ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Närtuna socken : Långhundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 658 Naturnamn : 97 Bebyggelsenamn : 348 Naturnamn : 77
Närtuna sn Aspelund terräng Närtuna sn Apalbärget berg
Närtuna sn Björksättra ägomark Närtuna socken sn Berga storskogen skog
Närtuna sn Brudviken vik Närtuna socken sn Björkbergaskogen skogsområde
Närtuna sn Burvreten ägomark Närtuna sn Björkbergaåkern åker
Närtuna sn *Bärgaviken vik Närtuna sn Björkhagen hage
Närtuna sn Dalkarlshagen, Lilla ägomark Närtuna sn Borgbrink berg
Närtuna socken Dalkärret kärr? Närtuna sn Domarängen äng o. torp
Närtuna socken Domarängen ägomark Närtuna sn Durkaskogen skog
Närtuna socken Duvdal, Lilla ägomark Närtuna ärthalm inbyggarbeteckning Edviken el. Hederviken delvis torrlagd sjö
Närtuna socken Duvdal, Stora terräng Närtuna ärthalm inbyggarbeteckning Ekne hage hage
Närtuna socken Erikslund ägomark Närtuna ärthalmen inbyggarbeteckning Fantån dike
Närtuna socken Fågelvik vik? Bergsen? personnamn Fantån dike
Närtuna sn Fågelviksviken vik Gropsarn inbyggarbeteckning Fjällgärde gärde
Närtuna sn Fållbacken terräng gustafsbärgarn inbyggarbeteckning Glalöten f.d. vik
Närtuna sn Gåsskallen terräng *Lövstarn inbyggarbeteckning Gropshagen hage
Närtuna sn Gäddviken vik Malmbyborna inbyggarbeteckning Gropshagen hage
Närtuna sn Hamra triangelpunkt Söderbyborna inbyggarbeteckning Hederviken sjö
Närtuna sn Hasselbacken terräng Söderbyborna inbyggarbeteckning Hederviken vik
Närtuna sn Hederviken f.d. sjö Tjusten inbyggarbeteckning Hederviken vik
Närtuna sn Hederviken torrlagd sjö Andersberg lht Hederviken sjö
Närtuna sn Hederviken vik Andersberg, se Björknäs Saknas Holmängen äng
Närtuna sn Hederviken torrlagd vik Asplund lht Hovslagartä väg
Närtuna sn Hedersviken f.d. sjö /Se Backen gård Hävsjön sjö
Närtuna sn Hederviken sjö /Se Berga by Hävsjön sjö
Närtuna sn /Se Holmängen ängsmark Björkberga gård Igelkärret f.d. åker
Närtuna sn *Hällviken f.d. sjö Björkberga gård Igelkärret kärr
Närtuna sn Hävsjön sjö Björkeberg lht Igelkärret kärr
Närtuna sn Igelkärret kärr Björkeberg lht Kerstigärdet gärde
Närtuna sn Jellingen ?skog Björkholmen lht Kohagen hage
Närtuna sn Johannelund ägomark Björklund lht Krons vreten terräng
Närtuna sn Karlsberg ägomark Björknäs lht Kunkelgrinden landvägsgrind
Närtuna sn Knåpholmen holme Björksätra lht (rivet) Kunkelgrinden grind?
