ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Blidö socken : Frötuna och Länna skeppslag : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 85 Naturnamn : 2323 Bebyggelsenamn : 248 Naturnamn : 1538
Blidö sn Abborrkammaren vik Saknas Saknas Saknas Saknas
Blidö socken socken /Se Abborrvarpet vik Blidö sn Adamesberget berg
Blidö sn /Se Adamesberget berg Blidö knivar inbyggarbeteckning Algrundet ö
Blidö sn /Se *-akan ö Kudar inbyggarbeteckning Alkobb ö
Blidö sn /Se Algrundet ögrupp Mellangårdarna inbyggarbeteckning Alkobben ö
Blidö kyrka Saknas /Se Algrundet grund Salsborna inbyggarbeteckning Alskatarna? udde
Alsvik by Alkobb kobbe Sängkammarsborna inbyggarbeteckning Alskaten äng
Alsvik by Alkobben kobbe Adames hemman Alskatgrundet ö
?Alsvik by Alkobben kobbe Almvik bebyggelse Alskäret ö
Alsvik by /Se Alskaten udde Alsvassen bebyggelse Alskärsgrundena öar
Blidö gd Alskaten terräng Alsvik by Alsvassen vik
Blidö el. Fånö säteri Alskatgrundet grund Alsvik by Alsvassen terräng
Blidö gd Alskär del av skär Anders Jans hemman Alsvassgrundena öar
Blidö hg /Se Alskäret skär Anderstugan hemman Alsvasskärrena odlingar
Blidö förr gd /Se Alskäret skär Backas hmd (Alsviks)hamnen vik
?Boda gd Alskäret skär Backas torp Alörn ö
Boda gd Alskärsgrunden grund Berges hmd Alörn ö
Boda gd Alskärskobbarna kobbar Berges hmd. Amerika odl.
Fagervik samh. /Se Alsnäs ägomark Bergshyddan bebyggelse Anders Ers drätt terräng
Fagervik samh. /Se Alsvassgrunden grund Björknäs lht Anskär ö
Fornö, se Fånå el. Blidö säteri Alviken vik Björkudden hmd. Onskär holme
Furusund Saknas Alören förr skär, nu fastland Blidö eller Fånö säteri Anskären skär
Furusund egendom Alören skär Blidö gård säteri Anskären öar
Furusund samhälle och badort *-amban ö Blidö gård säteri Anskärskobbarna öar
Furusund bebyggelse Anskär holme Blidö gård säteri Anskärssundet sund
Furusund samhälle Anskären skär Boda Saknas Antes-holmen ö
Furusund samhälle Anskäret del av ö Bondas hemman Antes-kärret odling
Furusund samhälle Anskäret, Lilla udde Borgö bebyggelse Antesviken Saknas
Furusund samhälle /Se Anskäret, Stora udde Brokholmen bebyggelse Arenskären skär /Se
Furusund gd /Se Anskärs kobbar kobbar Bruket bebyggelse Askarna öar
Furusund samh. Anskärssundet sund Bullerskär villa Asken, L. holme
Fånö, se Blidö säteri Arken grund Bäckas hemman Asken, St. holme
Fånö, tidigare namn på Blidö gd Arken grund /Se Dal-Petters torp Askgrundet ö
Fånö el. Blidö hg Asken, St. o. L. holmar Dufnäs bebyggelse Askklinkan ö
Fånö el. Blidö säteri Asken, St. triangelpunkt Ekholmen villa Askreven fiskeplats
Fånö hg Askholmen, Lilla holme Eklund hmd Askör skär
Fånö, se Blidö förr gd /Se Askholmen, Lilla ö Eknäs gård Askörn ö
Glyxnäs by Askholmen, Lilla holme Eknäsudde lht Askören, V. skär
Glyxnäs by Askholmen, Stora holme Eknö eller Furusund Saknas Askören, Ö. skär
Glyxnäs by /Se Askholmen, Stora ö Fagernäs bebyggelse Askörsgrundet ö
Glyxnäs by /Se Askholmen, Stora holme Finnholmen hmd Aspstycket äng
Glyxnäs by /Se *Askskär ö Fladudden lht Auroraängen terräng
Glyxnäs by /Se Askören skär Fläsknäset hmd Auroraängen terräng
Glyxnäs by /Se Askören, Västra kobbe Fredlarna bebyggelse Badfiskviken vik
Gräskö by Askören, Östra kobbe Fridhem lht Badholmen ö
Gräsön, se Gräskö by Asköresklinkan skär Fridhem lht Badholmensgrundena ö
*Halsö gd o. ö Auroraängen terräng Fridsberg lht Badviken vik
*Halsö gd o. ö Backas terräng Fridsdal lht Badviken vik
*Halsö gd Backas-Vreten terräng Furholmen villa Badviken vik
Horsvärn bebyggelse /Se Badholmen holme Furholmen bebyggelse (villor) Bakvarpet notvarp
Kasberget berg /Se Badholmen holme Lilla Furusund bebyggelse Barnholmen = Löfskär ö
Kudoxa gd Badviken vik Fånö f.d. säteri Barskär ö
Köpmanholm gd /Se Badviken vik Fällgate gd Bassdalen odling
Köpmanholm, se Skarmsund samh. Bakstangskär skär Fällgate bebyggelse Bastubotten odling
Linken gd /Se Bakvarpen vik Förängsudden lht Bastuklubben f.d. ö
*Norrala, se Norröra by Barnholmen, se Badholmen holme Glyxnäs by Bastuviken vik
Norröra o. Söderöra öar Baronen grund Glyxnäs by Bastuviken vik
?Norröra by Barskär skär Grannas hemman Bastuviken vik
Oxhalsö förr ö, nu by Barskär skär m. triangelpunkt Granö bebyggelse Batteriberget berg
Oxhallsö by Bassdalen ägomark Granö bebyggelse Batterislätten terräng
Oxhalsö by Bastuklubben udde Granörn bebyggelse Bengtssonsviken vik
Oxhallsö by Bastuviken vik Gräsken (Gräskörn) torp Berg-Anders-backen terräng
Oxhalsö by Bastuviken vik Gåsö lht Berggrundena öar
Oxhalsö ö o. by Berggrunden grund Hamnängen bebyggelse Bergholmen ö
Oxhalsö förr ö, nu by /Se Bergholmen holme Harön bebyggelse Bergholmsgrundet ö
Oxhalsö by /Se Bergholmen holme Herrgårdarna bebyggelse Bergörn ö
Rödlöga gd o ö Bergholmsgrundet grund Herrnäset lht Björkholmen ö
Sikmarö by Bergören förr skär, nu fastland Horsvärn bebyggelse Björkholmen ö
Sikmarö by Biörkholm, se Skarpluvan holme Horsvärn bebyggelse Björkholmsgrundena öar
Sikmarö gd Björkholmen holme Hälsinghamn bebyggelse Björkholmsgrundet ö
Sikmarö by /Se Björkholmen holme Hästsprång lht Björkholmskobben ö
Skamsund ortnamn /Se Björkholmen holme Högskär lht Björkholmssvaget odling
Skamsund samh. /Se Björkholmen, jfr Byholmen holme Hönan lht Björkskär f.d. ö
Skarmsund gd o. varv /Se Björkholmen, Stora o. Lilla holmar Jan-Lars hemman Björkskäret ö
Skarmsund gd o. varv /Se Björkholmsgrunden grund Jam-Pers-gården hemman Björkskäret = Skäret ö
*Stormenskär, se Rödlöga Storskär skär Björkholmsgrundet grund Jerk Ers hemman Björnudden udde
Sunda gd Björkholmsgrundet, jfr Björkholmen holme Johannesborg lht Björnuddsgrynnan grund
Sunda gd Björkholmskobben kobbe Kalvhagen bebyggelse Blacke skär
?Sunda gd Björkkobben kobbe Karantänsholmen villa Blacke ö
Vagnsunda by *Björkskär holme Karlberg bebyggelse Blidö ö
Vagnsunda by /Se Björkskär ö Karlberg hmd Blidösundet sund
Yxlö by Björkskär parti av ö Karl Eriks inbyggarbeteckning Blidösund sund
Yxlö by /Se Björkskäret skär Karlsborg bebyggelse Blomsteröra(n) ö
Yxlö by /Se Björkskäret skär Karlslund hmd Blomsterörsfladen vik
Ängbotorpet f.d. torp? Björkudden udde Karlsro lht Blomsterörskobbarna öar
  Björnudden udde Karlsäng hmd Blykobb ö
  Björnuddsgrynnan sten Kasholmen bebyggelse Blåbärsholmen ö
  Blacke skär Kjusan villa Lilla Blåbärsholmen ö
  Blacke ö Klippan bebyggelse Stora Blåbärsholmen ö
  Blacke holme Klockargården bebyggelse [Blåbärsholms]fladen vik
  Blacke holme Knuves hemman Blåbärskärret kärr
  Blidö ö Knuvstugan lht Stora Blåbärsmossen mosse
  Blidö ö Kolmilstaden bebyggelse Blötningsholmen f.d. ö
  Blidö ö Kolnäs lht Blötviken vik
  Blidö ö Kolsvik by Bockberget berg
  Blidö ö /Se Kolsvik by Bockbranten terräng
  Blidö triangelpunkt Kolsvik by Bockkrokarna vikar
  Blidö ö Kolsvik by Bockkrokgrundena öar
  Blidö ö o. sn /Se Korpholmen bebyggelse Bockkrokkobben ö
  Blidösund sund Kroksholmarna villa Bocklarhamnen vik
  Blidösundet sund Kråkan villa [Boda]grundena öar
  Blidösund sund Kudoxa by [Boda]viken vik
  Blockören grund Kudoxa by Bodskär ö
  Blomsterören skär Kullbergs lht Bodslätten odling
  Blomsterörskobbarna kobbar Källmyren lht Bodängen terräng
  Blykobb kobbe Källviken bebyggelse Bortgärdet gärde
  Blykobbsrevlar skär Kärret lht Botten odl.
  Blåbärsholmen holme Köpmanholm Saknas Brandsveden odling
  Blåbärsholmsfladen vik Köpmanholm Saknas Brantharan ö
  Blåbärsholmen, Lilla holme Köpmanholm Saknas Brantharknuvarna öar
  Blåbärsholmen, Stora holme Ladviksudd lht Bredkobb ö
  Blötberget grund Lagervik bebyggelse Bredviksfladen vik
  Blötningsholmen holme Larshamn bebyggelse Stora Bredviksfladen vik
  Blötningsholmen udde Latmansudden lht Bredäng odl.
  Blötviken vik Lill-Gräsken lht Bredörn ö
  Blötviken, Stora vik Lillgården bebyggelse Brokholmen f.d. ö
  Blötängen, Stora terräng Lill-Norrgården hemman Bromrisör ö
  Bockbranten höjd Lillnäs bebyggelse Bromskär f.d. ö
  Bockbranten udde Lillstugan hemman Bromskärsholmen ö
  Bockkrokkobben kobbe Lillstugan hemman Bromskärsviken vik
  Bocklarhamn vik Lillängen bebyggelse Brottvik vik
  Bocklarhamn vik Linken torp Broviken vik
  Bodagrunden grund Linken lht Bruksviken vik
  Bodaviken vik Lissvik torp Bruksviken vik
  Bodkobben udde /Se Lissvik lht Brunnskär holme
  Bodskär holme Lugnet lht Brunnskäret ö
  Bodskäret ö Lustigkulla hmd. Brunnskärskobben ö
  Bodskäret skär Långnäsör lht Brunnsviken vik
  Bodskäret skär Långviken bebyggelse Brännskäret ö
  Brakholmen, Stora landfast holme Löfskär bebyggelse Brännskärsgrundena öar
  Brandnäsgrundet grund Marielund bebyggelse Brännskärskobben f.d. ö
  Brandnäsvikan, se Brännäsviken vik Marielund komministerbostad Brännäset näs
  Branten, se Brantstenen ö Mellanstugan hemman Brännäset näs
  Branten grund Munkvik gd Brännäskobbarna öar
  Branten skär Munkvik lht Brännässkaten udde
  Brantharan ö Nedergården hemman Brännäsviken vik
  Brantharan kobbe Nedergården hemman Brännäsörn ö
  Brantharan skär Nederstugan hemman Bullerskär ö
  Branthargrundet grund Nelkudden torp Bullerskär ö
  Brantharknuvarna skär Nordstedts lht Bullerskärsörn ö
  Brantharsten grund Norrgården, Lill- Saknas Bullerskärsörn ö
  Brantstenen ö Norrgården bebyggelse Buskfladen vik
  Brantstenen sten Norrgården f.d. hemman Buskskäret ö
  Bredberget, Västra kobbe Norrgården hemman Buskskärsknartarna skär
  Bredberget, Östra kobbe Norrgården hemman Buskskärsknartarna öar
  Bredbådan kobbe Norrnäs bebyggelse Buskskärskobben ö
  *Bredhara ö Norrsund bebyggelse Bybackarna terräng
  Bredhara holme Norröra bebyggelse Byfladen vik
  ?Bredkobben ö Norröra by Byholmen ö
  Bredkobben kobbe Norröra by Byholmen ö
  Bredkobben kobbe Nybo f.d. lht. (villa) Byviken vik
  Bredkobbsutbergen skär Nystugan hemman Byviken f.d. vik
  Bredskär, Stora ö Nystugan hemman Byviken vik
  Bredskär, Stora skär Oxhalsö bebyggelse Byviken vik
  Bredskäret skär Oxhalsö bebyggelse Byängen odling
  Bredskärsfladen fjärd Oxhalsö by Byöran f.d. ö
  Bredskärsgrunden grund Oxhalsö by Bådarn(?) odling
  Bredskärskobbarna kobbar Parkudden bebyggelse Båtkobben ö
  Bredskärskobben kobbe Petersberg torp Båtmästarna stenar
  Bredskärslunsen parti av skär Prästgården komministerbostad Båtnäskobbarna öar
  Bredviksfladen vik Gamla prästgården hemman Båtnäsviken vik
  Bredviksfladen, Stora vik Rackarbacken bebyggelse Båtsmanshamnen vik
  Bredören ö Rosenvik bebyggelse Båtstad(?) terräng
  Bredören, (resp. *Bredön) holme Rosliden bebyggelse Botstadbotten odl.
  Bredören skär Rödlöga Saknas Båtstadviken vik
  Brokholmen, se Stora Brakholmen holme Rödlöga Saknas Båtviken vik
  Brokholmen, Lilla udde Rådmansholmen lht Båtvikgrundet ö
  Brokholmen, Stora halvö Sandviken bebyggelse Båtvikskaten udde
  Bromrisör holme Sikmarö Saknas Båtörn ö
  Bromrisör holme Sillvikudden lht Båtörsviken vik
  Bromskär udde Själbottna bebyggelse Bönhusholmen ö
  Bromskär del av ö Själbottna Saknas Dalkarl-landena odl.
