ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

S:t Olofs socken : Ärlinghundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 298 Naturnamn : 77 Bebyggelsenamn : 87 Naturnamn : 51
Sankt Olof sn /Se Askarhage terräng Sankt Olov sn Aftvardsgran gran
Sankt Olov sn Askaräng betesmark Annelund lht Alléskiftet åker
Sankt Olov sn Brinken backe /Se Bergbrink, se Brinken Saknas Askar hage beteshage
Sankt Olov f.d. sn, nu del av stad Djupvik triangelpunkt Björkbacken hmd Askar äng äng
Sankt Olof förs. Flatenwijken, se Flottviken vik Björkvik lht Bastuvreten, Lilla åker
Sankt Olof sn *Flatenviken vik Björnkälla lht Bastuvreten, Stora åker
Sankt Olof sn /Se Flatterviken vik Borgbrink, se Brinken Saknas Blåhällsudd udde
Sankt Olof sn Flatwijken, se Flottviken vik Brinken lht Ekskiftet skifte
?Sankt Olovs o. Sankt Pers snr *Flottehamnen förr hamn Charlottenberg lht Flottviken vik
Sankt Olov sn Flottviken vik Dalen lht Fårhagen hage
Sankt Olof sn Flottviken vik Djupviken lht Färjstabacken skogsbacke
Olof, Sankt sn Flottviken vik Djurgården bs Galten skogsbacke
Sankt Olov förs. Flottviken vik Djurgården, Lilla försv. bs Garnsviken vik
Sankt Olovs socken sn Flottviken vik Evyborg lht Gripskär udde o. åker
Sankt Olof förs. Flottviken vik Fiskartorp lht Högskog skog
Sankt Olof förr sn, nu förs. Flottviken vik Fiskartorpet lht Jutan äng
Sankt Olov förr sn, nu del av sn Galten terräng Flottvik bebyggelse Jutaån å
Sankt Olof sn Garnsviken vik Fridhem lht Jutkällaren källare
Sankt Olov o. Sankt Pers sn snr Garnsviken vik Färjestaden, Östra lhtr Kalvängen äng
Sankt Olovs Saknas Garnsviken vik Glädjen lht Kaninholmen udde
Sankt Olov förs. Garnsviken vik Grindtorp lht Kroktorpsbacken landsvägsbacke
Sankt Olov sn Garnsviken vik Gustafsberg lht Lillholmen udde
Sankt Olov Saknas Garnsviken vik Gustafslund lht Lillskogen skog
Sankt Olov sn Garnsviken vik /Se Hagalund lht Lund hage
Sankt Olov sn Garnsviken vik Hagen lht Långåkrarna skifte
Sankt Olov Saknas Garnsviken vik /Se Hasselbacken stuga Långåkrarna el. Venngarns gärd gärde
Sankt Olov sn Gjutan ägomark Humparboda lht Lövstaholmskärret kärr
Sankt Olof sn Gripskär strandområde Klappslätt obebodd stuga Lövstaholmsön hage
Sankt Olof förr sn, nu förs. /Se Hagawijken, se Maren igenväxt vik Klasborg lht Lövstasån å
Sankt Olof sn /Se Hagawijken, se Maren igenväxt vik Konterbacka lht Mats Ols udde udde
Sankt Olof sn /Se *Hagbyholmsviken vik Krogtorpet lht Munkholmen halvö
Sankt Olof förutv. sn /Se Hällsbokärr ägomark Kunterbacka, se Konterbacka Saknas Munkholmsvik vik
Sankt Olov sn /Se Kalvängen strandområde Kvarntorp lht Myren mark
Sankt Olov församling /Se Kaninholmen udde Lund torp Nattvardsgran gran
Sankt Olov förs. /Se Killingeön ö Lövstabro lht Norrtilsgärdet gärde
Sankt Olovs kyrka Saknas Klappslätt ägomark Lövstasholm säteri Nyängen äng
*Asskerbodha Saknas *Konungshamn förr hamn Lövstaholm bebyggelse Näsudden udde
*Askareboda Saknas Lillholmen udde Lövstaholms skola skolhus Nötbacken skifte
»Asskerbodha» beb. Lund terräng Lövsta kvarn lht Oxhagen el. Skarpängen äng
*Askarboda Saknas /Se Löfta och Garswijken, se Garnsviken vik Munkholm utjord Parkåkrarna åkrar
Björnkälla torp Maren igenväxt vik Munkholmen bebyggelse Prästbacken backe
Borgbrink lht /Se Maren igenväxt vik Murarbo lht Sigtuna bro bro
Brännbo Saknas Maren terräng Myrängen lht Skarpängen el. Oxhagen äng
Bärmesnäs rättaredöme Saknas Mats-Ols udde strandområde Månudden lht Skutudden udde
Djurgården torp ?Munkholm(en) utjord Mälarvik lht Stenbordshöjden Saknas
Djurgården Saknas /Se Munkholmen udde Norrboda lht Storängen äng