Närtuna sn Knåpholmen holme Braheberg bebyggelse Kårstaviken vik
Närtuna sn Kungsådern Saknas /Se Braheberg bebyggelse Lindbergaåsen ås
Närtuna socken Kårstaviken vik Braheberg gård Lingonsjön sjö
Närtuna socken Kårstaviken vik Braheberg gd Lingonsjön sjö
Närtuna socken Kårstaviken vik Braheberg gård Lingonsjön sjö
Närtuna socken Lill-Kråken ägomark Braheberg gård Lingonsjöån å
Närtuna socken Lindbergaåsen ås Braheberg gd Lings vreten vret
Närtuna sn Lingonsjön sjö Burvreten lht Lundkullen kulle
Närtuna socken Lingonsjön sjö Byle gård Lundkullen kulle
Närtuna socken Långholmen mossholme Byle gård Lunsen backe
Närtuna sn Lång-Löt ägomark Byle (Viken), se Viken torp Långkällan källa
Närtuna sn Lövbacken ägomark Byleborg lht Löfsta lund Saknas
Närtuna sn Malsjön (resp. Marsjön) sjö Bälinge by Malmby dammen terräng
Närtuna sn Malsjön sjö /Se Bälinge by Malmbyån dike
Närtuna sn Marsjön sjö Charlottenlund lht Malsjön, se Marsjön Saknas
Närtuna sn *Masjön sjö Charlottenlund lht Marsjön sjö
Närtuna sn Nyhagen terräng Dalbacken lht Nedanför Föret åker
Närtuna sn Närtuna Siön, se Hederviken torrlagd sjö Dalbacken lht Norrängen äng
Närtuna sn *Närtunasjön sjö Dalkarlshagen torp Närtunaviken vik
Närtuna sn *Närtunasjön torrlagd sjö Dalkarlshagen torp Ranängen äng
Närtuna sn Närtunaviken vik Dalkarlshagen, Lilla och Stora, se Dalkarlshagen Saknas Sandån rännil
Närtuna sn Närtunaviken vik Dansen, se Grindsberg Saknas Sjönvällen åkrar
Närtuna sn Närtunaviken vik Domarängen lht Slemöga källa
Närtuna sn Oxhagen terräng Domarängen torp Slemsöga källa
Närtuna sn Ranängen terräng Duvdal lht Sparren sjö
Närtuna sn *Röbyviken vik Duvdal lht Sparren sjö
Närtuna sn Sjöhagen ägomark Duvdal lht Sparren sjö
Närtuna sn Sjöstugan terräng Duvdal, Lilla lht (rivet) Sparren sjö
Närtuna sn Sjöängen ägomark Duvdal, Stora lht (rivet) Starrängarna ängar
Närtuna sn Skarphagen terräng Dylan lht Starrängarna ängar
Närtuna sn Skvalskuran å Dylan lht Sundbro Saknas
Närtuna sn Slemsöga ägomark Dylan lht Såggärdet gärde
Närtuna sn Sparn, se Sparren sjö Dylanda lht Söderskogen skog
Närtuna sn Sparren sjö Dylanda nybygge *Tassängen äng
?Närtuna sn Sparren sjö Dylanda torp Trehörningen sjö
Närtuna sn Sparren sjö ?Dylarna, se Dylanda lht Trehörningen sjö
Närtuna sn Sparren sjö /Se Edmansbol torp Trehörningen sjö
Närtuna sn Starrsjön förr sjö Edsmansbord lht Utteran sjö
Närtuna sn Starrängarna ängar /Se Ekne lht Utterholmen holme
Närtuna sn Starrängarna ägomarker Ekne lht Uttersjön, se Uttran Saknas
Närtuna sn Stor-Kråken ägomark Eriksberg lht Uttran, se Utteran sjö
Närtuna sn Sången ägomark Eriksberg lht Uttran sjö
Närtuna sn Söderlund terräng Eriksberg lht Uttran sjö
Närtuna sn Tarvslund ägomark Eriksberg lht Uttran sjö
Närtuna sn Trehörningen sjö Eriksdal lht Uttran sjö
Närtuna sn Trehörningen sjö Erikslund lht  
Närtuna sn Trehörningen sjö Eriksdal lht  
Närtuna sn Trehörningen sjö /Se Esmansbol bebyggelse  
Närtuna sn Tunbacken ägomark Fiskeså gd  
Närtuna sn Udjärp terräng Fiskeså kvarntorp  
Närtuna sn Uthamra ägomark Fiskeså gd?  
Närtuna sn /Se Utterholmen, Lilla holme Fiskeså gdr  
Närtuna sn /Se Utterholmen, Stora holme Fiskeså gdr  
Närtuna by och socken /Se Uttran sjö Fjällen lhter  
Närtuna sn /Se Uttran sjö /Se Fjällen, Lilla och Stora Saknas  
Närtuna sn /Se Uttran sjö /Se Fransta lht  
Närtuna sn /Se Wellingzvijken, se Viklundsviken vik Fransta lht  
Närtuna sn /Se Viklund ägomark Fredrikslund lht  
Närtuna sn Viklundsberget berg? Fridhem lht  
Närtuna sn /Se Viklundsviken vik Fridhem lht  
Närtuna sn /Se Viklundsviken vik Fågelvik hmd?  