  Bromskär udde Själbottna Saknas Delarna odling
  Bromskär halvö Själbottna Saknas Demansör ö
  Bromskär, Norr- udde Själsand Saknas Demansör(n) ö
  Bromskär, Söder udde Sjöhagen bebyggelse Djupgrundet f.d. ö
  Bromskärsholmen udde Sjöstugan hemman Djupkobbarna öar
  Bromskärsviken vik Skarmsund bebyggelse Inre Djupkobben ö
  Bromskärsviken, Norr- vik Skarmsunds varv varv Yttre Djupkobben ö
  Broviken vik Skarpholmen hmd Djupnäset näs
  Bruksviken vik Skates hemman Djupnäsudden udde
  Brunnskäret ö Skoghem lht Djupsundet sund
  Brunnskäret skär Skogsvik lht Djupsundet vik
  Brunnskärsbådan skär Skutvrak bebyggelse Djupudden udde
  Brunnskärskobben kobbe Skårviken lht Djupviken vik
  Bryggan, Norra o. Södra bryggor Skönvik bebyggelse Douhanskärret? odl.
  Brynhällan kobbe Solbaddet torp Dregelskärsgrund ö
  Bränngärdet grund Starrbäck bebyggelse Dregelskärsharan ö
  Brännharan ö Stenboms lht Drängsmarn terräng
  Brännharan kobbe Stor-Norrgården hemman Drängmarsviken vik
  Brännskär holme Stornäset hmd Drängsmarudden udde
  Brännskäret ö Storvik bebyggelse Duvkällan Saknas
  Brännskäret skär Storäng bebyggelse Norra Dymlingharen ö
  Brännskärsgrunden skär Strömsnäs lht Norra Dymlingharan skär
  Brännvinskobben kobbe Strömsviken bebyggelse Stora Dymlingharan skär
  Brännvinskärret terräng Stugholmen bebyggelse Stora Dymlingharan ö
  Brännäset näs Stämmarsund bebyggelse Södra Dymlingharan ö
  Brännäskobbarna kobbar Sunda förr by Dymlingharorna ögrupp
  Brännnässkaten skär Sunda förr by Dymlingharören skär
  Brännäsviken vik Sundet lht Dymlingharörn ö
  Brännäsviken vik Sundgrens bt Dymmelviken Saknas
  Brännäsören skär Sundängen bebyggelse Dyvassängen odling
  Bullerskiär, se Fångskären skär Svanö villa Dyviken vik
  Bullerskär ö Svartlöga by Dämmansör skär
  Bullerskär holme Svartlöga by Dödgubben ö
  Bullerskär ö Svartlöga by Dödgubben skär
  Bullerskärsören holme Svarvarholmen lht Dödgubbsviken vik
  *Bullerskär holmar Svenska högarna bebyggelse Dödgubbviken vik
  Busen kobbe Södergården bebyggelse Lilla Ekensäcken ö
  Busen kobbe /Se Södergården hemman Stora Ekensäcken ö
  Buskfladen vik Söderäng bebyggelse Ekensäcksgrundet ö
  Buskskär holme Söderöra by Ekholmen ö
  Buskskäret, Lilla skär Tolvmans hemman Emmaskäret ö
  Buskskäret, Stora ö Tripoli lht Enskär ö
  Buskskäret, Stora skär Udden hemman Enskär f.d. ö
  Buskskärsknartarna kobbar Underhållet lht Enskär betesplats
  Buskskärsknartarna skär Uppstugan hemman Enskärsgrunderna öar
  Byfladen vik Vagnsunda by Enskärs Norrskaten udde
  Byholmen holme (Vagnsunda-), Edet bebyggelse Enskärsskottet vik
  Byholmen holme Vallbergsudden hmd. Enskärssundet sund
  Byholmen holme Vassens bt Enskärsvallen terräng
  Byholmen holme Vessmansudden lht Erik Olsvarpet öar
  Byholmssundet, Norra o. Södra sund Vestermans hemman Fagervik vik
  Byholmsudden udde Väderhålet lht Fagerö ö
  Byviken vik Västergården hemman Finngropen vik
  Byviken vik Västergården hemman Finngummestäppan odl.
  Byviken vik Västernäs lht Finngummesudden udde
  Byviken torrlagd vik Västerudden bebyggelse Finngummesviken vik
  Byviken vik Västerö bebyggelse Finnhagen hage
  Byängen ägomark Yxlan pst. Finnholmen f.d. ö
  Byören udde? Yxlö by Finnholsmarn f.d. sjö
  Bådden ägomark Yxlö by Finnholmsviken vik
  Båtdraget terräng Yxlö by Finnviken vik
  Båthuuswijken, se Linkfladen vik [Yxlö]ed bebyggelse Fisklösan vik
  Båtkobben kobbe Yxlöstrand bebyggelse Fjärdgrundet ö
  Båtnäskobbarna kobbar Yxlövik bebyggelse Fjärdskären skär
  Båtnäsviken vik Älfsnäs bebyggelse Fjärdskärena öar
  Båtsmanshamnen vik Ängbotorpet torp Fjärdskärsgrundet ö
  Båtstaviken vik Ängskär skärgård Fladen vik
  Båtudden udde Örarna bebyggelse Fladen vik
  Båtviken vik Österbåts bebyggelse Fladen vik
  Båtvikskaten udde Österbåts bebyggelse Fladen vik
  Båtören skär Österbåts gd Fladen sund
  Båtörsviken vik Österstugan hemman Flatskollorna öar
  Bäckharan skär /Se Östervik bebyggelse Flånorna stenrevlar
  Bäckharan kobbe Österviken bebyggelse Fläsknäset näs
  Bäckskär skär Österäng hemman Fläsknäsholmen ö
  Bäckskäret skär Österäng bebyggelse Fläsknäsudden udde
  Bäckskärskobben kobbe   Franses-haran ö
  Bäckviken vik   Friesens park terräng
  *Börsthamn hamn   Furholmen ö
  Demansör skär   Fruholmen skär
  Demansören ö   Furholmen udde
  Demansören skär   Furholmen f.d. ö
  Djupgrundet udde   Inre Furholmen f.d. ö
  Djupkobben, Inra kobbe   Yttre Furholmen f.d. ö
  Djupkobben, Yttra kobbe   Furskär f.d. ö
  Djupnäset näs   Furströmmen sund
  Djupsundet sund   Furusundsfjärden fjärd
  Djupsundet vik   Furusundsskaten udde
  Djupudden udde   Fårgelbäcken odl.
  *Djupviken vik   Fångskären skär
  Djupviken vik   Fångskärena öar
  Djupviken vik   Fårörarna skär
  Djurgårdar terräng   Fårslangen udde
  Dolmansören holme   Fåröarna öar
  Doppingarna grund   Fårörarna öar
  Dorkub-en, se Dörrkobben ö   Fäbomshagen hage
  Draget udde?   Fäkobben f.d. ö
  *Draggrundsskär ö   Fäkobbviken vik
  Draken grund   Lilla Fällgatholmen ö
  Dregelskär holme   Stora Fällgatholmen ö
  Dregelskärsgrund holme   Fällgatudden udde
  Dregelskärsgrundet grund   Fällgatviken vik
  Dregelskärsharan kobbe   Fästvarpet vik
  Dr(e)grundskär holme   Fästvarpsören udde
  Drängmansudden, se Drängmarsudden udde   Fästvarpörn ö
  Drängmarsudden udde   Fäörn ö
  Drängsmarsudden udde   Förängarna odl.
  Drängsmarsviken, Norra vik   Förängen terräng
  Drängsmarsviken, Södra vik   Stora Förängen odling
  Dymlingharan, Norra skär   Lilla Förängen odling
  Dymlingharan, Stora ö   Förängsbacken terräng
  Dymlingharan, St. holme   Förängsudden udde
  Dymlingharan, Stora skär   Gammelgårdsbacken terräng
  Dymlingharan, Södra skär   Gammelhästen terräng
  Dymlingharören kobbe   Gammelkärret odl.
  Dymlingsörn holme   Gammelskaftvarpet notvarp
  Dymmelviken vik   Gammelskäret ö
  Dymmelviken vik   Gammelskärskobben ö
  Dymmelviken vik /Se   Garnante ö
  Dyvassäng ägomark   Garnantsudden udde
  Dämman sten   Gersviken vik
  Dämmansör holme   Getkobben ö
  Dödgubben udde   Getskällan ö
  Dödgubbsviken vik   Gillerskäret ö
  Dödmansön, se Demansören ö   Gillerskärsbergena berg
  Dörrkobben ö   Gillingsörn skär
  Dörrkobben kobbe   Gillingsörn ö
  Edsavijken, se Yxlö-Edsviken vik   Gistskäret terräng
  Edsviken vik   Gjusharan ö
  Egglösa, se Ägglösen ö   Gjusharan skär
  Ekensäcken, Lilla skär   Glasstenskobben ö
  Ekensäcken, Stora skär   Glisbergena berg
  Ekensäcken, Stora o. Lilla holmar   Grabbholmen ö
  Ekensäcken, Lilla o. Stora skär /Se   Grabbholmsviken vik
  Ekensäcksgrundet grund   Grannas-haran ö
  Ekholmen holme   Gransundet vik
  Ekholmen holme   Granö f.d. ö
  Eknäsgrundet skär   Granö ö
  Eknäsudden udde   Granörn ö
  *Eknäsudden udde   Granösundet vik
  Eknöströmmen sund   Granösundet sund
  Ekudden udde   Granöudden udde
  Elgharan, se Älgharan, Stora ö   Gropkobben ö
  Eneskäret skär   Grundena öar
  Engelsman holme   Grundet f.d. ö
  Stora Engskär, se Ängskär ö   Grundsundet sund
  Enskär ö   Grundsundet sund
  Enskär holme   Grundsundet sund
  Enskär ö   Grundsängen odl.
  ?Enskär, Lilla o. Stora öar   Grundviken vik
  Enskär, Lilla f.d. ö   Grundvikskärret odling
  Enskär, Stora halvö   Grusgrundet ö
  Enskärsgrunden skär   Grytfjärden fjärd
  Enskärskobben kobbe   Gräsgrundet ö
  Enskärsskottet vik   Gräsgrundet ö
  Enskärssundet sund   Gräskö ö
  Erik-Olsvarpet skär   Gräskläpp ö
  Erskobben, Anders- kobbe   Gräsköfjärden fjärd
  *Eskärshara ö   Gräsörn ö
  *Eskärskobbarna öar   Grönholmen ö
  Fagernäset näs   Gubbasörn ö
  Fagervik vik   Gubben ö
  Fagerön ö   Gubbudden udde
  Fagerön ö   Gudsriksholmen ö
  Fahlgatzholmen, se Fällgatholmen holme   Gudsriksviken vik
  *Falgatö holme   Gudungsstrand ögrupp
  Farfarskobben kobbe   Gudungsstrand skär
  Farsan dubbelkobbe   Gulknuven ö
  Finnflyttjan skär   Gulkobb ö
  Finngropen bukt   Gullillaör område
  Finngropen vik   Gullillaör område
  Finnholmsmaren torrlagd sjö   Gullstensstrand terräng
  Finnholmsviken vik   Gumsholmarna öar
  Finnviken vik   Gumskobbarna öar
  Fisklösan bukt   Gungjorden odling
  Fisklöra(n) vik /Se   Gårdsviken vik
  Fjärdskären skär   Gårdsviken vik
  Fjärdskäret skär   Gåsskäret ö
  Fjärdskärsgrund kobbe, (med triangelpunkt)   Gåsö ö
  Fjärdskärsgrundet grund   Gäldstuggrundet ö
  Fjärdskärskobben kobbe   Gärdörn f.d. ö
  Fladbergen kobbe   Hagelbäcksudden udde
  Fladen fjärd   Hagen odl.
  Fladen vik   Hagudden udde
  Fladen vik   Hakholmarna ögrupp
  Fladen sjö   Hallskär ö
  Fladen vik   Hallskärsgrundet ö
  Fladkobben kobbe   Hallskärskobb skär
  Fladkobben kobbe   Hallskärskobben ö
  Fladudden udde   Halmörn ö
  Flakgrunden grund   Halsskäret ö
  Flatskollorna kobbar   Hammarskäret ö
  Flunderkobbarna kobbar   Hammarskärsviken vik
  Flunderkobben kobbe   Hamnbergsörn f.d. ö
  Flyttjan kobbe   Hamnbergsörnsviken vik
  Flyttjan, Lill- skär   Hamnen vikar
  Flyttjan, Stor- skär   Hamnholmen f.d. ö
  Fläskenässkatan, se Fläsknäsudden udde   Hamnholmsudden udde
  Fläsknäsholmen holme   Hamnholmsviken vik
  Fläsknäsudden udde   Hamnkobben ö
  Fredel-, Ut skärgård   Havsskäret ö
  Furholmen holme   Hemgärdet gärde
  Furholmen holme   Hemgärdet odl.
