ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norrsunda socken : Ärlinghundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 302 Naturnamn : 126 Bebyggelsenamn : 180 Naturnamn : 85
Norrsunda sn Amaliaklippan klippa Norrsunda sn Aspbacken backe
Norrsunda sn Anderslund terräng Norrsunda norsarne inbyggarbeteckning Aspbacken backe
Norrsunda socken Botele udd fornborg Adolfshill lht Bastubacken backe
Norrsunda socken Boteleudd fornborg Anderslund lht Berglinabergsbacken backe
Norrsunda socken Botulfsberg fornborg Aronslund lht Björkgången gång
Norrsunda socken Botulfsberg fornborg Aspliden villa Byxsäcken hage
Norrsunda socken Botulfs borg fornborg Axevalla, se Pinan lht Djupängen äng
Norrsunda socken Botulfs borg fornborg /Se Bergstugan lht Djupgårdsäng äng
Norrsunda sn *Botolfsfjärden vik Betlehem lht Drottnings ritning plantering
Norrsunda sn *Botolfsmarken Saknas Betlehem lht Duvbackarna backar
Norrsunda sn Brandbacken backe Björkbacken lht Finlands åkrar åkrar
Norrsunda sn Byxsäcken terräng Björkboda lht Fjällbacken backe
Norrsunda sn Dalen ägomark Björklund lht Fröängen äng
Norrsunda sn Djurgården djurgård /Se Björkliden lht Fysingen sjö
Norrsunda sn Dÿan mossäng /Se Björkstugan lht Fysingen sjö
Norrsunda sn *Ekelunden hmd /Se Björksäter lht Förehagen hage
?Norrsunda sn Finland ägomark Björkudden lht Gammelgården hage
Norrsunda sn Fröängen ägomark Blackvreten torp Gamla Fiskars badställe
Norrsunda sn Fysingen sjö Blåsut stat.bost. Grindstuhagen hage
Norrsunda sn Fysingen sjö Borgen lht Grottberget berg
Norrsunda sn Fysingen sjö Borgensdal lht Haga Ängsbacken backe
Norrsunda sn Fysingen sjö Brista bebyggelse Hasselbacken backe
Norrsunda sn Fysingen sjö Brista, Lill- bebyggelse Hästhagen hage
Husaby-Norrsunda, numera Norrsunda sn Fysingen sjö Bristafjäll lht Kalvtomten hage
Norrsunda sn Fysingen sjö Bristatorp torp Kilgärdet gärde
Norrsunda sn Fysingen sjö Brotorp lht Kingan holme
Norrsunda sn Fysingen sjö Bäckaskog lht Klingan holme
Norrsunda sn Fysingen sjö Charlottenborg lht Klingan, se Kingan holme
Norrsunda sn Fysingen sjö Djurgården lht Kohagen hage
Norrsunda socken Fysingen sjö /Se Djurgården officersbostad Kolbotten gärde
Norrsunda socken Fysingen sjö /Se Eken lht Kolbotten sänka
Norrsunda sn Fågelsången terräng Eriksborg lht Kopjen backe
Norrsunda sn Förehagen terräng Erikslund lht Kvarngärdet gärde
Norrsunda sn /Se Gibraltar holme Fransborg lht Ligasjön uttorkad sjö
Norrsunda sn Gibraltar ö /Se Fridhem lht Limpan slätt
Norrsunda sn Grottan strand Fågelsången lht Lottergärdsbacken backe
Norrsunda sn Grundåkern ägomark Föret lht Marängen äng
Husaby-Norrsunda, (numera Norrsunda) sn *Horga natn? /Se Gläntan lht Marängen äng
Norrsunda sn »iuria» natn? /Se Grindstugan förr bs Marängsån å
Norrsunda sn *Järunthagen hage Gropstugan lht Märstaån å
Norrsunda sn Kanikholmen, se Kaninholmen holme Gustafsberg lht Njords höjd ättehög
Norrsunda sn Kaninholmen holme Gustafsborg utjord Nordians höjd ättehög
Norrsunda sn Kaninholmen udde Haga villa Norrboda Ängsbacken backe
Husaby-Norrsunda, (numera Norrsunda) sn Klingan holme Hagen torp Norrhagen skog
Husaby-Norrsunda, numera Norrsunda sn Kofsan ö /Se Hagaberg lht Norrmossen odling
Norrsunda sn Kung Nordians hög gravhög /Se Hammarborg lht Olleshagen hage
