ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vassunda socken : Ärlinghundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 393 Naturnamn : 68 Bebyggelsenamn : 119 Naturnamn : 94
Vassunda sn Alasjön del av vik Vassunda sn Alasjön del av Garnsviken
Vassunda »bron» Alasjön sjö Vassunda män inbyggarbeteckning Alsikeviken vik
Vassunda sn Alasjön sjö Ala bebyggelse Amerika odling
Vassunda sn Alsikewijk, se Kyrkviken vik Andersberg lht Aspudden udde
Vassunda sn *Alsikeviken vik Anneberg lht Bakgärdet gärde
Vassunda sn Aludden udde Annelund lht Blötängen äng
Vassunda sn Alzike Wijken, se Kyrkviken vik Berga bebyggelse Brantshammarsjön sjö
Vassunda sn Amerika terräng Bergendal lht Brohagen hage
Vassunda sn Bakgärdet ägomark Berget lht Bulten odlad mark
Vassunda sn Bakgärdet ägomark Bergtorpet lht Dalkarsbacken skogsbacke
Vassunda sn Bergtorpet terräng Bodarna bebyggelse Dyn äng
Vassunda sn /Se Bodarna terräng Bodarna lht Ekhamns lillryan äng
Vassunda sn Branthammarssjön sjö Bodarna bebyggelse Ekhamns vik vik
Vassunda sn Brantshammarsån å Braberg lht Ekskogen hage
Vassunda sn Edsberg terräng Brantshammar bebyggelse Enbergsgärdet gärde
Vassunda sn Ekskogen skogsmark Dalsro lht Enbärsbacken backe
Vassunda sn Enberget berg Edeby bebyggelse Fläskbacken backe
Vassunda sn Flottbo terräng Edebylund lht Fåfängan hage
Vassunda sn Garnsviken vik /Se Edsberg lht Fågelsångsbacken backe
Vassunda sn Garnsviken vik /Se Ekhamn säteri Granhagen hage
Vassunda sn Grunds källa källa Eriksberg f.d. kommin.bost. Grunds källa källa
Vassunda sn Gurrestabacken triangelpunkt Erikslund f.d. s.t. Gurrestabacken backe
Vassunda sn Garnsviken vik /Se Erikslund villa Gurrestakullen backe
Vassunda sn Holmen holme Eriksro lht Halsvreten åker
Vassunda sn Håberget terräng Flottbo lht Herrängen äng
Vassunda sn Hällen berg? Friberg lht Holmen udde
Vassunda sn Kotullen ängsmark Fridhem lht Holmsbacken, Lilla o. Stora backar
Vassunda sn Kyrkviken vik Fridhem lht Håberget bergig skog
Vassunda sn Kyrkviken vik Furuhill lht Håbergsklicken berg
Vassunda sn Kyrkviken vik Fågelsången bebyggelse Hästhagen hage
Vassunda sn Källtorp ägomark Garbolanddet del av sn Hästhagen hage
Vassunda sn Källviken förr vik Gropen hmd Jansonsbacken backe
Vassunda sn Kärrängen ägomark Gröningsdal lht Kilen åker
Vassunda sn Kölingen sjö Gurrssta bebyggelse Knösen, Stor- och Lill- Saknas
Vassunda sn Kölingen sjö Hagelstena lht Kohagen hage
Vassunda sn Kölingen sjö /Se Hagen lht Kohagsvreten åker
Vassunda sn Kölingen sjö /Se Hagen lht Kolhammarsjön sjö
Vassunda sn Lillryan ägomark Haknäs bebyggelse Kolhammarsjön sjö
Vassunda sn Lugnet terräng Holmen lht Kopparbergsvreten åker och backe
Vassunda sn Långbacken terräng Hällen lht Kungsådran el. Strömfåran del av Garnsviken
Vassunda sn Lövstaån å Högklint lht Kvarnbacken backe
Vassunda socken Marielund terräng Höja villa Kvarnängen äng
Vassunda sn Noret ägomark Ista bebyggelse Källbo Långrasen, el. Långrasen hage
Vassunda sn Nybygget terräng Ista, Lill- lht Källboudd udde
Vassunda sn Näseudd udde Johannesberg lht Källviken vik
Vassunda socken Ormtorpet terräng Johannisberg lht Kärrängen äng
Vassunda socken Ramboslätt terräng Johnhäll lht Kölingen sjö
Vassunda sn Röda hund terräng Karlberg lht Kölingen sjö
Vassunda sn Skofjärden del av Mälaren Karlslund hmd Kölingshuvudet åmynning
Vassunda sn Skoklösterfierden, se Skofjärden del av Mälaren Katrineberg lht Lillknösen backe
Vassunda sn Snöromsgärd ägomark Katrineborg lht Lillängarna ängar
Vassunda sn Stavsund sund Klockarbol skolhus Lillängsbacken backe
Vassunda socken sn Stavsund sund Klockargården bebyggelse Ljungensbacken backe
Vassunda sn Stavsund sund Kragsta bebyggelse Långbacken backe
Vassunda socken sn Stavsund sund /Se Kråklund lht Långhagen äng
