ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Husby-Lyhundra socken : Lyhundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 270 Naturnamn : 67 Bebyggelsenamn : 244 Naturnamn : 34
Husby-Lyhundra sn *Addsjön ?sjö Husby-Lyhundra sn Naturnamn i Husby sn Saknas
Husby-Lyhundra sn Bredmossen mosse? Husby-Sjuhundra sn Nummerförteckning förteckning
Husby-Lyhundra sn Byleängen ägomark Bebyggelsenamn i Husby sn Saknas Ekbacken backe med gravfält
Husby-Lyhundra sn *Djursta backe Saknas Husby-Lyhundra sn Fikbäcken göl
Husby-Lyhundra sn Ekbacken höjd Husby-Lyhundra sn Gölarna åutvidgning
Husby-Lyhundra socken Ekbacken höjd? Husby karar inbyggarbeteckning Hammaren skogsbacke
Husby-Lyhundra socken Fasanfjället terräng Annelund lgh Hundsjön sjö
Husby-Lyhundra socken Fråskärret ägomark Annelund lht Hundsjön sjö
Husby-Lyhundra socken Fröängsbacken höjd Asphagen lgh Husbyån å
Husby-Lyhundra socken *Gnesingsråna råmärke Asplund torp Husbyån å
Husby-Lyhundra sn *Groprå råmärke Asplund lgh Knogensbacken landsvägsbacke
Husby-Lyhundra sn Hammarbacken höjd? Asplund lht, f.d. fåtsmanstorp Kvarnbacken höjd
Husby-Lyhundra sn Hundsjön sjö Asplund lht Lillån å
Husby-Lyhundra socken Hundsjön sjö Backars gård Lommaren sjö
Husby-Lyhundra socken Husbybro bro Backas hmd Lommaren sjö
Husby-Lyhundra sn *Husby sjö ?sjö Bakluret riven stuga Lommaren sjö
Husby-Lyhundra sn Husbyån å Beatelund tp Lommarändan del av Lommen
Husby-Lyhundra sn Knogensbacken höjd? Beatelund torp Oppsjön sjö
Husby-Lyhundra sn *Knärå råmärke Berga lgh Osen åutlopp
Husby-Lyhundra sn Kolängen ägomark Berga lht Rönnängen ängsskifte
Husby-Lyhundra sn /Se Kusbacken backe? Bergslund, se Bergsund Saknas Rönnängen odling
Husby sn Kvarnbacken terräng Bergslund, se Bergssund lgh Signalberget höjd
Husby (numera Husby-Lyhundra) sn *Kvarnkärrs rå råmärke Bergssund lgh Signalberget berg med triangelpunkt
Husby sn Lommaren vik Bergsund lht Sjukyrksberget höjd
Husby förr kronogods, nu by Lommaren sjö Betania baptistkapell Slaktaren sjö
Husby socken sn Lommaren sjö Betania lht Slaktaren sjö
Husby-Lyhundra sn Lommaren sjö Björklund lgh Slaktaren sjö
Husby-Lyhundra sn Lommaren sjö /Se Björnhålet lgh Slätmossen ängsskifte
Husby-Lyhundra sn Lommaren sjö Björnhålet hmd Slätmossen mosse
Husby-Lyhundra sn /Se Lommaren sjö Bränndalen, se Asplund Saknas Tarvsjön sjö
Husby-Lyhundra sn Lommaren sjö /Se Brötslund torp Tarvsjön sjö
Husby-Lyhundra sn Lommaren sjö /Se Brötslund torp Vantungeberget eller Sjukyrksberget höjd
Husby-Lyhundra sn Lommaren sjö /Se Byle försv. gd Vantungeborg Saknas
Husby-Lyhundra sn Lugnet terräng? Byle gård Åmunnen, se Osen Saknas
Husaby-Lyhundra sn Lustigkulle höjd? Byle bebyggelse  
Husby-Lyhundra sn Långrudan ägomark Båtsmanstorpet lht  
