ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Husby-Långhundra socken : Långhundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 991 Naturnamn : 118 Bebyggelsenamn : 305 Naturnamn : 80
Husby-Långhundra sn Abbborrkärret kärr? Husby, se Husby-Långhundra sn Abborrsjön sjö
Husby-Långhundra sn Abborrsjön sjö Husby-Långhundra Saknas Abborrsjön sjö
Husby-Långhundra sn Anden, Stor- sjö Husby-Långhundra sn Anden, se Storanden Saknas
Husby-Långhundra sn Anden sjöar /Se Husby-Långhundra socken Bastbolsmossen åker
Husby-Långhundra sn Anden, St:a sjö /Se Husby-Långhundra långrumpor inbyggarbeteckning Bastbolsmossen åker
Husby-Långhundra sn Asphagskärret kärr? Husby sjurur (skator) inbyggarbeteckning Bastbolsängen åker
Husby-Långhundra sn Backen höjd? Andersberg gård Brobergskullen, se Broborgsbacken Saknas
Husby-Långhundra sn Barberget triangelpunkt Annalund, se Bröten (lht) Broborg ringmur
Husby-Långhundra sn Bastuvreten terräng Annelund gård Broborg fornborg
Husby-Långhundra sn /Se Björkmossen mosse? Aspdal, se Berget Saknas Broborgsbacken backe
Husby-Långhundra sn /Se Broberg borglämning /Se Asplund lht.(obebott) Brudvägen väg
Husby-Långhundra sn /Se Broborg borglämning Asseldal lht?, /Se Brunnshögen Saknas
Husby-Långhundra sn /Se Broborg borglämning /Se Barken lht Brännslätt äng
Husby-Långhundra sn /Se Broberg borglämning /Se Bakvändan, se Rosendal Saknas Brännslättsjön sjö (utdikad)
Husby-Långhundra sn /Se Broborg borglämning /Se Barberg bebyggelse Brännslättssjön kärrmark
Husby-Långhundra sn /Se Broborg borglämning Barberg, Stora torp Bröten odling
Husby-Långhundra kyrka kyrka /Se Broborg borglämning /Se Barberget, Lilla skolhus Bullerholmen odling
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Broborg triangelpunkt Bastbol gård Byxåkern åker
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Broborg borg /Se Bastbol lht Davids backe höjd
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Broborg fornborg /Se Bastbol torp Dragonhagen åker
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) socken Broborg fornborg /Se Bastbol gård Finnpinan åker
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) socken Broberg slott fornborg /Se Bedalund lht Finnpinan åker
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) socken Broborgs slott fornborg /Se Bedalund lht Fritzodlingen åker
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) socken Broborg fornborg /Se Berget lht Frösätraberget berg
Husaby-Ärnavi (nu husby-Långhundra) sn Broberg el. Stenby borg fornborg /Se Betel baptistkapell Saknas Gillesvreten vret
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Broberg fornborg /Se Björkhagen lht Glupen pöl
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn /Se Brunnshögen ättehög /Se Björklund, se Bröten (lht) Gungan åker
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Brunnshögen ättehög /Se Björklund lht Gungan åker
Husaby-Ärnavi (nu Husby- Långhundra) socken *Brunshögen hög /Se Blekan Saknas Gåsholmarna ängslott
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Brännmossen mosse /Se Blekan, se Storblekan gård Handen, se Storanden Saknas
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Brännmossen mosse Bodalund, se Bedalund lht Holstersjön sjö (utikad)
