ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rådmansö socken : Frötuna och Länna skeppslag : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 148 Naturnamn : 1542 Bebyggelsenamn : 470 Naturnamn : 1895
Rådmansö ö o. sn ahlörn, se Lövholmen holme Rådmansö sn sn Saknas Saknas
Rådmansö ö o. sn Alkobben udde Rådmansö sn Albinsudden udde
Rådmansö sn Alskär holme Rådmansöbor inbyggarbeteckning Algrundet ö
Rådmansö sn Alskäret holme Rådmansö pikar inbyggarbeteckning Alkobb(en) ö
Rådmansö sn /Se Alskäret skär Vidingsbä inbyggarbeteckning Alkobben ö
Rådmansö sn Alskärskobben kobbe Adergårder hemman Almberget berg
Rådmansö sn Alörarna holmar Alnäset torp Alskär ö
Rådmansö ö och sn /Se Alören udde Alörn ställe Alskär skär
Rådmansö sn Alören udde Alörn lht Alskäret ö
Rådmansö förr ö, sn Nakarkobben kobbe Andergården hemman Alskäret ö
Rådmansö sn Arholmen, se Berghamn udde Andergården hemman Alskärskobbarna öar
Rådmansö sn Askan, se Stor-Asken ö Andergården hemman Alskärskobben ö
Rådmansö sn /Se Askarna (resp. Asken, St. o L) holmar Anders Ols hemman Alörarna sund(!)
Rådmansö socken socken Asken, se Gräddö-Asken holme Anders Ols hemman Alörn öar
Rådmansö socken socken /Se Asken, se Stor-Asken ö Askarna ögrupp Alörn ö
Rådmansö sn /Se Asken, se Gräddö-Asken ö Asken, Stora Saknas Alörn ö
Rådmansö sn /Se Asken, se Gräddö-Asken ö Aspnäs by Anders Erskobben ö
Rådmansö sn /Se Asken holme Aspnäs by Anders-Erskobben skär
Rådmansö sn /Se Asken, Stor- holme Aspsund hmd Anderskobb ö
Rådmansö sn /Se Askholmarna holmar Aspsund hmd. Ankarkobben ö
Rådmansö sn /Se *Askskär holme Backas lht Armbågen grund
Rådmansö ö, by o. socken /Se Askskäret skär Backas lht Arsebacken? terräng
Rådmansö sn /Se Askskäret, Lilla skär Badeskaten, se Badviksskaten ställe Arsekobben? ö
Rådmansö sn /Se Askskäret, Stora skär Badviksskaten ställe Arsemarn? sjö
Rådmansö sn /Se Askskäret skär Balängen ställe Arsingholmen? ö
Rådmansö sn /Se Asksundet sund Balängen lht Askagärdet gärde
Rådmansö sn /Se Askudden udde Bareskaten lht Askarna ö
Svinö sn /Se Askören holme Berges f.d. hemman Askgrynnerna öar
Rådmansö kyrka kyrka /Se Askören holme Berghamn lht Askskär ö
Rådmansö prästgård komministerboställe Askören holme Betsö lht Askskär, N, S. skär
Aspnäs by Aspören udde? Björkholmen torp Askskäret ö
Aspnäs by Assenholmen holme Björkholmen torp Lilla Askskäret ö
Björkö gd *Backen ö Björkkullen avs. Stora Askskäret ö
Björkö by /Se *Backen del av holme? Björklund torp Asksundet sund
Brevik by Badviken vik Björkö gd Askudden udde
Brevik by Badöwijkzskaten, se Bareskaten udde Björkö by Askörn ö
Eknö lht /Se Bakstångskär kobbe /Se Björköören bebyggelse Askören skär
Fånö hg /Se Bakstångskär skär /Se Björkö örn avs Askörn = Trindasken ö
Gillberga by Bangenhuvud terräng Blomsterholmen, se Sjöstugan ställe Askörn ö
Gillberga by /Se Bangenhuvud udde Blomsterholmen lht Aspörn f.d. ö
Granhamn torp /Se *Bangenhuvud holme Blåstugan hemman Badstället vik
Gräddö by Bareskaten udde Brevik by Badviken vik
Gräddö by Bareskaten ägomark Brevik by Bakgärdet gärde
Gräddö by Bareskaten udde? Brändörn f.d. hemman Bakstångsskär ö
Gräddö by *Berg kobbar Brännäset ställe Bangenhuvsskogen skog
Gräddö by Berghamn udde Brännäset lht Bangenhuvud udde
?Gräddö by Berghamn ö /Se Bröta ställe Bareskaten udde
Gräddö by /Se Berghamsskobben holme Bröte lht Bastubacken terräng
Gräddö by /Se Berghamnsskäret holme Bussholmen ställe Bastulötan terräng
Kapellskär gdr /Se Berghamnsskäret ö Bussholmen lht Beckskär ö
Kappelskär färjläge /Se Berghamnsskäret holme Båtsan lht Bergshamn ställe
Kappelskär färjläge /Se Bergholmen udde Båtsviken lht Berghamn hamn
Kappelskär (eller Kapellskär) gdr /Se Bergholmen udde Dalkarns hemman Bergshamnskäret, se Bergshamnsholmen ö
Kongo hus /Se Bergholmen holme Dyngskär (strömmingsfiske) Bergshamnsskäret ö
Kungsgården hg Bergskäret ö Dämmrudan torp Berghamnsudden udde
Logarn, se Lågarö by Bergskäret udde Edsviken, se Edsvikstorpet torp Berghamnsviken vik
?Lågarö by Bergskärskobben kobbe Edsviken torp Bergholmen ö
Lågarö by Bergören holme Edsvikstorpet torp Bergholmen ö
Lågarö by Bergören halvö Edsvikstorpet = Edsviken torp Bergshamnsholmen ö
Lågarö by Betsö ö Ekbacken ställe Bergskäret ö
Lågarö nu fast land /Se Betsö ö Ekbacken lht. Bergskärskobben ö
*Nedergården gd Bilen kobbe Eklund ställe Bergängen odling
Nenninge by Björkholmen udde Eklund torp Bergören holme
Nenninge by Björkholmen udde Englas f.d. hemman Bergörn ö
?Nänninge by Björkholmen udde Fejan bebyggelse Bergörn ö
Nänninge by Björkholmen holme Fejan karantänsanstalt Betsö ställe
Nänninge by /Se Björkskär skär Finntorp torp Betsö ö
Nänninge by /Se Björkskärskobben kobbe Finntorpet torp Bilen ö
Nänninge by /Se Björkören holme Fiskars torp Björkholmen f.d. ö
Nänninge by /Se Björköören terräng? Fiskars torp Björkholmen ö
Nänninge by /Se Björn skär Fiskartorpet torp Björkskär ö
Nänninge by /Se Björn ö /Se Fjällen gd Björkörn ö
»nænnyghe», se Nenninge by Björn, Svenska ö /Se Fjällen Saknas Björkösörn udde
Näs, se Väster- el. Östernäs byar Blackorna ägomark Fredlarna (strömmingsfiske) Björn skär
*Porsmossen Saknas *Blykobben kobbe Fridhem avs Björn ö
*Porsmossen Saknas Blåmossen mosse Fridhem ställe Björngrund grund
?Riddersholm hgd /Se Bodgrundet udde Fridhem avs. Björngrynnan grund
Riddersholm gd Bodskär holme Frälsegården hemman Björnsgrund grund
Riddersholm hg /Se Bodskär skär Funtbacken lht. Björnviksskogen skog
Riddersholm fideikommiss /Se Bodviken vik Funtet lht. Björsängen äng
Riddersholm fideikommiss /Se Bollen sjö Furusunds-Asken ö Blackorna odling
Rådmansby by /Se Bollen sjö Fårö lht Blomsterholmen f.d. ö
Rådmansö hg Bollen sjö /Se Gammelgården hemman Blåmossen odling
Rådmansö hg Bollen sjö /Se Gammelkrogen, se Lindholmsäng ställe Blötmossen odling
Rådmansö ö o sn Bordkobben kobbe Gammelkrogen bebyggelse Blötrudan odling
Rådmansö gårdar Borgarön holme Gillberga by Bodgrundena öar
Rådmansö hg Bottenlösa holme Gillberga by Bodgrundet ö
Rådmansö kungsgård /Se Bottenlösa[grundet] hällar /Se Granvik lht. Lilla Bodkobben ö
Rådmansö kungsgård Saknas /Se Bottvasskiäret, se Botveskär ö Gropes f.d. hemman Stora Bodkobben ö
Rådmansö förr kungsgård /Se Bottvasskär, se Båtveskär ö Grossörn lht Bodlandet Saknas
Rådmansö hg Botveskär ö Gräddö by Bodlandet ö
Rävsnäs by *Brandhara holme Gräddö by Bodskär ö
Rävsnäs by Branten grund [Gräddö]-Asken lhter Bodskär skär
Räfsnäs by *Branten grund Gräddö Eknö ställe Bodskär ö
Räfsnäs by Brantharan holme Gräddö-Eknö lht. Bodskär holme
Räfsnäs by Brantsten grund Gunnarsnäset lht. Bodskär skär
*Seuick Saknas Bredholmen holme Hagalund torp Bodskäret ö
Sidö hgd /Se Bredholmen holme Hagalund lht Bodviken vik
Sidö gd Bredholmen holme Hamnbacken bebyggelse Bollen, se Bälten sjö
Sidö gård Bredskar, se Brännskär ö Hamnbacken bebyggelse Bollen sjö
Sidö by Bredskär ö Hamnholmen bebyggelse Bollen sjö
Sidö gd Bredskär ö Hamnholmen bebyggelse Bordet ö
Sidö hg /Se Bredskär holme Hasselbacken hmd Bordkobben ö
Sidö, se Riddersholm fideikommiss /Se Bredskär holme Hasselbacken hmd. Bottenlösa[grundet] hällar
Sidö by /Se Bredskär o. Bredskär, L holmar Hasselvik lht Botveskär fyr
Sidö, se Riddersholm gd Bredskär skär Humlegården torp Botveskär ö
?Sinvik by Bredskär skär Humlegårdstorpet torp Botveskärskobbarna öar
Svinö el. Rådmansö by Bredskärsfjärden fjärd Humlegårdstäppan torp Branten grund
Svinö el. Rådmansö by Bredskärsgrundet, Norra grund Hummelgården, se Hummelgårdstorpet torp Branten grund
Svinö el. Rådmansö kungsgård Bredskärskobbarna kobbar Hummelgårdstorpet torp Brantharan ö
Svinö hg Bredskärskobbarna, N. kobbar Hummelgårdstäppan torp Branthargrundet ö
*Swinøø», se Rådmansö hg Bredskärskobbarna, Södra Saknas Hummelvik ställe Brantharsten ö
[Svinö] Saknas Bredskärskobben, Östra kobbe Hummelsvik lht Brantharsten grund
Svinö gd Bredören skär Hägnas lht Brantharsten skär
Svinö el. Rådmansö Kungsgård Saknas Brewijks Strömen, se Breviksfladen sund Häradsdomars Saknas Brantsten brott
Svinö el. Rådmansö kungsgård Breviksfladen sund Hästskäret ställe Bredbergena öar
Svinö el. Rådmansö gd Breviksfladen sund? Hästskäret lht. Västra Bredberget ö
Svinö el. Rådmansö kungsgård Breviksfly terräng Högbacksängen hemman Östra Bredberget ö
Sundskär by Brevikssundet sund Högholmen lht Bredbådan ö
Svinö äldre namn på Rådmansö kungsgård /Se Brewikzöhn, se Betsö ö Högmon, se Högmotorpet torp Bredbådan ö
Tjockö by, ö Bromnäsudden udde Högmon torp Bredholmen ö
Tomta gd Bromörn, se Holmgrynnan holme Högmotorpet torp Bredholmen ö
*Uppgården gd Brusan kobbar Hönsbacken f.d. hemman Bredkobben ö
Uppnäs by /Se Brynsten sten Jan-Pers hemman Bredskär ö
Vidinge by Bränd-Hallskär skär Johannelund ställe Bredskär ö
Vidinge by, ö /Se Bränd-Hallskärskobben kobbe Johanneslund lht Bredskär ö
Vidinge by /Se Brändharen (resp. Brännharan) holme Johannisburg ställe Bredskär ö
Vreta gd Brändholmen holme Järnbergs lht Lilla Bredskär ö
Västanvik by Brändholmshålet sund Kajsas lht. Stora Bredskär ö
Västanvik by Brändören, Lilla holme Kallskär (strömmingsfiske) Stora Bredskär ö
Västanvik by Brändören, Stora ö Kalvhålet, se Fiskartorpet torp Bredskärsfjärden fjärd
*Västergården gd Brändören, Stora holme Kapellskär gästgivargård Bredskärsfladen fiskeplats
Väster-el. Östernäs byar Brändörsudden udde Kapellskär f.d. gästgivargård Bredskärsgrundena öar
*Västregården gd Brändörsudden udde Karlsborg ställe Bredskärskobbarna öar
Västernäs by /Se Brännskär ö Karlsborg lht Bredskärskobbarna öar
Åkerö by Brännskär ö Karlshem ställe Bredskärskobbarna öar
Åkerö by Brännskär holme Karlshem lht Bredskärskobben ö
Åkerö by Brännskär ö Karlslund torp Bredskärskobben ö
Åkerö by Brännvinskobben Saknas /Se Karlslund torp Bredskärslunsen ö
*Åkerö by Brännvinsudden udde Katrineholm torp Bredviken vik
Åkerö by Brännäs udde triangelpunkt Kilen ställe Bedörn ö
Åkerö by Bunkmaren sankmark? Kilen lht. Brevikbollen, se Bälten sjö
Åkerö by /Se *Burskär holme Klockargården Saknas [Bredviks]bollen sjö
Örn kyrkoherdeboställe Buskörn, se Trätholmen holme Klockartorp torp Breviksfladen vik
Örn gd Bussholmswijken, se Nybyviken vik Klockartorp torp Breviksfly kärr
Örn, se Rådmansö prästgård Saknas /Se Bussholmsviken vik Knektberget hemman Brevikssundet sund
Östernäs by Byttan holme Knuven hemman Brevikssundet sund
Östernäs by /Se Bålö ö Knösgården bebyggelse Britmorsholmen ö
  Bålösunden, Stora o. Lilla sund Koholma gd Brovallsstycket ägolott
  Bålösund, Lilla sund Koholma by Brunan grund
  Bålösund, Stora sund Kolbotten lht Brynhild(!) grund
  Båtholmsnäset näs Kolbotten lht Brynsten grund
  Båtholmsviken vik Kolbotten lht Bråmkobbarna öar
  Båtholmsviken vik Korsnäset hemman Brändhalsskär holme
  Båtkobben holme Korsnäset hemman Brändhallskär ö
  Båtsbacken höjd? Kristinelund ställe Brändhallskärskobben ö
  Båtsholmen holme Kristinelund lht Brändholmen ö
  Båtskäret, Västra skär Kråkbacken hmd Brändholmshålet sund
  Båtskäret, Västra skär Kulla lht Brändörn f.d. ö
  Båtskäret, Östra skär Kungsgården, se Rådmansö kungsgård gd Stora Brändörn ö
  Båtskärsbådan, Västra kobbar Kvarnbacken torp Lilla Brändörn ö
  Båtskärsbådan, Östra kobbe Kvarnbacken lht Brännharan ö
  Båtsviken vik Kvarnbacken lht Brännharan skär
  Båtsören udde Kvarnberget lht. Brännskär ö
  Båtveskär ö Kvarntorpet torp Brännvinskobben ö
  Båtveskär holme Kvickbacken hemman Brömmören Saknas
  Båtveskärskobbarna holmar Källbacken lht Bullerskär, L. ö
  Bäckskäret skär Lìlltòrp gd Bunkmarn sjö
  Bäckskäret skär Lilltorp bebyggelse Bunkmarn sjö
  Bäckskärsgrundet grund Lillängen torp Busen ö
  Bärskär ö Lindblomsvreten lht Bussholmen f.d. ö
  Bärskär skär Lindholmen lht Bussholmsviken vik
  Bärskäret holme Lindholmsäng ställe Bådarna ögrupp
  *Börsthamn hamn Linnélund ställe Inre bådan ö
  Dalängsbacken höjd? Linnélund lht Bålö ö
  Degerbergsviken vik Logrens hemman Bålö ö
  Demanglo vik Lugnet lht. Bålösundet sund
  diupwijken, se Norrsundet vik Lågarö by Båtdragsudden udde
  Djupsjön sjö Lågarö by Båtsbacken terräng
  Djupviken vik Långvarpet lht. Båtsfjärden vik?
