ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Länna socken : Frötuna och Länna skeppslag : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 415 Naturnamn : 1070 Bebyggelsenamn : 1211 Naturnamn : 2246
Länna sn Addan sjö /Se Sagesmän förteckning Abborrvarpet notvarp
Länna sn Addarn sjö Sagesmän förteckning Abborrvarpet notvarp
Länna sn Addarn sjö Förkortningar förteckning Adamsslätten odling
Länna socken Addaren sjö Saknas Saknas Adamsudden udde
Länna socken Addarn sjö Länna sn Addan sjö /Se
Länna socken Addarn sjö /Se Länna socken socken Addaren sjö
Länna socken Addarn sjö Lännsocken socken Addaren sjö
Länna sn Addaren sjö /Se Länna män inbyggarbeteckning Addarn sjö
Länna sn Addaren sjö /Se Länna män inbyggarbeteckning Addasvedlandet vret
Länna sn Addaren sjö /Se solbo inbyggarbeteckning Addasvedlandsberget berg
Länna sn Addarn sjö /Se Adamsberg torp Albacken terräng
Länna sn Addesjön sjö /Se Adamsberg hmd Alkärret odling
Länna sn Adsiön, se Addarn sjö Adamsberg f.d. torp Alkärret kärr
Länna sn Algretan, se Älggretan sjö /Se Addarsnäs gd Alkärret odl.
Länna sn Alkärret ägomark Addarsnäs Saknas Alkärret kärr och beteshage
Länna sn Aludden udde Addarsnäs bebyggelse Alkärrsviken vik
Länna sn Alvik vik Addeboda bebyggelse Alkärret holme
Länna sn Andö, St. o. L. öar Addeboda torp Aludden udde
Länna sn Andö, St. holme Addeboda torp Aludden udde
Länna sn Andö triangelpunkt Adelboda, se 1 Addeboda Saknas Aludden udde
Länna sn Andö, Lill- ö Adelboda torp Alvik vik
Länna sn Andö, Stor- ö Adolfs hemman Alviken vik
Länna sn Andö ö /Se Akademigården bebyggelse Anderland del av Helgö
Länna sn Andöskäret, Stor- skär Alkroken lht Anderlandet del av Vättershaga
Länna sn Andöviken, Stor- vik Alkärret, se Hagalund ställe Anderlandet halvö
Länna sn Anö holme Alkärret lht Anderlandet halvö
Länna socken Anö ö /Se Alkärret lht Anderspersasviken vik
Länna sn /Se Arnholmen holme Almnäs lht Andö, se Lillandö, Storandö Saknas
Länna sn Arnholmen holme Alphyddan ställe Andö, Lilla ö
Länna sn Arnholmsörarna holme Alphyddan jaktstuga Andö, Stora ö
Länna sn Arnholmsörarna holme Alphyddan avs. Antasåkern åker
Länna sn Arnö ö Aludden ställe Antasåkersgryndan undervattensgrund
Länna sn Arnö ö Aludden lht Antasåkersvarpet notvarp
Länna sn Arnö holme Aludden lht Anö ö
Länna sn Arnö ö Aludden lht Anö holme
Länna sn Arnö ö Alvik lht Anö ö
Länna sn Arnö ö /Se Alvik lht Apeludden udde
?Länna sn /Se Arnö, se Anö ö Alvik lht Apeludden udde
?Länna sn /Se Små Askarna, se Ängsö-Askarna öar Alviken hmd Ardragssvelandsberget berg
Länna sn Små Askarna, se Ängsö-Askarna öar Alviken hmd Ardagssvelandsvreten vret
?Länna sn Askarna, Ängsö- öar Alviken hemman Armen vik
Länna sn Asken, se Löpar-Asken ö Alphyddan torp Arnholmen ö
Länna sn Asken, Lill- holme Andersberg lht Arnholmen holme
Länna sn Asken, Skarp- ö Andersberg lht Arnholmen ö
Länna sn Asken, Stor- ö Andersberg lht Arnholmsvarpet notvarp
Länna sn Asken, Stor- ö Anders-Ers, se Mellangården Saknas Arnholmsöarne skär
Länna sn Asken, Ytter- ö Anderstugan bebyggelse Arnholmsörarna skär
Länna sn Askfisen udde Anderstugan hemman Arnholmsörarna öar
Länna sn Askfladen vik Andersvik lht Arnö holme
Länna sn Askgrunden grund Andersvik lht Arnö ö
Länna sn Askgrunden grund Anneberg lht Arnö, se Anö Saknas
Länna sn Askvarpet vik Anneberg lht Arnö ö
Länna sn *Askön holme Annehill lht Arnö, se Anö Saknas
Länna sn Askön udde Annelund lht Arnögrundet ö
Länna sn Askörarna skär Arnö ställe Askarna öar
Länna sn *Aspeholm holme Arnö lht Askarna holmar
Länna sn Aspö ö Arnö lht Askarna öar
Länna sn Aspö ö Asken, se Löparöasken Saknas Askarna, se Ängsöaskarna Saknas
?Länna sn Aspö ö Asken lht Askarna öar
Länna sn Aspö ö Asken, Stora lht Askarna, se Ängsöaskarna Saknas
Länna sn Aspö ö Askön, se Löparöasken Saknas Asken ö
Länna sn Aspö, St. holme Askön lht Asken, se Löparöasken Saknas
Länna sn Aspö ö Asplund ställe Asken skär
Länna socken socken /Se Aspö ö Asplund, se Purskogen lht Asken ö
Länna sn /Se Aspö triangelpunkt Asplund lht Asken, Lilla, se Lillasken holme
Länna sn /Se Aspö, Lill- ö Asplund bebyggelse Asken, Stora, se Storasken holme
Länna sn /Se Aspö, Stor- ö Asplund lht Askfisen holme
Länna sn /Se Aspöfladen vik Alplund lht Askfisen ö
Länna sn /Se Aspöskäret del av Aspö Asplund lht Askfladen notvarp
Länna by o. sn /Se Aspösund sund Asplund lht Askgrundena öar
Länna sn /Se Aspöörarna skär Agustas = Lugnet Saknas Askgrynnorna öar
Länna sn /Se *Astön, St. holme Aludden = Sy-Karins lht Asklocken grund
Länna sn /Se Backas terräng Augustendal lht Askvarpet notvarp
Länna kyrka Saknas /Se Badhusviken vik Backa ställe Askvarpet notvarp
Addarsnäs gd Badsta Sjön, se Bastusjön f.d. sjö Backa ställe Askögrundena öar
Addarsnäs Saknas /Se Bakbacken strandmark Backa, se Backas Saknas Askön ö
Addarsnäs hg Bastusjön f.d. sjö Backa Saknas Askörarna skär
Addeboda torp /Se Bastuugnen udde Backa Saknas Askörarna öar
Addeboda gd /Se Bastuviken vik Backa lht Askörarna skär
Addeboda gd /Se *Bergasjön sjö /Se Backa gård Aspö ö
Bergshamra by Bergasjön sjö Backas bs Aspö ö
Bergshamra by Bergshamraviken vik Backas lht Aspö ö
Bergshamra by Bergshamraviken vik Backas hemman Aspö ö
Bergshamra by Berghamraviken vik Backas lht Aspön ö
?Bergshamra hgd Bergshamra ålfiske Saknas Backas lht Lilla Aspö holme
?Bergshamra by Bergshamraån å Backas bebyggelse Aspö, Lilla och Stora öar
Bergshamra by Bergsholmen holme Backas bebyggelse Stora Aspö holme
Bergshamra by Bersöen, se Bärsö ö Backas bebyggelse Aspöfladen vatten
Bergshamra by *Birkeholm holme Backas hmd Aspöfladen vik
Bergshamra by med kvarn *Birkeholm holme Backas Saknas Aspöskäret del av Aspö
Bergshamra by med såg Biskopsbacken terräng Backas torp Aspö-skäret f.d. ö
Bergshamra by Biörskiär, se Kakelholmen holme Backasgården tp Aspöskäret udde
Bergshamra by Björkgrundet grund Backebo lht Aspöskäret halvö
?Bergshamra by ?Björkholmen ö Backen lht Aspöströmmen sund
Bergshamra by Björkholmen holme Backen lht Aspösund sund
Bergshamra by /Se Björkholmen holme Backen lht Aspösundet sund
Bergshamra såg /Se Björkholmen, L. holme Backen lht Aspöudden udde
Berhammar, se ?Bergshamra hgd Björkholmen holme Bastubacken lht Aspöörarna skär
*Boda Saknas Björkholmen, St. holme Berga lht Aspöörarna öar
Bredvik torp Björkholmen, Västra holme Berga torp Aspöörarna skär
Brishambre by Björkholmen, Västra holme Bergatorp torp Backasgården backe
Båtdraget gd /Se Björkholmen, Östra holme Bergbos hmd Backasgården odling
Båtdraget gård /Se Björkholmen, Östra holme Bergbos hemman Badstugukärrvreten odling
Båtdraget gd /Se Björkholmsfladen vik Berget, se Strömsberg Saknas Badviken vik
Båtdraget gd /Se Björkholmsgrundet grund Bergshamra by Badviken badplats
*Ede Saknas Björkholmsör udde Bergshamra Saknas Badviken vik
Eknö by /Se Björknäsängen terräng Bergshamra by Bakbacken del av Storö
Eknö by /Se Björkudden udde Bergshyddan lht Bakförbackarna åkerskifte
Forsa by Björnlöten terräng Bergshyddan lht Bakgärdet gärde
Fägla tp /Se Blackan holme Bergsjölund lht Bakgärdet odling
Fägla gd /Se Blackan holme Bergstugan lht Bakängen äng
Grovsta by *Blidholma ö Bergsund ställe Bakängen åker, äng
Grovsta by *Blotteholm holme Bergsund lht Bakängsvarpet notvarp
Grovsta by ?Blyholmarna öar Bergsund lht Baran del av Söderfladen
Grovsta by Blyholmarna holmar Bergsund lht Barholmen del av Bärsö
Grofsta by Blyholmen, Stora holme Bergsund lht Barsängen vik
Grovsta by Blåbärsmossen mosse Bergsund lht Basteberget, Bortre och Främre berg
Grovsta by Blåbärsmyrberget triangelpunkt Bergsund lht Bastebergsvarpet notvarp
Grovsta by Blåvamb teg /Se Bergvik lht Bastubacken terräng
Grovsta by Blötmyren ägomark Bergvik lht Bastubacken terräng
Grovsta by Blötviken vik Björkbacken lht Bastubergena berg
Grovsta by Bockudden udde Björkbacken lht Bastugnen berg
Grovsta by Bodalsån å Björkebo avs Bastuugnen ö
Grovsta by Bollen vik Björkhagen lht Bergamossen mosse
Grovsta by Branten terräng Björkhagen hmd Bergasjön sjö
Grovsta by Bredmossen mosse Björkhagen lht Bergasjön sjö
Grovsta Saknas /Se Bredviken vik Björkhyddan lht Bergasjön sjö
Grovsta by /Se Brudgumsgrundet grund Björklid lht Bergshamraviken vik
Grovsta by /Se Brändholmen udde Björkliden lht Bergshamraviken vik
Grovsta by /Se Brändudden holme Björklund ställe Bergshamraviken vik
Grofsta gd /Se Brännkärret ägomark Björklund lht Bergshamraån å
Grovsta by /Se Bränselmossen mosse Björklund lht [Bergshamra]ån å
?Gubby by Bränselmossen mosse Björklund lht Bergsholmen holme
Haffuesboda Saknas Bullerholmen holme Björklundshagen avs. Bergsholmen ö
Hammarby by Bullerholmsgrundet grund Björkudden ställe Bergsholmen holme
Hammarby by Buskörn holme Björkudden lht Betesskäret skär
Hammarby by Bussvassvarpet vik Bodal gd Betsudden udde
Hammarby by Byholmen holme Bodal bebyggelse Betsudden udde
Hammarby by Byholmen holme Bodal bebyggelse Biskopsbacken terräng
Hammarby by /Se Byholmen holme Bredvik torp Björkbacken betesmark
Hammarby Saknas /Se Båtdragträsket sjö /Se Bredvik torp Björkgrundet skär
Harkrankboda gd Båtdragträsket sjö Bredvik torp Björkgrundet ö
Harkrankboda by /Se Båtgrundet grund Bredviken torp Björkholm, Norrbondas holme
Harkrankboda by /Se Båtsbacken strandmark Brobänken lht Björkholm, Östergårds holme
Hemmarö by /Se Båtskär skär Brunnsberg lht Björkholmen holme
Hemmarö by Bäckängen ägomark *Buskören avs. Björkholmen ö
Humlö gd Bärsjön sjö Buskören lht Björkholmen ö
Hummelmora torp Bärsö ö Byängen lht Björkholmen holme
´Hungersö´ se ?Högmarsö by Bärsö ö Byängen lht Björkholmen holme
?Högmarsö by Bärsö holme Båtdraget torp Björkholmen ö
?Högmarsö by Bärsö ö Båtdraget bebyggelse Björkholmen, Lilla holme
Högmarsö by Bönskär skär Båtdraget torp Lilla Björkholmen ö
Högmarsö by /Se Charlottenlund holme Bäckas hmd Västra Björkholmen ö
Issjö by Dagvardeholm, se Daven holme Bäckas f.d. hemman Östra Björkholmen ö
?Lagboda by Dalhugget ägomark Bärbos hmd Björkholmsfladen vatten
Lessa kvarn, se ?Österlisa by Danviken vik Bönhuset lht Björkholmsgrundet ö
Lisa byar Daven holme Dales, se Åvrastam Saknas Björkholmsvarpet notvarp
Lisa, Västra och Östra byar Daven ö Dalingens hmd Björkholmsör skär
Lisa, Väster-, Öster-. byar Daven holme Daltorpet, se Åvrastam Saknas Björkholmsörarna öar
Hysingsvik gd Diamanten holme Daltorpet torp Björkholmsörn ö
Hysingsvik by /Se Djupsundsholmen udde Dalängen hemman Björkmossen mosse
Hysingsvik by /Se ?Djurlingsö ö Dalängen, se Stäksund Saknas Björknäset näs
Hysingsvik ptl /Se Dyngholmen udde Diamanten lht Björknäset halvö
Hysingsvik by /Se Dyvassfjärden vik Diamanten lht Björknäsudden udde
Hysingsvik by /Se Dyvassfjärden fjärd Dusboda torp Björknäsudden udde
*Lisa beb. Dyvassfjärden fjärd Dusboda bst. Björknäsuddshålet sund
*Lisa beb. Dåderholmen holme Dusboda torp Björknäsvreten odling
Lisa by Dåderholmen holme Duves, se Marieberg Saknas Björknäsängen odling
Lisa byar Dåderholmen holme /Se Dyvassö bebyggelse Björkudden udde
Lisa by Dåderholmsströmmen sund Dyvassö bebyggelse Björnkärret odling
Lisa by /Se Döderholmen, se Dåderholmen holme Edeö lht Björnmyren kärr
Lisa by /Se Eddzudd, se Edö udde Edeö lht Björnskär holme
Lisa, se Väster- o. Österlisa byar Edsnäset näs Edsbärg ställe Blackan skär
Lissa, se Väster- och Österlisa byar Edsnäsholmen holme Edsberg avs Blackan ö
Lissa quern se ?Österlisa by Edsnäsholmen holme Edsberg lht Blackan holme
»lændbo», se Länna sn Edsvassholmen udde Edsvik ställe Bleckskärsgärdet odling
?Länna by Edsvassviken vik Edsvik avs. Bleckskärsudden udde
?Länna by Edsviken vik Edvardslund Saknas Blombergsholmen holme
Länna by? Edsviken vik /Se Edvardslund, se Nystugan Saknas Blomkvistensholmen ö
Länna gård Edsviken vik /Se Ekbacken lht Blyholmarna öar
Länna masugn Saknas /Se Edsviken vik /Se Ekbacken lht Blyholmen, Norra holme
Länna kyrkby /Se Edsängen ägomark Ekensberg bebyggelse Norra Blyholmen ö
Lögla gd Edö udde Ekensberg lht Blyholmen, Södra holme
Lögla gd /Se Edö ö Ekensberg bebyggelse Södra Blyholmen ö
Mora by Edöörarna holmar Ekholmsudden, se Ekudden Saknas Blåbärsmossen mosse
Mora by Ekenowijk, se Eknöviken vik Eklund lht Blåbärsmyrberget berg
Mora by Ekholmen holme Eknäs ställe Blåbärsmyrberget triangelpunkt
Mora by Ekholmen holme Eknäs lht Blåbärsmyren myr
Mora by Eknoklubben, se Klobben udde Eknäs lht Blåbärsmyren myr
Mora by /Se *Eknö ö Eknö by Blåvamb teg
Mora by /Se Eknö del av ö Eknö bebyggelse Bläckskär udde och odling
Mörtsunda by Eknö Landet, se Svartnö ö Eknö Ask lht Bläckskärsberget, se bläckskär Saknas
Mörtsunda by /Se Eknömaren göl Eknöskaten lht Bläckskärsudden, se Bläckskär Saknas
?Norrby by Eknöströmmen sund Ekudden ställe Blötmyren odling
Norrby by Eknöströmmen sund Ekudden lht Blötvarpet notvarp
Norrby by Eknöviken vik Ekudden lht Blötviken vik
Norrby by Eknöviken vik Elim missionshus Blötviken vik
Norrby by *Ekskärsklubben udde Elsaro lht Blötviken vik
Norrby by Ekudden udde Elsaro lht Blötviken vik med notvarp
Norrby by Ekudden udde Elvings, se Älvdalen Saknas Blötviken vik
»Oxehals» gård Engsön, se Ängsö ö Emildal bebyggelse Blötviksvarpet notvarp
Penningby hg /Se Enviken vik Emmydal, se Emildal Saknas Blötäng vik och strand
Penningby hg Enviksån å Eneberg, se Sandgropen Saknas Blötängen äng
Penningby hg Esnäsholm, se Edsnäsholmen holme Eneberg lht Blötäng odling
Penningby hg Estängen äng /Se Enedal lht Blötängsviken vik
Penningby herrgård Estängen äng /Se Enviken ställe Blötängsviken vik
Penningby hg Estängen äng /Se Enviken lht Bockudden udde
Penningby hg /Se Estängen äng /Se Enviken lht Bodängen odling
Penningby gd Fagervik vik Eriksberg ställe Bognäs udde (?)