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Brännmossen mosse Brunnsholm lht Honungshagen åker
Husaby-Ärnavi (nu Husby- Långhundra) sn Bullerholmen ägomark Bröten lht Hälsingäng åker
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Dalboäng terräng Bröten lht Klomsten vret
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Eriksdal ägomark Bålsta by Lillholmen holme
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Fröby äng /Se Bålsta by Lillsjön sjö (utdikad)
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Frösättraåsen triangelpunkt Bålstaberg lht Lillsjön kärr
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Glupen terräng Domarängen lht Lillskogen skog
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn *Grimsas hög ättehög Domarängen sommarställe och jordregisterenhet Lundbysjön kärrmark
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Grimsas hög ättehög /Se Domarängen sommarställe och jordregisterenhet Lundby vad åkerdel
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Grimsas källa Saknas /Se Domarängen egnahem Långbrunn brunn
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn *Grimsas vad vadställe Ekdalen skogsvaktarboställe Mjölksten vret
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Grytbacken höjd? Ekdalen torp och jordregisterenhet Mon skogsområde
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Gröndalssjön f.d.sjö Ekenäs utjord Mon skogsområde
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn *Gulldenshögen ättehög /Se Ekhamn lht Munkhättan åkrar
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn *Gulldenshögen hög /Se Eknäs gård Mörtsjön sjö
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Gullhögen höjd? Enberga, se Ändaberga Saknas Ripen äng, betesmark
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn *Göjbergsröret gränsmärke Erikshamn lht Sjurhålet odling
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Göybergzröret, se *Göjbergsröret gränsmärke Fagervik lht Skunkan åkrar
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Hammaren terräng Filipsbol gård Skåle vret
Husaby-Ärnavi (nu Husby- Långhundra) sn Hammaren terräng Filipsbol bebyggelse Skärporna åkrar, förr ängar
Husaby-Ärnavi (numera Husby-Långhundra) sn Hasselbacken ägomark Forsen lht (borta) Smörkullen åker
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Helenebolsfjället ägomark? Fransta kronodomän Stenbyfjäll utjord
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Holstersjön sjö? Franstatorp torp Storanden sjö
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) socken Honungshagen terräng Fransåker lht Stor-Anden sjö
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) socken ?Husbyån å Frederslund lht Stor-Anden sjö
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Hälsingdal terräng Fredriksberg lht Stor-Anden sjö
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Kalmarsdal ägomark Fredrikslund hmd Storholmen holme
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Klomsten terräng Fridhem lht Storrön ö /Se
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Kolbytteängen ägomark Fridhem lht Storskogen skog
