ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vidbo socken : Seminghundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 321 Naturnamn : 48 Bebyggelsenamn : 150 Naturnamn : 79
Vidbo sn Belsen terräng Vidbo sn Allégärdet gärde
Vidbo sn Bennikebol, Lilla ägomark Viporna inbyggarbeteckning Allmänna Gränd väg
?Vidbo sn »buhi» natn? /Se Annelund pensionat Bakgärdet gärde
Vidbo sn Dammen ägomark Backen lht Bakgärdet gärde
Vidbo sn Gammel-Norrby terräng Bennickebol bebyggelse Bastubacken backe
Vidbo sn Gränjeforsen fors? Bennikebol bebyggelse Bastugrundet åker
Vidbo sn Grönbergsäng ägomark Bennickebol, Lilla lht Björkbacken backe
Vidbo sn Gåsholms äng äng /Se Berga lht Björnbogärdet gärde
Vidbo sn Hammarhagen terräng Bergby Saknas Björnboäng äng
Vidbo sn Horsmossen mosse Betlehem Saknas Blåbärsbacken backe
Vidbo sn Horssjön sjö Bista Saknas Bylevreten åker
Vidbo sn Horssjön sjö Bistaberg lht Dyen sumpmark
Vidbo sn Horssjön sjö Bistaborg lht Fjällen utäga
Vidbo sn Igelbäcken ägomark Bistalund Saknas Gammal-Norrby hage
Vidbo sn Jägarhornet terräng Björklund Saknas Grottan trefaldighetskälla
Vidbo sn Karlberg terräng Björklunda lht Gränjeforsen fall
Vidbohärad (numera Vidbo) sn Klockarkärret kärr Botlöt bebyggelse Grönbergsäng äng
Vidbo sn Krogstalund ägomark Britaberg lht Gålnebacken backe
Vidbo sn /Se Kyrkogården Saknas /Se Byle lht Gålne Bakgärde gärde
Vidbo sn *Kyrkovreten Saknas /Se Chalottenberg lht Gålnefjäll utjord
Vidbo sn Lillsjön sjö Dalen lht Hammarhagen hage
Vidbo sn Lillskogen skogsmark Dammen lht Hantverkargatan landsväg
Vidbo sn Lillängen ägomark Ekbacken hmd Hemgärdet gärde
Vidbo sn Långåsen ås Eke bebyggelse Holmen åker
Vidbo sn Långåsen allmänning /Se Eke, Lilla lht Holstersjön sjö
Vidbo sn Lövhagen ägomark Ekeberg lht Horshagen hage
Vidbo sn Myran ägomark Ekedal lht Horssjön sjö
Vidbo sn Nederängssjön sjö /Se Ekelund lht Horssjön sjö
Vidbo sn /Se Nederängssjön sjö Eklundshov lht Hulthagen hage
Vidbo sn Nibbelön terräng Eriksborg lht Hästhagen hage
Vidbo sn Norrbysjön sjö /Se Eriksdal lht Hästängen äng
Vidbo sn Norrbysjön sjö Erikslund lht Jansonsripen åker
Vidbo sn Offrebacken terräng Fridhem lht Jägarhornet skogsskifte
Vidbo sn Renshålet ägomark Gammelkrogen lht Kavelbrokärret kärr
Vidbo socken Ripen terräng Granlund lht Kohagen hage
Vidbo sn Snedån å Granslätt lht Krokensbacke backe
Vidbo sn Storsjön sjö Grindstugan lht Kärleksstigen väg
Vidbo sn Storskogen skogsmark Gränjan lht Kärret äng
Vidbo sn Stubbrydan ägomark Gustavsberg lht Lillskogen skog
Vidbo sn Svartkärret kärr? Gålnan Saknas Lillsjön del av Norrbysjön
Vidbo sn Ullemossen mosse Haga lht Lillängen äng
Vidbo sn Vedtorget terräng Hagalund Saknas Lillängen äng
Vidbo sn Wesiön, se Horssjön sjö Hammarbro lht Långåsen ås
Vidbo sn Vidboån å Hanshagen lht Myran odling
Vidbo sn Vidboån å Häradsallmänning, se Seminghundra häradsällmänning Saknas Nibblefjäll utäga
Vidbohärad (numera Vidbo) sn Åsby-Skalleberg triangelpunkt Högen lht Norrbysjön sjö
Vidbo sn Åsen, se Långåsen ås Johannesberg lht Norrängen äng
Vidbo sn Örsröret Saknas /Se Johannesberg lht Offerbacken backe
Vidbo sn   Johannesdal lht Oxhagen odling
Vidbo sn   Johanneslund lht Potatisvägen väg
Vidbo sn   Kalkberget kyrkoherdeboställe Prästgårds Hemhagen hage
Vidbo sn   Kallbrunn lht Renshålet gärde
Vidbo sn   Karby bebyggelse Rickebytomten beteshage