Penningby gd Fagerviksudden udde Eriksberg ställe Bollen del av Ö.Lermasen
Penningby herrg. Fatbursudden udde Eriksberg ställe Bollen nästan igenväxt vik
Penningby hg Fatbursviken vik Eriksberg lht Bollen vik
Penningby hg Fatbursören ö Eriksberg lht Bolludden udde
Penningby gd Felippegrynnorna skär Eriksberg, se Smedstorget Saknas Bollviken vik
Penningby hg Fialeholmen, se Fjältholmen holme Eriksberg lht Borgkullen terräng
Penningby hg Fiählholmarna, se Fjärdholmen holme Eriksberg avs. Bortgärdet gärde
Penningeby herregård Fjältholmen holme Eriksberg, se Kotullen Saknas Bortodlingen vret
Penningby hg Fjältholmen holme Eriksberg lht Bortodlingen odl.
Penningby hrgd Fjärdgrund grund Eriksberg lht Botten odling
Penningby gd Fjärdholmen holme Eriksdal lht Brakören del av Vädersö
Penningby slott Fjärdholmen holme Feglan torp Brakörn f.d. ö
Penningby hg Flunsviken vik Fegla, se Fäglan Saknas Brakörn udde
Pänningby gård *Flötholm holme Ferdens lht Branten berg
Penningby gd *Foreholm holme Fiskarudden gd Branten udde
Penningby hg *Fornholm holme Fiskarudden hmdr Brantåkern odling
Penningby hgd Frambacken terräng Fiskarudden hemman Bredmossen mosse
Penningby hg *Frugårdsön ö Fjällen ställe Breviken vik
Penningby by Furuholmen, se Stor-Furen holme Fjällen avs. Breviksundet sund
Penningby hg /Se Fuun, se Mellanön udde Fjällen lht Brommarn skog och åker
Penningby hrgd Fåglasjön sjö /Se Fjällen, se Morafjällen Saknas Bromshålet vik
Penningby hg Fårgångsö ö Forsa gd Bromshålet vik
Penningby hgd Fårgångsö ö Forsa Saknas Brudgumgrundet ö
Penningby säteri Fårgångsö ö Forsa bebyggelse Brudgumsgrundet skär
Penningby hg ?Fårholmen del av Storö Forsnäs avs. Brudnäsudden udde
Penningby hg Fårholmen holme Forsnäs, se Forssnön hmd Brudsten sten
Penningby säteri Fårholmen ö Forssnön hmd Brunkeberg berg
Penningby hg Fårholmen del av ö Fredriksdal avs. Brändholmen holme
Penningby hg Fårholmen holme Fredriksdal lht Brändholmen ö
Penningby hg Fårholmen, Lilla holme Fredrikshamn lht Brändholmsudden udde
Penningby hrgd Fårholmsfladen vik Fredrikshill lht Brändudden holme
Penningby hrgd Fårholmsörarna ö Fredrikshill lht Brändudden ö
Penningby hg Fäglasjön sjö Fredrikslund, se Pärsmaren Saknas Brändudden holme
Penningby hg Färjpallen ägomark Fredstorp(et) lht Brännkärret odling
Penningby herrg. Fäviken vik Fredstorp lht Brännkärret odling
Penningby säteri Fäviken vik Friddal ställe Brännmossen odling
Penningby hg Fäviken vik Fridal lht Bränselmossen mosse
Penningby hg Fävikgrundet grund Fridal lht Bullerholmen holme
Penningby hg Fävikhagen ägomark Frideborg bebyggelse Bullerholmen ö
Penningby hg Föreholmen, se Strömsholmen holme Fridhem lht Bullerholmsgrundet skär
Penningby by Förgångsön ö Fridhem avs. Bullerholmsgrundet ö
Penningby hg Förgångzöhn, se Fårgångsö ö Fridhem lht Buskören skär
Penningby hg Galtarna småholmar Fridhem lht Buskörn ö
Penningby hg Galtarna skär, lokaliteter Fröbloms gd Buskören skär
Penningby herrg. Getholmen udde Fröbloms f.d. hemman Bussvass åkerskifte
Penningby hg Gethomssundet sund Frölunds, se Karlsborg Saknas Bussvassen terräng
Penningby hg Getudden udde Furen, Stora lht Bussvassvarpet notvarp
Penningby hg Giersöhn, se Gärsön udde Furnäset ställe Bussvassvarpet notvarp
Penningby hg Gistskäret skär Furnäset lht Busviken vik
Penningby hrgd *Gomarsholm holme Furnäset bebyggelse Byfladen vik
Penningby säteri Granholmen holme Furuberg, se Karlsborg Saknas Bygärdena gärden
Penningby hgd Granholmen holme Furuberg avs. Byhagen odling
Penningby hg Granö ö Furuberg bebyggelse Byhagen odling
Penningby hg Granö ö Furulund lht Byholmen holme
Penningby hg Granö ö Furusunds slip varv Byholmen ö
Penningby hg Granö, (Gränö) ö Furusunds slip varv Byholmen holme
Penningby hg Granö ö Fusket Saknas Byholmen f.d. ö
Penningby hg Grevinnansrån gränsmärke Fårholmen hmd Byholmen halvö
Penningby hg *Grundön holme Fårholmen bebyggelse Byholmsviken vik
Penningby slott ?Gryten ö Fårholmen hmd Bystaden odl.
Penningby slott Gryten ö Fäglan torp Bystadsvarpet notvarp
Penningby slott Gryten ö Fäglan tp Bystadsviken vik
Penningby hg Gryten, Lill- udde Fävikssveden, se Sveden Saknas Bytomta odling
Penningby hg Grytensörarna skär Gamla skolan, se Annehill Saknas Bytomtåkern odling
Penningby hg Grytholm, se Gryten ö Gammel-Vinters f.d. b.t. Byvarpet notvarp
Penningby hg Gränet terräng Gibraltar lht Byviken vik
Penningby hg Gränö ö Gibraltar lht Byviken vik
Penningby hg Gränö del av udde Granbacken lht Byängen odling
Penningeby hg /Se Gränön, se Aspö ö Granbo lht Byängen odling
Penningby Saknas /Se Gränön, se Granö ö Granebo lht Båtdraget terräng
Penningby hg /Se Gräsören ö Granliden lht Båtdragholmen ö
Penningby hg /Se Gräsören skär Granliden lht Båtdragholmen holme
Penningby gd /Se Grönholmen udde Granlund ställe Båtdragsträsket sjö
Penningby slott /Se Grönholmen holme Granlund avs. Båtdragträsket sjö
Penningby hgd /Se Grönholmen holme Granlund lht Båtdragträsket sjö
Penningby hg /Se Grönholmen holme Grannas bebyggelse Båthusviken vik
Penningby hg /Se Grönholmsfladen vik Grannas hemman Båthusviken vik
Penningby gd /Se Grönholmsgrynnorna skär Grannas bebyggelse Båtskär, se Dyvasskäret Saknas
Penningby slott /Se Grönholmen holme Grannas bebyggelse Båtsviken vik
Penningby slott /Se Gubben sten Grannas hemman Båtsviken vik
Penningby gd /Se Gullskär holme Grannas bebyggelse Båtsviken vik
Penningby slott /Se Gumman sten Grannas hemman Båtuppdraget notvarp
*Penningby, Lilla gd Gumskallen holme Grannas hemman Båtviken vik
*Penningby, Lilla gd Gunnsjön sjö /Se Grannas bebyggelse Bäckängen odling
*Penningby, Lilla gd Gunnsjön sjö Gransäter lht Bärsjökärret åker
*Penningby, Övre gd Gymsaren udde Gransäter lht Bärsjökärret kärr
*Pitingæby, se Penningby hg Gymsaren halvö Grofsta by Bärsjön, se Särsjön sjö
Punde skog, se Underskog gd Gymsarhålet vik Grovsta by Bärsjön sjö
Punskog, se Underskog by Gåsskär skär Grovsta Saknas Bärsjön sjö
Räknö gd /Se Gåsskär skär Grovstanäs by Bärsön ö
Slottstorp Saknas /Se Gåsviken vik Grovstanäs Saknas Bärsö ö
Slottstorp by /Se Gärdsgrundet grund Grovstanäs by Bärsö ö
Slottstorp gd /Se Gärdsnäsberget triangelpunkt Grundet torp Bönskär, se Björnskär Saknas
Slottstorp gd /Se Gärdsudden udde Grundet torp Charlottenlund holme
Slängsboda by Gärsön udde Grundet lht Dagen ö
Slängsboda by Gärsön udde Gråtängen lht Dalhugget odling
Slängsboda gd Görknäsfierden, se Dyvassfjärden fjärd Gråtängen, se Vikängen Saknas Dalkarlgärdena gärden
Snässlinge by Hagberget berg? Grönalund bebyggelse Dalängen odling
Snässlinge by Hagsjön sjö /Se Gröna Lund, se Grönlund Saknas Daven, se Dagen ö
Snesslingby by /Se Hagsjön sjö Grönborg bebyggelse Daven holme
Snesslingby by /Se Hagsjöån å Gröndal, (Grönlund) avs. Daven ö
Svartnö by Hamholm, se Hamnholmen holme Grönlund, se Gröndal Saknas Davvarpet notvarp
Svartnö by Hammarbacken höjd Grönlund lht Diamanten holme
Svartnö by Hammaren terräng Grönsholm = Markholmen Saknas Diamanten ö
Svartnö by, ö Hammarön, se Hemmarö ö Grönsholm lht Djupdalen dal
Svartnö by *Hammarön ö Grönsholmen lht Djupdalen odl.
