ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Riala socken : Åkers skeppslag : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 231 Naturnamn : 254 Bebyggelsenamn : 350 Naturnamn : 517
Riala sn Allemora källa källa Saknas Saknas Saknas Saknas
Riala sn Allemorasjön försv.sjö /Se Saknas Saknas Ackbovreten vret
Riala sn Allemoraån å Nummerförteckning förteckning Alaspkärret kärr
Riala socken Almora Sjön, se Snävlingen sjö Nummerförteckning förteckning Allemora-ån å
Riala socken Andbäcken terräng Nummerförteckning förteckning Andbäcken mosse
Riala sn Andkärrsmossen ägomark Nummerförteckning förteckning Andbäcksbron landsvägsbro
Riala sn /Se Angarn sjö Nummerförteckning förteckning Andbäcksmossen, Stora mosse
Riala sn Angarn sjö /Se Nummerförteckning förteckning Andkärrsmossen odling
Riala sn Angarn sjö Nummerförteckning förteckning Angarn sjö
Riala sn Angarn sjö Nummerförteckning förteckning Angarn sjö
Riala sn Angarn sjö /Se Nummerförteckning förteckning Angarskärret odling
Riala sn Angarn sjö /Se Nummerförteckning förteckning Bakgärdet gärde
Riala sn Angarn sjö /Se Nummerförteckning förteckning Bak i ängen odling
Riala sn Barsjön sjö Nummerförteckning förteckning Barsjön sjö
Riala sn Barsjön sjö Nummerförteckning förteckning Basarbrinken landsvägsbacke
Riala socken Bastubacken backe m. fornborg /Se Nummerförteckning förteckning Baståkrarna åkrar
Riala sn Björknässjön sjö Nummerförteckning förteckning Bergbybacken landsvägsbacke
Riala socken Björknässjön sjö Nummerförteckning förteckning Bergbylundsmossen mosse
Riala sn Björknässjön sjö Nummerförteckning förteckning Berggårdskärret kärr
Riala sn Björndalssjön sjö Nummerförteckning förteckning Bergsund odling
Riala socken Björndalssjön sjö Nummerförteckning förteckning Bergtorpvretarna vretar
Riala socken Björnedena ägomark Nummerförteckning förteckning Björknäsholmen holme
Riala sn Blackorna gränsholme Nummerförteckning förteckning Björknässjön sjö
Riala sn Blybyån å Nummerförteckning förteckning Björndalssjön sjö
Riala sn Blågården sjö Nummerförteckning förteckning Björnedana odling
Riala sn sn Blågården sjö Nummerförteckning förteckning Björnedet odling
Riala sn Blågårdsmossen mosse Nummerförteckning förteckning Björngärdet gärde
Riala sn Blågårn sjö /Se Nummerförteckning förteckning Blacken råsten
Riala sn Blålången sjö /Se Nummerförteckning förteckning Blackorna öar
Riala sn Blötbotten ägomark Nummerförteckning förteckning Blågåln sjö
Riala sn Blötängen ägomark Nummerförteckning förteckning Blågården sjö
Riala sn Bodängen ägomark Nummerförteckning förteckning Blågårdsjön sjö
Riala sn Bodängen äng? /Se Nummerförteckning förteckning Blågårdsholmen terräng
Riala sn Bodängskällan källa Nummerförteckning förteckning Blågårdskärret kärr
Riala sn Bodängskällan källa Nummerförteckning förteckning Blågårdsmossen mosse
Riala sn Bodängskällan källa Nummerförteckning förteckning Blötängen odling
Riala sn Bodängskällan källa /Se Nummerförteckning förteckning Bodängen odling
Riala sn Brukssvaget ägomark Nummerförteckning förteckning Bodängskällan källa
Riala sn Brunnsgärdet ägomark Nummerförteckning förteckning Bredrum odling