Närtuna sn /Se Ånsta äga /Se Fågelvik lht (rivet)  
Närtuna sn /Se Ängshagen terräng Gathammar lht  
Närtuna by och sn /Se Öbacken terräng Gathammarstäppan lht, övergivet ställe  
Närtuna sn /Se Ören terräng Glädjen lht  
Närtuna sn /Se   Gathammar t.  
Närtuna sn /Se   Grana torp  
Närtuna sn (och by) /Se   Grana torp  
Närtuna sn /Se   Granlund lht (rivet)  
Närtuna sn /Se   Gransäter lht  
Närtuna sn /Se   Grindsberg torp  
Närtuna sn /Se   Grindtorp torp  
Närtuna sn /Se   Grindtorpet lht  
Närtuna sn /Se   grindtorpet torp  
Närtuna sn /Se   Gropen, se Lillgropen torp  
Närtuna sn /Se   Gropen torp  
Närtuna sn /Se   Gropen torp  
Närtuna sn /Se   Grönlund, se Granlund Saknas  
Närtuna sn /Se   Gustavsberg lht  
Närtuna by o. sn /Se   Gustavsberg bebyggelse  
Närtuna sn /Se   Gustavslund lht  
Närtuna sn /Se   Gökan bebyggelse  
Närtuna sn /Se   Gökan gård  
Närtuna sn /Se   Gökan gd  
Närtuna sn /Se   Gökan gård  
Närtuna sn /Se   Gömman lhter, stugområde  
Närtuna sn /Se   Gömman lhter  
Närtuna sn /Se   Hacksta lht  
Närtuna sn /Se   Hagaborg lht  
Närtuna sn /Se   Hagaborg lht  
Närtuna sn /Se   Hamra gd  
Närtuna sn /Se   Hamra gård  
Närtuna kyrka kyrka /Se   Hamra gård  
Bardinge se Bälinge gd:ar   Hamrasidan, se Hamra hmd?  
Bellingö, se Bälinge by   Heleneberg lht  
Berga by   Henriksberg lht  
Berga by   Henriksberg lht  
Berga by   Häradshamra, se Härshamra by  
Berga by   Häradshamra by  
Berga by   Häradshamra by  
Berga by   Häradshamra, Lilla gård  
Berga by   Häradshamra bebyggelse  
Berga by   Häradshamra, Stora bebyggelse  
Berga by   Härshamra by  
Berga by   Högbro gård  
Berga by   Högbro lht  
Berga by   Ingelsta by  
Berga by   Ingelsta by  
Berga by   Ingelsta gdr  
Berga by   Johannelund lht  
Berga by   Johannelund lht  
Berga by   Johannesberg lht  
Berga by   Karlberg gård  
Berga by   Karlsberg lht  
Berga by   Karlslund lht  
Berga by   Kipinge, se Kippinge by  
Berga by   Kipinge by  
Berga by   Kippinge by  
Berga by   Kippinge by  
Berga by   Kippinge by  
Berga by   Kippinge by  
Berga by   Klockarbol gård  
Berga by   Klockargården bebyggelse  
Berga by   Knopet Saknas  
Berga by   Kolsta bebyggelse  
Berga by   Kolsta gd  
*Bolby Saknas   Kråken, se Lillkråken Saknas  
*Bolby Saknas   Kråken lht?  
Braheberg gd   Kråken lht  
Braheberg gods /Se   Kvarnhagen lht  
Byle gd   Kvarntorp bebyggelse  
Byle gd   Kyrkoherdebostället gård  
Byrdinge, se Bälinge gd   Kålsta gård  
Bålinge, se Bälinge by   Kålstavik, se Viken Saknas  
?Bälinge gård   Kårsta, se Gökan gård  
Bälinge gård   Kårsta gård  
Bälinge gård   Kårsta gd  
Bälinge gd:ar   Lejde lht  
Bälinge gd   Lejdelund lht  
?Bälinge gd   Lill Dylan lht  
Bälinge gd   Lilldylanda, se Dylanda lht  
Bälinge by   Lillgropa lht  
Bälinge by   Lillgropen lht  
Bälinge by   Lill Kolsta lht  
Bälinge by   Lillkråken lht  
Bälinge by   Lillkålsta lht  
Bälinge by   Lillåkerby, se Åkerby, Lilla Saknas  
Bälinge by   Lindberga by  
?Bälinge by   Lindesberg lht  
Bälinge by   Lingsberg lht  
?Bälinge gd   Lingsmyra torp  
Bälinge by   Ludvigsberg lht  
Bälinge by /Se   Lunda by  
Bälinge Saknas /Se   Lunda, se 1-2 Nederlunda Saknas  
Bälinge gd /Se   Långholmen lht  
Bälinge gd:ar /Se   Långlöt torp  
Bälinge gdr /Se   Långlöt torp  
Bälinge gd /Se   Långlöt t.  
