ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Malsta socken : Lyhundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 172 Naturnamn : 54 Bebyggelsenamn : 58 Naturnamn : 31
Malsta socken Baddgärdet terräng Malsta sn Baddgärdet gärde
Malsta socken Degaröviken vik Malsta sn Degaröviken vik
Malsta sn ?*Ellmaren förr sjö /Se Malsta sn Glänningen, se Slänningen sjö
Malsta sn *Ellmaren försvunnen sjö /Se Malsta starar inbyggarbeteckning Glänningen, se Slänningen Saknas
Malsta sn *Elsjön ?f.d. sjö Baddet torp Holmängen äng
Malsta sn Holmängen ägomark Baddet tp Klintoparksbacken backe
Malsta sn Kalkugnen ägomark Bergby by Kodön blötmark
Malsta sn Kyrksjön, se Malstasjön sjö Bergby by Kvarnlöten äng
Malsta sn Lappdalsgärdet ägomark Bergby Saknas Kyrksjön, se Malstasjön sjö
Malsta sn Lissbykärret ägomark Berggården gård Lappdalsgärdet åker
Malsta sn Lommaren vik Bostället gård Lommaren sjö
Malstad sn Lommaren sjö Brötslund torp Lommaren sjö
Malsta sn Lommaren sjö Byle gård Lommaren sjö
Malsta sn Lommaren sjö Byle bebyggelse Ludden igenvuxen sjö
Malsta sn Lommaren sjö /Se Degarö gd Luddsjön sjö
Malsta socken Lommaren sjö Degarö herrgård Luddändan del av Malstasjön
Malsta sn Lommaren sjö Degarö (Degerö) Saknas Lysberget berg
Malstad sn Lommaren sjö Degaröborg bebyggelse Långdälden däld
Malsta socken Lommaren sjö Ekeby by Lägerbacken f.d. övningsplats
Malsta sn /Se Lommaren sjö /Se Ekeby by Malstasjön sjö
Malsta sn Lommaren sjö /Se Ekeby Saknas Malstasjön sjö
Malsta sn Lommaren sjö /Se Horshagen lht, f.d. båtsmanshus Nällsättrarna ängar
Malsta sn Luddsjön sjö Horsvallen bebyggelse Nällsättraån å
Malsta sn Luddsjön sjö Horsvallen gård Olansberget berg
Malstad sn Luddsjön sjö /Se Härshagen f. båtsmanshus Rysskammarn grotta?
Malsta sn Lugnet ägomark Karlsro lgh Rysstugan grotta
Malsta sn Långdälden ägomark Karlsro lht Sandviken bukt
Malsta sn Lägerbacken höjd Kyrkbyn, se Malsta by Slänningen sjö
Malsta sn Malstasjön sjö Lindholmen torp Slänningen sjö
Malsta sn Malstasjön sjö /Se Lindholmen lht, f.d. dragontorp Slänningen sjö
Malsta sn Malstasjön sjö Lundby by Tingsängen äng med domarring
Malstad sn Malstaån å Lundby by  
Malsta sn Nallsättarna ägomark Lundby Saknas  
Malsta sn Nyvärn ägomark Malsta by och sn  
Malsta sn Nyängen ägomark Malsta Saknas  
Malsta sn *Opstätu rå råmärke Malsta by  
Malsta sn Risslan terräng? Malstaby bebyggelse  
Malsta sn Sjöbacken höjd Malsta järnvägsstation hållplats  
Malsta sn Skarvhällen ägomark Millagården gård  
Malsta sn Skomakarbacken höjd Nedergården gård  
Malsta sn /Se Slänningen sjö Nybygget avs  
Malsta sn /Se Slänningen sjö /Se Nybygget lht  
Malsta sn /Se Slänningen göl Risslan lht  
Malsta by o. sn /Se Slänningen sjö /Se Risslan torp  
Malsta sn /Se Slänningen sjö /Se Risslan lht  
Malsta sn /Se Stenvreten ägomark Sjöbacken lht  
Malsta kyrka kyrka /Se *Stocklöten Saknas Sjöhagen lht  
kråkor inbyggarbeteckning *Stocklöten f.d. tingsplats /Se Sjöstugan lgh  
?Bergby by *Stocklöten f.d. tingsplats /Se Sjöstugan lht  
?Bergby by Storån å Stocksund lgh  
?Bergby by Svedjarängen terräng Stocksund lht  
?Bergby by Tingsängen terräng Sundet torp  
Bergby, Västra gd:ar Torpvreten ägomark Sundet tp, f.d. fiskarställe  
Bergbry, Östra gd:ar Vällingen sjö /Se Vällingsö gd  
??Bergby by   Vällingsö by  
Bergby by   Vällingsö (Vällingsjö) Saknas  
?Bergby by   Väserbacken lgh  
Bergby by   Västerbacken tp  
Bergby by /Se      
Bergby gård /Se      
Byle gd      
Byle gd      
Degarö hg      
Degarö hg      
Degarö hg      
Degerö herrgård      
Degerö hg      
Degarö hg      
Degarö hg      
Degerö herrgård      
Degerö herrgård      
Degarö by      
Degarö hg      
Degarö by      
Degarö by      
Degarö hg      
Degarö hg      
Degerö hg      
Degarö hg      
Degerö hg      
Degarö gd      
?Degerö hg      
Degarö hg      
Degerö hg      
Degerö hg      
Degerö hg      
Degerö säteri      
Degerö hg /Se      
Degarö hg /Se      
Degerö hg /Se      
Degarö gd /Se      
Degarö gd /Se      
Degarö gd /Se      
Degerö Saknas      
Digharfua, se Degarö by      
Dygarmorn, se Degerö hg      
»dygarnom», se Degarö gd      
Ekeby by      
Ekeby förr sätesgård, nu by /Se      
Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby by /Se      
Ekeby by /Se      
Ekeby Saknas /Se      
Ekeby by /Se      
Ekeby by /Se      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby gd      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by /Se      
Malsta förr sätesgård, nu by      
Malsta förr sätesgård, nu by      
Malsta förr sätesgård, nu by      
Malsta förr sätesgård, nu by /Se      
Malsta by      
?Malsta by      
Malsta by      
Malsta by /Se      
Malstaby by /Se      
Malstaby by /Se      
Malsta gd /Se      
Malstaby by      
Malstaby by      
Malstaby by      
Malstaby by      
Malstaby by      
*Storgården gd      
Vällingsö by      
Vällingsö gård      
Vällingsö gd      
Värlingsö gd      
Vällingsö gd      
Vällingsö by /Se      
Vällingsö gd /Se      
Vällingsö Saknas /Se      
Vällingsö gd /Se      
Värlingsö gd      
Vällingsö gd /Se      
Vällingsö gd /Se      
Vällingsö gd /Se      
Vällingsö gd /Se      
Värlingsö gd /Se      
Vällingsö gård /Se      
Vällingsö gd /Se      
»wæstra berby» = Bergby? by      
Vällingsö gård      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.