ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lunda socken : Seminghundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 272 Naturnamn : 50 Bebyggelsenamn : 139 Naturnamn : 31
Lunda sn Almsjön, se Halmsjön sjö /Se Lunda sn Almsjön sjö
Lunda sn Bergendal terräng Lunda hundar inbyggarbeteckning Bastuhagen hage
Lunda sn Björkdalen terräng Lunda hundar inbyggarbeteckning Brinkhagen hage
Lunda socken Brinken backe /Se Aftonro lht Brinkskogen ås
?Lunda sn Brinkskogen ås /Se Albano handelslht Drottningbacken backe
Lunda sn Bränntorvsmossen mosse Altuna eller Ösby utjord Ekhagen hage
Lunda sn Drottningbacken triangelpunkt Annelund lht Ekhagen hage
Lunda sn /Se Ekhagen terräng m. fornfynd Attunda flygplats Grindstubacken backe
Lunda sn /Se Fjällen höjd? Attunda flygplats Halmsjön sjö
Lunda socken Gröndal ägomark Backabo lht Hässlan skog
Lunda socken Gåren förr sjö, nu sankmarksområd Berga hmd Jungfruäng äng
Lunda sn Halmsjön sjö Bergendal torp Kalvhagarna odl. mark
Lunda sn Halmsjön sjö Bergsbol bebyggelse Klotskogen skog
Lunda sn Holmsjön sjö /Se Bergsbol bebyggelse Kyrkberget berg
Lunda sn Halmsjön sjö Björkdal Saknas Ljungbacken backe
Lunda sn Hamsiön, se Halmsjön sjö Björkdal lht (?)Ljusen förr sjö
Lunda sn Holkbacken backe Björksätra lht Långåsen ås
Lunda sn *Holmsjön sjö Bredsjödal Saknas Magga(n) åker
Lunda sn Hässla terräng Brinken lht Mellangårdshagen hage
Lunda sn Hässlan sluttning Britaberg lht Mellangårds ploglanden åker
Lunda sn Klotskogen skog Britalund lht, avs. Norrgärdet gärde
Lunda sn Krakau ägomark Brunnskärret uppodling Norrhagarna beteshagar
Lunda sn Ling Siön, se Sigridsholmssjön sjö Brådskan torp Odenslundsbacken backe
?Lunda sn *Lingsjön sjö Dymossen, (Mossmyran) uppodling Ploglanden åker
Lunda sn Lingsjön, se Sigridsholmssjön sjö /Se Dymossdalen uppodling Sigridsholmssjön sjö
Lunda sn Lings Siön, se Sigridsholmssjön sjö Eka Saknas Stora Söderbysjön sjö
Lunda sn Lund terräng Ekaberg lht Storkärret kärr
Lunda sn Långåsen allmänning /Se Ekdal lht Ståby ploglanden odlingar
Lunda sn Långåsen ås Eriksberg lht Sälja(n) åker
Lunda sn /Se Maggan ägomark Finnpinan torp Tallholmen skog
Lunda sn /Se Norrhagarna terräng Fjällen Saknas Tingsängarna ängar
Lunda sn /Se Norrmossen mosse m. torp Fredriksberg lht  
Lunda sn /Se Sandvik ägomark Fridensborg lht  
Lunda sn /Se Sigridsholmssjön sjö Fridhem lht  
Lunda sn /Se Sigridsholmssjön Saknas Frustugan lht  
Lunda sn /Se Sigridsholmssjön sjö Fyrislund lht  
Lunda sn /Se Sigridsholmssjön sjö /Se Glasskåpet stuga  
Lunda sn /Se Sigridsholmssjön sjö Gnistan lht  
Lunda sn /Se Sjöberg terräng Granhult lht  
Lunda sn /Se Stenhagen terräng Granlund bs  
Lunda sn /Se Ståby ägomark Grindstugan lht  
Lunda sn /Se Säljan ägomark Grindtorpet lht  
Lunda sn /Se Sätra kyrka eller Sätra ring fornborg /Se Gröndal Saknas  
Lunda kyrka Saknas /Se Sätra ring eller Sätra kyrka fornborg Gullebo lht  
Lundatolft, numera Lunda sn /Se Sättran skog Gustafsberg lht  
Lundatolft tid. namn på nuv. Lunda sn /Se Söderbysjön, Stor- torrlagd sjö Gustafsborg lht  
