ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Estuna socken : Lyhundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 526 Naturnamn : 208 Bebyggelsenamn : 319 Naturnamn : 147
Estuna sn Alholmen holme Estuna sn Nummerförteckning förteckning
Estuna sn Aspöholmen holme Estuna sn Nummerförteckning förteckning
Estuna sn /Se Aspöviken vik Estuna socken Alholmen holme
Estuna sn Barsjökärret ägomark Estuna sn /Se Alholmen holme
Estuna sn *Björkbruns rå rågång Estuna sn Alsjön sjö
Estuna socken Bokulludden udde Estuna sn Aspöviken vik
Estuna socken Bokullviken vik Estuna kråkor inbyggarbeteckning Barsjökärret kärr
Estuna socken Borg terräng Anneberg hmd Bokulludden udde
Estuna sn Bredskär skär Anneberg lht Bokullviken vik
Estuna sn Bredvik strandområde Asplunden, se Klintstugan Saknas Bredskär holme
Estuna sn Bredviken vik Asplunden torp Bredskär holme
Estuna sn Breviken vik Aspö torp Breviken vik
Estuna sn Broströmmen å Aspö tp Breviken vik
Estuna sn Broströmmen å Berga gård Bredviken vik
Estuna sn Broströmmen å Berga Saknas Broströmmen å
Estuna sn Byholmarna uddar Berga gd Broströmmen å
Estuna sn Dalkärret ägomark Bergabacken lht Båtsmansviken vik
Estuna sn Degerön ö? /Se Bergshyddan lgh Dådran, se Norasjön sjö
Estuna sn Dådran sjö /Se Bergshyddan lht Dådran, se Norasjön Saknas
Estuna sn Ekalund ägomark Betania lgh Ekasjön sjö
Estuna sn Ekalund terräng Betania bönhus Ekesjön sjö
Estuna sn Ekasjön sjö Bokudden, Lilla torp Ekaån å
Estuna sn Ekasjön sjö Bokullen, Lilla o Stora torp Erken sjö
Estuna sn Ekasjön sjö Bondmalma gård Esviken vik
Estuna sn Ekasjön sjö /Se Borg, se Pettersborg Saknas Esviken, se Koluddviken Saknas
Estuna sn Ekasjön Saknas /Se Borg lgh Fingarn sjö
Estuna sn Ekasjön sjö Bredvik lgh Fingarn, se Gräftaviken sjö
Estuna sn ?*Ellmaren förr sjö /Se Bredvik rivet tp Fistensberget berg med fornborg
Estuna sn *Ellmaren försvunnen sjö /Se Eka Västra bebyggelse Fjärden vik
Estuna sn Erken sjö Eka, Västra o. Östra byar Fjärden invik
Estuna sn Erken sjö Eka, Västra by Fläskängen utjord
Estuna sn Erken sjö Eka, Västra Saknas Fyrstensberget höjd
Estuna socken Erken sjö Eka, Östra bebyggelse Fäbodviken vik
Estuna socken Erken sjö Eka, Östra by Gillfjärden sjö
Estuna sn Erken sjö Eka, Östra Saknas Gillfjärden sjö
Estuna sn Erken sjö Ekalund lht Glo kärr
Estuna socken Erken sjö Ekalund lgh Glädjedalen gärde
Estuna sn Erken sjö Eklund torp Glänningen, se Slänningen Saknas
Estuna sn Erken sjö Eklund lht Gräfstaviken, se Fingarn sjö
Estuna socken Erken sjö /Se Ekskogen lgh Gräfstaviken sjö
Estuna sn Erken sjö /Se Ekskogen lht Hammaren, se Hammarudden udde
Estuna sn Erken sjö /Se Eneby by Hammarudden, se Hammaren tp
Estuna sn Erken sjö Eneby by Hammarudden udde
Estuna sn Erken sjö Eneby Saknas Hammarudden el. Hammaren udde
Estuna sn Erken sjö /Se Enebylund lht Harsjön, se Alsjön Saknas
Estuna sn Erken sjö /Se Eriksberg lht Harsjön sjö
Estuna sn Estunasiön, se Ekasjön sjö Eriksdal lht Hovbosjön sjö