Svartnö by Hamnen vik Gunedet hemman Djupstensholmen f.d. holme
Svartnö by Hamnholmen, se Arnholmen holme Gunnarsro lht Djupsundet vik, förr sund
Svartnö by Hamnholmen holme Gunnboda bebyggelse Djupsundsholmen, se Djupstensholmen Saknas
Svartnö by Hamnholmen holme Gunnboda ställe Djupsundsholmen f.d. ö
Svartnö by Hamnholmen holme Gunnboda lht Djupvarpet notvarp
Svartnö by Hamnholmoöra, se Arnholmsörarna holme Gunnboda lht Djupvreten gärde
Svartnö by *Hanaholm holme Gunnbyn Saknas Dyn odling
Svartnö by Handfatet del av fjärd Gunnedet hemman Dyngholmen udde
Svartnö by Handfatet vik Gunnedet bebyggelse Dyvassfjärden fjärd
Svartnö by /Se Hedersklänningen holme Gustavsberg lht Dyvasskärret skär
?Underskog by Helgö halvö Gustavsberg lht Dyvassträsket sjö
»Underskogh» by? Helgö ö Gustavsberg lht Dyvassöfjärden fjärd
Underskog by Helgö halvö /Se Gustavsberg lht Dyvassöfjärden fjärd
Underskog by Helgö halvö /Se Gustavsberg lht Dåderholmen holme
Underskog by Helgö halvö /Se Gustafshem ställe Dåderholmen ö
?Underskog gd Hemmarö ö Gustavshem lht Dåderholmen holme
?Underskog by Hemmarö ö Gustavsro lht Dåderholmsströmmen sund
Underskog by /Se Hemmarö ö Gustenhov lht Dörrbergen berg
Underskog by /Se Hemmarö ö Gåsskär lht Edbergsgrundet ö
*Uppgården gd Hemmarö ö Gåsskäret lht Edeö, se Fjärderholmen Saknas
Utanbro gd Hemmarö ö Gåsskär holme och lht Edeö ö
Utanbro Saknas /Se Hemmarö holme /Se Gårdnäsholm lht Edeörarna Saknas
Vaxtuna gd Hemviken vik Gärdnäs bebyggelse Edeörarna skär
Vaxtuna by Hemviken vik Gårdsnäs Saknas Edssunden, se Jäsunda Saknas
Vaxtuna gd /Se Himmelskär skär Gärdsnäs by Edsvassen terräng
Vaxtuna hemman /Se Himmelskär skär Gässnäset lht Edsvassen vasstrand
Vaxtuna gd /Se Hjortronmossen mosse Gässnäset bebyggelse Edsvassholmen f.d. ö
Veda gd /Se *Hognaön ö Gässnäset lht Edsvassholmen holme
Vettersberg lht /Se Hohlängzholmen, se Högholmen holme Haga lht Edsvassviken vik
Vettersdal lht /Se Hornsholmen holme Hagadal lht Edsvassviken vik
Vettershaga by /Se Horsängen ägomark Hagadal lht Edsvassviken vik
Vik by Horsängsgrundet grund Hagadal lht Edsviken vik
Väringsö gd /Se Horsängsmossen mosse Hagalund ställe Edsviken vik
Väringsö ö o gd /Se Humlö gd o. ö Hagalund ställe Edsängen äng
Värn gd /Se Hummelmora ägomark Hagalund, se Gibraltar Saknas Edsviken vik
Värn gd /Se Hundhålet del av vik Hagalund lht Edö del av halvö
Värn gd /Se *Håstnäset (ev. Hästnäset) näs Hagalund bebyggelse Edö f.d. ö
Värn tp /Se Häggskär holme Hagalund lht Edöörarna skär
Värn gd /Se *Hästenäset näs Hagen, se Hagalund Saknas Edöörarna öar
Värnbacken tp /Se Hästholmen udde Haget hmd Ekbacken udde
Väsby by Hästholmen udde Hammarbacken ställe Ekholmen holme
?Väsby by Hästhässundet sund Hammarbacken lht Ekholmen ö
Väsby by Högbacken terräng Hammarbacken lht Ekholmen holme
Väsby by Högholmen ö Hammarbacken lht Eknö ö
Väsby by Högholmen holme Hammarby by Eknö f.d. ö
Västerlisa el. Österlisa byar Högholmen holme Hammarby Saknas Eknömaren insjö
Västerlisa o. (Österlisa) byar Högholmen holme Hammarby by [Eknö]marn sjö
Västerlisa el. Österlisa byar Högholmen holme Hamnholmen holme och lht Eknöströmmen sund
Västerlisa by Högholmen holme Hansborg lht Eknöströmmen sund
Västerlisa by Högholmshålet, N. sund Haraldsnäs lht Eknösundet, se Eknöströmmen Saknas
Västerlisa by Högholmshålet sund Haraldsnäs lht Eknösundet sund
Västerlisa el. Österlisa byar Högklinten triangelpunkt Harboda ställe Eknöviken vik
Västerlisa by Högmarsö ö Harkrankboda gd [Eknö]viken vik
Västerlisa o. Österlisa byar Högmarsö ö Harkrankboda Saknas Ekudden udde
Västerlisa by Högmarsö ö Harkrankboda Saknas Elggreten, se Älgreten Saknas
Västerlisa by Högmarsö ö Harskuttet torp? Elgletan, se Älggreten Saknas
Västerlisa o. Österlisa byar Högmarsö ö /Se Harskuttet tp Enviken vik
Västerlisa by Högmersön ö Harängen lht Enviken vik
?Västerlisa el. Österlisa byar Igelsjön sjö Harängen lht Enviksån å
Västerlisa o. Österlisa byar Inra fladen vik Hasselbacken lht Estängen äng
Västerlisa och Österlisa byar Johannesskäret holme Hassellund avs Fagervik vik
Västerlisa och Österlisa byar Kake(holmen) holme Hedersklädningen lht Fagerviksudden udde
Västerlisa gd Kakelholmen holme Hedersklänningen lht Fagerviksudden udde
Västerlisa by *Kaknölandet ö Hemmarö by Faret Norra farled
Västerlisa by Kalkmyran myrmark? Hemmarö Saknas Fastersudden udde
*Västerlänna ?gård Kallmarängen ägomark Hemmarö by Fatbursviken vik
Vättershaga by Kallviken vik Herrskapet hmd Fatbursviken vik
Vettershaga by Kallviksören holme Herrskapets hemman Fatbursören skär
Vättershaga by Kallöbergen berg? Herrskapet bebyggelse Fatbursörn ö
Vettershaga by Kallösjön sjö /Se Hillersvik lht Feglan sjö
Vettershaga by Kallössjön sjö Hilleviksskär lht Feglasjön, se Fäglasjön Saknas
Vättershaga by Kalvholmen holme Holmen lht Ferdensberget berg
Vettershaga by Kalvholmen holme Horshaga ställe Ferdensängen odling
Vettershaga by Kalvudden udde Horshaga avs Filipperna öar
Vettershaga by Kalvudden udde Horshaga lht Finnklyftan bergsklyfta
Vettershaga by /Se Kalvuddviken vik Horsängen lht Finnvreten vret
Vättershaga by /Se Kaninholmen holme Horsängen lht Finnvreten vret
Vettershaga by /Se Karlsö ö Humlegården lht Finnvretskogen skog
Vettershaga by /Se Kasberget berg /Se Hummelmora ställe Finnvärnan åkerskifte
Vettershaga by /Se Kassen å Hummelmora torp Fiskarörarna öar
Österlisa by Kasätterberget berg? Hummelmora lht Fjällholmen ö
Österlisa by Kasättern, Lilla vik Hysingsvik by Fjällholmen, se Fjältholmen Saknas
Österlisa by Kasättern, Stora vik Hysingsvik by Fjältholmen holme
Österlisa el. Västerlisa byar Kattgrundet grund Hysingsvik by Fjältholmen ö
Österlisa och Västerlisa byar Kattgrundet grund Häggskär avs. Fjärdgrundet ö
?Österlisa by Kattholmen udde Häggskär lht Fjärdgrund ö
Österlisa o. Västerlisa byar Kattrumpan udde Hälgö, se Helgö Saknas Fjärdgrundet holme
?Österlisa by Kattskäret, L. holme Hästhagen ställe Fjärdholmen ö
?Österlisa by Kattskäret skär Hästhagen ställe Fjärdholmen holme
Österlisa och Västerlisa byar Kattskäret, St. holme Hästhagen lht Fladan vik
Österlisa och Västerlisa byar Kattören holme Hästhagen lht Fladen vik
Österlisa by Kattören holme Hästhagen lht Fladen vik
Österlisa by Kattören skär Hästhagen lht Fladen vik
Österlisa by Kattören skär Hästnäset bebyggelse Fladen, Innra, se Innra fladen Saknas
Överby by Kattörsgrundet grund Hästnäset hemman Fladen, Övra, se Övra fladen Saknas
Överby by Kilen ö Hästnäset, se Gässnäset Saknas Fladvarpet notvarp
Överby by Kilen holme Hästnäset näs och gård Flyn odlat kärr
Överby by Kikängsfladen vik Hästnäsudden Saknas Frambacksvarpet notvarp
Överby by Kjusan åker /Se Hästängen lhtr Framgärdet gärde
Överby by Kjusen gärde /Se Hästängen lhter Framängen åker
  Klinten höjd Höganäs (Stigsborg) lht Framängen äng
  Klippingen, St. ö Högholmen lht Furen ö
  Stora Klippingen, se Stor-Klyppängen ö Högmarsö bebyggelse Furen, Lilla se Västerfuren Saknas
  Klippudden udde Högmarsö Saknas Lilla Furen ö
  Klobben udde Högmarsö by Furen, Stora, se Storfuren Saknas
  Klobben del av Eknö Högsäter lht Stora Furen ö
  Klobbudden udde Högtomtbacken, se Backen Saknas Stora Furen holme
  Klobbudden udde Högtomtsbacken lht Furören, se Österfuren Saknas
  Klubben ö Hörn, se Örn Saknas Furörn ö
  Klubben holme Im torp Fåfängan åker
  Klubben holme Issjö by Fågeldalen båtställe o. skogsparti
  Klubbudden udde Issjö Saknas Fågeldalen terräng
  Klyppingen, Lill- skär Issjö by Fågelgrundet f.d. ö
  Klyppingsfladen vik Jakobas f.d. hemman Fåelgurndsudden udde
  Knappudden udde Jansberg lht Fågelgrundsviken vik
  Knappuddsörarna holmar Jennylund lht Fågelgrundsviken vik
  Knektholmen udde Johannesberg lht Fårbacken skogsbacke
  Knupbergen berg Johannesberg lht Fårhaget terräng
  Knupudden udde Johannesberg lht Fårhagsberget berg
  Koludden udde Johannisberg lht Fårhagsgrundet ö
  Korpholmen holme Joahnsskär lht Fårholmen halvö
  Korpholmen holme Jägarbo bebyggelse Fårholmen f.d. ö
  Korsholmen holme Jägarbo, se Svensborg Saknas Fårholmen, se Klockan Saknas
  Korsholmen holme /Se Kalkberget bebyggelse Lilla Fårholmen ö
  Korsnäsudden udde Kalkberget hemman Fårholmsfladen vatten
  Korvudden udde Kallvik bebyggelse Fårholmsfladen vik
  Koudden udde Kallvik hemman Fårholmshålet sund
  Kovilorna skär Kallö förr torp Fårholmsörarna skär
  *Krackholm holme Kallö torp Fäbro terräng
  Krogarhålet sund Kallö torp Fäbroudden udde
  Krogarudden udde Karlberg ställe Fäbrovarpet notvarp
  Krokegrundet, se Kråkgrundet ö Karlberg lht Fäbroviken vik
  Krokholmen, se Ytterön udde Karlberg avs. Fäglasjön, se Feglan sjö
  ?Kråken ö Karlberg avs. Fäglasjön sjö
  Kråken holme Karl Ols lht Fäglasjön sjö
  Kråkgrundet ö Karl-Olse lht Färjpallen odling
  Kråkgrundet grund Karl Pers hemman Färjpallberget berg
  Kubben, se Söderklubben ö Karlsbo lht Färjpallgärdet odling
  Kuddala ägomark Karlsborg ställe Fäviken vik
  Kuddalsviken, Norra vik Karlsborg lht Fäviken vik
  Kuddalsviken, Södra vik Karlsborg lht Fäviken vik
  Kuggviken vik Karlsborg lht Fäviken vik
  Kumlabacken terräng Karlshem lht Fäviksfjärden fjärd
  Kumlet holme /Se Karlslund avs. Fävikgrundet holme
  Kummelgrunden grund Karlslund lht Fävikgrundet ö
  Kumlet skär Karlsro lht Fäviksgrundet grund
  Kvarnberget berg? Karlsro lht Fävikgrundet grund
  Kvarnkärret ägomark Karlsudd, se Klaralund Saknas Fävikhagen odling
  Kvarnkärret ägomark Karlsudd lht Fävikhagen odling
  Kvarnmyren myr Karlsvik lht Fäviksvarpet notvarp
  Kvarnmyren ägomark Kasön, se Revsund Saknas Förgångsö ö
  Kvarnviken vik Katrineberg lht Förgångsö ö
  Kyrkkärret ägomark Kattskär lht Förgångsö ö
  Kyrksjön, se Länna kyrksjö sjö /Se Kattskärsören lht Föspå teg
  Kyrkåkern ägomark Kilen torp Galtarna stengrund
  *Kyssmunö (?) ö Kilen torp Galtarna öar
  Käringholmen holme Kilen stuga Galtarna öar
  Käringholmen udde Kilen torp Gammelbåttsa plats
  Käringholmen holme Kilen tp Gammelån å
  Käringholmsviken vik Kilen torp Gerssundet sund
  Käringudden udde Kiltorpet, se Kilen Saknas Geten holme
  Käringudden udde Klaralund lht Geten ö
  Kärlekshagen betesmark Klaralund lht Getgårdarna vik
  Kärret ägomark Klaralund lht Getgårdarna terräng
  Lackavik vik Klippudden lht Getholmen udde
  Ladugårslandsöra, se Käringholmen holme Klippudden lht Getholmen f.d. ö
  *Lammholmen holme Klobbnäset lht Gethomssundet sund
  Lavhwaswijken, se Långvassen vik Klobbudden hemman Gistskäret skär
  Langö ö Klockars klockargård Gistskäret ö
  Langö ö Klubben lht Gistskäret Saknas
  Lappströmmen sund Klöven lht Granholmen holme
  *Ledskären holmar Knupa ställe Granholmen ö
  Leedskiären, se Stor-Asken, Skarp-Asken, Ytter-Ask öar Knupan lht Grannbacken backe
  Lekudden udde Knupan lhtr Granudden udde
  Lerholmen holme Kohagen Saknas Granö ö
  Lerholmsnäset näs Kohagen lht Granö ö
  Lermaren, Västra vik Kolanda ställe Grevinnasrån råmärke
  Lermaren, västra vik Kolandet Saknas Grevinnas rån råsten
  Lermaren, Östra vik Kolandet lht Grundena öar
  Lermaren, Östra vik Kolsveden hmd Grundet holme
  Lermaren, Västra havsvik /Se Kolsveden bebyggelse Grundet Saknas
  Lermaren, Östra havsvik /Se Kolsveden bebyggelse Grundet ö
  Lermarudden udde Kolsveden lht Grundet ö
  Liden terräng Koludden lht Grundet ö
  Lill-Andö ö Koludden lhter Grundmansören skär
  Lillgeten holme Koludden lht Grundmansören skär
  Lillgrundet udde Kota, se Kåtet Saknas Grundmansörn ö
  Lillgrundet grund Kotullen torp Grundsundet vik
  Lill-Klyppingen ö Kotullen lht Grundvarpet notvarp
  Lillmagen vik Kristineberg lht Gruvberget Saknas
  Lillmagsgrunden uddar Kristinero lht Grynnan ö
  Lillmarviken vik Kroken lht Gryten holme
  Lillsjön sjö Kroken lht Gryten ö
  Lillsjön sjö Kråkhvilan torp Gryten holme
  Lillskogen skogsmark Kråkvilan svingård Grytensörarna skär
  Lillskäret udde Kråkvilan torp Grytensörarna öar
  Lill-Storö ödel Kuckelbacken torp Grytensörarna skär
  Lillströmmen ström Kullen avs. Grytholmen, se Gryten holme
  Lillströmsholmen udde Kvarnvreten lht Gränet skog
  Lillströmsholmen halvö Kvistet hmd Gränslätten gärde
  Lillträsket träsk Kvistet bebyggelse Gränö, se Granö ö
  Lindarhuvud terräng Kvistet hemman Gränö halvö
  Linderssonsberget berg Kyrkoherdeboställe gd Gräsdalen flymosse
  Lindholmen holme Kyrkoherdebostället bebyggelse Gräsdalen mosse
  Lindholmen holme Kyrkoherdebostället bebyggelse Gräsdalen mosse
  Lindholmen holme Kyrkvärdens hemman Gräsmossen mosse
