ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Roslags-Bro socken : Bro och Vätö skeppslag : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 698 Naturnamn : 489 Bebyggelsenamn : 832 Naturnamn : 928
Bro, se Roslags-Bro sn Allund ägomark Roslags Bro socken Abborrviken vik
Roslags-Bro sn Aludden udde Roslags-Bro sn Albaka åker
Roslags-Bro sn Anderssvedjaviken sjö Bro sn Almackhagen skogsbacke
Roslags-Bro sn Anderssvedjaviken sjö Judar inbyggarbeteckning Aludden udde
Roslags-Bro sn Anderssvedjaviken sjö judar inbyggarbeteckning Alund åker
Roslags-Bro socken Andersvedjedjupet sjö Bro judar inbyggarbeteckning Alundskällan källa
Roslags-Bro socken Andersvik, se Anderssvedjaviken sjö Bro judar inbyggarbeteckning Anderssvedjadjupet sjö
Roslags-Bro socken Aspsjön el. Aspsundssjön, se Brosjön sjö +Adams f.d. torp Anderssvedjadjupet del av vik
Roslags-Bro socken Aspsundssjön el. Aspsjön, se Brosjön sjö Adamestorpet lht Anderssvedjadjupet sjö
?Roslags-Bro sn Bagghusfjärden fjärd Alfredsborg lht Anderssvedjafjärden sjö
Roslags-Bro sn Baran terräng Alfredsborg bebyggelse Anderssvedjaholmen område
Roslags-Bro sn /Se Baran udde /Se Alund lht Anderssvedjaviken sjö
Roslags-Bro sn /Se Bastubacken höjd Anders-Persgården gd Andviken åker
Roslags-Bro sn Björköfjärden fjärd Anderssvedja bebyggelse Antarsebacken vägstycke
Roslags-Bro sn Björköfjärden fjärd /Se Anderssvedja by Asphagen skogsdunge
Roslags-Bro sn Björköfjärden fjärd Andersvedja by Badaviken vik
Roslags-Bro sn Björnhägnaden ägomark Lilla Anderssvedja gårdar och lägenheter Baggholmen udde
Roslags-Bro sn Björnslätten ägomark Anderssvedja båtsmanstorp lht Bakgärdet åker
Roslags-Bro sn Blåbärsmossen mosse Anderssvedja kvarnplats bebyggelse Bakgärdet åker
(Roslags)-Bro sn Blåkullhålet ägomark Anders-Lars lht Bakgärdet åker
Roslags-Bro sn Blåsbacken höjd Annelund lht Bakkärret kärr
(Roslags-)Bro sn Blänningen terräng Arstugu f.d. lht Bakkärret åker
Roslags-Bro sn Blötbro terräng Asphällen lht Bakramö terräng
(Roslags-)Bro sn Blöthägnaden ägomark Asplund lht Baran udde
Roslags-Bro sn Boberget berg Asplund lht Bastahägnen betesmark
Roslags-Bro sn Boberget berg Asplund lht Bastubacken backe
Roslags-Bro sn /Se Bodberget berg /Se Asplund lht Bastubacken skogsbacke
Roslags-Bro sn Bodbergsen berg /Se Asplund lht Bastubacken backe
Roslags-Bro sn Bodhagskärret ägomark Asplund lht Bastugärdet åker
Roslags-Bro sn Borg terräng Asplund lht Bastuskogen skogsmark
Roslags-Bro sn Botna Fiel, se Bottenfjärden sjö Backars f.d. gd Bastuvreten åker
Roslagsbro sn Bottenfjärden sjö Backen lht Björkbacken skogsbacke
Roslags-Bro sn Bottenfjärden sjö Baggboda f.d. torp Björkbacken skogsbacke
Roslagsbro, Bro sn Bottenfjärden sjö Baggboda lht Björkbacken skogsbacke
Roslags-Bro sn Bottenfjärden sjö Barnadagen gård Björnhägnaden åker
Roslags-Bro sn Bottenfjärden sjö /Se Bergshyddan lht Björnmyren myr
Roslags-Bro socken Bottenfjärden fjärd Bergshyddan lht Björnslätten åker
Roslags-Bro sn Bottenfjärden sjö /Se Bergshyddan lht Blåbärsmossen mosse
Roslags-Bro sn Bottenfjärden fjärd Bergängen lht Blåkullafly kärr
Roslags-Bro sn Bottenfjärden (el. Bottensjön) vattenlokal /Se Betel lht Blåkullahålet åker
Roslags-Bro sn Bottensjön (el. Bottenfjärden) vattenlokal /Se Betesda lht Blänningen sjö
Roslags-Bro sn *Bottnaån å Billinge by Blänningen sjö
Roslags-Bro sn Brantlanden ägomark Billinge by Blänningen sjö
Roslags-Bro sn Bredbergen berg Billingeberg lht Blötbro skogsmark
Roslags-Bro sn Bredrumma åker /Se Billinge soldattorp lht Blötmyrarna åker
Roslags-Bro sn Bredrummet ägomark Biten lht Blötrudan åker
Roslags-Bro sn Bresjön sjö /Se Björkbacken lht Blötrudan åker
Roslags-Bro sn Bredsjön sjö Björkhagen gd Bockberget berg
Roslags-Bro sn Bredträsk sankmark Björkhagen lht Boberget berg
Roslags-Bro sn Bredugglan terräng Björklund f.d. torp Bodberget berg
Roslags-Bro sn Bredviken ägomark Björklund lht Bodberget berg
Bro (by?) l. sn. ?Brosjön sjö Björklund lht Bodbergen berg
Roslags-Bro sn Brosjön sjö Björklund bebyggelse Bodbergskällan källa
Bro sn Brosjön sjö Björnbo lht Bodbergsängen åker
Roslags-Bro sn Brosjön sjö Björnbo lht Bodhagen åker
(Roslags-)Bro sn Brosjön sjö Björnängen lht Borgvreten åker
(Roslags-)Bro sn Brosön sjö Blomsta bebyggelse Bortskogen skogsmark
Roslags-Bro sn Brosjön sjö Blomsta lht Bottenfjärden sjö
(Roslags-)Bro sn Brosjön sjö Blåkulla lht Bottenfjärden sjö
(Roslags-)Bro sn Brosjön sjö Blåsbacken f.d. torp Bottenfjärden sjö
Roslags-Bro sn Brosjön sjö Blåsbacken lht Bottnafjärden sjö
Roslags Bro sn Brosjön sjö Blåset f.d. torp Branthägnaden skogsmark
Roslags-Bro sn Brosjön sjö /Se Blåset lht Brantlanden åker
Roslags-Bro sn *Broström ?vattendrag Blöthägnaden lht Bredbergen berg
Roslags-Bro sn *Broström ?vattendrag /Se Blötrudan bebyggelse Bredrumma åker
Roslags-Bro sn Broströmmen å Bokullen gård Bredsjön sjö
Roslags-Bro sn Broströmmen å Bokullen lht Bredsjön sjö
Roslags-Brp sn Broströmmen sjöavlopp Bondlunda by Bredsjön sjö
Roslags-Bro sn Broströmmen å Borg f.d. torp Bredträsk mosse
Roslags-Bro sn *Bränningen sjö /Se Borg f.d. torp Bredugglan kulle
Roslags-Bro sn Brännkärret ägomark Bottna säteri Bredviken åker
Bro sn *Brännströmsströmmen å Bottna säteri Brobron bro
Roslags-Bro sn Brödnöden ägomark Brandskräddarns lht Brohagen åker
Bro skpl. Bullrarna åker /Se Bredberga lht Bromansvreten åker
Roslags-Bro sn Bystabacken höjd +Bredsjötorp f.d. torp Brosjön sjö
Roslags-Bro sn Bystan terräng Bredsjötorp lht Brosjön sjö
Roslags-Bro sn Bysvärn ägomark Bredsättra by Broströmmen ström
Roslags-Bro sn Bysvärn åker /Se Bredsättra gård bebyggelse Broströmmen vattendrag
Bro sn Bågängen ägomark Bredsättra by Broströmmen å
Bro sn Bäcken ägomark Bredsättra gård gård Brotorpgärdet åker
(Roslags-)Bro sn Dalsberget berg Brotorp f.d. torp Brännkärret åker
(Roslags-)Bro sn Dalälven terräng Brotorp gård Brännströmsholmen holme
Roslags-Bro sn Djupkärret ägomark Brotorp hemman Brödnödan åker
(Roslags-)Bro sn Djupströmmen ström Brudbacken lht Bullran åker
Roslags-Bro sn Djursudden udde /Se Brudbacken lht Byberget berg
Bro sn *Drakviken ?f.d. vik Brännan torp Bystaden skogsbacke
?Roslags-Bro sn Duvdal terräng Brännan lht Bysvärn åker