Bærdinge se Bälinge gd:ar   Långmyrhagen lht  
?Fiskeså herrgård   Lövbacken lht  
Fiskeså gd   Lövborg lht  
Fiskeså gd   Lövhagen gård  
Fiskeså gd   Lövhamra gård  
Fiskeså gd   Lövlund lht  
Fiskeså gd   Malmberga lht  
Fiskeså gd   Malmby bebyggelse  
Fiskeså gd   Malmby by  
Fiskeså gd   Malmby by  
Fiskeså gd   Malmby by  
Fiskeså gd   Malmby by  
Fiskeså gd   Malmby gd  
Fiskeså gd   Malmby by  
Fiskeså gd   Malmby gård  
Fiskeså by /Se   Malmby såg såg  
Fiskeså kvarn Saknas   Malsätra gård  
*Folklandsting Saknas   Malsätra gård  
?Grindsberg t   Marielund lht  
Grisberg? Saknas   Melhamra by  
?Gökan gd   Mälhamra, se Mell(an)hamra by  
Hamra by   Mälhamra by  
Hamra by   Mälhamra by  
Hamra by   Nederlunda bebyggelse  
Hamra by   Nederlunda, se 1-2 Lunda Saknas  
Hamra gd   Nederlunda by  
Hamra by /Se   Nederlunda lht?  
Hamra by /Se   Norrdal lht  
Hamra gd /Se   Norrgården gård  
»heghebro» Saknas   Norrgården gård  
Häradshamra by   Norrskogen torp  
Häradshamra by   Nyborg lht  
Häradshamra by   Nybyggelund lht  
Häradshamra by   Nybygget torp  
Häradshamra by   Nydal torp  
Häradshamra by   Nydal lht  
Häradshamra by   Nygård lht  
Häradshamra by   Nytorp torp  
Häradshamra by   Nytorp torp  
Häradshamra by   Närtuna by  
Häradshamra by   Närtunaby by  
Häradshamra by   Närtuna by by  
Häradshamra by   Oppdylanda, se Dylanda lht  
Häradshamra by   Opplunda, se Närtuna sn by  
Häradshamra by   Opplunda, se 1-2 Överlunda Saknas  
Häradshamra by   *Opplunda by  
Häradshamra by   Prästgården, se 1 Kyrkoherdebostället Saknas  
Häradshamra by   Rosendal lht  
Häradshamra by   Rumlan lht  
Häradshamra by   Sanda lht  
Häradshamra by   Sandvreten lht  
Häradshamra by   Segerbord gd  
Häradshamra by   Segersbol gd  
Häradshamra, Stora o. Lilla gd:ar /Se   Segersbol gård  
?Högbro gd   Segersbol gd  
Högbro gd   Sibiren lht  
Ingelsta by   Siggesbol, se 1 Segersbol Saknas  
Ingelsta by   Sjöhagen lht (rivet)  
Ingelsta by /Se   Sjöstugan lht (rivet)  
?Ingelsta by   Skoby torp  
Ingelsta gd:ar   Skoga lht  
Ingelsta gdar   Skogby nybygge  
Ingelsta gdr   Skogbytorp, se 1 Skogby Saknas  
Ingelsta by   Skogshill lht  
Ingelsta by   Skräddaretorpet lht  
Ingelsta by   Skräddartorpet torp  
Ingelsta by   Skärslöt torp  
Ingelsta by   Skärslöt torp  
Ingelsta by /Se   Skärslöt torp  
Ingelsta Saknas /Se   Smedsbacken, Stora lht  
Ingelsta by   Sofielund, se Johannelund Saknas  
Kippinge by   Solhem lht  
Kippinge by   Sparsvik torp  
Kippinge by   Sparsvik torp  
Kippinge by   Sparrsvik torp  
