ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lagga socken : Långhundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 820 Naturnamn : 682 Bebyggelsenamn : 685 Naturnamn : 790
Lagga sn Adamsmosse mosse? Lagga socken sn Abrahamsgärdet gärde
Lagga, se Laggahärad sn Baddet terräng? Lagga sn. Abrahams Källa fd. källa
Lagga sn Beväringsvreten ägomark Lagga socken Abrahams Äng skifte
Lagga sn Blötan ägomark Lagga sn Adams Mosse fd. odling
Lagga sn Dalkarlskärret kärr? Lagga ärthalm inbyggarbeteckning Akademigärdet gärde
Lagga sn Dammkärret kärr Lagga ärthalm inbyggarbeteckning Akadimen fd. äng, nu gärde
Lagga sn Edasjön sjö Lagga ärthalm inbyggarbeteckning Allmänningen skog
Lagga sn *Estebacken Saknas Lagga ärthalm inbyggarbeteckning Alsikevägen landsväg
Lagga sn Fetebackar Saknas /Se Laggborna inbyggarbeteckning Anderspers Äng skifte
Lagga sn Finnsahagen terräng Abrahams gd Askplöjet gärde
Lagga sn Finnsakärret kärr? Akademigården gd Avrättningsplatsen kulle
Lagga sn /Se Finnsan terräng Almlöfs bebyggelse Backåkern gärde
Lagga sn *Fjärden ängar /Se Anders Ers gd Baddetbacken skogsbacke
Lagga sn Funboån å Anders Ers gd Baddetgärdet gärde
Lagga sn Funboån å Anders Ers gd Baddetmon del av skogsskifte
Lagga sn Funboån å Anders Jans gd Baddetodlingen odling
Lagga sn Funboån å Anders Pers gd Baddetvreten åker
Lagga sn Funboån å Andershov lht Baddetvägen väg
Lagga sn Fåfängan terräng Andersro lht Bedstubacken lvbacke
Lagga sn Hammaren terräng Anderssonsladan lada Badstuåkern åker
Lagga sn Kasbyhögen plats /Se Backen gd Badstuåkern åker
Lagga sn Kashögen Saknas Backlöt, se Baklöt Saknas Bakgärdet gärde
Lagga sn Kasbyån å Backlöt, se Baklöt fd. tp Bakvändaåkern åker
Lagga sn Kolerakyrkogården ägomark Baddet torp Bergensvreten åker
Lagga sn Kruthålet ägomark Baddet fd. tp Beväringens åker
Lagga sn Kungsängen ägomark Baddetladdan lada Beväringsvreten åker
Lagga sn Kvarnbacken höjd? Baklöt lht Björklunden ängsbacke
Lagga sn Kvarnbacken höjd? Baklöt fd. tp Blötorna fd. äng
Lagga sn Kvarnhagen ägomark Bakvändan fd byggning Blötvägen fd. landsväg
Lagga sn Kycklingbäck terräng Banérska gd Bollplanen idrottsplats
Lagga Saknas Käringbacken höjd Bergens fd stuga Brakäng skifte
Lagga sn Käringbacken höjd? Berget, Lilla lht Brandbacken terräng
Lagga sn Laggaberget berg Berget, Lilla lht Brandbacken terräng
Lagga sn Laggaberget berg /Se Berget, Nya fd. stuga Broborgshagen hage
Lagga sn /Se *Laggafjällen ägomark Berget, Stora lht Bromshusvreten fd. åker
Lagga sn Lagga fjärden förr sjö /Se Berget, Stora fd tp, nu lht Bryggarbacken skogsbacke
Lagga sn /Se *Laggafjärden förr sjö Blötan uppodling Bråkgropen grop
Lagga sn /Se Laggafjärden förr sjö, nu åkermark Bodins gd Bylandet åker
Lagga sn /Se *Laggafjärden ängsmark Boivies gd Bysbrunnen brunn
Lagga by o. sn /Se Laggafjärden förr sjö, nu åkermark /Se Bostället fd trumslagarboställe Byskällan källa
Lagga sn /Se Lagga hål grotta Broborg stuga Byskällan källa
Lagga sn o. by /Se *Laggasjön fd. sjö Broborg lht Byskällan källa
Lagga sn /Se *Laggasjön f.d. sjö Bruket gård Byskällan källa
Lagga sn /Se Laggasjön försv.sjö /Se Bryggeriet fd. bryggeri, nu lht Byskällan källa
Lagga sn /Se Laggasjön f.d. sjö Bånget avs. Bystä, Lilla fägata
Lagga sn /Se Laggaån biflöde Bånget lht Bystä, Stora fägata
Lagga sn Laggaån å /Se Bönhuset missionshus Bysängen äng
Lagga sn /Se Laggaön område /Se Bönhuset bönhus Bytegen åker (fd. ängsteg)
Laggahärad = Lagga sn Lillfly terräng Carlssonsladan lada Dalkarlshagen fd. hage
Laggahärad sn Liinlandet terräng Christiansladan lada Dalkarlskärret odling
Laggahärad sn Mora plats för kungaval /Se Dahls Torp fd. st, nu lht Dalkarlskärret odling /Se
Laggahärad socken Mora äng Dalkarlsbo fd. tp Dammarna fd. dammar
Laggahärad socken Mora äng Dalkarlsladan lada Dammkärret odling
Laggahärad socken Mora kungsäng Dammen lht Dammarna odling
Laggahärad sn ?Mora kungsäng Dammen fd. tp Dammängen odling
Laggahärad sn Mora kungsäng /Se Dammtorp fd. tp Dammängen fd. odling
Laggahärad sn Mora kungsäng /Se Damtorp, se Dammen Saknas Dyan gärde
Laggahärad sn Mora markområde /Se Daniel Anders gd Dyen fd äng, nu gärde
Laggahärad sn Mora markområde /Se Danielssons gd Dyen äng
Laggahärad sn Mora markområde /Se Danielssons bebyggelse Dygropsholmen skogskärr
Laggahärad sn Mora äng /Se Dragontorp lht Dykällan källa
Laggahärad sn *Mora myr- eller ängsnamn? /Se Eda gd. Dykärret kärr
Laggahärad sn Mora kungsäng, se Mora äng kungsäng /Se Eda gd:ar Eda Grind fd. grind
Laggahärad sn Moran odlingsmark /Se Eda gd:ar Eda Gångvägen fd. stig
Laggahärad sn Mora skog, [se [Rislan] och Morstena] Saknas Eda Gård gd Eda Körvägen ?vinterväg
Laggahärad sn *Mora skog skog Eda Skollovskoloni bebyggelse Eda Skog skog
Laggahärad sn Mora skog Saknas /Se Edatorp avs. Edasjön sjö
Laggahärad sn Mora sten sten, plats för kungaval /Se Edatorp fd, dt, nu lht Edasjön sjö
Laggahärad sn Mora sten sten, plats för kungaval /Se Eggeby ängsfjällar Edavägen, Gamla fd. byväg
Laggahärad sn Mora sten sten, plats för kungaval /Se Eggebyholmsladan fd lada Edatorpsodlingen fd. odling
Laggahärad sn Mora sten sten, plats för kungaval /Se Ekbergs gd Edavägen byväg
Laggahärad sn Mora sten sten, plats för kungaval /Se Eklunds fd stuga Edaån å
Laggahärad sn Mora sten sten /Se Eklöfs fd stuga Edaängen äng
Laggahärad sn Mora sten sten, plats för kungaval /Se Ekmans gd Eggeby ängsfjäller
Laggahärad socken Mora stenar gd, plats för kungaval /Se Engströms gd Eggebyholmsängen äng
Laggahärad socken Mora stenar Saknas Eriksberg, se Kycklingbäck Saknas Eken terräng
Laggahärad sn /Se Mora stenar gd Eriksberg lht Eklundsgärdet gärde
Laggahärad sn Mora sten Saknas Erikslund lht (rivet) Erikssonsgärdet gärde
Laggahärad socken Mora stenar gd Erikslund fd. tp Erikssonshagen åkrar
Laggahärad socken Mora stenar gård Erikssons gd Erikssons Äng del av äng
Laggahärad socken Mora sten valplats Erikssonsladan lada Ettan, Kasby skifte
Laggahärad socken Moratena gd. Falkens Torp fd. st Faddergåvan åker
Laggahärad sn Mora sten Saknas Fanjunkarns bebyggelse Fanjunkarns Äng skifte
Laggahärad sn Morstena gård Finland lht Farfars Odling odling
Laggahärad sn Mora stenar minnesmärke Finland f.d. soldatbost. Farfars Odling odling
Laggahärad sn Morastenar Saknas Finsa ställen Farfarstäppan fd. åkertegar
Laggahärad sn Morstena gd. Finsastugan fd. stuga Fattigbössbacken lvbacke
Laggahärad sn Mora stenar Saknas Fjärdingsmans gd Fattigstuggärdet gärde
Laggahärad (numera Lagga) sn Morstena gd Fjärdladorna lador Femman, Kasby skifte
Laggahärad (numera Lagga) sn Morstena gd. Flatlus lht Finberget fd. källa
Laggahärad sn Mora stenar Saknas Flygelbyggnan byggning Finland terräng
Laggahärad sn Mora stenar Saknas Flygeln fd. byggning Finnbrunnen brunn
Laggahärad sn Mora stenar Saknas Flyglarna lht:er Finnvreten åker