?Roslags-Bro sn Dyvekan ägomark Brännan lht Byxan åker
Roslags Bro sn Ekbacken höjd med fornfynd Brännbol gård Bågängen åker
Roslags-Bro sn Eknäset näs Brännbol f.d. hmn Båtsmansholmen f.d. holme
Roslags-Bro sn Ekslätten ägomark Brännström bebyggelse Bäcken åker
Roslags-Bro sn Enholmen holme Brännström by Bäcken åker
Roslags-Bro sn Fagervik vik Bränström by Dal-Antesvreten åker
Roslags-Bro sn Fattigmanskärret betesmark Bygget f.d. torp Dalhålet åker
Roslags-Bro sn Finnhålsskogen skog Bygget lht Dalhägnaden äng
Roslags-Bro sn Finnsjökärret ägomark Byggnan gd Dalhägnaden åker
Roslags-Bro sn Finnsjön f.d. sjö Byggnars gd Dalkärret kärr
Roslags-Bro sn Finnsudden ägomark Bystaden hemman Dalsberget berg
Roslags-Bro sn Finnsvallen ägomark Bystaden gd Dalskogen skogsmark
Roslags-Bro sn Fjällarna åker /Se Bågen f.d. torp Dalängsbacken skogsbacke
Roslags-Bro sn Fladen vik Bågen torp Dammvreten åker
Roslags-Bro sn Fladen vik /Se Bågtorpet f.d. torp Digerrudorna åkrar
Roslags-Bro sn Flankgärdet ägomark Charlottendal lht Djupaströmmen sund
Roslags-Bro sn Flåfatet åker /Se Charlottendal lht Djupet sjö
Bro sn Fräkensjön sjö Dalen lht Djupkärret åker
Roslags-Bro sn Fräkensjön sjö Dalen lht Djursudden udde
Roslags-Bro sn Funkmossen mosse Dragonbacken lht Djursudden udde
Roslags-Bro sn Fyrörtsberget berg Dragonbacken lht Duvdal betesmark
Roslags-Bro sn Fåfängan ägomark Drottningdal lht Eja skogsmark
Roslags-Bro sn Fågelberget berg Drottningdal lht Ekbacken terräng
Roslags-Bro sn Fågelsången ägomark Ekbacken lht Eknäset näs
Roslags-Bro sn Fårgården vik Ekbacken tomt Ekslätten åker
Roslags-Bro sn Fårgården sund /Se Ekbacken lht Ekstycket åker
Roslags-Bro sn Gammelkärret kärr Eke säteri Ekåkern åker
Roslags-Bro sn Gillfjärden sjö Eke hemman Enholmen ö
Roslags-Bro sn Gillfjärden sjö Eke gd Enholmen holme
Roslags-Bro sn Gillfjärden sjö Ekeby by Fagervik vik
Roslags-Bro sn Gillfjärden fjärd Ekeby by Fattigmanskärret åker
Bro sn Gillfjärden vik /Se Ekebylund lht Finnhägnaden skogsbacke
Roslags-Bro sn Gillviken vik Ekeby båtsmanstorp lht Finnsjökärret åker
Roslags-Bro sn /Se Gravholmen holme Ekebylund lht Finnsjön mosse
Roslags-Bro sn /Se Grimsättra ägomark Eklund lht Finnsudden udde
Roslags-Bro sn /Se Grundet grund Eklund lht Finnsvallen terräng
Roslags-Bro sn /Se Grundholmen holme Eklund lht Fiolen åker
Roslags-Bro sn /Se Grundholmsberget berg Eriksberg lht Fjällarna åker
Roslags-Bro sn /Se Grytsjöholmen holme Eriksberg lht Fladen vik
Roslags-Bro kyrka Saknas /Se Grytsjön sjö Eriksdal lht Fladen vik
Bro, se Roslags-Bro sn Grytsjön sjö Eriksdal lht Flanken åker
Anderssvedja by Grytsjön sjö /Se Eriksdal lht Flanket åker
Anderssvedja by Gråtbacken höjd +Erikshof lht Flankgärdet åker
Anderssvedja by Gråtna ägo- och betesmark Erikshov lht Flankgärdet åker
Anderssvedja by *Gränholmen synbarl. udde Erikslund lht Flatbergen berg
Anderssvedja by Gränholmen holme Erikslund lht Flatet berg
Anderssvedja by Gränholmsströmmen ström Erikslund lht Flåfatet åker
Anderssvedja by Gräskärret ägomark Eriksro avs., lht Framgärdet åker
Anderssvedja by Gräsvarpet sjö Eriksro lht Framkärret åker
Anderssvedja by *Grävsta bro Saknas Eriksro lht Framramö terräng
Anderssvedja by /Se Gröndal ägomark Eriksro lht Framrudan åker
Anderssvedja by /Se Gubbensviken vik Fangen f.d. lht Framskogen skogsmark
Baggboda f.d. torp Gumsberget berg Fataburen magasin Framskogen skogsskifte
Baggboda torp Gyltberget berg Finnsudden hemman Framskogen skogsmark
Billinge by Gyltbäcken f.d. bäck Finnsudden lht Fräkensjöberget berg
Billinge by Gångstock hägnaden ägomark Flygars lht Fräkensjön sjö
Billinge by Gärdsholmen udde Fredriksborg lht Fräkensjön sjö
Billinge by Haget terräng Fredriksborg lht Funkmossen mosse
Billinge by Hammarbacken höjd Fredrik-Ers lht Funtan åker
Billinge by Hamnberget berg Fridhem lht Fyrörtan berg
Billinge by Hamnudden udde Fridhem avs., lht Fyrörtan äng
Billinge by Handsken udde Fridhem gd Fyrörtberget berg
Billinge by /Se Harö ko grund Fridhem lht Fyrörtsberget berg
Billinge by /Se *Harön halvö Fridhem lht Fåfängan åker
Billinge by /Se Hasselbacken höjd Fridhem lht Fåfängan åker
Bottna hg Hasselviken vik Frälsegården gd Fåfängvreten åker
Bottna hg Hejan skogsområde /Se Furulund lht Fårgården sund
Bottna hg Holmarna ägomark +Fåfängan lht Fårgården sund
(?)Bottna hgd Holmsättra terräng Fågelsången lht Gammelkärret kärr
Bottna hg Hovbosjön, se Hovsjön sjö Fågelsången f.d. torp Getingerngärdet åker
Bottna herrgård Hovbosjön utdikad sjö /Se Fågelsången lht Gillfjärden sjö
Botten (Bottna) säteri Hovsjön f.d. sjö +Gammelgården hemman Gillfjärden sjö
Bottna hg Hovsjön f.d. sjö Gammelgården lht Gillviken vik
Bottna gd Hovsjön f.d. sjö Getingarne bebyggelse Gillviken vik
Bottna hg /Se Hundgrundet grund Getingarne gård Gillviken åker
Bottna hg Hällen terräng? Getinggarne Saknas Granholmen f.d. ö
Bottna hg Hästhagen terräng Getingarne hemman Granholmen halvö
Bottna gd Hästhagskärret ägomark Gillvikens tomtområde Saknas Granholmsströmmen sund
Bottna hg Högmon terräng Gillvik lht Grasvarpet vik
?Bottna herrg. Igelbacken höjd? +Gillvik lht Grasvarpet sjö
Bottna hg Igelbäcken bäck Gleken lht Gravholmen ö
Bottna hg *Igenstängda störmmen vattendrag Gläksbacken lht Gravholmen holme
Bottna hg Ilsholmen f.d. udde Granbacken avs. Grisbrunnen brunn
Bottna hg Ilsholmsvik f.d. vik Granhill lht Grundberget berg
Bottna säteri Inålssjön sjö /Se Granhill lht Grundet terräng
Bottna gd Janmyren ägomark Granhult lht Grundholmen udde
Bottna säteri Jan-Pers kärr kärr Granliden lht Grundholmsberget berg
Bottna gd Jungfrubacken höjd? Granlund f.d. torp Grytsjöholmen holme
Bottna hg Jönsen ägomark Granlund lht, avst. Grytsjön sjö
Bottna gd /Se Kalvarna grund Granlund lht Grytsjön sjö
Bottna hg /Se Kalvdöden terräng Granlund lht Gråtarna äng
Bottna säteri /Se Kattskräppan kobbe Gransäter lht Gråtarna åkrar
Bottna hgd /Se Klaperberget berg Granvik lht Gråtbacken backe
Bottna, Lilla torp Kodansen ägomark +Grimsätra f.d. torp Gråtna åkrar
Bredsätra by Kohagsängen ägomark Grimsättra torp Gräskärret åker
Bredsätra by Kolbotten ägomark Grimsätra lht Gräsvarpet sjö
