ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fasterna socken : Sjuhundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 452 Naturnamn : 185 Bebyggelsenamn : 507 Naturnamn : 478
Fasterna sn Alboån å Fasterna sn Abborberget berg
Esterna sn Bakängen ägomark Fasterna socken Albybullen sten, fiskgrund
Esterna förr egen sn (nu ing. i Fasterna) Björnängen ägomark Fasterna sn Albydiket bäck
Esterna f. sn, nu ing. i Fasterna sn Blåbärsmossen mosse Fasterna sn Albykärren kärr
Esterna sn Boställsmossen mosse Fasterna sn Albyån å
Esterna förr egen sn, nu till Fasterna Brottet terräng Fasta f.d. socken /Se Almsjömossen mosse
Esterna förr sn, num. förenad sn. Brännkärret ägomark Fasta del av sn Almsjön sjö
Esterna förr egen sn (nu ingående i Fasterna) Brännmyran myr? Estern del av sn Andalen kärrtrakter
Esterna förr egen sn (nu ingående i Fasterna) /Se Brömsebol obebyggd äga /Se Esterna del av sn Andalen mosse /Se
Esterna förr egen sn, (nu ingående i Fasterna) /Se Bäckländsholmarna holmar Backaren inbyggarbeteckning /Se Asängen äng
Esterna sn Bäcksjön sjö Bygdarna inbyggarbeteckning /Se Asängskällan källa
Esterna sn Dalkarlsberg berg? Esterna kankerna inbyggarbeteckning Attalsbacken landsvägsbacke
Esterna f. sn Dammsberget berg? Esterna-borna inbyggarbeteckning /Se Bakodlingen åker
Esterna sn Djurgårdsudden udde Näsbybon inbyggarbeteckning /Se Bakängen åker
Esterne sn Djurgårdsviken vik ristorparna inbyggarbeteckning /Se Baskärrstaskan kärr
Esterna sn Domkyrkomuren terräng? Ubbyborna inbyggarbeteckning /Se Bastumossen mosse
Estarne förr sn, nu sammanslagen med Fasta t. Fagerudden udde Vreta borna inbyggarbeteckning /Se Bastuvreten åker
Esterna sn /Se Fagra udden udde /Se Akademigården, se Alby Saknas Basturån gränssten
Esterna sn Fastnäsviken vik Alby by Basvägen vinterväg
Esterna sn Fjärdingsmansberget berg? Alby gård /Se Bergbacken landsvägsbacke
Estarne Saknas Florinsberget berg? Alby bebyggelse Bergvägen väg
Esterna sn Forsa triangelpunkt Alby bebyggelse Bergvägen väg
Estarne förr egen sn Framängen ägomark Alby Saknas Björkdal gärde
Esterna sn Fågelsången ägomark Alby utjord Björnmyren odlad ängsmark
Esterna sn *Gammallångsjön sjö Alby utjord Blåbärsmossen mosse
Estarne del av sn, förr sn *Gavellången sjö /Se Anneberg lht Blötkärret kärr
Esterna förr egen sn, (nu ingående i Fasterna sn) /Se Gavellången sjö /Se Apalbol gd Botarbybacken landsvägsbacke
Esterna förr egen sn, (nu ing. i Fasterna) Gavellångsjön sjö Appelbol lht Brantberget berg
Esterna förr egen sn, nu ingående i sn /Se Gavel-Långsjön sjö Appelbol gd /Se Brokärret kärr
Esterna del av sn /Se Gavel-Långsjön sjö Apalbol gård Brokärret kärr
Esterna förr egen sn (nu ingående i sn) /Se Gavel-Långsjön sjö Asplund lht Brottet hagmark och skog
Esterna förr egen sn (nu ingående i Fasterna sn) /Se Gavel-Långsjön sjö Asplund lgh Bredbergsmossen mosse
*Esterna förr egen sn, nu inom Fasterna sn /Se Gavel-Långsjön sjö /Se Backen lht Bränneribronn landsvägsbro
Esterna förr egen sn (nu ingående i Fasterna sn) /Se Gavel-Långsjön sjö /Se Backen avs. Bränneriet gärde
Esterna f.d. sn /Se Gavel-Långsjön sjö Berga lht Bränneriån å
Esterna förr egen sn (nu ingående i Fasterna sn) /Se Gavel-Långsjön sjö Berga torp Brännkärret åker
Esterna kyrka kyrka Gavel-Långsjön sjö Berget försvunnet torp Brännskogen skog
Esterna kyrka kyrka /Se Gavel-Långsjön sjö /Se Berggården hmd Bålkärret kärr
Esterna förr sn /Se Gavelån å /Se Bergshamra lht Bålmossen mosse
Fasta sn Glashyttberget berg? Bergshamra lgh Bäcken hage
Fasta socken Halmoran ägomark Bergtorp lht Bäckländsholmarna holmar