Norrsunda sn Kyngan, Lilla udde Hamra villa Oxhagen hage
Husaby-Norrsunda, numera Norrsunda sn Käpperbacken Saknas /Se Hanslund lht Oxundasjön sjö
Norrsunda sn Liga försv. sjö /Se Helgelund lht Oxundasjön sjö
Norrsunda sn Liga siön f. sjö /Se Hellmanarp eller Starrmossen bebyggelse Oxundasjön sjö
Norrsunda sn Lindsunda näs näs Holmboda gd Pinbacken backe
Norrsunda sn Lindsunda näs näs Holmboda bebyggelse Pinhagen hage
Norrsunda sn *Lindsundanäs näs? Husby eller Åshusby bebyggelse Pumpåkern åker
Norrsunda sn Lindsunda å å Husby eller Åshusby komministerboställe Risselbacken backe
Norrsunda sn Långåsen skog Hyttan, Lilla torp Rosersbergsviken vik
Norrsunda sn Långåsen skog Hyttan, Stora torp Skarven vik
Norrsunda sn Marängen terräng Johannesdal lht Skarven fjärd
Norrsunda sn Mästraån å Johanneslund lht Skepparängen åker
Norrsunda sn Njords hög ättehög Karlsborg lht Skvalet fors
Norrsunda sn Njordshögen gravhög /Se Karlshill lht Skvalhagen hage
Norrsunda sn Nordians hög fornlämning /Se Karlshäll lht Smalängen äng
Norrsunda sn Nordians hög forntida gravhög /Se Karlslund lht Stallgärdet gärde
Norrsunda sn Nordians hög hög /Se Karlsro lht Stampgärdet gärde
Norrsunda sn Nordians höjd ättehög /Se Kattkällan stat. bost. Starrmossen, Lilla lht
Norrsunda sn Nores hög fornlämning Klockarbol Saknas Storängen äng
Norrsunda sn Norrhagen terräng Klockarkällan Saknas Susannagången gång
Norrsunda sn *Norrsund sund /Se Klockartorp torp Svarvarhagen hage
Norrsunda sn *Norrsundaviken vik Klockarbacken lht Sälltorpsbacken backe
Norsunda sn /Se Norsaborg fornborg /Se Krogsta Saknas Södermossen mosse
Norrsunda sn /Se Norsa borg fornborg /Se Krogsta, Lill hmd Söndagsvreten vret
Norrsunda sn /Se Norsa borg fornborg /Se Krogstaborg lht Tempelgången gång
Norrsunda sn /Se Norsa borg borglämning /Se Krogstadal lht Torparhagen hage
Norrsunda sn /Se Norsa borg borglämning Krogstalund lht Trollbodal dal
Norrsunda sn /Se Norsa borg fornborg /Se Kronlund lht Trångängen äng
Norrsunda sn /Se *Norsa skalle sten Krubban bs Tullpussen vattenpöl
Norrsunda kyrka kyrka /Se Oxundasjön sjö /Se Kvarnboda lhtr Tullvreten åker
Norrsunda sn /Se Oxundasjön sjö /Se Kvarnstugan lht Tuvängen äng
Ashusby, se Åshusby by Oxundasjön sjö Kvarntorp lht Vallstanäskullen triangelpunkt
Brista by Oxundasjön sjö Kyrkbacken lht Vallstanäskullen triangelpunkt
Bristad by Oxundaån å Kyrkogården bebyggelse Vallstanäsån å
Brista by Phÿsinge Siön, se Fysingen sjö Källboda torp Vantarbogärdet gärde
Bristad by Physing Siön, se Fysingen sjö Lillstugan lht Värdshusgärdet gärde
Brista by Pinhagen terräng Lillsunda Saknas Värkaån å
Brista by Ply Sin gen, se Fysingen sjö Lindsunda bebyggelse Ängsbacken el. Norrboda Ängsbacken backe
Bristad by *Rosersbergsborg berg?, fornlämning? /Se Ljungdal lht Örnsbacken backe
Bristad by Rosersbergs djurgård, se Djurgården djurgård /Se Ljungdal lht  
?Brista by Rosersbergsviken vik Lottergärdet lht  
?Brista by Rosersbergsviken vik Lugnet lht  
?Brista by *Rosersbergsviken del av Mälaren /Se Lund lht  
Brista gd Rosersbergsviken vik Lytorp torp  
Brista by Rosersbergsviken vik Långstugan lht  
Brista gd Roswijken, se Rosersbergsviken vik Lövhamra lht  
?Brista by *Rotemarken ?skog Lövsäter lht  
Brista by /Se *Rotskogen skog Mossmyran äng  