Laggahärad sn Mora stenar förr plats för kungaval Fläktalus ?fd. stuga Finsabacken gärdsbacke
Laggahärad sn Morastenar Saknas ?Fläktalus fd stuga Finsan åker
Laggahärad sn Morastenar Saknas Framlöt fd. tp Finsan, Årby gärde
Laggahärad sn Mora stenar f. tingsplats Frankens fd. lht Fjällen skog
Laggahärad sn Mora stenar f. tingsplats Fredenslund, se Gammelgrind Saknas Fjärden fd. ängsmark
Laggahärad sn Morasten Saknas Fredenslund lht Fjärdkällan källa
Laggahärad sn Morstena gård Fredlunds fd. stuga Fjärdvägen ägoväg
Laggahärad (numera Lagga) sn Mora stenar Saknas Frommens fd stuga Flatlushagen hage
Laggahärad sn Mora stenar Saknas Frödins bebyggelse Florsbäcken grop
Laggahärad sn Mora stenar Saknas Fågelsången torp Florsgrinden fd. grind
Laggahärad sn Morstena gd Fågelsången tp Flydiket bäck
Laggahärad sn Mora stenar förr plats för kungaval Fördelsstugan stuga Forsthus åkrar
Laggahärad sn Mora stenar Saknas Gamla Boden bod Fredlunds Täppa åker
Laggahärad sn Morstena gd Gamla Kvarnen kvarn Frommens Hagen hage
*Laggahæred sn Mora stenar f. tingsplats Gamla Smidjan fd. smedja Funbovägen landsväg
Lathgærædi Saknas Mora stenar Saknas /Se Gammelgrind torp Fundboån å
Laggahärad sn Mora Stenar fornlämning Gammelgrindsstugan fd. stuga Funboån å
Laggahärad sn Mora stenar Saknas /Se Gammelstugan fd. byggning Furubacken festplats
Laggahärad sn Mora stenar Saknas /Se Gauffins fd stuga Fyran, Kasby skifte
Laggahärad, (numera Lagga) sn Mora stenar Saknas /Se Gauffinsstugan fd stuga Fåfängan infartsväg
Laggahärad sn Mora Stenar Saknas /Se Glupen torp Fåfängan, Prästgårds åker
Laggahärad sn Mora Stenar Saknas /Se Glupen fd tp Fåfängsvreten åker
Laggahärad sn Mora stenar Saknas /Se Granlund lht Fågelsångsåkrarna åkrar
Laggahärad, (numera Lagga) sn Mora stenar gd /Se Granlund lht Fårhagen hage
Laggahärad, (numera Lagga), Lagga sn Morstena Saknas /Se Grindtorp fd tp, nu gd Gamla Bron fd. bro
Laggahärad sn Mora stenar historisk stensamling /Se Grålus lht Gamla Källan fd källa
Laggahärad, (numera Lagga), Lagga sn Mora stenar historisk stensamling /Se Grönbäckens villa avs. Gamla Vägen fd landsväg
Laggahärad sn Mora Stenar gd /Se Grönbeckens (Villa) lht Gammelgrind odling
Laggahärad sn Mora stenar plats med historiska minnesmärken /Se Gröndal lht Gauffinsvreten åker
Laggahärad sn Mora stenar plats med historiska minnesmärken /Se Gröndal lht Granlunds Äng äng
Laggahärad sn /Se Mora stenar tingsplats /Se Gröndal fd. stuga Gråtgrundet åker
Laggahärad, se Lagga sn Mora stenar natn /Se Gröndal fd tp Gröna Vägen ägoväg
Lagga kyrka kyrka /Se Mora sten(ar) plats för konungaval /Se Gröndal lht Gröten gärde
Lagga kyrka kyrka /Se Mora stenar gd. /Se Grönholmens fd. lht Gulastugsbacken gärdesbacke
Blötan uppodling /Se Mora stenar gd /Se Grönlund lht (rivet) Gumhagskällan källa
*Brunby Saknas Mora stenar plats med historiska minnesmärken /Se Grönlund fd tp Gumstäpporna åker
?Eda gård Mora stenar plats med historiska minnesmärken /Se Grönvalls affär Gungbacken del av Övergårdens tomt
Eda gård Mora stenar plats med historiska minnesmärken /Se Grönvalls fd gd Gustafsbergsvreten åker
Eda gd Mora stenar gård /Se Grönwalls Filial affär Gustav Samuels Tvära del av Tvärorna
Eda gd Mora stenar fornlämning /Se Gula Stuga fd. stuga Gustavs Bro fd. bro
Eda gd Mora stenar fornlämning /Se Gumhagen fd. stuga Gåsnäbben, Örby del av Årby Storängen
Eda gd Mora stenar historisk plats /Se Gustafsberg Saknas Gäddviken vik
Eda gd Mora stenar Saknas /Se Gustafsberg tp Gäddviksbacken backe
Eda gd Mora sten Saknas /Se Gustav Samuels gd Hackagärdet fd. gärde
Eda gård Mora sten fornminne /Se Gustavssons bebyggelse Hackavägen väg
Eda gd Morasten fornminne /Se Gästgivargården gd Hagen del av äng
Eda gd +Morasten sten /Se Hacka avs. Halmby Gärd gärde
Eda by Mora stenar stenar /Se Hacka tp, nu lht Halmby Hagen hage
Eda gd Mora stenar terrängparti, (nu med stenbyggnad) /Se Hagaberg avs. Halmby Kärr fd lott
Eda gd Mora ting plats för kungaval /Se Hagaberg lht Halmbygärdet gärde
Eda gård /Se Mora ting Saknas Hagalund lht Halmbyskogen skog
Eda gd /Se Mora ting Saknas Hagalund lht Halmbytomten gärdesbacke
Eda by /Se Mora ting gd Halmby gd Halmbyängen del av Morängarna
Eda gd /Se Mora ting gd Halmby fd gd Hammaren terräng
Edatorp lht Mora ting gd Halmby bebyggelse Hammartäppan åker
Glupen torp Mora ting gd Halmby lht:er Hamplandet åker
Grunby (?) g Mora äng gd Halmby bebyggelse Hamplandet åker
Halaby, se Halmby gd Mora äng äng med stenar Halmbyberg lht Hampåkrarna åker
Halmby by Morstena, Mora äng gård Halmbyberg lht Hemgärdet gärde
Halmby by Mora äng Saknas Halmbyn fd gd Hemskogen skog
Halmby by Mora äng Saknas Hembygdsgården gd Hemängen äng
Halmby by Mora äng kungsäng Hemmet lht Hemängen skifte
Halmby by Mora äng kungsäng Hemmet stuga Herrgårdsgärdet gärde
Halmby by Mora äng kungsäng Herrgårdsladan lada Herrgårdsgärdet gärde
Halmby by Mora äng Saknas Hjortens fd gd Hilleströmskan gärde
Halmby by Mora äng Saknas Husby säteri Hjälmstycket gärde
Halmby gd Morängen äng Husby gd Hjärphagen åker
Halmby by Mora Äng äng med fornlämningar Husbytorp tp Hovrätten åker
?Halmby by Mora äng äng /Se Husseby gd Hummertäppan täppa
Halmby by Mora äng Saknas /Se Huseby, se 1 Lagga-Husby bebyggelse Hygget del av Kasbyskogen
Halmby by Mora äng kungsäng /Se Hyddan stuga Hålmyran äng
Halmby by /Se Mora äng kungsäng /Se Hyddan lht Hålmyran odling
Halmby by /Se Mora äng Saknas /Se Hålmyrstugan fd stuga Hårdgeten åker
Halmby gd /Se Mora äng Saknas /Se Häggbyholms moräng(arna), se1-3 Eggeby bebyggelse Hårdgeten gärde
Halmby gd /Se Mora äng Saknas /Se Häggens tp Häggens Grind grind
Husby, se Laggahusby by Mora äng kungsäng /Se Hällen lht Häggens Vreten åker
Husby gd /Se Mora äng kungsäng /Se Hällen fd. tp, nu gd Hällarns Äng teg
Husby by /Se Mora äng kungsäng /Se Högby by Hällbacken skogsbacke
Husby el. Laggahusby kyrkby /Se Mora äng kungsäng /Se Högby ängsfjäll Hällvreten åker
Husby gd /Se Mora äng äng /Se Högby by Hällvägen väg
Husby gd /Se Mora äng (vid Mora Stenar) Saknas /Se Högby by Häradsallmänningen skogar
Högby by Mora äng kungsäng /Se Högby gd Hästhagen del av Torparängen
Högby by Mora äng Saknas /Se Högby gd Hästhagen hage
Högby by Mora äng äng /Se Högby gd Hästhagskällan källa
Högby by Morby äng äng Högby gd Högby Bystä fd. fägata
Högby by Morängen ägomark /Se Högby gd Högby Gärden gärden
Högby by ?Mörby skog Saknas Högby gd Högby Kärr lott
Högby by Norrby äng Saknas /Se Högby fd. gd Högby Löten odling
Högby by Norrsjön sjö Högby äng Högby Äng äng
Högby by Norrsjön sjö Högby Kvarn fd. kvarn Högbyskiftet gärde (fd. skifte)
Högby by »præsta fellen» ägomark Högby Soldattorp fd. st Högbyvägen byväg
Högby by Ramsen sjö /Se Högbysmidjan smedja Höglandsberget berg
Högby by Ramängen terräng Höglunds gd Höglunds Tvära del av Tvärorna