?Eneby by Munkholmen halvö Norrtil bebyggelse Tilskog skog
Färjestaden lht /Se Munkholmen udde Norrtilstomten lht Venngarns gärd el. Långåkrarna gärde
*Gelteslösa f. stadgejord Munkholmen udde /Se Nydal lht Viby äng äng
*Giutarebacka, se Konterbacka lht *Musamyr mosse Nytorp lhtr Ålvikbädden udde
Gunterbacka, se Konterbacka torp *Musamyr mosse Näsudden lht Ön hage
Guntrwdhbake, se Konterbacka lht *Musamyr mosse Paris lht  
Humparboda lht *Musamyr mosse Pettersborg lht  
Humparbo Saknas *Musamyr mosse Pilsbo lht  
Humparboda lht »Musamyr» mosse /Se Pottan ökn. för Rosendal  
Humparboda Saknas Näsudden udde Rosen, se Rosendal Saknas  
Humparboda torp Näsudden udde Rosendal lht  
Humparboda torp Nötbacken ägomark Rysstorpet lht  
Humparboda torp Pinkan holme Rävsta bebyggelse  
*Kil Saknas *Pinkhovgård holme Rävsta bebyggelse  
*Klosterholmen utjord Sigtunafjärden fjärd Rävsta backe bebyggelse  
Konterbacka lht Sigtunafjärden fjärd Röstena bebyggelse  
Konterbacka lht Sigtunafjärden fjärd Sjöängen lht  
?Konterbacka lht Skeppsholmen, se Munkholmen udde /Se Skogshill lht  
Konterbacka torp *Skålgrund sund Skogstorpet lht  
Konterbacka torp *Svarvaholm holme Slåtterkärr lht  
Kättlinge el. Bermesnäs rättaredöme f. rd *Svarvareholmen holme Smedsbol lht  
Kättlinge el. Bermesnäs rättaredöme f. rd *Sältlösasundet sund Snickartorp torp  
Kättlinge el. Bermesnäs rättaredöme f. rd *Tilesunds bro förr bro /Se Solhem lht  
*Laggaremboda Saknas *Tilesunds bro förr bro /Se Stenhagen lht  
»laggarembode» beb. Tilesunds bro bro Svalängen lht  
*Laggarebodha Saknas Tilesunds bro förr bro Södertil bebyggelse  
Lydhingi, se Killinge by Tils bro förr bro? Tallmilan lht  
Lövstabro lht /Se Utanby terräng Tegeltorp lht  
Lövstabro Saknas /Se *Viby gösgrund grund Tigartorpet, se Tegeltorp Saknas  
?Lövstaholm hg *Vibyholmen holme Tilsborg hmd  
Lövstaholm hg *Österbron, se Tilesunds bro bro Travartorpet lht  
Lövstaholm säteri   Törnhagen lht  
?Lövstaholm hg   Utanby lht  
Lövstaholm hg   Vela lht  
?Lövsta (numera Lövstaholm) gd   Venngarn kungs- och kungsladugård  
Lövstaholm hg   Viby stugor  
Lövstaholm hg   Viken, se Flottvik bebyggelse  
Lövstaholm hg   Vännerbo lht  
Lövstaholm Saknas /Se   Ålviken nu sommarvilla  
Lövstaholm säteri /Se   Ämbarsboda bebyggelse  
Lövstaholm hg /Se   Ämbarsboda, Lilla lht  
Munkholm utjord      
Munkholm utjord      
Munkholm utjord      
Pilsbo lht      
Pilsbo lht      
Pilsbo lht      
Rävsta by      
Rävsta by      
Rävsta by      
Rävsta by      
Räfsta by      
Rävsta by      
Räfsta by      
Rävsta by      
Rävsta by      
Räfsta by      
Rävsta by      
Räfsta by      
Rävsta by      
?Röstena gd      
Röstena gd      
Röstena gd /Se      
Röstena gd /Se      
Röstena gd /Se      
*Siggabodha torp      
*Siggabodha torp      
*Siggabodha torp /Se      
Sjöängen lht      
Sjöängen lht      
Sjöängen lht      
*Skeppsholmen utjord      
*Skeppsholmen utjord      
*»Sneegarnn» Saknas /Se      
*»Sneegarnn» Saknas /Se      
Svarvaholm Saknas /Se      
?Til by      
Til by      
Til by      
?Til byar      
Til, Norr- och Söder- byar      
Til by /Se      
Til, Norra Saknas /Se      
Til by      
Til by /Se      
Til by /Se      
Til by /Se      
Vela torp      
Vela torp      
Vela lht      
Vela lht      
Vela torp      
Vela torp      
Vela torp      
Vela torp      
Vela torp      
Vela torp      
Vela torp      
Vela torp /Se      
Venngarn förr slott, nu alkoholistanstalt /Se      
Venngarn kungsgård      
Venngarn kungsgård      
