ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norrtälje stad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 138 Naturnamn : 58 Bebyggelsenamn : 131 Naturnamn : 151
Norrtälje stad Annelund ägomark Norrtälje stad /Se Adamesvarpet notvarp
Norrtälje stad Bolkorna ägomark Norrtälje stad /Se Angiljan äng
Norrtälje stad Borgmästarholmen holme Norrtälje stad /Se Asplund ängsfjäll
Norrtälje stad Brudbäcken kärr /Se Norrtälje Saknas Bergvarpet notvarp
Norrtälje stad Gallbron bro /Se Norrtälje stad Björknäsängen ängsfjäll
Norrtälje stad Granparken park Norrtälje stad Björnöviken binamn på Kvisthamraviken
?Norrtälje stad Gransäterberget berg Norrtälje stad Blötan notvarp
Norrtälje stad Grossgärdet gärde /Se Norrtälje stad Lilla Blötan notvarp
Norrtälje stad Grönlandsgatan gata /Se Norrtälje stad Stora Blötan notvarp
Norrtälje stad Haren holme Norrtälje stad Bolkabackarna landsvägsbacken
Norrtälje stad Harn holme /Se Tälje, se Norrtälje Saknas Bolkavägen väg
Norrtälje stad Högbacken ägomark Tälje Saknas Bolkskogen skog
Norrtälje stad Kaffeberget berg Tälje stad Bolkvreten vret
Norrtälje stad Knopdalen ägomark ?Telge talgoxe inbyggarbeteckning Bolkvägen väg
Norrtälje stad Kobacken höjd? Tälje tokar inbyggarbeteckning Borgmästareholmen ö
Norrtälje stad Kvisthamraviken vik Tälje oxar inbyggarbeteckning Borgmästarholmen holme
Norrtälje stad *Kåktorget öppen plats /Se Backa hemman Borgmästareholmen holme
Norrtälje stad Kärleksudden udde Björknäskrogen lht Borgmästarn, se Borgmästarholmen holme
Norrtälje stad Lanvreten vret /Se Björknäsäng lht Bovreten vret
Norrtälje stad /Se Lindholmen udde Björknäsäng lht Bryggargårdsån = Norrtäljeån Saknas
Norrtälje stad Lommaren vik Björknäsäng lht Brännäset äng
Norrtälje stad Lommaren sjö Bolkona bebyggelse Brännäset äng
Norrtälje stad Lommaren sjö Bolkerna backar Brännäsängen äng
Norrtälje stad Lommaren sjö Bolkorna bebyggelse Djupgärdet gärde
Norrtelje stad Lommaren sjö Bollkona bebyggelse Egypten notvarp
Norrtälje stad Lommaren sjö /Se Bondgränden gränd Fabriksgården förr äng
Norrtälje stad Lommarskogen skogsmark Stora Brogatan gata Fallet, Nedre vattenfall
Norrtälje stad Lommarsundet sund Bryggården hemman Fallet, Övre vattenfall
Norrtälje stad Ludden göl Bryggården bebyggelse Fårängen odling
Norrtälje stad Lundsberget berg? Bryggården, Nedre hemman Fähusvreten vret
Norrtälje stad Långgarnsviken vik Bryggården, Övre hemman Grindbacken äng
Norrtälje stad Narv-viken vik Brännäset bebyggelse Grinddalen äga
Norrtälje stad Nordroberget berg? Brännäsgatan gata Grindstugberget berg
Norrtälje stad Nordroberget berg? Brännäsgränden gränd Lilla Grossgärdet gärde
Norrtälje stad Norra bergen berg Brödnöden lht Stora Grossgärdet gärde
Norrtälje stad Norrbacken triangelpunkt Brödslund lht Grosshagen hage
Norrtälje stad Norrtäljeström sjöavlopp Brödslund lht Grossvreten vret
Norrtälje stad Norrtäljeström sjöavlopp /Se Bältartorp hemman Gullbacken terräng, notvarp
Norrtälje stad Norrtäljeström sjöavlopp /Se Bältartorp bebyggelse Gärdsudden udde
Norrtälje stad Norrtäljeviken vik Danskens gränden gränd Haren ö
Norrtälje stad Norrtäljeviken vik Djupgärdet bebyggelse Harkängen ängsfjäll
Norrtälje stad Norrtäljeviken vik /Se Emaus bebyggelse Harvarpet notvarp
