ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Odensala socken : Ärlinghundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 483 Naturnamn : 106 Bebyggelsenamn : 231 Naturnamn : 94
Odensala sn? »Asperån» gränsmärke Odensala sn Avundskärr åker
Odensala sn Avundskärr ägomark Odensala sn Bakgärdet gärde
Odensala sn Bergendal betesmark Odensala tuppar inbyggarbeteckning Bennickebols ängen äng
Odensala sn Bern ägomark Odensala tuppar inbyggarbeteckning Blackan el. Blackängen äng
Odensala socken Björkhagen ägomark Alfsta lht Blackbacken backe
Odensala socken Blomsterbacken backe Annelund lht Bromshagen hage
Odensala sn Blånstabergs mosse mosse Asphagen lht Bäcken äng
Odensala socken Brinkensborg fornborg Backen lht Dalkarskärret odling
Odensala sn Bromshagen betesmark Berga bebyggelse Djupdal åker
Odensala sn Brännbacken höjd Bergalund Saknas Fastvreten åker
Odensala sn Dalkarlskärret ägomark Bergatorp lht Fjällmossen odl. mosse
Odensala sn Ekdalen terräng Bergendal lht Fruängen äng
Odensala sn Eriksberg ägomark Bergendal bebyggelse Fårberget berg
Odensala sn Erikslund äromark Betlehem Saknas Glugghagen hage
Odensala sn Fjällmossen ägomark Björkkullen lht Glugghagsskiftet åker
Odensala sn Fredrikslund terräng Björklunda, se Pipan hmd Groderna åkerbitar
Odensala sn Fåfängan sumpmark Björkvallen lht Grunden åker
Odensala sn Fårberget berg Blomsterbacken lht Grundet åker
Odensala sn Garnsviken vik Blåsut f.d. sold.torp Gullran åker
Odensala sn Garnsviken vik Bromsta bebyggelse Gåsen gärde
Odensala sn Garnsviken vik Bromstaberg lht Hammarhagen hage
Odensala sn Garnsviken vik Bunk hmd Hammartäppan åker
Odensala sn Garnsviken vik /Se Charlottenberg lht Hemängen äng
Odensala sn Gloskärr ägomark Charlottenlund lht Holmängarna ängar
Odensala sn Gluggen ägomark Dalen Saknas Hophagen hage
Odensala sn Grankuren ägomark Djurgården lht Hovaberget bergkulle
Odensala sn Gröndal ägomark Droppsta bebyggelse Hovalundsvreten åker
Odensala sn Gröndalsvreten ägomark Dråpsta bebyggelse Hovaån å
Odensala sn Gullran ägomark Dråpsta, Lill- lht Hovsvreten åker
Odensala sn /Se Gåsen ägomark Dråpsta skola skolhus Humlegårdsåkern åker
Odensala sn Gåsungarna ägomark Egypten lht Kargmyran åker
Odensala sn Hammartäppan terräng Emmylund lht Kolhammarsjön sjö
Odensala sn Hasselbacken backe Eneby bebyggelse Kolhammarsjön sjö
Odensala sn Holmängarna ägomark Enebyberg lht Kvallan äng
Odensala sn Horssjön sjö Enebylund lht Kvallhagen hage
Odensala sn Horssjön sjö Ensta bebyggelse Kvallhalsen åker
Odensala sn Hovaberget berg Eriksberg lht Kvarnbacken backe
Odensala sn Hovalund ägomark Eriksberg lht Kvarnbacken backe
Odensala socken Hovaån å Eriksdal lht Kvarngärdet gärde
Odensala socken Hovaån å Erikslund lht Kvarngärdet gärde
Odensala sn Högrån gränsmärke Erikslund lht Kölingen sjö
Odensala sn Högskog skog Fastvreten f.d. sold.torp Kölingen sjö
Odensala sn Jagbacken backe Fransåker bebyggelse Köpmanberget berg
