ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kårsta socken : Långhundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 463 Naturnamn : 73 Bebyggelsenamn : 210 Naturnamn : 17
Kårsta sn Bergsjöberg triangelpunkt Kårsta sn Bergsjöberget triangelpunkt, berg
Kårsta sn Bergsjön sjö Kårsta socken socken Bergsjön sjö
Kårsta socken Bergsjön sjö /Se Kårsta mygg inbyggarbeteckning Brännmossen mosse
Kårsta sn Björkkärret kärr Kårsta mygg inbyggarbeteckning Harsjön sjö
Kårsta sn Broby Slottskärr kärr Kårstamygg inbyggarbeteckning Hovamossen mosse
Kårsta sn Brännmossen mosse Kårsta mygg inbyggarbeteckning Hoven sjö
Kårsta sn Fjällängarna ägomark Kårsta mygg inbyggarbeteckning Hälgösjön sjö
Kårsta sn Flyberget berg Kårsta myggen inbyggarbeteckning Jälnan sjö
Kårsta by o. sn Granbykärret kärr Akademiegården gd Kappelhagen backe
Kårsta sn Grönängsmossen mosse Almedal lht Kårstaviken vik
Kårsta sn *Hallinosjö sjö Annero lht Mårdsjömossen mosse
Kårsta sn Harsjön sjö Asplund bebyggelse Mårdsjön sjö
Kårsta sn /Se Helgösjön sjö Backa gård Norrgårdas mark
Kårsta sn Holmbroån å Backa gd Nykrogkällan källa
Kårsta socken Hoven sjö Backalund lht Sparren sjö
Kårsta socken Hoven sjö /Se Backatorp lht Surbrunnen brunn
Kårsta sn Hälgösjön sjö Berga lht Söderskog skog
Kårsta sn Hälgösjön sjö Berga lht  
Kårsta sn Hälgösjön sjö Bergdalen lht  
Kårsta sn Hälgösjön sjö Bergdalen lht  
Kårsta sn *Hällissjön sjö Berghyddan lht  
Kårsta sn *Hällissjön sjö Bergshyddan lht  
Kårsta sn Hästhagskärret kärr Bergsjödalen lht  
Kårsta sn Jälnan sjö Bergstugan lht  
Kårsta sn Jälnan sjö /Se Bergsäter lht  
Kårsta sn Jälnan sjö /Se Bergsättra lht  
Kårsta sn Kastkärret ägomark Bertilsberg lht  
Kårsta sn Kilen terräng Björkbacka lht  
Kårsta sn Knåpholmen holme Björkholmen lht  
Kårsta sn Kråkbacken backe Björknäs lht  
Kårsta sn Kårstaviken vik Björkvreten, se Björkholmen Saknas  
Kårsta sn Kårstaviken vik Broby by  
?Kårsta sn ?Lillån å Brobyborg lht  
Kårsta sn Lillån å Brobylund bebyggelse  
Kårsta sn Marsjön sjö Brobylund lht  
Kårsta sn Myran betesmark Charlottenborg lht  
Kårsta sn Mysingsån å Charlottenborg lht  
Kårsta sn Mårdsjön sjö Ekbacken lht  
Kårsta sn Norrdal terräng Ekberget lht  
Kårsta sn Norrvreten ägomark Ekdal lht  
Kårsta sn Nykrogsbaken backe /Se Ekeberga lht  
Kårsta sn /Se *Närtunaån å Ekhammar lht  
Kårsta sn /Se Praktmossen mosse Eklund tp  
Kårsta sn /Se Puttbacken backe Eknäs lht  
Kårsta sn /Se Rankbergen berg Ekskogen gd  
Kårsta kyrka kyrka /Se Rothugget sumpmark Eriksborg lht  
Kårsta kyrka kyrka /Se Röbykärret kärr Eriksdal lht  
?Backa gård /Se Salbybuten ättehög /Se Erikslund lht  
Backa gd Salbybuten ättehög /Se Erlandsborg lht  
Backa gd *Saltby engh äng Fredrikslund lht  
Backa gd Signalberget berg Fridhem lht  
Backa gd Sjuvrån gränsmärke Fridhem lht  
Broby by Skräddarängen ägomark Fågelsången lht  
Broby by Slätmossen mosse Germania lht  
Broby by Sparn, se Sparren sjö Gillberga by  
Broby by Sparren sjö Granebo bebyggelse  
Broby by Sparren sjö Gröndal lht  
Broby by Starrvreten Saknas /Se Grönlund lht  
Broby by Stora stenen sten Gustavsberg lht  
Broby by Stora stenen sten Hacksta lht  
Broby by Stor kärret kärr Hackstalund lht  
Broby by Stormossen mosse Haga lht  
Broby by Storsvedden ägomark Hagalund lht  
Broby by Storån å Hageberg lht  
Broby Saknas /Se Svartkärret ägomark Hall byar  
Broby by /Se Svilandet terräng Hallsberg lht  
Ekskogen gd Torpmossen mosse Hallskrog f.d. krog  
Ekskogen gd Torshögen ättehög Hallstalund lht  
Ekskogen gd Torshögen ättehög /Se Henriksborg lht  
Ekskogen gd Torshögsbacken backe Hermansborg lht  
Ekskogen gd Vargmossen mosse Högsäter lht  
Ekskogen gd Västerdal terräng Högtorp lht  
Ekskogen gd Ängshammarvreten Saknas /Se Isby gd  