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Krigarmossen mosse Fröby äng Strykärret åker
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Käringmossen mosse Frösätra nybygge Strypkärret, se Strykärret åker
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Lillholmen holme Frösätratorp torp Svartskogen mellanskog
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Lillsjön f.d.sjö Furunäs lht Sänkbäck kärr
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Lundbysjön sjö Gammelhagen, se Rosendal Saknas Sänkbäckstä väg
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Lundbysjön f.d.sjö Grindstugan lht Tarvsjön sjö
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Långkärret ägomark Grisbände lht Tarvsjön igenväxt sjö
Husaby-Ärnavi sn Långkärret kärr? Gröndal hmd Tibblekärret åker
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Marieberg ägomark Gröndal gård Torrgunnvägen körväg
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Mjölksten ägomark Grönvik lht Trankullarna åker
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Målstalund terräng Grönvik lht Trimsjön sjö
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn *Mälstasjön förr sjö Gunnarsbol nybygge Täppan åker
Husby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn *Mälstaholmen förr holme Gustafsberg lht Vadet åkerdel
Husaby-Ärnavi sn Mästerkärret kärr? Haga lht Västerdalsvreten åker
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Mörtsjön sjö Hagaberg torp Västerdalsäng åker
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Mörtsjön sjö Hagalund lht Örsbolslandet strandområde
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Norrbotten ägomark Hagsta lht Örsjön sjö
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn Nyboda terräng Hagtorp lht Örsjön sjö
Hhusaby-Ärnavi äldre namn på Husby /Se Oxhuvudet ägomark Hamre avs. Örssjön sjö
Husaby-Ärnavi (nu Husby-Långhundra) sn /Se Ploglandet ägomark Hanshans, se Annelund Saknas Örssjön sjö
Husby-Ärnevi, se Husby-Långhundra sn /Se Riddarbolsmossen mosse? Hasselbacken lht  
husabyærnawi, hwsaby hærnani sn /Se Ryan ägomark Helenebol bebyggelse  
husabyærnawi, hwsaby hærnaui äldre namn på Husby-Långhundra sn /Se Rörkärret kärr Helenebol torp  
Husaby-Ærnawi äldre namn på Husby-Långhundra /Se Rörsberg berg? Helenebolsfjäll, se Helenabol Saknas  
*Husaby-Ärnavi sn /Se Skjurhålet terräng Henriksberg gård  
Husby(-Långhundra) sn Skålet terräng Hjulhammarskrog, se Krogen Saknas  
Husby(Långhundra) socken Skärporna ägomark Hjulhammarsskrog t /Se  
Husby (numera Husby-Långhundra) sn Smedbacken höjd? Hjälmsta by  
Husby (numera Husby-Långhundra) sn Snåltäppan ägomark Hjälmsta bebyggelse  
Husby (Långhundra) socken Stallvreten ägomark Hjälmstaborg lht  
Husby(-Långhundra) sn Stenby borg fornborg /Se Holstern lht  
Husby sn Storanden torrlagd sjö /Se Honungshagen lht  
Husby(-Långhundra) sn Storholmen holme Hummelboda lht (borta)  
Husby(-Långhundra) sn Storån å Husby by  
Husby(-Långhundra) sn Storån å Hälsingdal lht (rivet)  
Husby(-Långhundra) sn Strykärret ägomark Häradsallmänning, se 1 Långhundra häradsallmänning Saknas  
Husby(-Långhundra) sn Stubbplöjet Saknas Hönsgärde by /Se  
Husby(-Långhundra) sn Stubbplöjet, Lilla öppen terräng Hönsgärde by  