?Vidbo sn   Karby, Opp- hmd Skarpvreten åker
?Vidbo sn   Karlberg Saknas Skogsfjällen utäga
Vidbo sn   Karlsberg lht Skvalet fors
Vidbo sn   Karlsborg, se Karlsberg lht Smallebackarna betesmark
Vidbo sn   Karlsborg lht Smihagen hage
Vidbo sn   Karlslund lht Sneån å
Vidbo sn   Klockargården bebyggelse Stapelbacken backe
Vidbo sn   Klockargården kantorsbost. Stapelvreten åker
Vidbo sn   Knäppens lht Storbolsripen åker
Vidbo sn   Kristinelund lht Storsjön del av Norrbysjön
Vidbo sn   Krogen Saknas Storskogen skog
Vidbo sn   Krogsta gårdar Storvreten åker
Vidbo sn   Krogstaberg lht Storängen äng
Vidbo sn   Krogstalund lht Storängen äng
Vidbo sn   Kullen lht Storängen äng
Vidbo sn   Kvarnbacken lht Stubbryan åker
Vidbo sn   Kvarnstugan lht Stubbryåkern åker
Vidbo sn   Kvarnstugan lht Svartkärret kärr
Vidbo sn   Kyrkoherdebostället bebyggelse Tempelvreten åker
Vidbo sn /Se   Källan Saknas Tomten backe
Vidbo sn   Källbo lht Tullen vägskäl
Vidbo sn /Se   Källtorp Saknas Varggropen grop
Vidbo sn /Se   Laggatorp torp Vretaripen åker
Vidbo sn /Se   Landet lht Västeräng äng
Vidbo sn /Se   Lillbol bebyggelse Ålöten äng
Vidbo sn /Se   Lillbol bebyggelse Åsby Skallberg triangelpunkt
Vidbo sn /Se   Lillgården bebyggelse  
Vidbo sn /Se   Lilltörne Saknas  
Vidbo sn /Se   Linde lht  
Vidbo sn /Se   Lisenhill lht  
Vidbo sn /Se   Lugnet, Lilla lht  
Vidbo kyrka kyrka /Se   Lugnet, Stora lht  
Vigbohæred, se Vidbo sn   Lundås lht  
Benickebol gd   Lövhagen lht  
Bennickebol gd   Margretelund lht  
Benickebol gd   Marieberg lht  
Bennikebol gd /Se   Marielund lht  
Benickebol gd /Se   Mjölnars lht  
Benickebol gd /Se   Nederäng säteri  
Bennickebol gd /Se   Nederäng bebyggelse  
Bergby gård   Nibble Saknas  
Bergby gd   Norrbacken bebyggelse  
Bergby hg   Norrby säteri  
Bergby gd   Norrgården bebyggelse  
Bergby gd   Nyberg lht  
Bergby gd   Nybygget lht  
?Berby gd   Nydal lht  
Bergby gård   Nyhagen lht  
Bergby, se även Skepptuna sn o. Markim sn gård   Nyhem lht  
Bergby gd   Nystugan Saknas  
?Bergby gård   Odenslund lht  
Bergby by   Opp-Karby hmd  
?Bergby gd   Rickeby rivna hus  
Bergby gd   Rickeby skola skolhus  
Bergby gd   Rickebytorp torp  
Bergby gd   Rosenlund lht  
Bergby gd   Sandtorpet lht  
Bergby gd   Seminghundra häradsallmänning Saknas  
Bergby gd:ar /Se   Seminghundra häradsallmänning Saknas  
Bergby Saknas /Se   Slottet lht  
Bista by   Smedstorp(et) lht  
Bistad gård   Snåret torp  
Bista by   Solberga lht  
Bista by   Stensta lht  
Bista gdar   Stjärnan lht  
Bista gdr   Stolptorp Saknas  
Bista gd:ar   Storbol bebyggelse  
Bistad gård   Storbol bebyggelse  
Bista by   Stortörne Saknas  
Bista by   Svealund lht  
Bista by   Svensbol bebyggelse  
Bista by   Svensbol, Lilla lht  
Bista by   Sättralund lht  
Bistad by   Södergården fänriksboställe  
Bista by   Tattarstaden saml. av lhtr  
Bista by   Tempelhagen bs  
Bista by   Tureberg lht  
Bista by   Täby lht  
Bista Saknas /Se   Törndal lht  
Bista by /Se   Törne, Lilla förr lht  
»Bodana bool» (nu Storbol) tp   Törne, Stora lht  
Botlåt gd /Se   Ulriksdal lht  
»buhi» bebn? /Se   Ulvesta skola bebyggelse  
Byghista, se Bista by   Uppäng säteri  
Eke by   Uppäng bebyggelse  
Eke by   Valdo lht  
Eke by   Valla hmd  
Eke by   Velamby Saknas  
Eke by   Velambyberg bs  
»hælgobodha» torp   Vibergsstugan kyrkoherdebost.  