Estuna sn Fe-ken, se Erken sjö Erikslund, se Bergabacken Saknas Hovbosjön sjö
Estuna sn Fingarn sjö /Se Erikslund lgh Hummelberget höjd
Estuna sn Finnstugan terräng Farsna, se Färsna gård Hårdnackaberget triangelpunkt, berg
Estuna sn Fisingsberget berg? Finngarne bebyggelse Janjansnäset, se Svanberganäset Saknas
Estuna sn Fistensberget berg Fingarnö by Jerkpersvreten åker
Estuna sn Fistensberget berg Finngarne by Jumfrugärdet åker
Estuna sn Fistensberget berg /Se Fingarne by Järken sjö
Estuna sn Fjällen terräng Fingarne Saknas Kallvik vik
Estuna sn Fladen vik Finnstugan torp Kallvik, Lilla vik
Estuna sn Flakenberg berg Finnstugan lht Kilholmen holme
Estuna sn *Flåten ?förr sjö Flemmingsberg lgh Killingholmen holme
Estuna sn *Gierken sjö Flemmingsberg skola o. klockargård Killingh, se Kilholmen Saknas
Estuna sn Gillfjärden sjö Flemmingsberg hl Klintberget höjd
Estuna sn Gillfjärden sjö Fredriksborg lgh Klintberget bergudde
Estuna sn Gillfjärden sjö /Se Fredriksborg lht Kodön kärr
Estuna sn Gillfjärden fjärd Fridhem lgh Kodöden, se Plåten sjö
Estuna sn Gillfjärden vik /Se Fridhem lht Koludden udde
Estuna sn Glo ägomark Fyrken hmd Koluddviken vik
Estuna sn Glädjedalen ägomark Fyrken hmd Kvarngärdet gärde
Estuna sn Gräfstasjön sjö /Se Färsna gd Ladberget höjd
Estuna sn Gräfstaviken f.d. vik Färsna gård Landholmen udde
Estuna sn Gräfstaviken sjö /Se Färsna Saknas Lillholmen holme
Estuna sn Gärstaviken vik Granlund lgh Lindholmen holme
Estuna sn Hammaren udde Granlund tp Lindholmen holme
Estuna sn Harsjön sjö Grindstugan lgh Lindholmsgrundet holme
Estuna sn *Hogkulla berg berg Grindstugan lht Lingrundet holme
Estuna sn Hovbosjön, se Hovsjön sjö Grindstugan lht Lissholmen holme
Estuna sn Hovbosjön utdikad sjö /Se Grynmalartorpet lht Lissholmen holme
Estuna sn Hovsjön f.d. sjö Gräfsta bebyggelse Lottasvreten åker
Estuna sn Hovsjön f.d. sjö Gräfsta by Ludden sjö
Estuna sn Hovsjön f.d. sjö Gräfsta by Luddsjön sjö
Estuna sn Hårnackaberg triangelpunkt Gräfsta Saknas Lundabron bro
Estuna sn Hällen holme Gräfstatorp torp Lundaströmmen, se Broströmmen Saknas
Estuna sn Hällen holme Gräfstatorp tp Långsjön sjö
Estuna sn *Igenstängda strömmen vattendrag Grönlund lgh Långsjön sjö
Estuna sn Indeln kobbe Grönlund lht Malmagrundet holme
Estuna sn Jerken, se Erken sjö Gufsta gård Malmanäset näs
Estuna sn /Se *Jerken, se Erken sjö /Se Guvsta Saknas Malmaviken, se Svanbergaviken Saknas
Estuna sn /Se Jerken, se Erken sjö Guvsta gd Midnattsudden, se Skogsudden Saknas
Estuna sn Jorken, se Erken sjö Gustavslund lgh Minasudden udde
Estuna sn Jungfrugärdet ägomark Gustavslund lht Mörtsjön sjö
Estuna sn sn /Se Kallvik vik Göringe by Mörtsjön sjö
Estuna sn /Se Kalvvik ägomark Göringe by Nodstasj., se Hovbosjön Saknas
Estuna sn /Se Kamskogen skogsmark Göringe Saknas Nodstasjön sjö
Estuna sn /Se Karl-Petters holme udde Hagalund lgh Norasjön sjö
Estuna sn /Se Klintberget udde Hagalund lgh Norasjön sjö