  Dunäsviken vik Långön torp Båtsgrynnan grund
  Duvnäskobbarna kobbar Lökdalen hmd Båtsholmen f.d. ö
  *Dyngeskärgården holmar Lökdalen hmd. Båtholmsviken vik
  Dyngskär fiskeläge /Se Lövkobben lht Båtskären öar
  Dödmanören holme Löflund ställe Västra Båtskäret ö
  Dödmanören kobbe Lövlund lht Östra Båtskäret ö
  Dödmanörskobben kobbe Löfvik torp Båtskärsbådan skär
  Dörrkobb kobbe Majas lht Båtskärsbådan ö
  *Ekarshara holme (ev. holmar) Marn gd Båtskärssten skär
  *Ekerkarskobben kobbe Marn hemman Båtskärssten ö
  *Ekeskär holme Marö bebyggelse Båtsmanstomten terräng
  Eknäset terräng? Marö torp Båtsviken vik
  Eknö ö Mattses hemman Båtsviken vik
  Eknö ö Mattses hemman Båtsängen gärde
  Eknö ö Mellangården f.d. hemman Bäckharan ö
  Eknö ö Mellanstugan hemman Bäckskär ö
  *Eknögryndan ö Mon torp Bäckskäret ö
  Eknöholmen holme Mon torp Bäckskäret ö
  Eknöskäret skär Mossen lht Bäckskäret ö
  Ekstubben udde Myntarbyholm torp Bäckskärsgrundet ö
  *Eknögrunden grund Myntarbyholm f.d. torp Bäckskärskobb(en) ö
  *Eldskär holme Myntarbyäng torp Bäckskärskobben ö
  Elgskiäret, se Hallskäret ö Myntarbyäng torp Bälten sjö
  Ennäsviken vik Myrbacken hmd Bärskäret ö
  *..ersfielskiär ö Myret lht Dahlgrens klack grund
  Eskiär, se Idskäret ö Måsörn hemman Dalkarsdiket avlopp
  Esskiär, se Idskäret ö Mälarvreten lht Dalkarskärret odling
  *Esskär holme Mästar-Antes hemman Dalängsbacken terräng
  *Esk...skär ö Mästars hemman Degerbergsviken vik
  Fagervik vik Mästars hemman Demanglo vik
  Farholmen, se Fårholmen ö Nabbo by Demban grund
  Fejan ö Nabbo by Djupberget berg
  Fejan hamnplats Nedergården hemman Djupkobben ö
  Fejan ö Nedergården hemman Djupsjödiket avlopp
  Fejan ö Nenninge by Djupsjön sjö
  Fejan ö Nenninge by Djupsjön sjö
  Fejan ö Nenningelandet lht Durvreten vret
  Fejan ö Nenninge äng (Ängstorp) torp Duvnäskobben ö
  Fejan ö Norrbacka ställe Duvnäsviken vik?
  Fejan ö Norrbacken ställe Dyvassen vik
  Fejan ö /Se Norrbacken lht. Dämmanören holme
  Fejan ö /Se Norrbacken f.d. hemman Dämmanörkobben skär
  Fejgrundet grund Norrbacken hemman Dömanörn ö
  Fejströmmen ström Norrbyn del av by Dömanörskobben ö
  Fielsten, se Själstenen, stora ö Norrbyn del av by Dörrkobben ö
  Finnkobben kobbe Norrbyn del av by Edsviken vik
  Finnviken vik Norrgården hemman Edsviksskogen skog
  Finskan ö Norrgården f.d. hemman Ekholmen terräng
  Finskan vik Norrgården bebyggelse Eklundsholmen ö
  Finskan ö Norrgården hemman Eklövsgrundet grund
  Firaholmen, se Bredholmen holme Norrgården bebyggelse Eknäset näs
  Fiskarängen terräng Norrgården f.d. hemman Eknö ö
  Fiälskärbodan, se Fjärdskärsgrundet grund Norrgården bebyggelse Eknöholmen ö
  *Fjällskär, Södra holme (ev. holmar) Norrgården hemman Ekstubben terräng
  Fjärdskäret skär Norrgården hemman Engelsman ö
  Fjärdskäret, Norra ö Norrgården f.d. hemman Ennäsklubben ö
  Fjärdskäret, Norra tjockö Norrgården bebyggelse Ennäsudden udde
  Fjärdskäret, Södra Saknas Norrgärdet lht Ennäsviken vik
  Fjärdskärsgrundet grund Norrnäset lht Enskären öar
  Fjärdskärsgrundet grund Norrsand lht Erskobbarna fd ö
  Fjärdskärskobbarna, Norra kobbar Norrsjön bebyggelse Estbådan ö
  Fjärdskärskobbarna, Södra kobbar Norrsjön lhter Fagerviken vik
  Fjärdskärsören kobbe Norrskärgården bebyggelse Fagervik vik
  Fladkobbarna kobbar Norrstugan hemman Farfarskobben ö
  Flesbomosse mosse Norrviken torp Fattigstugviken vik
  Flyttjan, St. o. L. kobbar Norr-Åkerö hemman Fejan ö
  Flågskär skär Norrängen ställe Fejgrundet ö
  Flågskär Saknas /Se Norrängen ställe Fejströmmen sund
  Flåten holme Norrängen lht. Finnflyttjan ö
  *Fredalen, Inre holmar Norrängen lht Finnkobben ö
  *Fredalsskären, Inre holmar Notholmen lht Finnörn ö
  Fredals Skärgård, Inre holmar Nyby gd Finnörströmmen sund
  Fredals Skärgård, Yttre holmar Nyby bebyggelse Finskan vik
  Fredalsskär fiskeläge /Se Nybygget ställe Finskan ö
  Fredlarne, se Fredalsskär fiskeläge /Se Nybygget torp Finnviken vik
  Fuikön, se Tjockö ö Nybygget lht Finskan, L. ö
  Fulingen grund Nybygget torp Fiskarsuddarna f.d. uddar
  Furholmen ö Nyhem lht. Fiskköparkobben ö
  Furholmen ö Nystugan hemman Fjärdskären öar
  Furholmen holme Nystugan f.d. hemman Fjärdskäret ö
  Furholmsgrundet grund Nystugan hemman Norra Fjärdskäret ö
  Furudal ägomark Nystus hemman Södra Fjärdskäret ö
  Furuholmen holme Nyvreta lht. Fjärdskärsgrundet ö
  Furusundsfjärden fjärd Nyvreten ställe Norra Fjärdskärskobbarna öar
  Fårholmen ö Nyängen bebyggelse Södra Fjärdskärskobbarna öar
  Fårholmen ö Nämden avs Fjärdskärsörn ö
  Fårholmen ö Nämnden avs. Fladbergena öar
  Fårholmen, Lilla, se Södra Fårholmen ö Näsbacken lht. Fladbergena öar
  Fårholman, St. (resp. Fårholmen) holme Ol-Lars hemman Fladen fiskeplats
  Fårholmen, Södra ö Peres hemman Fladen fiskeplats
  Fårholmen, Södra holme Peres hmd Fladen fiskeplats
  Fårholmsrevet holme Per Matts hemman Fladen vik
  Fårholmsören holme Per-Matts hemman Fladen vik
  Fårskaten udde Per-Nils hemman Fladkobb skär
  Fårskathålet sund Pintor lht(?) Fladkobbarna öar
  Fåröglo vik Ormkärret torp Fladkobb(en) ö
  Fäjan ö /Se Ramsen villa Fladkobben ö
  Fällen, Stora o. Lilla öar Riddersholm bebyggelse Flatkobb ö
  Fällen, Lilla holme Riddersholm gd Fatkobbarna öar
  Fällen, Stora holme Riddersholm bebyggelse Flisan ö
  Färjestället ägomark Riksviken hmd Flunderkobben ö
  Färjgrundet grund Riksviken hmd. Flunderkobben ö
  Föret terräng /Se Rislycke lht Flyttjan ö
  Gaddboskär ö Rovholmen bebyggelse Flyttjan ö
  Gaddboskär holme Rovholmen lhter Flyttjan skär
  Gaddboskär holme Rudan lht Flyttjan, L. skär
  Gaddboskärskobbarna, Norra kobbar Rudan lht Flågskär holme
  Gaddboskärskobbarna, Södra kobbar Ryssantes lht Flågskär ö
  Gaddboskärskobbarna, Östra kobbar Rådmanby by Flåten ö
  Galten holme Rådmanby by Flötja ö
  Getviken vik Rådmansö kungsgård gd Fransman grund
  Getören holme Rågörn f.d. hemman Fredlarna ögrupper
  Getören udde Råttfällan lht Fredlarna skärgd
  Gillöga ögrupp Räfsnäs by Fredlarna skärgård
  Gillöga Skärgård holmar Räfsnäs by In-Fredel skärgård
  Gillöga skär /Se Röder (strömmingsfiske) Ut-Fredel skärgård
  Gislingön, se Gisslingö ö Röllinge, se Röllingetorp torp Furholmen holme
  Gisslingö ö Röllinge torp Furholmen ö
  Gisslingö ö Röllingen torp Furholmsgrundet grund
  Gisslingö ö Röllingetorp torp Fårholmarna öar
  Gisslingö ö Saltholmen ställe Fårholmen, L. holme
  Gisslingö ö Saltholmen lht. Fårholmen, S. holme
  Gisslingö ö Samstorp torp Fårholmen ö
  Gisslingö ö Samstorpet torp Fårholmen ö
  Gislingö (resp. Gisslingö) ö Sandviken hmd Lilla Fårholmen ö
  Gisslingö ö Sandviken hmd. Södra Fårholmen ö
  Gisslingö ö /Se Sandvreta torp Fårholmsgrundet ö
  Gistvarpet udde Sandängen, se Sidö Sandäng torp Fårholmsrevet grund
  Gjushargrundet grund Sandängen torp Fårholmsörn ö
  Gjusharorna holmar Sidö, se Riddersholm gd Fårskaten udde
  Gjusharorna holmar Sidö by Fårskathålet sund
  Gjusharorna skär /Se Sidö Sandäng torp Fårögla vik
  Gjusskär skär Sindvik gd Fähusharan ö
  Gjusskärsgrunden grund Sinvik bebyggelse Stora Fällen ö
  Gjusskärskobben kobbe Siskeskär lht Lilla fällen ö
  Gloviken vik Själholmen torp Färjgrundet skär
  Glöholmen, se Markobben ö Sjöbacken lht Före terräng
  Goddboskiäret, se Gaddboskär ö Sjöhagsbacken hmd. Förtraven grund
  Granhamn ö Sjöstugan ställe Gaddboskär ö
  Granhamn holme Sjöstugan hemman Gaddboskärskobbarna öar
  Granhamn ö Sjöstugan hemman Södra Gaddboskärskobbarna öar
  Granhamnsfjärden fjärd Sjötorp torp Östra Gaddboskärskobbarna öar
  Granhamnsfjärden fjärd Sjötorpet torp Norra Gaddboskärskobben ö
  Granhamnsgrunden grund Sjö-Österbergs f.d. hemman Gaffelkubb(en) ö
  Granhamnskobben holme Skarv (strömmingsfiske) Galgskär ö
  Granhamnsörarna holmar Skarviken lht. Gammelknuven ö
  Granholmen ö Skarängen hemman Gammelkrogvreten vret
  Granholmen holme Skates hemman Geten ö
  Grankobben ö Skates hemman Getviken vik
  Grankobben kobbe Skates f.d. hemman Getåsen terräng
  Granskär holme /Se Skatgummas lht Getön ö
  Griskobbarna kobbar Skogsdal lht. Getör ö
  Griskobben kobbe Skogstorpet torp Getör ö
  Grisselskär skär Skälholmen torp Getörn f.d. ö
  Grisselskärskobbarna kobbar Skällarholmen hemman Gillbergsviken vik
  Grisslan holme Skäret lht. Gillbergviken vik och terräng
  Grisslan holme /Se Skönvik torp Gillöga (strömmingsfiske)
  Grisslan ö /Se Slätten hemman Gillöga ögrupp
  Grossör holme Sofielund ställe (Gillöga) Storskär ö
  Grundkobben kobbe Sofielund lht Gisslingö ö
  Grusgrundet grund Spillringe f.d. bt Gistvarpet notvarp
  Gräddö triangelpunkt Sticknäs hmd Gjusharan ö
  Gräddö-Asken holme Sticksnäset hmd. Gjusharorna öar
  Gräddö-Asken holme Stockholmen hemman Gjusskär holme
  Gräddö-Asken ö Stockholmen hemman Gjusskär ö
  Gräddö-Asken ö Storstugan f.d. hemman Gjusskärsgrundena öar
  Gräddö-Asken ö Stortorp gd Gjusskärskobben ö
  Gräddöviken vik Stortorp bebyggelse Glo vik
  gränhamn, se Granhamn ö Storängen lht Gloviken vik
  Grännäsviken vik Strömmarne ställe Gluggen, se L. Bullerskär ö
  Grännäsören holme Strömmarna lht Gluggen ö
  gränörn, se Grankobben Saknas Strömmarna lht. Granhamn ö
  Gräsgrundet grund Strömsborg ställe Granhamnsfjärden fjärd
  Gräsharan holme Strömsudden torp Granhamnsgrundena öar
  Gräskobb kobbe Strömsudden torp Granhamnskobben ö
  Gräsköfjärden fjärd Stångörn hemman Granhamnsörarna öar
  Gräsviken vik Stångörn hemman Granholmen ö
  Gräsviksängen ägomark Stängslet lht. Granholmskobben f.d. ö
  Gräsören, se Öster-Gräsören ö Sundskärs by Granholmsören ö
  Gräsören, Ö. holme Svedbacken torp Grankobben ö
  Gräsören udde Sveden hmd Granskär holme
  Gubbudden udde Sveden hmd. Granskär ö
  Gummaskär skär Svedes hemman Granskärskobben ö
  Gummaskärskobb kobbe Svedjebacken lht. Grisflånan ö
  Gunnarsmaren terräng? Svedjelandet, se Svedbacken torp Griskobben ö