Riala sn Bränderna skog Nummerförteckning förteckning Brogärdet gärde
Riala sn Brändorna terräng Nummerförteckning förteckning Brogärdsbacken terräng
Riala sn Brännmora ägomark Nummerförteckning förteckning Bruksvaget odling
Riala sn /Se Burhällsberget berg m. fornborg Nummerförteckning förteckning Brunnsgärdet gärde
Riala sn By Sjön, se Rumsätrasjön sjö Nummerförteckning förteckning Bruntdalen odling
Riala sn Dalarne ägomark Nummerförteckning förteckning Bränderna skog
Riala sn /Se Dalen ägomark Nummerförteckning förteckning Bränseln skog
Riala sn Dalsvedlandsberget berg Nummerförteckning förteckning Bröterna åkrar
Riala sn /Se Dalvreten ägomark Nummerförteckning förteckning Burehålet terräng
Riala sn Dansjön, se Dänningen sjö /Se Nummerförteckning förteckning Burehällsbacken backe
Riala sn /Se Denningen, se Däningen sjö Nummerförteckning förteckning Burehällsberget berg
Riala sn /Se Denningen, se Dänningen sjö /Se Nummerförteckning förteckning Bysjön sjö
Riala sn /Se Dillmyren ägomark Nummerförteckning förteckning Byängarna ängar
Allemora gd Djupdalen ägomark Nummerförteckning förteckning Byängen odling
Allemora gd Dämsbokärret ägomark Nummerförteckning förteckning Båtsmansvreten vret
Allemora gd Däningen sjö /Se Nummerförteckning förteckning Dalarna odling
Anderstugan gd Däningen sjö Nummerförteckning förteckning Dalsvedlandet odling
[Askista] Saknas Däningen sjö Nummerförteckning förteckning Dalsvedlandet, Första ändan i odling
Berby, se Bergby by Dänningen sjö /Se Saknas Saknas Dalsvedlandet, Sista ändan i odling
?Bergby by Däningskarlven sumpmark Riala sn /Se Dalsvedlandsbergen berg
Bergby by Ekbacken backe Riala sn Dalvreten vret
Bergby by Eknäsviken vik Riala sn Denningen sjö
Bergby by Exarbysjön sjö Riala sn sn Dillkärret odling
Bergby by Exarbysjön sjö Riala sn sn Dillmyren odling
Bergby by Farfarsvreten ägomark Riala sn Djupdalen odling
Bergby by Farmorskärret kärr Riala sn /Se Djupränniln rännil
Bergby gd Findasängen ägomark Riala sn sn Djuprännilskärren kärr
Bergby by /Se Forssvedjan ägomark Riala loppor inbyggarbeteckning Duvdal odling
Bergby gd /Se Fårviken ägomark Riala skorvan inbyggarbeteckning Dämsbodagärdet gärde
Bergby gd /Se Galtbacken ägomark Riala skorvar inbyggarbeteckning Däningen sjö
Bergby Saknas /Se Gräsdalen ägomark Riala skorvar inbyggarbeteckning Däningsbergsvreten odling
Björknäs gård Hansjön sjö Allemora by Ekbacken terräng
Björndal by Hansjön tjärn Anders Jans hemman Ekmora odling
Boda förr by Holmängen ?äng Anderstugan hemman Eknäsgärdet gärde
Boda f.d. by /Se Holmängsbacken backe Asplund hmd Eknäsmossen mosse
Berby, se Bergby by Horntomtskan ägomarker Aspnäset lht Eknäsviken vik
Duvdal torp Hundrudan ägomark Backen lht Enbacken terräng
*Edby Saknas Hundsjön, se Sandasjön sjö /Se Bergby by Exarbysjön sjö
Ekeby by Hunnstenakäringen plats Bergby gård hemman Farfarsdalen odling
Ekeby by Hunnstenakäringen plats Berbylund hemman Farfarsvreten odling
Ekeby by Hunnstenakäringen rullstensvallar Bergsund lht Farfarsvreten vret
Ekeby by »Hunnstena-käringen» plats /Se Bergtorp torp Farmorskärret odling
