ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Husby-Ärlinghundra socken : Ärlinghundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 375 Naturnamn : 54 Bebyggelsenamn : 342 Naturnamn : 178
Husby-Ärlinghundra sn *Anæs Saknas Husby-Ärlinghundra sn Allmänningen, se Ärlinghundra häradsallmänning Saknas
Husby-Ärlinghundra sn Aspbacken höjd Husby-Ärlinghundra sn Aspbacken skogsholme
Husby-Ärlinghundra sn Bakvreten ägomark Husby-Ärlinghundra socken socken Bakhagen hage
Husby-Ärlinghundra sn Blåbärsvreten ägomark Husby höns inbyggarbeteckning Bakhagen hage
Husby-Ärlinghundra sn Bruksberget berg Karlsborgare inbyggarbeteckning Bakkärret kärr
Husby-Ärlinghundra sn Båtenudd Saknas Kättstarna inbyggarbeteckning Baksidan åkerlott
Husby-Ärlinghundra socken Djurgården ägomark Rusthållarn, se Rusthålls inbyggarbeteckning Bakvreten åker
Husby-Ärlinghundra socken Fjällkärret kärr Rusthålls, se Rusthållarn inbyggarbeteckning Bakvreten inäga
Husby-Ärlinghundra socken Flatenwijken, se Flottviken vik Solhöjdarn inbyggarbeteckning Bakvreten åkervik
Husby-Ärlinghundra sn Flatwijken, se Flottviken vik Törndalarn inbyggarbeteckning Barnängen f.d. kärr
Husby-Ärlinghundra sn Flottberget berg Akademiladan lada Bastugärdet gärde
Husby-Ärlinghundra sn Flottviken vik Akadimerladan, se Akademiladan lada Bastuhagen skogsparti
Husby-Ärlinghundra sn Flottviken vik Anders-Jans´ gård Bastuvreten inäga
Husby-Ärlinghundra sn Flottviken vik Annexet lht Benstocken Lilla uppodling
Husby sn Flottviken vik Arenberga bebyggelse Berget kulle
Husby-Ärlinghundra sn Flottviken vik /Se Arenberga by Bergmans hörn väghörn
Husby-Ärlinghundra sn /Se *Gasategh mark Arenberga soldattorp avs. Björkens täppan åker
Husby-Ärlinghundra sn Gröndal ägomark Arneberg lht Björkvreten åker
Husby-Ärlinghundra sn Gåren förr sjö, nu sankmarksområde Avunden, se Fridal torp Blåbärsvreten hage
Husby-Ärlinghundra sn *Gåsategen ägolott Axelsro lht Blåbärsvreten inäga
Husby-Ärlinghundra sn Halmsjön sjö Beckmansstugan f.d. stuga Blåbärsvreten skogsparti
Husby-Ärlinghundra socken Hartmanshagen terräng Benstocken bebyggelse Bomsbron bro
Husby-Ärlinghundra sn Herrängen ägomark Benstocken äng Bristahammaren ås
Husby-Ärlinghundra socken Jungfruholmen udde Benstocken by Bristahammarn skogsparti
Husby-Ärlinghundra sn Kråkelund terräng med fornfynd /Se Benstocken, Lilla uppodling Broby backar backar
Husby-Ärlinghundra sn Lövängen terräng? Benstocken, Lilla äng Bruksberget berg
Husby-Ärlinghundra sn Maren ägomark Stora Benstocken, se Benstocken by Båtenudd udde
Husby sn Märstaån å Benstockslund lht Djurgården, se Djurgårdsgärde åker
Husby-Ärlinghundra sn Norrbacka ägomark Benstockslund avs. Djurgårdsgärde åker
Husby sn Nyvreten ägomark Beritsdal lht Ekbacken skogsudde
Husby sn Piludden udde Björkbacken lht Ekbacken skogsparti
Husby-Ärlinghundra sn Ryssgraven terräng Björkbacken lht Ekillahagen hage
Husby-Ärlinghundra sn Sjöberget berg Björkberga lht Famntorget skogsparti