Husby-Lyhundra sn Långrudan ägomark Dillingby by  
Husby-Lyhundra sn *Mosserån råmärke Dillingby by  
Husby-Lyhundra sn Nyrån råmärke Dillingby Saknas  
Husby-Lyhundra sn Nyängen ägomark Dragontorpet torp  
Husby-Lyhundra sn *Opsätu rå råmärke Eklund lgh  
Husby-Lyhundra sn Osen sankmark? Eklund lht  
Husby-Lyhundra sn *Penningby äng Saknas Eneby lgh  
Husby-Lyhundra sn Rysskällan ägomark Eneborg lht  
Husby-Lyhundra sn Simskärret kärr Erik-Ols gård  
Husby-Lyhundra sn Sjukyrksberget berg? Eriksdal lgh  
Husby-Lyhundra sn Slaktaren sjö Eriksdal lhtr  
Husby-Lyhundra sn Slaktaren sjö /Se Erikslund lgh  
Husby-Lyhundra sn Slaktaren sjö Erikslund lht  
Husby-Lyhundra sn Slaktaren sjö /Se Fiket riven stuga  
Husby-Lyhundra sn /Se Slaktaren sjö /Se Futtebo, se Norrgården bebyggelse  
Husby-Lyhundra sn /Se Slätmossen mosse? Granlund torp  
Husby-Lyhundra sn Smedsgärdet ägomark Granlund lht  
Husby-Lyhundra sn Storgårdshägnaden terräng Granlund lgh  
Husby-Lyhundra sn /Se Storängen ägomark Granlund lht  
Husby-Lyhundra sn /Se Sundsta triangelpunkt Grindstugan lgh  
Husby-Lyhundra sn /Se *Svanshav Saknas Grindstugan lht  
Husby-Lyhundra sn /Se *Svanshavs kärr Saknas Gustavslund avs  
Husby-Lyhundra sn /Se *Svanshavs östra laggs rå råmärke Gustavslund lht  
Husby-Lyhundra sn /Se *Svanshavs östra laggs rå råmärke Haga lgh  
Husby-Lyhundra sn /Se Tarvsjön sjö Haga lht  
Husby-Lyhundra sn /Se Torsborg ägomark? Hammarbacken lgh  
Husby-Lyhundra kyrka kyrka /Se *Trudings tä Hammarbacken lht, f.d. dragontorp  
Husby-Lyhundra kyrka kyrka /Se Trulsen terräng Hammaren, se Hammartorpet torp  
Husby-Lyhundra kyrka kyrka /Se Tädalskärret ägomark Hammaren lht  
Husby-Skederid Saknas *Tämun Saknas Hammartorpet, se Hammaren Saknas  
Husby-Skederö, se Husby-Lyhundra sn Västermon ägomark Hammartorpet torp  
[Berby] Saknas   Husby by  
»berby» beb.   Husby Saknas  
»berby» beb.   Husby-Storskederid, se Husby-Sjuhundra sn  
Brödlösa gd? /Se   Hästhagen lgh  
Byle gd   Hästhagen lht  
Byle gd /Se   Johannesberg lgh  
Dillingeby by   Johannesberg lht  
Dillingby by   Johannesberg lgh  
Dillingby by   Joahnnesberg lht  
Dillingby gd /Se   Johannesdal lht  
*Dromby by   Karlberg lgh  
Dromby by /Se   Karlberg lht  
»husaby» , se Husby-Lyhundra sn   Kilen lgh  
Husby förr kronogods, nu by /Se   Kilen lht  
Husby by   Kilen lgh  
Husby-Lyhundra förr kronogods, nu by   Kilen lht  
Husby förr kronogods, nu by /Se   Klockarbostället Saknas  
Husby by   Klockargården hus  
?Husbyby by   Klockargården Saknas  
Husby by   Komministergården bebyggelse  
Husby by   Kovreten lht  
Husby by   Kristineberg lht  
Husby by   Krongården bebyggelse  
Husby by   Krontorpet f.d. dragontorp  
Husby by   Krontorp torp  
Husby by   Kullen lgh  
