ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Haga socken : Ärlinghundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 288 Naturnamn : 39 Bebyggelsenamn : 64 Naturnamn : 36
Haga förr sn Alasjön sjö Haga sn Alkärret kärr
Haga sn Alsikeviken vik Alby Saknas Aludden udde
Haga sn Alsikeviken vik /Se Alby, Lill- lht Bastuviken vik
Haga sn Bastuviken vik Aludden lht Björkbacken hagmark
Haga sn Blåberget berg Berga bebyggelse Bodaholmsbacken backe
Haga sn Bodaholm terräng Bodaholm Saknas Fjällmarken berg
Haga sn Ekbacken terräng Bodarna, se Hälgestabodarna Saknas Fårhagen hage
Haga sn Ekhamnsviken vik Charlottenberg lht Gärdesudden udde
Haga sn Fjällmarken terräng Ekbacken lht Hagbacken backe
Haga sn Fågelsången ägomark Ekedal lht Hagbyholmsviken vik
Haga sn Fårhagen terräng Eknäs lht Hästhagen hagmark
Haga sn Garnsviken vik Ekudden lht Hästhagen hage
Haga sn Garnsviken vik /Se Fogelsången, se Hårsvik lht Jan Erssons kärret kärr
Haga sn Garnsviken vik /Se Fridhem lht Kumlamossen mosse
Haga sn Granbacken terräng Fridsberg lht Laxbäckarna kärr
Haga sn Hagawijken, se Maren igenväxt vik Granhagen lht Lillmossen mosse
Haga socken Hagawijken, se Maren igenväxt vik Grindtorp torp Lintäppan slätt
Haga sn /Se Hagawijken, se Maren äng(?) Gröningsdal bs Långmossen mosse
Haga socken Hagbyholmsviken vik Gröningsdal bebyggelse Lövhagen hage
Haga socken Haknäsviken vik Gustafsberg lht (?)Maden äng
Haga sn Hästbacken terräng Haga säteri Parken hage
Haga socken Klappkärret kärr Haga Saknas Pilsbostenen sten
Haga sn Klappslätt terräng Haga gård bebyggelse Pilsbostenen sten
Haga sn Kumlamossen mosse Hagalund lht Pilsbo vret el. Vreten åker
Haga socken Laxbäckarna terräng Hagby (Hagbyholm) Saknas Pilsbo(da) äng äng
Haga socken Lötbacken terräng Hagby, se 1 Hagbyholm Saknas Röhällsudd udde
Haga sn Maren äng(?) Hagbyholm bebyggelse Sjumilabacken backe
Haga socken Maren igenväxt vik Hagbytorp torp Sjöhagen hage
Haga socken Maren igenväxt vik Hagtorpet bs Skäggkärret kärr
Haga socken Maren terräng Helgestabodarna bebyggelse Smedjebacken backe
Haga socken Nationalparken park Hårsvik lht Stockmossen mosse
Haga sn Röhällsudd udde Hälgesta bebyggelse Stora Sten sten
Haga sn Skofjärden del av Mälaren Hälgestabodarna bebyggelse Vildbacken backe
Haga förs. Skofjärden fjärd /Se Höje hmd Vreten el. Pilsbo vret åker
Haga sn Skofjärden fjärd Höjelund lht Åängen odling
Haga sn Skoklösterfierden, se Skolfjärden del av Mälaren Jakobstorp lht Ängsbacken backe
Haga förs. Tallbacken terräng m. fornfynd /Se Karlsberg lht  
Haga sn Vildbacken ägomark Katrinelund lht  
Haga sn Älgboda ägomark Klockarbol Saknas  
Haga förs.   Kumla bebyggelse  
Haga sn   Källtorpet lht  
Haga förs.   Löt lht  
Haga sn   Mellangården bebyggelse  
Haga sn   Nydal bs  
Haga sn   Nybygget lht  
Haga sn   Oppgården hmd  
Haga sn   Oskarsborg lht  
Haga sn   Parkudden lht  
Haga sn   Pilsboda bebyggelse  
Haga sn   Pilsbo, Lilla lht  
Haga sn   Pilsbo bebyggelse  
[Hagha] sn   Skogstorpet hmd  
Haga f. sn   Skråmsta bebyggelse  
Haga sn   Skråmstalund lht  
Haga sn   Skuggan lht  
Haga sn   Storgården hmd  
Haga sn   Sätra bs  
Haga sn   Torsborg samhälle av sommarvillor  
Haga sn   Torslunda bebyggelse  
Haga förs.   Torsvik lht  
Haga sn   Turelund lht  
Haga sn   Vildbacka stat.byggn.  