Ekeby by Hägnadsberget berg Björknäs hemman Farsveden odling
Ekeby by Hästhagen hage /Se Björndal hemman Fastarbyvreten vret
Ekeby by Hästhagskärret ägomark Blybyn hmd Fjällarna odling
Ekeby by Hästsundet plats Boda bebyggelse Fulkärren odling
Ekeby by Hästsundet plats /Se Boda äng Fyrvreten vret
Ekeby by Jungfruvik vik Bonns i Uddeby hemman Galtbacken odling
Ekeby by /Se Kallkärret ägomark Brantkullen lht Gammelhägnaden odling
Ekeby by Kastmoran ägomark Bredhammar äng Gammelklövmyra odling
Ekeby by /Se ?Kjusbacken landsvägsbacke Brinkhäll hemman Grasstäppodlingen odling
Eneby gd Kjusbacken landsvägsbacken /Se Brännmora bebyggelse Grasstäpporna odlingar
Eneby gd Klemyra odling Brännermora äng Grindängen odling
Eneby by Klemyrberget berg Brännmora lht Gräsdalen odling
Eneby by Klemyrkärret kärr Burehäll hemman Gubbdalen odling
Eneby by /Se Klockmossbron bro Byske lht Gubbdalsbergen berg
?Grytinge by /Se Kvarnkärret ägomark Dalvreten lhter Gubbenskärret odling
Grytinge by Kvistaren sjö /Se Domars hemman Gubbensvreten vret
Grytinge by Kyrkkärret ägomark Dämsboda hemman Gubbrumpan terräng
Grytinge by *Kysbergs backa Saknas /Se Däningsberg torp Gummansvreten vret
Grytinge by /Se *Kysbergs backe, se Tjusbacken kummel Ekeby by Gärdet gärde
Grytinge by /Se Ladängsmossen mosse Ekeby kvarn kvarn o. hmd Hammarbacken terräng
Grytinge Väster- o. Öster byar /Se Largen sjö Ekeby utjord utjord (Hansjö-) Kärren odlingar
Grytinge by /Se Largen sjö Ekens bt Hansjö-lindorna odlingar
*Gudindboda Saknas Largen sjö /Se Ekmora hemman Hansjön sjö
[Gudmundzboda] Saknas Laxmossen ägomark Eknäs hemman Harfoten äng
Gårses hmn /Se Lillkärret ägomark Eneby by Hellmansvreten vret
Hållvastby by Lillkärret ägomark Enkvistens bebyggelse Hemgärdena gärden
(?) Hållvastby by Lillsjön sjö Enkvistens bt Hemskogarna skogar
Hållvastby by Lillsjön sjö Erikas hemman Holmängen odling
Hållvastby by Lillsjön sjö Fredrik Jans hemman Holmängsbacken terräng
Hållvastby gd Lillängen kärr Fridhem lht Horntomskan odling
Hållvastby by /Se Lundby källa ?källa Fyrvreten lht Horsbodakärret odling
Hållvastby gd /Se Lundby källa källa Gammel-Klövmyra lht Humlegårdsbiten åker
Hållvastby by /Se Lustholmen holme Glastäppan lht Hundrudan odling
Hållvastby by /Se Långkärren ägomark Grasstäppan lht Hundstenakäringen terräng
Karlslund bs Långkärret Saknas Grindstugan lht Hägnaden hage
Kastmora gd Långkärret ägomark Grindstugan lht Hägnaden skog
Kastvreten lht Långsjön sjö Grytinge by Hägnaden odling
Kinnmora gd Långsjön sjö Grytingens bt Hägnadsberget berg
Kristinelund torp Långsjön sjö /Se Grytinge, Väster- bebyggelse Hästhagen hage
Kullen gd Långsjön sjö Grytinge, Öster- bebyggelse Hästhagen hage
Kusboda gd Långsjön sjö Gränö äng Hästhagen hage
Källsmora gd Långängen ägomark Gustav Jans hemman Hästhagskärret odling
Källsmora gd Långängsvreten ägomark Gustav Matts hemman Hästsundet terräng
Lagnö ö o. beb. Maren vik Gustavs hemman Hästvärnet odling
Largbacken torp Maren vik Gårdses hemman Hästvärnet odling
Laxtorpet torp Metboviken vik Hagalund lht Ingerhagen odling
Lillboda f.d. torp? Morgraven terräng Hammarbacken lht Jan-Hansvreten vret