Odensala sn Johannelund terräng /Se Fransåker, Röda bebyggelse Köpmankällan källa
Odensala sn Kargmyran ägomark Fransåker, Vita bebyggelse Liljekonvaljebacken backe
Odensala sn »Knerån» gränsmärke Fredrikslund lht Lillgärdet gärde
Odensala sn Kolhammars berg berg /Se Fredrikslund stuga Lillängen äng
Odensala sn Kolhammarsängarna ängar /Se Fridhem lht Malmströmsvreten åker
Odensala sn »Krokrån» gränsmärke Fridhem lht Mantalsgärdet gärde
Odensala sn Kvarnbacken backe Fritsens dragontorp Mossen odl. mark
Odensala sn Kyrkhammaren terräng Fridebo lht Muskohagen ås
Odensala sn Kölingen sjö Fridhem lht Muskovreten åker
Odensala sn Kölingen sjö Fyrkanten lht Muskoängen äng
Odensala sn Kölingen sjö /Se Gloskärret lht Myran äng
Odensala sn Kölingen sjö /Se Grindstacka tvättstuga Norrgårdsängen äng
Odensala sn Köpmansberget berg /Se Grönberg lht Norrhagen hage
Odensala sn Liljedal terräng Gröndal lht Nybyggeskiftet åkerskifte
Odensala sn Långkärret kärr Gustafsberg lht Näsbygärdet gärde
Odensala sn /Se Löfta och Garswijken, se Garnsviken vik Hagalund lht Orrestabacken backe
Odensala sn Löten ägomark Halspen lht Planteringsbacken backe
Odensala sn Lövstaholmsön terräng Harg bebyggelse Pussen åker
Odensala sn Lövstaån å Hargboda bebyggelse Ransta udd skogsudde
Odensala sn Muskovreten ägomark Hargs skola bebyggelse Rantan åker
Odensala sn Norrvreten ägomark Hargs soldattorp bebyggelse Rössberget berg
Odensala sn Nyhagskärret ägomark Hemmet lht Sandvreten åker
Odensala sn Pithalsen terräng Hemtorpet lht Sjättedelsgärdet gärde
Odensala sn Pithalsen ägomark Herresta bebyggelse Skallbacken backe
Odensala sn Pussvreten ägomark Herresta, Lill- lht Skallbacksgärdet gärde
Odensala sn Rantan terräng m. fornfynd /Se Hov bebyggelse Skarpängen åker
Odensala sn Rickebyhöjden berg /Se Hov bebyggelse Skogsplöjet åker
Odensala sn Rickeby mosse mosse /Se Hova bebyggelse Skogsvreten åker
Odensala sn Rickebyån å Hova bebyggelse Skolhagen hage
Odensala sn Rickebyån å Hovalund förr lht Slaskena sankmark
Odensala sn Rössberget berg m. fornfynd /Se Håsta bebyggelse Slaskena björkhage
Odensala sn Sandvreten ägomark Håstaberg lht Smällgärdet gärde
Odensala sn Självåtsten fornminne Håstahagen lht Stenhagskärret beteshage
Odensala sn Sjöberget berg Hälla lht Stenstuhagen hage
Odensala sn Sjöhagen betesmark Häradsallmänning, se 1 Ärlinghundra häradsallm. Saknas Storvreten åker
Odensala sn Skallbacken backe m. fornfynd /Se Ista bebyggelse Storängen äng
Odensala sn Skansmossen mosse Ista kvarn ångkvarn Svartsjön sjö
Odensala sn Skarpängen ägomark Istalund lht Svedlandet öppen plats i skog
Odensala sn Skogsängen ägomark Jansberg lht Sågbacken backe
Odensala sn Slaskerna terräng Johannesdal lht Söderhagen hage
Odensala sn Smällgärdet ägomark Kanan lht Södergårdsängen äng
Odensala sn Stenbordshöjden triangelpunkt Karlberg lht Tjäderholmsvreten åker
Odensala sn Stålsbacke höjd Karlsberg lht Trasta äng