Husby-Ärlinghundra sn Skarphagen terräng Björkeberg lht Fiaspluggen gata
Husby-Ärlinghundra sn Skarven vik Björkelund lht Fiskarhagen hage
Husby-Ärlinghundra sn Skarven fjärd Björkhult lht Fjällkärret kärr
Husby-Ärlinghundra sn Skarven vik Björkkullen lht Fjällkärret kärr
?Husby-Ärlinghundra sn Skälmossen ägomark Björkudden lht Fjällstaån å
?Husby-Ärlinghundra sn Sköttvreten ägomark Björkudden lht (villa) Flatterviken, se Flottviken Saknas
Husby-Ärlinghundra sn Slåttsjön sjö Björkvillan lht Flottberget berg
Husby-Ärlinghundra sn *Steningeholmarna holmar Björkvillan lht Flottviken vik
Husby-Ärlinghundra sn Steningeviken vik Bonnkvallsta Saknas Flottviken vik
Husby-Ärlinghundra sn Steningeviken vik Brista bebyggelse Fridens hage skogsparti
Husby-Ärlinghundra sn Steningeviken vik Brista by Gammelmärsta hage skogsparti
Husby-Ärlinghundra sn Steningeviken vik Broby bebyggelse Gammeläng äng
Husby-Ärlinghundra sn Steningeviken vik Broby by Gammeläng åkerlott
Husby-Ärlinghundra sn Sången, Lill- ägomark Brobybacka lht Grodan åker
Husby-Ärlinghundra sn Sången, Stor- ägomark Brobybacka avs. Grundet kulle
Husby-Ärlinghundra hd *Torsborg fornborg /Se Brobybacka lht Gåsbäcken bäck
Husby-Ärlinghundra sn Uggelhagen ägomark Broby soldattorp, se Brobybacka lht Gåsbäcken kärr
Husby-Ärlinghundra sn Utsikten terräng med fornborg /Se Brunnby bebyggelse Gåsrimpan åkerlott
Husby-Ärlinghundra sn /Se Vitberget berg Brunnby bebyggelse Halmsjön sjö
Husby-Ärlinghundra sn Västerängen ägomark Brunnby by Hartmanshagen f.d. skogslott (nu landningsbana)
Husby-Ärlinghundra sn /Se Västerängsudd udde Bruses hål f.d. lht Hemkärret kärr
Husby-Ärlinghundra sn /Se   Charlesborg lht Hemskogen skog
Husby-Ärlinghundra sn /Se   Dragonstugan f.d. lht Herrängen äng
Husby-Ärlinghundra sn /Se   Dynamiten husgrupp Herrängen åkerlott
Husby-Ärlinghundra sn /Se   Ekeborg lht Jungfruholmen udde
Husby-Ärlinghundra sn /Se   Ekenäs lht Kalkugnen åkerlott
Husby-Ärlinghundra sn /Se   Ekilla säteri Kantarellberget berg
Husby-Ärlinghundra sn /Se   Ekilla bebyggelse Karlsborgsbacken backe
Husby-Ärlinghundra sn /Se   Ekilla by Kilhagen hage
Husby-Ärlinghundra sn /Se   Ekilla, Lilla- lht Klockarbacken backe
Husby-Erlinghundra sn /Se   Ekillatorp bebyggelse Kråkelund, se Kråklund skogsparti
Husaby sn /Se   Ekillatorp torp Kråklund skogsparti
Husaby Arland äldre namn på Husby-Ärlinghundra sn /Se   Elinhill lht Kråklundshagen skogsparti
Husaby Arland äldre namn på Husby-Ärlinghundra sn /Se   Eriksberg lht Kvallan äng
Husby-Ärlinghundra kyrka kyrka /Se   Eriksberg, se Bruses hål f.d. lht Kvarnbacken backe
Husby-Ärlinghundra kyrka kyrka /Se   Erikslund lht Kvarnbacken skogsholme
»anæs» Saknas   Erikslund f.d. lht Kvarnbacken skogsholme
Arland äldre namn på Husby-Ärlinghundra sn /Se   Fiskartorpet bs Kvarnkärret åkerlott
Arenberga gård   Fjällen lhtr Kyrkstigen Saknas
?Arenberga gård   Fjällen lht Kärren nu igenfyllda kärr
Arenberga gård   Fjällsta, se 5 Husby utjord Kärret inäga