  Furholmen holme   Hemgärdet gärde
  Furholmsviken vik   Hemgärdet gärde
  Furusund sund   Hemlandet ö
  Furusund ö   Hemsundet sjö
  *Furusund sund   Herr-Andersören udde
  Furusund Saknas   Herr-Andersörn ö
  *Furusund sund   Herrgårdsgärdet gärde
  *Furusund sund   Herrnäset näs
  Furusund badort o. ev. ö   Herrnäsudden udde
  Furusundsskaten udde   Holmberget berg
  Furöholmen holme /Se   Holmen f.d. ö
  ?Fyrbiträdeskobben ö   Holmen närmast ö ö
  Fyrbiträdeskobben kobbe   Holmörarna öar
  Fyrmastaren kobbar   Horsvärnet terräng
  Fyrviken vik   Horsvärnsviken vik
  Fyrudden udde   Hundgrundet ö
  Fångskären skär   Hundgrundet ö
  Fångskären holmar   Hundskär ö
  Fånösundet, se Blidösundet sund   Hundskär ö
  Fårörarna holmar   Hundskärsknuvarna öar
  Fähusharan kobbe   Norra Hundskärsknuven ö
  Fäkobben vik   Södra Hundskärsknuven ö
  Fäkobbviken vik   Hundskärskobben ö
  Fällgathomen, St. o. L. holme   Hundskärskobben ö
  Fällgatholmen, Lilla holme   Hundskärs utberget ö
  Fällgatholmen, Stora holme   Hundsviken vik
  Fällgatholmen, Stora holme   Håksnäset terräng
  Fällgatudden udde   Håknässkott notvarp
  Fällgatviken vik   Hägnad-klippan ö
  *Fänesundet sund   Hälsinghamnsviken vik
  Fästvarpet vik   Hästbådan grund
  Fästvarpören udde   Hästhagen terräng
  Fäören skär   Hästhagen terräng
  Förängen ägomark   Hästskär ö
  Förängen, Lilla terräng   Hästskär skär
  Förängen, Stora terräng   Hästskärsknartarna öar
  Förängen terräng /Se   Hästskärskobbarna öar
  Förängsbacken backe   Hästsprångsströmmen sund
  Förängsudden udde   Högharan = Kinarharan ö
  Gaffelkobb kobbe   Högkobben ö
  Gammelhästen terräng   Högkobben ö
  Gammelskäret skär   Högkobben ö
  Gammelskärskobben kobbe   Högskär ö
  Garnante holme   Högskär ö
  Garnantsudden udde   Högskär f.d. ö
  *Genskären öar   Högskäret f.d. ö
  *Genskären grund?   Högskärsbranten terräng
  *Genskären grund?   Högskärskobben ö
  Getberget, Lill- berg   Högskärsmarn kärr
  Getberget, Stor- berg   Högskärsviken vik
  Getholmen skär   Högudden udde
  Getskällan holme   Hönsholmen ö
  Getskällan holme   Idkroken vik
  Gibraltar triangelpunkt   Idkroken vik
  Gibraltar brygga triangelpunkt   Västra Idskär skär
  Gillerskäret terräng   Idskärena öar
  Gillerskärsbergen skär   Stora Idskäret ö
  Gillingsören skär   Idskärsgrundet ö
  Gillingsörn skär   Idsten flyttblock
  Gillstugrundet grund   Iljersharan, Stora, Lilla skär
  Gillstugrundet grund   Lilla Iljeskärsharan ö
  Gillöga - Storskär ö   Stora Iljeskärsharan ö
  Gillöga, Lill- skär   Iljeskärsharorna öar
  Gillögafjärden fjärd   Innerharan skär
  Gillöga Skärgård skärgård   Innerharan ö
  Gillöga - Storskär skär med triangelpunkt   Insjön = Träsket sjö
  *Giälan, Stora ö   Insjön sjö
  Gjusharan, Östra skär   Jan - Perskobben ö
  Gjusharan skär   Johan Jans Antasgrundet ö
  Gjusharan skär   Judskäret ö
  Gjusharan skär /Se   Jutgrunden grund
  Gjuskobben kobbe   Julgrundena öar
  Gjusrudden udde   Jåpersbacken terräng
  Glasstenskobben kobbe   Jåpershamnen vik
  Glimten gund   Järnharan ö
  Glisbergen berg   Jölpan ö
  Grabbholmsviken vik   Jölpan skär
  grabholmen, se Ekholmen holme   Jölpan ö
  Granö ö   Kalksmacken vik
  Granö udde   Kallskärsfjärden fjärd
  Granö del av ö   Kalvhagen odling
  Granö ö   Kalvholmen ö
  Granö ö   Kalviken vik
  Granö ö   Kanalen sund
  Granö halvö   Kapelseberget berg
  Granö ö   Karantänsholmen ö
  Granören, (resp. Granöören) holme   Karl-Jonsudden udde
  Granösundet vik   Karlsudd(en) udde
  Granösundet sund   Karlsuddsviken vik
  Granöudden udde   Kasberget berg
  Granöören holme   Kasberget berg
  Granöören ö   Kasberget berg
  Granö ören holme   Kasberget berg
  Graskoö, se Gräskö ö   Kasholmen f.d. ö
  Gropkobben kobbe   Kasholmsberget berg
  Grundet grund   Katrinasholmen Saknas
  Grundviken vik   Kattörn ö
  Grundviken vik   Kikargrundena öar
  Grundvikskärret terräng   Västra Kikargrundet ö
  Grusgrundet grund   Östra Kikargrundet ö
  *Grånön ö   Kikarharan ö
  *Gränö ö   Kikarkobben ö
  Gränöen, se Granö ö   Kilen vik
  gränöhn, se Granö udde   Kilan skär
  Gränön, se Granö ö   Kilviken vik
  Gränön, se Granö ö   Kilviksudden udde
  *Gränön udde   Kistörn ö
  Gränöran, se Granöören holme   Kistörnsgrundet ö
  Gränöran, se Granöören ö   Kjusorna odlingar
  *Gränöran holme   Kjusorna odlingar
  Gräsgrundet grund   Klintkobbarna f.d. öar
  Gräsgrundet grund   Klitagrundena öar
  Gräsgrundet udde   Klobben terräng
  Gräsgrundet kobbe, (med triangelpunkt)   Klockgrundena öar
  Gräsharan ö   Klubben terräng
  Gräsharan skär   Klubbviken vik
  Gräskagropen vik   Klubbviken vik
  Gräskelandet, se Gräskö ö   Klubbörn ö
  *Gräskelandet ö   Kläppan ö
  Gärskläppen skär   Kläppan holme
  Gräskobben ö   Klövvikarna vikar
  Gräskobben kobbe   Knaggrund ö
  Gräskobben kobbe   Kobben ö
  Gräskö ö   Kobben i hålet ö
  Gräskö ö   Kobben i två ö
  Gräskö ö   Koberget berg
  Gräskö ö   Kokobben ö
  Gräskö, Lilla ö   Kolauddarna uddar
  Gräsköfjärden fjärd   Kolebergena (?) berg
  Gräskön ö   Kolkobben f.d. ö
  Gräskö ö   Kolnäset näs
  Gräskö ö   Kolsvikmyren odling
  Gräskö ö   Kolsviknorrgärdet gärde
  Gräskö ö   Kolsvikviken vik
  Gräskö, Lilla holme   [Kilsvik]viken vik
  Gräskö, L. holme   Kolsvikvärn vik
  Gräskö, St (resp, Gräskö) ö   Kolsviksvärn bukt
  Gräskö ö   Korpholmen f.d. ö
  Gräskö, Lilla ö   Korpholmen ö
  Gräskö ö /Se   Lilla Korpholmen ö
  Gräsköfjärden fjärd   Korpholmssundet sund
  Gräskösundet sund   Korsgrundet ö
  *Gräsören ö   Korsskäet ö
  Gräsören förr skär, nu fastland   Kovallen terräng
  Grönholmen holme   Kovila(n) terräng
  Grönholmen holme   Kovilan ö
  Grönöholm, se Byholmen holme   Kremnäset näs
  Gubbasören skär   Kremnäsören ö
  Gubben skär   Kristineholmen f.d. ö
  Gubbkobben kobbe   Kristineholmsudden udde
  Gubbudden udde   Krokan vik
  Gudsriksholmen holme   Kroken vik
  Gudsriksviken vik   Krokgrundet ö
  Gudungstrand skär m. triangelpunkt   Kroksholmarna öar
  Gulgrunden grund   Kroksholmarna holmar
  Gulharen skär /Se   Kroksö ö
  Gulklinten kobbe   Kroksö holme
  Gulknuven skär   Kroksö, L. skär
  Gulkobb kobbe   Kroksöfladen vik
  Gullharan kobbe   Kroksögrundet ö
  Gullkobben kobbe   Kroksöhålet sund
  Gullkullen kobbe   Kroksöudden udde
  Gullstensstrand strandområde   Kroksövassen terräng
  Gulskäret skär   Kroppåsviken vik
  Gulskäret, Lill- skär   Kråkan ö
  Gulskäret, Stor- skär   Kråkan holme
  Gumsharan skär /Se   Kråkgrundet ö
  Gumsharan, Lill- skär   Kråknäset näs
  Gumsharan, Stor- skär   Kråknäsviken vik
  Gumskobbarna kobbar   Kråkungarna ö
  *Gunnarsör, se *Gunnilas örar skär   Krämnäsudden udde
  *Gunnilas örar skär   Kudoxa ö
  *Gunnilas örar skär   Kudoxgrundena öar
  Gåsskäret skär   Kullbergsudden udde
  Gåsö ö   Kullbergsviken vik
  Gåsö ö   Kummelgrundena öar
  Gåsö o. Gåsö, L. holmar   Kummelgrundet ö
  Gåsö ö   Kummelkobben ö
  Stora Gååsörn, se Gåsö ö   Kummelnäset f.d. näs
  Gärdören udde   Kummelnäsgärdet gärde
  Gärsviken vik   Kummelvreten vret
  Gölpan skär   Kungshamn vik
  Gölpan skär   Kvarnberget berg
  Gölpan skär /Se   Kvarnberget berg
  Gölpan skär /Se   Kvarnberget berg
  *Hackan ö   Kvarngärdet gärde
  Hakholmarna ögrupp   Kvarngärdet odl.
  Hakholmarna ögrupp /Se   Kvarnstensholmen ö
  *Hallskrogsön ö   Kvarnstensholmen skär
  Hallskär ö   Kvarnstenskärret odling
  Hallskär skär   Kvarnudden udde
  Hallskärsgrundet skär   Kvarnviken vik
  Hallskärskobben kobbe   Kyrkfladen vik
  Hallstenskobben kobbe   Södra Kyrkfladen vik
  Halmören, Lilla skär   Kyrkhamnsudden udde
  Halmören, Stora skär   Kyrkhamnen vik
  Halsskär skär   Kyrkholmen ö
  Halsskäret skär   Kyrkviken vik
  Halsskärskobbarna kobbar   Kåvan skär
  Halsö, se Fagerön ö   Norra Kåvan ö
  *Halsø gd o. ö?   Södra Kåvan ö
  Halsöhn, se Furusund ö   Kåvarna öar
  *Halsön ö   Källviken vik
  Halsön ö   Käppgrundena öar
  Halvvägskobben kobbe   Käringholmen ö
  Hambergsören udde   Käringholmen f.d. ö
  Hambergsöresviken vik   Käringholmsgrundet ö
  Hammarlötan strandparti   Käringkobben f.d. ö
  Hammarskäret udde   Käringudden udde
  Hammarskärsviken vik   Käringudden udde
  *Hamnkobben ö   [Köpmansholms]skaten udde
  Hamnen vik   Labbkobb ö
  Hamnen vik   Ladkärret odling
  Hamnen vik   Ladviken vik
  Hamnholmen udde   Ladviken vik
  Hamnholmsviken vik   Ladviksudd udde
  Hamnkobben kobbe   Ladviksudden udde
  Hamnkobben kobbe   Ladängen odling
  Hamnkobben kobbe   Ladängen äng
  Hamnkobben kobbe   Lammholmarna öar
  Hamnkobbsknuven kobbe   Lammholmarna holmar
  ?Hamnskär ö   Lammholmen f.d. ö
  Hamnskär skär   Lilla Lammholmen ö
  Hamnskäret ö   Stora Lammholmen ö
  Hamnskäret skär   Lammskär ö
  Hamnskäret, Lilla skär   Lammskär holme
  Hamnängen terräng   Lammör udde
  *Harnskären öar   Lammör(n) f.d. ö
  *Harön del av ö   Lammörssundet vik
  Harön udde   Lammörsviken vik
  Harön ö   Landslätten odling
  Hasselbacken terräng   Landsvägskärret kärr
  Hemsundet insjö   Landsvägskärret kärr
  Hemsundet sjö   Laxgrund f.d. ö
  Hemängen ägomark   Laxvarp vik
  Herr-Andersören skär   Leran vik
  Herrnäsgrundet grund   Lill-Gunskäret ö
  Herskaten, se Skaten udde   Lill-Asken ö
  *Hersön ö   Lill-Blåbärsholms-grundet ö
  *Hersörn holme   Lillgetberget berg
  Himmelskär skär   Lillgrundet ö
  Himmelskärskobben kobbe   Lillgrundet ö
  Hjortronskär skär   Lill-Gräskö ö
  Holmen närmast Ö holme   Lill-Gåsö ö
  Holmsundet, Norr- vik   Lill-Gumsharan ö
  Holmsundet, Söder- vik   Lillgärdet gärde
  Holmudden, Norr- udde   Lillholmen ö
  Holmörarna skär   Lillklubben terräng
  Horsvärnet terräng /Se   Lill-Klövviken vik
  Horsvärnsviken vik   Lill - Kroksö ö
  Humlorna grund   Lill - Kåvarn ö
  Hundgropen strandparti   Lillkärret odling
  Hundgrundet grund   Lill - Norrstenörn ö
  Hundgrundet grund   Lillnäset näs
  Hundgrundet skär   Lillnäsudden udde
  Hundskär ö   Lill-Salskäret ö
  Hundskär holme   Lill-Sandviken vik
  Hundskär skär   Lillskogberget berg
  Hundskär skär m. triangelpunkt   Lillskogen skog
  Hundskärsknuvarna kobbar   Lillskogen skog
  Hundskärskobben kobbe   Lill-Skrakskäret ö
  Hundsviken vik   Lillskärgården ögrupp
  Hvitkubbarna, se Vikkobbarna öar   Lill-Skötkobben ö
  Hysängen ägomark   Lill - Sundskäret ö
  Håbholmen, se Stugholmen holme   Lill-Trösslan ö
  Håksnäset terräng   Lill-Tviklubban ö
  Hägnaden ägomark   Lill-Yxlan ö
  Hägnadklippan skär   Lill-Ådör ö
  Hällstenskobben kobbe   Lillängsviken vik
  Hälsinghamnsviken vik   Lillö ö
  *Härakobben kobbe   Lill-Örhara ö
  Hästbådan, Norra skär   Lillövadet sund
  Hästbådan, Södra skär   Limpan ö
  Hästskär skär   Lindholmen ö
  Hästskärsknartarna kobbar   Linken terräng
  Hästskärskobbarna kobbar   Linkfladen vik
  Hästsprångsviken vik   Linkmarn f.d. mar
  *Hög-- ö   Linkviken, Ö. vik
  Högfjärden fjärd   Lissviken vik
  Högfjärden fjärd   Lissviken vik
  Högfjärden fjärd   Lissvikfladen vik
  Högharan ö   Lissvikslätten odl.