Odensala sn Sundsberg terräng Karlsborg lht Tullen vägskäl
Odensala sn Sundvedakärr kärr Karlsborg lht Ugglan gärde
Odensala sn Svartsjön sjö Karlsro lht Varghålet åker
Odensala sn Svartsjön sjö Klockarbol Saknas Vaskan skogsbacke
Odensala sn /Se Svartsjön sjö /Se Kolhammar, Västra bebyggelse Vedasjön sjö
Odensala sn Svartsjön torrlagd sjö Kolhammar, Östra bebyggelse Vännesta gärde gärde
Odensala sn /Se Svedlandet terräng Kristinelund lht Vänstalundsvreten åker
Odensala sn /Se Söderby mosse mosse Kroken lht Örnskiftet åker
Odensala sn /Se Tegelhagen ägomark Kumla bebyggelse  
Odensala sn /Se Trastan ägomark Kumla, Lill- hmd  
Odensala sn Trefaldighetskällan källa Kumlabacken hmd  
Odensala socken, samh. /Se Ugglan ägomark Kumlatorp lht  
Odensala sn /Se Vaskhagen betesmark Kurras hmd  
Odensala sn /Se Vedasjön sjö Kvarnbacken lht  
Odensala sn /Se Vedasjön sjö Kyrkoherdebostället bebyggelse  
Odensala sn /Se Wesiön, se Horssjön sjö Källbo f.d. sold.torp  
Odensala socken /Se Wesiön, se Vedasjön sjö Källstena lht  
Odensala sn /Se Vitmossen mosse Larsborg lht  
Odensala sn /Se Örnspluggen ägomark Liljebo lht  
Odensala sn /Se Österdal terräng Liljedal stuga  
Odensala sn /Se   Lillebo lht  
Odensala sn /Se   Lillhagen lht  
Odensala sn /Se   Lillhem lht  
Odensala sn /Se   Lillhöjden lht  
Odensala sn /Se   Lillstugan lht  
Odensala sn /Se   Lugnet lht  
Odensala sn /Se   Lund bebyggelse  
Odensala sn /Se   Lundby lht  
Odensala sn /Se   Lundby hmd  
Odensala by o. sn /Se   Lyckebo lht  
Odensala sn /Se   Lyckesta lht  
Odensala sn /Se   Långeken hmd  
Odensala samh., sn /Se   Långhammar f.d. sold.torp  
Odensala sn /Se   Långstugan lht  
Odensala sn /Se   Marieberg, se Nybygget lht  
Odensala sn /Se   Marielund lht  
Odensala sn /Se   Mörby bebyggelse  
Odensala sn /Se   Norrbacka lht  
Odensala sn /Se   Norrvreten lht  
Odensala sn /Se   Nybo lht  
Odensala sn /Se   Nyboda lht  
Odensala sn /Se   Nyborg lht  
Odensala sn /Se   Nybygget lht  
Odensala kyrka kyrka /Se   Nydal lht  
Sankt Pers altare Saknas   Nydal lht  
*Berga Saknas   Nyhem lht  
Berga by   Nyvalla bs  
Berga by   Näsby bebyggelse  
Berga by   Näsbylund lht  
Berga by /Se   Nöden bs  
Berga Saknas /Se   Odensala hpl  
Bergendal torp   Odensala missionshus missionshus  
Blomsberg f.d. torp?   Odenslund hmd  
?Bristad Saknas   Ormkärret uppodling  
Bromsta by   Ormkärret, se 1 Tjäderholmen Saknas  
Bromsta by   Orresta bebyggelse  
Bromsta by   Orresta bebyggelse  
Bromsta by   Oskarsberg lht  
Bromsta by   Pasta Saknas  
Bromsta by   Pettersborg lht  
Bromsta förr tingsställe, nu by /Se   Pettersdal lht  
Bromsta by   Pipan hmd  
Bromsta by   Pitan, se Pipan hmd  
Bromsta by   Pukarhagen hmd  
Bromsta by   Ransta hmd  
Bromsta by   Rickeby bebyggelse  
Bromsta by /Se   Rickeby, Stora huvudgård  
Bromsta by   Rickeby, Lilla hmd  
Bromsta by /Se   Rickeby, Väster- arb.bost.  
