ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skepptuna socken : Seminghundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 433 Naturnamn : 80 Bebyggelsenamn : 222 Naturnamn : 322
Skepptuna sn Backarna terräng Skepptuna sn Nummerförteckning förteckning
Skepptuna sn Bakkåsen skogsmark Skepptuna sn Akademihagen skog
Skepptuna sn Bastubacken höjd? Skepptuna sn Alhamrabacken backe
Skepptuna sn Blåsut ägomark Skepptuna sn Alhamrastycket åker
Skepptuna sn Bränderna terräng Skepptuna sn Asphagen hage
Skepptuna socken Bullerholmen ägomark Skepptuna sn Asphagen åker
Skepptuna socken *Båtsvreten plats /Se Skepptuna socken Asphagen hage
Skepptuna sn Dammbo terräng Skepptuna socken Asphagen åker
Skepptuna socken Ekbacken terräng Skepptuna sn /Se Bakgärdet gärde
Skepptuna socken Erlandshagen terräng Kajorna inbyggarbeteckning Bakkåsen skog
Skepptuna sn Fagervallen terräng Alhamra lht Bastubacken backe
Skepptuna sn ?Falaån å /Se Andersberg Saknas Bastubacken backe
Skepptuna sn Framkåsen skogsmark Astarot torp Bastubacken hage
Skepptuna sn Frälsäng ägomark Astaro lht Bastugärdet gärde
Skepptuna sn Fågelsången ägomark Astarot torp Beteshagen hage
Skepptuna sn Gammelhagen terräng Baddet lht Björkeskiftet el. Björkestycket åker
Skepptuna sn Granberg ägomark Berg, se Bergby Saknas Björnvallsäng äng
Skepptuna sn Haga äng Bergby by Blommensvreten åker
Skepptuna sn Hagalund terräng Bergby by Blåsutsbacken landsvägsbacke
Skepptuna sn Hagberga ägomark Bergby bebyggelse Borrestalundsbacken backe
Skepptuna sn Hederviken torrlagd sjö Bergby by Borrestalundsvreten åker
Skepptuna sn Hedersviken f.d. sjö /Se Bergshyddan lht Brabebergssjön sjö
Skepptuna sn Helgåbyberg triangelpunkt Björket lht Brunnsgärdet gärde
Skepptuna sn Holken ägomark Björnboda utjord Brunnsgärdet gärde
Skepptuna sn Hägnadsskogen skog Björnvallen gård Brunnsgärdet gärde
Skepptuna sn Istahammaren skogsmark Björnvallen, se Björnboda utjord Brunnsgärdet gärde
Skepptuna sn Klockarmossen mosse Blåsut lht Brunnsgärdet gärde
Skepptuna socken Klockberget berg /Se Blåsut lägenhet Bränderna hage
Skepptuna socken Klockgropen fördjupning /Se Blåsut bebyggelse Bullerholmen åker
Skepptuna socken Kvarnbacken terräng Borresta bebyggelse Dansbacken backe
Skepptuna sn Kvarnlöten terräng Borresta bebyggelse Dygärdet gärde
Skepptuna sn Kvarnängen ägomark Borrestaberg lht Edeviken sjö
Skepptuna sn Kvisslan terräng Buskgården bebyggelse Ekaskiftet åker
Skepptuna sn Kvisslan hage /Se Buskgården gård Ekbacken backe
Skepptuna sn Kyle ägomark Dalen lht Ekbacken backe
Skepptuna sn /Se Kyrkvreten ägomark Damfors, se Dammen lht Ekbacksgärdet gärde
Skepptuna sn Kåsen ägomark Dammen lht Ekbacksgärdet gärde
Skepptuna sn Kåsgärdet gärde /Se Ekbacken avs. lht Erlandet statarboställe
Skepptuna sn Linvreten ägomark Ekenslund Saknas Erlandsgärdet gärde
Skepptuna sn Loppbacken terräng Eriksberg bebyggelse Erlandshagen hage
Skepptuna sn Lugnet terräng Erikslund bebyggelse Erlandshagen hage
Skepptuna sn Lundängen ägomark Erlandet bebyggelse Erlandshagen hage
Skepptuna sn? Lunsen ägomark Fagerstugan Saknas Erlandsvreten åker