Fasta sn Halmsjön sjö /Se Bregtorpet torp Bäckländsmossen åker
Fasta förr egen sn, nu ing. i Fasterna sn Halmsjön sjö Björkdal lht Bäcksjön del av sjö
Fasta f.d. sn Hammarbacken höjd? Björkdalen avs Bäcksjön del av sjö
Fasta sn Hammarbergen berg? Björklund torp Dalberget berg
Fasta förr egen sn (nu ingående i Fasterna) Holmbergen berg? Björklund lht Dammsberget berg
Fasta sn Hummelkärren kärr Björkskog lht Dammsbron landsvägsbro
Fasta, Fasterna sn Hummelkärren kärr Björkskog torp Djurgårdsudden udde
Fasta sn Hummelängsbacken höjd? Bolet gd Djurgårdsviken vik
Fasta sn Hundbacken höjd? Bolet gårdar Djärvansbacken landsvägsbacke
Fasta förr sn, nu sammanslagen med Esterna t. Hundkärr kärr Bolet Saknas Ekstubben vik
Fasta förr egen sn, nu ing. i Fasterna sn Hässeludden udde Borrongs försvunnet ställe Ekstycket åker
Fasta sn Hässlet terräng Botarby gd Fagerudden udde
Fasta sn Högmon terräng Botarby eller Båtmanby gård Fallhagen mark
Fasta sn Jan-Pers sten grund Bredvik bebyggelse Fallhagsåkrarna gärden
Fasta sn Jutombacken höjd? Bredvik gård Fastastigen väg
Fasta förr egen sn Jägarmossen mosse Bredvik hmd /Se Fastnäsviken vik
Fasta sn Jägarmossen mosse? Brevik lht Femråbergen plats
Fasta förr egen sn (nu ingående i Fasterna sn) /Se Kalkmossen mosse Bruket, se 1 Rånäs Saknas Fixbylemon skog
Fasta förr sn, nu del av sn /Se Karlsberget berg? Brömsebol äga Fixbyleskogen skog /Se
Fasta sn *Kodöden ?förr sjö Brömsebol bebyggelse Fjärdingsmansberget berg
*Fasta kyrka kyrka /Se Koffertberget berg? Bygget hmd Flatkärret åker
Fasterna sn Kornamossen mosse Bygget torp Flatkärret kärr
Fasterna sn Kornan sjö Byle gd Flinggrundet grund
Fasterna sn Kornan sjö /Se Byle gård Flinkvreten åker
Fasterna socken socken /Se Kornan sjö Byletorp torp Florinsberget berg
Fasterna sn /Se Kornan sjö /Se Byletorp gd Florinsberget berg /Se
Fasterna sn /Se Kråkbacken höjd? Båtmanby gd Foggvreten åker
Fastakirkia tid. kyrkobyggnad o. sn, nu ingående i sn /Se Kråkholmen holme Båtmanby, se Botarby gård Forsalejdet skogsmark
Fasterna sn /Se Kullgärdsbacken höjd? Båtmanby gd /Se Forsaängen kärrmark
Fasterna sn /Se Kuppängen terräng Bäck lht Framängen åker
Fasterna sn /Se Kuppängsmossen mosse Bäck torp Fredängen åker
Fasterna sn /Se Kurbacken höjd? Dalhem lht Fågelsången hagmark
Fasta förr egen sn (nu ingående i Fasterna sn) /Se Kurbacken höjd? Dalsro lht Fårfållan udde
Fasterna sn /Se Kvisten terräng Dalsro, se Hummelbol torp Gammelån å
*Fasta f.d. sn /Se Käringbacken höjd? Djupgärdet gd Gammalängen äng o. åker
Fasta förr egen sn (nu ingående i Fasterna sn) /Se Landbroviken vik Djupgärd gård Gasbron bro
Fasta förr egen sn (nu ingående i Fasterna sn) /Se Landbroån å Djupgärdet hemman /Se Gasbroströmmen bäck
Fasta förr egen sn (nu ingående iFasterna sn) /Se *Lillsjön sjö /Se Djurgården lht Gavel-Långsjön sjö
Fasta sn /Se Lillskogen skogsmark Djurgården torp Gavellångsjön sjö
Fasterna sn /Se Lillskogen terräng Erikslund lht Gillbergastycket åker
Säbohärad sn Lilludden udde Erlandsholm gård Gjutugnbacken landsvägsbacke
Säbohärad f.d. sn (nu ing. i Fasterna) /Se Linddalen terräng Erlandsholm gd Granbygärdet mark
Säbohärad f.d. sn (nu ing. i Fasterna) /Se Lindholmen holme Falkhammar torp Granbykärren kärr
Säbohärad sn Lotterängskällan källa? Falkhammar lht Granbyviken del av Gavellångsjön
Säbohärad socken Lundbacken höjd? Falkhammar lht Grönavägen väg
»sæbo hæradhe» förr egen sn, nu till sn Lundkällan källa? Fanjunkars fanjunkarboställe Gubbensbacken beteshage
Säbohärad f.d. sn (nu ing. i Fasterna) /Se Långsiön, se Gavel-Långsjön sjö Fantbol lht Gullbergsbacken backe
*Sæbohæradh sn, num. del av sn Långsiön, se Gavel-Långsjön sjö Fantbol torp Gäddstegbacken åker
