ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Alsike socken : Ärlinghundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 310 Naturnamn : 121 Bebyggelsenamn : 148 Naturnamn : 93
Alsike sn Alkällan källa? Alsike sn Alsikehagen, el. Sjöhagen hage
Alsike sn Alsike triangelpunkt Alsike sn Alsikegärdet gärde
Alsike sn Alsike Kungsek jätteek /Se Alfhem lht Alsikeviken vik
Alsike sn Alsikewijk, se Kyrkviken vik Alsike säteri Badhusviken vik
Alsike sn Alsikeviken vik /Se Alsike eller Krusenberg säteri Barkudden udde
Alsike socken *Alsikeviken vik /Se Alsike hållplats Björkkällan källa
Alsike sn Aludden ägomark Alsike bygdegård bebyggelse Björkkällgärdet gärde
Alsike sn Alsike Wijken, se Kyrkviken vik Alsike kyrkogårdsutvidgning, se 2 Kyrkogården Saknas Blacken holme
Alsike sn Anneberg berg? Anderslund lht Bondängen del av Storsidan
Alsike sn Barkudden udde Anneberg lht Brantshammarssjön sjö
Alsike sn *Bergholmen holme Annero lht Båtsbacken backe
Alsike sn ?Blackan holme Backen lht Djupviken vik
Alsike sn Blackan holme Bakvändan stat.bost. Dränggråten åker
Alsike sn Bredsand strandområde Bergboda lht Duellsbacken backe
Alsike sn /Se Djupviken vik Bergendal lht Ekboms vret gärde
Alsike sn Duvhällsbacken terräng Berghagen lht Ekoln fjärd
Alsike sn *Ekolenfjärden fjärd Björkhällen lht Ekoln fjärd
Alsike socken Ekoln del av Mälaren Björklunda lht Eksängen äng
Alsike sn Ekoln sjö Björkås(en) lht Finnhagen hage
Alsike sn Ekoln fjärd Bränneriet stat.bost. Finnvretarna åker
Alsike socken Ekoln vik Brötet lht Fjortondarsåkern åker
Alsike socken Ekoln sjö Dammen lht Flottsund sund
Alsike sn Ekoln vik Dammhagen lht Fläskjan holme
Alsike sn Ekoln del av Mälaren /Se Djupviken lht Flässjan holme
Alsike socken Ekshagarna ägomark Domarbo bs Fogdbacken backe
Alsike socken Ekskogen terräng? Ekeby bebyggelse Fröjdbacken backe
Alsike sn Flottsund f. farled Ekebyholm lht Fröjdvreten åker
Alsike sn Flottsund farled Ekedal lht Granhagen, Prästgårdshagen hage
Alsike förr by Flottsund sund o. f.d. färjläger Ekskrogen obebodd stuga Granhagsplogen åker
Alsike sn sn Flottsund åutlopp Ekudden lht Hemgärdet gärde
Alsike sn Flottsund åutlopp Emilsro lht Hjortronmossen mosse
Alsike sn Flottsund sund /Se Eneberg lht Holmen kulle
Alsike sn Flottsunds färja försv. färja /Se Eriksberg Saknas Homman holme
Alsike sn Flottsunds färja försv. färja /Se Eriksberg Saknas Häkterna betesmark
Alsike sn Fläskjan holme /Se Finnhagen lht Häng-Jans-ledet grind
Alsike sn *Fläsnan holme Finnvreten lht Högrå rågång
Alsike sn Flässjan, se Fläskjan holme Fiskvik lht Iskällaråkern åker
Alsike by, sn Flässjan ö Flottsund eller Kungshamn säteri Kohagen hage
Alsike sn Flässjan holme Framtiden lht Kungseken ek
Alsike sn ?Flässjan holme /Se Fredrikslund bebyggelse Kungsgrop grop
Alsike sn Flässjan holme Fredrikslund bebyggelse Kvarnbacken backe
Alsike sn Fläsjan holme /Se Fredrikslunds skola skolhus Kvarnbacken el. Kvarnhagen backe
Alsike sn Fläsjan ö /Se Fridhem lht Kvarnhagen el. Kvarnbacken backe
Alsike sn Fläs(k)jan ö /Se Fågelsången lht Kyrkgärdet gärde
Alsike sn Fläskjan holme /Se Gammelgården lht Kyrkviken vik
Alsike sn Flötsund, se Flottsund sund o. f.d. färjläger Gotthem lht Lekvallen el. Tuna Lekvall backe
Alsike (förr rättardöme) sn Flötsund, se Flottsund åutlopp Granlund lht Lillmossen mosse