Droppsta by   Rickeby, Ö. Saknas  
Droppsta by   Rom lhtr  
Droppsta by   Rosenbacka lht  
Droppsta by   Rosendal lht  
Droppsta by   Rosenhill f.d. sold.torp  
Droppsta by   Rosenlund hmd  
Droppsta by   Rubbeslätt lht  
Droppsta by   Rössberget lht  
Droppsta by   Sanda lht  
Droppsta by   Sandvreten lht  
Droppsta by   Sjötorpet lht  
Droppsta by   Skogstorpet förr lht  
Dråpsta by   Skogsudden lht  
Dråpsta by   Skoltomten, se 1 Hargs skola Saknas  
Dråpsta by   Skvallerte lhtr  
Dråpsta by   Skörboda torp  
Dröpista, se Dråpsta by   Skörsta bebyggelse  
Egypten torp   Skörsta bebyggelse  
Egypten torp /Se   Skörstafjäll lht  
Eneby by /Se   Slåsta bebyggelse  
Eneby Saknas /Se   Slåstalund lht  
Ensta lht /Se   Smedjebacken lht  
Flamsaker, se Fransåker by   Smällen hpl  
Framsåker, se Fransåker by   Sofielund lht  
Fransåker by   Solbacka lht  
Fransåker by   Solgården lht  
Fransåkers rättaredöme by   Solhem lht  
Fransåker by   Solsta f.d. sold.torp  
Fransåker by   Solvik lht  
Fransåker by /Se   Sommarro lht  
Fransåker by   Sparvens lht  
*Gamstad Saknas   Stenbacken lht  
Gränsen torp   Stenbordet stuga  
»Gullabolstadhe» förr gd /Se   Stenbron lht  
Hadhista, se Håsta by   Stenby, se 1 Sumpen bebyggelse  
Harg gd   Stensta lht  
Harg gård   Stenstugan stuga  
Harg gd   Storgården gd  
Harg gd /Se   Suckunge bebyggelse  
Harg gd /Se   Suckunge skola skolhus  
Harg Saknas /Se   Sumpen Saknas  
Harg gd /Se   Sundsberg bebyggelse  
Harg by /Se   Sundveda bebyggelse  
Harg gd /Se   Sundvedatorp lht  
Harg gd /Se   Svinskrämman lht  
*Hernestada, se Herresta gd   Söderby bebyggelse  
Herresta by   Söderbyvreten lht  
Herresta by   Söderslänt lht  
Herresta by   Tallbacka lht  
Herresta by   Tallbacken lht  
Herresta by   Talludden lht  
Herresta by   Tilsborg lht  
Herresta by   Tisteltorp hmd  
Herresta by   Tjäderholmen uppodling  
Herresta by   Tjäderholmen bebyggelse  
Herresta gd   Tollsta bebyggelse  
Herresta gd   Tomtebo lht  
Herresta by   Torslund bebyggelse  
?Herresta by   Trallen statarbost.  
Herresta by /Se   Tullen lht  
Herresta Saknas /Se   Valbo lht  
Herresta Saknas /Se   Veda bebyggelse  
Hof gård   Vilan lht  
Hov gd   Vreta bebyggelse  
Hova gård   Vreten lht  
Hova by   Vännesta bebyggelse  
Hova by   Vännesta bebyggelse  
Hova by   Vännestalund bs.  