  Högharan skär m. triangelpunkt   Ljusstaken ö
  Högharkobben kobbe   Lortviken vik
  Högkobben kobbe   Lortviken vik
  Högkobben kobbe   Långbådan ö
  Högkobben, Norra kobbe   Långbäcken kärr
  Högkobben kobbe   Långgrund ö
  Högkobben kobbe   Långgrundet ö
  Högskär, Lilla skär   Långgrundet ö
  Högskär, Stora skär   Långharan ö
  Högskär skär   Långharan ö
  Högskär, Lill- skär   Långholmen ö
  Högskäret, Stor- skär   Långkobb ö
  Högskäret udde   Långkobben ö
  Högskäret skär   Långkobben ö
  Högskärsfladen sumpmark   Långnäset näs
  Högskärskobbarna, Västra kobbar   Långnäset näs
  Högskärskobbarna kobbar   Långnäset näs
  Högskärskobben, Lill- kobbe   Långnäset näs
  Högskärsviken vik   Långnäsgrundet f.d. ö
  Högudden udde   Långnäsholmarna öar
  Hönsholmen udde   Långnäsholmsgrudena öar
  Hörnbrottet grund   Långnäsodlingen odling
  *Höttergryndan grund   Långnäsudden udde
  Hötterviken vik   Långnäsudden udde
  Idskäret, Stora skär   Långnäsviken vik
  Idskäret, Södra skär   Långnäsör udde
  Idskäret, Västra skär   Långnäsörn f.d. ö
  Idskäret, Östra skär   Långskaten udde
  Idskärsgrundet grund   Långskottberget ö
  Iljeskärsharan, Lilla skär m. triangelpunkt   Långskottkobben ö
  ?Iljeskärsharan, Stora ö   Långskär ö
  Iljeskärsharan, Stora skär   Långskär udde
  In-Fredel ögrupp   Långskäret f.d. ö
  In-Fredel ögrupp   Långskärsgrundena öar
  In-Fredel triangelpunkt   Lilla Långskärsharan ö
  *Ingelsbodan, Stora ö   Stora Långskärharan ö
  *Ingmundskär ö   Långskärsinnerharan skär
  Innerharan skär   Långskärs innerharan ö
  Innerharan skär /Se   Långskärskobben ö
  Inner-Tärnan ö   Långksärsudden udde
  Inre Snäfringen, se Snevingen ö   Långksärs ytterharan ö
  Insjön sjö /Se   Långstrand terräng
  Jerkerskobben kobbe   Långstrand terräng
  Judskäret ö   Långstrand terräng
  Judskäret holme   Långudden udde
  Judskäret skär   Långviken odling
  Judskäret skär   Långviken vik
  Judskärshällan kobbe   Långviken vik
  Judksärshällan skär   Lilla Långviksholmen ö
  Judskärsklintarna kobbar   Stora Långviksholmen ö
  Judskärsklintarna holmar   Långängen äng
  Jungfru Maria-dansen stenlabyrint /Se   Långängsviken vik
  Jungfru Marie-ringen stenlabyrint /Se   Långängsviken vik
  Jungfruringen stenlabyrint /Se   Lännbergsbacken terräng
  Jutgrunden grund   Lännbergsgrundet ö
  Jutsk-r, se Judskäret ö   Lännmänsbådan ö
  *Jutskär holme   Länsman ö
  Jäpersbacken backe   Löfskär = Barnholmen ö
  Jäpershamnen vik   Lönnskär ö
  Järnharan ö   Manskär ö
  Järnharna skär m. triangelpunkt   Maren sjö
  Järnkobben kobbe   Marn f.d. sjö
  Jönsen kobbe   Marn sjö
  Kalkbådorna ögrupp   Marn f.d. sjö
  Kalken ö   Marn f.d. sjö
  Kalken kobbe   Maren odl.
  Kalkskär skär   Marskärena öar
  Kalksmacken del av Kudoxafjärden   Norra Marskäret ö
  Kallharan kobbe   Södra Marskäret ö
  *Kallskär ö   Västra Marskäret ö
  Kallskär ö   Östra Marskäret ö
  Kallskär skär   Marskärsgrundet ö
  Kallskär triangelpunkt   Marskärskobben ö
  Kallskärs skärgård skärgård   Marö - Pellesörn ö
  Kalskäret skär   Mast-kobben ö
  Kalsten kobbe   Maskkobben ö
  Kalvholmen holme   Megeskär ö
  Kalvholmen ö   Mellangrundet ö
  Kalvholmen holme   Mellanharan skär
  Kalvholmen holme   Mellanharan ö
  Kalviken vik   Mellankobben ö
  Kanalen sund   Mellan-målörsgrundet ö
  Kapelseberget terräng   Mellan-Skrakskäret ö
  Kapten kobbe   Mellanslätten odling
  Karantänsholmen udde   Mellanviken vik
  Karantänsholmen udde /Se   Mellanvreten vret
  Karlsudden udde   Mellgrund ö
  Karlsuddsviken vik   Västra Mellgrund ö
  Karmstolen kobbe   Västra Mellgrund skär
  *Karsgrundet ö   Östra Mellgrund skär
  Kasberget berg   Östra Mellgrund ö
  Kasberget berg   Mellkobben ö
  Kasberget berg /Se   Midsommarudden udde
  Kasholmen holme   Mjölknäset näs
  Kasholmen udde?   Mjölknäsudden udde
  Kattören skär   Mjölkvallen terräng
  *Kerstinöra holme   Mjölkö ö
  Kierstenörn, se Tjärstören holme   Modermagen sjö
  Kikargrundet, Västra kobbe   Modermagen sjö
  Kikargrundet, Östra kobbe   Mulbetet terräng
  Kikarharan kobbe   Mulbetstäppan odling
  Kikarharan skär /Se   Munkbron terräng
  Kikarkobben kobbe   Munknäset näs
  Kilen vik   Munknäsudden udde
  Kilkobben kobbe   Munkskobben ö
  Kiludden, se Kilviksudden udde   Munkvik vik
  Kilviken vik   Munkvikudden udde
  Kilviken vik   Myrbacken terräng
  Kilviksudden udde   Myren odling
  Kilviksudden udde   Myrholmen ö
  Kilvikäng terräng   Måbärsörn ö
  Kirstinön, se Tjärstören ö   Måbärsören holme
  ?Kistören ö   Målörsgrunden skär
  Kistören holme   Målörsgrundena öar
  Kistören skär   Västra Målörsgrundet ö
  Kiyrkskiären, se Lindholmen holme   Östra Målörsgrundet ö
  Kiöpmansholmsgrundet, se Österviksgrundet grund   Månskensbranten terräng
  Kjusorna ägomark   Månskär ö
  Kjusorna odl. /Se   Måsberget berg
  Kjusorna åker /Se   Norra Måsharan ö
  Klappar, se Kläpparna öar   Södra Måsharan ö
  Klappen, se Kläppen ö   Måsharorna öar
  Klintkobbarna uddar   Måsholmen ö
  Klitaskären skär   Måsholmsfladen vik
  Klobben udde   Måsholmskobben ö
  Klockgrunden grund   Måskobbarna öar
  Klockgrunden grund   Inre Måskobben ö
  Klubben udde   Ytre Måskobben ö
  Klubben öparti   Måsskaten udde
  Klubben terräng   Måsskatviken vik
  Klubben udde   Måsörarna öar
  Klubbgropen, Lilla och Stora vikar   Måsörarna Saknas
  Klubbudden udde   Mäskgrundet ö
  Klubbviken vik   Mäskörn ö
  Klubbören udde   Mönäset näs
  Kläpparna öar   Mönäsviken vik
  Kläpparna skär   Mörtvikberget berg
  Kläppen ö   Mörtviken vik
  Kläppen skär   Mörtviken vik
  Kläppkobben kobbe   Mörtviken vik
  Klövvikarna vikar   Mösundet sund
  Knaggrund grund   Nelkudden udde
  Knartarna kobbar   Niss-Massroken terräng
  Knaten kobbe   Nordanö terräng
  Knatet terräng   Nordanögärdet gärde
  Knatudden udde   Nordanövikarna vikar
  *Knosttackan ö   Nordasteberg berg
  Knuven terrängparti   Nordkap udde
  Knycklan kobbar   Nordstedtsudden udde
  *Knösan grund   Norrbergena berg
  Kobben udde   Norr-Bromskär terräng
  Kobben i hålet kobbe   Norr-Bromskärsviken vik
  Kobben på flacket kobbe   Norrbåtstad terräng
  Kobbfjärden fjärd   Norrfjärden fjärd
  Kobbfjärden fjärd   Norrfladen fiskeplats
  Kobbfjärden fjärd   Norrgärdet odling
  Kobbfjärden fjärd   Norrgärdet gärde
  Koberget berg   Norrhagen odling
  Koberget berg   Norrharan ö
  Kogrundet udde   Norrharan ö
  *Kohamn hamn   Norrharan skär
  Kohlswiksmaren, se Kolsvikviken vik   Norr - Holmsundet vik
  Kokobben kobbe   Norr-Holmudden udde
  Kolauddarna uddar   Norrklobben terräng
  Kolka-, se Kulkan ö   Norrkobbarna ögrupp
  Kolmilsdalen terräng   Norrkobbarna ögrupp
  Kolmilstäppan ägomark   Norrkobben ö
  Kolortvarpet fiskeplats   Norrkärret äng
  Kolsvikberget triangelpunkt   Norrlandskjusan odl.
  Kolsviksvärn vik /Se   Norrmarn sjö
  Kolsvikviken vik   Norrnäset näs
  Kolsvikviken vik   Norrnäset näs
  Koludden udde   Norrskogen skog
  Kometen grund   Norrskär skär
  Korpholm, se Getskällan holme   Norrskäret ö
  Korpholmen holme   Norrskäret f.d. ö
  Korpholmen holme   Norrskäret ö
  Korpholmen holme   Norskärgårdsfjärden fjärd
  Korpholmen holme   Norrskärsgrundet ö
  Korpholmen holme   Norrskärsknuvarna öar
  Korpholmen, Lilla holme   Norrskärsviken vik
  Korpholmen, Stora udde   Lilla Nordstensören skär
  Korpholmen, Stora halvö   Norrstrand terräng
  Korpholmsören udde   Norrstycket odling
  Korsgrundet grund   Norrsunet f.d. sund
  ?Korskobben ö   Norrsundet sund
  Korskobben kobbe   Norrsunet sund
  Kristineholmsudden udde   Norrsundet f.d. sund
  Krokan vik   Norrsundsviken vik
  Kroksholmarna holmar   Norrudden udde
  Krokholmarna (resp. Kroksholmarna) holmar   Norrudden udde
  Kroksholmarna holmar   Norrviken vik
  Kroksö ö   Norrviken vik
  Kroksö ö   Norrviken vik
  Kroksöfladen vik   Norrviken vik
  Kroksögrundet grund   Norrviken vik
  Kroksöklubben kobbe   Norrängen äng
  Krokviken vik   Norrängen äng
  Krokviken vik   Norrängen terräng
  Krokviken vik   Norröra ö
  Kronudden udde   Norörn ö
  Kroppåsviken vik   Notgrundet ö
  Kråkan holme   Nothagen terräng
  Kråkan ö   Notholmen f.d. ö
  Kråkan holme   Notholmsåkern odl.
  Kråkan holme   Notkobben ö
  Kråkan holme   Notudden udde
  Kråknäset näs   Nyskaftvarpet notvarp
  Kråknäsviken vik   Nyängarna odling
  Kråkungarna holme   Nädesten sten
  Kudoxa ö   Näckstensudden udde
  Kudoxa ö   Näsberget berg
  Kudoxa ö   Näset näs
  Kudoxa ö   Näset näs
  Kudoxa ö   Nässten ö
  Kudoxa ö   Nätsten ö
  Kudoxa ö   Nätsten kobbe
  Kudoxa triangelpunkt   Nätstenarna öar
  Kudoxa ö /Se   Nötholmen f.d. ö
  Kudoxa ö /Se   Nötholmsfladen vik
  Kudoxafjärden fjärd   Olssonskärret odling
  Kugholmen, se Ängsholmen holme   Orkilvik vik
  Kummelgrunden kobbar   Ostknuven ö
  Kummelharan kobbe   Oxelbergsudden udde
  Kummelharan skär /Se   Oxelbergsviken vik
  Kummelkobben kobbe   Oxhagen terräng
  Kummelkobben kobbe   Oxkobben ö
  Kungshamn vik   Oxängen odling
  Kvarnberget berg   Palten ö
  Kvarnstensholmen holme   Parkudden udde
  Kvarnstenskärret ägomark   Pell Pålsharan ö
  Kvarnviken vik   Pell-Pålsharan skär
  Kyrkhamnen bukt   Per-Pålsharan ö
  Kyrkhamnsudden udde   Perskäret f.d. ö
  Kyrkviken vik   Norra Perskärsskaten udde
  Kyrkviken vik   Perskärsviken vik
  Kålkobben kobbe   Pigfladen vik
  Kårsskärsudden, se Fällgatudden udde   Ploglandet odling
  Kåvan, Stora skär   Plåtarna odlingar
  Kåvorna öar   Porsan ö
  Kåvorna skär   Porsudden udde
  Källviken vik   Pracksviken vik
  Källviken vik   Prackvikbergena berg
  Källviken vik   Prackviken vik
  Källviken vik   Prackviken vik
  Källviksgärdet, se Rumpviks-Källviksgärdet terräng   Prackviken vik
  Käringarslet strandparti   Prackviksskaten udde
  Käringharan, Lilla skär   Prästskogen äga
  Käringharan, Stora skär   Putten = Fladen vik
  Käringholmen holme   Putten Saknas
  Käringholmen holme?   Radkläpp ö
  Käringholmsgrundet grund   Radkläpp skär
  Käringkobben udde   Ramsvik vik
  Käringrumpan, se Käringarslet strandparti   Ramsvikkärret odling
  Käringudden udde   Rauftska holmen ö
  Käringudden udde   Resarberget berg
  Kärven grund   Riskan vik
  Köpmanholmsskaten udde   Riskan vik
  Köpmanholmsskaten udde   Rokhålet terräng
  Köpmanholmsskaten udde   Rovviken vik
  Köpmanholmen triangelpunkt   Rovvikholmen ö
  Köpmansgrund grund   Rovvikholmen holme
  Labbkobb ö   Ruggskär f.d. ö
  Labbkobb kobbe   Rumpviken vik
  Labbkobb kobbe   Rumpvikeudden udde
  Labbkobben kobbe   Rådmansholmen skär
  Labbkobben kobbe   Lilla Rådmansholmen ö
  Labbkubb skär /Se   (Stora) Rådmansholmen ö
  Ladviken vik   Rågskäret f.d. ö
  Ladviksudden udde   Rågskärsgrundet ö
  Ladängen terräng   Rågksärsviken vik
  Lambholmen udde   Rågörn ö
  Lambholmen, Lilla holme   Rävsnäsgrund grund
  Lambholmen, Stora holme   Rävsnösgrundet ö
  Lambholmen, Stora holme   Rödkobb ö
  Lambskär skär   Rödkobbsgrundena öar
  Lambskärskobben kobbe   Rödkobbsknuv skär
  Lambören udde   Rödkobbsknuven ö
  Lambörsundet vik   Rödlöga ö
  Lammholmen, Stora o. Lilla holmar   Rödlöga ö
  Landsvedskärret ägomark   Rödlöga-skärgården skärgård
  Langnö, se Blidö ö   Rödlöga Storskär ö
  Lasses grund grund   Rödlöga Storskär ö
  Laxgrund udde   Rödlögfjärden fjärd
  Laxgrunden grund   Rödlögudden udde
  Laxvarp vik   Rödlögviken vik
  Lekbotten skär   Rönnharan ö
  Lekbotten grund   Rönnharan ö
  *Leran grund   Rönnharan skär
  Lerbergsknuvarna kobbar   Rönnkläpp ö
  Liljaskobbarna kobbar   Rönnkobben ö
  Lillasken, se Askholmen, Lilla holme   Rönnkobben ö
  Lillasken, se Askholmne, Lilla ö   Rönnskär ö
  Lill-Flyttjan ö   Rönnskär f.d. ö
  Lillgrundet grund   Rönnskäret f.d. ö
  Lillgrundet grund   Rönnskäret ö
  Lillgrundet skär   Rönnskärskobben ö
  *Lillgräskan holme   Rönnskärsudden udde
  Lillgräskörn, se Bromrisör holme   Rönnskärsviken vik
  Lillgården strandparti   Rönnörn ö
  Lill-Gåsö ö   Rönnörsgrunden öar
  Lill-Gåsö ö   Rönnörshålet sund
  Lill-Gåsö ö   Rörkobbarna f.d. öar
  Lillholmen holme   Lilla rörmarn terräng
  Lillklubben terräng   Stora Rörmarn terräng
  Lillkobben kobbe   Salskärena ögrupp
  Lill-Kroksö kobbe   Sandagärdet gärde
  *Lillkråkan holme   Sandbacken terräng
  Lillnäset näs   Sandgropen terräng
  Lillnäsudden udde   Sandgropen vik
  Lillskogberget berg   Sandgrundet ö
  Lillskogen skog   Sandgrundet ö
  Lillskogen terräng   Sandlandena odl.