Bredsätra by Korsholmen holme +Grindstugan lht Gubbasvreten åker
Bredsätra by Korudan ägomark Grindstugan gd Gubbens hålet åker
Bredsätra by Kovik terräng Grindsättra lht Gubbens viken vik
Bredsätra by Koviken vik /Se Grindtorp f.d. torp Gula tegen åker
Bredsätra by Kråkhättan betesmark Grindtorp f.d. torp Gumsberget berg
Bredsätra by Kråkudden udde Grindtorp torp Gumsholmen holme
Bredsätra by Kubergasjön, se Värnbergssjön sjö Gryta by Gyltberget berg
Bredsätra by Kummelbacken höjd Gryta by Gyltbäcken vattensamling
?Bredsätra by Kummelbacken naturnamn /Se Gröndal f.d. torp Gångstockhägnaden åker
Bredsätra by Kummelbacken Saknas /Se Gröndal lht Gärdesholmen holme
Bredsätra by Kupprudan ägomark Grönlund f.d. torp Gärdet åker
Bredsätra by Kvarnbacken höjd Grönlund lht Haget åker
Bredsätra Saknas /Se Kvarnkärret ägomark Gustafsberg lht Haget skogsbacke
Bredsättra gd /Se Kvarnkärret ägomark Gustavsberg lht Hallboda stengrundet grund
Brotorp gd Kvarnslätten ägomark Gustavsborg lht Hallboda träsket f.d. sjö
Bränbol gård Kvarnängen ägomark Gustavslund lht Hallbodaviken vik
Brännbol gd Kvarnängsberget berg Gustavsro lht Hallboda-viken vik
Brännström by Kvilundasjön sjö Gustavsro lht Hallbodaviken vik
Brännström gård *Kvilundasjön sjö /Se Gustavsro lht Halsängen åker
Brännström gd:ar Kvilundasjön sjö Gästgivargården gd Hammarbacken kulle
Brännström by Kyrkhålet ägomark Göransbo lht Hamnberget berg
Brännström by Kyrkvärdensberget berg Hagalund lht Hamnudden udde
Butna, se Bottna hg Källbergsrudan ägomark Hagalund lht Handsken holme
Bäling, se även Billinge by Källrudan ägomark Hagalund gård Hanses öron holmar
Bälinge, se Billinge by Källviken ägomark Hagalund lht Harnacka kanal vattendrag
Eke hg Käringudden udde Hagalund lht Harö halsen terräng
Eke gård Kärret ägomark Hallboda by Harö hamnen vik
Eke säteri Kärrmyrorna ägomark Hallboda by Harö hamn vik
Eke gård Kärrmyrviken vik Hallboda skolhustomt Saknas Harö ko grund
Eke by Körsgärdet ägomark Hallbodatorp bebyggelse Harön f.d. ö
Eke gård Ladängen ägomark? Hallbodatorp torp Hasselbacken backe
Eke by Ladängen ägomark Harö bebyggelse Hasselviken vik
Eke gård Landsvägskärret ägomark Harö Saknas Hemgärdena åkrar
Eke säteri ?Lerdalsströmmen vattendrag Harö by Hemgärdet åker
Eke by Lill-Bottna terräng Harön by Hemgärdet åker
Eke by Lillgrundet grund Harönäs Saknas Hemgärdet åker
Eke säteri Lillmossen ägomark Harö skola lht Herrgårdsrudan åker
Eke säteri Lillmyren ägomark Hasselbacken lht Holmarna åkrar
Eke säteri Lillrudan ägomark Hasselbacken lhter Holmen terräng
Eke säteri Lillrådaträsket träsk Hasselbacken lht Holmen åker
Eke säteri Lillängsudden udde Hasselbacken lht Holmen område
Eke säteri Lindbacken höjd Heleneborg lht Holmen skogsbacke
Eke f. hg, nu by Lindholmen holme Herrgårdslunda by Holmsättra åker
Eke säteri Lissö ö Hildesborg lht Hopvreten åker
Eke säteri Loö halvö Hildesborg lht Hovbosjön sjö
Eke Saknas /Se Loö halvö Holmen lht Hundgrundet grund
Eke hg /Se Loö halvö Holmen gårdar och lhtr Hundgrundet udde
Eke säteri /Se Loösundet sund Holmen lht Hägnen åker
Eke säteri /Se Lugnet ägomark Holmsund lht Hällmossen mosse
Ekeby by Lunda bro bro Hundsviken f.d. torp Hästakärret åker
Ekeby by Lunda bro bro Hällan gård, avs. Hästhagen ängsbacke
Ekeby by Lunda bro bro Hälltorp gård, avs. Hästhagen skogsbacke
Ekeby by Lundaströmmen vattendrag Hälltorp torp Hästhagskärret åker
Ekeby by Lundaströmmen å /Se Hästhagen avs., lht Hästhägnaden terräng
Ekeby by Lundaströmmen å Hörnan lht Högmon åker
Ekeby by Lundaudde udde Hörnan lht Igelbacken backe
Ekeby by Lysberget berg? Ilsholmen hemman Igelbäcken damm
Ekeby by Långgubbsberget berg Ilsholmen bebyggelse Ilsholmsrisslan terräng
Ekeby by Långholmen holme Inål by Inålssjön Saknas
Ekeby by Långkärret ägomark Inål by Jan-Ersvreten åker
Ekeby by /Se Långkärret ägomark Ivarsborg lht Janmyren åker
Getingarna gd Långkärret ägomark Ivarsborg lht Jan-Nilsvreten åker
Getingarne gd /Se Långmyran ägomark Jan-Anders gd Jan-Pettersåkern åker
Getingarnö gd /Se Långrosen ägomark Janlund lht Jungfrubacken skogsbacke
Getingarnö gd /Se Långrosen vik Janlund avs., lht Jungfrulund åker
Getingarnö gd /Se Långrudan ägomark Jerk Ers gd Jönsan åker
Granvik torp Långtögen sjö Johannelund lht Kalkugnsbacken backe
Gryta by Långtögen sjö Johannelund lht Kalvarna grund
Gryta by Långtögen sjö /Se Johannelund lht Kalvbacken skogsbacke
Gryta by Långtögen vik Johannelund lht Kalvdöden kärr
Gryta by Långtögen sjö /Se Johannelund lht Kalvhaggrundet ö
Gryta by /Se Långudden udde Jönsbäcken hemman Kalvholmen ö
Gryta by /Se Långvedskärret ägomark Kajsasgården lht Kappstagärdet åker
Gryta by /Se Långvreten ägomark Kalvsveden hemman Kappstaskogen skogsmark
[Halistorp] Saknas Långängen ägomark Kappsta f.d. by Karl-Erkasnäset udde
Hallboda gd Lökholmen ägomark Kappsta by Karl-Ersgärdan? åker
Harö by Lövholmen holme Kappsta torg lht Karl-Jansberget berg
Harön by Lövängen ägomark Karl-Anders lht Karl-Jansskogen skogsmark
Harön by Malmen ägomark Karl-Jonsgården gd Kattgärdet åker
Harön by Malmenskärret ägomark Karlsborg lht Kattgärdesgrundet grund
Harö by Masholmen holme Karlsborg f.d. torp Kattlangan terräng
Harön by Masholmen holme Karlsborg lht Kattskräppan berghäll
Harön by Mattssonsrudan ägomark Karlsborg lht Kilarna åkrar
Harön by Mellangärdet ägomark Karlsborg lht Kilen åker
Harö by Mornäsan terräng Karlslund lht Kilen åker
Harö by Mornäsviken vik Karlslund lht Kilskogen skogsmark
Harön by Myrarna ägomark Karlslund lht Klaperberget berg
Harö by Myrbacken terräng Karlsro lht Klappstället udde
Harö by Myrbacken höjd Karlsro lht Klockstapelberget kulle
Harö by Myrberg triangelpunkt Karlsten lht Klubbströmmen avlopp
Harö by Myren ägomark Karlstorp f.d. torp Klumpen åker
Harön by Myrholmen holme Karlsudd lht Knogvrån åker
Harön by Myrskogen skogsmark Karlsudd lht Kobacken skogsbacke
Harö by *Måsholmen holme Karlsudd lht Kodansen åker
Harö by, förr ö Mörkmossen mosse Kattgärdet hemman Kodöden kärr
Harö by o. ö /Se Nappkärret kärr Kattgärdet lht Kohagen, Lilla betesmark
*Hillstorp Saknas Narven udde Kattudden avs., lht Kohagen, Stora betesmark
Håksbodha Saknas Narvskogen skogsmark Kilen hmd Kohaget, Lilla betesmark