Husby (numera Husby-Långhundra) sn Svarvarkärret kärr? Jansberg hmd  
Husby(-Långhundra) sn Svartkärret ägomark Jocke lht  
Husby(-Långhundra) sn Sågen ägomark Johannelund lht  
Husby(-Långhundra) sn Sätra terräng Johannelund, se Skarpängen gård  
Husby-Långhundra sn Sävkärret ägomark Johannesberg lht  
Husby(-Långhundra) sn Tarvsjön f.d.sjö Johannesdal lht  
Husby(-Långhundra) sn Tarvsån å Kalmarsdal lht (rivet)  
Husby(-Långhundra) sn /Se Tillerbäck ägomark Karinbol gdr /Se  
Husby(-Långhundra) sn /Se Tisslinge Äng öppen terräng Karinbol Lilla bebyggelse  
Husby(-Långhundra) sn /Se Trimsjön sjö Karinbol Stora bebyggelse  
Husby(-Långhundra)kyrka kyrka /Se Ulleräng odlat område /Se Karlberg lht  
Husby(-Långhundra)kyrka kyrka /Se Ulleräng uppodlat ängsområde /Se Karlberg gård  
Bastbol gd *Vadröret gränsmärke Karlsborg lht  
Bastbol gd Vibon terräng Karlborg lht  
*Bergby Saknas Älgmyren myr /Se Karlhall lht  
Bålsta by Älgmyren mosse Karlshäll lht  
Bålsta by Älgmyren myr Karlsten lht  
Bålsta by Änkeblekan skogsäng /Se Klockarbol gård  
Bålsta by Örsjön sjö Klockaregården, se 1 Klockarbol Saknas  
Bålsta by Örsjön sjö Klockargården bebyggelse  
Bålsta by   Kolbytte äng  
Bålsta by   Korphålet lht  
Bålsta by   Korpoström, se Korphålet Saknas  
Bålsta by   Korpström, se Korphålet Saknas  
Bålsta by   Kotorget lht (rivet)  
Bålsta by   Krakstafjällen bebyggelse  
Bålsta by   Krogen lht  
Bålsta by   Kullersätra hmd  
Bålsta by   Kushem lht  
Bålsta by /Se   Kushemmet lht /Se  
?Bålsta by /Se   Kvarnbol hmd  
Bålsta förr kaplansboställe, nu gd. /Se   Kvarnbol lht  
Bålsta by /Se   Kvarnbol gårdar  
»Dighra walby», se Stora Vallby Saknas   Kvarnbol, Stora gård  
Filipsbol gd   Källström lht  
Fransta indr.militieboställe   Karinbol (Lilla och Stora) by  
Fransta gd   Karinbol, Lilla och Stora by  
Fransta by   Larsbo gård  
Fransta gd   Liljeberg lht  
Fransta gd   Lillblekan lht  
Fransta gd   Lillblekan stuga  
Fransta gd   Lillhusby gård  
Fransta g   Lillsätra lht  
Fransta f.d. bost   Lillsättra bebyggelse  
Fransta gd   Lilltuna lht  
Fransta gd   Lindsberg lht  
Fransta indr.mil.bost.   Lindsberg gård  
Fransta ind.mil.bost.   Lindsberg gård  
?Fransta g   Locksta gård  
Fransta gd   Locksta gård  
?Fransta gd   Lockstaholm säteri  
(?)Fransta gd   Lockstaholm, se Locksta gård  
Fransta bost.?   Lockstaholms norrskog Saknas  
Fransta gd   Lovisedal lht  
Fransta gd   Lugnet lht  
Fransta gd   Lugnet lht  
Fransta by   Lundby by  
Fransta gd   Långhundra häradsallmänning  
Fransta indr.militieboställe   Långhundra häradsallmänning bebyggelse  
Fransta gd   Långhundra pst  
Fransta gd   Långängen äng  
Fransta indr.militieboställe /Se   Lövgård lht  
Fransta gd /Se   Lövgård lht  
Fransta gd /Se   Lövhagen lht  
Fransta gd /Se   Marieberg lht  
Fransta gd /Se   Marieberg lht  
Frösätra nybygge /Se   Mariedal, se Grisbände Saknas  
Grändal torp /Se   Mariedal lht  
Grändal Saknas /Se   Marielund hmd  
Gunnarsbol gd   Marielund lht  
Hidhinskelf=Hönsgärde by   Minalund lht  
Hjelmsta by   Myrtorpet torp  
Hjälmsta by   Myrängen lht  
Hjälmsta by   Målsta by  
Hjelmsta by?   Målsta by  
Hjälmsta gdr   Målsta eller Kvarnbol kvarn  