Lundatolft äldre namn på sn /Se Söderhagen terräng Hagalund Saknas  
Lundatolft, se Lunda sn Tallbacken terräng Hörnet lht  
Lundatolft, se Lunda sn Tingsängarna ängar /Se Jeriko Saknas  
Lundatolfts socken, se Lunda sn /Se Tingsängarna ägomark Johannesberg lht  
Altuna gd /Se   Johanneslund lht  
Altuna gd /Se   Kallbrunn lht  
Arlanda flygplats /Se   Karlslund torp  
Arlanda flygplats /Se   Karlslund lht  
Arlanda flygplats /Se   Katrinelund lht  
Arlanda flygplats /Se   Katrinelund lht  
Berga Saknas /Se   Klockarebol Saknas  
Bergsbol gd   Klockargården bebyggelse  
Bergsbol gård   Klockartorpet lht  
Bergsbol gd   Klotet Saknas  
Bergsbol gd   Konradsborg lht  
?Bergsbol gd /Se   Kristinslund lht  
»byrges boll», se Bergsbol gd   Kvarntorpet lht  
Eka by   Kyrkängen Saknas  
Eka by   Lejden torp  
Eka by   Lillsätra lht  
Eka by   Lindskrog skogvaktarboställe  
Eka by   Ling eller Sigridsholm säteri  
Eka by   Lugnet lht  
Eka by   Lugnet Saknas  
Eka by   Lund Saknas  
Eka by   Lundsgård, se Smuttan bebyggelse  
Eka gd   Långrådet lht  
Eka gd   Lättjan torp  
Eka gd   Marieberg lht  
Eka gd   Mellangården bebyggelse  
Eka gd /Se   Mossmyran, se Dymossen Saknas  
Eka, Lilla gd? /Se   Mosstorp(et) lht  
*Folkland tidigare namn på sn /Se   Mörby Saknas  
Folklandhzthing tingsställe   Mörby bebyggelse  
Folklandhzthing tingsställe   Mörbyberg lht  
Folklandsting f. tingsställe   Mörby kvarn kvarn  
*Folklanzthingstadh Saknas   Nedergården förr hmd  
Folklanzthingstadh köping och tingsställe   Nersätra Saknas  
Folklandhzthing tingsställe   Nordens soldattorp  
Folklandsting f. tingsställe   Norrby f.d. kaptensboställe  
*Folklandzthingstadh Saknas   Nyberg lht  
Folklandhzthing tingsställe   Nybygget lht  
*Folklandzthing tingsställe   Nydal, Lilla lht  
*Folklandzthing tingsställe   Nydal, Stora lht  
*Folklandzthing tingsställe /Se   Nygård hmd  
Folklandsting f. tingsställe   Lyhagen lht  
Folklandsting f. tingsställe   Odenslund lht  
Folklandsting f. tingsplats   Pinan torp  
*Folklandsting Saknas   Piparberget lht  
*Folklandsthing tingsplats   Rosenberg lht  
*Folklanzstyng tingsplats   Roslagsbanans Lundagarage, se 6 Mörby Saknas  
Folklandsting tingsst.   Rudens hmd  
Folklandsting förr tingsplats   Rådstugan, se Röstugan Saknas  
*Folklandhzthing förr tingsställe /Se   Rödstugan lht  
Folklandsting tingsplats   Sandvik bebyggelse  
Folklandhzthing tingsställe   Seminghundra häradsallmänning  
Folklandsting Saknas   Sigridsholm gd  
Folklandsting f. tingsplats   Sigridsholm, se Ling eller Sigridsholm Saknas  
?*Folklandsting f. tingsplats   Sjöberg lht  
Folklandsting förr tingsställe /Se   Sjöås, se Åskrogen torp  
Folklandstingstad förr köping /Se   Skallerbol bebyggelse  
Folklandstingstad förr köping /Se   Skogshyddan lht  
Folklandsting tingsställe   Skogstorpet lht  
*Folklandsting tingsställe   Sköndal lht  
*Folklandstingstad förr tingsplats /Se   Smuttan bebyggelse  
Folklanzthingstadh köping o. tingsställe /Se   Sofiero lht  
*Folklandstingsstad Saknas /Se   Stenhagen lht  
Folklandstingsstad tingsplats /Se   Stentorpet lht  