  Lillskär skär   Sandviken vik
  Lillskärgården ögrupp   Sandviken vik
  Lillskärgården holmar   Sandviken vik
  Lillskärgården kobbar   Sandviken vik
  Lill-Skötkobben kobbe   Sandviken äng
  Lill-Trösslan ö   Sandviken vik
  Lillwijken, se Lissviken vik   Sandviken vik
  Lillvreten ägomark   Sandviken vik
  Lillö ö   Sandvikgrundet ö
  Lillö ö   Inre Sandvikgrundet ö
  Lillö ö med triangelpunkt   Yttre Sandvikgrundet ö
  Lillön ö   Sandviksgrynnan ö
  Lillörharet skär   Sandviksudden udde
  Limpan kobbe   Sandviksängen odl.
  Limpan kobbe   Sandvikvarpet notvarp
  Limpan kobbe   Inre Sandvikvarpet notvarp
  Limpan kobbe   Yttre Sandvikvarpet notvarp
  Lindholmen holme   Sankörarna öar
  Lindholmen holme   Sankörarna skär
  Lindholmen holme   Semlan udde
  Linkfladen vik   Sikfladen vik
  Lindfladen vik   Sikmarskogen skog
  Linkudden, Söder- udde   Sikmarösundet sund
  Linkudden, Öster- udde   Sikvarpkopparna öar
  Linkviken, Söder- vik   Sillakargrund f.d. ö
  Linkviken, Öster- vik   Sillviken vik
  *Lisfelhögskär ö   Sillviksodlingen odling
  Lissviken vik   Sillviksudden udde
  Lissviken vik   Simphålet vik
  Ljusstaken kobbe   Själbottna ö
  Lodkobbarna kobbar   Själharan ö
  Lommens kobbar ögrupp   Själstenarna öar
  Lortviken vik   Själstenarna skär
  Långa grundet grund   Skaftena vikar
  Långbådan kobbe   Skaftet odling
  Långgrund kobbe   Skankobb skär
  Långgrund grund   Skarmsund f.d. sund
  Långgrundet grund   [Skarmsunds]marn sjö
  Långharan ö   Skarnkobben ö
  Långharan ö   Skarpholmen f.d. ö
  Långharan holme   Skarpholmen ö
  Långharan kobbe   Skarpholmen ö
  Långharan holme   Skarpholmen udde
  Långharan kobbe   Skarpholmssundet sund
  Långharan kobbe   Skarpluvan ö
  Långharan skär   Skatarna uddar
  Långharan holmar o. skär /Se   Skaten udde
  Långholmen holme   Skaten udde
  Långholmsgrundet grund   Skatfjärden fjärd
  Långkobb ö   Skathamnen vik
  Långkobb kobbe   Skatholmen ö
  Långkobb kobbe   Skatviken vik
  Långkobben, Vikskärs- kobbe   Skedviken äng
  Långkobben kobbe   Skiftingen terräng
  Långkobben uddar   Skiftingen ö
  Långnäset udde   Skiftingen skär
  Långnäset näs   Skiftingsgrundet ö
  Långnäsgrundet udde   Skinnbyxehamnen vik
  Långnäsholmarna holmar   Skitan ö
  Långnäsviken vik   Skitargrundena öar
  Långnäsör udde   Skomakarängen odl.
  Långnäsören del av ö   Skrakfjärden fjärd
  Långnäsören udde   Skrakfjärden fjärd
  Långrevet skär   Skrakskären skär
  Långskaten udde   Skrakskärena öar
  Långskottberget ö /Se   Skränmåsgrundet ö
  *Långskär ö   Skutharna, Mell. skär
  Långskär ö   Skutharan, N. skär
  Långskär holme   Skutharan, S. skär
  Långskär ö   Skutharorna ögrupp
  Långskäret del av Ängskär   Skutskärena ögrupp
  Långskäret skär   Mellersta Skutskäret ö
  Långskärsgrunden skär   Norra Skutskäret ö
  Långskärs inre kobbar kobbar   Södra Skutskäret ö
  Långskärsklutarna skär   Skutskärsgrundena öar
  Långskärskobben kobbe   Skutskärskobben ö
  Långskärsudden udde   Skutudden udde
  Långskärs yttre kobbar kobbar   Skutvrak terräng
  Långstrand strandområde   Skutvrak udde
  Långstrand strandområde   Skutörn ö
  Långstrand strandområde   Skvattronkärret odling
  Långstranden strand   Skålviken vik
  Långudden udde   Skålviken vik
  *Långvassviken sund   Lilla Skålviksholmen ö
  Långviken vik   Skålviksholmen, L. skär
  Långviken vik   Skålviksholmen, St. holme
  Långviken vik   Stora Skålviksholmen ö
  Långviksgrundet grund   Skäret ö
  Långäng ägomark   Skäret ö
  Långängsudden udde   Skäret ö
  Långängsviken vik   Skäret ö
  Långängsviken vik   Skäret holme
  Långängsviken vik   Skärgrundet ö
  Längstsöderbergen kobbe   Skärgården ögrupp
  Länna kyrksjö sjö   Skärgårdsgärdet gärde
  Lännberget berg   Skärskaten udde
  Lännbergsgrundet udde   Skärströmmen sund
  Lökharan, Lilla o. Stora öar   Sköljviken vik
  Lökharan, Lilla skär   Sköljviksudden udde
  Lökharan, Stora skär   Skötberget berg
  Lökharan, L. o. St. skär /Se   Skötgrundet ö
  Lökharfjärden fjärd   Skötkobben ö
  Lökharkobben kobbe   Skötkobben ö
  Lönnskär ö   Skötkobben ö
  Lönnskär holme   Skötkobb(en) ö
  Lönnskär skär   (Lilla) Skötkobben ö
  Löparö ö   Lilla Skötkobben ö
  Lövskäret skär   Skötängen äng
  Maden sjö   Slaktarudden udde
  *Malskär ö   Slangen terräng
  Manskär ö   Slobberris terräng
  Manskär holme   Slätharan ö
  Manskär skär   Slätharan skär
  Manskär skär   Slätharflånan stenrevel
  Manskär skär   Slätharknuven ö
  Manskäret ö   Smedjeberget berg
  Manskäret skär   Smedjekärrena odl.
  *Manskärskobbarna öar   Smedsholmen ö
  Manskärskobben, Södra o. Östra öar   Smedsholmskobben ö
  Manskärskobben, Södra kobbe   Smultronholmen ö
  Manskärskobben, Östra kobbe   Smultonholmsgrundet ö
  Maren terräng   Småörarna terräng
  Maren terräng   Småörsudden udde
  Maren sjö   Småörsudden udde
  Maren terräng?   Smörören skär
  Maren torrlagd sjö   Smörörn ö
  Maria-Charlottagrundet grund   Snickerörn ö
  Mariaringen stenlabyrint /Se   Spjutstenörn ö
  Marskären skär   Sprängan odling
  Marskären holmar   Stacköra(n) ö
  Marskärskobben kobbe   Stackörsfladen vik
  Marskärskobben holme   Stakviken vik
  Marsörn, se Marskären skär   Starrholmen udde
  Matteskobben kobbe   Starrholmen = Svanö f.d. ö
  ?Mats-Olskobben ö   Stenbomsudden udde
  Megeskär skär   Stenbomsviken vik
  Mellangrundet grund   Stengrundena öar
  Mellanharan skär   Stengrundet ö
  Mellankobben kobbe   Östra Stengrundet ö
  Mellgrund skär m. triangelpunkt   Stenhuggargrundena öar
  Mellgrund, Västra skär   Stenkobbarna öar
  Mellgrund, Östra skär m. triangelpunkt   Stenkobben ö
  Mellgrundsknuven skär   Stenkobben ö
  ?Mellkobbarna öar   Stenkobben ö
  Mellkobbarna kobbar   Stenmuren terräng
  Mellkobben kobbe   Stenskäret ö
  Mellkobben, Inra kobbe   Stenåsen terräng
  Mellkobben, Yttra kobbe   Stenörarna öar
  Merkbodan, se Märkbådan ö   Västra Stenörn ö
  Mickelskobben kobbe   Östra Stenörn ö
  Midsommarudden udde   Stockviken vik
  Mitterkobbarna ögrupp   Stor-Anskäret f.d. ö
  Mittkobben kobbe   Stor-Asken ö
  Miölikwjken, se Långviken vik   Storbergena berg
  Mjölkberget terräng   Storberget berg
  Mjölknäsudden udde   Storbredviken vik
  Mjölknäsudden udde   Storbritäng äng
  Mjölkängen terräng   Storfladen vik
  Mjölkö ö   Storfladen f.d. vik
  Mjölkö ö   Storfladkobbarna öar
  Mjölkön ö   Storgetberget berg
  Morsken kobbe, (med fyr)   Storgetberget berg
  Mulkobben kobbe   Storgetberget berg
  Munckskiär, se Munken ö   Storgetbergsrännilarna rännilar
  Munkbron udde?   Storgrundet ö
  Munken ö   Stor-Gumsharan ö
  Munken skär   Storharna ö
  Munkkobben kobbe   Storharan ö
  Munknäsudden udde   Storholmen ö
  Munkskobben kobbe   Storholmen ö
  Munkvikudden udde   Storkelöra(n) f.d. ö
  Myrholmen holme   Storkelörsudden udde
  Myxan kobbe   Storklubben terräng
  Måbärsören ö   Stor-Klövviken vik
  Måbärsören holme   Stor - Kåvan ö
  Måbärsören skär   Storkärret odling
  Målörsgrunden grund   Storkärret odling
  Målörsgrundet, Mellan- grund   Storkärret kärr
  Målörsgrundet, Västra grund   Storkärret odl.
  Målörsgrundet, Östra grund   Stor-Norrstenörn ö
  Månskär holme   Stornäset näs
  Måsgrundet grund   Stornäsudden udde
  Måsharan, Stora ö   Stornäsudden udde
  Måsharan, N. o. S. holmar   Stornäsviken vik
  Måsharan, Norra skär   Stornäsviken vik
  Måsharan, Norra kobbe   Stornäsängarna odlingar
  Måsharan, Södra skär   Stor-Salskäret ö
  Måsharan, Södra kobbe   Storsandviken vik
  Måsholmen holme   Stor - Sandviken vik
  Måsholmsfladen fjärd   Storskogen skog
  Måsholmskobben kobbe   Storskogen skog
  Måskobben kobbe   Storskottet notvarp
  Måskobben, Lilla kobbe   Stor-Skrakskäret ö
  Måskobben, Stora kobbe   Storskäret skär
  Måskobben kobbe   Storskäret ö
  Måsskaten udde   Storskäret ö
  Måsörarna uddar   Storskäret ö
  Märkbådan ö   Storskärgården ögrupp
  Märkbådan kobbe med triangelpunkt   Storskärskobben ö
  Mäskgrundet grund   Storskötkobben f.d. ö
  Mäskören holme   Storsten f.d. ö
  Mäskören ö   Storstycket äng
  Mäskören holme   Stor - Sundskäret ö
  Mönäset udde   Stor-Trösslan ö
  Mönäsviken vik   Storvarpet notvarp
  Mörkret vik   Storviken vik
  Mörtvikberget berg   Storvikudden udde
  Mörtviken vik   Storängen äga
  Mörtviken vik   Storängen terräng
  Mörtviken vik   Storö ö
  Mörtviken vik   Stor-Örhara ö
  Mösundet sund   Strömmen sund
  Mösundet sund   Strömsholmen ö
  Mösundsvreten ägomark   Strömshålet sund
  Nelkudden udde   Strömslätten odling
  Neröran holme   Strömsnäset näs
  *Nolanväderskobbarna öar   Strömsudden udde
  Nordanväderspinnarna ögrupp   Strömsviken vik
  Nordanö udde   Strömsängen odl.
