ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skederids socken : Sjuhundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 228 Naturnamn : 135 Bebyggelsenamn : 145 Naturnamn : 32
Skederid sn Addarn sjö Skederid sn Addaren sjö
Skederid sn Addarn sjö Skederid sn Addaren sjö /Se
Skederid socken Addaren sjö Skederids sn Addan sjö /Se
Skederid socken Addarn sjö Skederid sn /Se Angarn sjö
Skederid sn Addarn sjö /Se Skederid sn /Se Balkensån å
Skederid sn Addaren sjö /Se Skederid män inbyggarbeteckning Björken sjö
Skederid sn Addar(e)n sjö /Se Adamsberg torp Björken sjö /Se
Skederid sn Addan sjö /Se Alhagen lgh Björken sjö /Se
Skederid sn /Se Addaren sjö /Se Andersberg lgh Finstaån eller Kapellängsån å
Skederid sn Addaren sjö /Se Andersås, se Stordalen torp Gransjön, Stora sjö
Skederid sn Addarn sjö /Se Asplund torp Gullungesjön sjö
Skederid sn Addesjön sjö /Se Backa gård Gullungesjön sjö /Se
Skederid sn Adsiön, se Addarn sjö Backen lgh Gullungeån å
Skederid sn Angarn sjö Berga torp Hamnbrinken bergshöjd
Skederid sn Angarn sjö Bergsängen bebyggelse Huvan sjö
Skederid sn Angarn sjö /Se Bergsängen avs Huvan sjö /Se
Skederid sn Angarn sjö /Se Björkboda gård Huvan sjö /Se
Skederid sn Balkensån å Björkholmen gård Huven, se Syninge-Huvan sjö
Skederid sn Berga terräng Björklund torp Kapellängsån, se Finstaån å
Skederid sn Birgittas grotta grotta /Se Björknäs torp Komötet eller Komötvreten gärde
Skederid sn Birgittas grotta grotta Björnborg gård Kylbron bro
Skederid sn Björkarn sjö /Se Björndalen torp Ledingeån å
Skederid sn Björken sjö /Se Boda by Malmsåsen höjd
Skederid sn Björken sjö /Se Boda torp Rudungen sjö
Skederid sn /Se Björkarn sjö Bygget torp Slaktaren sjö
Skederid sn /Se Björkarn, se Björken sjö Darsgärde bebyggelse Slinkinsgärdet gärde
Skederid sn /Se Björken sjö Darsgärde by Storängsån å
Skederid sn /Se Björken sjö /Se Ekhamra torp Syninge-Huvan sjö
Skederids socken socken /Se Björken sjö /Se Erikslund lgh Tjuvhålsbacken höjd
Skederids socken Saknas /Se Björndalsbergen berg? Erikslund torp Varghålet öppen plats
Skederid sn /Se Björnmossen mosse Falltorpen torp Viren sjö
Skederid sn /Se Bodaängen ägomark Finsta, Gamla, se Finsta, Övre säteri Vretaån å
Skederid sn /Se Bredängen ägomark Finsta, Nedre gård  
Skederid sn /Se Bullerkällan ägomark Finsta, Nya, se Finsta, Nedre gård  
Skederid sn /Se Dalkärret ägomark Finsta, Övre säteri  
Skederid sn /Se Dalkärret ägomark Finstaborg lgh  
Skederid sn /Se Gammalbyberg triangelpunkt Finstalund lgh  
Skederid sn /Se Grandalen terräng Fridhem lgh  
Skederid sn /Se Gransjön, Stora sjö /Se Fridhem lgh  
Skederid sn /Se Guldstensberget, se Gårdstensberget berg Frihamra by  
Skederid sn /Se Gullungesjön förr sjö /Se Gammelbyn gård  
Skederid sn /Se Gullungesjön sjö Gammelbyn gd /Se  
Skederid sn /Se Gullungesjön sjö Getingbol torp  
Skederid sn /Se Gullungesjön sjö /Se Grandalen, se Granlund torp  