Hjälmsta by   Målstaborg lht  
Hjälmsta by   Målstaborg lht  
Hjälmsta by   Målstalund lht  
Hjälmsta by   Målstatorp torp  
Hjälmsta by   Mälsta by  
Hjälmsta by   Norrbacken lht  
Hjälmsta by   Norrbacken lht  
Hjälmsta by   Norrdal gård  
?Hjälmsta by   Norrström gård  
Hjälmsta by   Nyberg, se Nyborg Saknas  
Hjälmsta by   Nyboda lht (borta)  
Hjälmsta by   Nyborg lht  
Hjälmsta by   Nyborg lht  
Hjälmsta gdr   Nyborg lht  
Hjälmsta by   Nybygget lht  
Hjälmsta by   Nydal lht (rivet)  
Hjälmsta by   Ny-Mälsta lht  
Hjälmsta by   Nöden lht  
Hjälmsta by   Nöden, se Lindsberg gård  
Hjälmsta by   Odenslund lht  
Hjälmsta by   Olbylet, se 1 Olofsbyle Saknas  
Hjälmsta by   Olofsbyle by  
Hjälmsta by   Olofsbyle bebyggelse  
Hjälmsta by   Olofsbyle -Torp eller Jocki Saknas  
Hjälmsta by   Olofsfors, se Forsen Saknas  
Hjälmsta by   Oppström gd  
Hjälmsta by   Ovike by  
Hjälmsta by   Oviksörn lht  
Hjälmsta by   Pickhus lht  
Hjälmsta by   Rasbokärret Saknas  
Hjälmsta by   Rasbokärret kärr och jordregisterenheten  
Hjälmsta by   Rasbokärret obeb.jr-enhet  
Hjälmsta by   Rickby soldattorp  
Hjälmsta by   Rishammarn lht  
Hjälmsta by   ?Rishammarn lht  
Hjälmsta by   Rosendal lht  
Hjälmsta by /Se   Rosendal lht  
Hjälmsta Saknas /Se   Rörsberg lht  
Hjälmsta Saknas /Se   Röstugan, se Asplund Saknas  
Hjälmsta by   Sanda lht  
Hjälmsta by /Se   Sandsvedjan lht  
Hjälmsta by /Se   Skarpängen lht  
Hjälmsta by /Se   Skarpängen gård  
Hjälmsta by /Se   Skarpängen gård  
Hjälmsta by /Se   Skogshyddan lht  
Hjälmsta by /Se   Skunkan obebyggd jr-enhet  
Husaby-Ärnavi by o. f. kungsgård   Skvallerberget, se Andersberg Saknas  
Husaby-Ärnavi förr kungdsgård, nu Husby by /Se   Starrön hmd  
Husaby-Ärnavi f. kungsgård   Starrön gård  
Husaby-Ärnavi (nu Husby) by och f. kungsgård   Stenby by  
Husaby-Ärnavi by o. sn   Stenhagen lht  
Husaby-Ärnavi (nu Husby) f. kungsgård   Stensta lht  
Husaby-Ärnavi (nu Husby) by o. sn   Stensta lht  
Husaby-Ärnavi förr kungsgård   Storblekan gård  
Husaby-Ärnavi by, f. kungsgård   Storblekan el. Blekan gård  
Husaby-Ärnavi f. kungsgård   Storhagen lht  
Husaby-Ärnavi by /Se   Storhagstorp, se Storhagen Saknas  
Husby by   Stor-Mälsta gård  
Husby by   Stor-Sätra lht  
Husby by   Storsättra gård  
Husby kyrkby   Storvallby, se Vallby stora Saknas  
Husby by   Strömsberg hmd  
Husby by   Strömsbro lht  
Husby by   Susenvind lht  
Husby by   Svarvarkärret lht  
Husby by   Sågen lht  
Husby by   Sätra lht (rivet)  
Husby by   Sätralund lht  
Husby by   Tarv bebyggelse  
Husby by   Tarv by  
Husby by   Tarv by  
Husby by   Tarvs soldattorp bebyggelse  
Husby by   Tarvslund lht  
Husby by   Tasken, se 1-2 Helenebol Saknas  
Husby by   Tibble by  
Husby by   Tibble by  
Husby by   Tibble bebyggelse  
Husby by   Tillerbäck lht (rivet)  
Husby by   Torrgungan gård  
Husby by   Torrgungan, se Torrgunnan förr gård, nu ödetorp  
Husby by   Torrgunnan, se 1 Torrgungan Saknas  
Husby by   Torrgunnan förr gård, nu ödetorp  
Husby by   Trätasken, se 1-2 Helenebol Saknas  
Husby by   Tuna gård  
Husby by   Tärna lht  
Husby by   Ulriksberg lht  
Husby by   Ulriksdal lht  
Husby by   Ulvsta by  
Husby by   Ulvstad Saknas /Se  
Husby by   Ulvesta bebyggelse  