Vassunda sn Stavsund sund Kråkvillan torp Långrasen, el. Källbo Långrasen hage
Vassunda sn Stavsund sund /Se Kvarnhill lht Löten skog
Vassunda sn Stavsundsholmen holme Kyrkoherdebostället bebyggelse Mälaren insjö
Vassunda sn Stavsundsholmen holme /Se Källbo lht Noret äng
Vassunda sn Stickarsudd udde Källviken lht Näseudd udde
Vassunda sn Storryan ägomark Lillgården lht Näsängen äng
Vassunda sn Straffhagen terräng Ljusnedal lht Rambo slätt slätt
Vassunda sn Sunde, se Stavsund sund Långbacken lht Ramenssjön sjö
Vassunda sn Svartkärret kärr Långholmen hus Rydjan odling
Vassunda sn /Se Svälthagen terräng Lugnet lht Rydjan odling
Vattsunda sn Söderäng ängsmark Lövensborg lht Röda hund åker
Vassunda sn /Se Tallåsen ås Marielund lht Sandtäppan åker
Vassunda sn Wassunda wijk, se Alasjön del av vik Mellangården gd Skarphagen odlad mark
Vassunda sn   Norrgården gd Skitbackalång backe
Vassunda sn   Nyborg lht Skofjärden fjärd
Vassunda sn   Nyborg lht Skovägen väg
Vassunda sn   Nybygget lht Skorrgärdet gärde
Vassunda sn   Nydal lht Skålsta te landsväg
Vassunda sn   Nykvarn kvarn Snehäll backe
Vassunda sn   Näset lht Snöromsgärd gärde
Vassunda sn   Nöjet lht Stavsund sund
Vassunda sn   Ormtorp torp Stavsunds holme holme
Vassunda sn   Pelle på Ändan hmd Stenhagen hage
Vassunda sn   Persberg lht Stickars udd udde
Vassunda sn   Pettersberg lht Storgärdet gärde
Vassunda sn   Rosendal lht Straffhagen hage
Vassunda sn   Rosenhill lht Storknösen backe
Vassunda sn   Saltängen lht Strömfåran el. Kungsådran del av Garnsviken
Vassunda sn   Skogshyddan lht Stubbskiftet åkerskifte
Vassunda sn   Skurvillan lht Sundsand äng
Vassunda sn   Skålsta bebyggelse Svartkärret kärr
Vassunda sn   Skålsta, Lill- lht Svartkärret odling
Vassunda sn   Smedby bebyggelse Svälthagen hage
Vassunda sn   Snörom torp Söderäng äng
Vassunda sn   Snöromstan lhtr Tallåsen ås
Vassunda sn   Sofiemark lht Tunahålet vik
Vassunda sn   Solhem lht Vintergatan åker
Vassunda sn   Stavsund lht Västergärdet gärde
Vassunda sn   Stentorp(et) lht Överskiftet åker
Vassunda sn   Svanängen torp  
Vassunda sn   Svanängen bebyggelse  
Vassunda sn   Svanängstorp torp  
Vassunda sn   Svedjan lht  
Vassunda sn   Säby bebyggelse  
Vassunda sn   Säby komministerboställe  
Vassunda hd   Tibble bebyggelse  
Vassunda sn   Tibble kvarn väderkvarn  
Vassunda sn   Tursbo lht  
Vassunda sn   Ulriksdal lht  
Vassunda sn   Underberga bebyggelse  
Vassunda sn   Vilan lht  
Vassunda sn   Vild-Sverige del av sn  
Wassunda sn   Vinstena bebyggelse  
Vassunda sn   Västersjö(n) hmd  
Vassunda prästegård sn   Åkersberg lht  
Vassunda sn   Åtorpet lht  
Vassunda sn   Örby bebyggelse  
Vassunda sn   Örby, Ny- hmd  
Vassunda sn   Örbylund lht  
Vassunda sn   Örby, Lill- hmd  
Vassunda sn   Örelund lht  
Vassunda sn   Örsandsvik villa  
Vassunda socken /Se   Örsand hmd  
Vassunda sn /Se   Österdal lht  
Vassunda sn      
Vassunda sn /Se      
Vassunda sn /Se      
Vassunda sn /Se      
Vassunda sn /Se      
»wadzsunda», se Vassunda sn      
*Abum gård      
Ala gård      
Ala gd      
Ala gård      
Ala gd      
Ala säteri      
Ala gård      
Ala hg      
Ala gd      
Ala gård      
Ala hg      
Ala by      
Ala gd      
Ala säteri      
Ala Saknas      
Ala gd /Se      
Ala Saknas /Se      
Ala säteri /Se      
Amerika torp      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
(?)Berga gd      
Berga by      
?Berga by      
?Berga by      
Berga by      
Berga gd      
?Berga gd      
Bodarne gård      
Brantshammar hg      
Brantshammar herrgård      
Brantshammar hg      
Brantshammar herrgård      
Brantshammar herrgård      
Brantshammar hg      
Brantshammar hg      
Brantshammar hg      
Brantshammar gård      