Säbohärad f.d. sn (nu ing. i Fasterna) /Se *Långsjön sjö Fasta, se Fasterna Saknas Gäddsteget blötmark
Säbohärad sn /Se Långsjön sjö Fastnäs bebyggelse Gärdet åker
Säbohärad sn Långuddnäbben udde Fastnäs gd Hagen mark
»sæbohæred» sn /Se Långängen terräng Fastnäs, se Näs gård Halmoran ängsmark
Sæbohærid, se Fasterna sn sn Läjdet terräng Fastnäs gd /Se Halmsjön sjö
Alby by Läängen äng /Se Fiskartorp torp /Se Halmsjön sjö
Alby by Lövsjön förr sjö /Se Fiskartorpet lht Halmsjön sjö
Alby by Lövsjön f.d. sjö Fiskartorpet torp Hammarbacken backe
Alby by Manlösan slåtteräng /Se Fixbyle gd Hammarbergen berg
Alby by Manlösmossen mosse /Se Fixbyle gård Hammardammen damm
Alby by Medsiön, se Metsjön sjö Fjällnäs lht Hammaren skog
Alby by Metsjön sjö Fjällnäs lgh Hammargärdet gärde
Alby by Metsjön sjö /Se Forsa gd Hammargärdet gärde
Alby by Metsjön sjö Forsa gård Hasselhagen hage
Alby by Metsjön sjö /Se Forsalund torp Hasseludden udde
Alby by /Se Munkberget berg? Forsalund lht Hatten kärr
Alby by /Se Målsjön sjö Forsbacka lht Helveteskälla källa
Alby Saknas /Se Målsjön f.d. sjö Forsbacka torp Helveteskärret kärr
Apelbol lht /Se Mårtenskärren ägomark Fransta lht Hindriksbergsbacken landsvägsbacke
Astaren, se Fasterna sn Måsskär skär Fransta lgh Holmen skog
Bagarbol försv. beb Mörby slottsruin slottsruin Franstaborg lht Holmsjön, se Halmsjön sjö
Bergtorp torp /Se Mörbyviken vik Franstaborg lgh Holmsjön sjö
Bergtorp Saknas /Se Namnlösmossen mosse Freden torp Humlegårdsvreten åker
Bolet gård Namnlösmossen mosse Freden lht Humlekärren kärr
Bolet gd:ar /Se Norrbyviken vik Fredriksborg lht Hundbacken kulle med sten
Bredvik gd Norrbyviken vik Fredriksborg lgh Hundkärr kärr
Brevik gård Norrhagen terräng Fredriksdal lgh Hyttholmen holme
Brömsebol g Norrkjusen ägomark Fredriksdal lht Hyttvreten åker
Bredvik gd Norrkjusen »kärranta» /Se Fredslund stuga Häggbergslund dunge
Bredvik gd Norströmsgrundet grund Fridhem lht Hägnaden mark
Bredvik gd Notberget strandområde Fridhem torp Hästhagen åker
Bredvik gd Nykvarnsviken vik Fridhem lht Hästhagsbacken backe
Brömsebol förr gd /Se Näsberget udde Fällbäcken lht Hästhagsvreten gärde
*Dumblabol okänd gård Ormholmen strandområde Fällbäcken torp Högmobacken backe
Erlandsholm gd Pellebolsberget berg? Getingbol by Högmon berg
Erlandsholm gd Pellebolskärret kärr? Getingbol gd Högmon mo
*Esternabyn by Prästholmen holme Getingbol gd Igelkärren gärde
Esterna kyrkby by Pålhammarudden udde Getingbol gd Igelvreten gärde
Fanesta se Fasterna sn /Se Renbackakällan källa Getingbol gd /Se Jerk-Ols backe
Fantbol lht /Se Renlundsberget berg? Gillberga gd Judalandet trakt
*Fasta Visnare förr by? Rybacken höjd? Gillberga säteri Judalandet Saknas /Se
Fasta Visnare Saknas Råbyviken vik Glashyttan plats Jungfrufjälen åker
Fiskartorpet torp /Se Sandviken vik Gluggartorp äga Jägarmossen mosse
Fiskartorp Saknas /Se Sjökärren kärr Gluggaretorp gd Jämålaskogen skog
Fixbyle gd /Se Skarpvärnsudden udde Gnällstugan försv. koja Järnålaskogen skog /Se
Fixbyle gd /Se Skedviken sjö Granby gd Kalotten kärr
Forsa gd Skedviken sjö Granby gårdar Kapellåkern åker
Fällbäcken torp Skedviken sjö /Se Granby bebyggelse Karlsberget berg
Getingbol gdar /Se Skedviken sjö /Se Granhult torp Kasberget berg
Getingbol gd:ar /Se Skedviken sjö Granhult lht Kattbacken skog
Gillberga säteri Skedviken sjö Granhult torp /Se Kattbacken skogsmark
Gillberga gd Skedviken vik Granlund torp Kattbacksröret gränsrör
?Gillberga gd Skedviken vik Granlund lht Kilsbron landsvägsbro
Gillberga Saknas Skedviken sjö /Se Grenhatt torp Kilsdiket utlopp