Alsike sn flötsund, se Flottsund åutlopp Grindtorp lht Lillsidan gärde
Alsike (förr rättardöme), by o. sn Fyrisån å Grönlund lht Lilläng äng
Alsike by o. sn Färjan, se Flottsunds färja försv. färja /Se Grönvreten lht Långhagen odl.mark
Alsike (förr rättardöme), by o. sn Fördärvet terräng Gustafsberg lht Långmossen mosse
Alsike sn Föret, Nedre sjöliknande utvidgning Hagelstena Saknas Lägermossen mosse
Alsike sn Föret, Övre och Yttre (Nedre) sjöar /Se Hagelstena bebyggelse Magasinsbacken backe
Alsike sn *Gösgrundet grund? Hagen lht Malins grop damm
Alsike sn Hallonberget berg? Hagäng(en) lht Marbo fjällarna utäga
Alsike sn Hammaren terräng Hasselbacken lht Morahagen hage
Alsike sn Hjortronmossen mosse Hemmet Saknas Moraviken vik
Alsike sn Holmen strandmark Johannedal lht Morga hage hage
Alsike sn *Homman holme Johannesberg lht Mormorsvreten åker
Alsike sn Homman holme /Se Johanneslund lht Munkåkern åker
Alsike sn Klockarbacken höjd? Karlberg lht Myran åker
Alsike sn *Korsgrundet grund Karlsborg lht Mälaren insjö
Alsike sn Kungseken ek Karlslund lht Norsudde udde
Alsike sn Kungsgrop terräng Karlsro lht Nyvreten backe
Alsike sn /Se Kungsgropen grop /Se Klockarbol Saknas Nyäng äng
Alsike sn /Se Kungsgropen grop /Se Klockargården bebyggelse Odlingen åker
Alsike sn /Se Kungshamns skans fornlämning /Se Knapäng lht Oxhagen hage
Alsike sn /Se Kungshamns skans fornborg (?) /Se Kolarbo lht Pigbacken backe
Alsike sn /Se Kungshamn förr hamnplats /Se Kristineberg lht Prästgårds Granhagen hage
Alsike sn /Se Kungshamnsön åskulle Krogen Saknas Prästvägen skogsväg
Alsike samh. o. socken /Se Kurvallen, Lilla ägomark Kronhem lht Rackdal dal
Alsike sn /Se Kyrkbacken höjd? Kungshamn, se Flottsund Saknas Rickebasta träsk sumpmark
Alsike sn /Se Kyrkviken vik Kurvallen lht Ruddammen åker
Alsike sn /Se Kyrkviken vik Kurvallen, Lilla Saknas Ruddammskällan källa
Alsike sn /Se Kyrkviken vik Kvarnbacken bs Runstensbacken backe
Alsike sn /Se Lagermossen mosse Kyrkogården bebyggelse Sandviken vik
Alsike sn /Se Larsbo terräng Kyrkoherdebostället bebyggelse Sjugranarsudd udde
Alsike sn /Se Lekvallsbacken triangelpunkt Källvreten lht Sjugranarudd udde
Alsike sn /Se Lillgrundet grund Larsbo Saknas Sjöhagen el. Alsikehagen hage
Alsike sn /Se Lillmossen mosse Lillbjörka lht Skallan holme
Alsike sn /Se Långkärret kärr? Lippinge bebyggelse Skallan holme
Alsike sn /Se Långängen ägomark Lugnet Saknas Skomakarhagen hage
Alsike sn /Se Lövhagen ägomark Lärkan lht Skromsmossen mosse
Alsike sn /Se Moraviken vik Lövlund lht Storsidan gärde
Alsike sn /Se Morga terräng Lövhagen lht Storgrundet holme
Alsike sn /Se Morgastugan udde? Lövängen lht Svartkärret mosse
Alsike Saknas /Se Myran ägomark Mellanbo lht Tagsta Hammarn ås
Alsike kyrka kyrka /Se Mååsholmen, se Flässjan ö Mellangården bebyggelse Tallbergsskogen skog
Alsike by o. sn Norsudde udde Moralund lht Tegelhagen åker
Alsike by och sn Nyvallen terräng Moran lht Tunahålet vik
Alsike by och sn Odlingsberg berg? Morga, se Nedermorga Saknas Tuna Lekvall el. Lekvallen backe
Alsike by Ormbacken höjd Munkhagen bs Vargbacken skogsås
Alsike gård Oxhagen ägomark Myrbacken lht Åsen höjd
Alsike by Oxtorget terräng Myrdal lht  
Alsike by Pinglaström ström Myrvallen lht  
Alsike by ?Pinkan holme Nedermorga bebyggelse  
Alsike by Pinkan holme Norrvik lht  