[Högbro] Saknas Narvslätten ägomark Kilen f.d. torp Kohaget, Stora betesmark
?Ilsholmen gd Narv-Viken vik Kilen lht Kohagsberget berg
Ilsholmen gd Narvviken vik /Se Klaraberg lht Kohagsängen åker
Ilsholmen gård /Se Nodstasjön sjö Klippan lht Kon grund
Inål by Norboviken vik Knalet hemman Kontusen skogsbacke
Inål by Norboviken del av vik Knalet lht Kopinan skogsmark
Inål by Norboviken del av vik Koberga statarbostad Korsholmen ö
Inål by *Norboån å Koberga f.d. gård Korsholmen holme
Inål by Norrbacken höjd Kojtet lht Korsängen åker
Inål by Norrkärret ägomark Kolbotten lhter Korudan åker
Inål by Norrmarken terräng Kolbotten lht Kosveden terräng
Inål by Norrsjöflyna sankmark Kolbotten f.d. torp Kratthägnaden åker
Inål förr säteri, nu by /Se Norrsvedsudden udde Kolbotten lht Kråkdansen åker
Inål by /Se Norrtäljeviken vik Kolbotten torp Kråkudden udde
Kappsta by Norrudan ägomark Kolbotten lht Kummelbacken backe
Kappsta by Norrängarna ägomark Kolmilan bebyggelse Kupprudan åker
Kappsta f.d. gd Norrängstväran ägomark Komministerbostället bebyggelse Kupprudskogen skogsmark
Kappsta by Norsjön sjö /Se Komministerbostället gd Kvarnbacken åker
Kappsta by Norsjön sjö Kovik lht Kvarnbacken backe
Kappsta by Norsviken vik Kovik lht Kvarnbacken skogsbacke
Kappsta gd Norsviken del av vik Kristinehill lht Kvarnkärret åker
Kappsta by Norsviken del av vik Kristinehill lht Kvarnslätten åker
Kappsta Saknas /Se Norsviken vik Kristinelund lht Kvarnströmmen å
Kappsta by /Se Nyboda ägomark Kristinelund lht Kvarnströmmen åker
Koberga el. Kudberga hg /Se Nystängslen ägomark Kristinur lht Kvarnåkern åker
Koberga, se Värnberg säteri /Se Nystängslen terräng Krogsbol gård Kvarnängen åker
Krogsbol gård Nyängen ägomark Krogsbol f.d. hemman Kvarnängsberget berg
Krogsbol gd Nyängen terräng Kronogården gd Kvarnängsberget berg
Krogsbol gd Näbbstenen sten Krongården gd Kvilundasjön sjö
Kråkhätte torp *Näsbo ström vattendrag Kråkberget lht Kvilundasjön sjö
Kuberga, se Värnberg säteri Näsen strandområde Kråkhättan f.d. torp Kvisthagen skogsbacke
Kudberga el. Värnberg säteri Näset näs Kråkhättan lht Kyrkberget berg
Kudberga el. Värnberg säteri o. by Näsudden udde Kudberga el. Värnberg säteri Kyrkogården skogsbacke
Kudberga el. Värnberg gd Onödan ägomark Kudberga el. Värnberg säteri Kyrkviken vik
Kudberga säteri Pinan sund Kvarntorp f.d. torp Kyrkvärdensberget berg
Kudberga el. Värnberg säteri Pitrudan ägomark Kvarntorp lht Kåsta berget berg
Kudberga, se Koberga Saknas /Se Pluttsjön f.d. sjö Kvilunda by Kåstagärdet åker
Kudberga gods /Se Pluttsjön sjö /Se Kvilunda by Källgärdet åker
Kudberga säteri /Se Prästskogen skog Kvilunda båtsmanstorp avst, torp Källrudan åker
Kvidberga gd /Se Putten sjö Kvilunda gård gd Källsvreten åker
Kvilinde, se Kvilunda by Putten terräng Kyrkoherdebostället bebyggelse Källvreten åker
Kvilunda by *Puttsjön sjö /Se Kyrkoherdebostället gd Kältet åker
Kvilunda by Ramö, Bak- ägomark Kåsta bebyggelse Käringhälludden udde
Kvilunda by Ramö, Fram- ägomark Kåsta by Käringkivaviken vik
Kvilunda by Rantgärdet åker /Se Kåsta by Kärleksudden udde
Kvilunda by Risslan terräng Kåsta by Kärret åker
Kvilunda by Ropnästräsket träsk Kåsta f.d. båtsmanstorp lht Kärret åker
Kvilunda by Rothugget ägomark Kåsta dragontorp lht Kärret åker
Kvilunda gd Rudan ägomark Kåsta lund lht Kärret åker
Kvilunda by Rudan ägomark Kåstalund lht Kärret åker
Kvilunda by Rudan ägomark Kältorp torp Kärringhälludden udde
Kvilunda by Rummelstycket åker /Se Tjältorp f.d. torp Kärrmyrarna kärr
Kvilunda by Ryan ägomark Källtorp lht Kärrmyrarna åkrar
Kvilunda by Ryttarvreten ägomark Kärret f.d. torp Kärrmyrviken vik
Kvilunda by *Råberg berg Kärret lht Kärrmyrviken vik
Kvilunda by Råberget berg Kärrmyra lht Kärrsgärdet åker
Kvilunda by Rödgöten ö Kärrtorp f.d. torp Ladviken vik
Kvilunda by Rödgöten holme /Se Ladbacken lht Ladviken vik
Kvilunda by Rönnskär, L. skär Ladängen lht Ladvreten åker
Kvilunda Saknas /Se Rönnskär, St. skär Ladängen f.d. lht Ladvreten åker
Kvilunda by /Se Rörvik, Södra triangelpunkt Lerdal lht Ladängen åker
Kålsta, se Kåsta by Rörviksfjärden del av vik Lerdal torp Ladängen åker
Kåsta by Rörviksfjärden fjärd Lerdal lht Ladängssjön sjö
Kåsta by *Rörviksudden udde Lillbottna torp Landsvägskärret åker
Kåsta by *Rörviksudden udde Lillbottna lht Landvinningen åker
Kåsta by Saltrumma åker /Se Lillgården gd Lavelan åker
Kåsta by Sandrängskärret ägomark Lill Ryssland by Lerdalsgärdet åker
Kåsta by Sandängsfjärden fjärd Lillråda bebyggelse Lerdalsskogen skogsmark
Kåsta by *Saxfjärden sjö /Se Lillråda by Lerdalsströmmen vattendrag
Kåsta by Saxsjön sankmark? Lill-Råda by Lillfjärden del av sjö
Kåsta by Saxviken f.d. vik +Lilltorp f.d. gård Lillgrundet ö
[Lund] Saknas Saxviken f.d. vik Lilltorp f.d. gd Lillgrundet holme
*Lund Saknas Saxviken f.d. vik Lillängen lht Lillgärdet åker
Lunda by Saxviken f.d. vik Lillängsudden lht Lillgärdet åker
*Lunda gård Sibirien terräng Lindberg lht Lillhamnen vik
*Lunda beb. Sjusan gärde Lindersö lht Lillkärret åker
*Lunda beb. *Själviken ?f.d. sjö Lindersö lht Lillkärret kärr
*Lunda Saknas Sjöhagen ägomark Liss-Kåsta hemman Lilladängen åker
Lunda by /Se Sjöströmskärret ägomark Liss-Ryssland by Lillmossen mosse
Lunda by Sjöängen ägomark Loppdal f.d. torp Lillmossen mosse
*Lunda Saknas Sjöängen ägomark Loppdal lht Lillrudan åker
Lunda kvarn Skabben kobbe Loviseberg lht Lillskogen skogsmark
?Lunda by /Se Skabbö ö Loviseberg lht Lillskogen skogsmark
?Lunda, Upplunda, Utlunda, byar /Se Skantevägen väg /Se Loö bebyggelse Lillskogen skogsmark
Lunda kvarn Saknas /Se Skarpängen ägomark Loö gd Lillvarpet vik
Lundbo, se Lunda kvarn Skaten udde Loöborg lht Lillvretarna åkrar
Masby gd Skatgrynnan udde Lugnet f.d. torp Lillängen åker
?Narven torp Skogsängen terräng Lugnet torp Lillängen åker
Narven försv. tp /Se Skorven terräng Lugnet lht Lillängsviken vik
Nedernäs by Skruven åker /Se Lyckhem lht Lindbacken skogsbacke
Nedernäs by Skräddarbacken höjd Långmon torp Lindholmen udde
Nedernäs by Skuttäppan ägomark Långrosen lht Lindholmsviken vik
Nedernäs by Skäret skär Långtögen utj. Lissö terräng
Nedernäs by Skötgrundet grund Länsmansbostället bebyggelse Loösundet sund