Gillberga gd Skedviken sjö /Se Granhatt torp Kilen äng
Gillberga hg /Se Skewiken, se Skedviken sjö Grenhatt lht Klossan blötmark
Gillberga gd /Se Skrockkällan källa? Grindstugan lht Koföttberget berg
Gillberga gd /Se Skräddarbofly terräng Grindstugan torp Kohindretberget berg /Se
Gillberga gd /Se Skräddarbogoddaga terräng Grindtorp hmd Kolbotskärret åker och kärrmark
Gluggartorp förr gd /Se Skurberget berg? Grindtorpet torp Kolbotäppan åker
Granby gd Slätberget berg Grindtorpet gård Kolhagen åker
Granby by Smensbacken höjd? Grändal, se Hummelbol gård Kolviken vik
Granby gård Stenkaret udde Gröndal, se Hummelbol gård Kolviksberget berg
Granby gd Stenåsen udde Grändal gd /Se Kolviksängen odling
Granby gd Storhammarudden udde Gränhall, se Grenhatt torp Kornamossarna mossmarker
Granby gd Storholmen holme Gröndal bebyggelse Kornan sjö
Granby gd Storholmen terräng Grönlund lht Kornan sjö
Granby förr kaplansboställe /Se Storholmskärret kärr Grönlund lgh Kornan sjö /Se
Granby by /Se Stormossen mosse Grönlund lht Kornan sjö /Se
Granby gd /Se Storudden udde Hagalund lht Korsbrobacken backe
Granby Saknas /Se Svartmossen triangelpunkt Hagalund torp Korskärret slåtta
Grändal, se Hummelbol gd /Se Svartviken vik Hagen torp Korstallen vägskäl
Hagen torp /Se Sveden terräng Hagen lht Kronbergeängen äng
Hagen Saknas /Se Svärlingeholmen udde Hagsättra torp Kråkbacken skog
Hummelbol gd /Se Söderbyholmen udde Hagsätra lht Kullegärdet åkrar
Kulas torp /Se Tjärdalsbacken höjd? Hammarstad torp Kullgärdsbacken berg och skog o. backe
Kvarnbol lht /Se Tobaksudden udde Hammarstad torp /Se Kummelfjäll berg
?Kyrkbyn gd:ar Torpkärret ägonamn Hammarstad torp /Se Kuppängen odling
Källberga gård Torpmossarna mosse Hammarstad lht Kuppängsmossen mosse
Källberga by Transkafteberget berg? Henriksberg lht Kurbacken hagmark
Källberga by Transkaftet terräng Henriksberg lgh Kvarnkärret kärr
Källberga by Transkaftet triangelpunkt Henriksberg lhtr /Se Kvarnängen odling
Kellberga gård Trollesberget berg? Henriksberg lgh Koindreberget berg
Källberga gd /Se Trollmossen mosse? Holmsberg lht Kvisten plats
Källberga gd /Se Tuvgrundet grund Hoffstalund lgh Kvistvreten åker
Källberga Saknas /Se Ubby Långsjön sjö Hovstalund lht Kyrkängsgrundet grund
Lillbol gd /Se Ubby-Långsjön sjö Holmsberg lgh Källbacken backe
Lillbol försv. gd /Se Ubby Långsjön sjö /Se Hummelbol torp Källbackskällan hälsokälla
Lilltjäran gd /Se Ubby-Långsjön sjö Hummelbol gd Källstycket åker
Medevi gård Vadkärret kärr? Hummelbol lht Käringbacken landsvägsbacke
Medevi gd Verkabacken höjd? Hummelbol gård Käringtåmossen mosse
Medevi säteri Ålderkärret kärr Hyddan lht Ladängen äng /Se
Medevi gd Ålderkärrsån å Jan Anders försv. stuga Ladängsmossen mosse
Medevi gd Ålderskogsudden udde Johannelund lht Ladängsmossen mosse /Se
Medevi by Åldertorpmossen mosse Johannelund lgh Landbro åker
Medevi gd Ösbyudden udde Kapellet Saknas Landbroviken vik
Medevi säteri   Karlberg lht Landbroån å
Medevi gd   Karlberg torp Landsvägsgärdet gärde
Medevi gd   Karlberg lht Lastala kärrsträcka
Medevi gd   Karlberg torp /Se Lastdalstaskan kärrsträcka /Se
Medevi gd   Karl-Ers försv. stuga Lejdeströmmen bäck
Medevi gd   Karlslund lgh Lejdet skog
Medevi gd   Karlslund lht Lejdmossen mosse
Medevi gd   Karlsro lgh Lejdvreten åker
Medevi förr ladugård, nu hg /Se   Klockarbostället, se Klockargården boställe Lidmon åker
Medevi gd /Se   Klockarebostället Saknas Lidmoängen åker
Medevi gd /Se   Klockargården boställe Lillandsberget berg
Medevi gd /Se   Knösgården försv. huskvarn Lillslumpen åker
Mjölsta by   Kohindret stuga /Se Lilltegen åker