?Lundby gd Munkmora hage skogsmark Handlars hemman Jan-Nils-gärdet gärde
Lundby by Munkmora hage skogsmark Harfot äng Jungfruvik vik
Lundby torp Mårtensberg berg Hellmansvreten lht Kabbo odling
Lundby torp Mälarvreten ägomark Horsboda lht Kallkärret odling
Lundby Saknas /Se Mörkmora terräng Hundrudan lht Kalvhagarna odling
Lundby torp /Se Mörkmossen mosse Hållvastby by Kalvhagen hage
Lundbyskog torp /Se Mörtsjön sjö Hållvastby by Kalvhagsbacken landsvägsbacke
Långmora gd Mörtsjön sjö Hållvastbynäs hemman Kalvhagsvreten vret
Långmora gård Norrsjön sjö Hårsboda lht Kalvmyren odling
Långmora gård Norrsjön sjö Hägnaden lht Kalvsveden odling
Långmora gd Norrviken, se Spersbodaviken vik Hägnaden lht Kassån å
Mellangården, Västra gd Norrängkärret ägomark Jan Ers hemman Kastmora(n) odling
Mellangården, Östra gd Nybrobacken höjd Jan Gustavs hemman Kastmorsveden odling
Mellanstugan hmn Nybyggviken vik Jan-Hans lht Kastvreten vret
Mellanstugan Saknas Nyckelmossen mosse Jan-Nils hemman Kinklejde odling
Myrboda Saknas Nyckelmyren ägomark Jerk-Lars lht Kittelberget berg
Norr-Vad by /Se Nydalskärret ägomark Jerusalem lht Kjusbacken landsvägsbacke
Nygärde hemman Nyvreten ägomark Johannesdal lht Klockarknuven kulle
Nysvedjan torp Odlingen ägomark Johans hemman Klockarmossen mosse
Okvista hmn Okvistaviken vik Jägarlund lht Klockarängen urfjäll
Okvista hmn /Se Oskärret betesmark Kalvhagsbacken lht Klockmossbron landsvägsbro
Okvista gd /Se Ploglandet ägomark Kammars hemman Klockmossen mosse
*Olby förr by Porskärret kärr Kastmora torp Klockmossen mosse
*Pedersboda = Persboda torp Prästgärdet Saknas /Se Kastmora hemman Klösmyrakärret odling
Pickhus stuga /Se Prästsvedjan ägomark Kastmora, Lilla hemman Klövmyrarna odling
Prästgården Saknas /Se Rialamalmen triangelpunkt Kastmora, Stora hemman Klövmyrbergen berg
Punskog by Ruden ägomark Kastvreten lht Klövmyrsvedlandet odling
Punskog by Rudsjöbacken terräng Kinnmora bebyggelse Klövmyrvreten vret
Punskog by Rudsjömossarna mossar Kinnmora hemman Knivsättraskogen skog
Punskog Saknas /Se Rudsjön sjö Klevmyra lht Knivsättravretarna vretar
Punskog gd /Se Rudsjön sjö Klevmyra lht Knogen äng
Punskog by /Se Rudsjön sjö /Se Klockars klockarboställe Kobåset vret
Punskog gd /Se Rumsätrasjön sjö Klövmyra lht Kohägnaden hage
Rangmora torp /Se Rumsättrasjön sjö Kolboda torp Kokärret odling
Riala by Rävlyberget berg Koltäppan lht Kolbovreten vret
Riala prästgård /Se Rörkärren kärr Kristinelund lht Kolmiltäppan odling
»Rikkaby» gård Rörkärret ägomark Krogen hemman Kolmilvreten vret
Rumsätra gd Rörmossen ägomark Kråkdal lht Kolmilåkern odling
Rumsätra gd Sandamossen mosse Kullas hemman Koltäppan odling
Rumsätra gd Sandasjön sjö /Se Kullen hemman Kolvallen terräng
Rumsätra by Sandasjön sjö Kusboda hemman Kolvreten vret
Rumsätra by Sandasjön sjö Kuses hemman Kovreten vret
Rörsboda gd Sandbacksberget triangelpunkt Kyrkmossen lht Krangelmossen odling
Sandbacken torp? Sandbackssvedjelandet Saknas Kyrkoherdebostället bebyggelse Kråkdalsmossen mosse
Sandbacken torp? Sanddal ägomark Källbacken lht Kråkdalsveden odling
*Sjöbottningen Saknas Sillsismalmen Saknas Källbacken lht Kullängen odling