?Högby by *Rassby å Saknas /Se Höglunds gd Höglunds Äng del av äng
Högby by *Roslagsån, se Funboån å Höglundsladan lada Höglundsgärdet gärde
Högby by Rosland triangelpunkt, häradsallmänning Högmans bebyggelse Höglundshagen hage
Högby by Ruddammen damm /Se Högmans Torp fd. st Hökens Backe skogsbacke?, lvbacke
Högby by Runda backen höjd Högstedts bebyggelse Inhägnan åker
Högby by Skallebacken höjd? Högtomt lht Jan Ols Backen backe
Högby by Skeppsgärdet åker /Se Högtorp avs. Jungfruvreten åker
Högby by Skogshagen skogsmark Högtorp lht Juthögen kulle
Högby by Skogstorpet f.d. torp Höjden lht Juthögskällan källa
Högby by Skräddarvreten ägomark Höjden lht ?Kallsjöbacken hage
Högby by Smedbacken höjd Hökbacken lht Kallsvedbacken hage
Högby by Smedjebacken höjd Hökbacken lht Kalvhagen åker
?Högby by Storfly ägomark Jan Anders gd Kalvhagsbacken gärdesbacke
Högby by Storån biflöde /Se Jerk Ers fd. stuga Kalvskinnsbacken hage
Högby by Storån å Jungfru Fias fd. stuga Kanikdiket å
Högby by Sumpängen ägomark Karl Anders byggning Kaniken gärden
Högby by Sörsta terräng Karlbergstorp, se Lundby Saknas Kaniken, (Kasby) å
Högby by *Varna gärde Saknas /Se Karl Daniels fd. stuga Kanikkällan fd. källa
Högby by Väsbybro bro Karl Jerkers gd Karlmatstäppan åker
Högby by Väsbykullen triangelpunkt Karl Jonssons gd Karlsvedbacken hage
Högby by Årby sten sten? Karlbergstorp fd tp, nu lht Karltäpporna åker
Högby gd /Se Örsbron landsvägsbro /Se Karlslund avs. Karovik vik
Högby by /Se *Östramon mo /Se Karlslund gd Kasbyallén allé
Högby by /Se Östunasjön torrlagd sjö Karlsvik lht Kasby Bron lvbro
Högby gd /Se Östunasjön förr sjö Kasby säteri Kasbybäcken å
Kasby hg Östunasjön sjö /Se Kasby hg Kasbydiket å
Kasby hgd Saknas Saknas Kasby Byggning corps de logis Kasbydiket, Säby avloppsdike
Kasby herrgård Akadimen, se Väsby äng fd äng, nu gärde (delvis) Kasby Ladgården ladugård Kasby Fjärden fd. ängsmark
Kasby hg Allmänningen allmänningsjd Kasbykrogen fd. krog Kasby Grindar fd. grindar
Kasby hg Allmänningskärret kärr Kasbylund lht Kasbylundarns Äng teg
Kasby gd Backarna terräng Kasbylund gd Kasby Långtä sträcka av väg
Kasby g (by) Backarna åkrar Kasbytomterna gd:ar Kasby Park trädgd
Kasby gd Backgärdet gärde Kasbytomterna gd:ar Kasbyskiftet skifte
Kasby gd Backskiftet åkerskifte Kasbytomterna gd:ar Kasbyskiftet gärde (fd. skifte)
Kasby hg Backskiftet skifte Kinka tp Kasbyskogen skog
Kasby gd Backåker(n) del av byskifte Kinkastugan fd. st Kasby Stenmur stengärdesgd
Kasby hg Badstugutäppan åker Klimpstugan fd stuga Kasbyån å
Kasby hg Badstuguvreten åker Klintbergsstugan fd stuga Kasbyängen fd. äng, nu gärden
Kasby g. Badstuguängen äng Klockarbol gård Kashögen gärdesbacke
Kasby gd Berget gärdesbacke Klockarbol gd Kaskullen gärdesbacke
Kasby hg /Se Beväringsvreten, se Soldatvreten åker Klovkar(e)bord gd Katthavet kärr
Kasby gd Blötan odling Klockargården, se Klockarbol Saknas Katthavet göl
Kasby hgd Blöttjan äng Klockargården gd Kavelbron fd. bro
Kasby hg Bollplanen, se Skogsvreten idrottsplats Klockargården bebyggelse Kavelbrovägen stig
Kasby hg. Bottnarna odlingar Klockargården, Gamla gd Kavelmossen mosse
Kasby hg Bredåkersskiftet skifte Klockarladan lada Kilen skifte
Kasby hg Brohagen, Stora hage Klockars, se Klockarbol Saknas Kilerna ängar
Kasby gd Brötena terräng Koite fd tp Kinkabacken gärdsbacke
Kasby gd Brötena terräng Klockarladgården ladugd Kinkakällan källa
Kasby hg Bygärdet gärde Klockstapeln, se Lagga klockstapel Saknas Kinkan gärde (fd. äng)
Kasby gd Bykällan källa Knubbhus lht Kinkavägen väg
Kasby gd Byskiftet skifte Knubbhus stuga Kinkaängen fd. äng
Kasby gd Byskiftet, Lilla skifte Kolerasjukhuset fd stuga Kittelkällan källa
Kasby gd Byskiftet, Stora skifte Kolonien, (Eda) Saknas Klintbergsbacken skogsbacke
Kasby gd Bytegen, se Ängsvreten åker (fd. ängsteg) Komministerbostället gd Klintbergsberget berg
Kasby gd Byängen äng Korsbacka gd Klintbergsvreten åker
Kasby gd Byängen äng Korsbacken torp Klockarbacken lvbacke
?Kasby hg Dalkarlshaget hage Korsbacken gd Klockarjorden fd. åker
Kasby gd Dalkarlskärret kärr Kransens gd Klockarledet gångväg (och grind?)
Kasby gd Dalkarlskärret, se Dalbkarlsängen odling Krisslingeladan fd lada Klockartomten tomt
Kasby hg Dalkarlsängen äng Kristinelund lht Klockarängen teg
Kasby hg Dalåkersskiftet, Lille och Stora skiften Kristinelund lht Klockstapelsbacken skogs- och lvbacke
Kasby säteri /Se Dammen, se Dammkärret kärr Kroken lht Klumpen äng
Kasby gd /Se Dammkärret, se Damängen odling Kroken fd. tp, nu gd Klumpen äng
Kasby hg /Se Dammkärret kärr Kruthålet torp (rivet) Klyktallen träd
Kasby hg /Se Dammängen äng Kruthålet tp Knivstavägen, (Nya) landsväg
Kasby Saknas /Se Dyan äng Kruthålet tp Kodöden kärr
Kasby Saknas /Se Dyan äng Kvarnbacken lht Kohagen skifte
Kasby gd /Se Dyan äng Kvarnbacken tomt Kolbottenstenen sten
Kasby by /Se Edasjön sjö Kycklingbäck lht Kolerakyrkgården fd. gravfält
Kasby herrgård /Se Eda Skog skogsmark Kycklingbäck fd. stuga Kolerakyrkogården åker
Kasby gd /Se Edavägen väg Kyrkbacken avs. Kolerakyrkogården hagbacke
Lagga förr kyrkby Edeby Vret åker Kyrkbacken lht Korsbacksmossen mosse
Laggaby kyrkby Edeby Äng äng Kyrkogården Saknas Kovilan odling
Lagga äldre namn på Laggahusby /Se Eklundsgärdet, se Vretarna gärde Kyrkoherdebostället gård Kovilotäppan åker
Lagga by /Se Erik Anders Svedje Röret rör Kyrkkoherdebostället gd Kransens Backen skogsbacke
Laggahusby by Eda Vret åker Käfsemot fd. tp Kransens Berg berg
Laggahusby by /Se Faddergåvan, se Kasby fjäll åker Käftemot fd. tp Kransens Ängen fd. äng, nu gärde
Laggahusby by Finngårdsvreten åker Käpplan fd, tp, nu gd Krisslinge Fjäll ängsfjäll
Laggahusby by Finnkärret odling Käppland lht Kristinelunds Äng teg
?Laggahusby by Finlandsvreten åker Käringbacken, se Rosendal Saknas Krokarns Äng teg
Lagga-Husby gd Finsan åker Käringbackstugan stuga Krokgärdet gärde
Lagga-Husby gd Fjällen fd. gärde Kölängarna Saknas Krokpilen fd. träd
Lagga-Husby gd Forsthus, se Försthusängen åkrar Ladgårdskarlns lht Kroksvängen lvkrök
Lagga-Husby gd Forsthus fd. äng Lagerqvists bebyggelse Krokvreten åker
Laggahusby by Framskiftet gärde Lagers Torp fd. st Krokåkern åker
Lagga-Husby gd Framslättängen äng Lagersstugan fd. stuga Kruthålskärret fd. kärr, nu odling
Lagga-Husby gd Framängen skifte Lagerstedtsladan lada Kruthålsskiftet skifte
Lagga-Husby gd Försthusvreten åker Lagga Fattigstuga fd. ålderdomshem Kruthålsvägen ägoväg
Lagga-Husby gd Försthusängen äng Laggahusby, se 1 Husby Saknas Kråkvillan täppa
Lagga-Husby gd Gamla Rösan rör Lagga Husby gd Kungsängarna ängar
Lagga-Husby gd Gammalängsröret rör Lagga-Husby bebyggelse Kvarnbacken backe
Lagga-Husby gd Glupvreten åker Lagga Klockstapel klockstapel Kvarnbacken gärdsbacke
Lagga-Husby gd Gomhagen hagmark Lagga Kyrka k:a Kvarnbacken skogsbacke