»Hælgobodha» torp   Vreten hmd  
*Helgaboda torp   Vänersborg lht  
[Helgaboda] torp   Västertorp kyrkoherdeboställe  
*Helgaboda torp   Åsby Saknas  
*Helgaboda torp   Åsby kvarn Saknas  
*Helgeboda torp /Se   Åsbylund lht  
Karby by   Östertorp lht  
Karby by      
Karby by      
Karby gdar      
Karby by      
Karby by      
Karby gdr      
Karby gd:ar      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby gd /Se      
Karby Saknas /Se      
Karby by /Se      
Karby by /Se      
Karleby, se även Karby by      
Krogsta by      
Krogsta by      
Krogsta by      
Krogsta by      
Krogsta by      
Krogsta by /Se      
Krogsta by      
Krogsta by      
Krogsta by      
Krogsta by      
Krogsta by      
Krogsta by      
Krogsta by      
Krogsta by      
Krogsta by      
Krogsta by      
Krogsta by      
Krogsta by      
Krogsta by      
Krogsta by      
Krogsta by      
Krogsta by      
Krogsta by      
Krogsta by /Se      
Krogsta by /Se      
Krogsta by      
Krogsta by /Se      
Krogsta by /Se      
Krogsta Saknas /Se      
Krogsta Saknas /Se      
Krogsta by /Se      
»kroosta», se Krogsta by      
*Kvidløsa Saknas      
Linde f.d. torp?      
Nederänge hg      
Nederäng gd      
Nederäng säteri      
Nederäng säteri      
Nederäng gd      
Nederäng gd      
Nederäng gd /Se      
Nederäng gd /Se      
Nibble by      
Nibble by      
Nibble by      
Nibble by      
Nibble by      
Nibble by      
Nibble Saknas /Se      
?Norrby hg      
Norrby hg      
Norrby hg      
Norrby hg      
Norrby hg      
Norrby hg      
Norrby hg      
Norrby hg      
Norrby hg      
Norrby hg      
Norrby hg      
Norrby herrg.      
Norrby hgd      
Norrby hgd      
Norrby hgd      
Norrby hgd      
Norrby hgd      
Norrby hgd      
Norrby hgd      
Norrby hgd      
Norrby hgd      
Norrby by      
Norrby gd      
Norrby by      
Norrby hg /Se      
Norrby Saknas /Se      
Norrby gd /Se      
Nybile, se Nibble by      
*Ragnotegher urfjäll /Se      
*Ragnotegher urfjäll      
Rickeby gård      
Rickeby gård      
Rickeby gd      
Rickeby gd      
Rickeby gd      
Rickeby gd      
Rickeby by      
?Rickeby by      
Rickeby gd      
Rickeby gd      
Rickeby gd      
Rickeby gd      
Rickeby gd      
Rickeby gd      
Rickeby gård      
Rickeby gd      
?Rickeby gd      
Rickeby gd      
Rickeby gd      
Rickeby gd      
Rickeby gd      
?Rickeby gd      
Rickeby gd      
Rickeby gd      
?Rickeby gd      
Rickeby by      
Rickeby gd /Se      
Rickeby by /Se      
Rickeby gd /Se      
Stjärnan torp /Se      
Storbol tp      
?*Söderby beb.      
[Söderby] Saknas      
?Uppäng säteri      
Uppäng gd      
Uppäng gd      
Uppäng gd      
[Upænge] Saknas      
Uppäng gd      
Uppäng gd      
Uppäng säteri      
Uppänge gd      
?Valla gd      
Valla gd:ar      
Velamby by      
Velamby by      
Velamby by      
Velamby by      
Velamby gd      
Velamby gd      
?Velamby by /Se      
Velamby by /Se      
Velamby by      
Velamby Saknas /Se      
Velamby by /Se      
Viasta gård      
*Välands Gärdesbacka Saknas      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
?Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby gd      
Åsby by      
Åsby by /Se      
Åsby by /Se      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby gd /Se      
Åsby Saknas /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.