ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lohärads socken : Lyhundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 232 Naturnamn : 242 Bebyggelsenamn : 206 Naturnamn : 453
Lohärad sn Alsnan sjö /Se Lohärad sn Saknas Alsenbrickan Saknas
Lohärad sn Alsnan sjö /Se Lohärad Saknas Alsenbrickan gångstig
Lohärad socken Alsnan sjö /Se Lohärad Saknas Alsenkärren Saknas
Lohärad socken Alsnaren sjö Lohärad Saknas Alsnaren sjö
Lohärad sn Bakodlingen ägomark Lohärad sn Alsnaren sjö
Lohärad sn Baron häll? Lohärad socken Alsnaren sjö
Lohärad sn Bellan udde Lohärad sn /Se Alsnarkärret Saknas
Lohärad socken Bellberget berg? Lohärad sn Aspudden udde
Lohärad sn Belludden udde /Se Lohärad sn /Se Bakgärdet åker
Lohärad sn *Björkbruns rå rågång Lohärads kajor inbyggarbeteckning Bakgärdet åker
Lohärad sn Björnsjön sankmark Lohärads och Morkarla korpar inbyggarbeteckning /Se Bakmossen skog
Lohärad sn Bolsängen terräng Markusaren inbyggarbeteckning Bakmossen tallmosse
Lohärad sn Borgholm ruin /Se Råaren el. Rånaren inbyggarbeteckning Bakskogen skog
Lohärad sn Borgholm fornborg /Se Asplund torp Baktäppan Saknas
Lohärad sn Borgholm, se Borgholmen fornborg Asplund tp Bakängen del av Snår (skog)
Lohärad sn Borgholmen fornlämning Berggården lägenhet Baron sten
Lohärad sn /Se Borgholmen terräng Berghyddan lht Bastubäcken Saknas
Lohärad sn Borgholmen fornborg /Se Björklund lht Bellberget berg
Lohärad sn Bredviken vik Ebbarp bondgård Belludden udde
Lohärad sn Bybacken höjd? Ebbarp utgård Belludden udde
Lohärad sn Bybacken terräng Eklund tp Berghägnan skogsbacke
Lohärad sn Byholmarna uddar Ekludnstorp, se Eklund Saknas Berghägnsbäcken bäck
Lohärad sn Byholmsviken vik Eklundstorp torp Björnholmarna udde
Lohärad sn Båthusudden udde Ensta lht Björnkärret odlade ängar
Lohärad sn *Djursta backe Saknas Erken järnvägsstation Blåkulla sank mark
Lohärad sn *Dumsviken vik Erkens järnvägsstation Saknas Blåkulla kärr
Lohärad sn Dunsviken vik Fridhem torp Bortsängen åker
Lohärad sn *Ekebacka ?backar Fridhem lht Bordsängen äng
Lohärad sn Eksjön sjö Fyringen hd Borgen stenkummel
Lohärad sn Eksjön sjö Fyrsjöstugan Saknas Borgholmen udde
Lohärad sn *Elsjön ?f.d. sjö Fyrstugan Saknas Borgholmen, se Falkberget Saknas
Lohärad sn *Engran ö Fyrstugan torp Borrholmen skog
Lohärad sn Engrän holme Gammelskolan förr: skolhus nu rivet Borrholmen skog
Lohärard sn Erken sjö Gammelsmedjan smedja Bostenen flyttblock
Lohärad sn Erken sjö Gillberga gd Bredviken vik
Lohärad sn Erken sjö Gillberga hemman Brudberget berg
Lohärad sn Erken sjö Granbo lht Brudberget berg
Lohärad sn Erken sjö Gribby gd:ar Brudberget berg
Lohärad sn Erken sjö Gribby by Brudberget berg
Lohärad sn Erken sjö Gribby hdr Brunnstupet förr sankmark
Lohärad sn Erken sjö Gribbylund torp Brunnsängen odlad mark
Lohärad sn Erken sjö /Se Gribbylund lht Brunnsängen åker
Lohärad sn Erken sjö /Se Gropen förr bondgård Brännseln Saknas
Lohärad sn Erken sjö Götet, se Göttorpet Saknas Brötena Saknas
Lohärad sn Erken sjö Göttorpet tp Buddbacken skogsbacke