Nedernäs by Slåttkärret ägomark Länsmansbostället gd Lugnbacken skogbacke
Nedernäs by Smörskallen åker /Se Länsmansgården gd Lugnbacken skogsbacke
Nedernäs by Snytan terräng Lövbacken gd Lugnvreten åker
Näs-, Neder- el. Över- byar Snytan terräng Lövbacken lht Lundabron bro
Nedernäs by Snårängen ägomark Lövbacken lht Lundamossen mosse
Näs, Neder- o. Över- byar Sorpbäcken bäck Lövdal f.d. torp Lunda strömmen vattendrag
Nedernäs och Övernäs byar Sorpbäcken vattensamling /Se Lövdal lht Lundaströmmen å
Näs, Över o. Neder byar *Spångberg berg Lövholmen lht Lunda udde udde
Nedersund, se Södersund by Spångberget berg Lövholmen lht Lundbladskogen skogsmark
Nogård gd Stenbroberget triangelpunkt Lövlund lht Lundquistenskärret åker
Nogård gd /Se Stenbron terräng Lövlund lht Lundsåkrarna åkrar
Nor säteri Stenhägnaden terräng Lövlund lht Lysberget berg
Nor fidekomissegendom Stenhägnaden betesmark Lövudden lht Lyberget berg
Nor hg Storbacken höjd Lövudden lht Långbron bro
?Nor fideikommissegendom Storberget berg Malmborg bebyggelse Långbrotä väg
Nor säteri Storgrundet grund Malmen f.d. torp Långgrundet udde
Nor gd Storholmen holme Malmen lht Långhagarne åkrar
Noor hg Storhuvudet strandområde? Malmen samling lhter Långhagen åker
Nor gd Stor kärret ägomark Mamrelund avs. Långholmen ö
Nor by Storkärret betesmark Mamrelund bebyggelse Långholmen terräng
Nor by Storkärret ägomark Marieberg lht Långholmen holme
Nor herrg. Stormossen mosse Mariedal torp Långholmsströmmen vattendrag
Nor säteri Storrudan ägomark Mariedal lht Långkärret åker
Nor säteri Storskogen terräng Mariedal lht Långmon åker
Nor säteri Storsnåret terräng Marielund lht Långrosen Saknas
Noor hg Storvreten ägomark Marielund lht Långrosen åker
Noor gd Storängen ägomark Masby gård Långrosen åker
Noor hg *Storängsström Masby hemman Långros-kärret åker
Nor gd Storö terräng Mats-Larsgården gd Långrossjön sjö
Nor gd Ströhagen ägomark Mellanberga f.d. torp Långrossjön sjö
Nor gd Strömsen ägomark Mellanberg lht Långrudan åker
Nor säteri Strömsviken vik Mellangården hemman Långsvedskärret åker
Nor by Stummelkärret ägomark Mellangården gd Långtögen sjö
Noor Saknas /Se Stummeln åker /Se Mellangården gd Långtögsjön sjö
Nor gd /Se Stunsholmen holme Mellangården gd Långtögen sjö
Nor hg /Se Stunsviken vik Mellangården gd Långtögsjön sjö
Nor fideikommiss /Se Styningsviken vik /Se Mellangården gd Långtögvreten åker
Noor gård /Se Styrmansgrundet grund Mellangården gd Långudden udde
Nordvik sätesgård /Se Supen ägomark Mellangården gd Löten åker
Nordvik hg /Se Supskogen skog Mellangården gd Löten äng
Norrsund by Svarthål vik Mellangården gd Löten åker
Norrsund el. Södersund byar Sveden äromark Mellanstugan f.d. torp Löten åker
?Norrsund by Svedjelandet terräng Mellanstugan lht Löten åker
?Norrsund o. Södersund byar Svedjelandet triangelpunkt Mercuribaden tomt Manneslätten slätt
?Norrsund by Svedjelandet betesmark? Mintan gårdar Masholmen ö
Norrsund by Svedrudan ägomark Mjölnartorp f.d. torp Masholmen holme
Södersund gd Svinskäret skär Mjölnartorp lht Mats-Andersgärdet åker
Norrsund el. Södersund byar Svängen terräng? Mynta lht Mellanbergsgärdet åker
Norrsund el. Södersund byar Syndersören udde? Myrarna lht Mellanbergskällan källa
Norrsund gd Syndersören udde /Se Myren lht Mellanbergsviken vik
Norrsund el. Södersund byar Syndersörsviken vik Myren gård Mellangärdet åker
Norrsund by Syndstenen sten /Se Myrtorp gård Mellanhagen terräng
Norrsund by Sågvreten ägomark Myrtorp lht Mellanskiftet skogs- och åkerskift
Norrsund by Sättra ägomark Måg-Janes lht Messmyrarna åkrar
Norrsund by Söderlikärret ägomark Måg-Janes lht Monäsberget berg
?Norrsund o. Södersund byar Söderrudan ägomark Mödan lht Monäset terräng
Norrsund Saknas /Se Södersjön f.d. sjö Nappen by Monäsviken vik
Nytorp f.d. torp? Södersjön göl Nappen lht Monäsudden udde
Norvik, se Nor gd /Se Söderskogen terräng Nappen lht Morfars skorsten sten
Nål, se Inål förr säteri, nu by /Se Söderskogen skog Narven torp Mornäsan berg
Näs, se även Nedernäs och Övernäs byar Söderskogsberget berg +Narven torp Mornäsviken vik
Nedernäs o. Övernäs byar Söderängarna ägomark Nederbyn hemman Mornäsängen betesmark
Näs, Ytter, se Nedernäs by Tallö udde Nederbyn Saknas Morsen f.d. vik
Pitan tp /Se Tallöviken vik Nedergården bebyggelse Mossen åker
Pittorp tp /Se Tistelören holme Nedergården gd Mossodlingen åker
Pläng gd /Se Tomtasjön sjö +Nedergården hemman Myrarna åker
Pläng gård Tomtsjön sjö /Se Nedergården gd Myrarna åkrar
Pläng by Tomtsjön sjö Nedergården gd Myrarna åker
Pläng gd Trollklintarna höjder Nedergården gd Myrbacken backe
Pläng gård *Träsket sjö /Se +Nedergården hemman Myrbacken skogsbacke
Pläng gd Tvillingholmarna holmar Nedernäs by Myren åker
Pläng gård Tväran åker /Se Nedernäs by Myren åker
Pläng gd Tätorpet terräng? Nedernäs komministerboställe, gd Myren åker
Pläng gd Törsbergskärret kärr Nogård gd Myrholmen holme
Pläng gård Udden udde Nogård f.d. gård Myrkällan källa
Pläng gd Ungshålet vik /Se Noors fattigstuga, se 4 Nor Saknas Myrskogen skogsmark
Pläng gd *Utgrundsbron bro Noors skolhustomt, se 5 Nor Saknas Myrskogen skogsmark
Pläng gdr Utgrundsströmmen vattendrag Nor bebyggelse Myrvreten åker
Pläng by Utålsviken sjö Nor säteri Myrvreten åker
Pläng Saknas /Se Utålsviken sjö /Se Nor by Mörkmossen mosse
Putten tp? /Se Utålsviken vik Noors fattigstuga lht Nappkärret åker
*Quidberga by el. gd Viken terräng Nors gård säteri Narvskogen skogsbacke
Rasborg by Vindholmen udde Noors kvarn kvarn Narvslätten åker
Rassborgh Saknas Vindholmssundet sund Norr lht Nedergårdsgärdet åker
Rassborgh Saknas Vissvassen ägomark Norrgården bebyggelse Nedersjön sjö
Rasborgh Saknas Vissvassudden udde Norrgården gd Nedersjön sjö
Rasborg by /Se Våtängen ägomark Norrgården gd Nederängen åker
Rispan torp Vänslekärret ägomark +Norrgården hemman Neppsten sten
Ropnäs gård /Se Värnbacken backe /Se Norrgården bebyggelse Nisséus-berget berg
Rosta Saknas Värnbergssjön sjö Norrgården hemman Nodtstasjön sjö
Råda by Värnbergssjön sjö Norrgården gd Norboviken vik
Råda by Värnen terräng Norrgården gd Norboviken vik
Råda, Lilla by Värnen backe /Se Norrgården gd Norrberget berg