Brista Saknas /Se *Rotskogen skog Mossmyrkärret Saknas  
Brista by /Se *Runsa ström förbindelseled /Se Nedergården bebyggelse  
Brista by /Se *Runsa vad ?vadställe Norrboda lhtr  
Brystad, se Brista by Sandviksskansen fornborg Norrsunda nya kyrkogård, se 2 Kyrkogården Saknas  
*Dåttergärde Saknas Sandviksskansen fornborg Norrtorp tp  
Föret lht /Se Sandviksskansen fornborg /Se Norrtorp lht  
Holmboda gd Sandviks skans fornminne /Se Norslunda bebyggelse  
*Horga bebn? /Se Sandviks äng ägomark Norslundatorp torp  
»husabynorsundh», se Norrsunda sn Skarven vik Nyboda torp  
Husby, se Åshusby by Skarven vik Nyborg lhtr  
»Husabynærsunde», se Norrsunda sn Skarven vik Nyborg lht  
»iuria» bebn? /Se Skarven vik Nyborg lht  
Krogsta by Skarven sjö /Se Nystugan lht  
Krogsta by Skarven fjärd /Se Olovslund lht  
Krogsta by Skatholmen ö /Se Pettersborg lht  
Krogsta by Skepparängen ägomark Pinan lht  
Krogsta by Skvalet å Rabensberg lht  
Krogsta by *Skäninge vad Saknas Rosendal lht  
Krogsta by Snarfare terräng? Rosenlund lht  
Krogsta by Snörom ägomark Rosersberg kungsgård  
Krogsta by Stenhagen ägomark Rosersberg slott  
Krogsta by Storängen ägomark Rosersberg järnvägsstation  
Krogsta by *Stäkessten el. *Norsa skalle sten Rosersbergs villastad villaområde  
Krogsta by Svarvarhagen skog Runsten lht  
?Krogsta by Tallmilan ägomark Sanda, Lilla lht  
?Krogsta by Torparhagen terräng Sanda, Stora lht  
Krogsta by Verka kvarnå å /Se Sanddal lht  
Krogsta by Verkaån å Sandsro lht  
Krogsta by Vilhelmslund terräng Sandvik lht  
Krogsta by Värka-ån å /Se Sandvik lht  
Krogsta by Åsundasjön, se Oxundasjön sjö Skansen lht  
?Krogsta by Örnsbacken backe Skeppartorp tp  
Krogsta hg   Skeppartorp lht  
Krogsta gd /Se   Skogby bebyggelse  
Krogsta by /Se   Skogshyddan lht  
Krogsta by /Se   +Skolhus Saknas  
Kroksta Saknas /Se   Skrikboda lht  
Lindesunda verkar Saknas /Se   Smedsboda lht  
Lindsunda gård   Snarfare lht  
Lindsunda gård   Snörom torp  
Lindsunda gård   Soltäppan lht  
Lindsunda gård   Starrmossen, se Hellmanarp Saknas  
Lindsunda gård   Stenbacken lht  
Lindsunda gård   Stenhagen lht  
Lindsunda gård   Streta torp  
Lindsunda gd   Ström Saknas  
Lindsunda gård   Strömsberg lht  
Lindesunda gd   Strömsfjällan torp  
?Lindsunda gd   Sundsberg Saknas  
?Lindsunda gd   Sundsberg lht  
Lindsunda gd?   Svartboda torp  
Lindsunda hmn   Säby bebyggelse  
Lindsunda gd   Säbyholm lht  
Lindsunda gd   Säbylund Saknas  
Lindsunda gd /Se   Säbylund lht  
Lindsunda gd /Se   Söderby bebyggelse  
Lindsunda gd /Se   Söderbylund lht  
Lindsunda gd /Se   Tallbacken lht  
Lindsunda f.d. gd /Se   Tallboda lht  
»lindesunda næss» Saknas   Tallmilan torp  
*Lindsundanäs beb?   Torshill lht  
Lottergärde Saknas   Turelund lht  
Lottergärdet lht   Uggelboda lht  
»lyndeswndanæs», se *Lindsundanäs Saknas   Uggeltorp, se Uggelboda Saknas  
*Långåshusby, se Åshusby by   Vallstanäs gd  
*Norehusby, se Åshusby by   Vallstanäs säteri  
Norrboda Saknas   Vallstanäs bebyggelse  
*Norsa förr gd   Vanterboda lht  
Norsa förr gd   Vantarboda lht  
Norsa gd   Verka bebyggelse  
Norsa egendom   Viggeby kungsgård  
Rosersberg el. Norsa by   Vilan lht  
*Norsa försv. namn   Vilhelmsborg lht  
Norsa förr gd   Vilhelmslund lht  