Ekskogen gd.   Isbylund lht  
Ekskogen gd   Johannelund lht  
Ekskogen gd   Johannesberg lht  
Ekskogen gd   Johannesberg lht  
Ekskogen gd   Karlberg lht  
Ekskogen gd   Karlberg lht  
Ekskogen gd   Karlsborg lht  
Ekskogen gd   Karlsborg (förr Marielund) lht  
Ekskogen gd   Karlshem lht  
Ekskogen gd   Karlslund lht  
Ekskogen gd   Karlsro lht  
Ekskogen gd   Karlsro lht  
Ekskogen Saknas /Se   Karlsro lht  
Eriksberg f.d. torp?   Kilen lht  
Gillberga by   Kilen lht  
Gillberga by   Klippan lht  
Gillberga by   Klockarbol lht  
Gillberga by   Klockars, se 1 Klockarbol Saknas  
Gillberga by   Kosveden lht  
Gillberga by   Kristinelund lht  
Gillberga by   Krogen, se Hallskrog Saknas  
Gillberga by   Krogtorpet lht  
Gillberga by   Kull gd  
Gillberga by   Kullängen nybygge  
Gillberga by   Kvarnhagen lht  
Gillberga by   Kårsta by by  
Gillberga by   Kårsta by  
Gillberga by   Kårsta järnvägsstation jvstn  
Grönlund torp /Se   Källbacka lht  
Hall, se Norrhall el. Söderhall byar   Källberga lht  
Hall by   Ledinge by  
Hall by   Ledingekvarn väderkvarn  
Hall by   Lillgården bebyggelse  
Hall by   Lillhem lht  
Hall by   Lindberga lht  
Hall by   Lindhem lht  
Hall, Norr- el. Söder byar   Lingsberg bebyggelse  
Hall, Norr- el. Söder byar   Lovisedal lht  
Hall by   Loviselund lht  
Hall by   Lugnet lht  
Hall by   Löt by  
Hall by   Lövhagen lht  
Hall by   Lövhagen lht  
Hall by /Se   Lövlund lht  
Hall sk. /Se   Lövsta lht  
*Hallbolöt Saknas   Lövstalund bebyggelse  
Holm försvunnen by   Malmberget lht  
?Isby gd   Mariehäll lht  
?Klockarbol gd   Marielund, se Karlsborg Saknas  
Kårsta kyrkby & sn   Millangården gd  
Kårsta by o. sn   Millangården gd  
Kårsta by by   Molnekulla lht  
Kårsta by by   Montebello lhtr  
Kårsta by, socken   Movkulla lht  
Kårsta by   Muspelhem lht  
Kårsta by   Mälsta by  
Kårsta by   Mälstalund lht  
Kårsta by   Mötet f.d. båtsmanstorp  
Kårsta by   Nibble gd  
Kårsta by   Nibble bebyggelse  
Kårsta by   Norrgården gd  
Kårsta by   Norrgården gd  
Kårsta by   Norrgården Saknas  
Kårsta by   Norrgården gd  
Kårsta by   Norrhall by  
Kårsta by   Nyby gd  
Kårsta by   Nydal lht  
Kårsta by   Nystugan lht  
Kårsta by   Nystugan lht  
Kårsta by   Oppgården gd  
Kårsta by   Oskarsborg lht  
Kårsta by   Persborg lht  
Kårsta by by   Pettersborg lht  
Kårsta by   Pettersro lht  
Kårsta by   Pålsro lht  
Kårsta by   Raabsberg lht  
Källberga lht   Rickeby by  
Ledinge(?) by /Se   Rosenlund lght  
?Ledinge by /Se   Ryttartorp tp  
Ledinge by   Röby by  
Ledinge by   Röby by  
?Ledinge by   Röbykvarn lht  
Ledinge by   Rönntorp lht  
Ledinge by   Salbacka lht  
Ledinge by   Salberga lht  
Ledinge by   Salby by  
Ledinge by   Sibirien stugor  
Ledinge by   Sjöberg nu Solhäll lht  
Ledinge by   Sjötorp f.d. båtsmanstorp  
Ledinge by   Skansen lht  
Ledinge by   Skarpsundby by  
Ledinge by   Skogshill lht  
Ledinge by   Skuggan lht  
Ledinge by   Smedstorp Saknas  
Ledinge by   Smedtorpet försv. tp  
Ledinge by   Sofiero lht  
Ledinge by   Solbacka villaområde  
Ledinge by   Solhem lht  
Ledinge by   Solhem lht  
Ledinge by   Solhill, se Sjöberg Saknas  
Ledinge by   Sparrtorp tp  
Ledinge by   Språnget, se Spångtorp Saknas  
Ledinge by   Språngtorp lht  
Ledinge by   Stensta lht, f.d. båtsmanstorp  
Ledinge by   Stigsborg lht  
Ledinge by   Storsveden bebyggelse  
Ledinge by   Strömmen lht  
Ledinge by   Sundby, se Skarpsundby Saknas  
Ledinge by   Sunnarby by  
Ledinge by   Sunnarby by  
Ledinge by   Sunnarby, Lilla by  
Ledinge by   Sunnarbylund lht  
Ledinge by   Svea lht  
Ledinge by /Se   Sågstugan lht  
Ledinge by /Se   Säter lht  
?Löt by   Sättra försv.tp  
?Löt by   Sättralund lht  
Lövstalund gd /Se   Sätra lund torp  
Lövstalund Saknas /Se   Södergården gd  