Husby by   Ulvesta Skog bebyggelse  
Husby by   Vackerberga by  
Husby by   Vackerberga by  
Husby by   Vadet nybygge  
Husby by   Vadet lht  
Husby by   Valkeby by  
Husby by   Valkeby bebyggelse  
Husby by /Se   Valkeby by  
Husby by /Se   Valkeby by  
Husby-Långhundra by /Se   Valkeby by  
Husby Widbo sn   Valkebyfjäll torp  
Hönsgärde by   Valkebyfjäll bebyggelse  
Hönsgärde by   Valkhammarn lht  
Hönsgärde by   Vallby,Lilla by  
Hönsgärde by /Se   Vallby Lilla bebyggelse  
Hönsgärde by   Vallby Stora by  
Hönsgärde by   Vibon lht  
Hönsgärde by   Vibylund lht  
Hönsgärde by   Vilsten lht  
Hönsgärde by   Vilunda lht  
Hönsgärde Saknas   Vreta hmd  
Hönsgärde by   Vretalund gård  
Hönsgärde by   Vreten lht  
Hönsgärde by   Västerdal lht  
Hönsgärde by   Västerdal förr torp  
Hönsgärde by   Åberga lht  
Hönsgärde by   Åby by  
Hönsgärde by   Åby by  
Hönsgärde by   Ändeberga bebyggelse  
Hönsgärde by   Eneberga by  
Hönsgärde by   Ändeberga by  
Hönsgärde by   Ängby hmd  
Hönsgärde by   Ökna lht (rivet)  
Hönsgärde by   Örn, se Oviksörn Saknas  
Hönsgärde by   Örsbol äng  
Hönsgärde by   Örsbol gård  
Hönsgärde by   Örsbol gård  
Hönsgärde by   Österdal lht  
Hönsgärde by   Österdal gård  
Hönsgärde by   Östvreten lht  
Hönsgärde by   Östvreten lht  
Hönsgärde by      
Hönsgärde by /Se      
Hönsgärde by /Se      
Hönsgärde by /Se      
Hönsgärde by /Se      
Hönsgärde by /Se      
Hönsgärde by /Se      
Hönsgärde by /Se      
Hönsgärde by /Se      
Hönsgärde by /Se      
Hönsgärde by /Se      
Hönsgärde by /Se      
Hönsgärde by /Se      
Höönsgärde by /Se      
Hönsgärde by /Se      
Hönsgärde by /Se      
Karinbol gdr      
Karinbol gd      
Karinbol gd      
Karlhäll lht /Se      
[Karlsbode] torp      
*Karlsboda torp      
Kotorget torp      
Kungs-Husby f. kungsgård      
Kungs-Husby (nu Husby) förr kungsgård      
Kungs-Husby f. kungsgård      
Kungs-Husby f. kungsgård      
Kungshusby, se även Husby förr kungsgård      
Lockstaholm hg      
Lockstaholm hg      
Lockstaholm hg      
Locksta(holm) hg      
Lockstaholm hg      
Lockstaholm hg      
Lockstaholm säteri      
Lockstaholm säteri      
Lockstaholm hg      
Lockstaholm hgd      
Lockstaholm hg      
?Lockstaholm gård      
Lockstaholm säteri      
Lockstaholm säteri      
Lockstaholm säteri      
Lockstaholm säteri      
Lockstaholm säteri      
Lockstaholm säteri      
Lockstaholm gd      
Lockstaholm gd      
Lockstaholm gd      
Lockstaholm gd      
Lockstaholm gd      
Lockstaholm hg /Se      
Lockstaholm Saknas /Se      
Lockstaholm hg /Se      
Lockstaholm hg /Se      
Lockesta säteri /Se      
Lockstaholm hg /Se      
Lockesta gd /Se      
Lukesta hg      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby gd      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
?Lundby gård      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby gdd      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby by /Se      
Lundby by      
Lundby gård /Se      
Lundby by /Se      
Marielund torp /Se      
Marielund torp /Se      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
?Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Mälsta gd      
Mälsta by      
Mälsta by?      