Norrtälje stad Norrtäljeviken vik Eneberg torp? Hålet notvarp
Norrtälje stad Norrtäljeån å Faktorigatan gata Kalvlöten odling
Norrtälje stad Rödgårdsgatan gata /Se Fågelsången bebyggelse Katthavet förr vik och sumpmark
Norrtälje stad Signalbeget berg? Fågelsången stadsdel Knekttuve ängsfjäll
Norrtälje stad Skansberget berg? Glasmästaregränden gränd Kobacken terräng
Norrtälje stad Stegelbäcken pöl /Se Granparken bebyggelse Koskogen skog
Norrtälje stad Storberget berg? Gransäter hemman Krokvreten vret
Norrtälje stad Sylarna odling /Se Grind hemman Kråkholmen Saknas
Norrtälje stad Syltbergen berg Grind Saknas Lilla Kvisthamragärdet gärde
Norrtälje stad Sässö halvö Grindtorpet torp Stora Kvisthamragärdet gärde
Norrtälje stad Södra bergen berg? Grossgärdet bebyggelse Kvisthamraviken vik
Norrtälje stad Tjuvholmen holme Gröna gränden gränd Kvisthamraviken vik
Norrtälje stad Tjuvholmen ö /Se Hantverkargatan gata Kvisthamraviken vik
Norrtälje stad Täljefjärden, se Norrtäljeviken vik /Se Stora Hantverkaregatan gata Kväsdalen odling
Norrtälje stad /Se Täljefjärden, se Norrtäljeviken Saknas /Se Håvensköldsgränden gränd Kyrkgärdet gärde
Norrtälje stad /Se Ängholmen terräng Kaffeberget lht Källgärdet gärde
Norrtälje stad, förr tingsställe /Se   Kaffeberget lht Kärleksudden udde
Norrtälje stad /Se   Kattrakargränden gränd Kärleksudden udde
Norrtälje stad /Se   Knekttufve torp Kättingsberget berg
Norrtälje stad /Se   Knekttuve lht Ladbäcken kärr
Norrtälje stad /Se   Knekttufve lht Lastarplatsen terräng
Norrtälje stad /Se   Knutby by Lillvreten vret
Norrtälje stad /Se   Knutby Saknas Lindholmen f.d. ö
Norrtälje stad /Se   Knutby, V. bebyggelse Lindholmsviken vik
Norrtälje stad /Se   Knutby, Ö. del av bebyggelse Lommaren sjö
Norrtälje stad /Se   Krogen lht Lommarån = Norrtäljeån Saknas
Norrtälje stad /Se   Kvarngränden gränd Lommarändan vik
Norrtälje stad /Se   Kvarntorget torg Luckdalskärret odling
Norrtälje stad /Se   Kvisthamra by Ludden sjö
Norrtälje stad /Se   Lilla Kvisthamra bebyggelse Ludden sjö
Norrtälje stad /Se   Stora Kvisthamra bebyggelse Luddsjön sjö
Norrtälje stad /Se   Kyrkgatan gata Lundarsströmmen sund
Norrtälje stad /Se   Kyrkgränden gränd Lustigkulla terräng
Norrtälje stad /Se   Stora Kyrkogatan gata Långaren äga
Norrtälje stad /Se   Kåktorget torg Långgarn äga
Norrtälje stad /Se   Källgränden gränd Marstrand odling
Norrtälje stad /Se   Ladgatan gata Mossrum odling
Norrtälje stad /Se   Lilltorget torg Nordströmsbäcken kärr
Norrtälje kyrka kyrka /Se   Lommartorpet lht Nordstörmsstängslet odling
Telige, se Norrtälje Saknas   Lomaränden bebyggelse Nordströmsvarpet notvarp
Tälje stad /Se   Lommarändan bebyggelse Norgegärdet gärde
täljebor inbyggarbeteckning /Se   Långgarn bebyggelse Norrbacken triangelpunkt
Bryggården gård /Se   Långgarn bebyggelse Norrbacken signalberg
Bältartorp gård /Se   Nordrona by Norrbröte skog
Bältartorp gd? /Se   Norge lht Norrfjärden, se Norrteljefjärden vik
*Bältartorp tp /Se   Nybrogatan gata Norrteljefjärden vik
Faktoriet vapenfabrik /Se   Nygatan gata Norrtäljeån å
Frötuna tingsställe tingsplats   Per-Håkansgränden gränd Lilla Odlingen odling
Gallbron bro /Se   Porsanken lht Stora Odlingen odling
