ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Markims socken : Seminghundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 226 Naturnamn : 56 Bebyggelsenamn : 93 Naturnamn : 130
Markim sn Asptorpet terräng Markim sn Asphagen åker
Markim sn Bakkärret kärr Markim sn Asphagen hage
Markim sn Bakom ägomark Markim sn Asphagen hage
Markim sn Björnbacken backe m. fornfynd Markim sn Bakdyen åker
Markim socken Broddeshagen ägomark Markim sn Bakkohagen hage
Markim socken Dalkarlsholmen terräng Markims kråkor inbyggarbeteckning Bakkärret kärr
Markim sn Dysjökärret kärr Annalund lht Bakomskärret kärr
Markim sn Ekebysjön sjö Artinge lht Bakomsvreten åker
Markim sn Galgbacken ägomark Aspudden lht, avs. Bastugärdet gärde
Markim sn /Se Galgberget berg m. fornfynd Bergby bebyggelse Bergbacken, Stora backe
Markim sn Grönlund terräng m. fornfynd Bergby kvarn kvarn Björktäppan hage
Markim sn *Husaby äng äng Bergtorp lht Björnbacken backe
Markim socken Husby ören natn /Se Brohus torp Bobacken villa
Markim socken Höga backen backe Bygget bebyggelse Boställsvreten åker
Markim socken Kjusbacken backe Ekeby bebyggelse Branten brant berg
Markim socken Kohagsberget berg m. fornfynd Ekebylund lht Broddeshagen hage
Markim sn Krogören ägomark Ekebytorp hmd Byängen äng
Markim sn Krogören bro /Se Ekensberg lht Dalkarlskärret kärr
Markim sn Krogörn bro /Se Ekhagen lht Drängpinan teg
Markim sn Kvickens terräng? Ekstubben hmd Dyen betesmark
Markim sn Kyrkängen ägomark Erikslund lht Ekebysjön sjö
Markim sn /Se Lillängskällan källa Fattighus kyrkoherdebost. Erkvreten åker
Markim sn *Lindbo asa Saknas Fridaberg lht Framdyen åker
Markim sn *Ljushögen hög /Se Fridensborg lht Framhagen hage
Markim sn Lyktebacken backe Fridhem lht Fårtomten backe
Markim sn Långkärret kärr Granhyddan villa Galgängen åker
Markim sn *Markesang Saknas Grönlund förr lht Husbygärdet gärde
Markim sn *Markesang Saknas /Se Henriksborg lht Hästhagen hage
Markim sn Mats-Lars skog skog Husby bebyggelse Hästhagsbacken backe
Markim sn Mosshagen ägomark Husbyberg lht Jan Jans täppa täppa
Markim sn Myrtorpet terräng Husby soldattorp s.t. Kattkärret kärr
Markim sn Pettersborg terräng Husby-Ön hmd Klintbergsgärdet gärde
Markim sn /Se *Rosebergs gärde? Saknas /Se Johannelund lht Kohagen hage
Markim sn Runvreten ägomark Karlsberg lht Kohagen hage
Markim sn Ryttarpluggen ägomark Karlsro lht Kohagen åker
Markim sn Rönnskogen skog Klockarbol Saknas Kohagen hage
Markim sn Sandkärret kärr Klockargården bebyggelse Kohagsberget berg
Markim sn Sankt Lars» källa Saknas /Se Komötet torp Krogörn bro
Markim sn Sjömyran ägomark Korshammarn dragontorp Kvarnbacken backe
Markim sn Skrattbacken backe Kvarnbacken statstuga Kvarngärdet gärde
Markim sn Snåltäppan terräng Kvickens s.t. Kvarnhagen hage
Markim sn Solbaddet ägomark? Kyrkoherdebostället bebyggelse Kvarnkärret kärr
Markim sn Svedlandet ägomark Käckens s.t. Kvickensvreten åker
Markim sn Söderängshagen terräng Lena bebyggelse Kyrkängen äng
Markim sn Tallholmen terräng Lenalund förr torp Kyrkängen äng
Markim sn /Se Traktatet terräng Lillgården bebyggelse Kyrkängen odl. äng
Markim sn Tratten terräng Lundby bebyggelse Kyrkängen äng
Markim sn /Se Trefaldighetskällan källa Lundby, L. bebyggelse Kyrkängen äng
Markim sn /Se Vadekällan källa Lundby, Lilla bebyggelse Källhagen hage
Markim sn /Se Vasavägen gränsterräng Lundby, Stora bebyggelse Kärret åker
Markim sn /Se Vattbergsbacken triangelpunkt Lundby dragontorp, se Korshammarn Saknas Latäng åkerskifte
Markim och Orkesta socknar /Se Vinkällarässeln terräng Långa raden bs Len gärde
Markim sn /Se Vivelsta sjön sjö Marieberg hmd Lillgärdet gärde
Markim sn /Se Ybelholmssjön terräng (gammal sjöbotten?) Marielund lht Lillgärdet gärde
Markim sn /Se Åkerbergsbacken backe Nedergården bebyggelse Lillängen odl. äng
Markim sn /Se Åskberget berg Norrbacka lht Lillängsvreten åker
Markim sn /Se   Norrtorp(et) lht Lindöån å
Markim sn /Se   Nydal torp Logvreten åker
Markim sn /Se   Pettersborg rivet torp Lycktebacken backe
Markim sn /Se   Prästgården bebyggelse Långhagen hage
Markim sn /Se   Rosendal lht Långkärret kärr
Markim sn /Se   Rybacken lht Lövhagen åkerskifte
Markim sn /Se   Saxta bebyggelse Lövhagen hage
Markim sn /Se   Saxta bebyggelse Mossen, Lilla kärr
Markim sn /Se   Sjöbacken lht Mosshagen hage
Markim sn /Se   Sjöberg förr torp Munkendal kärr
Markim sn /Se   Sjöstugan s.t. Myran åker