Lohärad sn Erken sjö /Se Hammarby by Bybacken skogsbacke
Lohärad sn Erken sjö /Se Hammarby by Byholmarna skog
Lohärads socken sn /Se Erken sjö /Se Hammarby Saknas Byholmen udde
Lohärad sn /Se Fagermossen mosse Himmine by Byholmsviken vik
Lohärad sn /Se Falkberget berg? Himmine by Byholmsviken vik
Lohärad sn /Se Falkberget berg /Se Himmine by Byxbenet kärr
Lohärad sn /Se Falken sjö /Se Himmine by Byxlåret kärr
Lohärad sn /Se Falken sjö Holmen, se Holmtorpet Saknas Byxlåret äng, kärr
Lohärad prästgård /Se Falken sjö /Se Holmtorp torp Båthusudden udde
Lohärad sn /Se Falken sjö /Se Holmtorpet tp Båtudden udde
Lohärad sn /Se Falkensjöberget se Falkberget berg Hållsta by Båtudden, se Båthusudden Saknas
Lohärad sn /Se Fasenberget berg? Hållsta by Bällan, se Belludden udde
Lohärad sn /Se Fe...ken, se Erken sjö Häggebäcken förr torp Bällberget berg
Lohärad sn /Se Fjärdsängen terräng Häggebäcken stuga Dalkärrsholmen skogsparti
Lohärad sn /Se Fladen vik Högmossen lägenhet Djuprudan Saknas
Lohärad sn /Se Fräknen vik Hökmossen lht Dregelskärret mosse
Lohärad kommun /Se Fyringen vik Johanneslund lht Dregelskärret odling, förr kärr
Lohärad sn /Se Fyringsmossen mosse Karlsborg torp Dunsviken vik
Lohärad sn /Se Fyrsjökärret ägomark Karlsborg lht Dyrarna Saknas
Lohärad sn /Se Fyrsjön sjö Klockstapeln Saknas Ekbäcken odlad mark
Lohärad sn /Se Fyrsjön sjö /Se Kodansen L. o. St försv:a t Eksjön sjö (nästan igenvuxen)
Lohärad sn /Se Fyrsjön sjö Kodansen, Lilla torp Eksjön sjö
Lohärad sn /Se Fågelsjön sjö Kodansen, Lilla rivet torp Eksjötä väg
Lohärad sn /Se Fågelsjön sjö /Se Kodansen, Stora t Ekbäcken åker
Lohärad sn /Se Fågelsjön sjö Kodansen, Stora torp Eksjöbron landsvägsbro
Lohärads kyrka kyrka /Se Fårholmen holme Kolbotten torp Eksjön sjö
Lohärads kyrka kyrka /Se Fäbodslätt terräng Kolbotten torp Eksjöå å
dófund, se Lohärads sn Saknas Gijsiön, se Gisen sjö Kragsta by Eksjöån å
[Bragsta] Saknas Gisen sjö Kragsta by Eldbron bro
Erkern hlp /Se Gisen sjö Kragsta Saknas Eldbron landsvägsbro
Gribby by Gisen sjö Kristineholm bebyggelse Eldstuggärdet gärde
Gribby by Gisen sjö Kristineholm se Östersättra Saknas Engrän holme
Gribby by Gisen sjö Kristineholm hg Erken, se Järken Saknas
[Gridby] Saknas Gisen sjö Kristineholm herrgård Erken sjö
Gribby gdar Gisen sjö Kristineholms kvarn Saknas Fagermossen Saknas
Gribby hmn /Se Gisen sjö Kristineholms ångsåg Saknas Fagermossen mosse
Gribby Saknas /Se Gisen sjö Kvarntorp torp Falkberget berg
Hammarby by Giösen, se Gisen sjö Kvarntorp tp Falkberget berg
Hammarby by Giösen, se Gisen sjö Kyrkoherdebostället Saknas Falken sjö
Hammarby by *Gnesingsråna råmärke Kyrkoherdebostället Saknas Falken sjö
Hammarby by *Groprå råmärke Lohärads kyrka kyrka Falken sjö
Hammarby by Gubbashålet vik Loskälva by Falkensjöberget, se Falkberget Saknas
?Hammarby by Gysiön, se Gisen sjö Loskälva by Fasenberget berg
Hammarby gd Gäddesjön sjö /Se Loskälva Saknas Fasenberget berg
Heninge, se Himmine by Gölängen ägomark Lovik lht Fasna odlad sank mark