Lagga-Husby gd Grindtegarna tegar Lagga Kyrkogård kyrkogd Kvarnbacken skogsbacke
Lagga-Husby gd Grunderna åkrar Lagga Missionshus bönhus Kvarnbacken hagmark
Lagga-Husby gd Gräshagarna skifte Lagga Prästgård gd Kvarnbacken gärdsbacke
Lagga-Husby gd Gröttegen teg Lagga Skola skolhus Kvarnbacksbacken lvbacke
Lagga-Husby gd Gumhagen hage Lagga Sämteg gd Kvarnfallet fall
Lagga-Husby gd Hagarna odlingar Lagga Tertiärstation tertiärstation Kvarnhagen hage
Lagga-Husby gd Hagen hage Lagga Växel tfstn Kvarnhagen, (Örby) hage
Laggahusby el. Husby kyrkby /Se Hallbergs Odling odling Laggagården hembygdsgd Kvarnhagsvreten åker
Långlöt f.d. gd Halmby Fjäll lott Lagghusby Gård gd Kvarnskiftet skifte
Långlöt f.d. gd Halmby Grind grind Lars Samuels gd Kvarnån å
Långlöt f.d. gd Halmbygärdet, se Västerängen gärde Larsbo fd. tp Kvarnån å
Marma by Halmby Hagen, se Söderskogen hage Lassebo fd. tp Kycklingbäck odling
Marma by Halmby Kärr, se Kölängarna fd lott Levanders gd Kycklingbäcksvreten fd. åker
Marma by Halmbyskogen, se Norrskogen skog Lilla Villan byggning Kyrkbacken terräng
Marma by Halmbyängen, se Byängen del av Morängarna Lillflyladan lada Kyrkgården del av Skräddarvreten
Marma by Hammarn skogsbacke Lillängen lht (obebyggt) Kyrkgärdet gärde
Marma by Hammartäppan åker Lillängen tomt Kyrkgärdet gärde
Marma by Hamplandet åker Lindqvistens fd lht Kyrkgärdet gärde
Marma by Hamplandet, se Hamptäppan åker Lingsberg lht Kyrkmuren stenmur
Marma by Hamptäppan åker Lingsberg fd tp Kyrkstigen väg
Marma by Hampåkrarna åkrar Linlandet lht (rivet) Käfsamot fd. äng (nu åker)
Marma by Herrgårdsgärdet, se Långlöts åker gärde Linlandet fd. stuga Källdiket dike
Marma by Herrgårdsängen äng Lottas fd stuga Källhagen hage
Marma by Hjälmstycket, se Östra Gärdet gärde Lugnet lht Källhagskällan källa
Marma by Hjälmtegen teg Lugnet tp Källskiftet skifte
Marma by Hjärphagen, se Moselagsvretarna åker Lundby gd Källsved kärr
Marma by Hovrätten, se Ängsvreten åker Lundby eller Karlbergstorp gård Källvreten åker
Marma by Hålmyran, se Hålmyrekärret odling Lundbytorp lht Käpplarns Äng teg
Marma by Hålmyrekärret kärr Lundéns bebyggelse Käpplavreten åker
Marma by ?Hämmersta Skiftet skifte Lundvallska Delen bebyggelse Käringbacken skogsbacke
Marma by Hästhagsgrind grind Långhundra häradsallmänning Käringbacken skogsbacke
?Marma by Högby Gärde åkrar Långhundra häradsallmänning bebyggelse Käringbacksgrind fd grind
Marma by Högbygärdet gärde Långlöt torp Ladbacken gärdsbacke
Marma by Högbylandet åker Långlöt torp Lagerskällan källa
Marma by Högby Löten, se Lillgärdet odling Långlöt fd. tp Lagerskärret odling
Marma by Högbyskiftet åkerskifte Långlötstorpen tp Laggaberget berg
Marma by Högbyvreten åker Långmyrkärret by Laggaberget berg
Marma by Högby Äng äng Långmyrkärret by Laggaberget berg
Marma by Höghalsberget berg Långmyrkärret, Södra by Laggabergsbacken backe
Marma by Höghällsröret rör Långmyrkärret, Södra by Laggabergshålet grotta
Marma by Höglandet skifte Långmyrkärret, Södra bebyggelse Laggafjärden fd. ängsmark
Marma by Höglandsberget, se Höghalsberget berg Lövsund avs. Laggagubbens Sten sten
Marma by Högängen äng Lövsund lht Laggatunet inhägnad
Marma by Höjden terräng Mahognyvillan lht Laggavägen landsväg
Marma by Juthögsstenen rör Malmgården lht Laggaån å
Marma by Järmundshögen gravhög? Marma by Laggbergsbacken skogsbacke
Marma by Jönshafstorpet åker Marma by Laggbergsgärdet åkrar
Marma by Kalvhagarna fd. hagar Marma by Laggbergshålet grotta
Marma by Kalvtomten hage Marma gd:ar Lagghusby Körvägen fd. väg
Marma by Kalvtomten hage Marma gd Lagghusby Vallgatan fd. fägata
Marma by Kanikdiket, se Kanikån å Marma gd Lagghusby Äng fd. ängsmark, nu gärde
Marma by Kaniken, se Kanikån å Marma gd Lars Samuels Tvära del av Tvärorna
Marma by Kanikhagarna hagar Marma gd Lassebohålet fd. odling
Marma by Kanikvreten åker Marmatorp, se Finland Saknas Lassebosnytan åker
Marma by Kanikån å Marmatorp fd tp Lassebovreten åker
Marma by Kanikängen äng Marma Mejeri fd. mejeri Levanders Gärdet gärde
Marma by Karins Rödja odling Marma Soldattorp fd st Levanders Äng del av äng
Marma by Karlmatstäppen, se Smågårdsvreten åker Marma Soldattorp fd st Lilla Bergets Äng teg
Marma by Kasby Fjäll åker Marma Soldattorp fd st Lilla Vreten åker
Marma by Kasby Fjärden, se Storängen fd. ängsmark Marma Utjord Saknas Lillfly äng
Marma by Kasby Skog skog Matts Anders fd. gd Lillfly skifte
Marma by Kasbyängen, se Herrgårdsängen fd. äng Mellangården gd Lillgärdet gärde
Marma by /Se Kavelmossen mosse Mellantorp t (rivet) Lillskogen skog
Marma by /Se Kilerna, se Kilsängen ängar Mellantorp/et/ fd. tp Lillskogen skog
Marma by /Se Kilsängen äng Midgård tomt Lillskogen skog
Marma by /Se Kinkavägen, se Ängsvägen väg Milsta avs. Lillskogen skog
Marma by /Se Kinkaängen, se Storängen fd. äng Milsta gd Lillån annat namn på Laggaån (Storån)
Marma by /Se Klinkbacken skogsbacke Milstaängen tomt Lilläng fd. äng
Marma by /Se Klinkberget berg Modéns gd Lillängen äng
Marma by /Se Klintbergsbacken, se Klinkbacken skogsbacke Modénsladan lada Lillängen gärde (fd. äng)
Marma by /Se Klintbergsberget, se Klinkberget berg Modigs tp Lilläng, Kasby skifte
Marma by /Se Klintens Åkervretar åkrar Molins Torp fd st, nu lht Lilläng, Torparnas skifte
Marma by /Se ?Klockarbacken, se Klockargatan Saknas Montörns lht Lindarna träd och del av Skräddarvretsbacke
Marma by /Se Klockarefjällen ängsfjäll Montörsvillan avs. Lindbergs Mosse mosse
Marma by /Se Klockaretegen fd äng Montörsvillan lht Linlandsvreten fd. åker
Marma by /Se Klockaretomten tomt Mora kungsäng Lugnetgärdet gärde
Marma by /Se Klockargatan väg Mor Britas fd. stuga Lugnethagen åker
Marma by /Se Klockarledet, se Kockarledstäet gångväg Mor Lagers fd. stuga Lugnethagen hage
Marma by /Se Klockarledstäet stig Moraborg gård Lugnetvreten åker
Marmatorp torp? Klockarängen, se Klockarefjällen teg Moraborg fd gd Lugnetvägen väg
Morby by Klykgransröret rör Moraborg lht Lundby Fjäll ängsfjäll
Morby by Kohagen hage Moralund avs. Lunden skogsbacke
?Morby by Kohagskärret kärr Moralund skogvaktarboställe Lundskällan källa
?Morby by Korsbacksmossen mosse Moralund skogv.bost. Långbacken, Särby backe
Morby by Korsbacksvreten åker Mora Stenar monument Långdalen terräng
Morby by ?Kovilotäppan, se Kovreten åker Mora Stenar gd Långhundra Härads Allmänning skog
Morby by Kovreten åker Morby by Långhundra Härads Norra Allmänning skog
Morby by Krokdansen åker Morby ängsfjäll Långhundra Härads Södra Allmänning skog
Morby by Krokhagen hage Morby ängsfjällar Långkärret fd kärr
Morby by Kroktallsrån rör Morby by Långkärret, (Kasby) fd. odling
Morby by Krokvreten, se Krokhagen åker Morby gd:ar Långkärret, Nedra fd. odling
Morby by Kronfjällen äng Morby gd:ar Långkärret, Övra kärr
Morby by Kronängen äng Morby gd:ar Långlöten åkrar
Morby by Kulltallsröret rör Morby fd gd Långlötsvägen fd. väg