Skepptuna sn Långbacken skogsmark Fagervallen förr lht Farmors äng äng
Skepptuna sn sn Långbacken skogsmark Fagervallen, Lilla förr bs Finnvreten åker
Skepptuna sn Långholmen ägomark Fridensborg lht Fjällen åker
Skeptuna sn sn Långhäll terräng Fridhem lht Framkåsen skog
Skepptuna sn Långkärret betesmark Fridhem statarboställe Frukostladan lada
Skepptuna sn Långripan strandremsa? Fridhem, se Granby lht Frälsäng äng
Skepptuna sn Löten ägomark Fröby Saknas Fröbybacken backe
Skepptuna sn Nordanberget berg /Se Gammelkrogen, se Kvarnhagen lht Fågelsången äng
Skepptuna sn Norrängen ängsmark Getet bs Granbergsvreten åker
Skepptuna sn Nydal terräng Goddersta by Granbygärdet gärde
Skepptuna kyrka k:a Nykrogen terräng Goddersta, se Gådersta by Granbyängen äng
Skepptuna sn Närtuna Siön, se Hederviken torrlagd sjö Granberg lht Grindstugan lägenhet
Skepptuna sn *Närtunasjön torrlagd sjö Granby lht Grosshandlargärdet gärde
Skepptuna sn Oset terräng Grindstugan Saknas Grundet åker
Skepptuna sn Pekhagen terräng Grosshandlars villa Gådersta Hammaren ängsmark
Skepptuna sn Petersborg ägomark Gådersta bebyggelse Gådersta Örn backe
Skepptuna sn Polabacken terräng Gådersta by Gådersta Örn backe
Skepptuna sn Rosendal terräng Gådersta gdr /Se Gådersta Örn backe
Skepptuna sn Sjötorp terräng Gåderstaberg lht Gärdestabacken backe
Skepptuna sn Skatthagen terräng Gådersta skola småskola Hagavreten åker
Skepptuna sn Skomakarbacken backe m. fornfynd Gådesta Soldattorp soldatboställe Hagberga åker
?Skepptuna sn Snedbacken terräng Haga lht Hammarbacken backe
Skepptuna sn Snåltäppan ägomark Haga torp Hammarvreten åker
Skepptuna sn Sprängären terräng Hagalund bebyggelse Hammarvreten åker
Skepptuna sn Stenbrohagen ägomark Hagalund lägenhet Hammarvreten äng
Skepptuna sn Stenfjällen ägomark Handlars handelslht Hedeviken sjö
Skepptuna sn Storbacken terräng Hejte lht Hedvigsberget åker
Skepptuna sn Sundet ägomark Helgåby bebyggelse Helgåbyberg triangelpunkt
Skepptuna sn Svedlandet skogsmark Helgåby bebyggelse Hedeviken sjö
Skepptuna sn Torpkärret ägomark Herresta bebyggelse Hemgärdet gärde
Skepptuna sn Trehörningen ägomark Herresta by /Se Hemängen äng
Skepptuna sn Törneberg berg? Holken lht Hemängen äng
Skepptuna sn Törnet terräng Hälgåby, se 1 Helgåby Saknas Hemängen äng
Skepptuna sn Uggelhagen terräng Hälls s.t. Hemängen äng
Skepptuna sn Vaxholmshagen terräng Ista by Herrestatomten backe
Skepptuna sn Velambyberg ägomark Ista bebyggelse Herr och fru Bahr lönnträd
Skepptuna sn Östrabo ägomark Johannesberg bebyggelse Holkgärdet gärde
Skepptuna sn   Johannesberg Saknas Hägnarskogen skog
Skepptuna sn   Kappen stuga Hägnan, se Ängnan åker
Skepptuna sn   Karlsro f.d. soldattorp Hängnaskogen, se Ängnaskogen skog
Skepptuna sn   Klockarbol Saknas Hästhagarna odlad mark
Skepptuna sn   Klockargården bebyggelse Hästhagen hage
Skeptuna sn   Kogsta bebyggelse Högbrogärdet gärde
Skepptuna sn   Krogen Saknas Istabacken landsvägsbacke
Skepptuna sn   Krogen, se Kvarnhagen lht Istahammaren höjd
Skepptuna sn /Se   Krogen torp Ista Loppbacken backe
Skepptuna socken /Se   Kvarnbacken, se Ånsta kvarn Saknas Ista Storsten sten