Himmene by *Gösen sjö Lugnet torp Fasnan kärr
Himmene by Gösen, se Gisen sjö Lugnet tp Fjärden vik
Himmene by Holmberget berg Lybergs, se Svidjan torp Fjärdsängen odling
Himmene by Holmkärret kärr Lybergs torp Flackstensgrundet grund
Himmene by Holmkärret kärr Läjdet lht Flankbacken backe
Himmine by Holmodlingen terräng Läjdet lht Framgärdet åker
Himmine by Hummelberget berg? Lövhyddan lht Frukostbacken bergbacke
Himmene by /Se ?Hållstamalmen natn? /Se Lövsta lht Fräkenviken vik
Himmene by /Se Häggebäcken ägomark Magasinet visthusbod Fräknen vik
Himmine by /Se Hökmossen ägomark Malmen lhtr Fräkviks örn holme
Himmene by /Se *Jerken, se Erken sjö /Se Malmen lht Fyringen, se Fyringsviken vik
Himmene by /Se Jerken, se Erken sjö Markhuset t. Fyringsmossen mosse
Himmine Saknas /Se Jerkin, se Erken sjö Markustorpet t Fyringsviken vik
Hininge, se Himmine by Jorken, se Erken sjö Markustorpet, se Markhuset Saknas Fyringsviken vik
Hållsta by Jungfruviken vik Markustorp torp Fyringsvägen gångväg
Hållsta by *Kantala bro bro Markustorpet torp Fyrsjökärret kärr
Hållsta by *Kantalabro bro Nedanby torp Fyrsjökärret Saknas
Hållsta by Kattrumpan ägomark Nedanby hmd Fyrsjömon Saknas
Hållsta by *Knärå råmärke Nergården Saknas Fyrsjön sjö
Hållsta by Kodansen, Lilla ägomark? Norrgården bebyggelse Fyrsjön sjö
Hållsta by Kodansen, Stora terräng Norrgården bondgård Fyrsjön sjö
Hållsta by /Se Kristineholme triangelpunkt Norrtorp torp Fågelholmen, se Engrän holme
Hållsta by Kråkholmen holme Nyby gd Fågelsjökärret Saknas
Hållsta by /Se *Kvarnkärrs rå råmärke Nybyn bebyggelse Fågelsjön sjö
Hållsta by /Se Kvarnudden udde Nybyn komministerboställe Fågelsjön sjö
Hållsta by /Se Kyrckåkersdälden vret /Se Nyby bebyggelse Fågelsjön sjö
Hägersten ödetorp Kyrkängsdälden äga /Se Nyckelby by Gammelhägnan åker
Hägersten torp /Se Käringrudan ägomark Nyckelby by Gillstuggärdet gärde
[Karlssaker] Saknas *Käringslöts rå rågång Nyckelby Saknas Gisen sjö
»karlssaker» beb. Kärrmossen mosse Näset torp (skogsparti) Gisen sjö
Kragsta by Ladrudan ägomark Oppgården Saknas Gisen sjö
Kragsta by Lerbergen berg? Orrbende lägenhet Gropbacken Saknas
»Krackstade» gård Lerberget triangelpunkt Pellbol beb.? Gropsté Saknas
Kragsta by Lingrundet grund Pellebol utäng Gryte Saknas
Kragsta by Ljusterkullen höjd? Prästgården, se Kyrkoherdebostället Saknas Grytet stenar
Kragsta by *Lusberget berg Prästgården kyrkoherdeboställe Gubbahålet vik
Kragsta by *Lysskogen skog Riddarängen utäng Gubbarshålet vik
Kragsta by *Lysskogen skog /Se Riset riven stuga Gubbhägnaden Saknas
Kragsta by Lysskogen skog /Se Rudbacken torp Gubbhägnaden hagar
Kragsta by /Se Lysskogen skog /Se Rudbacken lägenhet Gullstrubäcken »bäck (stilla)»
Kragsta by /Se Långkärren kärr Rudbacken torp Gullstrubäcken tjärn
Kragsta by /Se *Långsjön sjö /Se Rudbacken tp Gulstrubäcken göl
Kragsta Saknas /Se *Långviken vik Råby by Gölängen mosse
Kristineholm säteri Långviken vik Råby by Gölängen kärr
Kristineholm (Östersättra) säteri Lötarängen ägomark Råby Saknas Hemskogen Saknas