  Gurkkobben kobbe Svedjelandet torp Griskobben skär
  Gussmarängen ägomark Svennes hemman Griskobben ö
  *Gålgrynön ö Svennes lht. Grisselkobbarna öar
  Gålgryte ö Svennes hemman Grisselkobben ö
  Gålgryte ö Svenska högarna (strömmingsfiske) Grisslan ö
  Gålgryte ö Svinängen ställe Grisslan ö
  Gålgrytö ö Svinängen bebyggelse Gropen terräng
  Gålgrytö (resp. Gålgryte) ö Svinö, se Rådmansö kungsgård gd Grundet ö
  Gålgrytsgrundet grund Svinö eller Rådmansö, kungs- och kungsladugård bebyggelse Grundet ö
  Gårdsören holme Söderbacken lht. Grusgrundet ö
  Gårdsörsgrundet holme Söderbyn del av by Grynnan vik
  Gåskobb ö Söderbyn del av by Gråvarsskärret odling
  Gåskobb kobbe Södergården hemman [Gräddö]-Asken ö
  Gåskobben kobbe Södergården Saknas [Gräddö]viken vik
  Gåsören halvö Södergården bebyggelse Grännäsudden udde
  *Gåvasten ö Södergården bebyggelse Grännäsviken vik
  *Gåvasten holme eller kobbe Södergården bebyggelse Grännäsören skär
  Gärskobb udde Södergården hemman Grännäsörn ö
  Hafskobben ö /Se Södergården bebyggelse Gräsgrundet grund
  Hagtornskobben kobbe Södergården hemman Gräsgrundet ö
  *Hakan grund Söderskärgården Saknas Gräsharan ö
  Haken grund /Se Söderstugan avs Gräsharen skär /Se
  *Hallen (ev. Hällan) kobbe Söderstugan avs Gräskagropen ö
  Hallandsberg kobbe Södersvik bebyggelse Gräskobb skär
  Hallskär holme Södersvik gårdar och lhter Gräskobb(en) ö
  Hallskär skär Söderängen ställe Gräskobben ö
  Hallskär skär Söderängen lht Gräsvikängen odling
  Hallskäret holme Söderängsbacken lht. Gubbenskärret odling
  Hallskäret ö Taflan ställe Gubbkobb skär
  ?Hallskäret ö Tavlan lht Gubbkobb(en) ö
  Hallskäret ö Tisterudden lht Gubbudden udde
  Hallskäret holme Tistronudden torp Gulgrundena öar
  Hallskäret skär Tjockö by Gulharan ö
  Hallskäret skär Tolvmans hemman Gulklinten ö
  Hallskäret holme Tomta gd Gulkobb(en) ö
  Hallskäret skär Tomta bebyggelse Gulkobben ö
  Hallskärskobbarna kobbar Tomtholmen, se Katrineholm torp Gulkullen ö
  Hallskärskobbarna kobbar Tomtholmarna lht Gulskär ö
  Hallskärskobbarna kobbar Torfsjö ställe Gulskär skär
  Hallskärskobbarna kobbar Tremänningsgården bebyggelse Gulskärskobben ö
  *Hallstenskobben kobbe Tyskens hemman Gummaskär ö
  Hallstenskobben kobbe Udden lht. Gumsängen odling
  Hallstenskobben kobbe Uppgården hemman Gunnarsmarn kärr
  Halsökobben kobbe Uppnäs gd Gunnarsnäset näs
  Halsömaren terräng Uppnäs by Gurkkobben ö
  Halsömaren sjö Uppstugan hemman Gussmarängen odling
  *Halsönen udde Vattgårdsledet hmd Gålgryte ö
  Hamnholmen holme Vattgårdsledet hmd Gålgryte ö
  Hamnkobbarna kobbar Vidinge by Gålgrytsgrundet grund
  *Hamnkobben kobbe Villa Majanelli ställe Gålgrytsgrundet ö
  Hamnkärret ägomark Villa Pintor ställe Gålskär, St. ö
  Stora Hamnskiär, se Hamnskär, Yttra ö Vreta gd Gårdsören holme
  Hamnskiäret, se Hamnskär, Inra ö Vreta bebyggelse Gårdsörn ö
  Hamnskär holme Vretholmen ställe Gårdsörsgrundet ö
  Hamnskär, Inra ö Vretholmen lht Gåskobb ö
  Hamnskär, Inra holme Västanvik by Gåsörn ö
  Hamnskär, Inra triangelpunkt Västanvik by Hagvreten vret
  Hamnskär, Stora udde Væstarö torp Haken grund
  Hamnskär, Stora triangelpunkt Västerbacken lht. Hallskär ö
  Hamnskär, V. holme Vesterby Eknö ställe Hallskär holme
  Hamnskär, Yttra ö Västerby Eknö lht Hallskär ö
  Hamnskär, Yttra skär Västerbyn bebyggelse Hallskär skär
  Hamnskär, Ö. (resp. Y.) holme Västergården bebyggelse Hallskäret ö
  Hamnskärskobbarna, Norra kobbar Västergården f.d. hemman Hallskäret ö
  Hamnskärskobbarna, Södra kobbar Västergården lht Hallskäret ö
  Harkranken ö Västergården f.d. hemman Hallskäret ö
  Harkranken holme Västergården f.d. hemman Hallskärsgrundena öar
  Hattsunden vik Västergården bebyggelse Hallskärskobbarna öar
  Hattsunden sund Västergården hemman Hallskärskobbarna öar
  Hattsunden sund Västernäs by Hallskärskobbarna öar
  Hattsundet sund /Se Västernäs by Hallskärskobbarna öar
  Hattudden udde Västerstugan f.d. hemman Hallskärskobben ö
  Hattuddsberget berg? Vestertorp torp Hallstenskobben ö
  Havskobben kobbe Västertorpet torp Hallstenskobb(en) ö
  Helgeshara, St. o. L holmar Västerö hemman Hallstenskobben ö
  Hille ö /Se Yndöholmen avs. Halsskär ö
  Hillö, Lill- ö Yndö(holmen) avs. Halsskärskobbarna öar
  Hillö, Stor- ö Åkerö by Halsömaren sjö
  Hillö, Stor- ö Åkerö by Hamnbacken allmänning
  Hillö ö /Se Ålandet bebyggelse Hamnen vik
  Hiningön, se Gisslingö ö Ålnäset, se Alnäset torp Hamnen vik
  *Hollargrunden grund Ålnäset torp Hamnen vik
  Holmgrynnan holme Åsgården hemman Hamnen vik
  Holmgrynnan holme Ängtorp gd Hamnen vik
  Holmudden udde Örarne torp Hamnholmen ö
  Holmängsviken vik Örarna torp Hamnholmshålet sund
  Homanörn, se Åmansören holme Örn kyrkoherdeboställe Hamnkobbarna öar
  *Horskobbarna kobbar Örn kyrkoherdeboställe Hamnkobben ö
  Horsviken vik Österbacken hemman Hamnkobben ö
  Hultskäret skär Österbacken hemman Hamnkobben ö
  Hummelskär, St. holme Östergården bebyggelse Hamnkärret kärr
  *Humskär (ev. Hundskär), St. holme Östergården hemman Hamnskär ö
  Hundhålet terräng Östergården hemman Hamnskär ö
  Hummelskär, Lill- skär Östergården bebyggelse Hamnskär ö
  Hummelskär, Stor- skär Östergården hemman Hamnskär ö
  Hummelskärsgrunden grund Östergården hemman Inre Hamnskär holme
  Hummelsviken vik Östernäs by Inre Hamnskär ö
  Hundsjön sjö Östernäs by Yttre Hamnskär ö
  Hästkobbarna kobbar Östertorp torp Yttre Hamnskär holme
  Hästskiäre..., se Stor-Hästskär ö Östertorp torp Hamnskäret ö
  Hästskär, St. o. L. holmar Österudden lhter Lilla Hamnskäret ö
  Hästskär, Stor- skär Östervreten lht. Norra Hmanskärskobbarna öar
  Hästskär, Östra skär Österängen bebyggelse Södra Hamnskärskobbarna öar
  Hästskärsharan ö Österören bebyggelse Hamskär ö
  Hästskärsharan kobbe Östre hemman Hanseudden udde
  Högbacksängen ägomark?   Haransskälgrundet ö
  Högbulen kobbe   Harkranken ö
  Höggarnsfjärden fjärd   Hattsundena sund
  Högharan holme   Hattudden udde
  Högholmen udde   Hattuddsberget berg
  Högmyran ägomark   Hattuddsberget berg
  *Högskär holme (ev. holmar)   Havskobben skär
  Högskär holme   Havskobben ö
  Högskär, L holme   Hemlandet ö
  Högskär, Lill- skär   Hajskär ö
  Högskär, St. holme   Herrgårdshaken grund
  Högskär, Stor- skär   Hillö ö
  Högskär, Väster skär   Himmelskär ö
  Högskärskobbarna kobbar   Himmelskär skär
  Högskärskobbarna, Väster- kobbar   Hindersvreten? vret
  Idholmen holme   Hjortronskär ö
  Idskär ö   Hjortronskärskobbarna öar
  ?Idskär ö   Holmen fd ö
  Idskär holme   Holmskogen skog
  Idskär skär   Holmudden udde
  Idskär del av Hallskär   Holmviken vik
  Idskär, Lilla skär   Homman ö
  Idskäret ö   Horsviken vik
  Idskäret holme   Horsviksörn ö
  Idskäret holme   Hugerten ö
  Idskärsfjärden fjärd   Hultskäret ö
  Idskärsklunsarna holmar   Hummelskär ö
  Idskärskobben holme   Hummelskärsgrundena öar
  Idskärs stenören holme   Hummelskärskobbarna öar
  Idskärssundet sund   Hummlesviken vik
  Idskärsören holme   Hunden, se Ursjön sjö
  Iljersharan, St. o. L holmar   Hundhålet vik
  Infjärden fjärd   Hund(sjön) sjö
  In-Fredel holmar   Hägnaderna terräng
  *Ingmandsskär holmar   Hägnan gärde
  Isakholmen holme   Hägnarsbacken terräng
  *Islingen ö   Nora Hästbådan ö
  Jungfruringen stenlabyrint /Se   Södra Hästbådan ö
  Jungfruskär skär   Hästbådarna öar
  Jungfruskärskobben kobbe   Hästen ö
  Järnberget udde   Hästskär? ö
  Jönsen holme   Söder Hästskär? ö
  Kalkugnen terräng   Västra Hästskär ö
  Kallhamn holme?   Östra Hästskär ö
  Kallhamn holme?   Hästskäret f.d. ö
  Kallskär holme   Hästskäret ö
  Kalvkäften kobbe   Hästskärsharan ö
  Kaninholmarna holmar   Hästskärsörarna öar
  Kalken holme   Högbulen skär
  Kalkskär holme   Högbuln ö
  Kallhamn ankarplats   Högbulskobben ö
  Kallskär ö   Höggarnsfjärden fjärd
  *Kalvskäret holme   Höggarnsfjärden fjärd
  Kapellskär skär   Högharan ö
  Kapellskär holme   Högharkobb(en) ö
  Kappelskär f.d. holme, nu udde   Högholmen f.d. ö
  Kappelskär udde   Högholmskullen berg
  Kapellskär holme   Högkobben ö
  Kappelskär ö   Högkobben ö
  Kapellskär holme   Norra Högkobben ö
  Kapellskär förr ö. nu udde   Högskär ö
  Kappelskär udde /Se   Lilla Högskär ö
  Kappelskär udde   Lilla Högskär skär
  Kappelskär färjläge o. udde /Se   Stora Högskär ö
  Kappelskär udde /Se   Högskärskobbarna öar
  Kappelskär udde /Se   Högskärskobbarna öar
  Kapellskär holme /Se   Högskärskobb(en) ö
  Kappelskär holme /Se   Hökobben(?) ö
  Kappelskärsskäret holme med triangelpunkt   Idholmen ö
  Kapten grund /Se   Idskär ö
  *Karsgrundet grund   Idskäret ö
  Karskär ö   Idskäret ö
  Karskär holme   Idskärsfjärden fjärd
  Karskär skär   Idskärsklungarna öar
  Karten kobbe   Idskärskobben ö
  Kasberget berg?   Idskärskobben ö
  Kaven kobbe   Idskärssundet sund
  Kifjärden fjärd   Idskärsören ö
  Kisla vik   Igelbäcken kärr
  Klinkorna skär   Infjärden vik
  Klipporna holmar   Infredal ögrupp
  Klitaskär, Östra skär   Inner-Remmarn grund
  Klitaskärskobben kobbe   Inner-Tredingen ö
  Klohammaren del av udde   Inner-tärnan ö
  Klovan, St. kobbe   Johan Jans Antaskobb ö
  Klundret skär   Jonaskobben ö
  Klundret kobbe   Jungfruskär ö
  Klykkobbarna holmar   Jungfruskärskobben ö
  Kläppen holme   Lilla Jällvakan ö
  Kläppen holme   Stora Jällvakan ö
  Kläppen halvö   Järnberget berg
  Kläppgrundet grund   Järnkobben ö
  Kläppkobben, Västa kobbe   Jönsen ö
  Kläppkobben, Östra kobbe   Jönsen ö
  Knopen terräng   Jönsen skär
  Knopudden udde   Kalkbådan ö
  *Knoshakan grund   Kalkbådorna öar
  Knuvskogen terräng   Kalken ö
  Knölskär ö   Kalken skär
  Knölskär holme   Kalkskär ö
  Knölskär, Norra skär   Kalkugnen terräng
  Knölskär, Västa skär   Kallhamn ankarplats
  Knölskär, Mellan- holme   Kallharan ö
  Knölskärsgrunden grund   Kallskär ö
  Knölskärs-Långören holme   Kallskär ögrupp
  Knölskärsramsorna holmar   Kallskär skärgd.