Råda, Lilla gd Värnöbacken backe /Se Norrgården gd Norrgårdsgärdet åker
*Räntetorp Saknas Västerbottensgärdet ägomark Norrgården gd Norrgårdsnäset terräng
Röda, Lilla, se Råda, Lilla gd Västerkärret ägomark Norrgården gd Norrgårdsängen åker
*Røkistadha se Röksta by Västerskogsverget berg Norrgården gd Norrgärdet åker
Röksta by Vätösund sund +Norrgården hemman Norrhålet åker
Röksta by Vätösundet sund Norrgården hemman Norrkällan källa
Röksta by Ålänningen strandområde Norrgården gd Norrkärret åker
Röksta by Åmosskärret ägomark Norrgården, Västra gd Norrlöten åker
Röksta by Årudan ägomark Norrkärret lht Norrlötena åker
Röksta by Änkan ägomark Norrskogen lht Norrlötstäppan åker
Röksta by Örsvärnen strandområde Norrstugan hemman Norrmacken terräng
?Röksta by Ösmaren sjö Norrstugan lht Norrsjöflyna mosse
Röksta by Ösmarn sjö Norrsund el. Södersund byar Norrsjön sjö
Röksta by Ösmarn sjö /Se Norrsund by Norrsjön sjö
Röksta by /Se Ösmarn sjö /Se Norrsund by Norrsjön mosse
Rökstad Saknas /Se Ösmaren sjö Norrsunds dragontorp lht Norsjön sjö
Rörvik by Ösmar(e)n sjö /Se Norrtorp f.d. torp Norrskogen skogsmark
Rörvik by Ösmaren sjö /Se Norrtorp lht Norrskogen skogsmark
Rörvik by Ösmaren sjö /Se Norrängen bebyggelse Norrstugberget berg
Rörvik, Södra by Österfly sankmark? Norrängen lht Norrstängslen skogsmark
Rörvik by Österkärret ägomark Nyboda f.d. torp Norrtegarna åkrar
Sandvik f.d. gd   Nyboda lht Norrtä väg
Sorken torp   Nyborg f.d. torp Norrtäljefjärden vik
Stentorp gd   Nybygget lht Norrtäljeviken vik
Stenstorp gd   Nybygget f.d. torp Norrviken vik
*Sudhrakka by el. gd   Nybygget lht Norrvreten åker
Sund, se Norrsund el. Södersund byar   Nybygget lhter Norrvreten åker
*Sund beb.   Nybygget lht Norrån å
*Sund beb.   Nydal f.d. torp Norrängen åker
*Sund Saknas   Nydal lht Norrängen åker
Söderby by   Nygården hemman Norrängen äng
Söderby by   Nygården lht Norsjön sjö
Söderby by   Nyhem lht Norsviken vik
Söderby by   Nyhem lht Norsviken vik
Söderby by   Nykärrvreten lht Norrängen åker
Söderby by   Nystugan lht Notstasjön sjö
Söderby by   Nystugan lht Nummerhägnaden skogsmark
Södersund hg   Nystugan lht Nybergskogen skogsbacke
Södersund herrgård   Nystugan lht Nyhägnaden åker
Södersund hg   Nytorp f.d. torp Nyhägnaden åker
?Södersund hg   Nytorp lht Nykärret åker
?Södersund hg   Nytorp f.d. torp Nykärret åker
?Södersund herrgård   Nytorp lht Nystängslen åker
?Södersund hg   Nyvreten lht Nyvreten åker
?Södersund o. Norrsund byar   Nyängen lht Nyängen åker
Södersund hg   Nyängen lht Nyängen äng
Norrsund by   Näsbodal lht Näbbstenen udde
Södersund hg   +Näsbodal lht Näsen terräng
Södersund hg   Näsboskaten lht Näset udde
Södersund hg   Nässjö lht Näsudden udde
Södersund hg   Nästgården gd Oceanen åker
Södersund hg   Olofsborg lht Odlingen åker
?Södersund herrg.   Oppgården gd Odlingen åker
Södersund gd   +Pankute gård Olov-Karls åker
Södersund by   Per-Olovars lht Onödan åker
Södersund Saknas /Se   Pinkens murarna gårdsgrund Oppgårdsgärdet åker
Södersund by /Se   +Pissbacken lht Oppgårdsängen åker
Södersund gd /Se   Pitan f.d. torp Oppstängslen åkrar
Södersund hg /Se   Pitorp f.d. torp Ovangrundena Saknas
?Tisslinge by /Se   Pitorp lht Oxbacken ängsbacke
Tisslinge by   Pläng f.d. by Oxhagen skogsbacke
Tisslinge by   Pläng f.d. hemman Oxhagen skogsbacke
Tisslinge gd:ar   Putten lht, avs. Paden sund
Tisslinge by   Putten f.d. torp Padån sund
Tisslinge by   Putten torp Per-Olskroken vägkrök
Tisslinge förr herresäte, nu by   Puttorp f.d. torp Perssonsvreten åker
Tisslinge by   Puttorp lht, avs. Pinan vik
Tisslinge by   Puttorpet, Mellersta torp Pipnöden åker
Tisslinge by   Puttorpet, Norra torp Pitrudan åker
Tisslinge by   Puttorpet, Västra torp Plantbacken skogsbacke
Tisslinge by /Se   Rasborg f.d. gård Plattorna åkrar
Tillslinge by /Se   Rasborg Saknas Plängbogärdet åker
Tisslinge by /Se   Risnäset hemman Plängskogen skog
Tomta by /Se   Rolfsvik lht Porskärrbacken skogsbacke
Tomta gd   Ropnäs hemman Porskärrdiket dike
Tomta gd   Ropnäs f.d. gård Porskärret åker
?Tysslinge Saknas /Se   Ropnäs gd Prästksogen skogsmark
Tysslinge Saknas /Se   Rosendal lht Puttne mosse
Upplunda by   Rosendal lht Puttmossen mosse
Upplunda by   Rosenhäll lht Puttsjön sjö
Upplund by   Rosenlund lht Puttsjön Saknas
Upplunda by   Rosenlund lht Pålviken vik
Upplunda by   Rudan lht Ramviken vik
Upplunda by   Rudan lht Ramö terräng
?Upplunda by   Rusthållars hemman Ramö terräng
Upplunda by   Rusthållars lht Rantgärdet åker
Upplunda by   Rusthållars hemman Retängen åker
Upplunda by /Se   Rusthållars lht Retängen åker
Upplunda by /Se   Rusthållet lht Risnäs udde
Upplunda by /Se   Ryttarbacken lht Risselbacken terräng
Upplunda by /Se   Råbacken gårdar Risslan terräng
*Wrslunda Saknas   Råbacken lht Rockstan terräng
*Wrslunda Saknas   Råda, lilla se, 1 Lillråda Saknas Ropnästräsket f.d. sjö
»Wrslunde» försv. gd el. by   Råda, Lilla by Rothugget åker
Utlunda by   Rålven utjord Rudan åker
Utlunda by   Rålven utj. Rudan åker
Utlunda by   Rålven gd Rudbacken skogsbacke
Utlunda gd   Rålven lht Rudhägnaden åker
Utlunda Saknas /Se   +Råstugan lht Rududden udde
Utlunda by /Se   Röksta by Rudvreten åker
Utlunda by /Se   Röcksta by Rummelstycket åker
Utlunda by /Se   Röcksta båtsmanstorp avs. Ryan åker
Utål hg   Rödgården hemman Rydbacken backe
Utål hg   Rödgården gd Rydbackåkern åker
Utål säteri   Rödstugan lht Rydskiftet skogsskifte
Utål hg   Rörvik, Södra by Ryttarvreten åker
Utål gd   Rörvik by Råberget berg
Utål gd   Rörviksholmen lht Råboträsken f.d. sjöar
Utål hg /Se   Rörvikstomten bebyggelse Rålven åker
Utål gd   Rörvikstorp utj. Rävkullberget berg
Utål gd   Rörvikstorp gd Rävmon terräng
Utål hrgd.   Sandvik f.d. gård Rödjöten ö
Utål hg   Sandvik f.d. hemman Rödgöten holme
Utål hg   Sandviken hemman Rönnskäret ö
Utål hg /Se   Sandviken lht Rönnskär, Lilla holme
Utål hg   Sandtäkten lht Rönnskär, Stora holme
Utål hg   Sibirien lht Rörmaren vassanhopning
Utål hg   Sjöhem lht Rörmaren vassanhopning
Utål hgd   Sjöhem lht Rörviksfjärden vik
Utål hgd   Sjöhem lht Rörviksfjärden vik
Utål säteri   Sjöslåttan lht Rörviksfjärden vik
Utål hgd   Sjöstugan torp Rörviksholmen ö