Haga sn   Åtorp hmd  
Haga sn   Österby bebyggelse  
Haga sn      
?Haga sn      
Haga sn      
Haga sn      
Haga sn /Se      
Haga sn      
Haga sn /Se      
Haga sn      
Haga sn /Se      
Haga sn /Se      
Haga sn /Se      
Ala hg      
?Alby by      
Alby by      
Alby by      
Alby by      
Alby by      
Alby by      
Alby by      
?Alby by      
?Alby by      
?Alby by      
?Alby by      
Alby by      
Alby by      
Alby by      
Alby by      
Alby by      
?Alby by      
?Alby by      
?Alby by      
Alby by      
Alby gdar      
Alby by      
Alby by      
Alby by      
Alby by      
Alby by      
Alby by /Se      
Almby, jfr Alby by      
*Almby = ?Alby by      
*Almby Saknas      
*Almby = ?Alby by      
*Almby Saknas      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
?Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Bero gd /Se      
?Bodhana oidentifierad beb.      
?Bodana oidentifierad beb.      
Bodana oidentifierad beb.      
»Bodana» oident. beb.      
Haga militieboställe      
Haga säteri      
Haga gd      
Haga gd, by      
Haga militieboställe      
Haga gård      
Haga gd      
Haga gd      
Haga gd      
Haga by      
Haga gd      
Haga by      
Haga gd      
Haga gd      
Hagbyholm gård      
Hagbyholm gd      
Hagbyholm hg      
?Hageby, (numera Hagbyholm) gd      
»halmby» = ?Alby by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta gd      
Hälgesta gd      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
?Hälgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
?Hälgesta by      
Hälgesta by      
?Hälgesta by      
Hälgesta Saknas /Se      
Helgestabodarna beb.      
Helgestabodarna, se Bodhana beb.      
Kumla torp      
Kumla by el. gd      
Kumla gård      
Kumla f.d. by      
Kumla gd      
Kumla gd      
Kumla gd      
Pilsbodarna gård      
Pilsbo lht      
Pilsboda gd      
Pilsboda gd      
Pilsbo(darna) gård      
?Pilsbodarna gd      
Pilsboda gd      
Pilsboda gd      
Pilsboda gd /Se      
*Sioængia Saknas      
»Sioængia» Saknas      
*Skirmista, se Skråmsta by      
Skrimæsta, se Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmstad by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmstad by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmstad by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
?Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
?Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta gd      
?Skråmsta by      
Skråmsta by      
?Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
?Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by /Se      
Skråmsta by /Se      
Skråmsta Saknas /Se      
Skråmsta Saknas /Se      
Skråmsta by      
Skråmsta by /Se      
Skråmsta by /Se      
Skråmsta Saknas /Se      
»skrømistom», se Skråmsta gd      
Säby by      
Torslunda hg      
Torslunda hg      
Torslunda hg      
Torslunda hg      
Torslunda hg      
Torslunda by      
Torslunda hg      
Torslunda hg      
Torslunda hg      
Torslunda herrg.      
Torslunda herrg.      
Torslunda hgd      
Torslunda hgd      
Torslunda hgd      
Torslunda hgd      
Torslunda hgd      
Torslunda hg      
Torslunda hg /Se      
Torslunda hg /Se      
Torslunda Saknas /Se      
Torslunda gd /Se      
Torslunda hg /Se      
Österby hg      
Österby hg      
Österby hg      
Österby hgd      
Österby hg      
Österby hgd      
Österby herrgård      
Österby hg      
Österby hg      
Österby hg      
Österby hg      
Österby herrgård      
Österby herrgård      
Österby hg      
Österby herrgård      
Österby herrgård      
Österby gård      
Österby gd      
Österby gd      
Österby gd      
Österby hg      
Österby hg      
Österby gd      
Österby gd      
Österby gård      
Österby herrg.      
Österby hg      
Österby gd      
Österby gd      
Österby by      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.