Skederid sn /Se Gullungesjön uttorkad sjö /Se Granlund torp  
Skederid sn /Se Gårdstensberget berg Gullboda lgh  
Skederid sn /Se Hamnbrinken terräng Gullunge gård  
Skederid sn /Se Hummermora ägomark Gullunge gdr /Se  
Skederid sn /Se Hundmalmen terräng Gustavsborg lgh  
Skederid sn /Se Husbyån å Haga torp  
Skederid sn /Se Husmansmossen mosse Hagalund torp  
Skederid sn /Se Huvan sjö /Se Hagen torp  
Skederid sn /Se Huvan sjö Hamra torp  
Skederid sn /Se Huvan sjö Harkrankboda eller Storängen gård  
Skederid sn /Se Huvan sjö /Se Henkan, se Lunda torp  
Skederid sn /Se Huvan sjöar /Se Hildesborg lgh  
Skederid sn /Se Hästhagen terräng Huvboda, se Malmlund torp  
Skederid sn /Se Hökängen ägomark Huvåborg avs  
Skederids kyrka kyrka /Se Igelbäcken ägomark Högmalmen lgh  
Skederids kyrka kyrka /Se Jansberg berg? Ingmundby gård  
Husby Skederö socken Jägarvreten terräng Ingmundberg gd /Se  
Skederö, se Husby Skederö Saknas Kallödalen terräng Jansberg torp  
Björkboda gd /Se Kallödalen terräng Johanneslund lgh  
Björkholmen gd Kallögärdet ägomark Kallö gård  
Boda gd Karlsboda ägomark? Kallö gd /Se  
Boda gd Karl-Perskärret ägomark Karlberg torp  
Boda gd Kranken ägomark Karlsboda torp  
Boda Saknas /Se Kranksundet ägomark Karlsborg lgh  
Darsgärde by /Se Kylbron bro Karlshäll torp  
Darsgärde by Lillskogen skog Karlslund lgh  
Darsgärde by Lingonbol terräng Karlsro lgh  
Darsgärde by Lövhagen ägomark Katrinedal ägor  
Darsgärde by Malmen terräng Kilen lgh  
Darsgärdet by Malmen terräng Kolboda torp  
?Darsgärdet by Mansmyra myrmark? Kronberg torp  
Darsgärdet by Mora ägomark Kull lgh  
Darsgärdet by Mörkmora ägomark Kärrtorp torp  
Darsgärdet by Möängen ägomark Ledinge bergsäng, se 1 Bergsängen Saknas  
Darsgärdet by Nytorpskärret ägomark Ledinge, Västra by  
Darsgärdet by /Se Oxhagen terräng Ledinge Östra bebyggelse  
Darsgärde by /Se Radan ägomark Ledinge, Östra by  
Darsgärde by /Se Rudungen sjö Lillstugan torp  
Fansta samh. Rudungen sjö /Se Linde lgh  
Finsta hg Rudungen sjö Lindeslund torp  
Finsta hg Rudungen sjö /Se Lingonbol torp  
Finsta hg Rudängen ägomark Lunda torp  
Finsta herregård Ryan ägomark Malmby, se Sågartorp avs  
Finsta herreg. Salmunge Stenen runsten /Se Malmlund torp  
?Finsta samh. /Se *Salmungestenen runsten /Se Malmlund torp  
?Finsta samh. /Se Sankta Britas grotta Saknas /Se Mansmyra torp  
?Finsta hg Sibirien terräng Margretelund torp  
Finsta samh. Signalberget berg? Mariedal torp  
Finsta hg »silu» (i silu) natn? /Se Mälby gård  
?Finnsta hgd »silu:nur» ( i silu:nur) natn? /Se Norrby by  
Finsta herrg. Sjudarvreten öppen terräng Norrbylund gård  
Finsta hg Sjöhagen sankmark? Norrtjära gård  
Finsta samhälle, förr hg Skarndalen ägomark Nybygget torp  
?Finsta hgd Skarpängen ägomark Nybylund torp  
Finsta hg Skederömalmar terräng /Se Nybyn gård  
Finsta säteri /Se Skeviken sjö /Se Nystugan avs.  