Hova by   Västerdal lht  
Hova by   Årresta, se 1 Orresta Saknas  
Hova by   Åslunda bebyggelse  
Hova by   Ärlinghundra härads allmänning Saknas  
Hova by   Ärlinghundra häradsallmänning Saknas  
Hofva by   Ölsta bebyggelse  
Hova by   Ösbylund lht  
Hova by /Se   Österdal lht  
Hova Saknas /Se      
Hova by /Se      
Hova by /Se      
Hova by /Se      
Hova by /Se      
Håsta by      
?Håsta by      
Håsta by      
Håstad by      
Håsta by      
Håsta by      
Håsta gd      
Håsta by      
Håsta by      
Håsta by      
Håsta by      
Håsta by      
Håsta by      
Håsta by /Se      
Håsta by /Se      
Håsta by /Se      
*Hälgesta by      
*Indreste Saknas      
?Ista by      
Ista by      
Ista fd by      
?Ista by      
?Ista by      
Ista by      
Kolhammar by      
Kålhammar by      
Kålhammar by      
Kålhammar by      
Kålhammar by      
Kålhammar by      
Kålhammar by      
Kålhammar by      
Kålhammar by      
Kolhammar gård      
Kolhammar gård      
Kolhammar hg /Se      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar, Västra gdr      
Kolhammar by      
Kolhammar by      
Kolhammar, Västra o. Östra byar /Se      
Kolhammar, Östra o. Västra byar /Se      
Kolhammar, Västra o. Östra byar /Se      
Kolhammar, Östra o. Västra byar /Se      
Kolhammar by /Se      
Kolhammar by /Se      
Kolhammar, Östra Saknas /Se      
?Kumla by      
Kumla by      
?Kumla by      
Kumla by      
Kumla gd el. by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
?Kumla by      
Kumla by /Se      
Kumla by /Se      
Källtorpet f.d. torp?      
Lund torp /Se      
Lövstabro torp      
Mörby gård      
Mörby gård      
Mörby by      
Mörby gd      
Nydal torp      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by /Se      
Näsby by /Se      
Näsby by /Se      
Näsby Saknas /Se      
Näsby by /Se      
?Odensala by /Se      
Odensala samh /Se      
Olastum, se Ölsta by      
Olesta, se Ölsta by      
Orresta gård      
Orresta gd      
Orresta gd      
Orresta gd /Se      
Pasta gård      
Pasta by      
Pasta gård      
Pasta by      
Pasta gd      
Pasta gd /Se      
Pasta gd /Se      
Pasta gd /Se      
Pasta gd /Se      
Petersborg lht      
Ransta gård      
Ransta gård      
Ransta by      
Ransta gd /Se      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by, såg      
Rickeby gd:ar      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby (numera Lilla o Stora) gdar      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby (numera Stora o Lilla) gdr      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by /Se      
Rickeby Saknas /Se      
Rickeby by /Se      
Rickeby by /Se      
Rävsta Saknas /Se      
Sjötorpet f.d. torp?      
Skogstorp f.d. torp      
Skörsta by      
Skörsta by      
Skörsta by      
Skörsta by      
Skörsta by      
Skörsta by      
Skörsta by      
Skörsta by      
Skörsta by      
»Skyresta» by      
Skörsta sn      
Skörsta Saknas /Se      
Slagista, se Slåsta? by      
Slåsta by      
Slåsta by      
Slåsta by      
Slåsta by      
Slåsta by      
Slåsta by      
Slåsta by      
Slåsta by      
?Slåsta by      
Slåsta by      
Slåsta by      
Slåsta by      
Slåsta by      
Slåsta by      
Slåsta by      
Slåsta by      
Slåsta by      
Slåsta by /Se      
Slåsta Saknas /Se      
Suckunge by      
Suckunge by      
Suckunge by      
Suckunge by /Se      
Sundveda gård      
Sundveda gd      
Sundveda gård      
Sundveda gd /Se      
»sunnenwithiæ», se Sundveda gd      
Söderby hg      
Söderby hg      
?Söderby hg      
Söderby by      
Söderby hg /Se      
Söderby Saknas /Se      
Tollsta by      
Tollsta by      
Tollsta by      
?Tollsta by      
Tollsta by      
Tollsta by /Se      
Tollsta by /Se      
Veda gd /Se      
?Vreta gård      
?Vreta gd /Se      
Vännesta by      
Vennesta by      
Vennesta by      
?Vännesta by      
Vännesta by      
Vennesta by      
Vänsta by /Se      
Vensta Saknas /Se      
Vännesta gdar      
Vännesta by      
Vännesta gdr      
»yter brydeste» by?      
*Åkerby, Stora Saknas      
Åslunda by /Se      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta gd      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by /Se      
Ölsta by /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.