Arenberga gård   Fjällsta lht Ladboden åkerlott
Arenberga by   Fredinstugan f.d. stuga Lerviken vik
Arenberga gård   Fredriksberg lht Lervikskällan, se Lerviken källa
Arenberga gd   Fredriksberg torp Liljekonvaljbacken, se Aspbacken skogsholme
Arnberga Saknas   Fridal lht Lillgårdskärr f.d. kärr (numera motorväg)
Arenberga gård   Fridal torp Lillgärdet gärde
Arenberga gdr   Fridhem lht Lillsidan åkerfält
Arenberga gd   Fridhem lht Lillsjön sjö
Arnberga gård   Fumbo lht Luffarbacken skogsholme
Arenberga gd   Furubo lht Lunderäng skogsvik
Arenberga gd /Se   Fältbacken torp Långbrunnen brunn
Arenberga gd /Se   Gamla slottet lht Långstuhagen skogsparti
Arenberga gd /Se   Gammelgården lht Långängen åkerfält
Arenberga gd /Se   Gammelmärsta lht Löthagen åkerlott
Arenberga gd /Se   Granbacken lht Lövängen utäga
Arenberga beb. /Se   Graneberg lht Lövängen äng
Arnberga gd /Se   Granhult lht Maden, se Maren åkervik
Arnberga Saknas /Se   Granhult lht Maderna åkerområde
Arlanda flygplats /Se   Granskogen lht Mansängen äng
Arlanda flygplats /Se   Granskogen avst. omr. Mansängen åkerlott
Arlanda flygplats /Se   Gransäter lht Maren åkervik
Arlanda flygplats /Se   Gransäter lht Mossen åker
Benstocken by   Granvillan villa Måbybacken backe
?Bristad by   Gråbo torp Mälaren insjö
Bristad by   Gröndal lht Märstabron bro
Bristad by   Gröndal f.d. torp Märstaån å
Bristad by   Gunnebo lht Nybyggeskogen skogsparti
?Brista gd   Gustafsborg lht Nybyggeån å
Brista by   Gustavsborg lht Nyhagen skogsparti
?Brista gd   Hagsäter lht Nymärsta hage skogsparti
Bristad gd   Henryberg lht Nyvreten inäga
Bristad by   Herrskapskvallsta lht Näset näs
?Brista by   Hummelbacken lht Oxhagen skogsparti
Bristad by   Hummelbacken lht Oxhagen hage
Brista by   Hummelbo lht Oxhagen hage
Brista gd   Hummelbo avs. Oxhagen skog
Bristad by   Husby bebyggelse Oxhagen skogsparti
?Brista by   Husby komministerboställe Pannkaksvreten inäga
Brista gd   Husby utjord Piludden udde
Bristad by   Husby by Piludden udde
Brista rättaredöme Saknas /Se   Husbybrista, se Brista by Pinbacken backe
Broby by   Husbyladan lada Ploglandet åkerlott
Broby by   Höganloft lht (villa) Rendeln, se Rännilen bäck
Broby by   Johanneslund lht Rusthållvreten åker
Broby by   Jägarhem lht Rännilen bäck
Broby by   Jägarhem lht (villa) Rättarbacken backe
Broby gd   Järnvägsvillan villa Sandabacken backe
Broby by   Karlberg lht Sandarna åkerlott
Broby by   Karlberg lht Sandgropen allmänning
Broby by   Karlberg lhtr Simlunds hage skogsholme
Broby gd   Karlberg lht Skarphagen hage
Broby by   Karlberg lht Skattvreten åker
?Broby by   Karlberg lhtr Skogsvreten inäga
Broby by   Karlsborg hmd Skvalet bäck
Broby by   Karlsborg gård Skvalet nu bortdränerad bäck
Broby by /Se   Karlshem lht Skyttvreten inägeparti
Broby by /Se   Karlshem avs. Skälmossen åker
Broby gd /Se   Karlshill lht Sköttvreten utäga
Brunnby by   Karlshill avs. Sköttvreten, se Skyttvreten inägeparti