Kristineholm hg Malmarna terräng Råbylund lht Hemskogshägnaden Saknas
Kristineholm hg Marbacken höjd Rån t Hoffmans steg märke på sten
Kristineholm hg Marbacken skogsbacke /Se Råstugan, se Rån t Holmkärret Saknas
Kristineholm Saknas /Se Maren sankmark /Se Rörvik torp Holmkärret kärr
Kristineholm hg /Se *Markslätt sjö? Rörvik tp Holmråkärren mosse
Kristineholm hg /Se Matgivan kobbe Sandtorp torp Hummelberget berg
Kristineholm hg /Se *Merslät sjö Sandtorpet torp Hummelberget berg
Kristineholm fideikommiss /Se Mjölnarviken vik Skjulsta by Hummelberget berg
Kristineholm fideikommiss /Se *Mosserån råmärke Skjulsta by Hundslätten odlad betesmark
Kristineholm säteri /Se Myrbacken ägomark Skjulsta Saknas Hållstamalmen skogsås
Kristineholm gods /Se Mårdsjön göl Skogstorpet lht Hållsta té körväg
Kristineholm gods /Se Norrgårdsholmen holme Slottsborgsäng utäng Hästhagen kyrkoherdestället
*Kungsgården Saknas Norrskogen skog Slumsan, se Ebbarp Saknas Hästhagsvreten Saknas
Loskälva by *Norrängs rå rågång Slänningstorp lht Hästmon förr stenbunden skog, nu stenås
Loskälva by Notbacken backe Slänningstorpet torp Höggrundet grund
Loskälva by *Nygals rå råmärke Slätten torp Högmon grusås
Loskälva by Ol-Ersholmen holme Slätten torp Högsvedjan bergbacke
Loskälva by /Se Omaket ägomark Snårsstugan lägenhet Igelkärret odlad ängsmark, förr: kärr
Loskälva by /Se *Opstätu rå råmärke Solhem lht Isaren, se Gisen Saknas
Loskälva by /Se Oxmossen mosse Spaktorpet torp Israelsholmen åker
Loskälva by /Se Ploglandet terräng Spaktorpet torp Joakimsholmen holme
Loskälva by /Se Pårhusen terräng Spaktorpet tp Järken sjö
Myclaby by Riset ägomark Spångtorpet torp Kalvrudan mosse
»myklaby», se Nyckelby by Rudbacken höjd Storgården bebyggelse Kalvrudbacken Saknas
Nybyn komministerboställe Råviken vik Storvreten torp Kattgropen vattenpöl
Nyckelby by Rännilkärret ägomark Storvreten torp Katthavet vattenpöl
Nyckelby by Rävsjön sjö Sveden torp Katthavet vattenpöl
Nyckelby by Rävsjön f.d. sjö Sveden torp Kattrumpan åkrar
Nyckelby by Rävsjön f.d. sjö Svedjan lägenhet Kattrumpan förr sankmark, nu: odlad mark
Nyckelby by Rörkärret ägomark Svidjan torp Klockarvreten Saknas
Nyckelby by Rörvikarna vikar Svidjan tp Klockarvreten åker
Nyckelby by Sandviken vik Söderby by Knutes sten sten
Nyckelby by Silverbergskärret kärr? Söderby by Knutesten sten
Nyckelby by *Sjuråberg berg Söderby Saknas Kohagen hage
Nyckelby by *Sjuråberg berg Söderby, Lilla bebyggelse Kolbotten plats i hage
Nyckelby by Sjökärret kärr Södertorpet torp Kolbottenhägnaden Saknas
Nyckelby by Skrattberget udde Södertorpet torp Korvrudan odling, förr slåtterkärr
Nyckelby by Skällsjön f.d. sjö Tråket rivet torp Kovälle odlad sankmark
Nyckelby by /Se Skällsjön sankmark Tätorpet t. Koväle vret
Nyckelby by /Se Skärmossen mosse Tätorpet torp Kragsta-bäcken vattenpöl
Nyckelby by /Se Slaktaren sjö /Se Undra by Kragsta té körväg
Nyckelby by /Se Slaktaren sjö /Se Undra by Kristineholms Västerskogsberg triangelpunkt
