ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vätö socken : Bro och Vätö skeppslag : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 177 Naturnamn : 642 Bebyggelsenamn : 245 Naturnamn : 335
Vätö sn Abrahamskobben kobbe Vätö socken Vätö sn
Vätö sn Alisleje udde Vätö sn /Se Alesleja? f.d. ö
Vätö sn Alisleje udde Vätö bullar inbyggarbeteckning Alskär ö
Vätö sn Alskär holme Vätö duvor inbyggarbeteckning Abrahamskobben ö
Vätö sn Alskär holme Uppstakarna inbyggarbeteckning Alskär ö
Vätö sn *Alörarna holme alsvik lht Alskärsgrundet ö
Vätö sn Alörarna holmar Alvarslund lht Alörn f.d. ö
Vätö sn Alören udde +Anders Anders hemman Alörn ö
Vätö sn Alören udde Andersberg lht Arholma ö /Se
Vätö sn Anderssvedjadjupet sjö +Anders Ers hemman Arsegrundet grund
Vätö sn Anderssvedjadjupet sjö Anders Pers hemman Arslejan udde
Vätö sn Andersvedjedjupet sjö Anneberg lht Askörn ö
Vätö sn /Se Anderssvedjaviken sjö Annelund lht Bakom berget terräng
Vätö sn *Anderssmedjaviken sjö Annero lht Barrskär ö
Vätö sn *Anderssmedjaviken sjö Backas lht Barrskärs hällarna hällar
Vätö sn Andersvik, se Anderssvedjaviken sjö Barnhem lht Barrskärsviken vik
Vätö sn Arholma ö Berga lht Bastuviken vik
Vätö sn Arholma ö Berghagen lht Bastuudden udde
Vätö sn Arholma ö Bergsvik by Bergsviksholmen ö
Vätö sn Arholma ö /Se Björhövda by Bergsvikssundet sund
Vätö sn Arslejan udde Björklund lht Betsebergena berg
Vätö sn Arslejan udde Björkängen stenhuggeri Betsegrynnan grund
Vätö sn Arsläjan udde Björkängsvreten lht Björkskär ö
Vätö sn Arsläjan förr ö, nu halvö +Bondas hemman Björkholmen ö
Vätö sn Askören holme Bostaden lht Björkholmssundet sund
Vätö sn Barskär udde +Brennströms hemman Björnholmen ö
Vätö sn Barkmyran ägomark Buskgärdet hemman Björnskallen udde
Vätö sn Barskärshällorna kobbar Byle hemman Blackkällorna källor
Vätö sn Barskärsviken sund Båtvikudden lht Black - kobben ö
Vätö sn Bergsviksholmen ö +Båtängen lht Blötviken vik
Vätö sn Bergsviksholm holme Degrudan hmd Bredhällen häll
Vätö sn Bergsviksholmen holme Dröjbacken lht Bredvik vik
Vätö sn Bergvikssundet sund Dröjen lht Bräskan skär
Vätö sn Bergsvikssundet sund Dyvik by Bresken häll
Vätö sn *Bergsviks ängsholm, se Bergsviksholmen ö Edsgarn lhter Brändan terräng
?Vätö sn Betsebergen berg? Ekbacken lht Bullerholmsudden udde
Vätö sn *Björkholmen del av holme Enskär lht, avs. Bussan f.d.ö
Vätö sn *Björkholmen holme Eriksdal lht Bussudden udde
Vätö sn Björkholmen holme Eriksdal lht Byle ropbacke terräng
Vätö sn Björkholmssundet, L. Saknas Fridhem lht Bysträsket sjö
Vätö sn Björkholmssundet, Stora sund Fridhem villa Båtholmen ö
Vätö sn Björkmyrkärret ägomark Fridhem lht Båthusudden udde
Vätö sn Björkskär skär +Fridhem lht Båthusviken vik
Vätö sn Björkängsvreten terräng? Färjstaden lht Båtviken vik
Vätö socken Saknas /Se Björkö del av ö Färjstugan torp Båtviksudden udde
Vätö sn /Se Björkö ö Gammel norrgården f.d. hemman Dikesviken vik
Vätö sn /Se Björköfjärden fjärd Gammelängen lht Diket avlopp
Vätö ö och sn /Se Björköfjärden fjärd Gisslingö utj. Djupveken vik
Vätö sn /Se Björköfjärden vik Gleken gd Drögen terräng
Vätö ö, sn /Se Björköfjärden fjärd Gleken hmd Dunäsviken vik
Vätö sn /Se Björköfjärden fjärd Gotthem lht Dyviken vik
Vätö sn /Se Björköfjärden fjärd Granliden villa Edsgarn ö