  Nordanövikarna vikar   Strömsängen äng
  Nordaste berg berg   Stugholmen ö
  Nordlandet holme   Stugholmen ö
  Norgrynds--en, se Norrgrund, Västra ö   Stugholmen holme
  Norrbergen berg?   Stugudden udde
  Norrbergen kobbe   Styrsnäset näs
  Norrberget sten   Styrsnäsudden udde
  Norr-Bromskärsviken vik   Stålbergena berg
  Norrbåtstaviken vik   Stångkobben ö
  Norrfjärden fjärd   Stämmarsundsviken vik
  Norrfjärden fjärd   Stängseln odling
  Norrfladen vik   Sumpudden udde
  Norrfladen vik   Sundaskären skär
  Norrgrund skär m. triangelpunkt   Sundaskärena ögrupp
  Norrgrund, Västra ö   Sundet sund
  Norrgrund, Västra grund   Sundet sund
  *Norrgryndan ö   Sundkobbarna öar
  Norrharna skär   Södra Sundskären öar
  Norrharan skär   Sundskärena ögrupp
  Norrharan skär   Sundskärskobben ö
  Norrklubben, se Storklubben udde   Sunnanö terräng
  Norrknuven kobbe m. fyr   Sunnskärskobben skär
  Norrknuven halvö   Svalblomsängen äng
  Norrkobbarna kobbar   Svanö = Starrholmen f.d. ö
  Norrkobbarna kobbar   Svartkobb ö
  Norrkobbarna kobbar   Svartkobb skär
  Norrkobbarna, Östra kobbar   Svartkärret äng
  Norrkobben, Östra ö   Svartlöga ö
  Norrkobben, Östra kobbe   Svartlöga ö
  ?Norrkobben ö   Svartlögafjärden fjärd
  Norrkobben kobbe   Svartlögfjärden odling
  Norrkobben kobbe   Svarvarholmen ö
  Norrkobben kobbe   Svedjeholmen ö
  Norrkubban, se Norrkobben, Östra ö   Svedjeholmen f.d. ö
  Norrlägge skär   Svedjeholmen ö
  Norrnäset näs   Lilla Svedjeholmen ö
  Norrnäset näs   Svedskaten udde
  Norr-Raden skär   Svelandsslätten odling
  Norrskär ö   Svelandsviken vik
  Norrskär skär   Svinskogen skog
  Norrskäret skär   Svinskogskällan källa
  Norrskäret ö   Svärmanskäret f.d. ö
  Norrskäret ö   Svärmanskärsbranten terräng
  Norrskäret skär   Sylarudden udde
  Norrskäret skär   Systrarna ögrupp
  Norrskäret skär   Sågrännilen bäck
  Norrskäret skär   Sälsten ö
  Norrskäret udde   Sältingsgrundet ö
  Norrskäret terräng   Säludden bebyggelse
  Norrskärgården skärgård   Söder-Bromskär terräng
  ?Norrskärskobbarna öar   Söderfladen vik
  Norrskärsgrundet grund   Söderharan ö
  Norrskärsknuvarna kobbar   Söder-Holmsundet vik
  Norrskärsknuvarna skär   Söder-Idskäret ö
  Norrskärskobbarna kobbar   Söderlinkudden udde
  Norrskärskobben kobbe   Söderlinkviken vik
  Norrskärsviken vik   Södermansö äng
  Norrstenören, Lilla skär   Södernäset näs
  Norrstenören, Stora skär   Södernäset näs
  Norrstenören, Östra skär   Södersjön vik
  Norrstenörsgrundet grund   Södersjönsbranterna terräng
  Norrstrand strandområde   Södersjönsgrundena öar
  Norrsundet sund   Söderskogen skog
  Norrsundet sund   Söderstrand terräng
  Norrsundet sund   Södersundet sund
  Norrsundet sund   Södersundet del av Västerösundet
  Norrudden udde   Söderudden udde
  Norrudden udde   Söderveken vik
  Norrudden udde   Söderviken vik
  Norrviken vik   Söderviken vik
  Norrviken vik   Södervreten odling
  Norrviken vik   Söderängen odl.
  Norrviken vik   Söderängen äng
  Norröra, se Norrskäret skär   Söderängen terräng
  Norröra ö   Söderöra ö
  Norröra ö   Tallgrundet ö
  Norröra skär   Tallkobben ö
  ?Norröra o. Söderöra skär   Tallviken ö
  Norrörarna ö samt holmar   Taskudden udde
  Norrören ö   Tesbuskarna terräng
  Norrören skär   Tistronskärena öar
  *Notgrundet ö   Tistronskäret ö
  Notgrundet grund   Tistronskärsgrundet ö
  Notgrundet förr skär, nu fastland   Tistronärarna öar
  Nothagen terräng   Tistronärarna öar
  Notkobben kobbe   Tistronörn ö
  Nubben skär   Tistronörn ö
  Nybykärret terräng   Tjockudden udde
  Näckrosbäcken sankmark   Tjuvholmarna öar
  Näckstenen sten   Tjuvnäset näs
  Näsberget berg   Tjuvnäsudden udde
  Nässten sten   Tjärstören skär
  Nätgrundet udde   Tjärstören ö
  Nätkobben kobbe   Toppkobben ö
  Nätstenarna holme   Tranholmen f.d. ö
  Nötholmen del av udde   Norra Tranholmsviken vik
  Nötholmsfladen strandbukt med vik   Södra Tranholmsviken vik
  *Okrarne, se Söderöra o. Norröra skär   Tratten ö
  Ol-Persbacken backe   Trearn odling
  Olskobben, Mats- kobbe   Tridingsgrund ö
  Ormskäret skär   Tridingskobb ö
  Oskarsgrundet grund   Truten ö
  Ossmanbodar holmar /Se   Truten holme
  Ossmanbådar grupp av holmar   Trutgrund ö
  Oxelbergsudden udde   Trutgrundet ö
  Oxhalsö nu by, förr ö   Trutkobbarna öar
  Oxhalsö ö   Västra Trutkobben ö
  Oxhalsö ö   Östra Trutkobben ö
  Oxhallsö del av ö   Trutsundet sund
  Oxhallsö del av ö   Trädgrundena öar
  Oxhalshemlandet, se Oxhalsö ö   Trängabacken terräng
  Oxhalsö del av ö   Trädgårdsgärdet gärde
  Oxhalsö ö /Se   Trädskär ö
  Oxkobben kobbe   Trädskär skär
  Oxkärret terräng   Stora Trädskär ö
  ?Palten ö   Trädskärskobbarna öar
  Palten kobbe   Trädskärskobben ö
  Palten holme   Trädörn ö
  Parkudden udde   Träsket = Insjön sjö
  Pellasudden udde   Träsket kärr
  Pelleskobben kobbe   Träsket sjö
  Pellesören skär   Träskets-kärret odling
  Per-Pålsharan skär   Trätkobbarna öar
  Pigfladen tjärn   Trösslaren, St. o. L. holmar
  Piphällan skär   Tuvarpan vik
  Piskan grund   Tviklubbarna öar
  Ploglanden ägomark   Tviklubbarna skär
  Porsudden udde   Tviklubbviken vik
  Prackharan kobbe   Tviviksörn f.d. ö
  Prackharan ö /Se   Tärnklippan ö
  Prackharan grund /Se   Tärnsgrundena öar
  Prackharstenen triangelpunkt   Tärnsgrundet ö
  Pracksviken vik   Tärnsgrundet grund
  Prackviken vik   Lilla Tärnsgrundet ö
  Prackviken vik   Stora Tärnsgrundet ö
  Prackviken vik   Tättgrundet ö
  Prackviksbergen berg   Töttgrundet ö
  Prackvikskaten udde   Utanpå hagarna terräng
  Predikstolen Saknas   Utkiksberget berg
  Prejsten kobbe   Utterholmen ö
  Pråmberget strandparti   Utterkobbarna öar
  *Prästbådan ö   Utterkobbarna öar
  Prästskogen skog   Vadet terräng
  Purran kobbe   Vadgrundet ö
  Putten sjö   Vadgrundsknuvarna öar
  Pålsön udde   Vadholmen f.d. ö
  Pålsön ö   Vadholmen f.d. ö
  Pöllsna, se Pålsön udde   Vadholmsudden udde
  *Pölsan kobbe   Vadörn odling
  *Pölsan ö   [Vagnsunda]ö ö
  Rackarkobben kobbe   Valberg berg
  Radkläpp kobbe   Valbergsudden udde
  Rafflan grund   Vamban fjärd
  Ragnilskär, se Skäret udde   Vedberget berg
  *Ragnilsskär ö   Videgrundet ö
  *Ragnholdsskär holmar?   Vigghargrund grynna
  Ramsmorkobben kobbe   Lilla Viksharan ö
  Ramsvik vik   Stora Viksharan ö
  Remmaren skär   Vikshararna kobbar? /Se
  Remmaren, Inner skär   Viksharknuv skär
  Remmaren, Ytter- skär   Viksharknuven ö
  Remmaren skär   Viksharorna öar
  Resarberget berg   Viksharorna skär
  Revlarna skär   Vikskobbarna öar
  Rinaholmen holme   Södra eller Stora Vikskobben ö
  Ringflånan bukt   Västra Vikskobben ö
  Ringkobben kobbe   Östra Vikskobben ö
  Riskan vik   Vikskobbfladan fiskeplats
  Riskan terräng   Vilaberg, lilla, stora rasteställen
  *Rosholmen ö   Vinduskär ö
  Rosliden udde   Vindelskär ö
  *Rostholm holme?   Vindelskär, L. skär
  Rovvikholmen holme   Vindelskär, St. holme
  Rudbäcken bäck?   Vindelskärs-haran ö
  *Ruduxa ö   Vindelskärsörn ö
  *Ruduxahamn vik   Lilla Vinduskär ö
  Rumpudden udde   Stora Vinduskär ö
  Rumpviken, Västra stora o. Östra lilla vikar   Vinduskärsknuvarna öar
  Rumpviks-Källviksgärdet terräng   Vingelskär ö
  Rumpvikudden udde   Vingelskär Saknas
  Runda kobben kobbe   Vingelskärskobbarna öar
  Runskär skär   Vinskär ö
  Runskärskobben kobbe   Norra eller Stora Vinskärskobben ö
  Ryssviken vik   Södra eller Lilla Vinskärskobben ö
  Rådmansholmen, Stora udde   Vinö ö
  Rågskäret terräng   Vitgrundena öar
  Rågskärsgrundet skär   Vitgrundsfladen = Sikfladen vik
  Rågören holme   Vitmossen kärr
  Rågören holme   Vreten odling
  Rävsnäs udde /Se   Vret(s)näset näs
  Rävsnäsgrundet grund   Vågbäcken kärr
  Rödberget kobbe   Våmmfjärden fjärd
  Rödbergsutberget skär   Värkdiket dike
  Röders Storskär triangelpunkt   Värnet odling
  Röders Trutkobb kobbe m. triangelpunkt   Värnsviken vik
  Rödkobb kobbe   Väster-Askörn ö
  Rödkobbsgrundet kobbe   Västerfladen f.d. vik
  Rödkobbsknuven kobbe   Västerfladen fiskeplats
  Rödlöga ö   Västerfladen mosse?
  Rödlöga ö /Se   Västerfladen vik
  Rödlöga ö   Västergrundet ö
  Rödlöga triangelpunkt   Västergärdet odling
  Rödlöga ö   Västergärdet gärde
  Rödlöga ö /Se   Väster-Idskäret ö
  Rödlögakobben kobbe   Västerkobbarna öar
  Rödlöga Landet,se Rödlöga ö   Västerkobbarna öar
  Rödlöga skärgård öar   Västernäset näs
  Rödlöga skärgård skärgård   Västernäset näs
  Rödlöga Storskär holme   Västernäsgärdet gärde
  Rödlöga storskär skär   Västernäsudden udde
  Rökhålet vik   Västernäsörn f.d. ö
  Rönnharan skär   Västerskäret ö
  Rönnharan skär /Se   Västerskäret ö
  Rönnkläpp udde   Västerskäret f.d. ö
  Rönnkobben kobbe   Västerskärsfladen vik
  Rönnkobben kobbe   Västerskärsgrundena öar
  Rönnkobben kobbe   Västerskärsgrundet, V. ö
  Rönnskär ö   Västerskärsgrundet, Ö ö
  Rönnskär skär   Västersundet sund
  Rönnskäret skär   Västersundet sund
  Rönnskäret, Lilla udde   Västerudden udde
  Rönnskäret, Stora del av ö   Västerudden udde
  Rönnskäret, Stora udde   Västerviken vik
  Rönnskärsbådorna kobbar   Västerviken vik
  Rönnskärskobbarna kobbar   Västerviken vik
  Rönnskärskobben kobbe   Västerviken vik
  Rönnskärskobben kobbe   Västerviken vik
  Rönnskärsviken vik   Västerängen äng
  Rönnören holme   Västerö f.d. ö
  Rönnören skär   Västerö ö
  Rönnörsgrunden grund   Västerö ö
  Rönnörshålet del av Kudoxafjärden   Västeröberget berg
  Rönskiär, se Rönnskäret, Stora ö   [Västerö]-kovallen terräng
  *Rönskär holme, (ev. holmar)   Västerö(n) ö
  Rörkobbarna terräng   [Västerö]-Norrviken vik
  Rörlöga, se Rödlöga ö /Se   Västerörn f.d. ö
  Rörskäret skär   Västerö sundet sund
  Salskären öar   Västerösundet sund
  Salskären holmar   Västerösundet sund
  Salskär skär   Västerösundet sund
  Salskären skär   [Västerö]-Söderviken vik
  Salskärskobben kobbe   Västeröudden udde
  Sandargärdet ägomark   Växelfjärden fjärd
  Sandarn ägomark   Yttergrundet ö
  Sandbacken terräng   Ytterharan ö
  Sandbacken terräng   Ytterharan skär
  Sandgrundet grund   Ytterkobbarna skär
  Sandgrundet grund   Yxlan ö
  Sandviken vik   Yxlöberget berg
  Sandviken vik   Yxlö-edsviken vik
  Sandviken vik   Yxlömarn sjö
  Sandviken vik   Yxlö-viken vik
  Sandviken vik   Yxlöviken vik
  Sandviken vik   Ådkobbarna ögrupp
  Sandviken vik   Ådkobbarna skär
  Sandviken vik   Mellersta Ådkobben ö
  Sandviksfladen fjärd   Norra eller Stora Ådkobben ö
  Sandviksgrundet grund   Södra Ådkobben ö
  Sandviksgrynnan skär   Ådörn ö
  Sandvikshägnaden ägomark   Ålandsberget berg
  Sandvikskärret ägomark   Ålandsviken vik
  Sandviksstycket terräng   Årskobbarna öar
  Sankörarna holme   Åsgrundet grund
  Semlan kobbe   Åsmansboda Storskär ö
  Senkommen grund   Ägglösen ö
  Siggeskobben kobbe   Ägglösen ö
  Sikmarsundet sund   Ägglösen Saknas
  Sikmarsundet sund   Ägglösen ö
  Sikvarpkobbarna kobbar   Ägglösen skär
  Sillakargrundet grund   Ägglösen skär
  Sillarnsgrundet grund   Ängbokärret kärr
  Sillhuvudet skär   Ängbovreten vret
  Sillviken vik   Ängen odling
  Sillviken vik   Ängsholmen ö
  Sillviken vik   Ängskär ö
  Sillvikskärret, Norra o. Södra ägomarker   Ängskär ö
  Sillviksudden udde   Ängskärsfjärden fjärd
  Sillviksudden udde   Ängsnäset näs
  Simpgropen strandparti   Ängsöholmen, se Holmen närmast ö ö
  Simphålet vik   Ärtkobben udde
  Själbottna ö   Öjan vik
  Själbottna ö   Öra ö
  Själgrundet ögrupp   Örafjärden fjärd
  Själharan ö   Örarna ö
  Själharan holme   Örsundet sund
  Själharan skär   Örsundet sund
  Själharan skär /Se   Örudden udde
  Själstenarna grund   Örviken vik
  Självilan kobbe   Öster-Askörn ö
  Själviken vik   Österberget berg
  Sjöbodarna strandområde   Österbotten terräng
  Skaften vik   Österbrantarna terräng
  Skaftet ägomark   Österbåts terräng
  *Skalhara holme   Österbåts strand
  Skalholmen, se Skålviksholmen, Stora holme   Österbåtsgärdet gärde
  Skalmsunde, se Skarmsund sund   Österbåtsängen terräng
  Skarmsund vik   Österfladen vik
  Skarmsundsmaren sjö   Östergärdet odl.