Brantshammar gd      
Brantshammar hg      
Brantshammar hg      
Brantshammar hg      
Brantshammar hg      
Brantshammar hg /Se      
´Burestad´, fel för Gurresta by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby gd      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby gd      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by /Se      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by /Se      
*Eghesta Saknas      
Ekam, se Ekhamn gd      
?Ekhamn hg      
Ekhamn herrgård      
Ekhamn hg      
Ekhamn gd      
Ekhamn hg      
Ekhamn hg      
Ekhamn gd /Se      
Ekhamn gd /Se      
Ekhamn hgd /Se      
Fågelsången gd      
Gurresta by      
Gurresta by      
?Gurresta by      
Gurresta by /Se      
Gurresta by      
Gurresta by      
Gurresta by      
Gurresta by      
Gurresta by      
Haknäs by      
Haknäs by      
Haknäs by      
Haknäs by      
Haknäs by      
Haknäs gd      
Haknäs by      
Haknäs by      
Haknäs hg      
Haknäs gd      
Haknäs by      
Haknäs gd      
Haknäs by      
Haknäs by      
Haknäs by      
Haknäs by /Se      
Haknäs by /Se      
Haknäs gd /Se      
Haknäs gd /Se      
Ista by      
Ista by      
Ista by      
?Ista by      
Ista by      
Ista by      
?Ista by      
Ista förr sätesgård, nu by      
Ista förr sätesgård, nu by      
Ista by /Se      
Ista by /Se      
Jestada, se Ista by      
»kaybode» torp      
Kragsta by      
?Kragsta by      
Kragsta by      
Kragsta by      
Kragsta gd /Se      
Kragsta by      
Kragsta by      
Kråklund lht /Se      
Kråkvillan lht /Se      
Nyborg torp      
Nybygget f.d. torp?      
Prästgården gd /Se      
»skarpasæby», se Säby by      
Skarpa Sæby, se Säby by      
*Skarpasäby, se Säby gd      
*Skrämsta Saknas /Se      
Skullasta, se Skålsta by      
Skurvillan lht /Se      
Skålsta by      
Skålsta by      
Skålsta by      
Skålsta by      
Skålsta by      
Skålsta by      
?Skålsta by      
?Skålsta by      
Skålsta by      
Skålsta by      
Skålsta by      
Skålsta by      
?Skålsta by      
Skålsta by      
Skålsta Saknas /Se      
Smedby gård      
?Smedby gård      
Smedby gård      
Smedby gård      
Smedby gd      
Smedby gd      
Smedby gd      
Smedby gård      
?Smedby gård      
Smedby gd      
Smedby gd      
Smedby gd      
Smedby gd /Se      
Snörum gd /Se      
Snörum Saknas /Se      
Snörom lht /Se      
Snörom torp /Se      
Snörom lht /Se      
Snörom lht /Se      
Stavsund, el. Stavsund St, gd      
Stavsund gd /Se      
Svansången torp      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby gd      
Säby by      
Säby by      
Säby by /Se      
?Tibble gdr      
?Tibble by      
Tibble by      
?Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
?Tibble gdar      
Tibble by      
?Tibble by      
Tibble by /Se      
Tibble Saknas /Se      
Tibble gdr /Se      
Tursbo torp /Se      
Underberga gd      
*Vadsbro nu försv. gård el. by      
*Vadsbro numera försv.gård el. by      
Vildmarken gård      
Windestom by /Se      
Vinsterna by      
Vinsterna by      
Vinstena gd      
Vinstena gdr      
Vinsterna by      
?Vinsterna by      
Vinsterna by      
Vinstena by      
Vinstena gd      
Vinstena gd      
Vinstena gd      
Vinstena gd      
Vinstena gd      
Vinstena gd      
?Vinsterna by      
Vinsterna by /Se      
Vinstena gd /Se      
Vinstena by /Se      
Ål Saknas /Se      
Æghæsta = Ista? by      
Æghæsta = ?Ista by /Se      
Örby by      
Örby by      
Örby by      
Örby by      
Örby by      
Örby by      
Örby by      
Örby by      
Örby by      
Örby by      
Örby by      
Örby by      
Örby by      
Örby gd      
Örby by      
Örby by /Se      
Örby Saknas /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.