Brunnby by /Se   Karlshäll lht Slåttsjön sjö
Brunnby Saknas /Se   Karlslund lht Slåttsjön sjö
Brunnby by /Se   Karlslund f.d. torp Smedängen äng
(?)Ekalla = Ekilla? by /Se   Karlsro lht Smygan brandgata
Ekilla beb. /Se   Katrineberg lht Snåltäppan inäga
Ekillatorp gd   Klangens, se Lindesberg torp Sommarvikskärr f.d. inäga (numera landningsbana)
Ella rättaredöme f. rd   Klockarbol Saknas Steningeviken vik
Erikslund torp   Klockarebord Saknas Steningeviken vik
Husby ? by   Kolsta bebyggelse Stora eken ek
Husby by   Kolsta by Storhagen skogsparti
Husby by   Kolsta, Lill- hmd Storkärret uppodling
Husby Saknas   Kolstatorp lht Storskogen skog
Husby förr kronogods, nu by /Se   Kolstatorp torp Storskogen skogsparti
Husby by   Korslund lht Storängen åkerlott
Husby by   Krallkåken lht Strömdiket dike
Husby by   Kvallsta lht Stuterifållan betesvall
Husby by   Kvallsta, se Herrskapskvallsta lht Sånghagen f.d. skogsparti (nu landningsbana)
Husby by   Södra Kvallsta, se Kvallsta lht Söderhagen åkerlott
Husby by   Kvarnbacken lht Tegelugnsviken vik
Husby by /Se   Kvarnstugan lht Tallholmabacken backe
Husby förr kaplansboställe, nu by /Se   Kårslund lht Tjälkullatä f.d. stig
Husby by /Se   Kärrladan lada Tolvmansbacken skogsholme
Husby by /Se   Kättsta bebyggelse Torget torg
Husby-Ärlinghundra härads tingställe Saknas /Se   Kättsta by Torpvreten inäga
Håbo härads tingsställe, se Märsta gästgivaregård förr gästgiveri /Se   Lill-Brunnby lht Tottetors gärd gärde
Kolsta by   Lillebo lht Trebackarlång vägavsnitt
Kolsta by   Lill-Ekilla f.d. lht Treörsbacken backe
Kolsta by   Lillgården hmd Trollkullen kulle
Kolsta gd   Lillgården f.d. lht Uggelhagen hage
Kolsta by   Lillslåttan, Storslåttan torp Uggelhagen inäga
Kolsta gd   Lillstugan lht Utsikten, se Utsiktsberget berg
Kolsta by /Se   Lill-Sången f.d. torp Utsiktsberget berg
Kolsta gd /Se   Lindersnäs lht Utsiktsberget berg
Konungs-husaby, se Husby by   Lindesberg lht Vallgatan stig
Kättsta by   Lindesberg lht Varghagen skogsglänta
Kättsta by   Lindesberg torp Vattentäkten f.d. vattentäkt, nu reningsverk
Kättsta by   Lindhem lht Vilddamm damm
Kättsta by   Lyckebo lht Vilunds kärr f.d. skogslott (nu landningsbana)
Kättsta by   Långstugan lht Vitberget berg
??Kättsta by   Långstugan f.d. lht Västerängen äng
??Kättsta by   Långstugan f.d. lht Västerängsudd udde
Kättsta by   Lönsvik bebyggelse Älgberget berg
Kättsta by   Lönnsvik gård Älgestagatan vägsträcka
Kättsta by   Lönnsvik Saknas Ärlinghundra häradsallmänning Saknas
?Kättsta by   Lövhagen lht Ärtmanshagen hage
Kättsta by /Se   Lövhagen torp  
Kättsta Saknas /Se   Lövhult lht  
Lönsvik gård   Lövsäter lht  
Lönsvik gd /Se   Lövsäter lht  
Måby by   Maren Saknas  
Måby by   Majdalen lht  
Måby by /Se   Majdalen lht  
Måby by   Marieberg, se Brobybacka lht  
Måby by   Mellangården hmd  
Måby by   Mellangården f.d. lht  
Måby by   Moralund lht  
Måby by   Moralund lht  
Måby gd:ar   Moratorp Saknas  
Måby by   Måby bebyggelse  