  Lindholmen holme Kåtet lht Gräsören skär
  Lindholmsgrynnan holme Kåtet torp Gräsören skär
  Lindholmsören holme Källarstugan lht Gräsören skär
  Lingonkärret ägomark Källarstugan lht Gräsörn ö
  Lingonnäset näs Kärret lht Gräsörn ö
  *Lisasjön Saknas /Se Kärret lht Grönholmen holme
  Lisasjön sjö Kärret lht Grönholmen f.d. ö
  Lisasjön sjö Lackarvik lht Grönholmen holme
  Lisasundet sund Lagboda Saknas Grönholmen ö
  Lisaån å Lagboda by Grönholmsfladen vik
  *Littholm holme Lagboda by Grönsholmsfladen vik
  Ljusmosse mosse? Landsboda Saknas Grönholmsgrunden småskär
  Locket sten Landsboda bebyggelse Grönholmsgrundena öar
  *Lonnarölandet ö Landsboda by och gård Grönhomsvarpet notvarp
  Lopparölandet, se Löparö ö Larses gd Grönholmsörn f.d. ö
  Lorthålet vik Lermaren hmd Grönsholm holme
  Lundmunsöö, se Lunnmun ö Lill-prästgården bebyggelse Grönsholmen Saknas
  Lunnmun ö Lillstugan lht Gubbasudden udde
  Lunmunsö ö Lillvaxtuna, se Vaxtuna, Lilla Saknas Gubben sten
  Lunnmun ö Lillyberg lht Gubboda-holmarna öar
  Lunmunsö (resp. Lunnmun) ö Lillyhill lht Guldvivan, se Rackaren Saknas
  Lunnmun ö Lillyhill lht Gullskär ö
  Lågskär skär Lillyhill, se Hamnholmen Saknas Gullvivan ö
  Långbergen berg? Lillyhill, se Hamnholmen Saknas Gumman sten
  Långdalen terräng Lindholmen lht Gumsskallen holme
  *Långholm holme Lindholmen holme och lht Gumsskallen ö
  Långholmen holme Lindstedts, se Södergården Saknas Gunnboborg fornborg
  Långholmsören skär Lindö lht Gunnedskärret odling
  Långsundet sund Lindö lht Gunnedsviken vik
  Långudden holme Lindö, se Lindholmen Saknas Gunnsjön sjö
  Långudden udde Lindö, se Lindholmen Saknas Gunnsjön sjö
  Långvassen vik Linneelund bebyggelse Gunnsjön sjö
  Långvassen del av ström Lisa, se Västerlisa o. Österlisa Saknas Gyltviken vik
  Långvassen vik Lisalund ställe Gymsareken notvarp
  Långängen ägomark Lisslö torp Gymsaren skog
  Långön, se Langå ö Lisslö torp Gymsarhålet sund
  Långön ö Litslö torp Gåsskär holme
  Långören holme Loviselund ställe Gåsskäret ö
  Långöudden udde Loviselund lht Gåsskär Saknas
  Långöviken vik Loviselund, se Kåtet Saknas Gåstorpavreten vret
  Länna kyrksjö sjö Loviselund lht Gåsviken vik
  Länna kyrksjö sjö /Se Ludvigsberg ställe Gåsviken vik
  Länna kyrksjö sjö Ludvigsberg lht Gåsviken vik
  Lännasiön sjö Lugnet hmd Gäddgårdarna vikar
  Löjgrundet grund Lugnet ställe Gäddnäsholmen, se Gässnäsholmen Saknas
  Lönnsudden udde Lugnet bebyggelse Gärdsnästräsket träsk
  Löpar-Asken ö Lugnet lht Gärdesbacken skogsbacke
  Löparasken holme Lugnet lht Gärdsbackarna terräng
  Löpar-Asken ö Lugnet lht Gärdsbacken terräng
  Löparen ö *Lugnet lht Gärdsgrundet holme
  Löparö ö Lugnet hmd Gärdsnäset näs
  Löparö ö Lugnet lht Gärdsnästräsket sjö
  Löparö ö Lugnet, Lilla lht [Gärdsnäs]träsket sjö
  Löparö ö Lusboda, se Dusboda Saknas Gärdsudden udde
  Löparö(n) ö /Se Lustigtorp torp Gärdsudden udde
  Löparön holme /Se Lustigtorpet, se Nyängen Saknas Gärdsudden udde
  Löparön holme /Se Lyckebo bebyggelse Gärdsudden udde
  Löparö ö /Se Långdalen torp Gärdssundet sund
  Löparöfjärden fjärd Långdalen torp Gässnäset näs
  Lötviken vik Länna by Gässnäset näs
  Lötvikbergen berg Länn Saknas Gässnäset näs
  Lövholmen holme Lännaby by Gässnäsholmen holme
  Lövholmen, Lilla holme Lännaholm järnvägsstation Gässnäsholmen ö
  Lövudden udde Lännbyberg, se Villa hemman Gässnäsholmen holme
  Malmsjön sjö Lännbyberg bebyggelse Gässnäsholmen holme
  Malmsjön sjö Lännbyberg hemman Gässnäsholmen holme
  Manen ägomark Lännbyn, se Länna Saknas Gässö f.d. ö
  Maran ägomark Lännsjöberg lht Gässösundet sund
  *Marberskär skär Lögla Saknas Göthammarn åkrar
  Marholmen f.d. ö Lögla bebyggelse Göthammarn terräng
  Marholmen holme Lönsudden torp Hagberget berg
  Marholmen udde Lönnsudden torp Hagen odling
  Marholmen holme Löparö Saknas Haglundsholmen, se Gässnäsholmen Saknas
  Marholmen holme Löparö by Hagsjön sjö
  Mariehamn holme Löparö by Hagsjön sjö
  marsholmar, se Masö ö Löparöasken lht Hagsjön sjö
  Markällan källa [Löparö]-Asken f.d. lht Hagsjöån å
  *Marön ö Lötbacken lht Hagviken vik
  Masholmen udde Lövhagen lht Hallonberget berg
  Masö ö Lövhagen lht Hammarbyträsket, se Norrbyträsket Saknas
  Masö ö Lövhagen lht Hammarn berg
  Masöfjärden fjärd Lövhagen lht Hammaren skogshöjd
  Masö grynnor skär Lövhyddan lht Hammarsviken vik
  Matteskärret ägomark Löfsta ställe Hamnen vik
  Mellanön udde Lövudden lht Hamnen vik
  Mellanö ö Margaretelund avs. Hamnen, se Handfatet Saknas
  *Moraviken vik Marholmen avs Hamnholmen f.d. ö
  Morawiken, se Österviken vik Marholmen hmd Hamnholmen ö
  Moregrundet grund Marholmen avs. Hamnholmen holme
  Moreviken vik Mannelund, se Bergshyddan Saknas Hamnholmen ö
  Morgongåvan holme Marieberg lht Hamnholmen holme
  Mor Klaras hål del av sund Marieberg lht Hamnholmen Saknas
  *Mortensholm ö Mariehamn lht Hamnholmsudden udde
  Mossängen ägomark Mariehamn lht Hamnholmsvarpet notvarp
  Mulbetudden udde Mariehäll bebyggelse Hamnhålet sund
  Mulön holme Marielund lht Handfatet fjärd
  Mulö ö Marielund lht Handfatet vik
  Mulö ö Medeltorp förr gård Handfatet sund
  Munkarna skär Medeltorp torp Handfatet sund
  Myrholmen holme Medeltorp bebyggelse Harängen odling
  Myrholmen holme Mellangården, se Mellanstugan Saknas Harängsvassen Saknas
  Myrholmen holme Mellangården hemman Hedersklädningen holme
  Måsgrynnorna skär Mellangården bebyggelse Hedersklänningen ö
  Mörgrundet grund Mellangården bebyggelse Helgö halvö och rote
  ?Mörkholmen ö Mellangården hemman Helgöudden halvö
  Mörtsjön sjö Mellangården bebyggelse Hemgärdet odling
  Mörtviken vik Mellanstugan bebyggelse Hemmarö ö
  Mörtviken vik Mellanstugan bebyggelse Hemmarö ö
  Mösundaholm, se Byholmen holme Mellanstugan bebyggelse Hemmarö-fjärden fjärd
  Nimmerön, se Nämmarö ö Mellanstugan hemman Hemodlingen vret
  *Nimmerön ö Mellanstugan hemman Hemviken vik
  Nordanudden, Inre udde Mellanstugan bebyggelse Hemviken vik
  Nordanudden, Yttre udde Mellanstugan hemman Hemviken vik
  Norden ägomark Mellanstugan hemman Hemängen ängsmark och odling
  Norrbackakällan källa? Mellanstugan gård Himmelskär holme
  Norrbolund ägomark Mora by Himmelskär skär
  Norrbyberg triangelpunkt Mora Saknas Himmelskäret ö
  Norrfjärden fjärd Mora by Himmelskär holme
  Norrfjärden fjärd Morafjällen lht Hjortronmossen mosse
  Norrgårdsfjärden fjärd Morafjällen, se Udden Saknas Hjortronmossen mosse
  Norrgårdsskäret holme Mulö avs Lilla Hjortonmossen mosse
  Norrgårdsviken vik Mulö lht Hopängen äng
  Norrholmarna ägomark o. terräng Munkmora skogv.bost. Hornsholmen, se Örnsholmen ö
  Norrholmarna holmar Myrtorp lht Hornsholmen ö
  Norrholmen holme Myrtorpet tp Hornsholmen holme
  Norrholmen holme Myrvad stuga Horsängen gärden
  Norr-Klubbviken vik Mörtsunda Saknas Horsängen odling
  Norrklubben terräng Mörtsunda bebyggelse Horsängsmossen mosse
  Norrmansö ö Nedergården hemman Humlegården odling
  Norrmansö ö Nedergården gård Humlöfladen vik
  Norrmansö ö Nederstugan bebyggelse Hummelgårdsviken vik
  Norrmansö ö Nederstugan f.d. hemman Hummelgårdsviken vik
  Norrmansö ö Nederstugan bebyggelse Humlegården vik
  Norrmansö ö Nederstugan bebyggelse Humlegårdsviken vik
  Norrmansöören holme Nederstugan bebyggelse Hummelmora vret
  Norrsjön sjö Nederstugan f.d. hemman Hundhålet vik
  Norrsundet sund Nederstugan hemman Häggskär holme
  Norrsundet sund Nederstugan hemman Häggskär ö
  Norrsved terräng Nederstugan hemman Hälgö näs
  Norruden udde Nederstugan gård Hälgö, se Helgö Saknas
  Norrviken vik Nedra kvarnen kvarn Hälgöudden, se Hälgö Saknas
  Norrviken vik Nibble lht Hästhagen odling
  Norrviken vik Nibble lht (?) Hästhagen beteshage
  Norrviken vik Norden, se Nordtorp torp Hästhagsudden udde
  Norrviken vik Norden lht Hästhagsvreten vret
  Norrviksgrundet grund Norden torp Hästholmen f.d. ö
  Norrängen ägomark Nordströms, se Solhem Saknas Hästnäset näs
  Norrängsfladen vik Nordtorp torp Hästnäset Saknas
  notholm, se Nötholmsudden udde Norrboda torp Hästnässundet sund
  Nämmarö ö Norrboda hmd Hästnässundet sund
  Nämmarö ö Norrboda torp Hästnäsudden udde
  Nämmarö ö Norrboda lht Hästnäsudden udde
  Nämmarö ö Norrbolund lht Högholmen ö
  Nämmarö holme /Se Norrbondas gd Högholmen holme
  Nämmarö holme /Se Norrbondas hemman Högholmen ö
  Näset näs Norrbos mark Högholmen holme
  Näset näs Norrby by Högholmen ö
  Näskaräng äng /Se Norrby Saknas Högholmen holme
  Näskaräng äng /Se Norrby by Högholmen ö
  Näsudden udde Norrgården bebyggelse Högholmen f.d. ö
  Näsudden udde Norrgården hemman Högholmen f.d. ö
  Näsudden udde Norrgården bebyggelse Högholmen holme
  Näsudden udde Norrgården bebyggelse Högholmen ö
  Näsudden udde Norrgården hemman Högholmen holme
  Nötholmsudden udde Norrgården bebyggelse Högholmen holme
  Nötholmsudden udde Norrgården, se Nybondas Saknas Lilla Högholmen ö
  Olbodasjön, se Olskäran sjö /Se Norrgården bebyggelse Högholmshålet Lilla sund
  Ol Karlssten sten Norrgården bebyggelse Högholmshålet, Norra sund
  ?Olskäran sjö /Se Norrgården bebyggelse Högholmshålet Stora sund
  ?Olskäran sjö /Se Norrgården hemman Högholmshålet, Södra sund
  Ormeskiarsudden, se Gymsaren udde Norrgården hemman Högholmssundena sund
  Ormholmen holme Norrgården Saknas Högholmsudden udde
  Ormskär udde Norrgården gård Högholmsudden udde
  Ormskär skär Norrgårdshägnaden, se Östervik Saknas Högholmsvarpet notvarp
  Oskäran sjö Norrholmen lht Högklinten berg
  Oskäran sjö /Se Norrholmen lht Högmarsö ö
  Oxholmsviken vik Norrholmen holme och lht Högmersö ö
  Oxkärret ägomark Norrmansö Saknas Högmon borg
  *Oxsjön, se Bergasjön Saknas /Se Norrmansö avs Högmon skog
  Pannkakan skär Norrsjön lht Högtomta, se Hammaren Saknas
  Pannkakan holme Norrsjön lht Högtomtbacken terräng
  Penningbysjön sjö /Se Norrstugan hemman Högtomten terräng
  Penningbysjön sjö /Se Norrstugan lht Hönsåkern åker
  Penningbysjön sjö /Se Norrvreten hmd Hörnvreten vret
  Penningbysjön sjö /Se Norrvreten bebyggelse Hörnvreten, se Örnvreten Saknas
  Penningbyån å Norrvreten lht Iddiket avflöde
  *Penningbyö ö Norrvreten lht Iddiket Saknas
  *Penningbyön nu del av ö? Norrvreten hmd Idveken notvarp
  Persmarsudden udde Nybondas bebyggelse Idängen delvis odlad äng
  Persmarsviken vik Nybondas hemman Igelkärret kärr
  *Persön holme Nybondas hemman Igelsjökärret åker
  Rackaren holme Nybondas hemman Igelsjömossen mosse
  Ragghusen ägomark Nybondas del av bebyggelse Igelsjön sjö
  Raknölandet, se Räknö ö Nybondas, se Västergården Saknas Igelsjön sjö
  Rangelskär skär Nybondas hemman Innra fladen vik
  Rangelskärsgrunden grund Nybondas hemman Issjöhagen terräng
  Rangelskärskobbar kobbar Nybondas bebyggelse Issjöviken vik
  Rijsholm, se Ryssholmen holme Nybygget ställe Jerkolsholmen holme
  Rismyrberget berg Nybygget hmd Jerkolsmössan sten
  Rismyren ägomark Nybygget lht Jesunden, se Jäsunda Saknas
  Ronholm, se Grönholmen holme Nybygget lht Jymsarn skog
  Rotmora ägomark Nybygget lht Järnberget berg
  Rudbacken terräng Nybygget bebyggelse Jäsunda åkerskifte
  Ryssholmen holme Nybygget lht Kakelholmen holme
  Ryssholmen holme Nybygget lht Kakelholmen ö
  Ryssholmsören skär Nybygget hemman Kalkbåla vik
  Rågskäret skär Nybygget lht Kalkbåran vik
  Räfsund, se Rävsundssundet sund Nybygget torp Kalkbårsgrundet grund
  Räknö ö Nyhusa hmd Kalksveden odling
  Räknö ö Nyhusas f.d. hemman Kalkåsen vret
  Räknö ö Nystugan bebyggelse Kalkåsen terräng
  Räknö ö Nystugan bebyggelse Kallmarängen odling
  Räknö ö Nystugan hemman Kallvik vik
  Räknö ö Nystugan hemman Kallvik vik
  Rävsund ö Nystugan bebyggelse Kallvik vik
  *Rävsund sund Nystugan hemman Kallviken vik
  Rävsund holme Nystugan, se Nybondas Saknas Kallviksören skär
  Rävsund ö Nystugan bebyggelse Kallvikörn ö
  Rävsund ö Nystugan gård Kallöbergen berg
  Rävsundssundet sund Nystugan gård Kallsjödiket dike
  Rävsundssundet sund Nytorp hmd Kallösjön sjö
  Rörkärret ägomark Nytorp torp Kallösjön sjö
  Rörmossen ägomark Nytorp torp Kallösjön sjö
  Rörmyrarna ägomark Nytorp lht Kallövreten vret
  Rörmyren ägomark Nytorp torp Kalvassen åker
  Sandviken vik Nytorpet lht Kalvhagen odling
  Sandviken vik Nytorpet torp Kalvholmen holme
  Sandvärna ägomark Nyvreten hmd Kalvholmen ö
  Sandö ö Nyvreten bebyggelse Kalvholmen ö
  Sandö del av udde Nyvreten hmd Kalvholmen holme
  Sandö halvö Nyäng torp Kalvsundet terräng
  Sigfridsängarna ägomark Nyängen lht Kalvsveden odl.