*Skaggboda Saknas Sillsismalmen Saknas Källhagen lhter Kutäkärret odling
Slottet f.d. torp? Sjöhagen ägomark Källsmora bebyggelse Kvarnkärret odling
*Stabby Saknas Sjöängen ägomark Källsmora hemman Kvarnkärret odling
Starrmora gård Skaggboberget berg Laggbacken lht Kvarnsvedlandet odling
Starrmora gd Skaggboda ägomark Largbacken lht Kvarnvreten vret
Starrmora gård Skaggbomossen mosse Laxens lht Kvarnängen odling
Starrmora gd Skiren, se Skären sjö Laxtorpet lht Kvarnängen odling
Sättersmossen gård Skiren sjö /Se Lillboda lht Kyrkgärdet gärde
Sätersmossen gd Skratthålet ägomark Lillero lht Kyrkkärret odling
Sätermossen gd Skräddarkärret ägomark Lillgärdsveden lht Kyrkmossen mosse
Sätra by Skären sjö Lillskogen lht Källbacken terräng
Sätra by Skären sjö Lillskogen lht Källhagen odling
Sätra by Snävingen sjö Lillsättra lht Källsmorängen odling
Sätra by Spersbodaviken vik Lugnet hemman Kärren odlingar
Sättra by Spersbodaviken vik Lundby f.d. by Kärren odlingar
Sätra by Starrmora sjön sjö /Se Lundby gård nu statarbyggnad Kärret odling
Sättra Saknas Starrmorasjön sjö Lundbyskog lht Kärret odling
Sätra by Starrmorasjön sjö Lundbytorp lht Kärret kärr
Sätra gd Stenkärret kärr Lustigs hemman Kärret odling
Södergården hmn Stensjön sjö Långmora hemman Kärret kärr
Söder-Vad by /Se Stensjön sjö Långängen hemman Kärråkern odling
Tevreten torp Stensjön sjö Långängsvreten lht Ladängen odling
Tygsätra gd Storberget berg (med triangelpunkt) Lötbacken lht Ladängsmossen mosse
?Uddeby by Storkärren kärr Lövdal lht Laggbacken terräng
Uddeby by Storkärret kärr Mellangården hemman Largbackvreten vret
Uddeby by Strokärret ägomark Mellanstugan hemman Laxmossen odling
Uddeby by Storkärret ägomark Mellanstugan hemman Lillbovreten vret
Uddeby by Storkärret ägomark Morgraven lht Lillgärdet gärde
Uddeby by Strokärrviken vik Mortala äng Lillgärdssveden odling
Uddeby by Storläjde ägomark Mosses lht Lillholmen ö
Uddeby by Stormossen mosse Nerergården hmd Lillkärret odling
Uddeby by Storsjön sjö Nedergården hemman Lillplanke åker
Uddeby by Storsjön sjö Nedergården hemman Lillsandarn gärde
Uddeby by /Se Storsjön sjö Nedergården bebyggelse Lillsjökärret kärr
*Undersvidja gård Storsjön sjö Nederstugan hemman Lillsjön sjö
Utby, se Uddeby by Storsjön sjö Nederstugan hemman Lillsjön sjö
*Vadh Saknas Storsjön sjö Nilses hemman Lillskogen skog
Vad, Norra el. Södra gdr Storskogen skog Njurkulla äng Lillskogen skog
?Vad by Storsvedlandet ägomark Njurlingens hemman Lillskogen skog
Vad by Storängen ägomark Njurskullen hemman Lillvreten vret
Vad by Strybron terräng Noakens lht Lillvreten vret
Vad by Strymossen mosse Norrbacken lht Lillängen kärr
Vad by Stängslen terräng Norrgården hemman Lillängen odling
?Vad by Svartstubben terräng Norrgården hemman Lillängsvreten vret
Vargsätra gård Sveden ägomark Norrgården hemman Lindan odling
Vargsättra gd /Se Svedlandet ägomark Norrstugan hemman Loggärdet gärde
Veda gd Sättra källa källa Norrstugan hemman Lugnegärdet gärde
Veda by /Se Sävkärret ägomark Norrsvedjan lht Lundbykälla källa
Väsby Saknas Söderkärret kärr Nyal hemman Lundbyskog skog