Måby gd   Måby by  
Måby by   Måby kvarn kvarn  
Måby gd:ar   Måbylund lht  
Måby by   Måbylund lht  
Måby by   Märsta bebyggelse  
Måby by   Märsta järnvägsstation  
Måby by   Märsta by  
Måby by   Märsta, Gammel- lhtr  
Måby by   Märsta, Ny- lht  
Måby by   Märstatorp lht  
Måby by   Märstatorp torp  
Måby by   Noraslott lht  
Måby by   Noras lott f.d. stuga  
Måby by   Norra Kvallsta, se Tomtebo, Bonnkvallsta lht  
Måby by   Norrbacka lhtr  
Måby by   Norrbacka by  
Måby by   Norrbackadal lht  
Måby by   Norrbackalund lht  
Måby by   Norrgården lht (förr hmd)  
Måby by /Se   Norrgården bebyggelse  
Måby kvarn kvarn /Se   Norrgården bebyggelse  
Märsta by   Norrgården gård  
Märsta by   Norsberg lht  
Märsta by   Norsberg lht  
Märsta samh.   Norsborg, se Norsberg lht  
Märsta by   Nybygget lht  
?Märsta by /Se   Nybygget Saknas  
Märsta by   Nybygget torp  
Märsta by   Nybygget lht  
Märsta förr gd, nu samh.   Nybygget torp  
Märsta by   Nydal lht  
Märsta post- o. jvst   Nydal f.d. torp  
Märsta samh. /Se   Nyhagen lht  
Märsta tätort /Se   Nyhagen f.d. lht  
Märsta samhälle /Se   Nyhäll lht  
Märsta gästgivaregård förr gästgiveri /Se   Nymärsta lht  
Märsta gästgivaregård förr gästgiveri /Se   Nyströms, se Fridal torp  
Nybygget f.d. torp?   Nytorp torp  
Prästgården gd /Se   Nytorp lht  
Rolsta by   Nyvreten lht  
Rolsta by   Paradiset lht  
Rolsta by   Postgården f.d. lägenhet  
Rolsta gd   Rolsta bebyggelse  
?Rolsta by   Rolsta by  
?Rolsta by   Rolsta kvarn kvarn  
?Rolsta by   Rolsta, Västra lht  
Rolsta by   Rolstatorp lht  
Rolsta by   Rolstatorp, även Soldattorpet avs.  
Rolsta by /Se   Rusthållet lht  
Rolsta Saknas /Se   Rönns f.d. lht  
Rolsta Saknas /Se   Rönnsäter lht  
Skeppartorp torp   Rönnsäter lht  
Snöromslätt Saknas /Se   Sanda hmd  
Snöromslätt Saknas /Se   Sanda lht  
Steninge hg   Skarbacka lht  
Steninge hg /Se   Skarbacka avs.  
Steninge hg   Skeppartorp lht  
Steninge hg   Skeppartorp torp  
Steninge hg   Skogshyddan lht  
Steninge hg   Skogshyddan f.d. torp  
Steninge hgd   Sköndal lhtr  
Steninge hg   Sköndal lht  
Steninge hg   Slaktarvillan villa  
Steninge hg   Slåttan, Lilla lht  
Steninge hgd   Lilla Slåttan, se Lillslåttan torp  
Steninge hg   Slåttan, Stora lht  
Steninge hgd   Stora Slåttan, se Lillsåttan, Storslåttan torp  
Steninge herrgård   Smedsgården lht  
Steninge hg   Smedjan f.d. smedja  
Steninge hg   Smedsgården lht  
Steninge hg   Smedstorp lht  
Steninge gd   Smedstorp avs  
Steninge hg   Snöromslätt Saknas  
Steninge hg   Solbacka lht  
Steninge hg   Soldattorpet, se Rolstatorp torp  
Steninge herrg.   Solgården lht  
Steninge hg   Solhall lht  
Steninge hg   Solhem lht  
Steninge hg   Solhöjden lht  
Steninge gd   Solliden lht  
Steninge gd   Solhem lht  
Steninge gd   Solhöjden villa  
Steninge gd   Solliden lht  
Steninge gd   Solåsen lht  
Steninge herrgd   Stenhagen hmd  
Steninge ?hg   Stenhagen lht  
Steninge hgd   Steninge säteri  