  Skarnkobben kobbe   Östergärdet gärde
  Skarpholmen udde   Österholm ö
  Skarpholmen, se Skarpluvan förr holme   Österholm udde
  Skarpholmen holme   Österholmsgrundet ö
  Skarpholmssundet sund   Öster-Idskäret ö
  Skarpluvan holme   Österkobbarna ögrupp
  Skarpluvan holme   Österkobbarna öar
  Skarpluvan holme   Österkobbarna öar
  Skarvs skärgård skärgård   Österkobben ö
  Skarvs skärgård skärgård /Se   Österkobbviken vik
  Skarvs Söderskär triangelpunkt   Österkärret odl.
  *Skarvstenarna öar   Österkärret odl.
  Skaten udde   Österlinkudden udde
  Skaten udde   Öster - Linksviken vik
  Skaten udde   Östermansudden udde
  Skatfjärden fjärd   Östernorrkobbarna öar
  Skatgrundet grund   Öster-Norrstenörn ö
  Skatgrundet skär   Östernäsörn ö
  Skatholmen holme   Österskäret terräng
  Skatholmen holme   Österskärsgropen vik
  Skatviken, Västra o. Östra vikar   Österstenarna öar
  Skatön förr ö   Österskyckena terräng
  Skedviken vik   Östersundet sund
  Skiftholmen holme   Östersvedjan terräng
  Skiftingen terräng   Österuddarna uddar
  Skinnbyxhamnen vik   Österviken vik
  Skinpel-ön, se Skvimparskär ö   Österviken vik
  Skiälhara, se Själharan ö   Österviken vik
  Skjutkobbarna kobbar   Österviken vik
  Skjutkobben kobbe   Österviken vik
  Skjutskär, N., M., S. holmar   Österviken vik
  Skomakar-Antes kobbe kobbe   Österviksgrundet ö
  Skorvharan kobbe   Östervreten odling
  Skottviken vik   Östervreten odling
  Skragskären holmar   Österängen odling
  Skrakfjärden fjärd   Österängen äng
  Skrakkubbar, se Skrakskären ö   Österängen terräng
  Skrakskär triangelpunkt   Österängsudden udde
  Skrakskär, Mellersta skär   Österören skär
  Skrakskär, Norra skär   Österören ö
  Skrakskär, Södra skär   Österörn f.d. ö
  Skrakskären ögrupp   Österörnsvarpet notvarp
  Skrakskären öar   Österörnsviken vik
  Skrakskären holmar   Österörsgrunden grund
  Skrakskären skär   Österörsgrundena öar
  Skrovlingen grund   Österörsviken vik
  Skrubban ö   Östra skatarna (?) uddar
  Skrubban kobbe   Ötterkobbarna öar
  *Skräckkobbar holmar   Ötterkobbarna skär
  Skräckskär, se Skrakskären ö   Ötterviken vik
  Skränmåsgrundet skär   Saknas Saknas
  Skränmåskobben kobbe    
  Skutberget strandparti    
  Skuthara, se Skutskäret, Norra, Mellersta, Södra ö    
  Skutharan, N., M., S. holmar    
  Skutharan klabbar /Se    
  Skutskäret, Norra, Mellersta o. Södra öar    
  Skutskäret, Mellersta skär    
  Skutskäret, Norra skär    
  Skutskäret, Södra skär    
  Skutskärskobben kobbe    
  Skutudden udde    
  Skutvrak halvö    
  Skutvrak udde /Se    
  Skutvrak udde /Se    
  Skutören förr skär, nu fastland    
  Skvalbåden grund    
  Skvattramkärret sankmark    
  Skvimparskaten udde    
  Skvimparskär ö    
  Skvimparskär skär    
  Skålgrundet ögrupp    
  Skålviken fjärd    
  Skålviksholmen, Lilla holme    
  Skålviksholmen, Lilla holme    
  Skålviksholmen, Lilla o. Stora öar    
  Skålviksholmen, Stora holme    
  Skålviksholmen, Stora holme    
  Skåningens kobb kobbe    
  Skånings kobb kobbe    
  Skåpet strandparti    
  *Skårenäs näs    
  Skälbottna ö    
  Skälharen holme    
  *Skälholm ö    
  Skäret udde    
  ?Skäret ö    
  Skäret holme    
  Skäret halvö    
  Skäret ö    
  Skärgrundet grund    
  Skärskaten udde    
  Skärströmmen sund    
  Skärvören kobbar, (med grund)    
  Sköljviken vik    
  Sköljviken, Inre o. Yttre vikar    
  Sköljviksudden udde    
  Sköljviksudden udde    
  Skötgrundet grund    
  Skötgrundet grund    
  Skötgrynnan skär    
  Skötkobben kobbe    
  Skötkobben kobbe    
  Skötkobben kobbe    
  Skötkobben kobbe    
  Skötkobben kobbe    
  Skötkobben kobbe    
  Skötkobben, Lilla kobbe    
  Skötängsudden udde    
  Slaggrund grund    
  Slangen kobbe    
  Sleckk-bben, se Släckkobben ö    
  Släckskobben ö    
  Släckskobben kobbe    
  Slätharan holme    
  Slätharan skär    
  Slätharknuven skär    
  Smedjeberget berg    
  Smedsholmen ö    
  Smedsholmen holme    
  Smedsholmen holme    
  Smedsholmskobben kobbe    
  Smigärdet ägomark    
  Smultronholmen holme    
  Smultronholmsgrundet grund    
  Smultronkobben udde    
  Smultronön ö    
  *Småskärgården öar    
  Småörarna terräng    
  Småörsudden udde    
  Smörasken kobbe    
  Smörören skär    
  Snevingen ö    
  Snevingen skär    
  Snevingshålet sund    
  Snickarören udde    
  Snyten ägomark    
  Solbaddet ägomark    
  ?Solkobbarna öar    
  Solkobbarna kobbar    
  *Sollskär holmar    
  Spjutstenören skär    
  Sprängan ägomark    
  Spärren skär    
  Stackviken vik    
  Stacköran udde    
  *Storkubb ö    
  Starrbäck terräng    
  Starrbäcksudden udde    
  Starrholmen halvö    
  Stavbäkswijken, se Norr-Bromskärsviken vik    
  Stenbacksgärdet terräng    
  Stenbomsudden förr: udde, nu: terräng    
  Stenfjärden fjärd    
  Stenfjärden fjärd    
  Stenfjärden fjärd    
  Stengrunden grund    
  Stengrundet, Östra grund    
  Stengrundet grund    
  Stengrundet grund    
  Stengrundet skär    
  Stengrundet, Västra skär    
  Stengrundet, Östra skär m. triangelpunkt    
  *Stengryndan grund    
  *Stengryndan grund    
  Stenharkobben kobbe    
  Stenharorna skär    
  Stenhuggargrunden grund    
  Stenhuggarören udde    
  Stenkobbarna kobbar    
  Stenkobbarna kobbar    
  Stenkobben kobbe    
  *Stenkobben ö    
  *Stenkobben kobbe    
  Stenkobben kobbe    
  Stenkobben kobbe    
  Stenkobben kobbe    
  Stenkobben kobbe    
  Stenkobben kobbe    
  Stenmuren terräng    
  Stenrevet grund    
  Stenskär skär    
  Stenskäret skär    
  Stenåsen skär    
  Stenören skär    
  Stenören, Östra skär    
  Stenörn, se Stenkobban kobbe    
  Stolen grund    
  Stoorasken, se Askholmen, Stora holme    
  Storasken, se Askholmen, Stora ö    
  Stora Winnalskä-, se Vinduskär, Stora ö    
  Storbergen berg    
  Storberget höjd    
  Storfladen fjärd    
  Storfladen sjö    
  Storfladkobbarna kobbar    
  Storflaket grund    
  Stor-Flyttjan ö    
  Storgrundet grund    
  Storgrundet kobbe    
  Storgrundet skär    
  ?Storgrundsbådan ö    
  Storgrundsbådan skär    
  Stor-Gumsharan skär /Se    
  Storholmen halvö    
  Storholmen holme    
  Storklubben udde    
  Storklubben terräng    
  *Storkobb kobbe    
  *Storkobben ö    
  Storkobben kobbe    
  Storkobbsgrundet, Norra grund    
  Storkobbsgrundet, Södra grund    
  Storkråkan, se Kråkan ö    
  *Storkråkan holme    
  Stormansskiäret, se Storskär ö    
  *Stormanskär holme    
  Stornäset näs    
  Stornäset näs    
  Stornäset näs    
  Stornäsudden udde    
  Stornäsudden udde    
  Stornäsviken vik    
  Stornäsören udde    
  Storskiär, se Kallskär ö    
  Storskogen terräng    
  Storskär ö    
  Storskär holme    
  Storskär ö    
  Storskäret skär    
  Storskäret ö    
  Storskäret ö    
  Storskäret ö    
  Storskärskobben kobbe    
  Storskärs Norrkobbar kobbar    
  Stor-Skötkobben kobbe    
  Storsundsharan kobbe    
  Stor-Sundskäret ö    
  Stor-Trösslan ö    
  Storudden udde    
  Strovarpskobben kobbe    
  Storviken vik    
  Storviken vik    
  Storviksudden udde    
  Storvreten ägomark    
  Storö ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Strömmen sund    
  Strömmen sund    
  Strömsholmen holme    
  Strömsviken vik    
  Strömsäng terräng    
  Strömsängsgärdet terräng    
  Strömudden udde    
  Stugholmen holme    
  Stugholmen holme    
  Stugholmen holme    
  Stugholmen holme    
  Stugholmssundet sund    
  Stugudden udde    
  Styrskäret, Lilla skär    
  Styrskäret, Stora skär    
  Styrskärskobben kobbe    
  Styrsnäset näs    
  Styrsnäsudden udde    
  *Stålkobb kobbe    
  Stålskärsknuven kobbe    
  Stålskärskobben kobbe    
  Stångkobbarna ögrupp    
  Stångkobben udde    
  Stångkobben holme /Se    
  Städet grund    
  Stänkbådan kobbe    
  *Subroudden f.d. udde    
  Sucken grund    
  Sumpudden udde    
  Sundaskären ögrupp    
  Sundaören skär    
  Sundet terräng    
  Sundkobbarna kobbar    
  Sundskiär, se Stor-Sundskäret ö    
  *Sundskär holmar    
  Sundskäret, Stor- skär    
  Sundskärskobbarna kobbar    
  Sundskärskobben, Mellan- kobbe    
  Sundskärskobben, Norra kobbar    
  Sundskärskobben, Södra kobbe    
  Sundskärskobben, Södra kobbe    
  Sundskärskobben, Västra kobbe    
  Sundskärskobben, Västra kobbe    
  Sundskärskobben, Östra kobbe    
  Sunnankobben kobbe    
  Sunnanö ägomark    
  Sunnbådan kobbe    
  Sunnbådsutberget grund    
  Sunnskär holme    
  Swalörn, se Marskärskobben kobbe    
  Svart-Flyttjan ö    
  Svart-Flyttjan skär m. triangelpunkt    
  Svartknuven kobbe    
  Svartkobb kobbe    
  *Svartkobben ö    
  Svartkobben ö    
  Svartkobben kobbe    
  Svartkobben kobbe    
  Svartkärret kärr?    