  Sikudden terräng Nyängen torp Kalvsvedvarpet notvarp
  Silkesmyren ägomark Näckstugan, se Älgvik Saknas Kalvudden udde
  Singarudden udde Näckstugan lht Kalvängen äng
  Själgrynnan holme Näckstugan, se Älgvik Saknas Kalvängsviken vik
  Själstenen sten Näset lht Kamphavskärret vret
  Sjättedelsberget berg Näset lht Karl-Mattsängen odling
  Sjöbacken terräng Näset bebyggelse Karlsudd Saknas
  Sjöskogen skogsmark Näset bebyggelse Karlsudd Saknas
  Sjöverkarna vik Näset lht Karvassen odling
  Skaftbacken terräng Näset lht Kasbacken skogsbacke
  Skarnborg skär Näskaräng lht Kasbacken backe
  Skarp-Asken, Ytter-Asken o. Stor-Asken öar Näskaräng torp Kasberget berg
  Skarpholmen holme Näskarängstorp torp Kasberget berg
  Skarpstensfjärden fjärd /Se Ofrastam ställe Kasetterberget berg
  Skarvstenarna holme Ofrastam, se Åvrastam Saknas Lilla Kasettern vik
  Skeppsudden udde Ofrastam torp Stora Kasettern vik
  Skinnpälsudden udde Ol-Ers bebyggelse Kasetterna vikar
  Skinnpälsören skär Ol-Ers bebyggelse Kassen sund
  Skinnpälsudden udde Ol-Karls hemman Kassmaren vik
  Skinnsäcken terräng Olofsberg ställe Kassmorvreten åker
  Skinnsäcken terräng /Se Olovsberg lht Kasströmmen ström
  Skinnsäcksberget del av berg, terräng /Se Oltas = Östergården gård Kasströmmen sund
  Skorven udde Oppgården gd Kassängen äng
  Skorvgrundet grund Oppstugan bebyggelse Kasön, se Revsund Saknas
  Skottbergen berg Oppstugan bebyggelse Kattgrunden skär
  Skrattaren holme Oppstugan bebyggelse Kattgrundet skär
  Skravelgrundet holme Oppstugars, se Oppstugan Saknas Kattgrundet ö
  Skunsudden udde Pell Pers hemman Kattgrundet grund
  Skälvholmen holme Penningby säteri Kattgullberget lastageplats
  Skären, se Olskäran sjö /Se Penningby Saknas Kattholmen f.d. ö
  Skäret skär Penningby säteri Kattrumpan udde
  Skötberget udde Pepparkaksslottet stuga Kattrumpslätten terräng
  Slangarberget berg Pepparkakståndet lht Kattrumpudden udde
  Slappängen ägomark Pepparkaksståndet, se Pepparkaksslottet Saknas Kattskär ö
  Slottskullen höjd /Se Persbostället lht Kattskäret skär
  Slottskullen höjd /Se Persmaran, se Pärsmaren Saknas Kattskärsören skär
  Slängkärret kärr Persmaren torp Kattungen ö
  Slängbodaströmmen ström Persmarn lht Kattören skär
  Smörasken holme Persbostället lht Kattörn ö
  Snutudden udde Plugget, se Nybygget Saknas Kattörn ö
  Solö ö Plugget, se Nybygget Saknas Kattörn ö
  Solö ö Porsan lht Kattörn ö
  Solö ö Prästgården, se Kyrkoherdebostället Saknas Kattörn ö
  Solö ö Presttorp ställe Kattörsgrunden, se Kattgrunden Saknas
  Solö ö Prästtorpet lht Kattörsgrundet ö
  Solö ö Prästtorpet torp Kavelbrokärret kärr
  Sparen Ström, se Storströmmen sund Purskogars riven gård Kikberget berg
  Spegeln terräng Purskogarn f.d. hemman Kikängsfladen vik
  Spökviken vik Purskogen lht Kikängsvarpet notvarp
  *Stalholm holme Pylebo sommarvilla Kikängsviken vik
  ?Stallsholmen holme Pärlan lht Kilen holme
  Stallsholmen holme Pärsmaren lht Kilen ö
  Stenjungfruudden udde Ragusa tp Kilen på berget terräng
  Stensholmen, Lilla holme Revsund ö och lht Kilsmossen mosse
  Stensholmen holme Revsund lht Kjusan åker
  Stensholmen, Stora holme Ribacken f.d. b.t. Kjusan odling
  Stenholmsfladen vik Ringviken lht Kjusan odling
  Stensholmsören skär Ro stuga Kjusbacken skogsbacke
  Stomnarö, Östra ö Rosenberg ställe Kjusbacken backe
  Stommarö (resp. Stomnarö), Ö. o. V. ö Rosenberg lht Kjusen gärde
  Stommarö, (resp. Stomnarö) ö Rosenberg lht Klaven, se Kläppen och skällan Saknas
  Stommarö triangelgelpunkt Rosendal lht Klinten berg
  Stomnarö, Västra ö Rosendal lht Klippan grund
  Stomnarö, Västra ö Rosenlund lht Klippingen, Lilla och Stora holmar
  Stomnarö, Västra ö Rudan, se Rudbacken Saknas Klippingsfladen vik
  Stomnarö, Östra ö Rudan, se Rudbacken Saknas Klippudden udde
  Stor-Andö ö Rudbacken lht Klobben terräng
  Stor-Andö ö Rudbacken lht Klobbudden udde
  Stor-Andöskäret skär Rudbacken lht Klobbudden udde
  Storasken holme Räfsund, se Revsund Saknas Klobbängen äng
  Stor-Asken, Skarp-Asken o. Ytter-Asken öar Räknö bebyggelse Klockan klippa
  Stor-Aspö ö Räknö bebyggelse Klockarn ö
  Stor-Aspö ö Rävsund, se Revsund Saknas Klockberget berg
  Storberget berg Rävsund ö Klockberget berg
  Stor-Furen holme Rävsund Saknas Klubben skär
  Stor-Furen holme Rörmossen ställe Klubben ö
  Storgeten holme Rörmossen lht Klubben holme
  Storgrundet grund Rörmossen lht Klubben ö
  Storhammarbackarna backar Rörmossen lht Klubbslätten äng
  Storholmen holme Rörmossen lht Klubbudden udde
  Stor-Klyppingen ö Sandéns, se Solhuset Saknas Klubbudden udde
  Stor-Klyppingen ö Sandgropen torp Kläppan ö
  Storlaven sjö Sandgropen lht Kläppen och klaven, se Kläppen och skällan Saknas
  Stormagen vik Sandgropen torp Kläppen och skällan holmar
  Stor-Malö holme Sandviken lht Klövkärret kärr
  Stormarviken vik Sandviken lht Knappudden udde
  Stormossen ägomark Sandviken lht Knappudden udde
  Stormossen mosse? Settermans, se Gunnarsro Saknas Knappuddsviken vik
  Stormossen mosse Siffrorna bebyggelse Knappuddsöarna holmar
  Storskogen skog Singarudden ställe Knektholmen ö
  Storsjön sjö Singarudden avs. Knupbergena berg
  Storsjön sjö Singarudden lht Knupberget berg
  Storskäret udde Sjöbloms, se Björklund Saknas Knupudden bergudde
  Storströmmen sund Sjödal lht Knupudden udde
  Storströmmen sund Sjöhagen ställe Kohagen hage
  Storströmsholmen holme Sjöhagen lht Kojan vik
  Stor-Torrö ö Sjöhagen lht Kojan vik
  Storträsket torrlagt träsk Sjöhagen lht Kolanden ängar
  Storängsgrundet grund Sjöhagen lht Kolandena terräng
  Storängsviken vik Sjöhagen lht Kolbacken terräng
  Storö ö Sjöstugan ställe Kolbacken beteshage
  Storö ö Sjöstugan bebyggelse Kolbotten terräng
  ?Storö ö Sjöstugan f.d. lht Kolmilan odling
  Storö del av ö Sjötorp, Lilla lht Kolmilbacken terräng
  Storö ö Sjötäppan, se Velamsund åker Kolmilsbacken backe
  Stråsjön sumpmark Sjövreten lht Kolmilstaden terräng
  Strömmen sund /Se Sjövreten lht Kolmilstadställen slätt
  Strömsholmen holme Sjövägen ställe Kolmistadsslätten äng
  Strömsnäs näs Sjövägen lht Kolmistadsviken vik
  Styrsö ö Sjövägen lht Kolmilvarpet notvarp
  Styrsö ö Sjöändan lhtr Koludden udde
  Styrsögrundet grund Sjöändan lhtr Kopinan kohage
  Stäket sund /Se Sjöändan lhter Kornvägen terräng
  Stäkhålet del av fjärd Skates lht Korpholmen holme
  Stäkhålet sund /Se Skeppars hemman Korpholmen ö
  Stäkströmmen sund /Se Skeppsudden bebyggelse Korpholmsörarna öar
  ?Stäksund sund /Se Skeppsudden hemman Korsholmen ö
  Stängskogen skog Skogsbo lht Korsholmen holme
  Stängskogen skog Skogsdal lht Korsholmen skär
  Stömnarö, Östra ö Skogshyddan lht Korsnäset näs
  Suartnö, se Svartnö ö Skogshyddan lht Korsnäsudden holme
  Sundet vik Skogsstig lht Korsnäsudden udde
  Sunnursön, se Lunnmun ö Skräddars hemman Korsnäsudden halvö
  Svartgrundet grund Skummaräng hmd Korvudden udde
  Svartingen sjö /Se Skummarängen bebyggelse Koudden udde
  Svartingen sjö /Se Skummaräng(en) hmd Kovilorna öar
  Svartingen sjö Skäret, se Johansskär Saknas Kovilorna holme
  Svartingen sjö /Se Skäret, se Strömsberg Saknas Krogarhålet sund
  Svartingen sjö /Se Skönsvik avs Krogarudden udde
  Svartmossen ägomark Slappet lht Krokalen notvarp
  Svartnö ö Slappet torp Kroktallsbukten bukt
  *Svartnölandet o. Eknölandet ö Slaskudden, se Karlsudd Saknas Kroktallsvarpet notvarp
  Svartnö ö Slaskudden, se Karlsudd Saknas Kronfogden klippa
  Svartnö ö Slipen, se Furusunds slip Saknas Kråken, se Kråkholmen ö
  Svartnö ö Slottstorp gd Kråken holme
  Svartnö del av ö Slottstorp bebyggelse Kråken ö
  Svartnö ö /Se Slottstorp bebyggelse Kråkgrundet Saknas
  Svartnö ö /Se Slängsboda bebyggelse Kråkgrundet ö
  Svartnö ö /Se Slängsboda Saknas Kråkgrundet ö
  Svartnöströmmen sund Slängsboda by och gård Kråkgrundet ö
  Svartviken vik Smedens, se Smedjebacken Saknas Kråkgrund holme
  Svartviken vik Smedens, se Strömsberg Saknas Kråkgrundsvarpen notvarp
  Svedjeholmen udde Smedens lht Kråkholmen ö
  Svedjeholmen udde Smedens lht Kråkholmen ö
  *Svidiaholm ö Smedjebacken lht Kråkhålet sund
  Swidieholm, se Sviholmen holme Smedjebacken lht Kråkvarpet notvarp
  Sviholmen holme Smedjegården hemman Kråkängsvassen vassvik
  Sviholmen holme Smedsbo lht Kräfsa, se Träffsholmen Saknas
  Svältviken vik Smedstorpet lht Kuddela vret
  Svältvikudden udde Snesslingby bebyggelse Kuddalorna terräng
  Sättö holme Snesslingby by Norra Kuddalsviken vik
  Säviken vik Snetslingby by Södra Kuddalsviken vik
  Säävijken, se Fäviken vik Snetslingsby Saknas Kuggviken vik
  Söderbäck ägomark Snickars hemman Kuggviken vik
  Söderfladen vik Snickars hemman Kumla odling
  Söderfladen vik Snusvreten, se Norrvreten Saknas Kumlet skär
  Södergårdsfjärden fjärd Snutes lht Kumlet ö
  Söder-Klobbviken vik Snutes lht Kummelgrunden skär
  Söderklubben ö Sofielund lht Kummelgrundet ö
  Söderklubben holme Solbacken lht Kvarnberget berg
  Söderskogen skog Solhem hmd Kvarngärdet gärde
  Södersundet sund Solhem lht Kvarngärdet gärde
  Söderängsholmarna holmar Solhem bebyggelse Kvarnkärret odling
  Tallgrundet grund Solhem hmd Kvarnkärret kärr
  Tallholmen holme Solhem lht Kvarnmyren åker
  Tallörarna holmar Solhult lht Kvarnmyren avs.
  Tallören holme Solliden lht Kvarnmyran, se Kvarnkärret Saknas
  *Tistronörn ö Solliden lht Kvarnmyrorna odling
  Tjusan odling /Se Solvik lht Kvarnlöten odling
  Tjusen åker /Se Solvik lht Kvarnvreten vret
  Tjyvholmen holme Solvik lht Kvarnvretsränniln bäck
  Tomtviken vik Solö gd Kvarnån å
  Torrö, Lill- ö Solö bebyggelse Kyrkan sten
  Torrö, Stor- ö Solö Saknas Kyrkfjärden del av Lännsjön
  Torön, se Stor-Torrö ö Solö by (Kyrk)fjärden sjö
  Tran-Annasklinten höjd Stekström lht Kyrkländet f.d. båthamn
  Tranbacken backe Stensta lht Kyrksjön, se Lännsjön Saknas
  Trindholmen holme Stigsborg, se Höganäs Saknas Kyrkåkern åker
  Trindholmen holme Stomnarö bebyggelse Kålberget berg
  Trollboda ägomark Stommarö Saknas Källskogen skog
  Träffholmen, Lilla holme Stommarö by Källslätten odling
  Träffholmen, Stora holme Storholmen ställe Källviken vik
  Träffsviken vik Storholmen, se Holmen Saknas Käringholmen ö
  Träsholmen holme Stor-prästgården bebyggelse Käringpinan f.d. sund
  Träskbacken terräng Storstugan hemman Käringpinan sund
  Träsket träsk Strömbergs, se Strömsberg Saknas Käringudden udde
  Träsket träsk Strömmen lht Kärrebrinken landsvägsbacke
  Tullarö holme /Se Strömmen avs. Kärrena odling
  Tullarö ö Strömmen lht Kärret vret
  Tullerö ö Strömsberg ställe Kärret odling
  Tulleröskäret del av ö Strömsberg lht Käret odling
  Tuppudden udde Strömsberg avs. Kärret odling
  *Tveskär skär Strömsberg lht Kärret odl.