  Kobussen holme   Kallskär ö
  *Kohamn hamn   Kallskär udde
  Koholmsviken vik   Kalvhålet sund
  Kolbottengrundet grund   Kalvhägnaden odling
  Kolkobben udde   Kalvkäften ö
  *Kontkaren holme   Kalvsundet Saknas
  *Korpo ström /Se   Kanalkobbarna öar
  Korpskäret skär   Kapellskär f.d. ö
  Korskobben kobbe   Kapten ö
  Korsnäsnäbben udde   Karlströmshamnen vik
  Korsskäret holme   Karmstolen ö
  Korsskärshällen holme   Karskär ö
  Korsö ö   Karten ö
  Korsö ö   Kasberget berg
  Korsö ö   Kastrullen ö
  Korsö holme   Kattörn ö
  Korsö triangelpunkt   Kaven ö
  Korsögla vik   Kifjärden sjö
  Korsören holme   Kifjärden sjö
  Korsösundet sund   Kilkobben ö
  Koviken vik   Klinkorna öar
  Krammelören holme   Klinten ö
  Krutkobbarna kobbar   Klipporna terräng
  Kryckan holme   Östra Klitaskär skär
  Kryckbådan kobbe   Västra Klitaskär skär
  Kryckgrundet grund   Klitaskärena öar
  Kryckkobben kobbe   Klitaskäret ö
  Kråkbacken höjd   Västra Klitaskäret ö
  Kråkbergskobben udde   Östra Klitaskäret ö
  Kråkviken vik   Klitaskärskobben skär
  Krånkorna kobbar   Klitaskärskobben ö
  *Kubbarna öar   Klogrundet grund
  Kudoxafjärden fjärd   Klohammarn f.d. ö
  Kudoxa Mellgrund skär   Klubben f.d. ö
  Kulkan ö   Klubben udde
  Kulkan ö   Klundret ö
  Kulkan (resp. Kullkon) holme   Klykkobbarna öar
  Kulkan holme   Kläppan ö
  Kullviken fd vik?   Kläpparna öar
  Kummelkobb kobbe   Kläppen ö
  Kundskär Saknas /Se   Kläppen holme
  Kvarnudden udde   Kläppen ö
  Kvarnudden udde   Kläppgrundet ö
  Kvarnudden udde   Kläppkobben ö
  Kvarnörarna, Små kobbar   Västra Kläppkobben ö
  Kvarnörarna, Stora kobbar   Östra Kläppkobben ö
  Kyrkfjärden fjärd   Knallen grund
  Kyrkskäret skär   Knapran grund
  Kyrkskärskobben kobbe   Knartarna skär
  Kålkare, se Kulkan ö   Knartarna öar
  Kålskär, St., M. o Ö. holmar   Knarten ö
  Kålskär, Mellan- skär   Knektaberget berg
  Kålskär, Stora ö   Knopen terräng
  Kålskär, Stora holme   Knopudden udde
  Kålskär, Stora skär   Knuvskogen skog
  Kålskär, Östra ö   Knölskär ö
  Kålskär, Östra skär   Knölskärs ramsorna öar
  Kålskärsören holme   Knölskärsramsorna holmar
  Kåvan kobbe   Knöshaken ö
  Kärnan udde   Kobben skär
  Käxholmsudden udde   Kobben på flacket ö
  Käxholmsviken, N. vik   Kobussen ö
  Käxholmsviken vik   (Koholm)holmen ö
  Köttkobben kobbe   Koholmviken vik
  Labbkobben kobbe   [Koholm]viken vik
  Labbkobben kobbe   Kolbotten allmänning
  Ladholmen holme   Kolbotten terräng
  Ladholmen holme   Korggropen vik
  Ladholmen holme   Kornklinten berg
  Ladholmsgrundet grund   Karpskär skär
  Landkobben kobbe   Korpskäret ö
  Landkobben holme   Korskobben skär
  Lilla Ledskiär, se Lerskär, Västra o. Östra ö   Korskobben ö
  Lerskär, Västra o. Östra öar   Korsnäset näs
  Lerskär holmar   Korsnäsnäbben udde
  Lerskäret, Västra holme   Korsskäret, se Krokskär ö
  Lerskäret, Östra holme   Korsskäret ö
  Lerskärsgrundet, Västra grund   Korsö ö
  Lerskärsgrundet, Östra grund   Korsöglo vik
  Letkobben kobbe   Korsörn ö
  Lidöfjärden fjärd   Korsösundet sund
  Liljes terräng?   Koviken vik
  Lill-Asken ö   Koörn f.d. ö
  Lill-Asken ö   Krokskär ö
  Lillbrändören udde   Krummelörn ö
  Lill-Brännskär udde   Krutkobbarna öar
  Lillbussen udde   Kryckan skär
  Lillfladen vik   Kryckan ö
  Lill-Gluggen holme   Kryckgrundet ö
  Lillgrundet grund   Kryckkobben ö
  Lillholmen, se Sötholmen, Lilla holme   Kråkberget berg
  Lillholmen holme   Kråkbergskobbarna öar
  Lillholmen holme   Kråkviken vik
  Lillmaren terräng   Kråkviken vik
  Lillnäset udde   Kränkorna öar
  Lillnäset näs   Kudoxa Mellgrund grund
  Lill-Sundskär holme   Kulkan ö
  Lillträsket göl   Kullviken vik
  ?Lillön ö   Kummelharen ö
  Lillön holme   Kummelkobbarna öar
  Lillön udde   Kummelkobb(en) ö
  Lindholmen udde   Kummelkobben skär
  Listerudden udde /Se   Kummelkobben ö
  Listerudden udde /Se   Kummelkobben ö
  *Liszle HÖga fiskeskär   Kvarnbacken terräng
  Lokobb kobbe   Kvarnberget berg
  Loppskaten udde   Kvarnudden udde
  Lovkobb kobbe   Kvarnudden udde
  Lundskär, N. o. S holmar   Kvarnängen odling
  Lygna el. Söderskärgården holmar   Kvarnörarna skär
  Lyssnarberget berg   Kvarnörarna öar
  Lågarhamnen hamn   Stora Kvarnörn ö
  Långbergen berg   Kyrkfjärden del av Infjärden
  Lågbulen kobbe   Kyrkofjärden fjärd
  Lågbulskobben kobbe   Kyrkogårdsviken vik
  Långgrema vik?   Kyrkskäret ö
  Långharan, S. holme   Kyrkskärskobben ö
  Långlöten udde   Kysilla? vik
  Långskaten udde?   Kålgärdet gärde
  Långskaten udde   Kålkobb skär
  Långskatviken vik   Kålkobben ö
  Långskiär, Södra, se Lönnskär, Södra skär   Stora Kölskär ö
  Långskiär, Norra, se Lönnskär, Norra skär   Östra Kålskär ö
  Långskär ö   Kålskärsörn ö
  *Långskär del av ö?   Källängen odling
  Långskär, St. (resp. Långskär) Saknas   Källängskällan källa
  Långskär triangelpunkt   Käringbranten udde
  Långskär holme   Käringen skär
  Långskär holme   Lilla Käringharan ö
  Långskäret holme   Stora Käringharan ö
  Långskäret skär   Käringudden udde
  Långstenören holme   Kärnan ö
  Långstenören skär   Kärret odling
  Långstensören ö   Kärret kärr
  Långvarpet vik   Käxholmen ö
  Långö del av udde   Käxholmsudden udde
  Långö del av Rådmansö   Köpmansgrund grund
  Långö terräng?   Köpmansgrynnan grund
  *Långön halvö   Köttkobben holme
  *Långön del av Rådmansö   Köttkobben ö
  Långörarna holme   Labbkobben ö
  Långörarna holmar   Ladholmen ö
  Långören holme   Ladholmen ö
  Långören, Lill- kobbe   Ladholmsgrundet grund
  Långören, Stor- kobbe   Ladholmsgrundet ö
  Långören holme   Ladkobben ö
  Långören holme   Ladviken sund
  Långören skär   Landkobben ö
  Långören holme   Langnen terrräng
  Långören udde   Laxskärsudden udde
  Läderhägnaden ägomark   Laxvarp(et) vik
  Längden kobbe med triangelpunkt   Lerbergsknuvarna öar
  Lökharan, St. o. L. holmar   Lerrudan odling
  Lökören kobbe   Lerskärena öar
  Lönnskär, Norra ö   Västra Lerskäret ö
  Lönnskär, Norra skär   Östra Lerskäret ö
  Lönnskär, Norra ö   Västra Lerskärsgrundet ö
  Lönnskär, Norra holme   Östra Lerskärsgrundet ö
  Lönnskär, Södra ö   Letkobben holme
  Lönnskär, Södra skär   Letkobben ö
  Lönnskär, Södra ö   Liljasgrundet grund
  ?Lönnskär, Södra holme   Lill Asken ö
  Lönnskär, Södra skär   Lill-Asken ö
  Lönnskärssund sund   Lill-Brännskär f.d. ö
  Lötaholmen udde   Lill-Flyttjan ö
  Lötaviken vik   Lill-Gillöga ö
  Lötaviken fjärd /Se   Lill-Gillöga skär
  Lövholmen udde   Lill-Gulskäret ö
  Lövholmen udde   Lillkillö ö
  Lövkobben, L. holme   Lillholmen ö
  Lövkobben, St. holme   Lillholmen ö
  *Malskär kobbar   Lill-Hummelskär ö
  *Mangryndan ö   Lill-Högskär ö
  *Mangryndan grund   Lill-Högskär ö
  Mangårdzörarna, se Örarna udde   Lill-Högskärskobben ö
  *Mankholmen ö   Lill-Högskärskobben ö
  Manskär holme   Lillkobben ö
  Manskär holme   Lill-Långörn ö
  Manskär skär   Lillmarn f.d. sjö
  Mannskärskobb kobbe   Lillmossen odling
  *Manskärskobbarna kobbar   Lill-Mulen ö
  *Maralbrokskären holmar   Lillnäset näs
  Marboviken vik   Lillpanken, se Pankholmen, Lilla udde
  Maren sjö   Lill-Rävskär ö
  ?Markobben ö   Lillskär ö
  Markobben kobbe   Lillsundskäret ö
  Marö ö   Lillsundskärsviken vik
  Marö ö   Lillträsket sjö
  Marö ö   Lillvarpskobbarna öar
  Marö ö   Lillyttern ö
  Marö ö   Lillängsviken vik
  Marö holme   Lillö ö
  Marö ö   Limpan ö
  Marön ö   Limpan ö
  Marön ö /Se   Liddholmen f.d. ö
  Mastkobben holme   Lindholmsstycket ägolott
  Mats-Olskobb kobbar   Ljusharan ö
  *Medholmsskär holmar   Östra Ljusharan ö
  *Medholmskär ö   Västra Ljusharorna öar
  Mellankålskär ö   Ljusnäset? näs
  Mellanören holme   Lodkobbarna öar
  Mellgrund skär med triangelpunkt   Lofkobb ö
  Mellgrunden skär   Lokobb ö
  Mellkobbarna kobbar   Lokobb skär
  Mellkobbarna, Inra kobbar   Loppskaten udde
  Mellkobbarna kobbar   Lygna skärgård Saknas
  Mellkobbarna, Norra kobbar   Lygna skärgård Saknas
  Mellkobbarna, Södra kobbe   Lågarviken, se Norrviken vik
  Mellkobben, Stora kobbe   Lågarö hamnen vik
  *Merall...ski...ren ö   Lågbulen skär
  Minkgärdet ägomark   Lågbuln ö
  Mittklabben holme   Lågbulskobbarna öar