Vätö ö o. socken /Se Björköfjärden fjärd Granlund lht Edsgarnssundet sund
Vätö sn /Se Björköfjärden fjärd Gransäter lht Enholmen ö
Vätö ö o. sn /Se Björkön ö /Se Gransäter lht Enskäret ö
Vätö sn /Se *Björnhuvud udde Granörn lht Enskärs knölen ö
Vätö sn /Se ?Björnskallen udde +Gropgården hemman Finnörn ö
Vätö sn /Se Björnskallen udde Grååo lht Finnörsströmmen sund
Vätö sn /Se Björnskallen udde /Se +Gärdet bebyggelse Fiskarhamn vik
Vätö kyrka Saknas /Se Blackhällorna skär Harg by Fiskes Håkanskär ö
tjuvar inbyggarbeteckning Blackkobben kobbe Håkanskär fiske Fladen vik
Bergsvikarna inbyggarbeteckning Blötviken vik Håknäs by Fladen vik
?Bergsvik by Blötmyran ägomark Håknäsberg lht Flåten ö
Bergsvik by Bocken holme Hägnan gd Fläskängen äng
Bergsvik by Bomhällar skär Hägnas hmdelar Fläskängsån å
Birke tingslag Saknas /Se Bordet terräng Hästhagen lht Frihamn vik och terräng
Björhövda by Bordet ägomark Högholmen lht Fårhaget terräng
Björhövda by Bosgärdena ägomark Jan Ers bebyggelse Fästningen ö
Björhövda by Bostamyran ägomark Jan Ers hemman Garpen ö
Björhövda by Bredhällan skär +Jan Jans hemman Gisslinge ö
Björhövda by /Se Bredvik ägomark +Jan Matts hemman Gisslingö ö /Se
Björhövda by /Se Bräsken skär Jerk Anders hemman Gisslinge flade vik
Björnhovda by /Se Bullen holme Jerk Ols bebyggelse Gisslinge skärgården ögrupp
Bläckunge gd /Se Bussan udde Johannesberg lht Gislinge strömmen sund
Dyvik by Bussan udde Johannesberg lht Gjusharorna öar
Dyvik by Bussudden udde Johanneslund lht Granörn ö
Dyvik by Bysträsket träsk Johanneslund lht Grundet ö
Dyvik by *Byträsket sjö Karl Eriks på skogen lht Grundleje terräng
?Dyvik by *Byträsket sjö Karlsro lht Grundlejgrundet ö
Dyvik by Bådåsen grund Kasängen villor o. lhter Grundskaten udde
Dyvik by *Båtholmen holme Kilholmen lht Gråholmen ö
Dyvik by /Se Båtholmen holme Klockarbostället Saknas Gräsmararna sjöar
*Gropgården förr gd Båthusudden udde Klockars hemman Gullskär ö
Harg by Båthusviken, se Båtviken vik Klockarhägnan lht Gummasviken vik
Harg by Båthusviken vik Klockarhägnan torp Gyltan ö
Harg by Båthusviken vik Klockarängen lht Gårdsknuven terräng
Harg by ?Båtviken vik Knuven lht Hallstens kobben ö
Harg by Diket vik Kohagen lht Halvvägsberget berg
Harg by Diuskubben, se Gjusharen, Östra ö Kokärret lht Havssvalget havsfjärd
Harg by Djupkärret ägomark +Kolbottenstugan lht Himmelskär ö
Harg förr kaplansboställe /Se Djupmyran ägomark Komministergården Saknas Håkanskärena ögrupp
Harg by /Se Djupmyran ägomark +Koxen lht Håkanskärsrmsorna öar
Harg by /Se *Djupström vattendrag Kransbacken lht Hällarna hällar
Harg by /Se *Djurskär skär Kristinedal hmd Hämtan ö
Håknäs by *Djurströmmen vattendrag Kristinelund lht Hämtfjärden fjärd
Håknäs by *Drakviken ?f.d. vik Kristinelund lht Hästberget klipparti
Håknäs Saknas Dröjen terräng Krönet lht Högholmen ö
Håknäs Saknas Dunäs viken vik Kvarnbacken lht Högholmsgrundet ö
Håknäs by /Se Dyviken vik Kvarnkärret lht Högskäret f.d. ö
Idö (ö) by Dyviken vik Kvarnängen avs. Högskärs udden udde
Idön ö och by *Dyviksholmen f.d. ö Kyrkgärdet lht Igelträsket sjö
Idö bebyggd ö Edgarnssundet sund Kyrkoherdebostället Saknas Innerfladen vik
Idö bebyggd ö Edsgarn ö Kyrkängen lht Inre fladen vik
Idö gd /Se Edsgarn ö Landsholmen lht Insjön sjö
Idö gd /Se Edsgarn ö Lars Pers hemman Jungfrugrundet grund