Nyckelby Saknas /Se Slinkbrokärret ägomark Undra Saknas Krogshagen hage
Råby by *Slumpsviken vik Uppgården Saknas Kråkhatten förr busksnår, nu odlad mark
Råby by Slumsorna ägomark Velamstorp lht Kråkhatten kärr
Råby by Slumsviken vik Velamstorp torp Kullen del av Norrberget
Råby by Slänningen sjö /Se Velamstorp torp Kullvreten Saknas
Råby by Slätmossen mosse Vik lhter Kullvreten åker
Råby by Smedsbäcken terräng Vik lägenheter Kungsbäcken blötkärr
Råby by Smedskärret kärr Vikars, se Vikarstorpet Saknas Kvarnvreten åkrar
Råby by Smedssenären häll Vikartorpet torp Kyrkgärdet Saknas
Råby by Snåret terräng Vikartorpet torp Kyrkängen Saknas
Råby by Spaktorpet f.d. torp? Vikstaden, se Vik Saknas Käringmossen mosse
Råby by /Se Spångodlingen ägomark Vikstorpet t. Käringrudan mosse
Råby by Starrviken vik Vikstorpet torp Kärren Saknas
Råby by /Se Stensviken vik Vikstorpet t. Kärrmossen mosse
Råby by Stockman terräng Västergården bondgård Kärrmossen mosse
Sandtorpen torp Storberget berg? Västergården Saknas Körvägen körväg
Skjulsta by Storkärret ägomark Västergården Saknas Ladrudan äng
?Skjulsta by *Stormossen mosse Västervik torp Ladrudan åker
Skjulsta by /Se Storån å Västervik torp Lagabäcken Saknas
Skjulsta? Saknas /Se *Storängså å Västervik torp Larudan odlad sank mark
*Sätersta Saknas Stånggrundet grund Åtorp torp Lerstigen väg
Sättra by *Svanshav Saknas Åtorp tp Lillgårdsholmen holme
Sätra, se Kristineholm säteri *Svanshavs kärr Saknas Östra lht Lillvreten åker
Sätra, se Kristineholm hg *Svanshavs östra laggs rå råmärke Östergården Saknas Lingrundet holme
Sätra by *Svanshavs östra laggs rå råmärke Östergården bebyggelse Lingrundet holme
Sätra, se Kristineholm hg Svartkärren ägomark Östersättra by Ljusterbacken skogsbacke
Söderby by Svartkärret kärr Östersättra, se 1-5 Kristineholm Saknas Lotterna Saknas
Söderby by Svedjan ägomark? Östersätra herrgård Lotthägnaden Saknas
Söderby by Sylsvedjan terräng Östersättra Saknas Lugnberget Saknas
Tetorpet ?lht /Se Sältet ägomark   Lustiga kullen kulle
Tetorpet lht? Söderdälden vret /Se   Lyskogen skog
Tetorpet lht? /Se Södersjön f.d. sjö   Lysskogen skog
Undra by Södertorpet f.d. torp   Lyskogen skog
Undra by Tegängsbackarna ägomark   Lysskogsvägen väg
Undra by Toppstenarna grund   Lyskogsvägen väg
Undra by Torpkärret ägomark   Låggrundet grund
Undra by Trehörningen sjö   Långbäcken Saknas
Undra by Trehörningen sjö /Se   Långhagen hage
Undra by Trehörningen sjö   Långhalsenkärret kärr
Undra by Trehörningen sjö /Se   Långkärret mosse
Undra by *Trudings tä   Långmossarna mossar
Undra by Tädalsbacken höjd?   Långmossbäcken Saknas
Undra Saknas /Se *Tänum Saknas   Långmossen Saknas
*Öhaffn Saknas Varghalsen terräng   Långmosskärret mosse
Östersättra, se Kristineholm fideikommiss *Viksbacka Saknas   Långviken långvik
*Östersättra, se Krisitneholm fideikommiss /Se Viksjön sjö   Långvreten åker
Östersätra by Viksjön sjö   Läjdberget berg
Östersätra by Vitmossen mosse   Läjdskogen skog
Östersätra by Västerskogen skog   Lötarängen förr odlad sank äng, nu torrlagd och odlad