?Finsta hg Slaktaren sjö Nytorpet torp  
Finsta, Övre hg Slaktaren sjö /Se Oskarslund lgh  
?Finsta hg Slaktaren sjö Oxhagen torp  
Finsta samh. /Se Slaktaren sjö /Se Rilanda by  
Finsta hg Slaktaren sjö /Se Rödjan gård  
Finsta hg /Se Storkärret ägomark Rödjan torp  
Finsta hg /Se *Storrån råmärke Salmunge by  
Finsta hg /Se Storängen ägomark Salmunge gd /Se  
Finsta hg /Se Storängen ägomark Sandgropen torp  
Finsta samh. /Se Svartkärret ägomark Simlunda by  
Finsta hg /Se Svartstubben terräng Skedersby by  
Finsta gd /Se *Synaren äng /Se Slinkin riven stuga, förr krog  
Finsta säteri egendom /Se Syningekusarna ägomark Solhem lgh  
Frihamra by Syningen sjö /Se Solhem lgh  
Frihamra by Syningen sjö /Se Stengryt torp  
Frihamra by Söderlund ägomark Storbacken torp  
Frihamra by /Se Söderängen ägomark Stordalen torp  
Gullunge gård Tallensvreten ägomark Storängen, se Harkrankboda gård  
Gullunge by Tingsvreten ägomark Svialund? torp /Se  
Gullunge by Tjyvhålsbacken terräng Synninge, se 3-5 Syninge Västra Saknas  
Gullunge by Tuttboda triangelpunkt Syninge Västra bebyggelse  
Gullunge by Täppström terräng? Synninge, Västra by  
Gullunge gd Vagndalen terräng Sågartorp eller Malmby avs  
Gullinge by /Se Valborgsmässbacken backe /Se Sågen torp  
Gullunge gd /Se Valborgsmässberget höjd Söderlund torp  
Gullunge by /Se Virasjön, se Viren sjö /Se Söderskog lgh  
Gullinge gd /Se Viren sjö /Se Södertjära gård  
Gullunge by /Se Viren sjö /Se Torkan lgh  
Gullunge torp beb. /Se Viren sjö Torsborg lgh  
?Husby Skederid f. kungsby Vitbergen berg Tuttboda gård  
*Husby-Skederid f.d. kungsgård /Se Vretaån å Täppström lgh  
*Husby Saknas Värmlandsgärdet ägomark Tövalite, se Åby gård  
Kallö gård Västerängen ägomark Tóvalitet stuga  
Kallö by Åkärret ägomark Tövalitet gd /Se  
?Kallö gd Östmarken ägomark Ulvriset gård  
*Karreby Saknas   Underskog torp  
Kolla kvarn, se Kallö by   Vagndalen torp  
Kronberg torp   Vreta gård  
Ledinge by   Vreta, Västra gård  
Ledinge by   Västerboda torp  
Ledinge by   Åby gård  
?Ledinge by   Ådalen torp  
Ledinge by   Ösby by  
Ledinge, Västra by   Ösbylund torp  
Ledinge, Västra o. Östra byar   Österledinge gd /Se  
?Ledinge by      
Ledinge, Västra el. Östra by      
Ledinge, Östra by      
?Ledinge, Östra el. Västra byar      
Ledinge, Västra el. Östra byar      
Ledinge, Västra el. Östra byar      
Ledinge, Östra by      
Ledinge, Västra gd      
Ledinge, Väster- o. Öster- byar /Se      
Mariedal torp      
Mälby, se även Fasterna, Rimbo o. Rö sn by      
?Mälby by      
Mälby gd      
Mälby gd      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by /Se      
Norrtjära gd /Se      
Passle beb. /Se      
Rilanda by      
Rilanda by      
Rilanda by      
Rilanda by      
Rilanda by      
Salmunge by      
Salmunge gd      
Salmunge by      
Salmunge by      
Salmunge by /Se      
Salmunge by /Se      
Salmunge gd /Se      
Salmungw Saknas /Se      
*Sankta Birgittas kapell förr kapell /Se      
»silu» (i silu) bebn? /Se      
»silu:nur» (i silu:nur) bebn? /Se      
Simesunda, se Simlunda gd      
Simlunda gård      
Simlunda gd      
Simlunda gd      
Simlunda gård      
?Simlunda gård      
Simlunda gd      
Simlunda gd      
Simlunda gd      
Simlunda gd      
Simlunda by      
Simlunda by      
Simlunda by      
Simlunda by      
Simlunda by      
Simlunda gd      
Simlunda gd /Se      
Skederids kyrka kyrka /Se      
Skederids kyrka kyrka /Se      
Skedersby by /Se      
Skedersby kyrkby /Se      
Skedersby gd /Se      
Syninge herrg.      
?Synninge by      
Syninge by      
Synninge by      
Synninge, Västra by      
Syninge (Väster-) by /Se      
Synninge by /Se      
Södertjäran Saknas /Se      
Södertjära gd /Se      
»sømnelwnda», se Simlunda Saknas      
?Norrtjära o. Södertjära byar      
Ulvriset gd      
Vreta Saknas /Se      
Västerledinge gd /Se      
Åby gd      
Ösby by      
Ösby gd      
Österledinge gd /Se      
Österledinge Saknas /Se      
Österledinge gd /Se      
Österledinge gd /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.