Estuna sn /Se Klövstenarna kobbar Hagalund lht Norasjön sjö
Estuna sn /Se Kodöden terräng Hagalund, se Haggårdbacken Saknas Noraån å
Estuna sn /Se Kogärdet ägomark Hagalund, se Porshanken Saknas Näset udde
Estuna sn /Se Kotje ägomark Haggård by Näset näs
Estuna sn /Se Koluddviken vik Haggård by Oppgårdsberget berg
Estuna sn /Se Koviken vik /Se Haggård Saknas Oppsjön utdikad sjö
Estuna sn /Se *Käringslöts rå rågång Haggärdbacken lht Platen, se Plåten sjö
Estuna sn /Se Lillholmen holme Hallmans, se Eriksdal Saknas Platsen f.d. exercisplats
Estuna sn /Se Lindholmen holme Hammaren torp Plåten sjö
Estuna sn /Se Lingrundet grund Hammartorp torp Plåten sjö
Estuna sn /Se Lissholmen holme Hammarudden eller Hammartorp torp Predikstolen stenblock
Estuna sn /Se Lommaren sjö /Se Hammarudden eller Hammartorp torp Putten sjö
Estuna sn /Se Ludden göl Herrgårdsmalma, se 1-4 Malma, Norra herrgård Puttsjön sjö
Estuna sn /Se Ludden göl /Se Hov by Ribacken backe
Estuna kyrka kyrka /Se Luddsjön sjö Hov by Rocksmyran äng
Estuna kyrka kyrka /Se Luddsjön sjö Hov Saknas Rumpudden udde
Estuna kyrka kyrka /Se Luddsjön sjö /Se Hummelbro gd Rumpuddviken vik
kråkor inbyggarbeteckning Luddsjön sjö /Se Hummelbro f.d. komministerboställe Ryttarkärret odlat kärr
*Atista gård Lund bro bro Hummelbro bebyggelse Ryttarudden udde
Berga by Lunda bro bro Hvitsjö, se Vitsjö Saknas Sanbokärret kärr
Berga by Lundsbron bro /Se Hårnacka bebyggelse Saras sten stenhäll
Berga by Lunda bro bro Hårnacka by Signesudden, se Sinäsudden Saknas
Berga gd Lundaströmmen Gillfjärdens avlopp Hårdnacka by Signes udde udde
Berga gård Lundaströmmen å /Se Hårdnacka Saknas Sinäsudden udde
Eka by Lundaströmmen å Hårdnackalund länsmansboställe Sjöryan odling
Eka, Västra by Långsjön sjö Hårdnackalund bebyggelse Sjötorpsviken vik
Eka, Västra by Långsjön sjö Hårdnackatorp torp Skogsudden udde
Eka, Västra by Långsjön sjö Hårdnackatorp torp Skrattsjökärret kärr
Eka, Västra Saknas /Se Långsjön sjö /Se Johannelund lht Skrattsjön utdikad sjö
Eka, Ö. by Långsjön sjö Johannesberg lht Slännngen sjö
Eka, Östra by Långören udde Johannesberg lgh Slänningen sjö
Eka, Östra by Långören udde Johannesberg lht Snatteviken, se Aspöviken Saknas
Eka, Östra by Malmagrundet grund Johanneslund lgh Stavrumsberget höjd
Eka, Östra by /Se *Malmbo näs näs Johannelund lht Stavrumsberget berg
Eka, Östra by /Se *Malmbo skär ö Johanneslund lgh Stjärnholmsviken vik
Eneby by Marbacken skogsbacke /Se Johanneslund lht Stocksund ängsmark
Eneby by Marbacken område /Se Johanneslund lht Storholmen udde
Eneby by Maren sankmark /Se Kallvik torp Styrholmsviken vik
Eneby by Maren del av Viksjön /Se Kallvik lht Svanberganäset näs
Eneby by *Markslätt sjö Karby bebyggelse Svanbergaviken vik
Eneby by /Se Munkvreten ägomark Karby by Svanbergaviken vik
Eneby by Mysslingen terräng Karby by Svanskär udde
Eneby by Märviken vik Karby by Svanskärsudde udde
Eneby by /Se Mörtsjön sjö Karbylund ålderdomshem Svanskärsviken vik