  Svartlöga ö    
  Svartlöga ö    
  Svartlöga ö /Se    
  Svartlöga ö    
  Svartlöga ö    
  Svartlöga ö /Se    
  Svartlöga ö /Se    
  Svartlögafjärden fjärd    
  Svartlögafjärden fjärd    
  Svartlögafjärden fjärd    
  *Svartlöja grupp av holmar    
  Svarvarholmen holme    
  Svedholmen, se Sviholmen holme    
  Swedieholmen, se Sviholmen, Norra holme    
  Swediholm, se Sviholmen holme    
  Svedskaten udde    
  Svenska Björn grund    
  Svenska Björn grund /Se    
  Svenska högarna fyrplats    
  Svenska Stenarna skär m. triangelpunkt    
  Svenska Stenarna skär m. triangelpunkt    
  Swenskhöga Lillön, se Lillö ö    
  Swenskhöga Storön, se Storön ö    
  Sviholmen holme    
  Sviholmen holme    
  Sviholmen, Lilla holme    
  Sviholmen, Norra holme    
  Sviholmen, Stora halvö    
  Sviholmen, Norra holme    
  Sviholmen holme    
  Sviholmsgrundet grund    
  Sviholmsgrundet skär    
  Svinbacken terräng    
  Svinflånen skär    
  Svinskogen terräng    
  Svinskäret skär    
  Svärmanskäret udde    
  Sydknarten kobbe, (med triangelpunkt)    
  Sylarudden udde    
  Systrarna triangelpunkt    
  Systrarna grupp av kobbar o. skär    
  Sältingsgrundet kobbe    
  Söderbergen terräng    
  Söderbywijken, se Sikmarsundet sund    
  Söderbådan kobbe    
  Söderfladen vik    
  Södergrund grund    
  Södergryndan grund    
  *Söderhara ö    
  Söderharan skär    
  Söderklubben, se Vedberget udde    
  Söderkobbarna kobbar    
  Köderkobbarna, Vikskärs- kobbar    
  Söderkobben kobbe    
  Söderkobben kobbe    
  Södernäset terräng    
  *Söderpada grupp av holmar    
  Söder-Raden skär    
  Södersjön vik    
  Söderskogen skog    
  Söderskäret ö    
  Söderskäret skär    
  Söderskärgården skärgård    
  Söderskärsflånen skär    
  Söderskärskobbarna kobbar    
  Söderslangarna kobbar    
  Södersundet sund    
  *Söderudden, se Västernäset näs    
  Söderudden udde    
  Söderudden udde    
  *Söderviken vik    
  Söderviken vik    
  Söderviken vik    
  Södervåne udde    
  Södervånskobben kobbe    
  Södervånsviken vik    
  Söderöra ö    
  Söderöra o. Norröra öar    
  ?Söderöra o Norröra skär    
  Söderöra ö    
  Söderöra triangelpunkt    
  *Söderörarna ö och holmar    
  *Söderören ö    
  *Söderörn holme    
  Södra landet holme    
  Tallholmen, se Skålviksholmen, Lilla holme    
  Tallkobben kobbe    
  Tallriken holme    
  Talludden udde    
  Telegrafviken vik    
  Tijfholma, se Tjyvholmarna holmar    
  Tipp grund    
  Tisslan grund    
  Tistraören holme    
  Tistrongrundet grund    
  Tistronkobb i Vraket kobbe    
  Tistronskäret skär    
  ?Tistronörarna öar    
  Tistronörarna skär    
  Tjockudden udde    
  Tjyvholmarna holmar    
  Tjyvholmarna holmar    
  Tjyvnäsudden udde    
  Tjärstören holme    
  Tjärstören ö    
  Tjärstören holme    
  Tjärstören holme    
  Tolvmanskobben kobbe    
  Tomasesberget skär    
  Tomtgubbensbyxan Saknas    
  Toppkobben kobbe    
  Tordmuleudden udde    
  Torget grund    
  Torrbådan kobbe    
  Tranholmen holme    
  Tratten kobbe    
  Trekobbarna kobbar    
  Tridingen, Inner- kobbe    
  Tridingen, Ytter- skär    
  Tridingsgrund grund    
  Tridingskobb kobbe    
  Tridingskobb holme /Se    
  Tridingsstenen sten    
  Trindklinten kobbe    
  Trindkobb kobb    
  Trindkobben kobbe    
  Trindkobben kobbe    
  Trindkobben kobbe    
  Tritonerna grund    
  Truten holme    
  Trutgrund, Inre grund m. triangelpunkt    
  Trutgrund, Yttre grund    
  Trutgrundet kobbe    
  Trutkobbarna kobbar    
  Trutkobbarna, Norra kobbar    
  Trutkobbarna, Södra kobbar    
  Trutkobbarna kobbar    
  Trutkobben, Inra ö    
  Trutkobben kobbe    
  Trutkobben, Inra kobbe    
  Trutkobben, Inre kobbe    
  Trutkobben, Lilla kobbe    
  Trutkobben, Lilla kobbe    
  Trutkobben, Stora kobbe    
  Trutkobben, Yttra kobbe    
  Trutkobbsknölar skär    
  Trutsundet sund    
  Trådgrunden grund    
  Trädskär holme    
  Träsket sjö    
  Träsket sjö    
  Träsket sankmark    
  Träskskär holme    
  Trässkär ö    
  Trässkär skär    
  Trässkär skär    
  ?Trässkärskobben ö    
  Trässkärskobben kobbe    
  Trätkobbar kobbar    
  Trätsören skär    
  Wäster Tröslan, se Stor-Trösslan ö    
  *Tröslan, V. o. Ö. holmar    
  Trösslan, Lill- holme    
  Trösslan, Stor- holme    
  Trösslaren, St. o. L. holmar    
  Tupparna grund    
  Tutkub, se Trutkobben, Inra ö    
  Tuvan grund    
  Tuvarpen vik    
  Tuåviken, se Byviken vik    
  Tvigrund grund m. triangelpunkt    
  Tviklubbarna holme    
  Tviklubbviken vik    
  Tviviksören udde    
  Tvåtegar terräng    
  Tyskkobben kobbe    
  Tyskkobben kobbe    
  Täckholmen holme    
  *Tänesund sund    
  Tärnan, Inner- kobbe    
  Tärnan, Ytter- skär    
  Tärngrundet skär    
  Tärnkobbarna kobbar    
  Tärnkubbar, se Törnsgrundet, Lilla o. Stora öar    
  Tärnsgrund grund    
  Tärnsgrundet, Lilla o. Stora öar    
  Tärnsgrundet ögrupp    
  Tärnsgrundet skär    
  Tärnsgrundet, L. kobbe    
  Tärnsgrundet, St. kobbe    
  Tärnskobben kobbe    
  Tärnskär, Inner- el. Ytter- skär    
  Tärnskären skär    
  Täsbuskarna terräng    
  Töttgrundet holme    
  Udden udde    
  Ugnshålet vik?    
  Ulriksholmen udde    
  Ut-Fredel ögrupp    
  Utterholmen holme    
  Utterkobbarna kobbar    
  Utterkobbarna kobbar    
  Utterkobbarna kobbar    
  Utterkobbarna kobbar    
  Utterkobben holme    
  *Utterkobben ö    
  Utterkobben kobbe    
  Utterkobben kobbe    
  Utterkobbsgrundet grund    
  Utterrumpan skär    
  Utterrumpan kobbe    
  Vackerberg skär    
  Vadgrundet skär    
  Vadgrundsknuvarna holmar    
  *Vadholm holme    
  Vadholmen udde    
  Vadholmen udde    
  Vadholmen del av Gräskö    
  Vadholmen holme    
  Vadholmen udde    
  Vadholmen udde    
  Vadholmshålet sund    
  Vadholmsudden udde    
  Vadören terräng    
  Vadörsudden udde    
  Vagnsunda del av ö    
  Vagnsunda ed Saknas    
  *Vagnsunda-hemlandet del av ö    
  Vagnsundaön numera del av ö    
  Vagnsundaön numera del av ö    
  Vagnsundrumpan, se Rumpudden udde    
  Vakören holme    
  Valberg berg /Se    
  Valbergsudden udde    
  Valbergsudden udde    
  Valbergsudden udde /Se    
  Walbergzwijken, se Dymmelsviken vik    
  Vamban fjärd    
  Vamban vik    
  Vamban fjärd    
  Vamban fjärd    
  Vamban fjärd    
  Vasken sten    
  Vasskär skär    
  Vedberget udde    
  Vedberget berg    
  *Wedkastörn terräng?    
  Verkdiket vik    
  Vidgrundet grund    
  Vidgrundet grund    
  Vidinge Hemlandet, se Vidinge ö    
  Viggharar holmar    
  Viggskär skär    
  Vikarkobben kobbe    
  Vikarkobben kobbe    
  Vikarkobben kobbe    
  Vikkobbarna öar    
  Vikkobbarna kobbar    
  Viksharan, Lilla skär    
  Viksharan, Stora skär m. triangelpunkt    
  Viksharknuven kobbe    
  Viksharorna holmar    
  Vikskobbarna öar    
  Vikskobbarna kobbar    
  Vikskobbarna kobbar    
  Vikskobben, Stora triangelpunkt    
  Vikskäret ö    
  Vikskäret skär    
  Villesbådorna grund    
  Vinalskär, St. holme    
  Vinbärsön ö    
  Vindelskär, St. holme    
  Vindelskär skär    
  Vindelskär, Norra skär    
  Vindsvepan kobbe    
  Vinduskär, Lilla skär    
  Vinduskär, Stora ö    
  Vinduskär, Stora skär    
  Vinduskärskobben kobbe    
  Vingelskär skär    
  Vingelskär, St. holme    
  Vingelskärskobben, Norra skär    
  Vinö ö    
  Vinö ö    
  Vinö holme    
  Vinö ö    
  Vinö ö /Se    
  Vinö signal triangelpunkt    
  Vitgrund kobbar    
  Vitgrunden öar    
  Vitgrunden grund    
  Vitgrundsfladen vik    
  ?Vitkobbarna öar    
  Vitkobbarna kobbar    
  Vitkobben, Lilla kobbe    
  Vitkobben, Stora kobbe    
  -vitkubb, se Vitgrunden ö    
  Vitmåsen kobbe    
  Vraket kobbgrupp    
  Vraket, Tistronkobb kobbe    
  Vretslanden terräng    
  Vretsnäset näs    
  Vågkrossen grund    
  Vågören skär    
  Våmbfjärden, se Vamban fjärd    
  Vånskär, Lilla skär    
  Vånskär, Stora ö    
  Vånskär, Stora skär    
  Vånskär, Stora skär    
  Vånskär, Västra skär    
  Vånskär, Östra skär    
  Vånskärskobbarna, Södra kobbar    
  Vånskärskobben, Västra kobbe    
  Värnet odling /Se    
  Värnsviken vik    
  Västerbrobacken terräng    
  Västerfladen vik    
  Västerfladen vik    
  Västerfladen vik    
  Västerfladen vik    
  Västerfladen vik    
  Västerfladen fjärd    
  Västerfladen vik    
  Västerfladen fjärd    
  Västergrundet grund    
  Västergrundet grund    
  Västerkobbarna kobbar    
  Västerkobben kobbe    
  Västerkobben kobbe    
  Västerkobben kobbe    
  Västernäset näs    
  Västernäset näs    
  Västernäset terräng    
  Västernäsudden udde    
  Västernäsören udde    
  Västerskär ö    
  Västerskär ö    
  Västerskär skär    
  Västerskär skär    
  Västerskäret skär    
  Västerskäret skär    
  Västerskäret udde    
  Västerskärsgrundet, V. kobbe    
  Västerskärsgrundet, Ö. grund    
  Västersundet sund    
  Västersundet sund    
  WästerTärnskär, se Ytter-Tärnan ö    
  Västerudden udde    
  Västerviken vik    
  Västerviken vik    
  Västerviken vik    
  Västerviken vik    
  Västerö ö    
  Västerö ö    
  Västerön del av Oxhalsön    
  *Västerön del av ö    
  Västerön del av ö    
  Västerön ö    
  Västerön ö    
  Västerö ö    
  Västeröberget triangelpunkt    
  Västerön halvö    
  Västerören terräng    
  Västerörsviken vik    
  Västerösundet sund    
  *Västören ö    
  *Västerörn ö    
  Ytterberget kobbe    
  Yttergrundet grund    
  Ytterharan skär    
  Ytterharan skär /Se    
  *Ytterkobbarna öar    
  Ytterkobbarna, Lill- kobbar    
  Ytterkobben kobbe    
  Ytter-Tärnan ö    
  Yttervingen ö    
  Yttervingen skär    
  Yxgrunden ögrupp    
  Yxlamaren, se Yxlöviken vik    
  Yxlan ö /Se    
  Yxlan ö    
  Yxlan ö    
  Yxlan ö    
  Yxlan ö    
  Yxlan ö    
  Yxlan ö /Se    
  Yxlans telegraf triangelpunkt    
  ?Yxlö ö    
  Yxlan ö    
  Yxlan ö    
  Yxlan ö    
  Yxlan ö    
  Yxlan ö /Se    
  Yxlan ö    
  Yxlan ö /Se    
  Yxlan ö /Se    
  Yxlan ö /Se    
  Yxlan ö /Se    
  *Yxland ö    
  Yxlöed vik    
  Yxlö-Edsviken vik    
  Yxlö-Edsviken vik    
  Yxlömaren sjö    
  Yxlöviken vik    
  Zorns udde udde    
  Åbäran, Inre el. Yttre grund    
  Ådkobbarna kobbar    
  Ådkobben, Lilla kobbe    
  Ådkobben, Stora kobbe    
  Ådören, Lilla skär    
  Ådören, Stora skär    
  Åhlswiks Träsket, se Träsket sjö    
  *Åhsen grund    
  Ålandet ö    
  Ålandsviken vik    
  Ålänningsknuven skär m. triangelpunkt    
  Ålänningsknuven skär    
  Ålänningsskäret skär    
  Årskobbarna holmar    
  Åsgrundet grund    
  Åsmansboda Storskär triangelpunkt    
  Ägglösen kobbe    
  Ägglösen kobbe    
  Ägglösen skär    
  Ägglösen kobbe    
  Ägglösen skär    
  Ägglösen kobbe    
  Ägglösen kobbe    
  Ägglösa, Ägglösen öar    
  Ägglösen ö    
  Ägglösen holme    
  Älgharan, Stora ö    
  Älgharan, Stora kobbe    
  Älgharsgrunden grund    
  Älgharskobbarna kobbar    
  Ängbokärret sjö? /Se    
  Ängsholmen holme    
  Ängsholmen holme    
  Ängsholmen holme    
  Ängsholmen holme    
  Ängsholmen del av Yxlan    
  Ängsholmen holme    
  Ängskär, St. ö    
  Ängskär Knuven triangelpunkt    
  Ängskär ö    
  Ängskär skär    
  Ängskär triangelpunkt    
  Ängskär skär    
  *Ängsskärgård grupp av holmar    
  Ängskärs skärgård grupp av holmar    
  Ängskärs skärgård skärgård    
  Ängsöholmen, Stora holme    
  Ärtkobben kobbe    
  Ö förr ö, del av Yxlan    
  *Öhrbogryndan grund    
  *Öhrskär ö    
  Öjan vatten    
  Ökobben kobbe    
  *Öra, se Norröra o. Söderöra öar    
  Örafjärden fjärd    
  Öransgrunden ögrupp    
  Örkilvik vik    
  Örnskallen udde    
  Örsundet sund    
  Örsundet sund    
  Österbrantarna terräng    
  Österbåts terräng    
  Österbåts terräng /Se    
  Österfjärdskobben, Norra kobbe    
  Österfjärdskobben, Södra kobbe    
  Österfladen sjö    
  Östergrundet grund    
  *Östergryndan ö    
  *Österholm udde    
  Österholm del av Gräskö    
  Österholm udde    
  Österholm holme    
  Österholmsgrundet grund    
  Österholmsudden udde    
  Österkobb kobbe    
  *Österkobbarna öar    
  Österkobbarna kobbar    
  Österkobbarna kobbar    
  Österkobbarna kobbar    
  Österkobben kobbe    
  Österkobben, Vikskärs- kobbe    
  Österkobben kobbe    
  Österkobben, Stora kobbe    
  *Östernorrkobbarna öar    
  Östernäsören udde    
  Östersjön hav    
  Östersjön hav    
  Östersjön Saknas    
  Östersjön hav    
  Östersjön Saknas    
  Östersjön hav    
  Österjsön hav    
  Österskär skär    
  Österskär skär    
  Österskäret ö    
  Österskäret skär    
  Österskäret udde    
  Östyerskärskobben kobbe    
  Österstenarna stenar    
  Östersundet sund    
  Östersvian vik    
  Öster Tröslan, se Lill-Trösslan ö    
  Öster Tärnskär, se Inner-Tärnen ö    
  Österudda udde    
  Österuddarna uddar    
  Österviken vik    
  Österviken vik    
  Österviken vik    
  Österviken vik    
  Österviken vik    
  Österviken vik    
  Österviksgrundet grund    
  Österviksgrundet grund    
  Österön, se Mjölkö ö    
  Österöra, se Storskäret skär    
  Österören udde    
  Österören holme    
  Österören terräng    
  Österörn ö    
  Österörsgrundet grund    
  Österörsviken vik    
  *Österöverskär ö    
  Ötterviken vik    

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.