Väsby gd Tjusbacken kummel Nyboda-äng äng Lustholmen ö
»Väsby» gård Tjusbacken kummel Nybygget hemman Långkärren odling
»Verby» gård Tolkmossen mosse Nybygget lht Långkärren odling
Väsby, se även Roslags-Kulla sn gd Torpvreten ägomark Nydal lht Långkärret odling
Västergården gd Tranmyren ägomark Nygärde hemman Långkärret odling
Älgbro torp Tranmyrkärret ägomark Nygärdet hemman Långkärret odling
Östergården gd Trefaldighetskällan källa Nynäs lht Långkärrsvaget odling
Østregrytinge, se Grytinge by Trehörningen sjö Nystugan hemman Långmossen mosse
  Trehörningen sjö Nystugan humman Långsjön sjö
  Trehörningen sjö /Se Nysvedjan hemman Långsjön sjö
  Trollberget berg Nyvreten lht Långudden udde
  Tränningen ägomark Nyvreten lht Långängen odling
  Uddebysjön sjö Näs hemman Långängen odling
  Uddebysjön torrlagd sjö Okvista hemman Långängen odling
  Ugglevad vadställe /Se Olboda lht Långängsvreten vret
  Vadbosjön sjö Olby bebyggelse Lötbacken terräng
  Vadbosjön sjö Per-Jans hemman Löten odling
  Wadsjön, se Vadbosjön sjö Permarken lht Majseslappen odling
  Vargbergen berg Per Ols hemman Marn vik
  Varggrop grop Perses hemman Masthuggkärret odling
  Vaxtunasjön sjö Pickhus del av utjord Mickelsängen odling
  Vennberget berg? Pressvidjan hemman Mjölkudden udde
  Virasjön, se Viren sjö /Se Prestsvedja hemman Mjölnarängen odling
  Viren sjö /Se Prästsvedjan hemman Morgraven ravin
  Vitkärret, Lilla ägomark Pulles lht Mossen mosse
  Vitkärret, Stora ägomark Punskog by Mossen mosse
  Västergärdet ägomark På gärdet hemman Munkmorasjön sjö
  Västerängen ägomark Påtet lht Myren odling
  Älgbron bro Rangmora lht Myren myr
  Ön terräng Riala skola bebyggelse Myren odling
  Östbergby ägomark Rickeby utjordar Myrsvreten vret
    Rickemora äng Mårtensberg berg
    Rosendal lht Mälarvreten vret
    Rosenlund lht Mällstarvreten vret
    Rotmora lhter Märtaskärret odling
    Rumsättra by Mörkmora skog
    Rörsboda äng Mörkmororna skog
    Rösboda bebyggelse Mörkmossen mosse
    Rösboda äng Mörtsjön sjö
    Rösboda, Lilla del av bebyggelse Njurskullängen odling
    Rösboda, Stora del av bebyggelse Njursängarna odling
    Sanda hemman Norrbacken terräng
    Sanda, Lill- lht Norrgranskärret odling
    Sanda, Stor- hemman Norrgårdsgärdet gärde
    Sandal lht Norrgårdsgärdet gärde
    Sandal lht Norrgärdet gärde
    Sandbacken lht Norrgärdet gärde
    Sanddal lht Norrkärren odlingar
    Skaggboda bebyggelse Norrkärret odling
    Skatta-Bergby hemman Norrkärret odling
    Skomakar-Gretas lht Norrsjön sjö
    Skomakarmors lht Norrskogarna Saknas
    Skrabbarboda torp Norrskogarna skog
    Skrabboda torp Norrskogen skog
    Skrubbens torp Norrskogsodlingen odling
    Skrubboda torp Norrsvedjan odling
    Skuggboda äng Norrsvedjan odling
    Slottet lht Norrtäppan odling
    Slottabacken lht Norrviken vik
    Snåret hemman Norrvreten vret
    Solbaddet lht Norrvreten vret
    Spersboda by Norrängen äng
    Starrmora hemman Norrängen odling
    Stenby bebyggelse Norrängskärret odling
    Stensund hmd Nybrokärret kärr
    Stockby hemman Nybron bro
    Storbacken hemman Nybroodlingen odling