Eneby by /Se Mörtsjön sjö /Se Karlberg lhtr Södergarn ö
Eneby Saknas /Se Mörtsjön sjö Karlsborg lht Södergarn holme
Eneby by /Se Narv-viken vik Karlslund lgh Södergarn holme /Se
Estuna by Nordstasjön sjö Karlslund lht Södergarnsviken vik
Estuna by Norasjön sjö Karlsro lgh Vitstensholmen, Lilla o. Stora holmar
Estuna by /Se Norasjön sjö Karlsro lht Ytterholmen holme
Estuna by /Se Norasjön sjö Klint, se Klintstugan Saknas Ytterholmen holme
*Farsna, se Färsna gd /Se Norasjön sjö Klintstugan stuga Yxlan ö
Fingarnö by Nordängen terräng Klippan lht Åsbyrudan kärr
Fingarnö by *Norrängs rå rågång Kogärdet avs. Ön ö
Fingarnö by Nostasjön sjö /Se Kogärdet riven stuga  
Fingarne by Notstasjön, se Nostasjön sjö /Se Kojten lgh  
Fingarne by Näset udde Kojte rivet tp  
Finngarne by /Se Näset strandområde Koludden torp  
Fingarnö by /Se Oppgårdsberget berg? Koludden tp  
Fingarnö by /Se ?Plåten sjö Kristineberg lgh  
Färsna by Plåten sjö /Se Kristineborg och Sofiedal lht  
Färsna by Plåten sjö Kråkhättan tp  
Färsna gd Plåten sjö /Se Kullsta by  
Färsna gd Putten sjö Kullsta by  
Färsna by *Puttsjön sjö /Se Kullsta Saknas  
Färsna gd Puttsjön sjö /Se Kunf by  
Färsna gd Rackartäppan terräng Kvarnängen lgh  
Färsna förr by, nu gd /Se Rantet ägomark Kvarnängen lht  
Gerlinge, se Göringe by Rumpudden udde Kyrkoherdebostället prästgård  
»gripstada», se Grävsta by Rumpuddviken vik Kyrkeherdebostället bebyggelse  
Gripstadha, se Grävsta by Ryttarkärret kärr Labban, se Labbtorp Saknas  
Gripstada, se Grävsta by Ryttarudden udde Labbtorp torp  
Grävsta gård Sandbokärret ägomark Labbtorp tp  
Grävsta by Sandviken vik Lugnet lgh  
?Grävsta by Sinäsudden udde Lugnet tp  
Grävsta by *Själviken f.d. sjö Långängen riven stuga  
Grävsta by Sjöryan ägomark Lövenborg lgh  
Grävsta by Skrattsjön sankmark Lövensborg lht  
Grävsta by Skärmossen mosse Lövlund lht  
Grävsta by Slänningen sjö /Se Lövstalund lgh  
Grävsta by /Se Smibacken höjd? Malma Norra bebyggelse  
Grävsta by /Se Stavrumsberget berg Malma, Norra och Södra gdr  
Grävsta by /Se Stenholmen holme Malma, Norra eller Herrgårdsmalma herrgård  
Guvsta gård Stjärnholmsviken vik Malma, Norra eller Herrgårdsmalma herrgård  
Guvsta gård Stocksveden terräng Malma, Norra Saknas  
Guvsta gd Stockängen ägomark Malma Södra bebyggelse  
Guvsta gd Storholmen udde Malma, Södra eller Bondmalma gård  
Guvsta gd Storån å Malma, Södra Saknas  
Guvsta gd Styrholmen udde Marling by, se Märlingeby by  
Göringe by Styrholmsviken vik Mellangården gård  
Göringe by Svanbergaviken vik Märlingeby by  
Göringe by Svanbergsviken vik Märlingeby by  
Göringe by Svanbonäs näs Mötestorp torp  
Göringe by Svilund ägomark Mötestorp tp  
Göringe by Södergarn holme Nedergården f.d. gästgivargård  
Göringe by Södergarnsviken vik Niklasborg bebyggelse  
Göringe by Tjusarholmen kobbe Nicklasborg lht  
Göringe by *Uddboström vattendrag /Se Nodsta by  