Skepptuna sn /Se   Kvarnhagen lht Jansonsängen äng
Skepptuna sn /Se   Kvarnhagen torp Johanssons Oset äng
Skepptuna sn /Se   Kylet förr torp Kilen åker
Skepptuna by och sn /Se   Kyrkoherdebostället bebyggelse Klockarvreten åker
Skepptuna sn /Se   Kyrkoherdebostället, se Prästgården prästgård Klockberget kulle
Skepptuna sn /Se   Kåsen lägenhet Klockgropen grop
Skepptuna sn /Se   Kåsen Saknas Kogstabacken backe
Skepptuna sn /Se   Lagers lht Kroghagen hage
Skepptuna sn /Se   Lillgården bebyggelse Krogskiftet åker
Skepptuna sn /Se   Lillgården gård Krogstycket äng
Skepptuna sn /Se   Lillsanda Saknas Kvarnbacken backe
Skepptuna sn /Se   Lillvalla lht Kvarnbacken backe
Skepptuna sn /Se   Lillängsbacken lägenhet Kvarnbacken backe
Skepptuna sn /Se   Lill - Örby lht Kvarngärdet gärde
Skepptuna sn /Se   Lill - Östa lht Kvarnhagen hage
Skepptuna sn /Se   Lindesberg lht Kvarnlöten äng
Skepptuna sn /Se   Litselby Saknas Kvarnlöten hage
Skepptuna sn /Se   Litsselby gård Kvarnskiftet el. Kvarngärdet åker
Skepptuna sn /Se   Lisselby bebyggelse Kvarntorps äng äng
Skepptuna sn /Se   Ljusdal utjord Kvarnängen äng
Skepptuna sn /Se   Lund bebyggelse Kvedängen äng
Skepptuna kyrka kyrka /Se   Långhäll bebyggelse Kvedängen äng
Skepptuna sn /Se   Långkärr förr torp Kvedängen äng
Barsta, se Borresta by   Långkärret förr lht Kvedängen äng
Berg Saknas /Se   Lättsta bebyggelse Kvisslan hage
?Bergby by   Lättsta skola småskola Kyrkvreten åker
Bergby by   Lövhagen förr lht Kåsen skog
?Bergby by   Lövhamra by Kåsgärdet gärde
?Bergby by   Lövhamra bebyggelse Kåsgärdet gärde
Bergby by   Lövhamra hg Kåsgärdet gärde
?Bergby by   Lövhamraberg lägenhet Källarbacken backe
Bergby by   Marieberg lht Labackastycket åker
Bergby by   Marielund lht Ladbackarna hage
Bergby by /Se   Mellangården förr gd Ladbacken backe
Bergby by /Se   Mellangården gård Landsvägsgärdet gärde
Bwrstistæ, se Bårresta by   Mellangården ä.namn för Oppgården Landsvägsgärdet gärde
Borresta by   Mellangården gård Liljekonvaljebacken backe
Borresta by   Mutskojan förr stuga Lillgärdet gärde
Bårresta by   Nedergården gård Lillgärdet gärde
Bårresta by   Norddal Saknas Lillgärdet gärde
Borresta by   Norrdal lägenhet Lillhagarna hagar
Borresta by   Norrgården förr gd Lilltegen åker
Borresta by   Norrgården gård Lillåbygärdet gärde
Borresta by   Norrgården säteri Lillängarna ängar
Borresta Saknas   Nyberg lht Lillängen äng
Borresta by   Nyberg bebyggelse Lillängen äng
Bårresta by   Nyborg lht Linvreten vret
Borresta by   Nybygget lht Linvreten äng
?Borresta Saknas   Nybygget lht Linvreten åker
Bårresta by   Nybygget lägenhet Loppbacken backe
Bårresta by /Se   Nydal torp Lugnethagen skog
Bærby, se Bergby by   Nykrogen, se Krogen Saknas Lunda Hammaren ängsmark
Erlista, se Herresta by   Nykrogen torp Lundängen äng
Fröby gd   Nystugan lht Lundängsbacken backe
Fröby gd   Ockelsta, se Åckelsta Saknas Lunsen gärde
Fröby by   Ockelsta bebyggelse Långbacken backe
Fröby by   Ockelsta by Långbrunnen bynamn
Fröby by   Odensberg avs. lht Långgärdet gärde
Fröby by   Olovsberg, se Långkärren förr torp Långholmen åkrar