Alsike by Plöjet terräng Nyboda lht  
Alsike by Rickebasta Träsk träsk Nyborg lht  
Alsike (förr rättardöme), by Runstensbacken höjd? Nybygget lht  
Alsike by Rödbovretarna ägomark Nytorp lht  
Alsike by Rörviken vik Nytorp lht  
Alsike by Sandviken vik Nyvreten bs  
Alsike by Sjugranarudd udde Nyäng lht  
Alsike by Sjugranarsudd udde /Se Nöjet lht  
Alsike by ?Skallan holme Odlingsberg lht  
Alsike by & sn Skallan holme Oxhagen lht  
Alsike by Slätmossen mosse Pinglaström ökn. för Odlingsberg  
Alsike by Stavsund sund /Se Plöjet lht  
Alsike by Steniga Udden udde Pottmyran lht  
Alsike förr benämn. på skog vid hg Storgrundet grund Ragnsborg lht  
Alsike förr benämn. på Krusenberg /Se Storsvian terräng Rappaklös stat.bost.  
*Alsike äldre namn på Krusenberg /Se Svartkärret kärr? Rickebasta säteri  
Alsike gästgivaregård förr gästgiveri /Se Tagstahammaren terräng Rosenborg Saknas  
Alsike rättaredöme Saknas Tallbacken höjd? Rosenlund lht  
Alsike rättaredöme f. rd Tallbacken terräng Rosersberg lht  
*Berga förr by Tegelhagen ägomark Rödbo lht  
*Berga försv. namn Tjäderleksbergen berg? Sand lht  
Bergha by Tvisten skogsmark /Se Skansen f.d. sold.torp  
*Berga Saknas Utrörsvik vik Skogshall lht  
Berga by Åsen ås? Skogshyddan lht  
Berga f.d. by   Skäggesta bebyggelse  
*Bergha Saknas   Skäggesta bebyggelse  
*Bergby Saknas   Snickarbostället lht  
*Berga Saknas   Solbacka lht  
*Berga Saknas   Solbacken stat.bost.  
Ekeby by   Solberga lht  
Ekeby by   Solhem lht  
Ekeby by   Staffansberg lht  
Ekeby gd   Stentorp lht  
Ekeby by   Storgården bebyggelse  
Ekeby by   Strömsberg lht  
Ekeby by   Tagsta bebyggelse  
Ekeby by   Tagstalund lht  
Ekeby gd   Tallhammar lht  
Ekeby gd   Tuna bebyggelse  
Ekeby by   Tunaberg lht  
Ekeby by   Tuna ägor lht  
Ekeby by   Tunhem lht  
Ekeby by   Tureberg lht  
Ekeby Saknas /Se   Turelund lht  
Ekskrogen, se Ekskroken förr krog   Udden lht  
Ekskroken förr krog /Se   Västergården bebyggelse  
Flottsund f. hg   Årby bebyggelse  
Flottsund, se Kungshamn gd /Se   Åsen lht  
Flottsund, se Kungshamn Saknas   Österäng lht  
Flottsund gd /Se   Övermorga eller Fredrikslund bebyggelse  
Flottsund by /Se   Övermorga eller Freddrikslund, se 1 Fredrikslund Saknas  
Flottsund gd /Se      
Flottsund Saknas /Se      
Flottsund gd /Se      
Fredrikslund hg      
Fredrikslund gd /Se      
Fredrikslund, se Övermorga hg      
Gästgivaregården förr gästgiveri /Se      
Hagelstena hg      
Hagelstena hgd      
Hagelstena hgd      
Hagelstena herrgård      
Hagelstena herrgård      
Hagelstena hg      
Hagelstena hg      
Hagelstena hg      
Hagelstena hg      
Hagelstena gd      
Hagelstena hg      
Hagelstena gård      
Hagelstena hg      
Hagelstena hg      
Hagelstena by      
Hagelstena Saknas /Se      
Hagelstena gd /Se      
Hagelstena gd /Se      
Hagen torp      
Krusenberg hg      
Krusenberg hg /Se      
Krusenberg hg /Se      
Krusenberg gd /Se      
Krusenberg hg /Se      
Krusenberg gods /Se      
Krusenberg gd /Se      
Krusenberg hg /Se      
Krusenberg gd /Se      
Kungshamn Saknas      
Kungshamn värdshus och bro      
Kungshamn värdshus      
Kungshamn värdshus      
Kungshamn (värdshus o. bro)      
Kungshamn värdshus      
Kungshamn värdshus      
Kungshamn hg      
Kungshamn bro m.m.      