?Mälsta by   Södergården gd  
?Mälsta by   Söderhall by  
?Mälsta by   Sörgården gård  
?Mälsta by   Tillberga lht  
?Mälsta by   Tjusta by  
?Mälsta by   Tjusta by  
Mälsta Saknas   Tjärdalen lht  
Mälsta by   Tomteberg lht  
Mälsta gd el. by   Vackerberga lht  
Mälsta by   Vilhelmsro lht  
?Mälsta by   Vivedal lht  
?Mälsta gd   Västanberga bebyggelse  
?Mälsta gd   Västerdal tp  
?Mälsta gd   Västergården gd  
Mälsta by   Västerrickby del av Rickeby  
Mälsta by   Åkershov lht  
Mälsta by   Österlid lht  
Mälsta by   Österrickby del av Rickeby  
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
?Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by /Se      
Mälsta Saknas /Se      
Mälsta by /Se      
Mälsta by /Se      
Nibble gård      
Nibble gård      
Nibble gd      
Norrhall el. Söderhall byar      
Norrhall el. Söderhall byar      
Norrhall el. Söderhall byar      
Norrhall el. Söderhall byar      
Norrhall el. Söderhall byar      
Norrhall el. Söderhall byar      
Norrhall el. Söderhall byar      
Norrhall el. Söderhall byar      
Norrhall el. Söderhall byar      
Norrhall el. Söderhall byar      
Norrhall el. Söderhall byar      
Norrhall el. Söderhall byar      
Norrhall by      
Norrhall el. Söderhall byar      
Norrhall el. Söderhall byar      
Norrhall el. Söderhall byar      
Norrhall el. Söderhall byar      
Norrhall el. Söderhall by      
Norrhall el. Söderhall by      
Nyby gd.      
Nyby gd      
Nyby gd      
Nyby gd      
Nyby gd      
Nyby gd      
Nyby gd      
Nyby by      
Nyby gd      
Nyby gd. /Se      
Olunda gård      
?Rickeby by      
Rickeby by      
?Rickeby by      
Rickeby by      
?Rickeby by      
Rickeby by      
?Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rikkeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by /Se      
Rickeby Saknas /Se      
Rickeby gård /Se      
Rickeby by /Se      
Rickeby by /Se      
*Rostadhe Saknas      
Röby by      
Röby by      
Röby by      
Röby by      
Röby by      
Röby by      
Röby by      
Röby by      
Röby by      
Röby by      
Röby by      
Röby by      
Röby by      
Röby by      
Röby by      
Röby by      
Röby by      
Röby by      
Röby by      
Röby by      
Röby by      
Röby Saknas /Se      
Röby tullkvarn Saknas      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
saltbi Saknas      
Salby [Saltby] by      
Salby by      
Salby by      
Salby gd      
Salby gd:ar      
[Saltby] Saknas      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
?Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by      
Salby by /Se      
Salby by /Se      
Salby by /Se      
Salby gård /Se      
Solby, Salby? Saknas /Se      
Skarpsundby by      
?Skarpsundby by      
Skarpsundby by /Se      
Skarpsundby by      
Skarpsundby by      
Skarpsundby by      
Skarpsundby by      
Skarpsundby by      
Skarpsundby by      
Skarpsundby by      
Skarpsundby by      
?Skarpsundby by      
Skarpsundby by      
Skarpsundby by      
Skarpsundby by      
Skarp-Sundby by /Se      
Sparrtorp f.d. torp?      
*Suderby Saknas      
Sundby, se även Skarpsundby by      
?Sunnarby by      
Sunnarby by      
Sunnarby by      
Sunnarby by      
Sunnarby by      
Sunnarby by      
Sunnarby by      
Sunnarby by      
Sunnarby by      
Sunnarby by      
Sunnarby by      
Sunnarby by      
Sunnarby by      
Sunnarby by      
Sunnarby by      
Sunnarby by      
Sunnarby by      
Sunnarby by      
Sunnarby by      
Sunnarby by      
Sunnarby by      
Sunnarby by      
Sunnarby by /Se      
Söderhall el. Norrhall byar      
Söderhall by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by /Se      
*Wällestadby Saknas /Se      
Össeby kommun /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.