?Mjölsta by   Komministerbostället, se 1 Granby Saknas Lilltjärakärren kärr
Mjölsta by   Kroksta lht Lilludden udde
Mjölsta by   Kroksta lgh Lillvreten åker
Mjölsta by   Kronberg lht Lindbacksberget kulle
?Mjölsta by   Kronberg torp Lindholmen holme
Mjölsta by   Krusens försvunnit hus Lindmetarberget berg
Mjölsta by   Kråkvilan lht Lorthålsudden udde
Mjölsta by   Kråkvilan lgh Lotbron bro
Mjölsta by   Kulas, se Söderby by Lotterängen mark
Mjölsta by   Kvarnbol torp Lotterängen åkermark
Mjölsta by   Kvarnbol torp /Se Lundbacken åker
Mjölsta by   Kvarnbord lht Lundbackskällan källa
Mjölsta by   Kvisten försv. torp Långsand strand
Mjölsta by   Kyrkbyn gård Långsjön sjö
Mjölsta by /Se   Kyrkbyn gd Långsjön sjö
Mjölsta by /Se   Kvisten torp Långsjön, se Ubby-Långsjön sjö
Mjölsta Saknas /Se   Kyrkbyn bebyggelse Långuddnäbben berg
»myraby», se Mörby gd   Kyrkoherdebostället, se Prästgården boställe Långvreten åker
»mælistom», se Mjölsta Saknas   Kyrkoherdebostället bebyggelse Långängen ängsmark
Mörby gård   Källberga bebyggelse Lögaberget berg
Mörby gård /Se   Källberga gd Lökvreten åker
Mörby gd /Se   Källberga bebyggelse Löten mark
Mörby gård   Källberga bebyggelse Löten mark
Mörby gård   Källberga by Lövhagen hage
Mörby gd   Lansberg lgh Lövsjö sjö
Mörby gård   Lantzberg lht Lövsjön sjö, nu utdikad
Mörby gd   Lejdet torp Lövsjöbron landsvägsbro
Mörby gd /Se   Lejdet lht Lövsjöån å
Mörby gd   Lejdet torp /Se Malmeängen äng
Mörby gd   Lenalund lht Manlösan slåtta
Mörby gård   Lenalund handelslgh Manlösmossen mosse
Mörby gd   Lillbol, se Bolet bebyggelse Masmasvreten åker
Mörby gd /Se   Lillbol förrsv. gård Maspersåkrarna gärden
Mörby gd   Lillhammar torp Medevigärde gärde
Mörby gd   Lillhammar lht Medevigärdet åkerjord
Mörby gd   Lillhamna, se Lillhammar torp Mellangårdsbacken landsvägsbacke
Mörby gd   Lilltjäran gd Mellanholmen holme
Mörby gd   Lilltjäran gård Mellbyhagen hage
Mörby gd   Lindbacken lht Mellbyn åker
Mörby hg   Lindbacken torp Meskärren mark
Mörby gd   Linddal lht Meskärrskroken landsvägskrök
Mörby gd   Linddalen torp Metberget berg
Mörby gd   Ljusdal gård Metsjön sjö
Mörby gd   Ljusdal bebyggelse Metsjön sjö
Mörby gård   Lugnet lht Metsjön sjö
Mörby hg   Lugnet torp Micksvreten åker
Mörby hg   Lugnet lht Milbygärdet gärde
Mörby hg   Lundstugan torp Milbyhagen hage /Se
Mörby gd   Lundstugan lht Mjölnarbro bro
Mörby gd   Luthagen försv. torp Mjölstaskogen skogsmark
Mörby hg   Långudden torp Morsjön damm
Mörby hg   Långudden lht Munkberget berg
Mörby hg   Lövdal lgh Munkhagen mark
Mörby hg   Lövdal lht Myrhagarna hagar
Mörby gd   Mas-Mas försv. stuga Myrkällan källa
Mörby gård (förr slott)   Medevi Saknas Målsjödiket bäck
Mörby hg   Medevi Saknas Målsjön sjö
Mörby hg   Medevi Saknas Målsjön sjö
Mörby hg   Medevi Saknas Mårtensbyröret gränsrör
Mörby hg   Medevi Saknas Mårtenskärren odling, f.d. kärr
Mörby hg   Medevi säteri Mälbyhagen mark
Mörby gd   Mellangården bebyggelse Mörbylöten åkrar
Mörby hg   Mellangården gd Mörbyviken vik
Mörby hg   Mellangården hmd Mörbyviken vik
Mörby gd   Mellangården bebyggelse Mössan kärr
Mörby gård   Mjölsta by Norrbacken backe
Mörby hg   Mjölsta bebyggelse Norrbygrundet grund
Mörby hg   Mjölsta Saknas Norrbyviken vik
Mörby f. slott   Mjölsta Saknas Norrdalsvreten åker
Mörby gd, f. slott   Mjölsta Saknas Norrgärdet åker
Mörby hg   Mjölsta Saknas Norrkjusan kärranta
Mörby gd   Mjölstatorp lht Norrskogen skog
Mörby hg   Mjölstatorpet torp Norrängen odling
Mörby hg   Målsättra, Stora gård Norrängsstenar vägar
Mörby gd   Målsätra bebyggelse Norrängsån å
Mörby hg   Målsättra, Lilla gård Notberget berg