Venngarn förr slott, nu alkoholistanst. /Se      
Venngarn kungsgård      
Venngarn kungsgård      
Venngarn kungsgård      
Venngarn slott      
Venngarn gd      
Venngarn kungsgård      
Venngarn kungsgård      
Venngarn förr slott, nu alkoholistanst. /Se      
Venngarn kungsgård      
Venngarn gd      
Venngarn kungsgård      
Vänngarn gd      
Venngarn kungsgård      
Venngarn f.d. kungsgd      
Venngarn kungsgård      
Venngarn förr sätesgård, numera vårdanstalt      
Venngarn förr sätesgård, nu vårdanstalt      
Venngarn kungsgård      
Venngarn gd      
Venngarn hg      
Venngarn slott      
Venngarn slott      
Venngarn gd      
Venngarn kungsgård      
Venngarn Saknas      
Venngarn kg      
Vänngarn förr kungsgård      
Vänngarn kungsgård      
Venngarn kungsgård      
Vänngarn kungsgård      
Vänngarn kungsgård      
Vänngarn kungsgård      
Vänngarn kungsgård      
Vänngarn kungsgård      
Venngarn hg      
Venngarn gd      
Venngarn gd      
Venngarn gd      
Venngarn gd      
Venngarn gd      
Venngarn gd      
Venngarn gd      
Venngarn gd      
Venngarn hg      
Venngarn gd      
Venngarn gd      
Venngarn gd      
Venngarn hg      
Venngarn förr slott, nu alkoholisthem      
Venngarn kungsgd      
Venngarn kungsgård      
Vänngarn hg      
Venngarn kungsgård      
Venngarn gd      
Vänngarn kungsgård      
Venngarn gård      
Venngarn gd      
Venngarn hg      
Venngarn gd      
Vänngarn kungsgård      
Venngarn kungsgd      
Venngarn gård      
Venngarn kg      
Venngarn hg o. slott      
Vänngarn kungsgd      
Venngarn slott      
Venngarn slott      
Vänngarn kungsgård      
Vänngarn kungsgård      
Venngarn hg o. slott      
Venngarn slott      
Venngarn slott      
Venngarn slott      
Venngarn hg      
Venngarn kungsgård      
Vänngarn kungsgård      
Venngarn hg      
Vänngarn kungsgård      
Vänngarn kungsgård      
Vänngarn kungsgård      
Venngarn hg      
Venngarn kgsgd      
Venngarn hg o. slott      
Venngarn slott      
Vänngarn slott      
Venngarn slott      
Vänngarn hg      
Venngarn gd, anst.      
Vänngarn slott      
Vänngarn slott      
Venngarn slott      
Venngarn slott      
Vänngarn kungsgård      
Vänngarn kungsgård      
Vänngarn slott      
Vänngarn kungsgård      
Venngarn hg      
Venngarn hg      
Venngarn gd, anst.      
Venegarn Saknas      
Venngarn slott      
Venngarn slott      
Venngarn hg o. slott      
Venngarn hg o. slott      
Venngarn hg o. slott      
Venngarn hg o. slott      
Vänngarn slott      
Vänngarn förr slott, nu alkoholistanstalt      
Venngarn gd /Se      
Venngarn kungsgård /Se      
Venngarn gd /Se      
Venngarn kungsgd. /Se      
Venngarn kungsgd /Se      
Venngarn hgd /Se      
Venngarn slott /Se      
Venngarn gd /Se      
Venngarn kungsgård /Se      
Venngarn gd /Se      
Venngarn förr slott o. kungsgård /Se      
Venngarn slott /Se      
Venngarn slott /Se      
Venngarn kungsgård /Se      
Venngarn gd /Se      
Vänngarn kungsgård /Se      
Vermenäs rättaredöme, se Kättlinge el. Bermesnäs rd      
Viby by /Se      
Viby torp /Se      
Viby torp, (förr kloster) /Se      
Viby torp /Se      
Viby f. kloster /Se      
Viby torp      
Viby Saknas      
Viby Saknas      
Viby torp, (förr kloster) /Se      
Viby torp      
Viby lht      
Viby torp      
Viby lht      
Viby lht      
Viby torp /Se      
Viby f. kloster      
Viby lht      
Viby gd      
Viby lht      
Viby lhtr      
?Viby förr gods, nu ödeby      
Viby by /Se      
Viby Saknas /Se      
Viby tp /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.