ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

S:t Pers socken : Ärlinghundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 113 Naturnamn : 96 Bebyggelsenamn : 137 Naturnamn : 196
Sankt Per sn Apaslåttan ägomark Sankt Per sn Nummerförteckning förteckning
Sankt Pers socken sn Apaslåttan slåtta /Se Killinge bockar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Sankt Pers sn Bastubacken skogsbacke /Se Aborrslätt, se Haborslätt Saknas Nummerförteckning förteckning
Sankt Per sn /Se Bleekewijken, se Ensviken vik Asplund bs Nummerförteckning förteckning
Sankt Per sn *Bleckviken vik Asplund torp Nummerförteckning förteckning
Sankt Pers o. Sankt Olovs snr snr Bondkroken del av Mälaren Bergstugan nu rivet torp Nummerförteckning förteckning
Sankt Per sn Bondkroken del av Mälaren /Se Billby bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Sankt Per förs. Bondkroken del av Mälaren Billby by Alkärret kärr
Sankt Per sn Bondkroken sund Billby bebyggelse Apa slåttan äng
Sankt Per förr sn /Se Bondkroken fjärd /Se Björkbacken arbetarbostad Bastubacken skogsbacke
Sankt Per sn /Se Bondkroken fjärd Boda lht Bergstubacke backe
Sankt Per förr sn /Se Bondkroken vik Boda handelsträdgård Billby backe backe
Sankt Per förs. /Se Bostenen ägomark m. fornfynd /Se Bodarna bebyggelse Billby mosse mosse
Sankt Per förr sn /Se Bosten sten /Se Bodarne lht Billby plog åker
Sankt Per församling /Se *Bärmesnäset näs Bodatorp lht Billbyån dike
Sankt Pers kyrka Saknas Bärmöudd udde Bärmö bebyggelse Björkparken hage
Sigtuna, se S:t Pers o. S:t Olovs sn Bärmöviken vik Bärmö bebyggelse Boda gärde gärde
*Askarabodha Saknas Darsholmen, se Holmen udde Bärmö by Boda gärde gärde
*Askarebodha Saknas Drängsprängarn f.d. grind /Se Bärmö bebyggelse Boda skog skog
*Askarebodha gård Dumbsjön sjö Bärmö skoltomt, se 12 Bärmö Saknas Bortre haggrinden grind
Berum, se ?Bärmö gd Dumbasjön torrlagd sjö Bärmöudd lht Bosten sten
Billby gård Ekrutan åker /Se Bärmöudd hmn Bostensgärdet gärde
Billby gård ?Ensviken vik Bärmöudd bebyggelse Bärmöbacken landsvägsbacke
Billby gård Ensviken vik Dalvik lht Bärmöbacke backe
Billby gd Ensviken vik Dalvik handelträdgård Bärmöudd udde
Billby by Ensviken vik /Se Dragonbostället Saknas Bärmöviken vik
Billby gd /Se Erikssund sund Dragontorpet torp Drängsprängarn grind
Billby Saknas /Se Erikssund sund Dubbeltorpet lht Dumbamossen mosse
Billby gd /Se Eriksundet (resp. Eriks Lund) sund Dubbeltorp torp Dumbasjön sjö, (nästan igenväxt)
Billby gd /Se Erikssundet sund Dumba hmn Dumbasjön igendikad sjö
Billby by /Se Erikssunds plog (Plogen) gärde /Se Dumba hmn Dumbaån dike
Boda gård Glupen terräng Dumban lht Edvards plog åker
Boda torp Granby triangelpunkt Dumban bebyggelse Ekrutan åker
Boda handelsträdgård /Se Hagbyholmsviken vik Ekbacken lht Ensviken vik
Brännbo, Lilla och Stora lägenheter Hammaren terräng Ekbacken lht Ensviken vik
Bärmesnäs f. rättardöme Hammarn bergssträckning /Se Ensviken villa Eriksund sund
Bärmö gård Hemmagärdet gärde /Se Eriksund Saknas Erikssund sund
Bärmö gård Holmen udde Eriksund säteri Eriksundet sund
Bärmö gård Holmen udde Eriksund säteri Eriksundsbron bro
Bärmö gård Håtunaviken vik Finnstaholm bebyggelse Erikssunds plog gärde
Bärmö gård Kattkällan källa Fiskarstugan torp Fågelön grund
Bärmö gård Kattkällan källa /Se Fiskarstugan torp Fålungsplogen åker
?Bärmö gd Kilen åker /Se Fiskartorpet lht Fårbacken backe
Bärmö gd *Killingevik vik Fiskartorpet hmn Fårhagen hage
Bärmö by *Killingeviken vik Flöjtens torp Färjbacken backe