*Folklandstingsstad tingsplats /Se   Stinalund lht  
Grindstugan gränstorp?   Storgården Saknas  
Hagalund f.d. torp?   Storsätra lht  
Jeriko torp   Sätradal lht  
Ling hg   Sätralund lhtr  
Ling gård /Se   Sätran, Lilla, se Lillsätra lht  
Ling herrgård   Sätran, Stora, se Storsätra lht  
Ling, (nu Sigridsholm) säteri   Söderby, Lilla Saknas  
Ling gd   Söderby, Stora Saknas  
[Ling] Saknas   Söderhagen Saknas  
Ling hg   Sörbydal lht  
Ling, (nu Sigridsholm) hg   Sörbytorp lht  
Ling hg   Tallbacken lht  
Ling hg   Tjärderholmen lht  
Ling säteri   Trollbo lht avs.  
Ling hg   Trosta Saknas  
Ling gd   Trostaborg lht  
[Ling] Saknas   Tullen bs  
Ling herrgård   Tureberg lht  
Ling, (nu Sigridsholm) hg   Ugglan bebyggelse  
Ling (numera Sigridsholm) gd   Vålsta lht  
Ling, se Sigridsholm hg   Åskrogen torp  
Ling, se Sigridsholm hg /Se   Ängeby säteri  
Ling gd /Se   Ängeby bebyggelse  
Ling by /Se   Ösby Saknas  
Lugnet f.d. torp?      
Lunda gd /Se      
Lunnia Saknas /Se      
Mörby gd      
Mörby hg      
Mörby hg      
Mörby hg      
Mörby gd      
Mörby gd      
?Mörby gd      
Mörby gd      
Mörby gd      
Mörby gd      
Mörby hgd      
Mörby gd      
Mörby hgd      
Mörby hrgd      
Mörby gd      
Mörby by      
Mörby hrgd      
Mörby gd:ar /Se      
Mörby Saknas /Se      
Norrby hg      
Norrby säteri      
Rosens torp      
Sigridsholm hg      
Sigridsholm hg /Se      
Sigridsholm Saknas /Se      
Sigridsholm hg /Se      
Sigridsholm hg /Se      
Sigridsholm säteri /Se      
Sigridsholm gård /Se      
Sjöås Saknas /Se      
Skogstorp f.d. torp?      
Sätra kyrka kyrka /Se      
Sätra ring, se Sätra kyrka Saknas /Se      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby, (Stora) by      
?Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
?Söderby gd      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby, Lilla gd      
Söderby, Lilla gd /Se      
Söderby, Lilla Saknas /Se      
Söderby, Stora Saknas /Se      
Söderby, Stora Saknas /Se      
Söderby, Stora Saknas /Se      
Söderbylund f.d. torp      
»thrasta», se Trosta gd      
Trosta gd      
Trosta gd      
Trosta gård      
Trosta gård      
Trosta gård      
Trosta gd      
Trosta gård      
Trosta gd      
Trosta gd      
Trosta gård      
Trosta gd      
Trosta by      
Trosta by      
?Trosta by      
Trosta by      
Trosta by      
Trosta Saknas /Se      
Trosta gd /Se      
Trosta gd:ar /Se      
Trostaberg f.d. torp?      
Ängeby by      
Ängeby by      
?Ängeby by      
?Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby säteri      
Ängby by      
Ängeby by      
Ängeby säteri      
Ängeby gd      
Ängeby gd      
Ängeby säteri      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängby by      
Ängeby säteri      
Ängeby säteri      
?Ängeby säteri      
Ängeby gd      
Ängeby by /Se      
Ängeby Saknas /Se      
Ängby by /Se      
Ännesta gd /Se      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby gd:ar      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby Saknas /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.