    Storgården hemman Nybyggviken vik
    Storlejde lht Nybyggängen odling
    Storängen hemman Nyckelmossen mosse
    Strand hemman Nyckelmyren odling
    Strandbacken lht Nydal odling
    Stubbdal lht Nydalskärret odling
    Svartstubben lht Nygärdet gärde
    Sveden hemman Nyhägnaden odling
    Sågen lht Nykärren odling
    Sågstugan hmd Nykärret äng
    Sättermossen hemman Nylandskärret odling
    Sättra by Nysvedjan odling
    Södergården hemman Nyvreten vret
    Söderstugan hemman Nyvreten odling
    Templet lht Nyängen kärr
    Tevreten lht Näsbohagen hage
    Timundsbacken lht Näsbovreten vret
    Tolvmans hemman Näsboängen odling
    Tolvmans hemman Näset udde
    Tomtbacka hemman Näset näs
    Torpet hemman Odlingen odling
    Torpvreten lht Okvista Storberg berg
    Torpvreten lht Okvistaviken vik
    Trekanten lht Oskärret odling
    Tysättra hmd Parken skog
    Tämunnsbacken lht Permarken odling
    Täppan hmd Ploglandet odling
    Tästugan lht Ploglandet odling
    Tävreten lht Porskärret kärr
    Uddeby by Prästsvedjan odling
    Unrudan lht Puttsved(en) odling
    Uppgården hmd Pålviken odling
    Uppgården bebyggelse Pärloppskärret kärr
    Uppstugan hemman Rangmoragärdena gärden
    Uppstugan hemman Ravalsvreten vret
    Uppstugan hemman Riala-ån å
    Uttersätra torp Rosensveden odling
    Uttersättra by Rotmora(n) odling
    Vad by Rotmora(n) odling
    Vad, Norr- by Rudan urfjäll
    Vad, Söder- by Rudsjöbacken skog
    Vargsättra hemman Rudsjömossarna mosse
    Veda by Rudsjön sjö
    Wennbergens bt Rudsjön, Lill- f.d. sjö
    Wennbergs lht Rumsättrasjön sjö
    Vougtens lht Ryorna odling
    Västanberg del av utjord Råholmen ö
    Västergården hemman Råkärrena odlingar
    Västergården bebyggelse Rävstycket odling
    Västergården hemman Rörkärren kärr
    Västergården hemman Rörkärren odlingar
    Väster-mellangården bebyggelse Rörmossen odling
    Yttersäter avgärda by Sandamossarna mossar
    Åstrands lht Sandamossen mosse
    Älgboda äng Sandasjön sjö
    Älgbrotorp lht Sandaskogen skog
    Östergården bebyggelse Sandbacken terräng
    Östergården hemman Sandbacksberget berg
    Öster- mellangården bebyggelse Sandbackssvedlandet odling
    Östervreten lht Sanddalen odling
      Sandkärret odling
      Sandviken vik
      Sandvreten vret
      Silisismalmen skog
      Sillsismalmen skog
      Simpelvreten vret
      Sjöängen odling
      Sjöängen odling
      Sjöängen odling
      Skaggboda odling
      Skaggboodlingen odling
      Skiren sjö
      Skjutssvedjan odling
      Skogsvretarna vretar
      Skogsvreten vret
      Skomakarmors odling
      Skomakarvreten vret
      Skratthålet odling
      Skären sjö
      Slåttan odling
      Smedjeberget berg
      Småmossarna mossar
      Småängarna ängsfjäll
      Snuten odling
      Snävingen sjö
      Solbaddet odling
      Spersbodaviken vik
      Staffansveden odling
      Stallappen odling
      Starrmora odling
      Starrmoramssen mosse
      Starrmorasjön sjö
      Stenbron bro
      Stenbrovreten vret
      Stenby-skog skog
      Stendörrarna terräng
      Stenkärret kärr