Morby by Kungsskiftet skifte Morby gd Långmyran, Norra odling
Morby by Kvallstatorparens Vret åker Morby ängsfjällar Långmyran, Södra odling
Morby by Kvarnbacken skogsbacke Morby tomt Långmyrkärret odlingar
Morby by Kvarnhagarna hagmark Morby tomt Långmyrkärret uppodling
Morby by Kvarnhagsvreten, se Kvarnvreten åker Morby tomt Långmyrkärret, Norra odling
Morby by Kvarnvreten åker Morby Kvarn fd kvarn Långmyrkärret, Södra äng
Morby by Kvarnängs Tägrind grind Morby Ladgården ladugd Långmyrkärret, Södra äng
Morby by Kyrkgärdet, se Storgärdet gärde Morby Soldattorp fd st, sedan lht Långmyrorna ängar, odling
Morby by Kyrkogården terräng Morby Tegelbruk gd Långtäppan åker
Morby by Kyrktämålet äng Morstena gård Långtäppan åker
Morby by Kåltäppan åker Morstena gd Långåkern åker
Morby by Käftamot gärdsbacke Morstena gd Lötena gärden
Morby by Källartäppan åker Morstena, Lilla lht Magasinsbacken del av Kvarnbacken
Morby by Källarvreten åker Morstena, Lilla lht Marma Grind fd. grind
Morby by Källdiket, se Morstena Källdike dike Morstenahuset monument Marma Skogsgrind fd. grind
Morby by Källflyet äng Morstenaladan lada Marma Äng äng
Morby by Källgärdet gärde Morstenasågen såg Marmaskogen skog
Morby by Källgärdet gärde Morängen, se 1 Mora och 7-11 Morby Saknas Mellanbackarna fd. odling
Morby by Källgärdet gärde Morängsbacken, se Hökbacken Saknas Mellangårdskällan källa
Morby by Källhagen, se Krokhagen hage Morängsbacken lht Mellantorpdiket bäck
Morby by /Se Källplanen plan Morängsladan lada Mellantorpgärdet gärde
Morby by /Se Källrännilen bäck Moselag tp Mellantorphagen hage
Morby by /Se Källtegarna åker Moselag bebyggelse Mellantorpströmmen bäck
Morby by /Se Källtegen teg Moselag, Lilla skogvaktarboställe Mitterkärret kärr
Morby by /Se Källvreten åker Moselag, Lilla fd. skogb.bost. Modénsgärdet gärde
Morby by /Se Käringbacken skogsbacke Moselag, Stora fd. tp Modéns Storäng del av Storängen
Morby by /Se Käringvreten åker Moselagsvreten torp Modéns Tvära del av Tvärorna
Morby by /Se Kärret kärr Moselagsvreten fd. tp Modéns Äng del av äng
Morby by /Se Kärrvreten åker Myrstugan fd stuga Mora kungsäng
Morby by /Se Kärrängen äng Mårdens Torp fd st Mora kungsäng
Morby by /Se Kölängarna äng Nedergården gd Mora kungsäng
Morby by /Se Laduvreten åker Nedergården gd Mora stenar Saknas
Morby by /Se Lagerskärret odling Nedergårdssmidjan fd. smedja Mora Ängsfjällar tegar
Morstena gd /Se Laggabacken skogsbacke Nergården gd Mora Ängsfjällar tegar
Morstena gd /Se Laggarberget berg Nodéns bebyggelse Moraborgsvreten åker
Morstena gd /Se Laggafjärden äng Nordlings bebyggelse Morby ängsfjäll
Morstena gd /Se Lagga Husby Äng äng Noret, Stora Saknas Morby Moräng fd äng
Morstena gd /Se Lagga Husby Skog skog Norrbacken gård Morby Skog skog
Mårstena Saknas /Se Laggasjön fd. sjö Norrbacken gd Morby Storäng fd äng
Morstena gd /Se Laggavägen, se Sockenvägen landsväg Norrbo lht Morbyån, se Storån Saknas
Morstena, se Morastenar (natn) Saknas Laggbergsbacken, se Laggabacken skogsbacke Norrby by Morby Äng äng
Moselag torp /Se Laggbergsgärdet gärde Norrby by Morbyfjällarna ängstegar
Norrby by Lagghusby Äng, se Storängen fd. ängsmark, nu gärde Norrby by Morbyån å
Norrby by Lars Pers Vret åker Norrby gd Mororna ängar
Norrby by Finlandz Wreten, se Lars Pers vret åker Norrby gd Morstenakällan fd källa
?Norrby by Lilla Skogsskiftet skifte Norrby fd. gd Morstenaängen fd äng, nu gärde
Norrby by Lilldyen fd. äng Norrby gd Morängarna ängar
Norrby by Lillgärdet gärde Norrby fd. gd Morängen, (Morby) äng
Norrby by Lillgärdet gärde Norrby gd Morängs Fjäll teg
Norrby by Lillgärdet gärde Norrby Badstu fd. badstu Morängsfjällarna tegar
Norrby by Lillgärds Grind grind Norrby Kvarn fd. kvarn Moselagsvreten åker
Norrby by Lillvreten åker Norrby Soldattorp fd. st Moselagsvägen väg
Norrby by Lillån å Norrdal, se Knubbhus Saknas Nedgårdsgärdet gärde
Norrby by Lillängen äng Norrdal lht Nodéns Äng skifte
Norrby by Lillängen äng Norreda gd Norra Allmänningen skog
Norrby by Lillängen äng Norredatorp uppodling Norra Gärdet gärde
Norrby by Lillängsskiftet skifte Norredatorp gd Norrbacken gärdsbacke
Norrby by Lillängsvreten åker Norréns Torp fd. st Norrbacksdyen äng
Norrby by Lillängsvreten åker Norstedtens tp Norrbacksgärdet gärde
Norrby by Lingonbärsmossen mosse Nucka fd. tp Norrbacksudden gärdsbacke
Norrby by Lugnetvreten åker Nybergs lht Norrbacksäng fd. äng, nu gärde
Norrby by Lunden hagmark Nyborg torp Norrby Kärr lott
Norrby by Långhagarna hagar Nyborg fd lht Norrby Bro fd. vad o. spång?
?Norrby by Långhagen hage Nyborg tp Norrby Soldatäng tomt
Norrby by Långhags Grind grind Nybygget lht Norrby Valltä fägata
Norrby by /Se Långhundra Härads Norra Allmänning skog Nybygget fd tp Norrbybacken gärdesbacke
Norrby by /Se Långlöts Skog skog Nyhagen avs. Norrbygärdet gärde
Norrby by /Se Långlöts Åker åker Nyhagen lht Norrbyvägen byväg
Norrby gårdar /Se Långmyrkärret; Södra, se Halmby Fjäll äng Nyslätt lht Norrbyängen äng
Norrby gd /Se Långmyrkärret, se Allmänningskärret odlingar Nyslätt lht Norrbyängen äng
Norrby Saknas /Se Långtegarna tegar Nystugan lht Norredaodlingen odling
Norreda torp /Se Långtäppan åker Nystugan lht Norrhagen hage
Norreda lht /Se Långängen äng Olanders gd Norrkällan fd källa
Odælwnda, se Olunda by Lötskiftet skifte Oldbergs fd. gd Norrkällsbacken skogsbacke
Olunda by Marma Åkerfjäll teg Olmyrkärret äng Norrsjön sjö
Olunda by Mats Pers Röret rör Olmyrkärret bebyggelse Norrsjön sjö
Olunda by Mellangärdet gärde Olunda by Norrängen äng
Olunda by Mora Ängsfjäll ängsfjäll Olunda komministerboställe Nya Vägen landsväg
Olunda by Morastensröret rör Olunda by Nybyggarns Äng teg
Olunda by Morby Moräng, se Kronängen äng Olunda gd Nybyggetbäcken grop
Olunda by Morstena Källdike dike Olunda gd Nybyggetdiket fd. bäck
Olunda by Morstenaängen, se Blötan fd äng, nu gärde Olunda gd Nybyggetvreten åker
Olunda by Moselagsvreterna åkrar Olunda gd Nybyggetvägen väg
Olunda by Mosstycket del av Korsbacksmossen Olunda gd Nyckelkällan källa
Olunda by Mossvreten åker Olunda Soldattorp fd. st Nyhagen kärr
Olunda by Myråkershagen hage Oppgården gd Nyhagsgärdet gärde
Olunda by Norra Gärdet gärde Ovandal lht Nyhagshagen hage
Olunda by Norrbacksdyen, se Lilldyen äng Oxhagen, se Prästtorpet Saknas Nyodlingen odling
Olunda by Norrbacksgärdet, se Storvreten gärde Oxhagen tp Nyodlingen fd odling
Olunda by Norrby Beteshage fd hage Paykulls gd Nystugarns Äng teg
Olunda by Norrby Gärde gärde Per Karls fd. stuga Nyvägen väg
Olunda by Norrbygärdet, se Backgärdet gärde Persborg handelsbod Odenslund gärdesbacke och äng
Olunda by Norrby Hagar hagar Persborg lht Offerkastet fd rishög
Olunda by Norrby Hage fd. hage Pettersborg lht Oldbergs Äng skifte
Olunda by Norrbyskiftet skifte Pettersborg lht Oldbergska Gärdet gärde