Idö gd /Se Edsgarn ö Lidö gård Jutungen holme
Koxen avhyst lht /Se Edsgarn ö Lilla Västergården hemman Jutungen ö
Koxen förr lht /Se Edsgarn ö Lill norrgården lht Kalkbàdan brytande grund
?Lidö hg Edsgarn ö Lillstugan villa Kalken ö
Lidö hg Edsgarn terräng Linanäs lht Kalvhagberget berg
Lidö hg Edsgarn terräng Lisbacken lht Kalvnäset udde
Lidö hg *Edsholmen ö Lovisedal lht Kaplan ö
Lidö hg Edsgarn ö /Se Lugnet lht Karnäsberget berg
Lidö hg Ekudden udde Lugnet lht Kartnagelsörn ö
Lidö by, ö Eldsskäret udde Lugnvik lht Kasnäset näs
Lidö by, ö *Elovsholmen holme Lyckträff hemman Kasnäs udden udde
Lidö hg /Se Engalbrektstunet äng? Långrudan hemman Kasängen terräng
Lidö gd o. ö /Se *Enholmen holme Långängen hemman Kattsveden åker
Lidö gd /Se Enskär, Lilla holme Malmarudden lht Kilberget Saknas
Lidö gd /Se Enskär ö Margreteberg lht Kilbergsängen äng
Mor Annas torp? Enskär, Stora holme Margretelund lht Kilbergsängsstugan bergsklyfta
Mulnäs by /Se Fattigman kobbe Marielund lht Kilholmen ö
*Myæsæter, se Nysätra by Fjällen ägomark Marsbacken hemman Klockarängsberget berg
Mysätra, se Nysätra by Fjällen ägomark Masrudan gd Klockarängsudden udde
Norrveda gd Fladen vik Masrudan hemman Klovskatudden udde
Norrveda by Fladen vik Matts Anders f.d. hemman Kråkgrundet ö
Norrveda by /Se »Fläsk Engen», »Fleskengen» äng /Se +Matts Ers hemman Kokärret kärr
?Nysätra by /Se Fläskängen ägomark Matts Matts f.d. hemman Kolbotten terräng
Nysätra by Frihamn terräng +Matts Ols hmd Kummelberget berg
Nysätra by *Furuholmen holme Matts Pers f.d. hemman Kvarn löten äng (sank)
Nysätra by Fyrberget berg? Mellangården hemman Kvarnudden udde
?Nysätra by /Se Garpen udde Mellangården hemman Käringboskär ö
Nysätra by Geten holme +Mellangården hemman Käringboskärs kobbarna öar
Nysätra by med kvarn Gislingen ö /Se Mellangårdshagen lht Käringboskärs ramsorna öar
Nysätra by Gisslingö ö Mellanstugan f.d. hemman Käringen ö
Nysätra by Gisslingö ö Middagsvreten lht Käringön ö
Nysätra by /Se Gislingön, se Gisslingö ö +Mjölnarängen lht Käringö ö
Orlöpe, se Överlöpe by Gisslingö ö Myrslättten lht Käringösundet sund
Ormplöpe, se Överlöpe by Gisslingö ö Målby utj. Labben ö
Rosätra by Gisslingö ö Norrgården hemman Ladbackviken vik
Rosätra by Gisslingö ö Norrgården hemman Landsholmen f.d. ö
Rosätra by Gisslingö ö Norrgården hemman Landsholmssundet sund
Simpnäs by Gisslingö ö +Norrgården hemman Lidöfjärden fjärd
Skeppsmyra by Gislingö (resp. Gisslingö) ö +Norrgården hemman Lidögrynnorna grund
Skeppsmyra by Gisslingö ö /Se +Norrgården hemman Lindön ö
Skänninge Saknas Gisslingö triangelpunkt Norr-Håknäs hemman Lilla Enskär ö
Strandboda Saknas /Se Gisslingöfladen vik Norrtorp lht Lill Lasse ö
Stureberg torp Gisslingöströmmen sund Norrveda by Lillknuven grund
Stärbsnäs by Gjusharen, Västra holme Norrviken villor och lägenheter Lillträsket f.d. sjö
Stärbsnäs by Gjusharen, Östra ö Nybygget lht Lillträsket sjö
Sundalen gd /Se Gjusharen, Östra holme Nygärdet hemman Limpan Saknas
Sundudden lht /Se Gjusharorna skär /Se +Nystugan hemman Lyckträff grund
Uppveda by Gläkarna terräng Nystugan hemman Långgrundet ö
Uppveda by Gläken ägomark? Nysättra by Långholmen ö
Uppveda by Gläksbacken höjd Nysätra by Långholmssundet sund
Uppveda by Granören udde Nysätra by /Se Långholmsörn ö