Markim kyrka kyrka /Se   Skansen lht Möängen äng
Artinge lht /Se   Skolan, Stora folkskola Möängen äng
Bergby gård   Snusnypet lht Norrgärdet gärde
Bergby gård   Snåttsta bebyggelse Norrängen äng
Bergby gård   Snåttsta by /Se Norrängen äng
?Bergby gd   Sofieberg lht Norrängen äng
Bergby gård   Solhem lht Nyäng äng
Bergby gd   Stjärnan torp Onödan teg
?Bergby gård   Syrenelund lht Ormhålet åker
Bergby by   Södergården gd Oxhagen hage
?Bergby gd   Uppgården hmd Ploglandet åker
Bergby gd /Se   Viby bebyggelse Prästtorpsvreten åkerskifte
Bergby gd /Se   Vilhelmsdal lht Ruddammsgärdet gärde
Bregby Saknas /Se   Vissens s.t. Runövreten åker
?Ekeby by   Vivelsta bebyggelse Ryan äng
?Ekeby by   Vivelsta bebyggelse Ryan ägostycke
?Ekeby by   Vreta bebyggelse Rydbacken odling
Ekeby by   Vreta Grindstuga lht Ryttarpluggen äng
Ekeby by   Ybelholm bebyggelse Rävdalen teg
Ekeby by   Ybelslund avs., lht Rödäng äng
Ekeby by /Se   Yvlinge bebyggelse Rödängen äng
Ekeby by /Se   Yvlinge bebyggelse Rönnskogen skog
Husaby Markim, se Husby by   Yvlinge fjäll utjord Sandkärret kärr
Husby by   Åkerby lht Sandtäppan betesmark
Husby by /Se   Ön hmd Sandvreten vret
Husby by   Örsta bebyggelse Sjöhagen äng
Husby by     Sjömyran hage
Husby by     Skolgärdet gärde
Husby by     Skrattbacken backe o. vägskäl
Husby by     Slottsbacken backe
Husby by     Smigärdet gärde
Husby by     Smivreten åker
Husby by     Snårtäppan betesmark
Husby by     Sohagen åker
Husby by     Stenhagen skog
Husby by     Stenhagsvreten åker
Husby by /Se     Stockfjällen äng
Husby Saknas /Se     Storgärdet gärde
Husby by /Se     Storvreten åker
Husby by /Se     Svartkärret kärr
Husby by /Se     Svedlandet åker
Husby by /Se     Sällshagen åker
Husby-Ön hmd /Se     Sälnaån å
Husby-Ön hmd /Se     Söderäng äng
?Lena by     Söderängshagen hage
Lena by     Tjusbacken backe
Lena by     Torpkärret åkerskifte
Lena by     Torpvreten åker
Lena by     Traktatskogen skog
Lenalund f.d. torp     Vadekällan källa
Lundby by     Vattbergsbacken backe
Lundby by     Vinkällan el. Vinkällarässeln vattendrag
?Lundby by     Vinkällarässeln el. Vinkällan vattendrag
?Lundby Saknas     Vivelstasjön sjö
Lundby by     Västergärdet gärde
Lundby by     Västerhagen hage
Lundby by     Västerhagen hage
Lundby by     Västeräng odl. äng
Lundby by     Ybelholmssjön igenväxt sjö
Lundby by     Ybelholmsskogen skog
Lundby by     Åskberget berg
Lundby by     Örn bro
Lundby by     Östersjöhagen hage
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby Saknas      
Lundby gd:ar      
?Lundby by      
?Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
?Lundby by      
Lundby by /Se      
Lundby förr Seminghundra härads tingsställe, nu gd /Se      
Lundby Saknas /Se      
Nytorpet f.d. torp?      
Orresta, se Örsta by      
Petersburg Saknas /Se      
Prästgården Saknas /Se      
Saxta gård      
Saxta gd      
Saxta gd      
Saxta gd      
Saxta gd /Se      
Snottsta by      
Snottsta by      
?Snåttsta by      
?Snåttsta by      
?Snåttsta by      
Snåttsta by /Se      
Snåttsta by /Se      
Snåttsta by /Se      
Snåttesta by /Se      
Snåttsta by /Se      
Snåttsta gd /Se      
Snåttsta by /Se      
Snottsta by /Se      
Snottesta Saknas /Se      
Svalsta Saknas /Se      
Tingsstället, Seminghundra härads se, Lundby förr Seminghundra tingsställe, nu gd /Se      
*Valla Saknas /Se      
Viby by      
?Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by /Se      
Viby gd /Se      
Viby gd /Se      
Viby by /Se      
Vivelste by      
Vivelsta by      
Vivelsta gd      
Vifvelsta by      
Vivelsta by      
Vifvelsta by      
Vivelsta by      
Vivelsta by      
Vivelsta gd      
Vivelsta gd /Se      
Vivelsta by /Se      
Vivelsta gd /Se      
Vivelsta by /Se      
Vivelsta by /Se      
Vivelsta Saknas /Se      
?Vreta by      
?Vreta by      
?Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta gd      
Vreta by /Se      
»ybbele» (numera Ybelholm) gd      
Ybelholm gd      
Ybelholm gård      
Ybelholm gd      
Yvlinge gd      
Yvlinge gd /Se      
Yvlinge gd /Se      
Yvlinge gd /Se      
?Ön hmd      
*Öne Saknas      
?Örsta Saknas      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta gd      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta gd      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by /Se      
Örsta by /Se      
Örsta Saknas /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.