  Mjölkkobbarna holmar   Långa grundet ö
  Mjölkvikskobben udde   Långbergena berg
  Mjölskären skär   Långbådan skär
  Mjölskärskobbarna, Norra kobbar   Långbådan ö
  Mofly sankmark?   Långgrema vik
  Mokobben kobbe   Långharan ö
  Morgongåvan holme   Södra Långharen ö
  Moskogen terräng   Södra Långharan skär
  Mulan, Lill- kobbe   Långholmen ö
  Mulan, Stor- kobbe   Långkobben ö
  Mulkobbarna kobbar   Långlötan notvarp
  Munken holme   Långmossen mosse
  Munkkobben kobbe   Långskaten udde
  ?Munkkobben ö   Långskaten udde
  Munkkobben holme   Långskatviken vik
  *Munkobbarna kobbar   Långskär ö
  Myntarbyholmen udde   Långskär ö
  Måskobbarna kobbar   Långskäret ö
  Måsören holme   Långskärskobben ö
  Måsörsviken vik   Långstenörn ö
  Märkbådan kobbe   Långudden udde
  Märrgrundet grund   Långvarpet vik
  Märrgrundsholmen holme   Långvarpviken vik
  Märön, se Marö ö   Långviken vik
  *Mörkboda kobbe   Långö f.d. ö
  Nabborudan ägomark   Långörn ö
  ?Nenningesundet sund (nu uppgrundat) /Se   Långören skär
  Nenningeviken vik   Långören holmar
  Nordanväderskobbarna kobbar   Långörn ö
  Nordanvädersskär skär   Långörn ö
  Nordanvädersätena holmar   Långören ö
  Norrfäjan, se Fejan ö   Långörn ö
  NorFäjan, se Fejan ö   Långörn ö
  Norrbyn terräng?   Långörn ö
  Norrbådan holme   Långörn ö
  *Norrfejan del av ö   Långörn ö
  Norrfladen sund   Långörn ö
  *Norrgrund grund   Långörn ö
  Norrgrund, Ö. grund   Långörn ö
  *Norrgrundsten grund   Låderhägnaden odling
  Norrgårdsmaren sankmark?   Längden ö
  Norrharorna holmar   Längstsöderbergena grund
  Norrkobbarna kobbar   Lökhara ö
  Norrkobbarna, Ö. kobbar   Lilla Lökharan ö
  Norrkobbarna kobbar   Stora Lökharan ö
  Norrkobbe kobbe   Lökharfjärden fjärd
  Norrkobben kobbe   Lökharkobb skär
  Norrkobbsgrund grund   Lökharkobb(en) ö
  NorrLund-, se Lönnskär, Norra ö   Lökörn ö
  Norrlundskiär, se Norra Lönnskär ö   Norra Lönnskär ö
  Norrmaren terräng   Södra Lönnskär ö
  Norrnäset näs   Löpanäsbacken terräng
  Norrpada ö /Se   Lötarfjärden vik
  Norrpada skärgård holmar   Lötaviken, se Lötarfjärden vik
  Norrpada skärgård skärgård   Löta[viken] vik
  Norrpada skärgård Saknas /Se   Lötarna terräng
  Norrpada skärgård ögrupp /Se   Lövklubbarna skär
  Norrpada skärgård ögrupp /Se   Lövkobbarna skär
  Norrpada skärgård holmar och skär /Se   Lilla Lövkobben ö
  Norrpada skärgård ögrupp /Se   Stora Lövkobben ö
  Norrpada skärgård holmar /Se   Mannskär skär
  Norrpada skärgård Saknas /Se   Mannskär ö
  Norrpada skärgård holmar och skär /Se   Mannskär ö
  Norr Siällskiär, se Norra Fjärskäret ö   Mannskär skär
  Norrsjöviken vik   Mannskär holme
  Norrskaten udde   Mannskär ö
  Norrskär ö   Stora Mannskäret ö
  Norrskär holme   Mannskärskobb ö
  Norrskär holme   Södre Mannskärskobben ö
  Norrskär holme (ev. holmar)   Östra Mannskärskobben ö
  Norrskären skär   Marbacken terräng
  Norrskäret holme   Marboviken vik
  Norrskärgården holmar /Se   Marboviken vik
  Norrskärskobben kobbe   Maren sjö
  Norrstensören holme   Margärdet gärde
  Norrstensören, Västra holme   Margärdsbacken terräng
  Norrstensören, Östra holme   Maria Charlotta grundet ö
  Norrstenörsgrund grund   Markobben ö
  Norrsundet vik   Marn sjö
  Norrsundet sund   Marn sjö
  Norr-Sunnkobben holme   Marvreten vret
  Norrtäljeviken vik   Marö ö
  Norrtäljeviken vik   Marö(n) ö
  Norrviken vik   Mastkobben ö
  Norrö ö   Mats-Olskobb skär
  Norrön ö   Matteskobben ö
  Norrören holme   Matts-Ols-kobben ö
  Norrören holme   Mellanbådan ö
  Norrören holme   Mellankobbarna öar
  *Norskär kobbar   Mellan-Kilskär ö
  Notholmen kobbe   Mellan-Tredingen ö
  Notholmen holme   Mellanörn ö
  Notholmen holme   Mellanörn ö
  Notkobben kobbe   Mellgrund ö
  Nybymaren göl   Mellgrundena öar
  Nybyviken vik   Mellkobbarna skär
  Nybyviken vik   Mellkobbarna skär
  Nyängen terräng   Mellkobbarna öar
  Nyängsudden udde   Mellkobbarna öar
  Nåten skär med triangelpunkt   Mellkobbarna öar
  Nåtfjärden fjärd   Inre Mellkobbarna öar
  Nänningesundet f.d. sund /Se   Norra Mellkobbarna öar
  Näsudden udde   Södra Mellkobbarna öar
  OhnsHolmen, se Vretholmen udde   Mellkobben ö
  Orkiln kobbe   Mellkobben, I. ö
  Ormaren, se Halsömaren terräng   Mellkobben, Y. ö
  Ormkärret kärr?   Mickelskobb(en) ö
  Ormviken vik   Mjölkkobbarna öar
  Ossmanbodar holmar /Se   Mjölkvallen ägolott
  *Ossmanbådarna holmar   Mjölkviken vik
  Osten kobbe /Se   Mjölkvikskobben ö
  *Ostre förr ö, nu del av Tjockö   Mjölskärena öar
  *Ostre f.d. ö, nu del av Tjockö   Mobacken ägolott
  Otterkobbarna kobbar   Mokobben ö
  Oxnäset näs   Morgongåfvan ö
  Oxnäsudden udde   Morgongåvan ö
  Norre Pada skärgård /Se   Moskogen skog
  Söder Pada skärgård /Se   Mulkobbarna skär
  Paltskär skär   Mulkobbarna öar
  Paltskärskobbarna kobbar   Mulkobben ö
  Palängen ägomark   Munken ö
  Pankholmen, L. udde   Murkobb ö
  Pankholmen, St. udde   Murkobb skär
  Pepparsbol terräng?   Myksan ö
  Per-Svenskobbarna kobbar   Myntarbyholmen f.d. ö
  Pettersudden udde   Myntarbyviken vik
  Pilkrogsudden udde   Myrarna odling
  Plommakobbarna kobbar   Myret odling
  Plommakobbarna holmar   Måskobb ö
  Plomman ö   Måskobb(en) ö
  Plomman ö   Måskobben ö
  Plomman holme   Måskobborna öar
  Plomman holme med triangelpunkt   Måsörn ö
  Plomman, Lill- holme   Måsösviken vik
  Plommonet holme   Märkbådan skär
  Plomön, se Plomman ö   Märkbådan ö
  Porten kobbe   Märrgrundena öar
  Portören holme   Märrgrundsholmen ö
  *Prästbådan kobbe?   Mörören skär
  Prästfjärden fjärd   Mörörn ö
  Pungen kobbe   Nabbmossen skär
  PåhlSundet, se Bålösunden, Stora o. Lilla sund   Nabbskogen skog
  *Pålsundet vik   Nabbudden udde
  Pärlaskäret skär   Nedloggärdet gärde
  Pärlaskärsbådan kobbe   Nenningelandet terräng
  Rammskär udde med triangelpunkt   Nenningesundet sund
  Söder Ramskiäret, se Rammskär, Södra ö   Nenningesundet f.d. sund
  Ramskär, L holme   Nenningesundsviken, se Nenningeviken vik
  Rammskär, Stora ö   Nenningesundsviken vik
  Ramskär, St. ö   Nenningeviken vik
  Rammskär, Stora ö   Nordanväderspinnarna öar
  Rammskär, Södra ö   Nordanvädersskäret ö
  Rammskär, Södra skär   Nordanväderssätena öar
  Rammskär, Södra holme   Nordanvädersuddarna öar
  Rammskärskobbarna, Inre kobbar   Nordanvädersuddarna skär
  Rammskärskobbarna, Yttre kobbar   Nordlandet Saknas
  Ramsen holme   Nordvästra landet ö
  Ramsen holme   Nordöstra landet Saknas
  Ramsholmen, se Ramsen holme   Normanskobben ö
  Ramskobben, N. kobbe   Norraden skär
  Ramskobben, S. kobbe   Norrbacksgrynnan grund
  Ramskobbgrunden grund   Norrbergena grund
  Rankarö ö   Norrberget ö
  Rankarö ö   Norrbådan grund
  Rankarö holme   Norrbåtsa terräng
  Rankarö, L. holme   Norrfjärden Saknas
  Rankarö ö   Norrfjärden fjärd
  Rankarö, Södra holme   Norrfladen vik
  Rankaröfjärden fjärd   Norrfladen vik
  Rankarögrunden grund   Norrgrund ö
  Rankarökobbarna kobbar   Norrgrynnan grund
  Redden vik   Norrgårdsmarn kärr
  Riksudden udde   Norrgärdet gärde
  Riksviken vik   Norrharorna öar
  Ringboslott förr stenlabyrint /Se   Norr-Hästskär? ö
  Roderskär fiskeläge /Se   Norrkobbarna öar
  Rovholmen holme   Norrkobbarna öar
  Rudan ägomark   Norrkobbarna öar
  Runkarflisan terräng   Norrkobbarna öar
  Runö ö   Norrkobbarna öar
  Runökobbarna kobbar   Norrkobbarna skär
  Ryssmasterna holme   Norrkobbarna skär
  Rådmahamnen hamn   Norrkobben skär
  Rådmansö ö   Norrkobben ö
  Rådmansö ö   Norrkobben ö
  Rådmansö halvö   Norrkobben ö
  Rådmansö ö   Norrkobben ö
  Rådmansö ö   Nordöstra Norrkobben ö
  Rådmansö förr ö, nu halvö   Närmsta Norrkobben ö
  Rådmansö halvö   Stora Norrkobben ö
  Rådmansö halvö   Norrmarn sjö
  Rådmansö halvö   Norrnäset näs
  Rådmansö halvö   Norrpada Saknas
  Rådmansö ö /Se   Norrpada Saknas
  Rådmansö terräng   Norr-Raden ö
  Rådmansö terräng   Norrsandarna gärde
  Rådmansö skogsmark   Norrsanden vik
  Rådmansön ö /Se   Norrsjö skog
  Rådmansö terräng   Norrsjön allmänning
  Rådmansö halvö /Se   Norrskenskubb ö
  Rådmansö ö /Se   Norrskogen skog
  Rådmaren sjö   Norrskär ö
  Rågrundet grund   Norrskären skär