  Tvärsunden sund Strömsberg lht Kärringen bergskär
  Tärngrundet grund Strömsberg lht Kärringholmen udde
  Uggeludden udde Strömsberg lht Kärringholmen holme
  Undholmsudden udde Strömsberg lht Kärringholmsudden udde
  Urö ö Strömsborg hemman Kärringholmsviken vik
  Urö halvö Strömsborg avs. Kärringpinan sund
  *Urön halvö Strömsborg lht Kärringudden udde
  Urö halvö Strömsnäs ställe Käringudden udde
  Urö f.d. ö /Se Strömsnäs lht Käringvarpen notvarp
  Urömaren vik Strömsnäs lht Lackavik vik
  Urösundet sund Strömsnäs lht Ladberget berg
  Uvbergen berg Strömsnäs lht Ladmossängkärret odling
  Uvbergsholmen holme Strömsnäs lht Ladudden udde
  Wxeholm holme Strömsnäs lht Ladudden udde
  Wa..gön, se Väringsö ö Strömsnäs lht Ladugårdssundet sund
  Wargön, se Väringsö ö Strömsro lht Ladviken vik
  *Vargsön ö Strömsäng avs. Ladängen odling
  *Vargön ö Strömsäng lht Ladängen odling
  Varnäset näs Strömsäng lht och odling Ladängsviken vik
  *Vassbysjön sjö /Se Stybbet lht Lagårdssundet sund
  Vassgrundet ö Stybbet f.d. bt Lambören holme
  Vattmora ägomark Stålhamra lht Langö ö
  Vattmoraberget triangelpunkt Stäkström lht Langökällan vik
  Vattskärsudden udde Stäksund hemman Lappen halvö
  Vaxtunasjön sjö Stäksund lht Lappen f.d. ö
  Vaxtunasjön sjö /Se Stäksund lht och gård Lappfladen vik
  Vaxtunasjön sjö Svartnö Saknas Lappströmmen sund
  Vedtorget, Gamla terräng Svartnö by Lappängen äng
  Vergsön, se Väringsö ö Svealund lht Lappörarna skär
  Vettershaga triangelpunkt Sveden torp Lappörarna öar
  Vettershagafjärden fjärd Sveden torp Leden fjärd och farled
  Vettershagasundet sund Sveden torp Lerholmen holme
  Vikarängen terräng Sveden torp Lerholmen ö
  Vikmunsholmen holme Sveden lht Lerholmen holme
  Vinkällaren holme Svensberg lht Lerholmsnäset udde
  Virmora ägomark Svensberg lht Lerholmsnäset näs
  Vretsudden udde Svensboda gård Lermaren, Västra vik
  Vädersö ö Svensborg lht Lermaren, Östra vik
  Vädersö ö Svinnäset, se Näset Saknas Lermarn äng
  Vädersöhålet sund Sy-Karins lht Lermarudden udde
  Wärgsön, se Väringsö ö Sågbacken lht Lermarudden udde
  Väringsö ö Sågbacken lht Leråkern åker
  Väringsö ö Sättö lht Letholmen holme
  Väringsö ö Södergården bebyggelse Liden skog
  Väringsö ö Södergården hemmansdelar Likberget berg
  Väringsö ö Södergården bebyggelse Lillandö holme
  Väringsö ö Södergården bebyggelse Lill-Andö ö
  Väringsö ö Södergården bebyggelse Lillandö, se Andö Lilla Saknas
  Väringsö ö /Se Södergården bebyggelse Lill-Andö-örn ö
  Väringsö ö /Se Södergården bebyggelse Lillandöörn udde
  Väringsösundet sund Södergården hemman Lillasken holme
  *Wärnan skogsäng /Se Södergården hemman Lill-Asken ö
  Värnbacken terräng Södergården hemman Lillasken holme
  Väsbysjön, se Penningbysjön sjö /Se Södergården bebyggelse Lill-Akörn ö
  Väsbysjön sjö /Se Södergården hemman Lillaspö ö
  Väsbysjön sjö Södergården hemman Lill-Aspö ö
  Västerfjärden fjärd Södergården bebyggelse Lillblöte odling
  Västerfladen vik Södergården gård Lillbröte odling
  Väster-Furen holme Söderskogen avs. Lill-geten ö
  Västergrundet, Norra udde Söderskogen lht Lillgrundet holme
  Västergrundet, Södra udde Söderstugan bebyggelse Lillgrundet ö
  Västerkärret ägomark Söderstugan bebyggelse Lillgrundet holme
  Västerlisa Saknas /Se Söderstugan hemman Lillgrundet ö
  Västernäset näs Söderstugan gård Lillgrundet holme
  *Wästersteholm holme Söderäng bebyggelse Lill-Gryten ö
  Västerudden udde Söderäng hemman Lillgärdet gärde
  Wästeröhn, se Västra Stomnarö ö Tallund torp Lillgärdet gärde
  Västerön, se Stomnarö, Västra ö Tallunden tp Lillhägnaden odling
  *Västerön del av ö Tirsta avs Lill-Klippingen ö
  *Västön del av ö Tolvmans bebyggelse Lill-magen vik
  Växlets yttre fyr fyr Tolvmans hemman Lillmagen vik
  Ysängen ägomark Tolvmans hemman Lillmagen vik
  Ysängsholmen holme Torrsund hemman Lillmagsgrundena öar
  Ytterasken holme Torsborg bebyggelse Lillmarviken vik
  Ytter-Asken, Stor-Asken o. Skarp-Asken öar Torsmobacken bebyggelse Lillmarviken vik
  ytteröhn, se Rävsund ö Torsmobacken bebyggelse Lillmarviken, se Limmarviken Saknas
  Ytterön udde Torsmobacken gård Lillmasholmen ö
  *Ytterö(n), (möjl. Ytterö(ra) ö Tovassen lht Lillmossen mosse
  Ytterö ö Tovassen lht Lillsjön sjö
  Ytteröviken vik Tranbacken förr hemman Lillsjön sjö
  Yttra fladen vik Tranbacken hmd Lillsjön sjö
  Åkerholmen holme Tranbacken f.d. hemman Lillsjön sjö
  Åkerholmen holme Tranvik hmd Lillsjön sjö
  Åkerholmen ö Tranvik hmd Lillskogen skog
  Åkerholmen holme Tranvik utgård Lillskäret udde, förr skär
  Åkerholmen holme Trollboda lht(?) Lill-skäret ö
  Ålkistsjön sjö Tullesöskäret lht Lillstorö ö
  Ålkistssjön sjö /Se Tulleröskäret lht Lill-Storö ö
  Ålkistsjön sjö Tuppudden lht Lillströmmen ström
  Åskia, se Kilen ö Tuppudden lht Lillströmmen sund
  Älggretan sjö Tuppudden lht och udde Lillströmmen sund
  Älggreten sjö Tureberg ställe Lillströmsholmen ö
  Älggreten i. Älgletan sjö /Se Tureberg lht Lilltorrö udde
  Älgletan i. Älggreten sjö /Se Tureberg lht Lilltorröören skär
  Ängsholmen holme Tufängen hemman Lillträsket sjö
  Ängsholmen holme Tuvängen bebyggelse Lillträsket kärr
  Ängsholmsgrundet, Lilla grund Tuvängen hemman Lillträsket sjö
  Ängsholmsgrundet, Stora udde Uddars lht Lill-Torrö f.d. ö
  Ängshomssundet sund Udden lht Lill-Torrö-örn ö
  Ängsö ö Udden lht Lillvarpet notvarp
  Ängsö ö Udden lht Lillvarpet notvarp
  Ängsö ö Underskog gd Lillveckan vik
  Ängsö ö Underskog bebyggelse Lillviken vik
  Ängsö ö Underskog bebyggelse Lillvreten vret
  *Ängsöarna ö Uppgården hemman Lilläng odling
  Ängsö-Askarna öar Uppstugan hemman Limmarviken vik
  Äske udde Uppstugan hemman Lindarhuvud udde
  *Äskeskär skär Uppstugan bebyggelse Lindarhuvud udde
  Äskö ö Uppstugan bebyggelse Lindarhuvud udde
  Ölandsängen ägomark Uppstugan bebyggelse Lindholmarna ö
  Örarna uddar Uppstugan f.d. hemman Lindholmen ö
  Ösmansö ö Uppstugan hemman Lindholmen holme
  Ösmansö ö Uppstugan, se Oppstugan Saknas Lindholmen holme
  Ösmansö holme Uppstugan gård Lindholmen ö
  Ösmansö ö Uppstugan gård Lindholmen holme
  Östernäsgrunden grund Urö hemman Lindholmen ö
  Östernäsgrundet grund Urö hmdr Lindholmen Saknas
  Österviken vik Urö halvö och gård Lindholmsvarpet notvarp
  Österviken vik Urögården, se Urö Saknas Lindholmsörn ö
  Österviken vik Urösund lht Lisasjön Saknas
  Österöhn, se Östra Stömnarö ö Urösund bebyggelse Lisasjön sjö
  Österön, se Stomnarö, Östra ö Urösund lht [Lisa]sundet sund
  *Österön del av ö Utanbro gd Lisaån avlopp
  Östskatudden udde Utanbro bebyggelse Lisslö f.d. ö
    Utanbro bebyggelse Lisslö f.d. ö
    Valborg lht Lisslöudden udde
    Varvet bebyggelse Lisslöudden udde
    Vattskär lht Ljusamossen mosse
    Vattskär lht Locket skär
    Vattskär lht Lorthålet vik
    Vaxtuna Saknas Lorthålet vik
    Vaxtuan Saknas Lorthålsvarpet notvarp
    Vaxtuna by och gård Lummen ö
    Vaxtuna, Lilla avs. Lunnmun ö
    Lilla Vaxtuna lht Lummen ö
    Vaxtuna, Lilla gård Lummunshagen odling
    Vaxtuna, Stora gård Lustigsträsket, se Båtdragträsket Saknas
    Veda gd Lågskär ö
    Veda bebyggelse Lågskär, se Långskär Saknas
    Veda bebyggelse Långasken holme
    Velamsund lht Lågdalen dalgång
    Velamsund avs Långdalen terräng
    Velamsund lht Långdalen skog
    Vernborg lht Långgrundet udde
    Wetterbergs f.d. bt Långgrundet f.d. ö
    Vettersborg lht Långholmen holme
    Vettersdal lht Långholmen ö
    Vettershaga poststation Långholmsörn ö
    Vettershaga, se Vättershaga Saknas Långhägnaden odling
    Vettershaga by Långkärret kärr
    Vettershaga by Långodlingen odling
    Vik Saknas Långskär holme
    Vik Saknas Långskär skär
    Vik by Långskär ö
    Viktorialund lht Långskär holme
    Viktorialund lht Långsläpan vik
    Vikängen bebyggelse Långsundena sund
    Vikängen hemman Långsundet Saknas
    Vilan lht Långsundet sund
    Villa hemman Långsvedjebacken terräng
    Vireberg lht Långsvedjebacksgrundet ö
    Vreten lht Långsvedjebacksvarpet notvarp
    Vreten lht Långudden holme
    Vågaskär lht Långudden ö
    Vårgård lht Långudden holme
    Vårgård lht Långvassen vik
    Vårgård lht Långvassen åker
    Väringsö Saknas Långvassen vik
    Väringsö kronoegendom Långvassen vik
    Värn, se Värnbacken torp Långvassen vik
    Värn Saknas Långvassen odling
    Värn bebyggelse Långvasskällan källa
    Värn torp Långvasskärret kärr
    Värn, se Värnbacken Saknas Långvassundet sund
    Värnalund stuga Långvassvedjelanden odling
    Värnalund lht Långvassviken vik
    Värnbacken torp Långvassörn odling
    Värnbacken tp Långvekan vik
    Värnlund ställe Långvekarn vik
    Väringsö by, gård och ö Långängen odling
    Väsby by Långängsdiket rännil
    Väsby Saknas Långö, se Langö ö
    Väsby by Långön ö
    Västanskog lht Långörn ö
    Västanskog lht Lämbysudden udde
    Västergården bebyggelse Länna Kyrksjö, se Lännsjön Saknas
    Västergården bebyggelse Lännbysberget berg
    Västergården bebyggelse Linnmansviken vik
    Västergården hemman Lännsjön sjö
    Västergården hemman Länsman klippa
    Västergården bebyggelse Läppen klippa
    Västergården bebyggelse Löglaudden udde
    Västerhagen ställe Löjgrundet ö
    Västerhagen lht Löjgrundet grund
    Västerhagen lht Lönngrundet, se Löjgrundet Saknas
    Västerlisa Saknas Lönnsudden udde, f.d. lastageplats
    Västerlisa gård Lönnsuddsviken vik
    Västernäsudden lht Löparasken, se Löparöasken Saknas
    Väster-Stomnarö hemman Löparfjärden fjärd
    Västerstugan, se Kvistet Saknas Löparö ö
    Västerängen lht Löparö ö
    Västerängen lht Löparöasken holme
    Västerängen lht [Löparö]-Asken ö
    Vättersborg lht Löparöasken holme
    Vättersdal lht Löparöasken holme
    Vättershaga by Löparöfjärden, se Norrgårdsfjärden Saknas
    Vättershaga, se Vettershaga Saknas Löparöfjärden fjord
    Växlet fyrar Löparöfjärden fjärd
    Zettö, se Särrö Saknas Lötarängen odling
    Ådalen handelslht Lötarängsvikne vik
    Åkerströms hemman Löten odling
    Åvrastam lht Löten odl.