Bermö by /Se Killingeön ö Fröjdebo torp, nu rivet Färjstabron bro
Bärmö by /Se Killingeön ö Fröjdekulle torp Förbjudna udden udde
Dumban hemman /Se Killingeön holme /Se Fröjdikulle lht Glupen förr torp, nu namn på mark
Eriksund hg Killingeön ö Färjan, Karlsons i lht Grindstubacken backe
?Erikssund gd Klicken berg /Se Granby bebyggelse Haborslättsbergen berg
Erikssund hg /Se Kramlan (resp. Skramlan) holme Granby komministerboställe Haborslättsvägen väg
Erikssund hg /Se *Kämpastenarna stenar Granby by Hagtorpsvägen väg
Eriksund hg /Se Kämpasten sten Granbytorp hmn Hagåkern åker
*Gliby Saknas *Kämpasten holme eller udde Granby villa lht Hammarn ås
*Gliby Saknas /Se Kämpasten sten Granlund lht Hammaren skog
Glupen f.d. torp /Se Kämpasten sten Granlund torp Hasselbacken backe
Granby by *Kämpauddar uddar Gråbo förr torp, (nu sommarställe) Hemmagärdet gärde
Granby by Lakkällan källa Gröna villan arbetarbostad Hjälmens källa källa
Granby by Ludderhålet gärde /Se Grönlund lht Holmsvägen väg
?Granby by Lutterhålet gärde /Se Grönlund Saknas Håtunaviken vik
Granby by Lyckan gärde /Se Gula villan arbetarbostad Hästhagen hage
Granby by Norrviken vik Gustafsberg lht Hästhagen hage
Granby gd /Se Norsbacken backe /Se Gustafsberg torp Jan-Jans gärde gärde
Granby by /Se Offersten sten /Se Haboslätt lht Kattkällan källa
Granby by /Se Opptorpet terräng m. fornfynd /Se Harborslätt torp Kilen åker
*Gunnebol f. gd *Pinckhägål holme Harborslätt torp Killingeö ö
Haboslätt lht Pinkan skär Hagtorpet lht Killingeön holme
Haboslätt lht Pinkan ö /Se Hagtorp torp (nu rivet) Killingeön ö
Haborslätt torp /Se *Pinkhågål holme Heuns gård hmn Klicken berg
Hagtorpet f.d. torp? Plogarn äng /Se Hjelmens torp Kobacken hage
Hjelmens torp /Se Plogen åker /Se Hurtigs soldattorp Kohagen hage
Humparboda torp Plogen (Erikssunds plog) gärde /Se Håtunabo säteri Kohagsplogen åker
Humparboda lht Pricken skär Håtunabo säteri Kohagsplog gärde
Humparboda lht Rödjorden åker /Se Killinge bebyggelse Kolbotten gärde
Killinge by /Se Sandarna sandstrand /Se Killinge by Kramlan, se Skramlan holme
Killinge by /Se Schalåkern åker /Se Korpsnåret nu rivet torp Kramlan ö
Killinge by Sigtunafjärden fjärd Kämpasten lht Kvarnbacken backe
Killinge by /Se Skofjärden del av Mälaren Kämpasten torp Kvarnviken vik
Killinge by Skofjärden fjärd Kämpasten torp Kvarnudden udde
Killinge by /Se Skoklösterfierden, se Skolfjärden del av Mälaren Kämpasten torp Kåltäppan åker
Killinge by /Se ?Skramlan holme Kämpasten torp Källarbacken ängsbacke
Killinge by /Se Skramlan skär Loviselund torp Källarbacken skogsbacke
Kunterbacka lht Skramlan ö /Se Lugnet torp Kämpastens skog skog
Konterbacka lht Skvalbacken backe /Se Mariedal lht Kärret kärr
Konterbacka lht Smultebergsvik vik Mariedal torp Lakkällan källa
Kämpasten torp Smällgrind grind? Mariestrand lht Lakkällan källa
Kämpasten torp Smällgrind backe /Se Mariestrand torp Lasses backe backe
Kämpasten torp Storgrundet grund Mötet torp Lasses backe backe
Kämpasten torp /Se Sältlösasundet, se Erikssund sund Mötet, Lilla torp Lergropsvägen väg
*Laggarabodha gd Sältlösasundet sund Mötet, Lilla torp Liljekonvaljbacken skogsbacke
»laggarembode» beb. Sältlösasundet sund /Se Norrgärdet lht Liljekonvaljholmen skogsholme
*Laggareboda Saknas Sältlösa sundh, se Erikssund sund Norrgärdet hmn Lilla granhagen hage
*Laggareboda gård Tunnbacken backe /Se Nybygget lht Lilla gärdet gärde
Mariedal torp Uddhagen terräng Nybygget förr torp, nu sommarställe Lillängen äng