Göringe by /Se *Uddboström vattendrag Nodsta by  
Göringe by /Se *Uddboström å Nodtsta (Nodsta) Saknas  
Göringe by /Se *Uddboström å Nora by  
Haggård by *Uddenboström vattendrag Nora Saknas  
Haggård by *Uddeboström vattendrag Nora by  
Haggård by *Utbo ström, se Uddboström vattendrag Norrgården hd  
Haggård by Vallermansbacken höjd? Norrmalma, se Malma, Norra Saknas  
Haggård by Vamlöten åker /Se Norrtorp torp  
Haggård by Vamlöten åkerområde /Se Norrtorpet torp  
Haggård by /Se Varggropsbacken höjd? Norsidan del av sn  
Hov gd Vitstensholmen, Lilla holme Nybygget lht  
Hov gd Vitstensholmen, Lilla holme Nygärdet bebyggelse  
Hov gd Vitstensholmen, Stora holme Nygärdet hmd  
Hov gd Väderkärret ägomark Nånö, Norra bebyggelse  
Hov gd Ytterholmen holme Nånö, Norra o. Södra byar  
Hov gd Ön halvö Nånö, Norra by  
Hov gd Öudden udde Nånö, Norra Saknas  
Hov gd   Nånö, Södra bebyggelse  
Hov gd   Nånö, Södra by  
Hov gd   Nånö, Södra Saknas  
Hov gd   Oppgårdarna gårdar  
Hov gård   Pettersborg lgh  
Hov gård   Pettersborg tp  
Hov gd   Platsen torp  
Hov gd   Porshanken torp  
Hov gd   Porshanken lht  
Hov gd   Porshanken lht  
Hov gd   Prästgården, se Kyrkoherdebostället Saknas  
Hov gd   Prästgården, se Kyrkoherdebostället bebyggelse  
Hov gd   Randet stugor  
Hov gd   Ritorpet torp  
Hov by   Ritorpet tp  
Hov gd   Rocksmyran lht  
Hov gd   Rosendal lgh  
Hov Saknas /Se   Rosendal lht  
Hov by /Se   Rumpudden, se Bredvik Saknas  
Hummelbro gård   Rumpudden lgh  
Hummelbro gd   Ryttartorpet lgh  
Hummelbro gd   Ryttartorpet lht  
Hummelbro Saknas /Se   Ryttartorpet lht  
Hummelbro Saknas /Se   Rågsmyran, se Rocksmyran lht  
Hummelbro gd /Se   Räfsja bebyggelse  
Hårdnacka by   Räfsja by  
Hårdnacka by   Räfsja by  
Hårdnacka by   Räfsja Saknas  
Hårdnacka by   Räfsjatorp torp  
Hårdnacka by   Räfsjatorp tp  
Hårdnacka by   Rörvik eller Svarthål torp  
Hårdnacka by   Rörvik tp  
Hårdnacka by   Sirishov lht  
Hårdnacka by   Sjötorp torp  
Hårdnacka by   Sjötorp lht  
Hårdnacka by   Skarpkrogen stuga  
Hårdnacka by   Skjulberget torp  
Hårdnacka by   Skjulberget lht  
Hårdnacka by   Skogshill lht  
Hårdnacka by   Skogshill lgh  
Hårdnacka by   Skogshill lht  
Hårdnacka by   Skuggan lht  
Hårnacka by /Se   Skärdal lgh  
Hårdnacka by /Se   Skondal lht  
Hårdnacka by /Se   Smedjebacken lht  
Hårdnacka by /Se   Snattet, se Aspö torp  
Hårdnacka by /Se   Sofiedal, se Kristineborg Saknas  
Karby by   Sofiedal lgh  
Karby by   Solbacka lht  
Karby by   Stenkulla torp  
Karby by   Stenkulla lht  
Karby by   Stensborg lgh  
Karby by   Stensborg lht  
Karby by   Stjärnholm hg  
Karby by   Stjärnholm herrgård  
Karby by   Stjärnholm Saknas  
Karby gård /Se   Stocksund skola  
Karby by /Se   Stocksundsvreten eller Stockängsvreten lgh  
Karby by /Se   Stocksundsvreten, se Stockängsvreten Saknas  
Koludden torp   Stockängen, se Stocksund Saknas  
*Krokhättan f.d. torp   Stockängsvreten, se Stocksundsvreten lgh  