Kungshamn bro      
Kungshamn gård      
Kungshamn gård      
Kungshamn värdshus      
Kungshamn värdshus      
Kungshamn Saknas      
Kungshamn hg      
Kungshamn Saknas      
Kungshamn Saknas      
Kungshamn villasamh.      
Kungshamn gd /Se      
Kungshamn gd /Se      
Kungshamn villasamhälle      
Kungshamn, jfr Flottsunds färja Saknas /Se      
Kungshamn värdshus o. bro /Se      
Kungshamn bro o. värdshus /Se      
Kungshamn hg      
Kungshamn gd /Se      
Kungshamn gd /Se      
Kungshamn herrgård /Se      
Kungshamn gd /Se      
Kungshamn gd /Se      
Kurvallen torp /Se      
Larsbo torp      
Lippinge by      
Lippinge by      
Lippinge by      
Lippinge gd      
Lippinge gd      
Lippinge gd      
Lippinge by /Se      
Lippinge by /Se      
Lippinge by /Se      
Lippinge by /Se      
Mellankrogen krog /Se      
Morga, se Över-Mårga el. Fredrikslund gård      
Mårga, se Nedermorga by      
Nedermorga och Övermorga by resp. gd      
Nedermorga och Övermorga gdr      
Munkhagen torp      
Prästgården gd /Se      
Påttmyra torp      
Rickbasta hg      
Rickbasta hg      
Rickebasta herrg.      
Rickebasta by      
Rickebasta säteri /Se      
Skäggesta gd      
Skäggesta gd      
Skäggesta gd      
Skäggesta gd      
Skäggesta by      
Skäggesta gd      
Skäggesta gd      
Stavsund gd /Se      
Tagsta by      
Tagstad by      
Tagsta by      
Tagsta by      
Tagsta by      
Tagsta by      
Tagsta by      
Tagsta by      
Tagsta by      
Tagsta by      
Tagsta by      
Tagsta gd      
Taksta Saknas /Se      
*Takstorp Saknas /Se      
Tuna by      
Tuna by      
?Tuna by      
?Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by /Se      
Tuna by /Se      
Tuna by /Se      
Tuna by /Se      
Tuna by /Se      
Tuna by /Se      
Tuna Saknas /Se      
Tuna rättaredöme Saknas      
Tuna rättaredömd Saknas      
Uppkrogen förr krog /Se      
Uppkrogen förr krog /Se      
Årby by      
?Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by /Se      
Åsen torp      
Över-Mårga el. Fredrikslund gård      
Över-Mårga el. Fredrikslund gård      
Över-Mårga el. Fredrikslund gård      
Över-Mårga el. Fredrikslund gård      
Över-Mårga el. Fredrikslund gård      
Morga gd      
Över-Morga el. Fredrikslund gård      
Över-Morga el. Fredrikslund gård      
Övermorga gd      
Övermorga och Nedermorga gdr      
Morga gd      
Morga gd      
Morga gd      
Morga gd      
Över-Morga el. Fredrikslund Saknas /Se      
Morga gd /Se      
Morga f.d. gd /Se      
Morga Saknas /Se      
Morga avhyst gd /Se      
*Övermorga gd /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.