      Stensjön sjö
      Stockby-gärdet gärde
      Stockängen odling
      Storbacken terräng
      Storbacken terräng
      Storberget berg
      Storkärren äng
      Storkäret odling
      Storkärret odling
      Storkärret odling
      Storkärret odling
      Storkärret odling
      Storkärrviken vik
      Storlejdevretarna vretar
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormoss-svaget sänka
      Storplanke åker
      Storsandarn gärde
      Storsjögrundet udde
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storskogen skog
      Storsveden odling
      Storudden udde
      Storängen odling
      Storängen odling
      Storängen odling
      Strandgärdet gärde
      Strybron bro
      Strykärret kärr
      Strymossen mosse
      Stubbdalen odling
      Stubbdalsvreten vret
      Stubbdalsängen odling
      Stängseln odling
      Stängseln odling
      Svarten råsten
      Svartmossen mosse
      Sveden odling
      Sveden odling
      Sveden odling
      Svedjorna odlingar
      Svedlandet odling
      Svedlandet odling
      Svedlandet odling
      Sågbacken terräng
      Sågkärret kärr
      Söderkärret kärr
      Södersidan odlingar
      Södersidan terräng
      Söderskogen skog
      Söderskogsvretarna vretar
      Söderängen odling
      Söderängen odling
      Söderängen äng
      Söderängen urfjäll
      Tegarna åkrar
      Timmerdalen odling
      Tjäldalen terräng
      Tjälmossen mosse
      Tolkmossen mosse
      Tolkängen odling
      Torpvreten vret
      Torpvreten vret
      Torpvreten vret
      Torpvreten vret
      Torpvretsvedlandet odling
      Tranmyren odling
      Tranmyrkärret odling
      Trestallsmossen mosse
      Trindmossen mosse
      Trollberget berg
      Trollbokärret odling
      Trångbergsdalen odling
      Trätskärret odling
      Tväran åker
      Tvärtegen teg
      Tvärtegsvreten vret
      Tysättraängen äng
      Tämunnsbacken landsvägsbacke /Se
      Tämunnsbacken landsvägsbacke
      Ugglevad terräng
      Ugglevadsbacken terräng
      Uppstugbacken terräng
      Utjorden utjord
      Vadbosjön sjö
      Vadbostjärtarna äng
      Vadsjön sjö
      Vargbergen berg
      Vild-dalarna terräng
      Vilddalsveten vret
      Vitbergen berg
      Viten råsten
      Vitkärret, Lilla odling
      Vitkärret, Stora odling
      Vretarna vretar
      Vreten vret
      Våmmen urfjäll
      Västergärdet gärde
      Västergärdet gärde
      Västergärdet gärde
      Västergärdet gärde
      Västergärdet gärde
      Västervreten vret
      Västerkärret odling
      Västerängen odling
      Åkermarken åkrar
      Åttängen odling
      Älgbrogropen grustag
      Älgbron landsvägsbro
      Älggräskärret odling
      Ängelvreten vret
      Ängen odling
      Ängen odling
      Öbron bro
      Ön terräng
      Ön terräng
      Ön odling
      Östbergby odling
      Östergärdet gärde
      Östergärdet gärde
      Östergärdet gärde
      Österhägnaden odling
      Östermossen äng
      Östermyren odling
      Österängen odling
      Österåkrarna åkrar
      Österängen odling

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.