Fröby by /Se   Oppgården gd Långholmen gärde
Fröby by /Se   Oppgården gd Långholmen åker
Fröby gård /Se   Otabejte el. Hejte lht Långhäll område
Fröby Saknas /Se   Oxhagen Saknas Långkärret åker
Fröby Saknas /Se   Pasta utjord Långkärret åker
Föret lg:er /Se   Petersborg Saknas Långripan åker
Guderstha, se Gädersta by   Polen lht Löten skifte
Gudrista, se Gådersta by   Polen torp Löten äng
Gådersta by   Polen, Lilla bebyggelse Löten åker
Gådersta by   Polen, Stora lht Mellangårdens dyen äng
Gådersta by   Prästgården prästgård Mellangärdet gärde
Gådersta gd /Se   Påland, se Polen lht Mellanhagen backe
Gådersta hg   Påland, se Polen torp Mormorsäng äng
Gådersta by   Sanda, Lilla hmd Mossen sank äng
Gådersta by   Sanda, Stora hmd Mossen hage o. åker
Gådersta by   Sandsbacken bs Myran äng
Gådersta by   Sjötorp(et) förr lht Nedergårdsäng äng
Gådersta by   Sjötorp(et) lht Nederängssjön sjö
Gådersta by   Skattegården gård Norddalsvreten åker
Gådersta by   Skoby Saknas Norrgårdens dyen äng
Gådersta by   Sköldvreten torp Norrgårdens äng äng
Gådersta by   Slumsta bebyggelse Norrskog skog
Gådersta by   Slumstaberg lht Norräng äng
Gådersta gd:ar   Smedstorp lht Norrängen äng
Gådersta by   Stenbergskojan el. Stenbergsstugan lht Norrängen äng
Gådersta by   Stensta utjord Nyborgsvreten åker
?Gådersta by   Storsanda, se Sanda, Stora Saknas Norströmsskiftet gärde
Gådersta by   Sursta f.d. komministerboställe Nydalsvreten åker
Gådersta gdr /Se   Sursta by Nyhagen hage
Goddersta Saknas /Se   Södergården förr gd Odensbergsvreten åker
Gådersta by /Se   Södergården gård Oset betesmark
Hedvigsberg torp   Södergården gd Oxhagen hage
»heghebro» beb.   Ullentuna bebyggelse Oxhags Ploglandet gärde
Helga kors och sankta Katarina gille Saknas   Ullentuna, Lilla Saknas Pastgärdet gärde
Helgåby gd   Ullentuna, Lilla gård Pekhagen hage
Helgåby by /Se   Ullentuna Stora bebyggelse Pelle Mutsons vret äng
Heljåby by   Ullentuna, Stora gård Pell Persvreten åker
Helgåby by   Ultuna by Per Ers backe
Helgåby gd   Uppgården gård Pildammen damm
Helgaby Saknas   Uppgården gård Ploglandet åker
Helgåby gd   Valla bebyggelse Polacken backe
Helgåby gdr   Valla by Prästgårdsbacken backe
Heljåby by   Valla, Lilla lägenheter Prästgårdsmedjan åker
Helgåby by   Valla, Lilla, se Lillvalla Saknas Rosendalshagen hage
Helgaby by   Valla, Stora by Roslottasvreten åker
Häljåby by   Wasa gård Rosvreten åker
Helgåby gd:ar   Vasa gd Ruddammen damm
Helgåby gd   Vasa bebyggelse Rönnfjällen betesmark
Helgåby gd   Vasa bebyggelse Sandahagen hage
Helgåby by   Vasa säteri Sandare åker
Helgåby by   Vålsta Saknas Sandsvreten åker
Helgåby by   Vålsta gård Sandvreten åker
Helgåby gdr   Vålsta gård Sjöhagen hage
Helgåby by   Åckelsta bebyggelse Sjötorpshagen hage
*Helgåby Saknas /Se   Åckelsta by Skarpvreten åker
Helgåby gd /Se   Åckelsta gdr /Se Skarpvreten åker
Herresta by   Ånsta bebyggelse Skarpvreten åker
Herresta by   Ånstaberg Saknas Skattgårdsgärdet gärde
Herresta by   Ånsta kvarn förr kvarn Skatthagen hage
Herresta by   Äspesta bebyggelse Skatthagen hage
Herresta by   Äspesta, se Espesta by Skogstän väg