?Mälsta by      
?Mälsta by      
?Mälsta by      
?Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
?Mälsta by      
Mälsta by      
?Mälsta by      
Mälsta by      
?Mälsta by      
Mälsta by el. gd      
?Mälsta by      
Mälsta by      
?Mälsta by      
Mälsta Saknas      
Mälsta gård      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
?Mälsta gd      
Mälsta by      
?Mälsta gd      
?Mälsta gd      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mästa gd      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
?Mälsta by      
?Mälsta by      
?Mälsta by      
Mälsta by      
?Mälsta by      
Mälsta by      
?Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
?Mälsta by      
Mälsta by      
?Mälsta hg      
Mälsta by      
Mälsta by /Se      
Mälsta by /Se      
Mälsta Saknas /Se      
Mälsta by /Se      
Mälsta gd /Se      
Mälsta by /Se      
Mälsta gd /Se      
Mälsta by /Se      
Mälsta gd /Se      
Norrbacken torp      
Ofeke, se Ovike by      
Ofeke, se Ovike gd:ar      
Olovsbyle gd      
Olovsbyle gd      
Olovsbyle gd      
Olofsbyle gd      
Olofsbyle by      
Olofsbyle by      
Olofsbyle by      
Olofsbyle by /Se      
[Orste el. Örste] Saknas      
Ovike by      
Ovike by      
?Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by /Se      
Ovike gd      
Ovike gd      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike gd:ar      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by      
Ovike by /Se      
Ovike Saknas /Se      
Ovike by /Se      
Ovike gd:ar /Se      
Ovike by /Se      
Ovike gd:ar /Se      
Ovike by /Se      
Oviksörn el. Örn lht /Se      
Pickhus stuga /Se      
Rishammar lht /Se      
*Roesta Saknas      
*Rorsta Saknas      
Starrön torp      
Stenby hg      
Stenby by      
Stenby hg      
Stenby hgd      
Stenby herrgård      
Stenby by      
Stenby by      
Stenby by      
Stenby hg      
Stenby herrgård      
Stenby gd      
Stenby g      
Stenby gd      
Stenby by      
Stenby hg      
Stenby gd      
Stenby g      
Stenby hg      
Stenby hg      
Stenby hg      
Stenby gd      
Stenby gd      
Stenby gd      
Stenby gd      
Stenby gd      
Stenby gd      
Stenby gd      
Stenby gd      
Stenby gd      
Stenby gd      
Stenby gd      
Stenby gd      
Stenby gd      
Stenby gd      
Stenby gd      
Stenby gd      
Stenby gd      
Stenby gd      
Stenby gd      
Stenby by /Se      
Stenby hg      
Stenby hg /Se      
Stenby hg      
Stenby hg /Se      
Stenby Saknas /Se      
Stenby gd /Se      
Stenby hg /Se      
Stenby hgd /Se      
Stenby gård /Se      
Stenby gård /Se      
Stenby gd /Se      
Sätuna by /Se      
Tarv by      
Tarv by      
?Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
?Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
?Tarv by      
Tarf by      
?Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv gd      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
?Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv by /Se      
Tarv by      
Tarv Saknas /Se      
Tarv by /Se      
Tarv by /Se      
Tarv by /Se      
Tarv by /Se      
Terf, se Tarv by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by?      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by /Se      
Tibble by /Se      
Tibble by /Se      
Tibble by      
Tibble by /Se      
Tibble Saknas /Se      
Tibble by /Se      
*Tibble öxa Saknas /Se      
Torrgunnan gd      
Transta, se Fransta gd      
Transta Saknas /Se      
Trätasken torp      
Tuna gd      
?Tuna gd      
Tuna gd      
?Tuna indr.militiebost.      
?Tuna indr.militiebost.      
?Tuna indr.militiebost.      
Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna g      
Tuna gd      
Tuna by      
Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna gård      
Tuna gd      
Tuna by /Se      
Tuna gd /Se      
Tuna gd /Se      
Tuna by /Se      
»thwnom» = Tuna? Saknas      
Ulriceberg torp /Se      
Ulriceberg torp      
Ulriceberg Saknas /Se      
Ulvesta gd      
Ulvesta by      
Ulvesta by      
Ulfvesta g,      
Ulvesta by      
Ulvesta by      
Ulvesta by      
Ulvesta by      
Ulvesta by      
Ulvesta by      
Ulvesta by      
Ulvesta by      
Ulvesta by      
Ulvesta gd /Se      
Ulv(e)sta gd /Se      
Ulfsta gd /Se      
Ulv(e)sta gd /Se      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerbärga by      
Vackerberga gdr      
Vackerberga by      
Wackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga by      
Vackerberga gd      
Vackerberga gd      
Vackerberga gd      
Vackerberga by /Se      
Vackerberga by /Se      
Vackerberga by /Se      
Vackerberga Saknas /Se      
*Vackerhammeren Saknas      
Valkeby by      
Valkeby by      
Valkeby by      
Valkeby by      
Valkeby by      
Valkeby by      
Valkeby by      
Valkeby by      
?Valkeby by      
Valkeby by      
Valkeby by      
Valkeby by      
Valkeby by      
Valkeby by      
Valkeby by      
Valkeby by      
Valkeby by /Se      
Valkeby Saknas /Se      
Valkeby gd /Se      
Valkeby by /Se      
Valkeby by /Se      
Valkeby gd /Se      
Valkhammarn lht /Se      
Vallby, Lilla by      
Vallby, Lilla gård      
Vallby, Lilla gård      
Vallby, Lilla by      
Vallby, Stora Saknas      
Vallby, Stora by      
Vallby, Stora by      
Vallby, Stora by      
Vallby, Stora by      
Vallby, Stora byar      
?Vallby, Lilla gdar      
?Vallby, Lilla gdar      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
?Vallby by      
Vallby by /Se      
Vallby, Lilla by      
Vallby, Lilla gdr      
Vallby, Lilla gd      
Vallby, Lilla gd      
Vallby, Lilla gd      
Vallby, Lilla gd      
Vallby, Lilla gd      
Vallby, Lilla by      
Vallby, Lilla by      
Vallby, Lilla? Saknas /Se      
Vallby, Stora by      
Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora by /Se      
Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora by /Se      
Vilsten torp      
Vreta torp /Se      
Vreten torp /Se      
Vreten torp /Se      
Vreten torp /Se      
Åby hg      
Åby hg      
Åby hg      
Åby by      
Åby by      
Åby hgd      
Åby hg      
Åby gd      
Åby hg      
Åby hgd      
Åby gd      
Åby hg      
Åby hg      
Åby by      
Åby hg      
?Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby gd      
Åby gd      
?Åby gd      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
?Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by /Se      
Åby hg /Se      
Åby hg /Se      
Åby hg /Se      
Åby Saknas /Se      
Åby Saknas /Se      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Endeberga by      
Endeberga by      
Ändeberga by      
Endeberga by      
Ändeberga by      
Endeberga by      
Ändeberga by      
Endeberga by      
Ändeberga by      
Endeberga by      
Endeberga by      
Endeberga by      
Endeberga by      
Endeberga by      
Endeberga by      
Ändeberga gdar      
Endeberga by      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Endeberga by      
Ändeberga gd      
Ändeberga gd      
Ändeberga gd      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Ändeberga by      
Endeberga by /Se      
Endeberga by /Se      
Endeberga by /Se      
Endeberga by /Se      
Endeberga by /Se      
Endeberga Saknas /Se      
Ärnavi by      
Ärnavi (nu Husby) by      
Ärnavi (nu Husby) by      
Ärnavi Saknas /Se      
Ärnevi äldre namn på Husby /Se      
Ærnawi, se Husaby-Ærnawi sn      
?Ören torp      
Örn el. Oviksörn lht /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.