Utål hgd   Sjövik lht Röskajsa åker
Utål hgd   Sjöängen lht Saltrumma åker
Utål hgd   Sjöängen lht Sandaren åker
Utål hgd   Skaten lht Sandaren, Lilla åker
Utål hgd   Skeppars f.d. lht Sandaren, Stora åker
Utål hgd   Skogsbo statarstuga Sandargärdet åker
Utål herrg.   Skogshill lht Sandarna åkrar
Utål hg   Skogshyddan lht Sandarna åkrar
Utål gd   Skogstorp f.d. torp Sandarna åker
Utål gd   Skogstorp bebyggelse Sandbanken grund
Utål hg   Skogstorp lht Sandboholmen udde
Utål hg   Skogstorp lht Sandbovreten åker
Utål hg   Skolan lht Sandrängskärret åker
Utål hg   Skrubb f.d. torp Sandtäkten f.d. sandtag
Utål hg   Skrubb lht Sandvarpsudden udde
Utål hg   Skräddartorp hemman Sandängen äng
Utål hg   Skräddartorp torp Sandängsfjärden vik
Utål hg   +Skutt lht Sandängsfjärden vik
Utål hg   Skuttet lht Sandängsfjärden vik
Utål hg   Sköna kullen lht Sankt-Olofbäck damm
Utål hg   Smedjebacken lht Sanningskärret åker
Utål hg   Smedjebacken lht Saxsjön mosse
Utål säteri   Smörskallen lht Saxviken f.d. vik
Utål hg   Smörskallen lht Saxviken vik
Utål hg /Se   Snytan torp Saxviksberget berg
Utål hg /Se   Snytan lht Saxvikskogen skogsmark
Utål hg /Se   Snytan torp Saxvikströmmen å
Utål säteri /Se   Snytan lht Sibirien mosse
Utål gd /Se   Snytan lht Själhåvan vik
Velända by   Snäcktorp f.d. torp Själstenen grund
Velända by   Sockenhemmanet bebyggelse Sjögärdet åker
Velända by   Solbaddet lht Sjögärdet åker
Velända by   Solbaddet f.d. torp Sjöhagen betesmark
Velända by   Solbaddet lht Sjöholmen holme
Velända by   Solhem lht Sjöslätten åker
Velända by   Solhem lht Sjövreten åker
Velända by   Solhem lht Sjövreten åker
Velända by /Se   Solhem lht Sjövreten åker
Viborg gård   Solhäll lht Sjöängen åker
Viborg gd   Solsättra lht Sjöängen äng
Viborg gd /Se   Soltomta lht Skabbholmen holme
Viborg gd /Se   Son-Janes lht Skabben grund
?Viken gård   Staffas hemman Skabbö ö
Virö gd   Stallgården bebyggelse Skabbö holme
Virö gd   Stenbron f.d. torp Skallervreten åker
Virö gd   Stenbron lht Skantevägen väg
Virö gd   Stenbrotorp lht Skarpgärdet åker
Vitsbol gd   Stenhägnan torp Skarpmunken åker
Vitsbol gd   Stenhägnan hemman Skarpsjunka åker
Hvitsbol gård   Stenhägnaden lht Skarpängen åker
Värnberg säteri   Stensviken lht Skarpängen åker
Värnberg hg /Se   Stentorp gård Skarpängen åker
Värnberg hg /Se   Stentorp hmn Skaten terräng
Värnberg säteri /Se   Stengården lht Skitfjärden sjö
Värnberg gods /Se   Storgården hemman Skitviken åker
Värnberg säteri /Se   Storgården gd Skitviken åker
Väsby by   Storholmen bebyggelse Skitviken vik
?Väsby by   Storholmen bebyggelse Skitviken åker
Väsby by   Storholmskolonien bebyggelse Skorven terräng
Väsby by   Strömsborg lht Skorvhavet terräng
Väsby by   Strömsborg torp Skrattberget berg
Väsby by   Strömsborg lht Skrubbgärdet åker
Väsby by   Strömsborg lht Skrubbhagen terräng
Väsby by   Strömsborg f.d. torp Skruven åker
Väsby by   Strömsborg lht Skräddarvreten åker
Väsby by   Strömsbro lht Skuttäppan odling
Väsby by   Stubbrudan lht Skärbacken skogsbacke
Väsby by   Stäket samling gårdar och lhter Skäret grund
Väsby by   Stäket gd Skäret grund
Väsby by   Stäket fastighet Skötgrund holme
Väsby by   Sundbyberg lht Skötgrund ö
Väsby by   Sundbyberg lht Skötgrundet holme
Ytranäs, se Nedernäs by   Sundbro lht Slåttkärret åker
Ytra Næs se Nedernäs by   Supen lht Slåttängen åker
Ängsbyle gd   Supen lht Slätviglandet åker
Ängsbyle gd /Se   Svartens stuga lht Smalgärdet åker
Ängsbyle gd /Se   Sveden lht Smedjebacken ängsbacke
Ösby by   Sveden förr torp Smedjebacken ängsbacke
Ösby by   Svedjelandet gd Smedjebacken skogsbacke
Ösby by   Svedjelandet torp Smedjebacken skogsbacke
Ösby by   Svedjelandet hemman Smedjegärdet åker
Ösby by   Svedjelandet lht Smedsängen äng
Öby by   Svedjelandet hemman Smågrunden holmar
Ösby by   Svedjelandet lht Småholmarna öar
Ösby by   +Svängen lht Småholmarna holmar
Ösby by   Svängen lht Småholmarna holmar
Ösby by   Sågvreten lht Smörhuvudet åker
Ösby by   Sätra torp Smörskallen åker
Ösby by   +Sätra torp Snorängen terräng
Ösby by /Se   Sätra lht Snytan åker
*Östergården gd   Söderby Nedra bebyggelse Snytkällan källa
Övernäs by   Söderby, Nedre by Sorken utjord
Övernäs by   Söderby, Nedre by Sorkängarna åkrar
Övernäs by   Söderby Övra bebyggelse Sorpbäcken vattensamling
Näs, Över-, Neder-, byar   Söderby, Övre by Sorpbäcken vattensamling
Övernäs by   Söderby, Övre by Spångberget berg
Övernäs by   Södergårdarna Saknas Stallgärdet åker
Övernäs by   Södergården hemman Stapelhagen dunge
Övernäs by   Södergården gd Starrängen äng
Näs-, Över- el. Neder byar   Södergården gd Stenbroberget berg
Övernäs o. Nedernäs byar   Södergården hemman Stenbroskogen skog
Övernäs by   Södergården gd Stenhägnaden åker
Övernäs och Nedernäs byar   Södergården gd Stenhägnaden skogsmark
Övernäs by   Södergården gd Stinas gärde åker
Övernäs by   Södergården gd Storbacken skogsbacke
Övernäs by   Södergården gd Storberget berg
Övernäs Saknas /Se   +Södergården hemman Storberget berg
Översund, se Norrsund by   Södergården gd Storberget berg
    Söder Rörvik el Västergården gd Storfjärdens Saknas
    Söder Rörvik el. Östergården gd Storgrundet f.d. grund
    Söderstugan hemman Storgrundet ö
    Södersund f.d. gård Storgrundet grund
    Södersund by Storgärdet åker
    Tallbacken gård, avs. Storgärdet åker
    Tallhagen lht Storhamnen vik
    Talltorp gård, avs. Storholmen ö
    Talltorp lht Storholmen holme
    Templet lht Sorhuvudet kulle
    Tetorp f.d. torp Storhägnaden åker
    Tisslinge by Storhägnaden åker
    Tisslinge by Storkärret åker
    Tisslinge gård gd Storkärret åker
    Tolvmans hemman Storkärret åker
    Tolvmans gd Storkärret åker
    Tolvmansgården gd Storkärrfly kärr
    Tomta by Stormossen mosse
    Tomta hmn Storrudan åker
    Tomta båtsmanstorp lht Storskogen skogsmark
    Tornvillan lht Storskogen skogsmark
    Tretorpa f.d. torp Storsnåret skogsmark
    Trädgården lht Storvreten åker
    Träsket hemman Storvreten åker
    Träsket lht Storängarna åkrar
    Träskkärret lht Storängen åker
    Turkiet bebyggelse Storängen åker
    Tusan lht Storängen åker
    +Tätorp f.d. torp Storängen åker