Kippinge by   Stensta lht  
Kippinge by   Stor Dylan torp  
Kippinge by   Storkråken lht (rivet)  
Kippinge by   Storåkerby, se 1-4 Åkerby, Stora Saknas  
Kippinge by   Sundet torp  
Kippinge by   Sundet torp  
Kippinge by   Sången lht (rivet)  
Kippinge by   Söderby by  
Kippinge by   Söderby by  
Kippinge by   Söderby by  
Kippinge by   Söderby by  
Kippinge by   Söderbylund lht  
Kippinge by   Södergården gård  
Kippinge by   Söderlund lht (rivet)  
Kippinge by   Södertorp torp  
Kippinge by   Södertorp torp  
Kippinge by   Södertorpet torp  
Kippinge by   Tarv bebyggelse  
Kippinge by /Se   Tarv gd  
Kippinge by /Se   Tarf gård  
Kippinge by /Se   Tarvslund lht (rivet)  
Kippinge by /Se   Tjusta gård  
Kippinge Saknas /Se   Transta, se Fransta Saknas  
Klippinge se Kippinge by   Trehörningen torp  
Kålsta by   Tunaberg hmd  
Kålsta by   Tunaberg gård  
Kålsta by   Tureberg lht  
Kålsta by   Ubby by  
Kolsta gd   Ubby by  
Kolsta gd   Ubby by  
Kolsta gd   Ubby by  
Kolsta gd   Udarp torp  
Kolsta gd   Uddarp lht  
Kolsta gd   Udden lht  
Kolsta gd   Udden lht  
Kolsta gd   Upplunda Saknas  
Kolsta gd   Uthamra, se 1,2 Braheberg Saknas  
Kolsta gd   Uthamra, se Braheberg gård  
Kolsta gd   Uthamra gård  
Kolsta gd   Uthamra gård  
Kolsta gd   Uthamra säteri  
Kolsta gd   Uthamra lht  
Kolsta gd   Vallberga lht  
Kolsta gd   Vallhamra hmd  
Kolsta gd   Vallhamra hmd  
Kolsta gd /Se   Vallhamra hmd  
Lindberga gd   Vallskog, se Vallhamra hmd  
Lindberga gd   Vallskog hmd  
Lindberga by   Vallskog hmd  
Lindberga by   Vardala by  
Lindberga by   Vardala by  
Lindberga by   Vardala by  
Lindberga gd   Vardala by  
Lindberga by   Vardala by  
Lindberga gd   Vardala by  
Lindberga gd   Viken torp  
Lindberga gd   Viken torp  
Lindberga gd   Viken lht  
Lindberga Saknas /Se   Vikslund lht  
Lindberga by   Vikslund lht (rivet)  
*Lingshammar försvunnen gård   Viskeså, se Fiskeså gd  
*Lingshammar försv.gd   Västanberga gård  
*Lingshammar försvunnen gård   Västanberga gd  
?*Lingshammar gd   Västergården gård  
*Lingshammar försv.gd   Västergården gd  
?*Lingshammar försvunnen gård   Zetterborg el. Skogshill, se Skogshill Saknas  
Lisle gården, se Åby, Lilla gd   Åby, Lilla gård  
Lunda by   Åby, Stora gård  
Lunda by   Åby, St. gd  
Lunda by   Åkerby, St. gd  
Lunda by   Åkerby by  
Lunda by   Åkerby gdr  
Lunda by   Åkerby, Lilla by  
Lunda by   Åkerby, Stora by  
Lunda by   Åkerby, Stora by  
?Lunda by   Åkersberg gård  
Lunda by   Ånsta utj.  
Lunda by   Äsmansbolet lht  
?Lunda by   Äsmansbol lht?  