Herresta by   Äspesta by Skomakarbacken backe
Herresta by   Äspesta Saknas Skomakarbacken backe
Herresta by   Äspesta by Skänskogen skog
Herresta by   Äspesta torp Saknas Sköldkällan källa
?Herresta by   Örby bebyggelse Sköldvreten åker
Herresta by   Örby, Lilla lht Smedbacken backe
Herresta by   Östa by Smedbacken backe
Herresta by /Se   Östergården gd Smedbackshagen hage
Herresta by /Se   Östergården gd Smedbacksvreten åker
Herresta Saknas /Se   Östersta el. Östa bebyggelse Smedjegärdet gärde
Hiærlista, se Herresta by   Östa, Lilla lht Smedjegärdet gärde
Hærelista, se Herresta by   Östrabo villa Smedjegärdet gärde
Högbro torp     Smedvreten åker
Ista by     Smibacken backe
Ista by     Smigärdet gärde
Ista by /Se     Snåltäppan gärde
Ista Saknas /Se     Snårtäppan åker
Ista by /Se     Soldattorpet gärde
Ista by /Se     Sprängan äng
Ista by /Se     Sprängare odl. mark
?Klockarbol gd     Sprängarkärret odlad mark
Leenshambre, se Lövhamra by     Sprängarn äng o. backe
Lisselby by     Sprängarn ängsskifte
?Lisselby gd     Stallgärdet gärde
Löghamra, se Lövhamra Saknas     Stenbrohagarna odl. mark
Lövhamra by     Stenfjällen backe
Lövhamra by     Stenfjälln åker
Lövhamra by     Stenlindan mark
Lövhamra by     Stenraderna åker
Lövhamra by     Stentä hagbacke
Lövhamra by     Stjärnskogen skog
Lövhamra by     Storbacken backe
Lövhamra by     Storbacken backsluttning
Lövhamra by     Storbacken backe
Lövhamra by     Storbacksgärdet gärde
Lövhamra hg     Storbäcken bäck
Lövhamra by     Storgärdet gärde
Lövhamra by     Storgärdet gärde
Lövhamra by     Storgärdet gärde
Lövhamra by     Storgärdet gärde
Lövhamra by     Storgärdet gärde
Lövhamra by     Storhagarna hagar
Lövhamra by     Storlogen loge
Lövhamra by     Storskogen skog
Lövhamra by     Storskogen skog
Lövhamra gd     Storskogen skog
Lövhamra by /Se     Stortegen äng
Lövhamra gd /Se     Storängen äng
Lövhamra gd:ar /Se     Storängen äng
Lövhamra by /Se     Sundevret åker
Lövhamra gd:ar /Se     Sursgärdet gärde
Lövhamra gd:ar /Se     Surstagärdet gärde
Lövhamra by /Se     Sunnbron bro
Lövhamra by /Se     Svedlandet backe
Lövhamra gårdar /Se     Sången äng
Lövhamra by /Se     Sångvreten äng
Lövhamra Saknas /Se     Södergårdens dyen äng
Källby by /Se     Söderhagen hage
Nässja gd /Se     Söderäng äng
Ockelsta by     Söderängen äng
Ockelsta by     Söderängen äng
Ockelsta by     Talbyhagen hage
Ockelsta by     Tallbacken skog
Ockelsta by     Tinlogsgärdet gärde
Ockelsta Saknas     Tiondelogen loge
Ockelsta by     Tomten backe
Ockelsta by     Tomten backe
Ockelsta gd     Torpkärret åkeräng
Ockelsta by     Torpvreten beteshage
Ockelsta by     Torpängen äng
Ockelsta by     Torpängen äng
Ockelsta by     Trehörningen vret
Ockelsta by     Trehörningen äng
Ockelsta by     Täbron bro
Ockelsta by     Täppan odling
Ockelsta by     Törneberg område
Ockelsta by     Törnebergsladan lada
Ockelsta by     Törnet äng
Ockelsta by     Törnvreten åker
Åckelsta Saknas /Se     Törnvreten äng
Åckelsta by /Se     Ultuna ploglandet gärde
Åckelsta by /Se     Utdelen äng
Åckelsta by /Se     Utfjällen äng
Åckelsta by /Se     Utängen äng
Pasta utjord     Utängen äng