*gilstwffuen* Saknas   Porthusgatan gata Oxskogen skog
Grönlandsgatan gata /Se   Prästdalen lht Prestdalen ängsfjäll
Gullbacken torp /Se   Pungpinan f.d. krog Prästdalen ängsfjäll
Gullbacken kvarter /Se   Pungpinan banvaktsställe Prästängen äng
Gustafslund ålderdomshem /Se   Qvarngränden gränd Påvaln odling
Knutby by /Se   Rom lht Lilla Qvisthamragärdet gärde
Knutby lhtr /Se   Rostock lht Stora Qvisthamragärdet gärde
Knutby by /Se   Rostock lht Qvisthamraviken vik
Knutby by /Se   Råstock lht Qvisthamraängen äng
Kronorfaktoriet, se Faktoriet vapenfabrik /Se   Råstocka lht Råstockängen ängsfjäll
Kvisthamra del av stad   Rögårdsgatan gata Rönnfjällen odling
Kvisthamra del av stad   Simpbyle hemman Skomakarn odling
Kvisthamra Saknas   Simpbyle bebyggelse Slätten odling
Kvisthamra Saknas   Sjötullsgatan gata Smedjevreten vret
Kvisthammar gd   Skepparegatan gata Smörhaget odling
Kvisthamra Saknas   Skogshill villa Sprängarna odling
*Kuistishamra Saknas   Skogshill lht Lilla Stegelbäcken odling
Kvisthamra numera villasamhälle   Smala gränden gränd Stora Stegelbäcken odling
Kvisthamra villasamhälle   Solbacka bebyggelse Stegellvreten odling
Kvisthamra villasamhälle   Storsten hemman Stenvarpet notvarp
Kvisthamra gd   Storsten hemman Stenvarpet, Nedre notvarp
Kvisthamra villasamhälle   Storsten gd Stenvapret, Övre notvarp
Kvsithamra villasamhälle   Stortorget torg Storstensvreten vret
*Kvisthamra by /Se   Strömgatan gata Strömslätten odling
Kvisthamra by /Se   Strömsgatan gata Stubbvarpet notvarp
Kvisthamra avhyst by /Se   Stålgränden gränd Sundet ängsfjäll
Kåktorget torg /Se   Tillfällegatan gata Sundet, I. notvarp
Långgarn Saknas /Se   Tillfället bebyggelse? Sundet, Y. notvarp
Norrtälje kvarn Saknas   Tillfällsgatan gata Svartveken notvarp
Norrtälje kvarn Saknas /Se   Tullportsgatan gata Svinbacken backe
Norrtälje kvarn Saknas /Se   Stora Tullportsgatan gata Svinskogen skog
Quistilshambre, se Kvisthamra Saknas   Tullportsgatan, Ö. gata Sylarna odling
Rögårdsgatan gård /Se   Ugnshålet lht Sylbacken terräng
*Simpbyle gd /Se   Vigelsjö gd Syltbacken terräng
*Simpbyle (Gransäter) gård /Se   Vigelsjö by Syltbergen berg
Societetsbron bro /Se   Vigelsjö Saknas Sässöbacken backe
Societetsparken park /Se   Vikensgränden gränd Sässön f.d. ö
Storsten gd /Se   Vinglebacke bebyggelse Sässön halvö
*Strömskvarteret (nuv.Svanen o Sjötullen) kvarter /Se   Ängsstycket lht Sässöviken vik
Syltbacka gård /Se   Öströmsgränden gränd Södra bergen berg
»tæliom», se Norrtälje stad     Tjufholmen ö
Tillfället kvarter /Se     Tjuvholmen ö
Tingsställe, Frötuna-, se Frötuna tingsställe tingsplats /Se     Torparholmarna f.d. öar
Tälje förr gd /Se     Lilla Trollsländan kärr
Tälje försv. gd /Se     Stora Trollsländan kärr
Tälje (nu Norrtälje) stad /Se     Ugnshålsbacken terräng
Zetterstenska parken park /Se     Vassen, L. vass
      Vassen, St. vass
      Verkstadsgatsgärdet gärde
      Vigelsjösundet sjöavlopp
      Villbergen berg
      Vinglebacke landsvägsbacke
      Väderkvarnsbacken kvarnbacke
      Väsmansodlingen odling
      Västerskogen skog
      Ån å
      Ängbäcken kärr
      Ängsholmen f.d. ö
      Ängsstycket ängsfjäll
      Österskogen skog

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.