Olunda by Norrbyskiftet skifte Picka fd. tp Olmyrekärret äng
Olunda by Norrby Tegar tegar Plommonlund fd. tp, lht Olunda Grind fd. grind
Olunda by Norrby Vret åker fd. Plöjstugan fd. stuga Olunda Kvarn fd. kvarn
Olunda by Norrby Äng äng Prästbord, se Kyrkoherdebostället Saknas Olundavägen byväg
Olunda by Norreda odling Prästgården, se 1 Kyrkoherdebostället Saknas Oppgårdsgärdet gärde
Olunda by Norrfjärden sjö Prästgården gd Oppgårdshagen hage
Olunda by Norrgärdet gärde Prästgården gd Oppgårdsvägen väg
Olunda by Norrlången äng Prästgården fd. kyrkoh.bost., nu gd Oxmossen fd. odling
Olunda by Norrsjön sjö Prästgården bebyggelse Parkdammen damm
Olunda by Norrskogen skogsskifte Prästgården, Gaml fd. kyrkoh.bost. Pilkällan källa
Olunda by Norrskogen skog Prästgården, Lilla, se 5 Olunda Saknas Plöjet odling
Olunda by Norrtegen teg Prästgården, Nya kyrkoh.bost. Pottendylen åker
Olunda by Norrviksängen äng Prästgårdsbadstun fd. bastu Prästgårdens Trädgård fd. trädgd
Olunda by Norrvreten åker Prästgårdsladan fd. lada Prästgårdsbrunnen fd. källa
Olunda by Nygrind grind? Prästgårdsladgården fd. ladgd Prästgårdsgrind fd grind
Olunda by Odenslund, se Ängsbacken, Lilla gärdesbacke och äng Prästgårdsmagasinet fd. magasin Prästgårdsgärdet gärde
Olunda by Olunda Skog skog Prästtorp fd. tp Prästgårdsgärdet gärde
Olunda by Orrkullan äng Prästtorpet torp Prästgårdshagen fd. äng
Olunda by Oxhagen hagmark Prästtorpet tp Prästgårdskällan källa
Olunda by Persängsbacken terräng Ramängen fd. tp Prästgårdsskogen skogsskifte
Olunda by Plogängskärret kärr Rappens fd. st Prästgårds Tä del av Årbyvägen
Olunda by Plöjet åker Rickbergs fd. dt Prästgårdsängen äng
Olunda by /Se Plöjet, se Söderängshagarna odling Rosendal lht Prästtomten tomt
Olunda by /Se Provstensberget berg Rosendal lht Prästtorpdiket dike
Olunda by /Se Prästgårdsgärdet, se Framskiftet gärde Rosenlund lht Prästtorpodlingen fd. odling
Olunda by Prästgårdsskogen skog Rosenlund lht Prästtorp(s)hagen hage
Olunda by /Se Prästgårdsängen, se Kanikängen äng Rosland gård Prästtorp(s)vreten fd. åker
Olunda Saknas /Se Pumphus, se Stormossen kärr Rosland gd Pumphus kärr
Olunda by /Se Pumphusmossen mosse Rosland, Lilla lht Pumphuskärret kärr
Olunda by /Se Ramberg ?backe Rosland, Lilla fd stuga Påldiket å
Olunda gård /Se Ramgärdet gärde Roslandet, se 1 Rosland gd Rackarnäbben teg
Olunda by /Se Ramplöjet, se Ramgärdet gärde Roslandstallet fd stall Ramplöjet gärde
Olunda by /Se Ramvreten åker Roströms fd stuga Ramsen sjö
Prästtorpet torp? Ramängen äng Roströms fd. stuga Ramängen fd. äng, nu gärde
[Rislan] Saknas Ramängsbacken, se Ramberg skogsbacke Rulles gd Ramängsbacken skogsbacke
Rosland gård /Se Ramängsröret rör Rättarbyggningen byggning Ramängsodlingen fd. odling
Rosland gd Rasåkersskiftet skifte Rättartorp Saknas Rangelberg terräng
Rosland by Ripen åker Rättartorpet fd. tp Robertsäng fd. äng
Rosland gd Rosslahagen hage Rönnebo avs. Rosenlund gärde, skogsbacke
Rosland gd Rosslamyran kärr Rönnebo lht Rosenlund gärde
?Rosland by Rudtegarna skifte Samuel Anders gd Roströmsvreten åker
Rosland by /Se Röråkersskiftet skifte Samuel Anders fd gd Ruddammen damm
Rosland gård /Se Rörkärret kärr Samuel Jans fd. gd Rullesgärdet gärde
Rødzla, se Rosland gd ?Sandgropen, se Sandgruvan grustag Samuelssons bebyggelse Rulles Äng del av äng
*Råboland fd. torp Sandgruvan grustag Sandbacken lht Råbergs Äng fd. äng, nu gärde
Snarma by /Se Sandvreten, st Tallvreten åker Sandbacken fd. tp, nu gd Ränneln, Årby dike
*Spånga ?kvarn Sandåkersskiftet skifte Sandtorp lht Rättartorpsvreten åker
*Spånga kvarn Silvreten åker Sandtorpet, se 1 Lundby eller Karlbergstorp Saknas Rävbacken gärdsbacke
Stenby gd /Se Sjudarhaget hage Sandtorpet fd tp, nu gd Röda Grind fd. grind
Stenstorp f.d. torp? ?Sjudarkärret, se Orrkullan odling Sandvreten avs. Röda Grind fd grind
Sudherby, se Sundby Saknas Sjudarkärret odling Sandvreten lht Rörkärret kärr
*Sudistad Saknas Sjudarvreten åker Schedins bebyggelse Sabbatsbrottet fd. kärr
Sundby gård Sjöhagen äng Sjudartorp lht Sandbackarns Äng teg
Sundby gård Sjötäppan åker Sjudartorp fd. tp Sandbacksbacken lvbacke
Sundby gd Sjöängen äng Sjudars, se Sjudartorp Saknas Sandbacksvreten åker
Sundby gd Skarphälla terräng Sjudars torp (borta) Sandgropen grustag
?Sundby gård Skarphällsvreten åker Sjöstugan lht Sandgropen grustag
Sundby g Skogsvreten, se Moselagsvretarna åker Skogen torp Sandvreten åker
Sundby gd Skogsvreten åker Skogen fd. tp, nu gd Sandvreten åker
Sundby gd Skräddarevreten åker Skogshagen tomt Sandvretsbergen berg
Sundby gd Skräddarevreten åker Skogshagen tomt Sarbackslandet åker
?Sundby gd Skräddarvretsbacken skogsbacke Skogstorp fd. tp Sexan, Kasby skifte
?Sundby gd Slåtterhagarna hagmark? Skogstorpet torp Sjudarkärret odling
Sundby gård Slåtterkärret, se Storkärret kärr Skogsängen lht Sjögärdet gärde
Sundby gd Slåtthagen hage Skogsängen fd. tp, nu gd Sjökällan källa
Sundby by Smedjetomten hage Skogvaktarns fd. tp Sjövreten åker
Sundby gd Smågårdsvreten åker Skogvaktartorp torp Sjöängen fd. äng
Sundby by Smällåkrarna åkrar Skogvaktartorp fd. tp Skarpen gärde
Sundby gd Sockenvägen landsväg Skollärarladgården fd. ladgd Skarpgärdet gärde
Sundby by Soldatjorden odling Skuggan lht Skarpgärdet gärde
Sundby gd Soldattäppan, se Soldatvreten åker Skuggan lht Skarpgärdet fd. gärde
Sundby by Soldatvreten åker Skvallerbacken, se Stenby Saknas Skarphagen terräng
Sundby by Soldatvreten åker Slottet fd. lht Skarphagen gärde
Sundby by Soldatåkern åker Slöjdstugan stuga Skarphagsbackarna gärdsbackar
Sundby by Soldatängen äng Smågårdarna gd Skarphagsgärdet gärde
Sundby by Spångteg skifte Småskolan skolhus Skarphagsvägen ägoväg
Sundby by /Se Stenarna terräng Smällen lht Skarvsten sten
Sundby gd /Se Stenhagsvretarna åkrar Smällen fd tp Skarvsten sten
Sundby gård /Se Stenmuren terräng Solberga torp Skarvstenskällan källa
Sundby gd /Se Stentvärorna åker Solberga fd tp Skeppsgärdet åker
*Svensäter Saknas Stohagarna ängar Soldatbostället avs. Skeppsgärdet gärde
[Sviesta] Saknas Stohagen, se Blötan äng Soldatstugan fd. st Skogarns Äng äng
*Svista Saknas Storgårdens Hage hage Soldatstugorna fd. st Skogbacken lvbacke
?Säby by Storgärdet gärde Solhem avs. Skoggrinden fd. grind
Säby by Storgärdet gärde Solhem lht Skogsgrinden fd. grind
Säby by Storgärdet gärde Stalldrängsbyggningen byggning Skogshagen hage
Säby gd /Se Storgärdsskiftet skifte Stenbro avs. Skogsvreten åker
Säby by Storhagen hage Stenbro lht Skogsvägen ägoväg
Säby by Storhögen, se Berget gärdesbacka Stenby gård Skogsängarns Äng teg
Säby by Storkärret kärr Stenby gd Skogsängen odling
?Säby by Stormossen mosse Stenbylund lht Skogsängsvägen väg
Säby by Stornorets Äng äng Stenbylund avs. Skogvreten åker
Säby by Storskogen skog Stenbylund lht:er Skoltomten tomt
Säby by Stortväran äng Stenhagen gd Skomakarbacken skogsbacke