Mötet torp /Se Utterhålet gärde /Se Opptorpet bs. Lillängen äng
Mötet Saknas /Se Älgmyran myr /Se Opptorpet nu rivet torp Ludderhålet åkerteg
Mötet torp /Se   Rosenborg bs Lundbergsbrygga brygga
Pilsboda torp   Rosenborg torp Lundbergsgärde gärde
Ragvaldsbo gård   Rosenhill lht Lundbergs plog gärde
Rosenborg torp   Rosenhill handelsträdgård Lundbergsudde udde
*Saltlösasund gd   Sandtorpet lht Lundbergs vik vik
*Siggabodha torp /Se   Sandtorp torp Lutterhålet gärde
?Sjöängen lht   Sjösala hmn Lyckan, Långa uppodling
Sjöängen lht   Sjöstugan nu riven fiskarstuga Långbacken ängsbacke
Skvalet torp /Se   Sjövillan lht Långhagen hage
Smulteberg hemman /Se   Sjövillan gäststuga Långhagen skog
Smällgrind f.d. torp /Se   Skeppargården hmn Lövens hage hage
*Sneegarnn f. gd   Skogstorpet lht Majas grund grund
Stenvreten torp /Se   Skogstorpet hmn Mariedalsplog gärde
Sundby, se Erikssund hg /Se   Skolhus nu riven skola Mossen mosse
Sundby hg   Skvalet torp Norrviken vik
Sundby säteri /Se   Smedstorp torp Norsbacken backe
*Svarvaholm Saknas /Se   Smedstorp torp Odlingen åker
    Smulteberg hmd Offerstenen sten
    Smulteberg hmn Offerstenen sten
    Smällan ödehus Offersten sten
    Smällgrind ödehus Opptorpskällan källa
    Smällgrind rivet torp Opptorpsplog gärde
    Smällgränd nu rivet torp Opptorpsvreten hage
    Soldattorpet soldattorp Ormbacken backe
    Solstrand lht Pinkan ö
    Solstrand handelsträdgård Pinkan holme
    Solvik lht Pinkan ö
    Solvik handelsträdgård Pinkgrundet grund
    Stammens torp Plogen gärde
    Stenvreten torp Rosenborgshygge hygge
    Sundby eller Eriksund säteri Rosenkullen kulle
    Sundby eller Eriksund säteri Runkasten sten
    Tegelbacken lht Röda ladan lada
    Tegelbacken handelsträdgård Rödjorden åker
    Tegelbruket lht Rönnåkern åker
    Tegelbruket tegelbruk Sandarne sjöstrand
    Villan sommarställe Sandarna sandstrand o. badställe
    Vänd om hem handelsträdgård Schalåkern åker
    Vänhem lht Sjöhagen hage
    Vänhem handelsträdgård Sjöhagen hage
    Vänthem handelsträdgård Sjöstubyggvägen väg
      Sjövägen väg
      Skofjärd(en) fjärd
      Skofjärden fjärd
      Skolbacken backe
      Skolhus rivet skolhus
      Skramlan ö
      Skramlan holme
      Skramlan ö
      Skvalbacken backe
      Skytteeken ek
      Slätten äng
      Smedgärdet åker
      Smedjebacken skogsbacke
      Smultebergsskog skog
      Smultebergsvik vik
      Smulteklick berg
      Smällgrind backe
      Smällgrindsgärdet gärde
      Smällgrindshagen hage
      Smällgrindsudden udde
      Smällgrindsviken vik
      Stamdiket dike
      Stammens källa källa
      Stammensvreten åker
      Stenbron stenbro
      Stenhagen hage
      Stenhagen hage
      Stora avloppsdiket dike
      Stora gran gran
      Stora granhagen hage
      Stora lyckan åker
      Stora utfallsdiket dike
      Stordiket dike
      Storgrundet grund
      Storskogen skog
      Storängen äng
      Storängen äng
      Stubbhagen åker
      Svinbacken skogsbacke
      Sågbacken backe
      Såggärdet gärde
      Sältlösasundet sund
      Trefaldighetskällan källa
      Tunnbacken backe
      Tunnbacken backe
      Tunnkällan källa
      Tvillinguddarna uddar
      Uddhagen skog
      Uddhagen skog
      Utsiktsberget berg
      Utterhålet åker
      Vackra En en
      Vackra en en
      Vreten åker
      Västergärdet gärde
      Västergärdet gärde
      Västergärdet åker
      Älgmyran myr
      Ängsvägen väg

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.