Mörby gd   Målsätra bebyggelse Notesudden udde
Mörby gd   Målsätrarna gdr /Se Notstycket åker
Mörby hg   Mälby Saknas Nybynsbron landsvägsbro
Mörby hg   Mälby bebyggelse Nyckelmossen mosse
Mörby hg   Mälby äga Nyckelmossen mosse
Mörby hg   Mörby bebyggelse Nyckelmossen mosse /Se
Mörby hg   Mörby gd Nygärdet gärde
Mörby hg   Mörby bebyggelse Nykärret blötmark
Mörby gd   Mörby bebyggelse Nykvarnsudden udde
Mörby gd   Mörby bebyggelse Nykvarnsån å
Mörby gd /Se   Mörby herrgård Nykvarnsviken vik
Mörby Saknas /Se   Mörby herrgård /Se Nystugvreten åker
Mörby slott Saknas /Se   Nedergården hmd Nyängen åker
Mörby förr slott, nu gd /Se   Nedergården gård Näsbygärdet åker
Mörby förr gods /Se   Nedergården hmd Näsudden udde
Mörby by /Se   Nedergården gård Näsudden udde
Mörby gods /Se   Norrbyggeby gd Ormbacken backe
Norrbyggeby by /Se   Norrbyggeby eller Visna gård Ormbacken landsvägsbacke
Nybyn gård   Norrgården gd Oxhagen hage
Nyby gd /Se   Norrgården gård i Alby Oxhagen åker
Nyby Saknas /Se   Norrgården gård i Svärlinge Oxhagstycket åker
Näs gd   Norrgården hmd Pellebolsberget berg
Näs gd   Norrgården bebyggelse Pellebolskärret slåtta
Näs gd /Se   Norrgården hmd Pilhagen åker
Pellebol gd   Norrgården gd Piparbacken åkersluttning
Pellebol gd /Se   Norrlund försv. hus Piparen odling /Se
[Riddarängen] Saknas   Norrtorp lht Ploglandet åker
*Riddarängen Saknas   Norrtorp, se Sjöhagen torp Ploglandet åker
Rukan riven stuga /Se   Norruda torp Ploglandet åker
Råby by   Norrudan lht Ploglandet åker
Råby by   Nyborg lht Plöjet åker
Råby by   Nyborg torp Prästkällan källa
Råby by   Nyby gd Prästkällan källa
Råby by   Nybyn gård Renbacken åker
Råby by   Nybytorp, se 1 Vreta Saknas Ribacken gärde
Råby by   Nybytorp bebyggelse Riebacken kulle
Råby gd   Nybytorp eller Vreta avs Rosènsvreten åker
Råby gd   Nydal lht Rumban åker /Se
Råby gd   Nydalen lgh Rumbena åker
Råby gd   Nykvarn gård Ryttarhagen gärde
Råby gd   Nykvarn bebyggelse Råbygärde gärde
Råby gd   Näs, se 2 Fastnäs Saknas Råbyviken vik
Råby gd   Näs gd Rånäsgärdet gärde
Råby by   Näs gård Rånäs» odling mark
Råby by   Näset gd Rännilkärret kärr
Råby by /Se   Näset, se Uggelnäset gård Rännilåkern åker
Råby Saknas /Se   Odenslund torp Rännilåkrarna åker
Råby by /Se   Odenslund lht Rässvreten åker
Råby gd /Se   Olletorp torp /Se Rävberget berg
Rånäs bruksegendom /Se   Pastorsbostället bebyggelse Rävberget berg
Rånäs gd   Pellebol gård Rödstena metställe
Rånäs gd   Pellebol gd Rörudden del av Brännskogen
Rånäs gd   Pellebol gd /Se Rörudden udde
Rånäs hg   Pellpers försv. ställe Sandarn åker
Rånäs gd   Per Ers stuga lht Sandbergsåkrarna gärden
Rånäs hg   Per-Olsvreten odling, f.d. gård Sandviksudden udde
Rånäs gd   Prästgården Saknas Sandvreta åker
Rånäs hg   Prästgården boställe Sjögärdet gärde
Rånäs gd   Renbacken lht Sjökärren åker
Rånäs hg   Renbacken torp Sjökärret kärrmark
Rånäs gård   Renlund torp Sjökärrsån å
Rånäs (förr rättardöme) gd   Renlund lht Sjöstycke åker
Rånäs gd   Riddarängen hmd Sjöstycket åker
Rånäs (förr rättardöme) gd   Riddarängen avs Sjövreten åker
Rånäs (förr rättardöme), gd   Ristorp bebyggelse Sjövreten åker
Rånäs gd   Ristorpet avs Skarpgärdsgrinden grind
Rånäs bruksäg.   Risetorp bebyggelse Skarpgärdet gärde
Rånäs (förr rättardöme), gd   Ristorp torp /Se Skarphagen hagmark
Rånäs (förr rättardöme), gd   Ristorp gd /Se Skarpängen äng
Rånäs gd   Ruinen slottsruin Skatvärnsbacken landsvägsbacke
Rånäs gd   Rukan försv. stuga Skedviken sjö
Rånäs gd   Rukan f.d. stuga /Se Skedviken sjö
Rånäs (förr rättardöme), gd   Rystorp, se 1 Risetorp bebyggelse Skedviken sjö
Rånäs (förr rättardöme), gd   Råby gd Skedviken sjö /Se