  Råholmen udde   Norrskärena öar
  Råttviken vik   Norrskäret ö
  Rävskär, Lill- skär   Norrskäret ö
  Rävskär, Stor- skär   Norrskärgården ögrupp
  Rävskärs-Långören holme   Norrskärsflånan ö
  *Rävsnäsholmen udde?   Norrskärskobbarna öar
  Rödel holmar /Se   Norrskärskobben ö
  Röder el. Storskärgården holmar   Norrskärskobben ö
  Röllingsfladen vik   Norrstenörarna skär
  Rönnkobben holme   Norrstenörarna öar
  Rönnkobben kobbe   Norrstenörn ö
  Rönnskär holme   Norrstensörsgrund grund
  Rönnskär skär   Norrstenörsgrund ö
  Rönnskärskobben kobbe   Norrsundet sund
  Rönnören udde   Norrsundet del av Brevikssundet
  Rönnörsgrundet grund   Norrsundet f.d. sund
  Rörskär holme   Norrtena terräng
  *Rörskär holme   Norr-Trutkobben ö
  Röskärsholmarna holmar   Norr-Trutkobbsflånan övervattensgrund
  Saltholmen holme   Norrviken vik
  Sandviken vik   Norrviken vik
  Sandviken, Västra vik   Norrviken vik
  Sandängen ägomark?   Norrviken vik
  Sankgrunden grund   Norrviken vik
  Sibokullen höjd?   Norrviken vik
  Simpelskär holme   Norrviken vik
  Sindviken vik   Norrgrynnan grund
  *Siströörn kobbe?   Norrängen odling
  Siälholmen, se Skärholmen udde   Norrö ö
  Själbådan holme   Norrörn ö
  Själgrunden udde   Norrörn ö
  Själgrundet grund   Norrörn ö
  Själsten, (resp. Skälsten), St. o. L. holmar   Norrörn ö
  Själstenen, Lilla kobbe   Notholmen ö
  Själstenen, Stora ö   Notholmen ö
  Själstenen, Stora ö   Notholmen ö
  Själstenen, Stora holme   Nybymarn sjö
  Själstenen, Stora holme   Nybymarn sjö
  Själstensfjärden fjärd   Nybyviken vik
  Sjöhagsbacken höjd?   Nybyviken vik
  *Sjösten holmar   Nyckeln grund
  Sjötorpsviken vik   Nygrundet grund
  Sjöängen terräng?   Nyhagen odling
  Skarvs skärgård Saknas /Se   Nyängen gärde
  Skarvs skärgård ögrupp /Se   Nyängen odling
  Skatgummasudden udde   Nyängsudden udde
  Skeppsskär skär   Nyängsviken vik
  Skeppskärkobbarna kobbar   Nyängsviken vik
  Skidonskär skär   Nåten ö
  Skidonskär skär   Nåtfjärden fjärd
  Skinfällen, Stora o. Lilla, se Fällen Saknas   Närmstsöderbergena grund
  *Skinnarskär holme   Näset näs
  Skinnaskär ö   Näset näs
  Skinnaskär holme   Näset näs
  Skinnaskär skär m. triangelpunkt   Nässkogen Saknas
  Skinnaskärskobben kobbe   Nässlätten terräng
  Skittenskieret, se Skidonskär skär   Näsudden udde
  Skiälholmen, se Lillnäset udde   Nätgrundet grund
  Skorpkobben kobbe   Nätgrundet ö
  *Skorstena kobbar   Nätkobben ö
  Skorvkobben kobbe   Nätuddarna f.d. uddar
  Skottkobben holme   Orkelbådan skär
  Skräddarn ö /Se   Orkiln ö
  Skränmåskobbarna holmar   Ormkärret ställe
  Skräppen holme   Ormkärret äng
  Skutgrundet grund   Oron grund
  Skvimparskär holme   Oxbacken terräng
  Skyholmen holme   Oxbackviken vik
  Skäret ö   Oxkobb(en) ö
  Skäret udde   Oxkobben ö
  Skäret terräng?   Oxkobben ö
  Skärholmen udde   Oxnäset näs
  Skärholmen udde   Oxnäsudden udde
  Skärholmsgrynnan udde   Oxstängslet terräng
  Skötbådan, Inre kobbe   Paltskär ö
  Skötbådan, Yttre kobbe   Paltskärskobben ö
  Skötgrundet grund   Panken f.d. ö
  Skötkobb holme   Panken, L. f.d. ö
  *Skötskären öar   Pankholmen, Lilla udde
  Slappel, se Släpphäll holme   Pankholmen, Stora udde
  Slädöga, se Norrön ö   Pelleskobb skär
  Slädön, se Torparön ö   Pelleskobb(en) ö
  Släpphäll holme   Pepparsbol terräng
  Släpphäll holme   Per-Anders-knuven grund
  *Slödö ö   PerLarskobb Saknas
  *Slödö holme   Per Lars-viken vik
  Smedjekobben kobbe   Persskäret ö
  *Småskärgården holmar   Per-Svenskobbarna skär
  Smörasken holme   Per Svens-kobbarna öar
  Smörasken holme   Plågen odling
  Snedvingen holme   Västra Plomkobben ö
  Sonkubbarna, se Sunnkobbarna öar   Östra Plomkobben ö
  Spegelkobb kobbe   Plomman holme
  Spjutsten ö   Plomman ö
  Spjutsten, N. (resp. Spjutsten o. Spjutsten, L.) holme, (resp. holmar)   Plomman, L. skär
  Spjutsten holme   Lilla Plomman ö
  Spjutstensfjärden, Norra fjärd   Plomman-kobbarna öar
  Spjutstensfjärden, Södra fjärd   Plomgrundena öar
  Spjutstensgrunden, Norra grund   Porten skär
  Spjutstenskobbarna kobbar   Porten ö
  Spjutstenskobben, Norra Saknas   Portkobben skär
  Spjutstenskobben, södra holme   Portkobben ö
  Spjutstenskobbarna holmar   Prackarsten skär
  Spånefly sankmark   Prackarsten ö
  Spärlingen holme   Prackharan ö
  Stabbviken vik   Prackharan skär
  Staffansängen ö   Prackharsten ö
  Staffansängen holme   Prackviken vik
  Staffansängskobben kobbe   Prästfjärden Saknas
  Stakfjärden fjärd   Prästholmen ö
  Stakskogen skogsmark   Prästskgen skog
  Stakströmmen sund   Prästön f.d. ö
  *Stamholmarna holmar   Pungen skär
  Stengryndan grund   Pungen ö
  *Stengrundan grund   Pärlaskär skär
  Stenharan, Västra holme   Pärlaskäret ö
  Stenharan, Östra holme   Pärlaskärsbådan ö
  Stenkroken skär   Rackarkobb(en) ö
  Stenreveln holme   Ramgrundet grund
  Stenören skär   Ramsan ö
  Stenörn, se Långstenören ö   Ramsen ö
  *Stenörn holme   Ramskobbarna öar
  Stockholmen ö   Norra Ramskobben ö
  Stockholmen ö   Södra Ramskobben ö
  Stockholmen holme /Se   Ramskobbgrundena öar
  Stockholmen holme   Lilla Ramskär ö
  Stockkobb kobbe   Stpra Rammskär holme
  *Storahamn holme   Stora Ramskär ö
  Stor-Asken ö   Södra Ramskär ö
  Stor-Asken ö   Ramskärsfladen vik
  Stor-Asken ö   Ramskärsfjärden fjärd
  Storberget berg?   Ramskärsgrundet ö
  Storbussen udde   Ramskärskobbarna öar
  Storbådan grund   Inre Ramskärskobbarna öar
  Storfladen vik   Yttre Ramskärskobbarna öar
  ?Stor-Gluggen holme   Ramsorna ö
  Stor-Gluggen holme   Rankarö ö
  Storgrundet grund   Lilla Rankarö ö
  Storgrundet grund   Rankarö holme /Se
  Storgrundsbådan ö   Rankaröfjärden fjärd
  Storgrundsbådan grund   Rankarögrund öar
  Storgrundsbådan kobbe   Rankarökobbarna öar
  Storgrÿndan, se Storgrundsbådan ö   Remmaren skär
  Storharen ö   Remmaren ö
  Storharen holme   Remmaren, W. ö
  Storharan holme   Remmargrundet grund
  Storholmen udde   Remmarn ö
  Storholmen holme   Remmarn ö
  Storholmen udde   Riksudden udde
  Stor-Hummelskär ö   Riksviken vik
  Stor-Hästskär ö   Rosenströmsholmen ö
  Stor-Högskär ö   Rotkobben ö
  *Storkkobben grund   Rovholmen ö
  Storkobb kobbe   Rudan odling
  *Storkobben kobbe   Rudlötarna odling
  Storkobben holme   Runskär ö
  Storkobben kobbe   Runskärskobbarna öar
  *Storkubben ö   Runskärskobbarna öar
  Stormossen mosse   Runö skär
  Stornäset näs?   Runö ö
  Stor Sillo, se Stor-Hillö ö   Runökobbarna öar
  Storskär ö   Ryggen grund
  Storskär holme   Ryssmasterna ö
  Storskär holme   Ryssviken vik
  *Storskär holme(ev. del av ö)   [Rådma]hamnen vik
  Storskär skär   [Rådma]marn sjö
  Storskärskobbarna kobbar   Rådmanmarn sjö
  Storslätten ägomark   Råholmen udde
  Strosten ö   Råholmen ö
  Storsundet sund   Råttviken vik
  Stortorp triangelpunkt   Räfsnässkaten udde
  Storvass terräng   Rävskärs Långören ö
  Storviken vik   Rödberget ö
  Storön ö   Rödet skärgård
  Storön udde   Rödelsfjärden fjärd
  Strömholmarna holmar   Rödlögakobben ö
  Strömholmarna öar   [Röllings]fladen vik
  Strömkobbarna holme   Röllingsvreten Saknas
  Störmsholmarna holmar   Rönnkobben ö
  Strömsholmen, (resp. Strömsholmarna) holmar   Rönnkobben ö
  Strömsudden udde   Rönnkobb(en) ö
  Strömswijken, se Båtholmsviken vik   Rönnskär ö
  Stumpen ö   Rönnskär skär
  Stumpen holme   Rönnskär ö
  Sturapen, se Stumpen ö   Rönnskärsbådarna öar
  Styrjan fjärd   Rönnskärskobb ö
  Stånggrynnorna holmar   Rönnskärskobben ö
  Stångkobbarna kobbar /Se   Rönnörn ö
  Stångskär ö   Rönnörn ö
  Stångskär skär   Rönnörsgrundet ö
  *Stångskären holmar   Rönskär ö
  Stångskärskobbarna kobbar   Rörskotla terräng
  Stångsudnet sund /Se   Rörskäret ö
  Stångören holme   Rörskäret ö
  Stångören holme   Salskär ö
  Stångören Saknas /Se   Salskärskobben ö
  Städet sten   Saltholmen ö
  Suggan holme   Sandstenskobben ö
  Sundskär ö   Sandviken vik
  Sundskär ö   Sandviken vik
  *Sundskär öar   Sankgrundena grund
  Sundskär ö   Sankrorna hällar
  Sundskär ö /Se   Sibokullen terräng
  Sundören udde   Sibonäset terräng
  Sunnkobbarna öar   Siboviken vik
  Sunnkobbarna (resp. Sundskobbarna) kobbar   Sidbo hamn vik?