Steninge hg   Steninge slott  
Steninge hg   Steninge egnahem avs  
Steninge herrg.   Storkärret uppodling  
Steninge hrgd?   Stor-Sången f.d. torp  
Steninge hg   Strömgården lht  
Steninge hg   Sundvedatorpet lht  
Steninge hg   Svensbol lht  
Steninge hg   Svensborg lht  
Steninge hrgd?   Svensborg torp  
Steninge säteri   Svensbro, se Svensbol lht  
Steninge hg   Svensro lht  
Steninge gd   Sången, Lill- lht  
Steninge hg   Sången, Stor- lht  
Steninge hg   Sättuna bebyggelse  
Steninge hg   Sättuna gd  
Steninge hg /Se   Sätuna f.d. gård  
Steninge hg   Sätuna bebyggelse  
Steninge hg   Sättunaholm lht  
Steninge hg /Se   Sätunaholm lht (villa)  
Steninge gd /Se   Sätunatorp torp  
Steninge hgd /Se   Södergården gård i Kättsta  
Steninge hgd /Se   Södergården gd  
Steninge säteri /Se   Södergården gård  
Steninge gods /Se   Tallbacken lht  
Steninge gd /Se   Tallbacken lht  
Steninge gd /Se   Tallholma lht  
Steninge hgd /Se   Tallholma f.d. lht  
*Stenäng, se Steninge hg   Tallhöjden lht  
*Synnarste gard gd   Tegelugnen lht  
Sättuna by   Tegelugnen avs  
Sätuna by   Tomta bebyggelse  
Sättuna by   Tomta by  
Sättuna by /Se   Tomtebo lht  
Sätuna gd   Tomtebo lht  
Sätuna by   Toredal lht  
Sätuna gd   Toredal lht  
Sätuna by   Torrhäll lhtr  
Sättuna by   Torrhäll f.d. torp  
Sätuna gd   Trädgårdsvillan lht  
Sätuna gd   Turelund villa  
Sätuna by   Turelund avs  
Sätuna gd /Se   Törndal lht  
Sättuna by   Törndal f.d. torp  
Sättuna by   Valsta bebyggelse  
Sättuna by   Valsta bebyggelse  
Sättuna by   Valsta f.d. gård  
Sätuna gd   Vilan lht  
Sätuna förr gd, nu del av samh.   Villa Kristina villa  
Sätuna gd   Vårbacka lht  
Sättuna by   Vänhem lht  
Sätuna gd   Älgesta bebyggelse  
Sätuna gård /Se   Älgesta by  
Sätuna by /Se   Älgesta bebyggelse  
Sättuna by /Se   Älgestakärret (Älgestavreten) torp  
Sätuna gd /Se   Älgestalund lht  
Sätuna gd /Se   Älgestalund torp  
Tingsställe, Håbo härads, se Märsta gästgivaregård förr gästgiveri /Se   Älgesta soldatstuga torp  
Tollsta, se i Odensala sn Saknas   Älgestavret, se Älgestavreta lht  
Tomta gd   Älgestavreta lht  
Vallby, Lilla by   Ängstorp lht  
Valsta by   Ängstorp avs  
Valsta by   Ärlinghundra härads allmänning Saknas  
Valsta by   Ärlinghundra häradsallmänning Saknas  
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta gd      
Valsta by      
?Valsta by      
?Valsta by      
?Valsta by      
Valsta by      
Walstadh Saknas      
Valsta by      
Valsta gd /Se      
Valsta by /Se      
Vallstanäs gd /Se      
Västeräng Saknas /Se      
Västeräng Saknas /Se      
Älgesta by      
Älgesta by      
?Älgesta by      
Älgesta by      
Älgesta by      
Älgesta by      
Älgesta by      
Älgesta by      
Älgesta by      
Älgesta by      
Älgesta by /Se      
Älgesta Saknas /Se      
Älgesta by /Se      
Älgesta by /Se      
Älgesta by /Se      
Älgesta by /Se      
Älgesta by /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.