Säby by Storvreten åker Stenhagsladan fd. lada Skomakarvreten fd. åker
?Säby by Storvreten åker Stens fd. tp Skräddarkärret odling
Säby by Storåkersskiftet skifte Stensstugan fd. tp Skräddarvreten åker
Säby by Storängen äng Stohagen gård Skräddarvreten åker
Säby by Storängen äng Stohagstorpen fd tp Skräddarvretsbacken skogsbacke
Säby by Storängen äng Stoltens tp Skräddarvretsenen buske
?Säby by Storängen äng Storskogen tomt Skärvsten (källa med sten)
Säby by Storängen äng Storskolan skolhus Slåtterkärrena kärr
Säby by Storängen äng Stör-Jans gd:ar Slåtterkärret kärr
Säby by /Se Storängen äng Stör-Jans gd Slåtterkärret, Nedra fd. kärr
Säby Saknas Storängs Grind grind Sundby gård Slåtterkärret, Övra kärr
Säby by /Se Storängsvreten åker Sundby fd. gd Smalhalsen del av Dalkarlskärret
Säby by /Se Storängsvreten åker Sundbyberg Saknas Smalkärret kärr
Säby by /Se Strumpåshagen, se Sundbyhagen hage Sundby Grund husgrund Smidjebacken gärdesbacke
Säby by /Se Stubbhagen hage? Sundbyberg lht Smidjebacken gärdsbacke
Säby by /Se Stubbvreten åker Sundbygärde, se 1 Sundby Saknas Smidjegrundet åker
Säby by /Se Sundby Beteshage hage Sunds fd. st Smidjeplöjet gärde
Säby by /Se Sundbygärdet, se Sundby Åker gärde Sundsvall lht Smidjeskiftet åker
Säby by /Se Sundbyhagen hage Sundsvall fd stuga Smidjestycket gärde
Säby by /Se Sundby Åker åker Sustaslätt fd stuga Smidjeåkern fd. åker
*Sörby försv. beb. /Se Sundby Äng äng Svensättra kärr jordområde Smällvreten åker
*Tunsberg Saknas Svedjehagen hage? Säby by Snickarbacken gärdesbacke
Vargtorpet f.d. torp? Svinvreten åker Säby by Soldatens Vret åker
Väsby by Svältan åker Säby gd Soldattäppan fd. åker
Väsby by Svältorna, se Svältan åkrar Säby gd Soldattäppan åker
Väsby by Svältåkern åker Säby fd. gd Soldatvreten åker
Väsby by Sylkärret kärr Säby gd Spången fd. spång
Väsby by Sylvretarna åkrar Säby fd. gd Spångängen skifte
Väsby by Syltmyrsröret rör Säby fd. gd Spångängen, (Morby) fd äng
Väsby by Säby Fjäll åker Säby Soldattorp fd. st Spånkärret kärr
Väsby by Säby Fjäll, se Säby Skogsfjäll skogsskifte Säfströms Torp fd. st Stallbacken gärdsbacke
Väsby by Säbygärdet, se Norrbyskiftet gärde Sämtegen gård Starrholmen terräng
Väsby by Säby skogsfjäll skog Sämtegen gd Stenhagen hagmark
Väsby by Säby ängstegar tegar Sämtegen, Stora gd Stenhagskällan källa
Väsby by Säbymossen mosse Sämtegsvägen lht Stenhagsvretarna fd. åkrar
Väsby by Sälberget berg Söderbacken torp Stens Grind fd. grind
Väsby by Sävbäck terräng Söderbacken lht Stenshagen hage
Väsby by Sävbäcken, se Sävbäck kärr Sörbo lht Stenskällan källa
Väsby by Södergärdet gärde Tegelbruket, se Bruket Saknas Storhagen äng
Väsby by Södergärdet gärde Tegelbruket gd Storhagsvreten åker
Väsby by Söderhagen hage Thärnströms fd. affär Stora Berget berg
Väsby by Söderskogen skogsskifte Tiondeladan fd. lada Stora Bergets Äng teg
Väsby by Södervreten åker Tisslinge ängsfjäll Stora Noret äng
Väsby by Söderängshagarna hagmark Tisslinge ängsfjäll Stora Stenen terräng
Väsby by Talltegen teg Tisslingeladan fd lada Stora Vreten åker
Väsby by Tallvreten åker Tolvmans backstuga Storalmen fd. träd
Väsby by Tavelbrodsskiftet, Nya skifte Torparhagen tomt Stordiket dike
Väsby by Tegelbruksgärdet, se Tegelvreten gärde Trumslagarns gd Stordiket å
Väsby by /Se Tegelvreten åker Wahlströms fd tp Stordyen äng
Väsby by /Se Tisslingetegarna åker Valldéns gård Storfly äng
Väsby by /Se Todvretarna åkrar Valloxsäby ängsfjäll Storfly skifte
Väsby by /Se Tomtbacken, se Järmundshögen hage Valloxsäbyladan lada Storhögen gravkulle
Åby obeb. säteri Tordsvreten åker Valsta lht Storhögen gärdesbacke
Åby obeb. säteri Torparängen, se Långängen skifte Valsta lht Storhögen gravhög
Åby obeb. säteri Torpgärdena skifte Wassens bebyggelse Storkärret odling
Åby by Torpgärdet, se Långlöts åker gärde Wessbergs tp Storkärret åker
Åby by Torpängarna skifte Vidlunds bebyggelse Stormossen mosse
Åby gd Tovtegarna tegar Villan, se Grönbäckens villa Saknas Stormossen mosse
Åby Saknas Trångsund terräng Villan lht Stornoret äng
Åby förr säteri Tupptall, se Tupptallsröret rör Vinges Torp fd st, nu lht Storskogen skog
Åby gd Tupptallsröret rör Vreta, se Årbyvreta Saknas Storskogen skifte
[Åby] g. Tväran äng Vreta tp Storskogen skog
Åby gd Tvärorna, se Lilla Skogsskiftet skifte Vrretarna tp Storskogen skog
*Åby Saknas Upplångtegarna tegar Väsby by Storsvängen lvkrökar
Åby gf Vadröret rör Väsby by Storåkern åker
Åby gd Vadvretsröret rör Väsby by Storån å
*Åby gd Vallvägen fägata Väsby gd Storån, se Fundboån Saknas
Åby gd Vargstensmossen mosse Väsby gd Storån å
Åby gd Vretarna åkrar Väsby gd Storängen skifte
Åby gd Vreten, se Norrby Vret åker Väsby Badstu fd. badstu Storängen äng
Åby gd Vreten åker Väsbybro lht Storängen fd äng, nu gärde
Åby gd Vreterna åkrar Väsby Bro fd stuga Storängen fd äng, nu gärde
Åby gd Vretstegen teg Väsby Kvarn kvarn Storängen fd äng, nu gärde
Åby gd Våmgärdet gärde ?Wästbergs Torp fd. st Storängen skifte
Åby gd Väsby Blötan, se Blötan fd. äng Västergården fd gd Skorängen, (Morby) äng
Åby gd Väsbygärdet, se Bygärdet gärde Åby säteri Storängskällan källa
Åby gd Väsby Hage hage Åby säteri Strumpåsen morän
Åby gd Väsby Löten, se Lötskiftet odling Ågrens fd gd Strumpåshagen hage
Åby gd Väsbyskiftet skifte Åhrmans bebyggelse Strömdiket rännil
Åby gd Väsby Sloghagar fd. hagar Åkerstens bebyggelse Sumpen äng
Åby gd Väsby Åker åker Ålderdomshemmet bebyggelse Sumpängen skifte
Åby säteri Väsby Äng äng Åmans fd tp Sundby Äng gärde
Åby säteri Väsby Äng, se Byängen äng Årby by Sundbygärdet gärde
Åby gd Västergårds Äng, se Ängsfjällen del av äng Årby by Sundsvreten åker
Åby gd Västergärdet gärde Årby gd Surmyran kärr
Åby Saknas /Se Västervreten åker Årby gd Surmyrkärret kärr
Åby gd /Se Västerängen äng Årby säteri Survreten odling
Årby by Yttersta Skiftet skifte Årby Kvarn fd. kvarn Svarta Grind fd grind
Årby by Åkerfjällarna åkrar Årbylund lht Svartbacken vägskogsbacke
Årby by Ålandet skifte Årbylund lht Svart-Kalles Eken fd träd
Årby by Ålandsgärdet, se Ålandet gärde Årby Soldattorp fd. tp Svartkärret fd. odling
Årby by Ålandsskiftet åkerskifte Årbyvret tp Svedlandet fd. åker
Årby by Årby Fjäll, se Östunabergs Ängsfjäll ängsfjäll Årbyvreta lht Svältorna åker
Årby by Årbyvretarna, se Vretarna åkrar Åsen lht Svältorna åkrar
?Årby by Årby Äng äng Åsen gd Svältorna gärde
Årby by Årby Ängsfjäll teg Åttondelen gd Syltmyran kärr
Årby by Årgatan åker? Åttondelen del av Norrby Syltmyrberget berg
?Årby by Åtäppan åker Åttondelen gd Syltmyrhagen fd. hage
Årby by Åvreten åker Ängshaga lht Sågbacken backe
Årby by Ängsbacken, Lilla backe Ängstorpet torp Sågen slänt
Årby by Ängsfjällen teg Ängstorpet fd. tp, nu gd Säby Fjäll skogsskifte
Årby by Ängsvaktarns Fjäll, se Mora ängsfjäll ängsfjäll Ängsvaktars, se Ängsvaktartorp Saknas Säby Fjärden fd. ängsmark