Rånäs gd   Råby by Skrockkällan källa
Rånäs (förr rättardöme), gd   Råby bebyggelse Skräddarberget berg
Rånäs gd   Råby bebyggelse Skräddarbofly skogsmark
Rånäs gd   Råbylund lht Skräddarbolgodagan skogstrakt
Rånäs bruk stångjärnverk   Råbylund, se Råbytorp gård Skurberget berg
Rånäs hg /Se   Råbylund gd /Se Skurbritteberget, se Skurberget berg
Rånäs förr säteri, nu gd /Se   Råbytorp eller Råbylund bebyggelse Skurn skog
Rånäs gd /Se   Råbytorp bebyggelse Skvalskuran dike
Rånäs bruk Saknas /Se   Råda Saknas /Se Skvalskuran bäck
Rånäs gods /Se   Rånäs herrgård Skyttelstenen sten
Rånäs bruksegendom /Se   Rånäs herrgård, bruksgård Slitmossen mossmark
Rånäs kvarn Saknas   Rånäs säteri med nedlagt järnbruk Slottsvreten åker
Rånäs mola förr kvarn   Rånäs Saknas Slätten åker
Rånäs mola förr kvarn   Rånäs Saknas Smedskärret kärr /Se
Rånäs mola förr kvarn   Rånäs herrgård Smedviken vik
Rånäs Mola kvarn   Rånäs järnvägsstation Saknas Smensbacken bergskulle
Rånäs rättaredöme rd   Sanda torp Smidammen damm
Sankt Eriks hemman hg /Se   Sanden lht Smigrundet grund
Skarpvärn gd /Se   Sanddal lgh Smihagen hage
Skarpvärn gd /Se   Sandal lht Smivreten åker
Skräddarbol lgh /Se   Sjöhagen lht Smivreten åker
Skräddarbord tp /Se   Sjöhagen eller Norrtorp torp Smivreten åker
Storbol gd /Se   Skarpvärn gård Smivreten gärde
Storbol gd /Se   Skarpvärn gd Smältartegen teg
Storbol gd /Se   Skattvärn, jfr Skarpvärn gd Sprängelan åker
Storbol Saknas /Se   Skräddabol torp Sprängelan åker
Stortjäran gd /Se   Skräddarbord torp /Se Spökabacken landsvägsbacke
Svartsätra gd   Slottet = Mörby slottsruin Saknas Stallvreten åker
Svartsättra gd /Se   Snickartorp gd /Se Stenbrottet hagmark
*Svetlingi Saknas   Soldattorpet lht Stenkaren grund
?Svärlinge by /Se   Soldattorp Saknas Stenkvarn kvarn
Svärlinge by   Soldattorpet lht Storkängen odling
Svärlinge hg   Soldattorpet lht Storberget berg
Svärlinge by   Soldattorpet lht Storberget berg
Svärlinge by   Soldattorpet lht Storgärdet gärde
Svärlinge by   Stenhagen lht Storgärdet gärde
Svärlinge by /Se   Stenhagen torp Storholmen kulle
Svärlinge by /Se   Stenhammar lht Storholmen holme
Svärlinge by /Se   Storbol gd Storholmen holme
Svärlinge by /Se   Storbol torp Storkärr mark
Söderby gård   Storhammar lht Stormossen mosse
Söderby gård   Storhammar torp Storslumpen åker
Söderby gd   Stortjäran by Storsveden åker
Söderby gd   Stortjäran gd Storudden udde
Söderby by   Stortjäran bebyggelse Storvitmossen mosse
Söderby gd   Stortjäran gd Strömmen å
Söderby gd   Stortjäran bebyggelse Sundetberget berg
Söderby gd   Svartsättra gård Svalberget udde
Söderby gd   Svartsätra gd Svalbergsgrundet grund
Söderby by   Svartsätra gd /Se Svarta grind försv. grind, vägskäl
?Söderby by   Svartsätra gd /Se Svarta grindarna plats
Söderby by   Svartsättra, Lilla gård Svartkärrsmossen mosse
Söderby gd   Svartsätra bebyggelse Svartkärret åker
Söderby by   Svartsättra, Stora gård Svartkärret kärrmark
Söderby by   Sveden torp Svartkärret kärrmark
Söderby by   Sveden lht Svartmossen åkerjord
Söderby by   Svedtorp, se Sveden torp Svartsättrasjön sjö
Söderby by   Svenborg lgh Svartviken vik
Söderby by   Svenborg lht Svartåkrarna åker
Söderby by   Svärlinge Saknas Sveden åker
Söderby by   Svärlinge by Svia skog
Söderby by   Svärlinge gd Svian avverkad skogsmosse /Se
Söderby by   Svärlinge gd Svilandet hage
Söderby by   Svärlinge gd Svilandet åker
Söderbyggeby gd   Svärlings lht Svilandet hage
Söderbyggeby by /Se   Söderby gd Svinbacken åker
Täby gd /Se   Söderby eller Kulas nedlagd by Svärlingeholmen udde
?Ubby by   Söderby eller Kulas by Svärlingeskogen skog