Pasta gd /Se     Valtorsvreten åker
Pasta utj. /Se     Vasa Långgärde gärde
Pasta gd /Se     Vaxholmsbacken landsvägsbacke
Pasta Saknas /Se     Vaxholmsgärdet gärde
Sankta Katarinas gillestuga Saknas /Se     Vaxholmshagen hage
?Skoby by     Vidängen äng
Skoby by /Se     Vidängen äng
Slumsta by     Vreten äng
Slumsta by     Västerskog skog
Slumsta by     Åckelsta Pilbrunn brunn
Slumsta by     Åkerlundshagen hage
Slumsta gd     Åkerlundsängen äng
Stensta utjord     Ånstabergshagen hage
Sursta by     Ängnan åker
Sursta by     Ägnarskogen skog
?Sursta by     Ängnaskogen skog
Sursta by     Ängsbacken backe
Sursta by     Ärtåkern åker
Sursta by     Örn stenläggning
Sursta by     Örnsbacken backe
Sursta Saknas /Se     Örnsbron bro
Sursta by /Se     Örnsvreten gärde
Ubby by /Se     Örsbacken backe
Vkklista, se Åckelsta by     Örshagen hage
Ullentuna by /Se     Örsängen äng
Lilla Ullentuna by /Se     Östaberget berg
Stora Ullentuna by /Se     Östatän väg
Ullentuna, Lilla o. Stora gd:ar /Se      
Ullentuna, Lilla o. Stora gd:ar /Se      
Ullentuna, Stora o. Lilla gdr /Se      
Ullentuna by /Se      
Ullentuna by /Se      
Ullentuna by /Se      
Ullentuna by /Se      
Ullentuna by /Se      
Ullentuna, L. o. St. gd:ar /Se      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
?Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla gd      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
?Valla by      
Valla by /Se      
Valla by /Se      
Valla Saknas /Se      
Valla Saknas /Se      
Vasa hg /Se      
Vasa hg      
Vasa gd      
Vasa hg /Se      
Vasa herrg.      
Vasa säteri      
Vasa gd      
Vasa hg      
Vasa herrg.      
Vasa by      
Vasa by      
Vasa by /Se      
Vasa hg /Se      
Vasa gd /Se      
Vasa gd /Se      
Vasa gd /Se      
Vasa hg /Se      
Vasa herrgård /Se      
Vasa Saknas /Se      
»vgglestum», se Åckelsta by      
Vålsta gård      
Vålsta gård      
Vålsta gd      
Vålsta by /Se      
Vålsta gd /Se      
Vålsta Saknas /Se      
Västergården gd /Se      
Åby Saknas /Se      
Åckelsta, se Ockelsta by /Se      
Ånsta by      
Ånsta by      
Ånsta by      
Ånsta by      
Ånsta by      
Ånsta by      
Ånsta by      
Ånsta gd      
Ånsta by      
Ånsta by /Se      
Ånsta by /Se      
Årsta Saknas /Se      
Äspesta by /Se      
Äspesta gd:ar /Se      
Äspesta gd:ar /Se      
Äspesta by /Se      
Äspesta Saknas /Se      
Äspesta by /Se      
Äspestatorp f.d. torp?      
Örby herrgård      
Örby by      
Örby herrg.      
Örby gd      
Örby gd      
Örby hg      
Örby hgd      
Örby hg      
Örby hg      
Örby hg      
Örby hg      
Örby hg, by      
Örby hgd      
Örby hgd      
Örby hgd      
Örby by      
Örby by      
Örby by      
Örby hg      
Örby by /Se      
Örby by /Se      
Örby Saknas /Se      
Ösby by /Se      
Östa (Östersta) by      
Östa by      
Östa by      
Östa by      
Östa by /Se      
Östa gd /Se      
Östa Saknas /Se      
Östa eller Östersta by /Se      
Östersta eller Östa by      
Östersta eller Östa by      
Östersta gd      
*Östuna gård /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.