    Älggreten lht Lötholmen, se Nötholmen Saknas
    Älgvik bebyggelse Lötmossen mosse
    Älgvik lht Lötvikbergena berg
    Älgvik lht Lötviken vik
    Älvdalen lht Lövberget berg
    Ängsbacken lht Lövholmen holme
    Ängsö kronoegendom Lövholmen ö
    Äskö lht Lövholmen, Lilla holme
    Äskö lht Lövholmsgrundet, se Lövholmen, Lilla Saknas
    Ören lht Lövholmsgrundet ö
    Örn lht Magen, jfr Lillmagen, Stormagen Saknas
    Örn lht Malmsjön sjö
    Östansjö hmd Malmsjön sjö
    Östansjö hemman Malmsjön sjö
    Ösatansjö gård Malö ö
    Östansjöäng lht Malö el. Stormalö holme
    Östergården bebyggelse Malövarpet notvarp
    Östergården f.d. hemman Manen skog
    Östergården bebyggelse Maran kärr
    Östergården hemman Maran kärr
    Östergården f.d. hemman Maren träsk
    Östergården hemman Marholmen holme
    Östergården bebyggelse Marholmen ö
    Östergården bebyggelse Marholmen holme
    Östergården hemman Marholmen f.d. ö
    Östergården bebyggelse Marholmsdiket vik
    Östergården hemman Marianneberg holme
    Östergården, se Tolvmans Saknas Mariehamn holme
    Östergården hemman Mariehamn ö
    Östergården bebyggelse Marknadsbullen terräng
    Österlisa by Markällen källa
    Österlisa Saknas Marn kärr
    Österlisa by Marvassen vik
    Östernäs lht Marviken, se Stommarviken Saknas
    Östernäs lht Marviksängen odling
    Östernäs lht Marängen äng
    Öster-Stomnarö hemman Marängen äng
    Östervik bebyggelse Marängsfladen vik
    Östervik lhtr Marängsfladen vik
    Östervik lhter och hmdelar Marängsfladsvarpet notvarp
    Östervik lht Masbro vik
    Österäng, Nya, se Nytorp hmd Masgrundet ö
    Österäng torp Masholmen kobbe
    Österäng torp Masängen äng
    Österäng, Gamla hmd Masängen odling
    Österäng, Nya lht Masängen odling
    Nya Österäng torp Masö ö
    Österäng, Nya, se Nytorpet Saknas Masö holme
    Nya Österäng torp Masöfjärden fjärd
    Öfverby gd Masöfjärden fjärd
    Överby bebyggelse Masögrundena öar
    Överby hemman Masögrynnorna holmar och grund
    Övra kvarnen kvarn Masön ö
      Mattaskärret odling
      Matteskärret odling
      Mellan strömmarna sund
      Mellan strömmarna sund
      Mellan strömmarna sund
      Mellanvreten odling
      Mellanö f.d. ö
      Millastuvarpet notvarp
      Mjölingen ö
      Mjölkstenarna stenar
      Mjölktegen odling
      Mjölkvallen slätt
      Mjölkvallen terräng
      Mjölkvallen äng
      Mjölkvallen terräng
      Mjölkvallsvarpet notvarp
      Lilla Mjölnarkärret kärr
      Stora Mjölnarkärret kärr
      Mora odling
      Moran skog och åker
      Moraskogen skog
      Moregrundet, se Grundet holme
      Moregrundet skär
      Moretäppan ö
      Moreviken vik
      Morgongåvan ö
      Morgruvan terräng
      Morgruvan odling
      Mor-Karins-hålet sund
      Morkarinshålet sund
      Mossängen odling
      Mulbetena äng
      Mulbetena terräng
      Mulbetudden udde
      Mulö ö
      Mulö ö
      Mulö ö
      Munkmorasjön sjö
      Munkmorasjön sjö
      Munkmorasjön sjö
      Myrarna odling
      Myrorna mossar
      Myrdiket avlopp
      Myran odlad mark
      Myren odling
      Myren odling
      Myrgrundet ö
      Myrholmen holme
      Myrholmen holme
      Myrholmshålet sund
      Myrskiftet åker
      Måsberget ö
      Måsgrund, se Måsgryndan Saknas
      Måsgryndan holme
      Mökullen gärde
      Mökullen kulle
      Mörgrundet skär
      Mörgrundet grund
      Mörgrundet ö
      Mörholmen ö
      Mörtsjömossen mosse
      Mörtsjön sjö
      Mörtsjön sjö
      Mörtsjön sjö
      Mörtsjön vik
      Mörtviken vik
      Mörtviken vik
      Mörtviken vik
      Mörtviken vik
      Mörtviken vik
      Mörtviksbergena berg
      Mörtviksvarpet notvarp
      Mössan vass
      Nilsolsgrundet holme
      Nissarna mossar
      Nordanö terräng
      Norrbackakällan trefaldighetskälla
      Norrboda odling
      Norrbolund(en) åker
      Norrbyfladen vik
      Norrbyfladen, se Tranviken Saknas
      Norrbyhagen åker
      [Norrby] Storberget berg
      Norrbyträsket sjö
      Norrfjärden fjärd
      Norrfjärden fjärd
      Norrfjärden fjärd
      Norrgårdsfjärden fjärd
      Norrgårdsfjärden fjärd
      Norrgårdsholmen bergudde
      Norrgårdslöten terräng
      Norrgårdsskäret skär
      Norrgårdsskäret holme
      Norrgårdsskäret ö
      Norrgärdet gärde
      Norrholmarna halvö
      Norrholmarna f.d. öar
      Norrholmarna öar
      Norrholmen ö
      Norrholmen holme
      Norrholmen ö
      Norrholmen Saknas
      Lilla Norrholmen ö
      Norrholmen, Lilla o. Stora holmar
      Stora Norrholmen ö
      Norrholmsudden udde
      Norrholmsvarpena notvarp
      Norrhägnaden åker
      Norrklobbviken vik
      Norrklubben skär
      Norrklubben udde
      Norrklubben udde
      Norrklubbodlingen odl.
      Norrklubbvarpet notvarp
      Norrkärret odling
      Norrlöparn del av Löparö
      Norrlöparö halvö
      Norrlöten odling
      Norrmansskarporna ö
      Norrmansö ö
      Norrmansö ö
      Norrmansöörn ö
      Norrsjön sjö
      Norrsjön sjö
      Norrsjön sjö
      Norrsjön vik
      Norrskogen skog
      Norrskogen skog
      Norrskogen skog
      Norrslätten gärde
      Norrsundet f.d. sund
      Norrsved äng
      Norrsvedjan odling
      Norrsvedjelandet odling
      Norrudden udde
      Norrudden udde
      Norrviken vik
      Norrviken vik
      Norrviken vik
      Norrviken vik
      Norrviken vik
      Norrviken vik
      Norrviksgrundet ö
      Norrvreten vret
      Norrvreten vret
      Norrvreten vret
      Norrvreten odling
      Norrängen odling
      Norrängen äng
      Norrängsbacken terräng
      Norrängsfladen vatten
      Norrängsfladen vik
      Norrängsvreten vret
      Norrängsvretsvarpet notvarp
      Norrängsvretviken vik
      Norsholmen, se Norrholmen Saknas
      Notholmen holme
      Notholmen halvö
      Notholmsudden udde
      Nykärret odling
      Nysvedlandet gärde
      Nyvarpet strömmingsvagn
      Nyvarpet notvarp
      Nyvreten vret
      Nämmarö ö
      Nämnarö ö
      Nämmarö ö
      Nämnarö, se Nämmarö Saknas
      Närmarö, se Nämmarö Saknas
      Näset näs
      Näset näs
      Näset näs
      Näset näs
      Näset terräng
      Näset näs
      Näset terräng
      Näsgrundet grund
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      Näsviken vik
      Näsvreten vret
      Nötholmen halvö
      Nötholmsudden udde
      Nötholmsviken vik
      Ol-Karls-sten ö
      Olkarssten skär
      Olkarssten skär
      Ollarsudden udde
      Olle sten
      Olle stengrund
      Ollevarpet notvarp
      Olov-Matts kärret odling
      Olskäran sjö
      Olskäran sjö
      Ommabackarna skogsbackar
      Ommagården åkertäppa
      Ommaren skogsbacke
      Ormholmen ö
      Ormskär ö
      Ormskär holme
      Ormskär ö
      Ormskären holme
      Ormudden udde
      Ormudden udde
      Ormuddsvarpet notvarp
      Ormuddsviken vik
      Ormuddsviken vik
      Oskäran, se Olskäran Saknas
      Oskäran sjö
      Oxhagen odling
      Pannkakan holme
      Pannkakan ö
      Pannkakan ö
      Pannkakan holme
      Penningbysjön, se Väsbysjön Saknas
      Penningbysjön sjö
      Penningbyån, se Kvarnån Saknas
      [Penningby]ån å
      Persmarsudden udde
      Persmarsviken vik
      Pissbacken backe
      Piteå åker, f.d. kolmilstad
      Plogvarpet notvarp
      Plätten holme
      Potatisgrundet ö
      Purskogbacken skogsbacke
      Purskogen skog
      Putten vik
      Putten f.d. sjö
      Pålekkättet (?) kärr
      Pålvarpet notvarp
      Pälsmarsudden, se Pärsmarsudden Saknas
      Pärlan ö
      Pärsmarsgärdena gärden
      Pärsmarskroken vik
      Pärsmarsudden udde
      Rackaren holme
      Rackarn ö
      Ramholmen höjd
      Ramsmora skog
      Ramsstaden land
      Ramsstadsviken vik
      Ramyren myr
      Rangelskär skär
      Rangelskär ö
      Rangelskärsgrund skär
      Rangelskärsgrundena öar
      Rangelskärskobben ö
      Revsund ö
      Revsund Saknas
      Revsundet sund
      Ribacken skogsbacke
      Ribacken skogsbacke
      Riloggärdet odling
      Rilogåkern odling
      Rismyrberget berg
      Rismyren mosse
      Rismyrmossen mosse
      Ropnäset näs
      Ropnäset näs
      Ropnäsviken vik
      Rothugget odling
      Rotmora vret
      Rubacken backe
      Rubacken berg
      Rudan odling
      Rudbacken terräng
      Rudbacken Saknas
      Rudekärret odling
      Rudkällan källa
      Rudvreten vret
      Rudvreten odling
      Ryssholmen holme
      Ryssholmen ö
      Ryssholmen holme
      Ryssholmsörn ö
      Ryssholmsörn udde
      Rysskammaren grotta
      Rysskommarn klyfta
      Ryttarvägen väg
      Ryttarängen odling
      Rågskäret skär
      Rågskäret ö
      Rågskärsslätten slätt
      Rågskärsslätten äng
      Räfsund, se Revsund Saknas
      Räknö ö
      Räknö ö
      Ränniln bäck
      Ränniln vik
      Ränniln bäck
      Rävsund ö
      Rävsund, se Revsund Saknas
      Rävsundet, se Revsundet Saknas
      Rävsundssundet sund
      Röberget udde
      Röbovreten vret
      Röda grundet berggrund
      Röda grundet ö
      Rödberget, se Rödhäll ö
      Rödberget holme
      Rödberget ö
      Rödberget berg
      Rödgrundet ö
      Rödhäll ö
      Rörkärret odling
      Rörkärret odling
      Rörmyren åker
      Rörmyren odling
      Rörtunnan, se Öltunnan Saknas
      Salitule udde
      Sand lastageplats
      Sandgropen allmänning
      Sandgropen grustag
      Sandhamn vik
      Sandhägnaden odling
      Sandtäppan odling
      Sandvarpen notvarp
      Sandvarpet notvarp
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviksgrynnan grund
      Sandvreten odling
      Sandvärna terräng
      Sandåkern åker
      Sandö halvö
      Sandö f.d. ö
      Sandö halvö
      Sandöörarna öar
      Segelleden, se Leden Saknas
      Setön ö
      Siffrorshägnaden odling
      Siffrersvreten vret
      Signalberget berg
      Sikeviken vik
      Sikstensvarpet notvarp
      Sikströmmen sund
      Sikudden del av Storö
      Sikudden udde
      Silkesmyren odling
      Silkesmyren åker
      Simpbergena berg
      Simstaden simplats
      Simudden udde
      Simudden udde
      Simuddsvarpet notvarp
      Singarströmmen sund
      Singarudden udde
      Singaruddsströmmen sund
      Sjöhagen odling
      Sjöhagen odl.
      Sjöverkana vik
      Sjövärka terräng
      Sjöändsviken vik
      Skaget vik
      Skaget terräng
      Skanborg Saknas
      Skanborg ö
      Skarnborg skär
      Skarpen odling
      Skarpasken ö
      Skarpasken ö
      Skarpask-sundet sund
      Skarpaskvarpet notvarp
      Skarpholmen ö
      Skarpholmen holme
      Skarpholmen ö
      Skarpommaren åker
      Skarpslätten gärde
      Skarpstenarna, se Stengrundet skär
      Skarpstenarna skär
      Skarpstenarna öar
      Skarvstenarna öar
      Skeppsbyggnaden strandområde
      Skeppsudden udde
      Skeppsudden udde
      Skeviken vik
      Skiljöviken, se Skitviken Saknas
      Skinnpålsören skär
      Skinnpläsörn ö
      Skinnsäcken bergig skog
      Skinnsäcken skog
      Skinnsäcken skogsås
      Skinnsäcken skogsås
      Skinnsäcksberget berg
      Skitarberget berg
      Skitviken vik
      Skitviken vik
      Skitviken vik
      Skogskärret Saknas
      Skorven halvö
      Skorven udde
      Skottbergen berg
      Skottbergen skogsklädd bergshöjd
      Skotthägnaden odling
      Skottodlingen odling
      Skrattaren holme
      Skrattaren skär
      Skrattarn ö
      Skravelgrundet skär
      Skravelgrundet ö
      Skravelhålet del av Tomtviken
      Skrinna(bergs)berget berg
      Skräddarkärret kärr
      Skräddarkärret odling
      Skräddarudden udde
      Skräddarudden udde
      Skummarängsmossen mosse
      Skummarängsviken vik
      Skvallertäppan åker
      Skällan, se Kläppen och skällan Saknas
      Skälvan holme
      Skälvholmen, se Skälvan Saknas
      Skälvholmen holme
      Skälvholmen ö
      Skälvkärret odling
      Skäret holme
      Skäret ö
      Skäret ö
      Skörsvarpet vik och notvarp
      Skärsvarpet, Lilla och Stora notvarp
      Skösselåkern åker
      Skötberget berg
      Slangan, se Slangberget Saknas
      Slangarberget berg
      Slangberget berg
      Slangberget berghäll
      Slappodlingen odling
      Slappsvedjelandet odling
      Slappåkern odling
      Slappängen skifte
      Slappängen odling
      Slasksundet sund
      Slaskudden udde
      Slängkärret mosse
      Slängsbodalandet, se Anderlandet Saknas
      Slängbodanäset näs
      Slängsbodaskogen skog
      Slängbodaströmmen sund
      Slängsbodaströmmen sund
      Slängboströmmen sund
      Slätbärgena berg
      Smedjegärdet odling
      Smedsvarpet notvarp
      Smibacken udde
      Småmossarna mosse
      Småmossarna mossar
      Småtarmarna tegar
      Smörasken skär
      Smörasken skär
      Smörasken ö
      Smörasklocket skär
      Smörasklocket sten
      Snedvarpet notvarp
      Sneslingviken vik
      Snutudden udde
      Snutudden halvö
      Snålsjömossen (?) mosse
      Solitude terräng
      Solitudo, se Salitule Saknas
      Solö ö
      Solö ö
      Solöfjärden fjärd
      Spegeln odling
      Spegelslätterna terräng
      Spraggarbofladen vik
      Spännskärsudden udde
      Spännskärsudden udde
      Stallarholmen ö
      Stallsholmen, se Stallarholmen ö
      Stallsholmen holme
      Stallsholmen ö
      Stallsholmsörarna skär
      Stallsholmsörarna öar
      Stenbrottet udde
      Stengrundet skär
      Stengärdet åker
      Stenjungfrugärdena gärden
      Stenjungfrudden udde
      Stenjungfruudden udde
      Stenjungfruudden udde
      Stenjungfruudden udde
      Stensholmarna holmar
      Stensholmarna öar
      Lilla Stensholmen ö
      Stora Stensholmen ö
      Stensholmsfladen vatten mellan holmar
      Stensholmsfladen vik
      Stockmakarbergen, se Stockmakaren Saknas
      Stockmakaren berg
      Stockvarpet notvarp
      Stommarviken vik
      Stommarö ö
      Stomnarö, Västra ö
      Stomnarö, Östra ö
      Storandö holme
      Stor-Andö ö
      Storandö, se Andö Stora Saknas
      Storandöskäret holme
      Stor-Andö-skäret ö
      Stor-Andö-viken vik
      Storandöviken vik
      Stor-Asken ö
      Stor-Asken ö
      Storasken holme
      Storasken ö
      Storasken holme
      Storaskvarpena notvarp
      Stor-Askörn ö
      Storaspö ö
      Stor-Aspö ö
      Storträsket sjö
      Storbacken terräng
      Storberget berg
      Storbröte odl.