Husby by   Kullen lht  
Husby by /Se   Kvarnstugan lgh  
Husby by   Kyrkoherdebostället bebyggelse  
?Husby förr kronogods, nu by /Se   Kyrkoherdebostället bebyggelse  
Husby by /Se   Kyttan lht  
*Husbytorp Saknas   Libby Västra bebyggelse  
Klockaregården gd /Se   Libby, Västra o. Östra byar  
*Kungshusby Saknas   Libby, Västra by  
Libby,Västra o. Östra byar   Libby, Västra by  
Libby by   Libby Östra bebyggelse  
Libby, Västra by   Libby, Östra by  
Libby by   Libby, Östra by  
Libby, Östra o. Västra byar   Libbylund lht  
Libby by   Lindberga lgh  
Libby, Västra o. Östra byar   Lindberga lht  
Libby, Västra o. Östra byar   Lissprästgården, se Komministergården bebyggelse  
Libby, Västra o. Östra byar   Lugnet torp  
Libby by /Se   Lugnet lht  
Libby by /Se   Löten hemmansdelar  
Pinningaby by   Lövhamra lgh  
Penningby by   Lövhamra lht  
Penningby by   Malmen lgh  
Penningby by   Malmen lht  
Penningby by   Marielund lgh  
Penningby by   Marielund lht  
Penningby by   Nedergården gård  
Penningby by   Niklases gård  
Penningby by   Norrgården gård  
Penningby by   Norrgården f.d. kungsgård  
Penningby by   Norrtorp f.d. dragontorp  
Penningby by   Norsidan del av sn  
Penningby by   Nybygget lgh  
Penningby by   Nybygget lht  
Penningby by   Nybygget lht  
Penningby by   Nybyn gd  
Penningby by   Nybyn gård  
Penningby by /Se   Nybyn bebyggelse  
Penningby by /Se   Nydal torp  
Penningby by /Se   Nydal tp  
Penningby by /Se   Nästgården gård  
Penningby by /Se   Nästgården hmd  
Ramsö, se Rinnsjö by   Oppstuga gård  
Remsö, se Rinnsjö by   Oppstugan hmd  
Rimsjö by   Penningby by  
Rimsjö by   Penningby by  
Rimsjö by   Penningby Saknas  
Rimsjö by   Prästgården, se Kyrkoherdebostället Saknas  
Rimsjö by   Prästgården, se Kyrkoherdebostället Saknas  
Rimsjö by   Prästgården bebyggelse  
Rimsjö by   Puttebo riven stuga  
Rimsjö by   Rimsjö by  
Rimsjö by   Rimsjö by  
Rimsjö by   Rimsjö Saknas  
Rimsjö by   Rosendal lgh  
Rimsjö by /Se   Rosendal lht  
Rimsjö by /Se   Rosenlund lgh  
Rimsjö by /Se   Rosenlund lht  
Rimsjö Saknas /Se   Rösa by  
Romsö, se Rimsjö by   Rösa by  
Rösa by   Rösa Saknas  
Simlom by   Simlom by  
Simlom by   Simlom by  
Simlom by   Simlom Saknas  
Simlom by   Skogshill lgh  
Simlom by   Skogshill lht  
Simlom by   Skogstorpet torp  
Simlom by /Se   Skogstorpet lht  
Stjärnsund, se Sundsta, Östra gd /Se   Skräddarns lgh  
Sundsta by   Snåltäppan hmd  
?Sundsta by   Sofiero lgh  
Sundsta by   Sofiero lht  
Sundsta, Östra by   Solhem lgh  
Sundsta, Östra by   Solhem lht  
Sundsta, Östra gd   Solhem lgh  
Sundsta by   Solhem lht  
Sundsta ?by   Stenbacken lht  
Sundsta, Västra säteri   Stenbacken lgh  
Sundsta, Östra by   Stjärnsund hmd  
Sundsta by /Se   Stjärnsund torp  