Kråkhättan torp   Stockängsvreten hd  
Kullsta by   Styrholmen lgh  
Kullsta by   Styrholmen rivet torp  
Kullsta by   Svanberga by  
Kullsta by   Svanberga by  
Kullsta by   Svanberga Saknas  
Kullsta by   Svarthål torp  
Kullsta by   Svarthål riven stuga  
Kullsta by   Svarthål, se Rörvik Saknas  
Kullsta by   Svedborg, se Sveden Saknas  
Kullsta by /Se   Svedborg lgh  
Kullsta by /Se   Sveden rivet tp  
Kullsta by /Se   Svinninge by  
Kullsta by /Se   Svinninge by  
*Kurland del av sn   Svinninge Saknas  
Malma by   Sylta by  
Malma, Norra by   Sylta by  
Malma, Södra gård   Sylta Saknas  
Malma, Norra hg   Södergården Saknas  
Malma, Södra gd   Södertorp torp  
Malma, Norra hg   Södertorp lht  
Malma, Norra hg   Södra Nånö båtsmanstorp bebyggelse  
Malma by   Tarv förr namn på hg  
Malma, Norra Saknas /Se   Tarv eller Stjärnholm herrgård  
Malma, Norra hg /Se   Tarv lgh  
Malma, Norra gd /Se   Tarv tp  
Malma. Södra gd   Tarv, se Stjärnholm Saknas  
Malma, Södra Saknas /Se   Trädtorpet torp  
Märlingeeby by   Trädtorpet statarbost.  
Märlingeby by   Uddeboö hg  
Märlingeby, se Värnlinge hg /Se   Uddeboö herrgård  
*Märlingaby försvunnen by /Se   Uddeboö Saknas  
Märlingaby försv. by /Se   Uddeby by  
Märlingeby, se Vämblinge gd /Se   Vallermanstorp tp  
?*Nas Saknas   Vitsjö bebyggelse  
*Niblsta Saknas   Vitsjö gd  
*Nittinge gd el. by   Vitsjö herrgård  
Nitlinge försv. bebyggelse /Se   Vitsjö Saknas  
Nodsta? gård   Vrestorp torp  
Nodsta gård   Vretstorp lht  
Nodsta gård   Väderhättan torp  
Nosta gd   Vämlinge bebyggelse  
Nodsta gd   Vämlinge hg  
Nodsta by   Vämblinge herrgård  
Nodsta by   Vämlinge Saknas  
Nodsta gd   Ålderdomshemmet, se Vitsjö Saknas  
Nodsta gd:ar /Se   Åsby by  
Nodsta gd /Se   Åsby Saknas  
Nora by   Åsby by  
Nora by   Östergården gård  
Nora by      
Nora ?by      
Nora by      
Nora by      
Nora by      
Nora by      
Nora by      
Nora by /Se      
Nora by /Se      
Nora Saknas /Se      
?Nygärdet lht      
Nånö by      
Nånö, Södra by      
Nånö, Norra o Södra byar      
Nånö, Norra by      
Nånö, Södra by      
Nånö, Norra by      
Nånö, Södra by      
Nånö, Norra o Södra byar      
Nånö, Norra o Södra byar      
Nånö, S. by      
Nånö by      
Nånö by      
Nånö by      
Nånö, Norra by      
Nånö by      
Nånö by      
Nånö by      
Nånö, Norra by      
Nånö, Södra by      
Nånö, N. o. S. byar      
Nånö, Norra by      
Nånö, Södra by      
Nånö by      
Nånö by      
Nånö by /Se      
Nånö, Södra o. Norra byar /Se      
Nånö, Södra o. Norra byar      
Nånö, Norra och Södra Saknas /Se      
Nånö, Norra o. Södra byar /Se      
Nånö, Norra o. Södra byar /Se      
Nånö by /Se      
Nånö Saknas /Se      
Nånö by /Se      
Nånö by /Se      
Nånö, N. o. S. byar /Se      
»ræffkia», se Räfsja by      
Rävsja by      
Räfsja by      
Räfsja by      
Räfsja by      
Räfsja by      
Räfsja by      
Räfsja by      
Räfsja by      
Räfsja by      