Norsa förr gd   Villan, Gula lht  
Norsa förr gd   Värkan gd  
Norsa förr gd   Värkan bebyggelse  
*Norsa del av nuv. Rosersberg /Se   Värkan, se 1 Verka Saknas  
*Norsa del av nuv. Rosersberg /Se   Åkerslid lht  
*Norsa del av nuv. Rosersberg   Åkholmen lht  
Norsa, se Rosersberg slott /Se   Åshusby, se Husby eller Åshusby Saknas  
Norsa förr gd /Se   Ängstorp, Lilla lht  
Norsa, se Rosersberg slott /Se   Ängstorp, Stora lht  
?Norsa förr gd /Se   Ärlinghundra härads allmäning Saknas  
Norslunda by   Ärlinghundra häradsallmänning bebyggelse  
Norslunda by   Örnsbacken lht  
Norslunda gd      
Norslund by      
Norslunda by      
Norslunda by      
Norslunda by /Se      
Norslunda by /Se      
Norslunda Saknas /Se      
Norslunda gd /Se      
Norslunda gd /Se      
Norslundatop torp /Se      
Rosersberg el. Norsa hg      
Rosersberg slott      
Rosersberg slott      
Rosersberg slott /Se      
Rosersberg slott /Se      
Rosersberg kungsgård /Se      
Rosersberg slott /Se      
Rosersberg kungsgård /Se      
Rosersberg Saknas /Se      
Rosersberg slott /Se      
Rundsten lht /Se      
Runsten torp /Se      
?Skoby gd      
Skogby Saknas /Se      
Skänings avhyst säteri /Se      
Snörom torp /Se      
?Ström by      
Ström by      
?Ström by      
Ström by      
Ström by      
Ström by?      
Ström by      
Ström by      
Ström by      
?Ström gd      
Ström by      
Ström by      
Ström by      
Ström by      
Ström by      
Ström gd      
Ström by      
Ström by      
Ström by      
Ström by      
Ström by      
Ström by      
Ström by /Se      
Svartboda torp      
Säby by      
Säby gård      
Säby by      
Säby fd. by      
Söderby by      
Söderby gd      
Söderby gård      
Söderby gård      
Söderby gd      
Söderby gd      
Söderby by      
Söderby rättaredöme Saknas      
Söderby rättaredöme f. rd      
*Uthbriste by      
Vallstanäs hg      
Vallstanäs säteri      
Vallstanäs hg      
?Vallstanäs hg      
Vallstanäs hg      
Vallstanäs hg /Se      
Vallstanäs hg /Se      
Vallstanäs gd /Se      
Vallstanäs gd /Se      
Vallstanäs herrgård /Se      
Valsta by /Se      
Vantboda försv. tp /Se      
Verka handelsträdgård /Se      
Verka kvarn kvarn /Se      
Verkan gd /Se      
Vickeby, se Viggeby kungsladugård      
Viggeby kungsgård      
Viggeby gd      
Viggeby kungsladugård      
Viggeby gård      
Viggeby gård      
Viggeby gård      
Viggeby gd      
Viggeby by      
Viggeby kungsladugård      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby gård      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby kungsladugård /Se      
Viggeby kungsladugård      
Viggeby kungsladugård /Se      
Viggeby kungsladugård      
Viggeby Saknas /Se      
Viggeby gd /Se      
Värkan gd      
Värkan hmn      
Värkan gd      
Värka kvarn kvarn      
»yter brydeste» by?      
Åshusby by      
Åshusby förr gästgiveri /Se      
Åshusby förr kaplansboställe /Se      
Åshusby by      
Åshusby by /Se      
Åshusby by /Se      
Åshusby by /Se      
Husby eller Åshusby by      
Husby-Norrsunda förr by      
Husby by /Se      
Husby, se Åshusby förr kaplansboställe /Se      
Husby by /Se      
Ås-Husby by /Se      
Åshusby Saknas /Se      
Åshusby Saknas /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.