Lunda by   Örn lht (brunnet)  
Lunda by   Östergården gård  
Lunda by   Överlunda by  
Lunda by   Övre gården gård  
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lövhamra gd /Se      
Lövhamra gd /Se      
Malmby by      
Malmby by      
Malmby by      
Malmby by      
Malmby by      
Malmby by      
Malmby by      
Malmby by      
Malmby by      
Malmby by      
Malmby by      
Malmby by      
Malmby gd      
Malmby gd      
Malmby gd      
Malmby gd      
Malmby gd      
Malmby gd      
Malmby gd      
Malmby gd      
Malmby gd      
Malmby gd      
?Malmby gd      
Malmby gd      
Malmby gd      
Malmby gd      
Malmby gd      
Malmby gd      
Malmby gd      
Malmby gd      
Malmby gd      
Malmby gd      
Malmby gd      
Malmby gd      
Malmby gd /Se      
Malmby gd /Se      
Malmby gd /Se      
Malmby by /Se      
Malmby by /Se      
Malmby Saknas /Se      
Malmby Saknas /Se      
Målhamra, se Mälhamra by      
Mälhamra by      
Mälhamra by      
Mälhamra by      
Mälhamra by      
Mälhamra by      
Mälhamra by      
Mälhamra by      
Mälhamra by      
Mälhamra by      
Mälhamra by      
Mälhamra by      
Mälhamra by      
Mälhamra by      
Mälhamra by      
Mälhamra by /Se      
Mälhamra by /Se      
Mälhamra Saknas /Se      
Narvtuna, se Närtuna Saknas      
Nederlunda by /Se      
Nederlunda by      
Nederlunda Saknas /Se      
Närtuna kyrkby      
Närtuna by      
Närtuna kyrkby /Se      
Närtuna by      
Närtuna by      
Närtuna by      
Närtuna by      
Närtuna kyrkby      
Närtuna by      
Närtuna by      
Närtuna by      
Närtuna by      
Närtuna by      
Närtuna by      
Närtuna by      
Närtuna kyrkoby Saknas      
Närtuna by      
Närtuna kyrkby /Se      
Närtuna by /Se      
Närtuna by /Se      
Närtuna by /Se      
Närtuna rättaredöme Saknas      
Segersbol gd /Se      
Skärslöt torp      
Söderby gård      
Söderby gård      
Söderby gd      
Söderby gd      
Söderby gd      
Söderby gd      
?Söderby by /Se      
Söderby by      
Söderby gd      
Söderby by      
Söderby gård      
Söderby gd      
?Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
?Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by /Se      
Söderby Saknas /Se      
?Tarv gård      
Tarv gård      
?Tarv gd      
?Tarv gd      
?Tarv gd      
?Tarv by      
?Tarv gd      
?Tarv gd      
Tarv gd      
Tarf gård      
?Tarv gård      
Tarv gd      
Tarv by      
Tarv gd      
Tarv gd      
Tarv gd      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv gd /Se      
Tarv gd /Se      
Tarv by /Se      
Tarv by /Se      
»Terva» se Tarv? gård      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by /Se      
Ubby by /Se      
Ubby by /Se      
Ubby Saknas /Se      
Ubby by /Se      
Udby, se Ubby by      
*Uggelsta se Ingelsta? by      
Uthamra (numera Braheberg) gård      
Uthamra (numera Braheberg) gård      
Uthamra (numera Braheberg) hg /Se      
Uthamra (numera Braheberg) hg /Se      
Uthamra gd      
Uthamra gård      
Uthamra (numera Braheberg) gd      
Uthamra (numera Braheberg) gd      
Uthamra (numera Braheberg) gd      
Uthamra (numera Braheberg) gd      
Uthamra (numera Braheberg) gd      
Uthamra (numera Braheberg) gd      
Uthamra (numera Braheberg) gd      
Uthamra (numera Braheberg) gd      
Uthamra (numera Braheberg) gd      
Uthamra (numera Braheberg) säteri      
Uthamra (numera Braheberg) säteri      
Uthamra gd /Se      
Uthamra gd? /Se      
Uthamra, se Braheberg gd      
Vardala by      
Vardala by      
Vardala gdar      
Vardala by      
Vardala by      
Vardala by      
Vardala by      
Vardala by      
Vardala by      
Vardala by      
Vardala by      
Vardala by      
Vardala by      
Vardala by      
Vardala by      
Vardala by      
Vardala by      
Vardala by /Se      
Åby by      
Åby, Lilla gd      
Åby, Lilla gd      
Åby, Lilla gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
?Åby, Stora el. Lilla gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd      
Åkerby by      
?Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby gdr      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
?Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby, Stora by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by /Se      
Åkerby by /Se      
Åkerby, Lilla by /Se      
?Åkerby, Stora gd      
Ånsta utjord      
Ånsta utjord      
Ånsta utjord      
Ånsta f.d. by /Se      
Ängsvallen Saknas /Se      
Åsmansbol »ställe» /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.