Räfsja by      
Rävsja by      
Räfsja by      
Räfsja by      
Räfsja by      
Räfsja gård      
Räfsja by      
Räfsja by      
Räfsja by      
Räfsja by      
Räfsja by      
Räfsja by      
Räfsja by      
Rävsja by      
Räfsja by      
Räfsja by      
Räfsja by      
Rävsja Saknas /Se      
Räfsja by /Se      
Skjulberget torp      
Stjärnholm hg      
Stjärnholm hg      
Stjärnholm hg /Se      
Stjärnholm hg /Se      
Stjärnholm gd /Se      
Stjärnholm (förr Tarv) gd /Se      
Stjärnholm gd /Se      
Stjärnholm hgd /Se      
Stjärnholm gd /Se      
Stjärnholm gård /Se      
Stjärnholm by /Se      
Sund f.d. gd      
Svanberga by      
Svanberga by      
Svarnberga by      
Svanberga by      
Svanberga by      
Svanberga by      
Svanberga förr gästgivaregård o. tingsställe      
Svanberga by /Se      
Svanberga Saknas /Se      
Svinninge by      
Svinninge by      
Svinninge by      
?Svinninge by      
Svinninge by      
Svinninge by /Se      
Svinninge by      
Svinninge by /Se      
Svinninge by /Se      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta gd:ar      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarv by      
Tarf by      
Tarv (numera Stjärnholm) gd      
Tarv gd      
Tarf (nu Stjärnholm) by      
Tarv by      
Tarv hg      
Tarv gd      
Tarv (numera Stjärnholm) gd /Se      
Tarv (nu Stjärnholm) gd /Se      
Tarv gd /Se      
Tarv hgd /Se      
Tarv gd /Se      
Tarv by /Se      
?Uddboö herrg.      
*Uddbo gd      
Uddboö hg      
Uddboö herrg.      
Uddboö hg      
Uddboö hg      
Uddboö hg      
Uddboö hg      
Uddboö hg      
Uddboö hg      
Uddboö hg      
Uddeboö hg      
Uddeboö hg      
Uddeboö hg      
Uddeboö säteri      
Uddeboö säteri      
Uddeboö säteri      
Uddboö hg /Se      
Uddeboö hg /Se      
Uddeboö gd /Se      
*Utby herrg.      
»Vetttesta» gård      
*Vinöö Saknas      
Vittsjö hg      
Vitsjö gård      
Vitsjö gård      
Vitsjö gd      
?Vitsjö gd      
Vitsjö by      
Vitsjö by      
Vitsjö gd      
Vitsjö indr. militieboställe /Se      
Vitsjö hg /Se      
Vitsjö förr säteri o. militieboställe, nu gd /Se      
Vitsjö hg /Se      
Vitsjö gd /Se      
Vitsjö by /Se      
Vämlinge hg      
Vämlinge hgd      
Vämlinge hg      
Vämlinge herrg.      
Vämlinge hg      
Vämblinge hg      
Vämblinge gd      
Vämlinge hg      
Vämlige by      
Vämlinge gd      
Vämlinge by      
Vämblinge Saknas /Se      
Vämlinge hg /Se      
Vämlinge hg /Se      
Vämlinge hg /Se      
Vämlinge hg /Se      
Vämblinge gd /Se      
Vämblinge gd /Se      
Väm(b)linge herrgård /Se      
Vämblinge gd /Se      
Vämlinge hgd /Se      
Vämblinge gd /Se      
Vämlinge by /Se      
Vämlinge by /Se      
Vämblinge gd /Se      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by /Se      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby gd /Se      
Ön, se Uddeboö säteri      
Östroæke by      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.