  Sunnkobben, Stora holme   Sikblänkorna öar
  Svartflyckjan kobbe   Sillhuvud skär
  Svartflyttjan kobbe   Sillhuvudet ö
  Svart-Flyttjan holme   Själklinten ö
  Svartflyttsgrund grund   Lilla Själsten ö
  Svartkobb kobbe   [Stora] Själsten ö
  *Svartkobb kobbe   Själstensfjärden fjärd
  Svartudd holme   Själstenskobben ö
  *Svedjestacken sund   Sjöbron terräng
  Svenska Björn, se Björn, Svenska ö   Sjöfruns kitteln naturformation
  Svenska Högarna ögrupp /Se   Sjöhagen hage
  Svenska Högarna ögrupp   Sjöhagsbacken terräng
  Svenska Högarna holmar med fyr och lotsstation   Sjöknuven terräng
  Svenska Högarna ögrupp   Sjötorpsviken vik
  Svenska Högarna holmar, fiskeläge   Sjövistarna terräng
  Svenska Högarna ögrupp   Skabbgrundet, se Skubbgrundet ö
  Svenska Högarna grupp av holmar   Skabbgrundet ö
  Svenska högarna fiskeläge /Se   Skabbö f.d. ö
  Svenska högarna ögrupp /Se   Skarv ögrupp
  Svenska Högarna fyrplats /Se   Skarvskäret ö
  Svenska högarna ögrupp /Se   Skatgummansviken vik
  Svenska stenarna ögrupp /Se   Skatkobben ö
  *Svenskhöga ö   Skeppskär ö
  Svenska Stenarna kobbar   Skeppskärskobbarna öar
  Svinön, se Rådmansö sn /Se   Skinnaskär ö
  Synsören holme   Skinnaskärskobben ö
  Syskonholmarna holmar   Skitanskär ö
  Sävringe, Inre holme   Skomakar-Antas-kobben ö
  Sälsten, St. o. L. holmar   Skorpkobben ö
  Söderarm fyrplats   Skorvharan ö
  Söderarm fyr   Skorvkobben ö
  Söderarm kobbar /Se   Skotkobben skär
  Söderarm kobbar?   Skotkobben ö
  Söderarm fyrplats /Se   Skottkobben ö
  Söderarmen segelled /Se   Skrovkobb(en) ö
  Söderbådan holme   Skrubban ö
  Söderfejan del av ö   Skrubban skär
  Söderfäjan, se Fejan ö   Skrubbluckan fiskeplats
  Söder Fäjan, se Fejan ö   Skräddarmarn sjö
  Södergryndan grund   Skränmåskobbarna skär
  Söderkolkobb holme   Skränmåskobbarna öar
  Söderlunds...r, se Lönnskär, Södra ö   Skränmåskobben ö
  Söderlundskiär, se Södra Lönnskär ö   Skräppen, se Skäppan ö
  Södermaren terräng   Skräppen ö
  Söderskogen skogsmark   Skubbgrundet ö
  Söderskär holme   Skutgrundet ö
  *Söderskär holme   Skvalbådan grund
  Södersundet sund   Skvimparn udde
  Södersundsudden udde   Skvimparskaten udde
  Söderviken vik   Skvimparskaten udde
  Söderviken vik   Skvimparskär ö
  Söderviken vik   Skvimparskär skär
  Söderö ö   Skyholmen ö
  *Söderön holme   Skällarholmen f.d. ö
  Söderörn, (resp.Söderöran) holme   Skäret f.d. ö
  Söderören ö   Skäppan ö
  Söderören holme   Skäret ö
  Söderören skär   Skäret ö
  Söruddöre udde holme   Skärgrundena terräng
  Sötholmen, Lilla holme   Skärholmsstycket ägolott
  Sötholmen, Lilla holme   Skärpan äng
  Sötholmen holme   Skötbådan ö
  Sötholmen, Stora holme   Skötbådan grund
  Sötholmsgrundet grund   Skötgrundet ö
  Tackören holme   Skötharan skär
  Tackören holme   Skötkobb ö
  Tallören terräng   Skötkobb skär
  Tallören holme   Skötkobb(en) ö
  Tillsmaren sjö   Skötkobben ö
  Tisterholmen holme   Skötkobben ö
  Tistraskär skär   Skötkobben ö
  Tistraören udde   Sladdstycket ägolott
  Tistornskär skär   Slangnen ö
  *Tisrronörn ö   Släckskobben ö
  Tinkön, se Tjockö ö   Släktkobb ö
  Tiuckön, se Tjocköf ö   Släpphällan ö
  Tiuk ön, se Tjockö ö   Släpphäll ö
  Tjockö ö   Släpphällholmen, se Släpphällan ö
  Tjockö ö   Släpphällsstycket ägolott
  Tjockö ö   Slätskärsknuv skär
  Tjockö ö   Slätskärsknuv(en) ö
  Tjockö ö   Smackhålet vik
  Tjockö ö   Smedjekobben ö
  Tjockö ö   Smällberget berg
  Tjockö ö   Smörasken skär
  Tjockö ö   Smörasken ö
  Tjockö ö   Smörasken ö
  Tjockö ö   Snedvingen ö
  Tjockö ö /Se   Smedvingen skär
  Tjocköfjärden fjärd   Socknen Saknas
  Tjocköfjärden fjärd   Soholmen ö
  Tjyvgloviken vik   Solkubbar öar
  Tjärtunnberget, Norra skär   Spjutsten ö
  Tjärtunnberget, Södra skär   Lilla Spjutsten ö
  ?Tjärven ö   Spjutstensfjärden fjord
  Tjärven skär   Norra Spjutstensfjärden fjärd
  Tjärören holme   Södra Spjutstensfjärden fjärd
  Tjärören kobbe   Norra Spjutstensgrundena öar
  Tolskärbåkan, se Torskär ö   Södra Spjutstensgrundena öar
  *Tollskärsbocken holme   Norra Spjutstengrundet ö
  Tomaskobb kobbe   Spjutstenskobbarna öar
  Tommeskobben ö   Södra Spjutstenskobbarna öar
  Tommeskobben kobbe   Norra Spjutstenskobben ö
  Tomta gd   Spånefly kärr
  Tomtholmen, N. udde   Spärlingen grund
  Tomtholmen, S. udde   Spärlingen ö
  Tomtholmsviken, Norra vik   Stabbviken vik
  Tomtholmsviken, Södra vik   Staffansängen ö
  Torparö ö   Staffansängskobben skär
  Torparökobben, Lilla kobbe   Staffansängskobben ö
  Torparökobben, Stora udde   Stakbacken terräng
  Torparön ö   Staken, se Nyängsviken vik
  Torsskär holme   Staken sund
  Torskär holme med fyr   Stakskogen skog
  Trekobbarna kobbar   Stengrunden öar
  Trikanten holme   Stengrundet ö
  Trikobbarna öar   Stengrundet ö
  Trikobbarna kobbar   Stengrundet ö
  Trindasken kobbe   Stengryndan grund
  Trindkobben holme   Östra Stenharan ö
  Trindskär skär   Stenharkobb(en) ö
  Trollberget berg?   Stenharorna öar
  Trollskäret skär   Stenharorna skär
  Trollskärsgrund grund   Stenkobb ö
  Trutklabbar kobbar   Stenkobbarna öar
  Trutkobb, Inre o. Yttre, (resp. L. o. St.) kobbar   Stenkobb(en) ö
  Trutkobb kobbe   Stenkobben ö
  Trutkobbarna holmar   Stenkobben ö
  Trångan holme   Stenkobben ö
  Trångskärsfjärden fjärd   Stenkobben ö
  Trängjonkobbarna kobbar   Stenkobben ö
  Trängjonskär skär   Stenkobben ö
  Trätholmen holme   Stenkubbar öar
  Trätholmen holme   Stenkurkenäsan skär
  Träören holme   Stenkurkenäsan ö
  Tunholmen holme   Stenskär ö
  Tunnholmen holme   Stenörarna skär
  Tunnholmen halvö /Se   Stenörarna öar
  *Tuttkobbar kobbar   Stenörarna öar
  Tviklovan, Västra kobbe med fyr   Stenörarna öar
  Tviklovan, Östra kobbe   Sticksnäsmarn sjö
  Tyfö (resp. Tyfvö) ö   Stockholmen ö
  Tyrckön ö   Stolen ö
  Tyskkobben grund /Se   Stor Asken ö
  Tyvkobbarna kobbar   Stor-Asken Saknas
  Tyvkobb-Yttergrund grund   Storasken ö
  Tyvskär holme   Storberget berg
  Täckholmen udde   Storbussen f.d. ö
  Tärnskär, Ö. o. V. holmar   Strobådan grund
  Tärnsvilan, Norra kobbe   Storfladen vik
  Tärnsvilan, Södra kobbe   Stor-Flyttjan ö
  Tärskäret holme   Storföreberget berg
  Tärskäret holme   Storgrundet grund?
  Tärskärsören, Östra holme   Storgrund(s)bådan ö
  Tärskärsören holme   Storgrynnan grynna
  *Törnskäret, Ö. o. V. holmar   Stor-Gulskäret ö
  Ut-Fredel grupp av holmar   Storharan ö
  Utterhuvudet skär   Storhillö ö
  utterkalfen, se Plommakobbarna kobbar   Storholmen ö
  *Utterkobbarna kobbar   Storholmen ö
  *Utterkobben kobbe   Stor-Hummelskär ö
  Utterkubbarna, se Ötterkobbarna ö   Stor-Högskär ö
  *Utterkubben ö   Stor-Högskäret ö
  Utterrumpan udde   Stor-Högskärskobben ö
  Utterskororna kobbar   Srorkobben ö
  Utterskär skär   Storkobben ö
  *Utterskären kobbar   Storkobbfladen vik
  Vadholmsviken vik   Stor-Långörn ö
  Valberget berg /Se   Stormossen mosse
  Valborgsmässoberget berg   Stormulen ö
  Valö terräng?   Storn ö
  *Vanskär holme   Stornäset näs
  *Vanskär holme (ev. holmar)   Storpanken, se Pankholmen, Stora udde
  Vardberget berg?   Storpanken f.d. ö
  Warghufwud, se Bangenhuvud udde   Stor-Rävskär ö
  Vargvilan kobbe   Storskär ö
  Warikenäset, se Båtholmsnäset näs   Storskär ö
  Vattgårdsviken vik   Storsten häll
  Vattören holme   Storstenarna terräng
  Vedkasten holme   Storsundet sund
  Verka vik   Storsundet del av Brevikssundet
  Verknäset udde   Storsundsharan ö
  Widinge Bränd...sudde, se Brändörsudden udde   Storsundsharorna öar
  Vidinge ö   Storsundsharorna skär
  Vidinge ö   Storvarpet notvarp
  Vidinge ö /Se   Storvarpet notvarp
  Vidinge triangelpunkt   Storvass terräng
  Vidinge ö   Storviken vik
  Vidinge ö /Se   Storviken vik
  Vidingefjärden fjärd   Storyttern ö
  Vidingefjärden fjärd   Storön ö
  Vidingekobben holme   Strömkobborna öar
  *Vidinghemlandet ö   Strömma terräng
  Vidings skärgård grupp av holmar   Strömmadike Saknas
  Vidingsskärgården holmar /Se   Strömsholmarne öar
  Vidingsöra ö   Stumpan ö
  *Vidskär holme   Stumpan ö
  Vidskäret skär   Styrjan ankarplats
  Vidskäret holme   Styrskärena öar
  Vidskärskobbarna kobbar   Lilla Styrskäret ö
  Vriggskär (resp. Vikskär) holme   Stora Styrskäret ö
  Viggskären skär   Stålskär ö
  Viggskärskobben, Norra kobbe   Stålskär skär
  Viggskärskobben, Södra kobbe   Stålskärsknuven ö
  *Vilan kobbe   Stålskärskobben ö
  Vinterskär skär   Stångkobbarna öar
  Vitbergsgrynnorna holmar   Västra Stångkobben ö
  Vitbergsören ö   Östra Stångkobben ö
  Vitbergsören ö   Stångskär ö
  Vitfågelskobben holme   Stångsundet sund
  Vitharan holme   Stångör ö
  Vitharan skär /Se   Stångör ö
  *Vitkobbar kobbar   Stänkbådan ö
  Vrakkobbarna klabbar /Se   Sundena terräng
  Vretakärren ägomark   Sundholmsfjärden fjärd
  Vretfladen vik   Sundholmsfjärden fjärd
  Vretholmen udde   Sundsbådan ö
  Vretholmen udde   Sundskär ö
  Vretviken vik   Sundörn ö
  Vånskär, St. holme   Sunnankobb skär
  Vällingskär holme   Sunnankobben ö
  Vällingskäret holme   Sunnbådan ö
  Wärkenäsorn, se Wästerörn holme   Sunnbådan skär
  Västergräsören holme   Sunnkobbarna skär
  Västergrundet grund   Sunnkobbarna öar
  Västerhögskär ö   Svantes stycke ägolott
  Västerkobbarna kobbar   Svartflyckan ö
  ?Västerkobbarna öar   Svartflycksgrundet ö
  Västerkobbarna holmar   Svartflyttjan ö
  Västerkobben kobbe   Svartknuven ö
  Västerskär holme   Svartkobb(en) ö
  Västerskär holme   Svartkobb(en ö
  Västerskär holme   Svartudd skär
  Västerskäret ö   Svartudd ö
  Västerskäret skär   Sveden odling
  Västerskäret halvö   Svedjebackstaden terräng
  Västerskärsgrundet grund   Svenska Björn ö
  Västerskärskobben kobbe   Svenska Björn ö
  Västerstenarna udde   Svenska högarna ögrupp
  Västeruddarna uddar   Svenska Lillö ö
  Västerudden udde   Svenska stenarna ögrupp
  Västerviken vik   Synsören holme
  Västerören holme   Synsörn ö
  Västerörn holme   Sälgrundet ö
  Wästerörn, se Stor-Gluggen holme   Sälkobbarna öar
  *Västkobb kobbe   Sältingsgrundet ö
  Vättarna holmar   Söderarm fyr och lotsstation
  Vättegrund grund   Söderarmen segelled
  Vättkobbarna, Norra kobbar   Söderbergena öar
  Vättkkobbarna, Södra kobbar   Söderbådan ö
  Ytterberget kobbe   Söderbådan skär
  Åbäran, Inre skär /Se   Södergrynnan grund
  Åbäran, Yttre skär /Se   Södergrynnan grund
  Ådskär ö   Söder-Högkobben ö
  Ådskär holme   Söderkobbarna öar
  Ådskär holme   Söderkobb(en) ö
  Ådskär holme   Söderkobben ö
  Ådskärsfjärden fjärd   Söderlundsholmen ö
  Ådskärsfjärden fjärd   Södermarn sjö
  Ådskärsfjärden fjärd   Södermarn sjö
  Ådskärskobbarna kobbar   Söderraden skär
  Ådskärskobbarna, Södra holmar   Söder-Raden ö
  Åkeröfjärden fjärd   Söderskogen skog
  Ålandet ö   Söderskäret ö
  Ålandet holme   Söderskärgården ögrupp
  Ålandet holme   Söderskärsflånan ö
  Ålandet holme   Söderskärskobbarna öar
  Ålandet ö   Söderslangarna grund
  Ålandsgrundet grund   Söderslättsveden odling
  Ålands hav hav   Södersundet sund
  Ålandskobben holme   Södersundet del av Brevikssundet
  Ålmansören holme   Södersundet sund
  Åmansören holme   Södersundet f.d. sund