    Uddberga f.d. gård Storö ö
    Uppbyn hemman Storö skogsmark
    Uppbyn by Strumpsängen ängsmark
    +Uppgårdarna hemman Ströhagen åker
    Uppgården bebyggelse Ströhagsbron bro
    Uppgården gd Ströhagsdiket dike
    Uppgården gd Strömmingsviken vik
    Uppgården hemman Strömsen åker
    Upplunda by Strömsviken vik
    Upplunda by Strömsängen åker
    Utgrund lht Strömsängen ängsmark
    Utgrund lht Stummelkärret åker
    Utlunda by Stunsholmen f.d. ö
    Utlunda by Stunnsholmen holme
    Utlunda by Stunsviken vik
    Utål sät. Stunnsviken vik
    Utål by Stunnsvreten åker
    Velända by Styningsviken vik
    Velända by Styningsviken vik
    Viborg gård Styrningsviken vik
    Viborg hmn Styrmansberget grund
    Viken lht Stäket del av Norboviken
    Viksberg gd Stängslen skogsmark
    Vingel-Kallas lht Stänglen åkrar
    Virö gård Stöveln åker
    Virö f.d. hemman Sundbro bro
    Virölund lht Sundet å
    Virölund lht Sundholmsvreten åker
    Vissbol(e) sammanläggn. av fsthr Supen åker
    Vitsbol gård Supskogen skogsmark
    Vitsbol hmn Svarthål vik
    Vårdal lht Svarthål vik
    Vårdal lht Svedberget berg
    Vägen lht Svedberget berg
    Värnberg säteri Sveden skogsmark
    Värnberg säteri Sveden skogsmark
    Väsby by Svedlandskällan källa
    Väsby by Svedrudan åker
    Väsby Saknas Svedrudan åker
    Väsbyborg lht Svinkärret åker
    Väsbyborg lht Svinkärrskogen skogsmark
    Väsby båtsmanstorp torp Svinskäret ö
    Vesterbacken lhter Svinskär holme
    +Västerbacken hemman Svinsvältan skogsbacke
    Västerbotten torp Svinvallen backe
    Västerbotten lht Svältan skogsbacke
    Västergården bebyggelse Syndesörn udde
    Västergården gd Syndersören udde
    Västergården gd Syndersörsviken vik
    Västergården gd Syndstenen sten
    +Västergården hemman Sågvreten åker
    Västergården gd Sätraängen äng
    Västergården gd Söderbysundet f.d. sund
    Västergården gård Söderhägnaden åker
    Västergården gd Södersjön sjö
    Västergården gd Södersjön sjö
    Västergården gd Söderskogen skogsmark
    Västergården gd Söderskogen skogsmark
    Västergården gd Söderskogen skog
    Västergården gd Söderskogsberget berg
    Västergården gd Söderunder åker
    Västergården gd Södervreten åker
    Västergården gd Söderängen åker
    Västergården gd Söderängen åker
    Västergården gd Söderängsbacka skogsbacke
    Västergården hemman Talltorpskogen skog
    Västergården gd Talltorpvreten åker
    Västtorp f.d. torp Talludden udde
    Västtorp lht Tallö ö
    Ålderdomshemmet, Gamla lht Tallö halvö
    Ängsbacken hemman Tallögärdet åker
    Ängsbacken bebyggelse Tallöhägnaden åker
    Ängsbytet gård Tegerna åker
    Ängsbyle f.d. säteri Tetorpet skogsbacke
    Örn torp Tetorpsbacken skogsbacke
    Örntorp torp Tetorpsbron bro
    Örntorp f.d. torp Tistelö holme
    Örntorp torp Tistelörn ö
    Ösby by Tisteneören holme
    Ösby by Tjyvkärret åker
    Ösbyborg lht Tolvmansgärdena åker
    Ösby båtsmanstorp avs, torp Tomtagärdet åker
    Österbacken sanling lhter Tomtasjön sjö
    Östergården bebyggelse Tomten åker
    Östergården f.d. hemman Tomtgärdet åker
    Östergården gd Tomtkullen kulle
    Östergården gd Tomtsjön sjö
    Östergården gd Tomtsjön sjö
    Östergården gd Tomtsjön sjö
    Östergården gd Torget vägskäl
    Östergården gd Torpagärdet åker
    Östergården gd Torprudan åker
    Östergården gd Torpskogen skogsmark
    Östergården gd Torpvreten åker
    Östergården gd Torpvreten åker
    Östergården gd Torsbärskärret åker
    Östergärde hemman Trinnholmen ö
    Österkolbotten f.d. kolbotten Trindholmen holme
    Östersund Saknas Trindkärret åker
    Österändan lht Trollklinten berg
    Österängen lht Träsket f.d. sjö
    Överbyn Saknas Träsket f.d. sjö
    +Övergården hemman Träsket sjö
    Övernäs by Träskkärret kärr
    Övernäs by Träskberget berg
      Tummen holme
      Tvillingholmarna holmar
      Tväran åker
      Täckrör vret
      Täckrör åker
      Täppen udde
      Uddbosjön Saknas
      Ugnshålet åker
      Viavikskogen skogsmark
      Ugnshålet vik av Tomtsjön
      Utgrundströmmen vattendrag
      Utgrundströmmen å
      Utgrundsviken vik
      Utåls putten sjö
      Utålsviken sjö
      Utålsviken sjö
      Utålsviken sjö
      Velagen åker
      Velerna åkrar
      Viavik vik
      Viaviken åker
      Viborgsviken vik
      Viksbacken sluttning
      Vindholmen f.d. ö
      Vindholmen udde
      Vindholmssundet sund
      Vissbolsnäset udde
      Vissbolsrisslan terräng
      Vissvass terräng
      Vissvassen åkerskifte
      Vissvassudden udde
      Vissvassudden udde
      Vissvassudden vik
      Vissvassviken vik
      Vissvassviken vik
      Vitberget berg
      Vreten åker
      Vårdträdet träd
      Vårlyckan idrottsplats
      Våtängen åker
      Väderkvarnsbacken backe
      Vänslekärret åker
      Värnan backe
      Värnbacken backe
      Värnbergssjön Saknas
      Värnbergssjön sjö
      Värnöbacken backe
      Vässingen åker
      Västergårdsgärdet åker
      Västergårdsnäset terräng
      Västergårdsängen åker
      Västerhagarna åkrar
      Västerkärret åker
      Västerkärret åker
      Västersjön sjö
      Västerskogen skogsmark
      Västerskogberget berg
      Västerstycket åker
      Västerängen åker
      Västerängen åker
      Västerängen äng
      Västtorpängen åker
      Åkerlissö terräng
      Ålänningen udde
      Ålänningsudden udde
      Årudan åker
      Ängkärret åker
      Ängsbackvreten åker
      Ängsbotten åker
      Ängslissö terräng
      Änkan åker
      Ärrängen åker
      Ömans storholmen holme
      Örnkällan källa
      Örstagärdena åker
      Örstaängen åker
      Örsvärnen betesmark
      Ösmarn sjö
      Ösmarn sjö
      Lilla Ösmarn sjö
      Stora Ösmarn sjö
      Ösmarn, Nedre sjö
      Ösmarn, Övre sjö
      Österfly kärr
      Östergårdshagen skogsbacke
      Östergärdet åker
      Östergärdet åker
      Östergärdet åker
      Östergärdet åker
      Österhägnaden åker
      Österkärret åker
      Österkärret åker
      Österslätten åker
      Östervreten åker
      Österängen åker
      Österängen åker

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.