Östersätra by Yxlan ö   Löten gärde
Östersätra by Yxlan holme   Löten Saknas
Östersätra by Ältan sjö /Se   Lötkällan källa
Östersätra by /Se Ältan sjö   Malmarna skog
Östersättra gods /Se Ältan sjö /Se   Marbacken skog
Östersättra, se Kristineholm hg /Se Ältan sjö   Marbacken skogsbacke
  Ältan sjö /Se   Maren del av Viksjön
  Ältaodlingen ägomark   Marfåra källa
  Ältaån å   Markslätt botten med vatten
  Ängelsmossen terräng   Markslätt förr sjö, nu sank odlad betesmark
  Ängsbackarna höjder   Markslätt uttorkad sjö
  Örlöse? löväng /Se   Matgivan holme
  *Årö ö   Matgevan holme
  Östaholmen holme   Mellangårdens mörtskott udde
  Östaviken vik   Mossberget Saknas
  Östergårdsholmen holme   Mossberget berg
      Mosshagen äng
      Munkens trappor förr trappsteg av sten, nu borta
      Mårdsjön sjö
      Mårdsjön sjö
      Mårdsjön sjö
      Mösängen förr stenar
      Nordängen odling
      Norrberget berg
      Norrgården mörtskott Saknas
      Norrgårdshagen hage
      Norrgårdsholmen holme
      Norrgårdsholmen holme
      Norrgårdsté väg
      Norrskogen skog
      Norrvreten åker
      Nubben plats
      Nybyhagen hage
      Näset g.
      Olersberget berg
      Olersholmen holme
      Olof Ersholmen holme
      Omaket åkrar
      Omaket mosse
      Omaket åker
      Omaket ängslott
      Oppmanssteget sten
      Orrberget berg
      Orrkärret odlad mark
      Oviksholmen holme
      Oxhagen hage
      Oxmossen mosse
      Parkerna skogsbackar
      Pellas gruva sandgrop
      Pellesgraven dalgång
      Pinkvreten odlad mark
      Plåten Saknas
      Plåten kärr
      Prästholmen holme
      Prästholmen holme
      Purhusen kärrmark
      Rihagen Saknas
      Rihagen hage
      Risbolet Saknas
      Risbolsgärdet gärde
      Risbosgärdet gärde
      Riset Saknas
      Rudbackskällan Saknas
      Rudbackskällan källa
      Rummeln förr kärrmark
      Rummeln kärr
      Ryttarsläten åker
      Råviken vik
      Rännilkärret förr kärr
      Rännilmobacken skog
      Rännilmon skog
      Rävsjömossen skog
      Rävsjön sjö
      Rävsjön sjö
      Rävsjön sjö
      Rönnhagen hage
      Rörkärret kärr
      Rörkärrsholmen Saknas
      Rörkärrsholmen skogsparti
      Sandgropen förr sandgrop, nu skogsdunge
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviksudden udde
      Silverbergskärret kärr
      Sju backar lång väg
      Sjuråberg berg
      Sjurån råmärke
      Sjurån råmärke
      Sjurå-Parken Saknas
      Sjökärret odling
      Skjulsta té körväg
      Skrattberget berg
      Skrattberget udde
      Skrattbergsudden udde
      Skrattudden udde
      Skålen vik
      Skälsjön sjö
      Skällsjön förr sjö, nu mossmark, träsk
      Skällsjön fly
      Skärmossen mosse
      Skärmossen mosse
      Slaktaren sjö
      Slaktaren sjö
      Slaktmossen mosse
      Slinkbrokärret förr kärr, nu åker
      Slumsan, se Slumsviken vik
      Slumsan åker, förr äng
      Slumsorna odlad mark
      Slumsorna Saknas