  Åmmanäset udde   Södersundsudden udde
  Åmmanäset näs /Se   Södersundsviken vik
  Årskobbarna kobbar   Söder-Trutkobben ö
  *Åsan grund   Södertrutkobbsflånorna öar
  Ägglösa skär   Söderudden ställe
  Ägnarsbacken höjd?   Söderudden udde
  Älghararna holmar   Söderviken vik
  Älghararna holmar /Se   Söderviken vik
  *Älgskäret ö   Söderviksfjärden fjärd
  Älgören holme   Södervåne udde
  Ängholmen, Västra ö   Söder-Vånskobben ö
  Ängholmen, Västra holme   Söderängen ägolott
  Ängholmen, Östra ö   Söderö ö
  Ängholmen, Östra holme   Söderörarna, se Mellanörn öar
  Ängholmsörarna kobbar   Söderörn, se Mellanörn ö
  Äskskär holmar   Söderöran ö
  Ässkär, Norra skär   Söderören skär
  Ässkär, Södra skär   Söderöran ö
  Ässkärsgrunden grund   Söderörn ö
  Öja sund   Söderörn ö
  Öjan sund   Södralandet Saknas
  Önskär skär   Södralandet Saknas
  Örarna udde   Stora Sötholmen ö
  Örarna udde   Stora Sötholmen ö
  Öraviken vik   Lilla Sötholmen ö
  *Örbogrunden grund   Tackör ö
  Örhuvudet udde   Tackörn ö
  Örkobben, Västra holme   Tallklubben ö
  Örkobben. Östra holme   Tallörn f.d. ö
  Örungen ö   Tallörn f.d. ö
  Örungen holme   Tilsmarn sjö
  Örungsörarna öar   Tillsmarn sjö
  Örungsörarna kobbar   Tisterudden udde
  Örungsörarna, Norra holmar   Tistronkobb i Vraket ö
  Örungsörarna, Södra kobbar   Tistronskär ö
  Örungsörarna, Södra holmar   Tistronörn ö
  Örungsörarna, V. holmar   Tistronörn ö
  Örungsörarna, Västra kobbar   Tjockö ö
  *Östergrundan grund   Tjocköfjärden fjärd
  Öster-Gräsören ö   Tjocköviken vik
  Östergräsören holme   Tjuvgloviken vik
  *Österkobbarna kobbar   Tjärören skär
  *Österön del av Tjockö   Tjärörn ö
  Österöran ö   Tolvmanskobben ö
  Ötterkobbarna ö   Tomasberget ö
  Ötterkobben kobbe   Tomasbådan ö
  Östermaren sjö   Tomaskobben ö
  Östermaren göl   Tomtafly kärr
  *Östernorrkobbar kobbar   Tomtgubbens-byxan naturformation
  Östersjön hav   Tomtholmen f.d. ö
  Östersjön hav   Norra Tomtholmsviken vik
  Östersjön hav   Södra Tomtholmsviken vik
  Österskär holme   Tordmulkobben ö
  *Österskär holme   Torparö ö
  *Österskär holme   Torparö ö
  Österskär skär   Torparökobben holme
  Östersundet, jfr *Östre f.d. sund   Torparökobben ö
  Östersund, Stora göl   Torrbådan grund
  Östersundet sund   Torskgropen fiskeplats
  Östersundet, Lilla sund   Torskär ö
  Österudden udde   Torsskär skär
  *Österön del av Tjockö   Tranga ö
  *Österön del av ö   Trangakobben ö
  Österörn, (resp.Österöran) holme   Yttre Tredingen skär
  Österöran ö   Trekanten grund
  Österören ö   Trekobbarna skär
  Österörsundet sund   Trekobbarna öar
  Ötterkobbarna holmar   Tridingskobb(en) ö
  Ötterkobbarna holmar   Tridingssten grund
  Ötterkobbarna kobbar   Trindasken skär
  Ötterskär skär   Trindasken ö
  Ötterörarna skär   Trindasken ö
      Trindklinten ö
      Trindkobb ö
      Trindkobb(en) ö
      Trindkobb(en) ö
      Trindkobben ö
      Trindskär ö
      Trinnflyttjan ö
      Trollberget berg
      Trollskäret ö
      Trollskäret ö
      Trutkobb skär
      Trutkobbarna öar
      Trutkobbarna öar
      Trutkobbarna öar
      Trutkobbarna öar
      Trutkobb(en) ö
      Inre Trutkobb(en) ö
      Inre Trutkobben ö
      Lilla Trutkobb(en) ö
      Stora Trutkobb(en) ö
      Yttre Trutkobb(en) ö
      Yttre Trutkobben ö
      Trångskärsfjärden fjärd
      Trångsundet sund
      Trädgårdskilen terräng
      Trängjonkobbarna skär
      Tränjonskär ö
      Tränjonskärskobben ö
      Träörn ö
      Tröskeln grund
      Tumlaren grund
      Tunholmen ö
      Tunholmen ö
      Tunnholmen f.d. ö
      Tviklåban, Ö., V. skär
      Tviklåvan ö
      Västra Tviklåvan ö
      Östra Tviklåvan ö
      Tybulten vik
      Tyskensviken vik
      Tyskkobben ö
      Tyvkobbarna skär
      Tyvkobbarna öar
      Tyvkobbs yttergrund ö
      Tyvskär skär
      Tyvskär ö
      Täbrunn brunn
      Tårbådan grund
      Tärngrund ö
      Tärnsgrundet ö
      Tärnsgrundet ö
      Tärnskobben ö
      Tärnskär ö
      Västra Tärnskär ö
      Östra Tärnskär ö
      Tärnskärena öar
      Inre Tärnskäret ö
      Yttre Tärnskäret ö
      Tärnsvilan ö
      Tärskäret ö
      Tärskäret ö
      Tärskärsörn ö
      Östra Tärskärsörn ö
      Västra Tärskärsörn ö
      Udd-Ants-grundena öar
      Uddarna äng
      Uddjupet fjärd
      Ugnkobben ö
      Ugnshålet, se Lillängsviken vik
      Ugnshålsberget berg
      [Uppnäs]holmen ö
      Ursjön sjö
      Utfredel ögrupp
      Utliggarn grund
      Utterhuvudet ö
      Utterkobbarna öar
      Utterkobb(en) ö
      Utterkobben ö
      Utterkobben skär
      Mellersta Utterkobben ö
      Västra Utterkobben ö
      Östra Utterkobben ö
      Utterkobbsgrundet ö
      Utterrumpan ö
      Utterrumpan skär
      Utterrumpan ö
      Utterskororna öar
      Utterskär ö
      Uvkubbar öar
      Vackerbergena (Vackerberget) öar
      Vadet terräng
      Vadholmsviken vik
      Vadvreten vret
      Vadängen ägolott
      Valborgsmässberget berg
      Valö f.d. ö
      Valödiket dike
      Valöskogen skog
      Valöudden udde
      Valöviken vik
      Vardberget berg
      Vasken grund
      Vasskär ö
      Vasskärskobbarna öar
      Södra Vasskärskobben ö
      Västra Vasskärskobben ö
      Östra Vasskärskobben ö
      Vattgårdsviken vik
      Vattörn ö
      Vedkasten ö
      Vedkobben ö
      Vestermansberget udde
      Vidinge ö
      Vidingekobben ö
      Vidings skärgård Saknas
      Vidingsörarna ö
      Vidskäret ö
      Vidskäret ö
      Vidskärskobbarna öar
      Vidskärskobben ö
      Vidskärsramsorna öar
      Viggskär ö
      Viggskärena öar
      Norra Viggskäret ö
      Västra Viggskäret ö
      Södra Viggskäret ö
      Östra Viggskäret ö
      Viggskärsgrundet ö
      Viggskärskobbarna öar
      Viggskärskobben ö
      Norra Viggskärskobben ö
      Södra Viggskärskobben ö
      Vikarkobben ö
      Vikarkobb(en) ö
      Vikarkobben ö
      Vikarkobben ö
      Vikarkobben skär
      Vik-kobbarna öar
      Vikskär skär
      Vikskär, Mell. skär
      Vikskär, N. holme
      Vikskär, S. skär
      Vikskäret ö
      Vikskärskobbarna öar
      Vikskärskobbarna skär
      Vikskärs-Långkobben ö
      Vikskärs-Söderkobbarna öar
      Vikskärs-Österkobben ö
      Vilbergsör ö
      Villesbådan grund
      Vindruvan källa
      Vinterskär ö
      Virknäset näs
      Viskhamnen vik
      Vitberget grund
      Vitbergör, se Vilbergsör ö
      Vitbergör ö
      Vitfågelskobben ö
      Vitgrundet skär
      Vitharan ö
      Vitharknuvar öar
      Vitkobbarna ögrupp
      Lilla eller Södra Vitkobben ö
      Stora Vitkobben skär
      Stora eller Norra Vitkobben ö
      Hvitrubb ö
      Vraket vatten
      Vrakkobbarna öar
      Vrakkobbarna skär
      Vretaviken vik
      Vretaviken vik
      Vånskär ö
      Vånskär skär
      Lilla Vånskär ö
      Stora Vånskär ö
      Stora Vånskär ö
      Vånskärskobben ö
      Vällingskäret ö
      Värka? vik
      Vässenasätet ö
      Västerby-berget berg
      Västerby Eknö terräng
      Västerbådan ö
      Västerdjupet fiskeplats
      Västerfjärden fjärd
      Västergrundet ö
      Väster Gräsörn ö
      Västergärdet gärde
      Västerholmarna öar
      Väster-Högskär ö
      Väster-Högskärskobbarna öar
      Västerknuvarna grund
      Västerkobbarna öar
      Västerkobbarna öar
      Västerkobben ö
      Västerkobb(en) ö
      Västerkobben skär
      Västerkobben ö
      Västerkobben ö
      Västerkobben ö
      Stora Västerkobben ö
      Väster-Norrgrynnan ö
      Västernäsviken vik
      Västerskär skär
      Västerskär ö
      Västerskär ö
      Västerskär ö
      Västerskär ö
      Västerskär ö
      Västerskäret ö
      Västerskäret ö
      Västerskärskobbarna öar
      Västerstenarne grund
      Västerstenarna grund
      Västerudden udde
      Väästerviken vik
      Västerören, se Örarne ö
      Västerörn ö
      Västerörn ö
      Yndö ö
      Ytterberget ö
      Lilla Ytterkobb ö
      Ytterkobbarna öar
      Ytterkobb(en) ö
      Ytter-Remmarn grund
      Ytter-Tredingen ö
      Yttertärnan ö
      Yttervingen ö
      Yttervingen skär
      Inre Åbäran grund
      Yttre Åbäran grund
      Åbärorna grund
      Ådskär ö
      Ådskärsfjärden fjärd
      Ådskärskobbarna öar
      Norra Ådskärskobbarna öar
      Södra Ådskärskobbarna öar
      Södra Ådskärskobbarna öar
      Åkeröbacken terräng
      Åkeröfjärden fjärd
      Åkeröfjärden fjärd
      Ålandet ö
      Ålandet Saknas
      Ålandets V. Örn ö
      Ålandets örn ö
      Ålandsgrundet ö
      Ålandskobben ö
      Ålnäsmossen odling
      Ålnässveden odling
      Ålänningsknuven ö
      Ålänningsknuven ö
      Ålänningskär skär
      Ålänningskäret ö
      Åmanören, se Homman ö
      Åmmanäset näs
      Äggjakobben ö
      Ägglösa ö
      Ägglösa ö
      Ägglösen ö
      Ägglösen ö
      Lilla eller Norra Älgharan ö
      Stora Älgharan ö
      Västra Älgharan ö
      Västra Älgharan skär
      Älgharsgrunden öar
      Älgharsgrundet ö
      Älgharskobbarna öar
      Älgör skär
      Älgörn ö
      Västra Ängholmen ö
      Västa, Östra ängholmen holmar
      Östra Ängholmen ö
      Ängholmsörarna öar
      Norra Ängholmsörn ö
      Södra Ängholmsörn ö
      Äskskär skär
      Äskskär, N., S. skär
      Öja sund
      Öjan sund
      Öjarna vik
      Öjarna, se Ladviken sund
      Ökobben skär
      Ökobben ö
      Önskär holme
      Önskär ö
      Örarne öar
      Örarna terräng
      Öraviken vik
      Örkobben skär
      Örkobben ö
      Östra Örkobben ö
      Örungen holme
      Örungen ö
      Örungsörarna öar
      Norra Örungsörarna öar
      Västra Örungsörarna öar
      Södra Örungsörarna öar
      Örsgrundet grund
      Österasken ö
      Österasken skär
      Österbergena grund
      Österfjärdskobbarna öar
      Österfjärdskobbarna skär
      Norra Österfjärdskobben ö
      Södra Österfjärdskobben ö
      Östergrundet ö
      Östergrynnan grund
      Öster-Gräsörn ö
      Östergärdet gärde
      Österhågmaden odling
      Österhägnsviken vik
      Österkobbarna skär
      Österkobbarna öar
      Österkobbarna öar
      Österkobb(en) ö
      Nordöstra Österkobben ö
      Sydöstra Österkobben ö
      Österkubb ö
      Östermarn sjö
      Östermarn, se Marn sjö
      Östermarn sjö
      Östermarn sjö
      Öster-Norrgrynnan grund
      Östernorrkobbana öar
      Östernorrkobbarna öar
      Österskogen skog
      Österskär skär
      Österskär ö
      Österskär ö
      Österskäret ö
      Österskärskobben ö
      Österskärskobben ö
      Östersundet f.d. sund
      Östersundet f.d. sund
      Östersundet vik
      Österudden udde
      Österuddsviken vik
      Östervadholmen Saknas
      Österöran ö
      Österöran ö
      Österören, se Örarne ö
      Österörn ö
      Östre udde
      Ötterkobbarna öar
      Ötterkobbarna öar
      Ötterkobbarna öar
      Ötterkobbarna skär
      Ötterkobbarna skär
      Ötterkobben skär
      Ötterkobben ö
      Ötterörarna öar
      Ötterörarna öar
      Ötterörarna öar

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.