Sundsta, Östra gd /Se   Strömboda lgh  
Sundsta by /Se   Strömboda lht  
Sundsta by /Se   Stugan lgh  
Sundsta, Västra hg /Se   Stugan lht  
Sundsta gd /Se   Sundsta gd  
Sundsta Saknas /Se   Sundsta Västra bebyggelse  
Sundsta by /Se   Sundsta, Västra säteri  
?Synninge, Östra by   Sundsta, Västra bebyggelse  
Syninge by   Sundsta Östra bebyggelse  
Syninge, Östra by   Syninge, Östra by  
Sunninge, Östra by   Sundsta, Östra by  
Synninge, Östra by   Sundsta, Östra Saknas  
Syninge by   Syninge Östra bebyggelse  
Syninge samh. /Se   Syninge, Östra by  
Syninge by /Se   Synninge, Östra Saknas  
Sätra by   Syninge järnvägsstation  
Sätra by   Syninge station järnvägsstation  
Sätra by   Sättra by  
Sätra by   Sätra Saknas  
Sättra by   Sättra by  
Sätra by   Sättralund lgh  
Sätra by   Sättralund lht  
Sättra by   Sätuna by  
Sätra by   Sätuna by  
Sätra by   Sätuna Saknas  
Sätra by   Södergården hmd  
Sättra by   Södergården gård  
Sättra by   Söderlund lgh  
Sättra by   Söderlund lht  
Sätra by   Södra sidan del av sn  
Sätra by   Torsborg lht  
Sätra by   Torslunda by  
Sätra by /Se   Torslunda by  
Sätuna by   Torslunda Saknas  
Sätuna by   Torvalla by  
Sätuna by   Torvalla Saknas  
Sätuna by   Torvalla by  
?Sätuna by   Torvalla by  
Sätuna by   Tylan lht  
Sätuna by   Tytan torp  
Sätuna by   Täby by  
Sätuna by   Täby by  
Sätuna by   Täby Saknas  
Sätuna by /Se   Täbyberg bebyggelse  
Sätuna by /Se   Täbyberg lht  
Sätuna by /Se   Täbylund lgh  
Sätuna by /Se   Täbylund lht  
Sätuna by /Se   Täppan gd  
Sätuna by /Se   Täppan gård  
Torslunda by   Täppan tp  
Torslunda by   Ulvriset f.d. trumslagarbost.  
Torslunda by   Vallby by  
Torslunda by   Vallby by  
Torslunda by   Vallby Saknas  
Torslunda by /Se   Vallbyberg lgh  
Torvalla by   Vallbyberg lht  
Torvalla by   Vallbylund lgh  
Torfvalla by   Vallbylund hmd  
Torrvalla by   Vantunge by  
Torvalla by   Vantunge by  
Torvalla by   Vantunge Saknas  
Torvalla by   Vilan lht  
Torrvalla by /Se   Västergården bebyggelse  
Täby by   Västergården hmd  
Täby by   Västergården gård  
Täby by   Västertorp torp  
Täby by   Västertorpet tp  
Täby by   Ådalen lgh  
Täby by   Ådalen lht  
Täby by   Östergården bebyggelse  
Täby by   Östergården hmd  
Täby by   Östergården gård  
Täby by      
Täby by      
Täby by /Se      
Täby by /Se      
Täppan gd      
Ulvriset f.d. trumslagarbost. /Se      
?Vallby utjord      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by /Se      
Vantunge by      
Vantunge by      
Vantunge by      
Vantunge by      
Vantunge by      
Vantunge by /Se      
Vantunge by /Se      
Vantunge by /Se      
Vantunge by /Se      
*Østfønungi Saknas      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.