      Slumsorna kärr
      Slumsviken vik
      Slumsviken vik
      Slumsviksängen Saknas
      Slänningen sjö
      Slänningen sjö (nästan igenvuxen)
      Slätberget berg
      Slätmossen mosse
      Smessenärmossen mosse
      Smessenärn berg
      Snåret skog
      Spakbacken Saknas
      Spakens äng Saknas
      Spakkärret mosse
      Spakskogen Saknas
      Starrängen Saknas
      Starrängen Saknas
      Starrängsbackarna Saknas
      Stenkullarna Saknas
      Stenkullbacken Saknas
      Stenkullshagen Saknas
      Stenkullshägnan Saknas
      Stockmon skog
      Storberget berg
      Storkärren odlade ängar
      Storkärret Saknas
      Storskogen Saknas
      Storsten grund
      Storvreten åker
      Storvreten åker
      Storön holme
      Stummelmora stättan stätta
      Stånggrundet grund
      Svartkärren Saknas
      Svartkärret mosse
      Svartkärret kärr
      Svartveken vik
      Svedbacken Saknas
      Svedjelandsbäcken tjärn
      Sylsvedjan skogsbacke
      Syltamora odlad mark
      Sågkvarnsryan Saknas
      Sältet kärr
      Sältorna odlad mark
      Sättringskullen Saknas
      Söderby Lillgårds holme holme
      Söderby Norrgårds holme holme
      Söderby Oviksholme holme
      Södergårdens mörtskott Saknas
      Söderhägnan skog
      Södersjöflyn Saknas
      Södersjön sjö
      Södersjön sjö
      Södervreten Saknas
      Södervreten åker
      Tegängen förr odlad sank slättmark
      Tegängsbackarna betesbackar
      Tjuv-Nisse-backen skog
      Tjuv-Nisses sten sten
      Tjuv-Nisses sten sten
      Tolvskillingen kärr
      Toppstenarne stenar
      Torpkärret Saknas
      Tratten backsluttning
      Tratten hål i marken
      Tre backar lång väg
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trångstenarna stenblock
      Trångstenarna trångt pass
      Träsparken odlad mark
      Träsparken skogsparti
      Tuppbyle förr by, nu skogsbacke med fornlämningar
      Tåtålsbäcken äng
      Tädalsbacken backe
      Ugnshålet odlad sank mark
      Ulvriset terräng?
      Uvberget berg
      Vallmässberget bergklack
      Varghalsberget berg
      Varghalsen mosse
      Vikbäcken förr tjärn, nu odlad mark
      Viksjön sjö
      Viksjön sjö
      Viksjön sjö
      Viksvägen väg
      Vilsten sten
      Vitstenarna kärr
      Vitstenskällan källa
      Vitmossen Saknas
      Vitstenarna mosse
      Vreten Saknas
      Västergårdens mörtskott Saknas
      Västerrudan åker
      Västerskogen skog
      Västersmåmossarna mosse
      Yxlan ö
      Yxlen ö
      Ån dike
      Ältan sjö
      Ältan sjö
      Ältan sjö
      Ängarna åkrar
      Ängsbackarna skogsbackar
      Ängsbacken beteshage
      Ängsbacken skogsbacke
      Ängsfjäll Saknas
      Ärholmen holme
      Öflöse löväng
      Örnbron landsvägsbro
      Örnbäcken bäck
      Östaviken vik
      Östaviken vik
      Östavägen fiskarväg
      Östergårdsholmen holme
      Östergårdsholmen holme
      Östersmåmossarna mosse

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.