödraklostret Saknas      
Predikarebrödernas kloster Saknas      
Prästgården Saknas /Se      
Ragvaldsbo gd      
Ragvaldsbo gd      
Ragvaldsbo lhtr      
Ragvaldsbo gd      
Ragvaldsbo gd      
Ragvaldsbo gd      
Ragvaldsbo gd      
Ragvaldsbo lht      
Ragvaldsbo gd      
Rådhuset Saknas /Se      
Rävsta by, f. snr      
Salpeterbruket Saknas /Se      
Salpetersjuderiet försv. salpetersjuderi /Se      
Sankt Bartholomæus förr kyrkoruin      
*Sankt Dominikus´ klosterkyrka Saknas      
Sankt Ericus förr kyrkoruin      
*Sankt Gertruds kapell nu ruin /Se      
*Sankt Jörans kapell förr kapell /Se      
Sankt Jörans kapell Saknas /Se      
Sankta Katarinas altare Saknas      
*Sankt Klas el. Sankt Nikolaus kapell nu ruin /Se      
Sankt Laurencii kyrka Saknas      
Sankt Laurencii kyrka Saknas      
Sankt Lars´ kyrka nu ruin      
*Sankt Laurencii kyrka      
*Sankt Laurencii kyrka Saknas      
Sankt Laurentii kyrka Saknas      
Sankt Laurentii kyrka förr kyrka      
Sankt Laurencii förr kyrka      
Sankt Laurencii kyrka Saknas      
Sankt Lars kyrka Saknas      
*Sankt Lars kyrka Saknas      
Sankt Lars f.d. k:a      
*Sankt Lars kyrka nu ruin      
Sankt Lars´ kyrkoruin ruin      
Sankt Lars kyrkoruin /Se      
*Sankt Laurentii sn förr egen sn, nu del av stad /Se      
Sankta Maria kyrka /Se      
Sankta Maria kyrka /Se      
Sankta Maria kyrka /Se      
Sankt Nicolai kyrka Saknas      
*Sankt Nicolai kyrka      
*Sankt Nicholai kyrka Saknas      
Sankt Nikolai kyrka förr kyrka      
Sankt Nicolaus´ kyrkoruin Saknas      
Sankt Nicolaus´ kyrkoruin Saknas      
*Sankt Nickoaus el. Sankt Klas kapell nu ruin      
Sankt Niclas kyrkoruin /Se      
Sankt Olovs kyrka Saknas      
Sankt Olovs kyrka Saknas      
Sankt Olovs kyrka Saknas      
Sankt Olovs kyrka Saknas      
Sankt Olovs kyrka Saknas      
*Sankt Olovs kyrka Saknas      
Sankt Olovs kyrka Saknas      
Sankt Olov förr kyrka      
Sankt Olofs sn Saknas      
*Sankt Olofs kyrka nu ruin      
Sankt Olofs kyrkoruin kyrkoruin      
Sankt Olofs kyrkoruin kyrkoruin /Se      
Sankt Olovs kyrkoruin kyrkoruin /Se      
Sankt Olov kyrkoruin /Se      
Sankt Pers kyrka Saknas      
Sankt Pers kyrka Saknas      
Sankt Per f. kyrka, nu ruin      
*Sankt Pers kyrka Saknas      
Sankt Pers kyrka Saknas      
Sankt Per förr kyrka      
*Sankt Peders kyrka nu ruin      
Sankt Per kyrkoruin /Se      
Sankt Per kyrka /Se      
Sankt Pers kyrkoruin Saknas /Se      
Sankt Pers kyrkoruin Saknas /Se      
Sankt Pers kyrkoruin Saknas      
Sankt Pers kyrkoruin ruin /Se      
Sankt Pers kyrkoruin ruin /Se      
Signildsberg, se Sigtuna stad /Se      
Sigtuna kloster Saknas /Se      
Sigtuna kloster Saknas /Se      
Sigtuna kloster Saknas /Se      
Sigtuna kloster Saknas /Se      
Sigtuna kloster förr kloster      
Sigtuna kloster förr kloster /Se      
Sigtuna kloster förr kloster /Se      
Sigtuna kloster kloster      
Sigtuna kloster kl /Se      
Sigtuna kloster förr munkkloster /Se      
Sigtuna kloster kl /Se      
Sigtuna kloster förr kloster /Se      
Sigtuna kloster Saknas /Se      
Sigtuna kloster Saknas /Se      
Sigtuna kloster kloster /Se      
Sigtuna kloster förr kloster /Se      
Sigtuna kloster förr dominikanerkloster /Se      
Sigtuna kloster f. kloster /Se      
*Sigtuna munkkloster Saknas      
Snurrin villa (f.d. värdshus) /Se      
*Stallbäck Saknas      
Södertil by /Se      
*Tegellöt Saknas      
*Til f.d. by /Se      
Til, N:a o. S:a gd:ar /Se      
Tilsborg gd /Se      
Tomtebo villa /Se      
Venngarn f. kungsgd, nu vårdanst.      
Venngarn f. kungsgd, nu vårdanst.      
Venngarn gd      
Venngarn gd o. anst. /Se      
Venngarn gd /Se      
Venngarn gd /Se      
Venngarn gd /Se      
»Villinghe» beb.      
Vårfrukyrkan nuv. stadskyrka      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.