Årby by Ängsvreten åker Ängsvaktartorp by Säby Äng äng
Årby by Ängsvreten åker Ängsvaktartorp gd Säbybackarna skogsbacke och vägbackar
Årby by Ängsvreten åker Ängsvaktartorp gård Säbygärdet gärde
Årby by Ängsvägen ägoväg Ängsvaktarns gd Säbygärdet gärde
Årby by Ängsvägen väg Öbergs fd. tp Säbyfjällen skogsskiften
Årby by Örby Beteshage hage Ölunds Stuga fd. stuga Säbyskogen skog
Årby by /Se Örby Skogsfjäll skogsskifte Ömans Torp fd. st Säbyvägen byväg
Årby by /Se Örbyhagen hage Örby säteri Sävbäcken kärr
Årby by /Se Örby Äng äng Örby hg Södra Allmänningen skog
Årby by /Se Östervreten åker Örby hg Södra Gärdet gärde
Årby by /Se Österängen äng Örby Byggning corps de logis Sörsta tomt
Ängsvaktartorpet Saknas /Se Österängs Källvägen ägoväg Örby Kvarn fd. kvarn Tallholmen åker
Ängsvaktartorp lht /Se Österängstäpporna åkrar Örby Mejeri fd. mejeri Tegelbruksgärdet gärde
Ängsvaktartorpet förr torp /Se Östra Gärdet gärde Örby Soldattorp fd. st Tegelbrukshagen hage
Ängsvaktartorp gd /Se Östunabergs ängsfjäll ängsfjäll Örby Såg ångsåg Tegelbruks Tvära del av Tvärorna
Örby hg Östunasjön fd. sjö Örbyladan lada Tegelbruks Äng del av äng
Örby hg Östunasjön, se Laggasjön fd. sjö Örbytorpen, se Långlötstorpen tp Tegelugnen backe
Örby hg   Österäng gd Thärnströmsbacken hage
Örby hg   Östvalls fd. stuga Tisslinge ängsfjällar
Örby gd /Se   Övergården gd Tisslinge Fjäll ängsfjäll
Örby herrg.     Toddykällan källa
Örby hrgd?     Tomtbacken hage
Örby gd     Torparspången fd. spång
Örby gd     Torpartegarna ängslotter
Örby gd     Torparvägen väg
Örby gd     Torparängen skifte
Örby hg /Se     Torpgärdet gärde
Örby hg     Trean, Kasby skifte
Örby Saknas /Se     Trindbacken odling
Örby hg /Se     Trädgårdskällan fd. källa
Örby herrgård /Se     Tuppens Hygge hygge
Örby gd /Se     Tupptall del av skogsskifte
Örby herrgård /Se     Turbinåkern gärde
Örby hgd /Se     Tvåan, Kasby skifte
*Östramon Saknas     Tvärorna skifte
Saknas Saknas     Tvärängarna ängar
Abraham Anders Torp fd tp     Tämålet fägata
Akademigården, se Storgården gd     Vadstället fd. vad
Akademihemmanet, se Akademigården gd     Valloxsäby ängsfjäll
Amnells gd     Valloxsäby Fjäll ängsfjäll
Augmentshemmanet gd     Valloxsäby Kärr lotter
Baddet tp     Varggropen grop
Baklöt tp     Varggropen grop
Banerska, se Östergården förr gd     Vargtorget sträcka
Blötan fd tp     Vargtorget terräng
Dahls Gård gd     Vargtorgsbacken backe
Daniel Anders Torp fd. tp     Vargstensmossen mosse
Eda gd:ar     Wimans Slätt odling
Erikssons, se Östergården gd     Vinterhålet lvkrök
Fattighuset fattighus     Vinterhålsbacken gärdesbacke, lvbacke
Fattigstugan, se Fattighuset fattighus     Vinterhålstallen träd
Finntorpet tp     Vreta Grind fd. lvgrind
Finn Torpet, se Lars Pers torp tp     Vretagärdet gärde
Frälsegården gd     Vretahagen hage
Glupen tp     Vretarna åkrar
Hallbergs Torp fd. tp     Vreten åker
Halmbytorp tp     Vreten åker
Hjortens, se Västergården fd gd     Vägen krön
Hällen, se Trädgårdsgstorpet fd. tp, nu gd     Våmgärdet gärde
Högby by     Väderkvarnsskiftet skifte
Jan Anders Torp fd. tp     Väppebykilen del av fjäll
Kallberg tp     Väsby Blötan fd. äng
Kallbergstorpet lht     Väsby Kärr lott
Kapellansbostället gd     Väsby Löten odling
Karlslund tp     Väsby Äng äng
Kasby säteri     Väsbyberget berg
Klintens Stuga stuga /Se     Väsbybron lvbro
Klockarebolet gd     Väsbyesset lvkrökar
Klockarebostället gd     Väsbygärdet gärde
Klockargården, se Klockarbolet gd     Väsbykullen berg
Komministerbostället (Prästgården gd     Väsbysvängarna lvkrökar
Korsbacken gd     Västerberget hage
Kroken, se Skomakartorpet fd. tp, nu gd     Västergårds Gärd gärde
Kruthålet, se Prästtorpet tp     Västergårds Tvära del av Tvärorna
Kyrkoherdebostället gd     Västergårds Äng del av äng
Käpplan tp     Västergårdshagen hage
Lagga Husby fd. säteri     Yrhagen gärde
Lagga Prästgård kyrkoh.bost.     Yrhagsskiftet skifte
Lagga Skola, se Skollärarbostället skolhus     Ålandsgärdet gärde
Lars Anders Torp fd. tp     Ålandsskiftet fd. skifte
Lars Pers Torp tp     Åmans Grind fd. grind
Levanders, se Västergården gd     Åmunnen Saknas
Lundins torp fd tp     Ån, se Storån Saknas
Lundtorpet tp     Årby ängsfjäll
Långlöt fd. gd     Årby Fjäll ängsfjäll
Långmyran tp     Årby Grind fd. lvgrind
Mellangården gd     Årby Valltä fd. fägata
Mellantorpet, se Prästtorpet fd. tp     Årbyvretar torp
Modéns, se Storgården gd     Årby Äng äng
Morby, se Tegelbruket gdr     Årbyvretarna åkrar
Morbytorp tp     Årbyvägen väg
Moselag tp     Åsarns Äng teg
Moselag, Lilla skogv.bost.     Åsbacken skogsbacke
Myrstugan, se Långmyran fd stuga     Åsensvreten åker
Nedergården, se Augmenstshemmanet gd     Åttondelarns Tvära del av Tvärorna
Nergården, se Skattegården gd     Åttondelarnas Äng del av äng
Norrby by     Åttondelsbacken gärdsbacke
Norredatorp gd     Åttondelsgärdet gärde
Norrgården gd     Åttondelsvreten åker
Olunda by     Ängsbackarna backe
Pastorsbostället gd     Ängslunden skogsbacke
Paykulls, se Stipendiehemmanet gd     Ängstorparns Äng teg
Prästbord kyrkoh.bost.     Ängsvaktarns Fjäll ängsfjäll
Prästtorpet tp     Ängsvreten fd åker
Prästtorpet tp     Öbergsvreten åker
Ramängstorpet tp     Öhmansvreten åker
Rosslan gd     Ön terräng
Roströms, se Morbytorp fd stuga     Örbyallén allé
Ryttarstugan stuga     Örbybacken lvbacke
Ryttarstugan, Gamla fd stuga     Örby Dammar fd. dammar
Rättaretorpet tp     Örbydiket å
Sjudartorpet tp     Örby Fjäll skogsskifte
Skattegården gd     Örbyodlingen odling
Skogsäng tp     Örby Park trädgd
Skogsvaktaretorpet tp     Örbyskogen skog
Skollärarebostället gd     Örbysvängen lvkrök
Skomakaretorpet tp     Örbyvägen ägoväg
Smedstorpet tp     Örbyån å
Smedstorpet fd. tp     Örby Äng fd. äng, nu gärden
Soldatladan fd. lada     Örsbron lvbro
Stens, se Stenstorp fd. tp     Österängen fd äng, nu gärde
Stenstorp tp     Österängskällan källa
Stipendiehemmanet gd     Östunasjön fd. sjö
Storgården gd     Överståndaren träd
Storgården bebyggelse     Övra Jorden åkerskifte
Sundby by      
Säby by      
Säby Soldattorp fd. st      
Sämtegen gd      
Södergården gd      
Tegelbruket fd tegelbruk      
Torpet (fd) tp      
Trädgårdstorpet tp      
Trumslagarebostället gd      
Väsby, se Mellangården gd      
Väsby, se Östergården gd      
Väsby by      
Väsby Backstuga fd. stuga      
Väsby Soldattorp fd. st      
Västergården gd      
Västergården bebyggelse      
Åby fd. by      
Årby by      
Årbylund gd      
Årby Soldattorp tp      
Åsen, se Åstorpet gd      
Åstorpet tp      
Åttondelen, se Amnells gd      
Ängstorpet tp      
Ängsvaktartorp gd      
Örby säteri      
Östergården gd      
Östergården gd      
Östergården bebyggelse      
Övergården, se Frälsegården gd      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.