      Store Fladen vik
      Storfuren holme
      Stor-geten ö
      Storgrundet holme
      Storgrundet ö
      Storgrundet holme
      Storgrundet ö
      Storgryten ö
      Storgärdet gärde
      Storhagen hage
      Storholmen ö
      Storholmen holme
      Storholmen ö
      Storholmen ö
      Storhägnaden odling
      Stor-Klippingen ö
      Storkärret åker
      Storkärret odl.
      Storlaven sjö
      Stormagen vik
      Stormagen vik
      Stormagen vik
      Stormagen vik
      Stormalö, se Malö Saknas
      Stormarviken vik
      Stormarviken vik
      Stormarviken, se Stommarviken Saknas
      Stormasholmen f.d. ö
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Storodlingen odling
      Storodlingen odling
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskottet fiskeplats
      Storskäret f.d. skär
      Storskäret f.d. ö
      Storslätten slätt
      Storslätten slätt
      Storslätten äng
      Storsten sten
      Storstensvarpet notvarp
      Storströmmen sund
      Storströmmen sund
      Storströmmen sund
      Storströmsholmen ö
      Storströmsudden udde
      Stortorrö ö
      Storträsket, se Dyvassträsket Saknas
      Storträsket sjö
      Storträsket sjö
      Storudden udde
      Storvarpet notvarp
      Storvassen vik
      Storvassen vik
      Storvassen vik
      Storvassen, jfr Båtsviken Saknas
      Storvekan vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storängen äng
      Storängsgrundet ö
      Storängsudden udde
      Storängsviken vik
      Storängsviken vik
      Storö, se Storholmen ö
      Storö f.d. ö, planerat villaområde
      Storö ö
      Storö ö
      Storö eken strömmingsvarp
      Storöfladen vik
      Strandvägen väg
      Stråsjön sjö
      Strömholmen ö
      Strömmen sund
      Strömsholmen holme
      Strömmen sund
      Strömmen sund
      Strömmen sund
      Strömshalsen terräng
      Strömsholmen holme
      Strömsholmen holme
      Strömsholmen ö
      Strömsholmen ö
      Strömsholmen skär
      Strömsholmen ö
      Strömsholmen holme
      Strömsnäsvarpet f.d. notvarp
      Strömsudden, se Aludden Saknas
      Stömsängen odl.
      Strömsängen odling
      Strömsudden udde
      Stybbviken vik
      Styrsö holme
      Styrsö ö
      Styrsö ö
      Styrsögrundet grund
      Styrsögrundet ö
      Stäket Saknas
      Stäket udde
      Stäket, se Stäkhålet Saknas
      Stäkhålet sund
      Stäkhålet sund
      Stäkhålet sund
      Stäkströmmen, se Stäkhålet Saknas
      Stäkeströmmen, se Stäkhålet Saknas
      Stängskogen skog
      Stängskogen skogsskifte
      Stängskogen skog
      Sundet sund
      Sundmansgrundet terräng
      Sundmansgrundet grund
      Sunnanå sjöavlopp
      Surboda terräng
      Svartensudden udde
      Svartgrundet holme
      Svartgrundet ö
      Svarthackarn ö
      Svartingen sjö
      Svartingen sjö
      Svartlingen sjö
      Svartmossen odling
      Svartnäset näs
      Svartnäsudden udde
      Svartnö ö
      Svartnö ö
      Svartnöströmmen sund
      Svartvik vik
      Svartvik vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svedbacken backe
      Sveden åker
      Sveden odling
      Sveden skog
      Sveden odl.
      Svedjeholmen f.d. ö
      Svedjeholmen ö
      Svedjeholmsvarperna notvarp
      Svedjevreten vret
      Svidholmen holme
      Svidholmen holme
      Svidholmen holme
      Svilandet åker
      Svinvallen skog
      Svältviken vik
      Svältviken vik
      Svältviken vik
      Svältviken udde
      Svältvikudden udde
      Sylen teg
      Särsjön sjö
      Sättö skär
      Söderbäck odling
      Söderfjärden fjärd
      Söderfladen vik
      Söderfladen vik
      Söderfladen vik
      Söderfladen vik
      Söderfladsvarpet notvarp
      Södergårdsfjärden, se Löparfjärden Saknas
      Södergårdsfjärden fjärd
      Södergårdsfjärden fjärd
      Södergårdsskäret, se Betesskäret skär
      Södergårdsskäret holme
      Södergårdsskäret ö
      Södergårdsviken vik
      Södergärdena gärden
      Södergärdet gärde
      Södergärdet gärde
      Södergärdet gärde
      Söderklobbviken vik
      Söderklubben skär
      Söderklubben ö
      Söderklubben skär
      Söderklubbvarpet notvarp
      Söderklubbvikarna vikar
      Söderlöparn del av Löparö
      Söderlöten odling
      Söderlöten terräng
      Söderskogen skog
      Söderstughammaren skogsbacke
      Söderstuhammaren, se Hammaren Saknas
      Södersundet sund
      Södervreten vret
      Söderäng äng
      Söderängen odling
      Söderängen vret
      Söderängsudden udde
      Söderängsviken vik
      Söthålet notvarp
      Tallgrundet skär
      Tallgrundet ö
      Tallholmen holme
      Tallkvisten landningsplats
      Tallören skär
      Tegelvreten gärde
      Timmerängen odling
      Timmerängsvarpet notvarp
      Tjusbacken skogsbacke
      Tjusen åkerskifte
      Tjuv-, se Tjyv- Saknas
      Tjuvdiket dike
      Tjuvhamnen vik
      Tjuvholmen ö
      Tjuvholmen ö
      Tjuvskogen skog
      Tjyvdiket bäck
      Tjyvhamnen hamn och badställe
      Tjyvholmen holme
      Tjyvskogen skog
      Tjyvviken vik
      Tolvmansgärdet gärde
      Tolvmansvilan bergklint
      Tomtmora odling
      Tomtmorhalsen näs
      Tomtmorvreten odling
      Tomtviken vik
      Tomtviken vik
      Tomtviken vik
      Tomtviksvreten odling
      Torget vägskäl
      Torrö, se Stortorrö ö
      Torrö ö
      Torrö holme
      Torrögrundena öar
      Tovassviken vik
      Tranan åkerskifte
      Tranannesklinten berg
      Tranarnas klint bergshöjd
      Tranviken vik
      Tranviken vik
      Trekanten odling
      Trindasken holme
      Trindholmen holme
      Trindholmen ö
      Trollbomossen mosse
      Trollbovreten odling
      Trolltrappa odling(?)
      Trångroten terräng
      Trädsholmen ö
      Traffsan holme
      Träffsan ö
      Träffsholmen, se Träffsan Saknas
      Träffsholmen holme
      Träffsholmen holme
      Träffsholmen holme
      Träffsviken vik
      Tränjonkärret kärr
      Träskbacken skog
      Träsket, se Gärdsnästräsket Saknas
      Träsket, Stora, se Norrbyträsket Saknas
      Träskgärdet gärde
      Träskängen odling
      Tullerö ö
      Tullerö holme
      Tullerö ö
      Tullerö holme
      Tulleröskäret holme
      Tulleröskäret ö
      Tulleröskäret holme
      Tulleröviken vik
      Tuppmossen odling
      Tuppudden udde
      Tuppudden udde
      Tuppudden Saknas
      Tuvängsvekarn vik
      Tväran, Första och Andra flador
      Tvärorna tegar
      Tvärsunden sund
      Tvärsundena sund
      Tyskudden udde
      Tyskudden udde
      Tyvholmen, se Tjyfholmen Saknas
      Täppan odl.
      Täpporna odling
      Täppskaten udde
      Täppudden udde
      Tärngrundet ö
      Uddvarpet notvarp
      Uddvarpet notvarp
      Uggeludden udde
      Uggleudden udde
      Upptäppan odl.
      Uppvarpet notvarp
      Urö ö
      Urö f.d. ö
      Urö Saknas
      (Urö)marn vik
      Urömaren vik
      Urösundet sund
      Urösundet sund
      Urösundet sund
      Uröviken, se Urömaren Saknas
      Uvbergena berg
      Uvbergholmen ö
      Uvbergsholmen holme
      Vad smalt ställe
      Vad sund
      Valborgsmässberget berg
      Valborgsmässberget berg
      Valdemarsberget berg
      Valdemarsberget berg
      Vallbomossen mosse
      Vallbomossen mosse
      Valnäsbaäcken bäck, sänka och utfallsdike
      Valnäset halvö
      Valnäsudden udde
      Valnäsviken vik
      Varnäset näs
      Varnäsudden udde
      Varöfjärden fjärd
      Vassgrundet holme
      Vassgrundet ö
      Vassudden udde
      Vassvarpet notvarp
      Vassvarpet notvarp
      Vattmora terräng(skog)
      Vattmorrännilen bäck
      Vattskäret f.d. ö
      Vattskärshalsen terräng
      Vaxtunasjön sjö
      Vaxtunasjön sjö
      Vaxtunasjön sjö
      [Vettershaga]fjärden fjärd
      Vettershagafjärden fjärd
      Vettershaga storäng odling
      [Vettershaga]sundet sund
      Vettershagasundet sund
      Viggärdet odling
      Vigrensmossen odling
      Vikarängen odling
      Vikmunn terräng
      Vikmunnen inlopp
      Vikmunnsholmen ö
      Vikmunsholmen holme
      Viksstorklint, se Högklinten Saknas
      Vikängsfjärden del av Lännsjö
      Vikängsfjärden del av Länna Kyrksjö
      Vinterslätten åkrar
      Vinterslätten odl.
      Vinterslättsviken vik
      Vinterslättsviksvarpet notvarp
      Virmora skog
      Virmora odling
      Vitastensviken vik
      Vreten odling
      Vreten vret
      Vretsudden udde
      Vretsvarpet notvarp
      Vretsviken vik
      Vädersö ö
      Vädersö ö
      Vädersö ö
      Vädersöhålet sund
      Väringsö ö
      Väringsö ö
      Väringsö Saknas
      Väringsögrundet grund
      Väringsöströmmen, se Strömmen Saknas
      Väringsösundet sund
      Väringsösundet sund
      Väringsösundet sund
      Väsbylötarna odlingar
      Väsbysjön sjö
      Väsbysjön Saknas
      Västerbacken betesbacke
      Västerfjärden, se Söderfjärden Saknas
      Västerfjärden fjärd
      Västerfladen vatten
      Västerfladen fjärd
      Västerfuren holme
      Väster-Furen ö
      Västergrundena öar
      Lilla Västergrundet ö
      Västergrundet, Norra och Södra skär
      Stora Västergrundet ö
      Västergrundsfladen, se Västerfladen Saknas
      Västergrundsfladen vik
      Västergärdet gärde
      Västergärdet gärde
      Västerkärret odling
      Väster-Lermarn vik
      Västern Saknas
      Västernäset del av Granö
      Västernäset näs
      Västernäset näs
      Västernäsudden udde
      Västernäsudden udde
      Västernäsudden udde
      Västerskogen skog
      Västerskogen skog
      Västerslätten sänka
      Väster-Stomnarö f.d. ö
      Västersundet sund
      Västersundet sund
      Västerviken del av Hemviken
      Vestervreten odling
      Västervreten odling
      Västerängen äng
      Västerängen äng
      Västerängen äng
      Västerören skär
      Vättershagafjärden fjärd
      Vättershagasundet sund
      Växlet grund
      Växlet fyrar
      Växlets fyrar Saknas
      Ysängen äng
      Ysängsholmen f.d. ö
      Ytterasken ö
      Ytter-Asken ö
      Ytterö näs
      Ytterö f.d. ö
      Åkerholmen ö
      Åkerholmen holme
      Åkerholmen ö
      Åkerholmsfladen vatten
      Åkerholmsfladsvarpet notvarp
      Åkerholmshålet sund
      Ålkistan sjö
      Ålkistsjön sjö
      Ålkistsjön sjö
      Åludden udde
      Åluddsvarpet notvarp
      Ålänningen terräng
      Ålänningen udde
      Ålänningen undervattensgrund
      Åmmarn terräng
      Älggreten sjö
      Älggreten sjö
      Älggreten sjö
      Älgletan, se Älggreten Saknas
      Ängsberget berg
      Ängsholmen holme
      Ängsholmen ö
      Ängsholmsgrundet ö
      Ängsholmsgrundet, Lilla skär
      Lilla Ängsholmsgrundet ö
      Ängsholmsgrundet, Stora skär
      Stora Ängsholmsgrundet f.d. ö
      Ängsholmssundet sund
      Ängskärret åker
      Ängsö ö
      Ängsö ö
      Ängsöaskarna öar
      Ängsöaskarna öar
      Ängsöaskarna skär
      Ängsöaskarna holmar
      Ängsön ö
      Änkesängen vik
      Äskö ö
      Äskö holme
      Ättberget berg
      Ölandskärret kärr
      Öltunnan sundet
      Öltunnan sund
      Öra notvarp
      Örarna skogsudde
      Örarna f.d. öar
      Ören skär
      Ören udde
      Örnsholmen ö
      Örnvreten odling
      Öskaten terräng
      Öskäran, se Olskäran Saknas
      Öskäran, se Olskäran Saknas
      Ösmansö ö
      Ösmansö ö
      Ösmansö ö
      Ösmansögrundena öar
      Östansjöäng äng
      Österfladen vatten
      Österfuren holme
      Öster-Furen ö
      Östergårdsudden udde
      Öster-Lermarn vik
      Östern Saknas
      Östernäset udde
      Östernäset näs
      Östernäset näs
      Östernäsgrundena öar
      Östernäsgrundet grund
      Östernäsgrundet ö
      Östernässundet sund
      Österslätten äng
      Öster-Stommarö f.d. ö
      Östervarpet notvarp
      Österviken vik
      Österviken vik
      Österviken vik
      Österviken vik
      Österäng odl.
      Österängarna terräng
      Österören skär
      Östskaten, Lilla udde
      Östskaten, Stora udde
      Överstvreten vret
      Övra fladen vik

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.