Ubby by   Söderby bebyggelse Svöden åker
Ubby by   Söderby bebyggelse Söderbygärde åker
Ubby by   Söderby bebyggelse Söderbygärdet gärde
Ubby by   Söderbyggeby eller Tyskgården gård Söderbyholmen holme
Ubby by   Söderbyggeby bebyggelse Söderbyängen åker
Ubby by   Söderby soldattorp lht Söderbyängsbacken landsvägsbacke
Ubby by   Söderbytorp, se 1 Söderby Saknas Södervreta åker
Ubby by   Södergården gd Södervreten åker
Ubby by   Södergården bebyggelse Sörssjön, se Sörsviken vik
Ubby by   Södergården gd Sörsviken vik
Ubby by   Södergården gård Tegelugnsvreten odling
Ubby by   Södergården hmd Tjusen äng och odling
Ubby by   Södergården bebyggelse Tjusen odling /Se
Ubby by /Se   Tegelbruk lht Tjäraskogen skogstrakt
Ubby Saknas /Se   Tjäran gd Tjäraskogen skog /Se
Ubby by /Se   Tjäran by Tjäraskogen Saknas /Se
Uggelnäs by /Se   Tjäran gd /Se Tjärdalen mark
Uggelnäs by /Se   Tjäran gdar /Se Tjärdalsåkrarna gärden
Uggelnäs Saknas /Se   Tysgården bebyggelse Tobaksudden udde
Uggelnäs, se Näs gd /Se   Tyskgården, se Söderbyggeby gård Tomthagen hage
*Wxsn Saknas   Tyskgården gd /Se Torpkärret kärr
Varleda gård   Teby torp Torpmossarna mosse
Varleda gård   Täby gd Transkaftet kärremsa
Varleda gd   Ubby by Transkaftsberget berg
Varleda gd   Ubby by /Se Trollmossen mosse
Varleda gd   Ubby gd Trolluddsberget berg
Vreta gd   Ubby bebyggelse Träsket åker
Ålderskogen torp   Ubby bebyggelse Träskkärrsholmen holme
Äspenbol gd /Se   Ubby bebyggelse Trätjärsholmen holme
Ösby by   Ubbytorp lht Tullportsbacken landsvägsbacke
Ösby by   Ubbytorpet torp Tuvgrundet grund
Ösby by   Uggelnäs bebyggelse Tärnholmen holme
Ösby by /Se   Uggelnäset eller Näset gård Ubby långsjön sjö /Se
Ösby by /Se   Uggelnäset eller Näset bebyggelse Ubby-Långsjön sjö
Ösby Saknas /Se   Uggeltorp gd Ubby långsjön sjö
Öster Ängby by /Se   Uggeltorp torp /Se Uddarna skog
    Uggeltorpet torp Uddvreten åker
    Vackeberga, se Bergshamra lgh Uttran sjö /Se
    Vackeberga lht Uttran sjö /Se
    Vadestaden lhtr Vadkärren kärrmark
    Vadet gratialhemman Vintervägsmossen mosse
    Vadet gratialhemman Visenängen äng
    Vadet lht Vitmossen mosse
    Vadet lht Vreten åker
    Varleda bebyggelse Väderkvarnsberget berg
    Varleda gård Värkasundet mark
    Varledatorpet torp Västervreten gärde
    Varledatorp gd Västgötatorpstycket åker
    Visna, se Norrbyggeby gård Åbalken gångväg
    Visnarne del av sn /Se Ålderbofly skogsmark
    Visnande rote Ålderbrovreten åker
    Visnarne skola lht Ålderbroån å
    Vreta bebyggelse Ålderkärret kärr
    Vreta Saknas Ålderskogsbacken landsvägsbacke
    Vreta torp /Se Ålderskogsudden udde
    Vreta, se Nybytorp avs Ålderkärrsån å
    Västergården gård Äspebolsholmen holme
    Västergården, se 3 Svärlinge Saknas Örnsbron bro
    Västergården gård Örsängen åker
    Västergården hmd Örängen äng
    Västertorp torp Örängen äng /Se
    Västertorp torp Ösbyudden udde
    Västgötatorp torp  
    Västgöta torp lht  
    Vösjötorp torp  
    Vösjötorp torp /Se  
    Ålderbäcken lht  
    Ålderskogen lht /Se  
    Ålderskogen lht  
    Ålderskogen torp  
    Åldertorp lht /Se  
    Åldertorp lht  
    Åldertorpet torp  
    Ångsåg Saknas  
    Äspebol bebyggelse  
    Äspebol gård  
    Äspenbol gd /Se  
    Äspenbol gård  
    Ösby by  
    Ösby gård  
    Ösby bebyggelse  
    Ösby bebyggelse  
    Östanberga gd  
    Östanberga bebyggelse  
    Östergården hmd  
    Östergården gård  
    Österängby bebyggelse  
    Österängby gård  
    Österängby gd /Se  
    Österängby gd /Se  
    Österängen gård  

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.