Uppveda by Granören holme Nysättralund lht Långnäset terräng
Uppveda by /Se Gränörn, se Granören udde +Näset lht Långnäsholmen ö
Uppveda by /Se Grundet grund Olles hemman Långnäsudden udde
Uppveda by /Se Grundläget grund Olovsberg stenhuggeri Långnäsviken vik
Utveda gård Grågubben ägomark Olv Ers hemman Långskaten udde
Utveda gd Gråholmen udde Oskarsvik lht Länsman udde
Utveda gård Gräsvarpet sjö Ovanskär Saknas Länsman sjömärke
Utveda gd /Se Gröttegen ägomark Ovansundet pst Länsmansfrun ö
Utveda gd Gullskär ö Pelles f.d. hemman Länsmansudden udde
Utveda gd /Se Gullskär skär Pelleshuset lht Marren ö
Utveda by /Se *Gullstyl holme +Pell Pers hemman Marstrandsbergena berg
*Wætetorp Saknas Gullskär holme Ralla hmd Marviken vik
Väthövda by *Gutskyl, se Gullskär ö Ramsen lht Marviken vik
Väthövda gd Gyljmyran ägomark Ribban lht Mellanholmen f.d. ö
Väthövda gd Gyljmyran ägomark /Se Rosenlund lht Mellankobben ö
Vöda, se Uppveda by Gyljorna terräng Rosättra by Morängsberget berg
*Östergården gd Gyljorna terräng /Se Rudholmen villa Munkgården terräng
*Östergården gd Gyltan del av ö Rönnbacken lht. Munkgården terräng
Överlöpe by Gyltan ö Sandtaget lht Mygghällarna öar
Överlöpe by Gyltan holme Sandviken hmd Måskobben ö
Överlöpe by Gårdsknuven kobbe Sandviken villor och lhter Måssmyran kärr
  *Hakanskär, St. o, L. holmar Sjöhagen lht Mörkboträsket sjö
  Hallstens kobben kobbe Sjöhagen lht Mörkblåträsket sjö
  *Harbovik vik Sjön lht Mörkviken vik
  *Harbovik vik Sjövik lht Mörtviken vik
  Havssvalget del av hav Sjövreten lht Namnlösen ö
  Havssvalget fjärd Skogsberg lht Norrgrundet grund
  Himmelskär skär Skogshill lht Norrkalven f.d. ö
  Himmelskärs grynnorna skär Skogshill lht Norrsundet vik
  Hiningön, se Gisslingö ö Skogslund lht Norruddarna öar
  Hjärtnäskärret betesmark Skutöra hemman Norrvedaträsket sjö
  Hogholmen, se Högskäret udde Skönvik villa Norrvedaträsket sjö
  *Holmen udde Sofielund lht Norrviken vik
  *Holmen udde Solskäret lht Norrviken vik
  Holmgrenshällan skär Stenrudan hmd Notholmen ö
  Holmsundet vik Stora Västergården hemman Nummerberget berghäll
  *Horviken vik Storviken hmd Nysättraholmen ö
  Hummelmyran ägomark Strandboda lht Nätviken vik
  Håkanskär skär Strömmen lht Olysesgrynnan grund
  Håkanskär holme Strömsborg hmd Orkilhamn vik
  Håkanskär ö +Stugmon lht Ormskär ö
  Håkanskär ö Sunddalen bebyggelse Ovanskär ö /Se
  Håkanskär, St. o. L. holmar Sundalen gård Ovansunda fastlandsdel av sn
  Håkanskär skär Sundudden lht Petterssons skärgården hällor och öar
  Håkansskären ögrupp /Se Södergården hemman Pinngrundet grund
  Håkanskär, Inre skär +Södergården hemman Pracksviken vik
  Håkanskär, Inre holme Södergården hemman Prästudden udde
  Håkanskär skär Söderhagen lht Ramsen ö
  Hämtan, Lilla skär Söderhägnan lht Ramsjön sjö
  Hämtan, Stora ö Söderstugan hemman Revudden udde
  Hämtan, Stora skär Södersvik lht Rudholmen ö
  Hämtfjärden fjärd Söderviken villor och lhter Ryssgrundet grund
  Hämtfjärden fjärd Tittut lht Rögetörn ö
  Hästängsmossen ägomark Tjärholmen stenhuggeri Rödgetören Saknas
  Hästängsvreten ägomark Tolvmans hemman Rödhällan ö
  Högholmen ö Tolvmans hemman Rönnören holme
  Högholmen holme Träsket lht Rönnören ö
  *Högholmen udde Träskveda hemman Sandviken vik
  Högholmen holme Torphägnan torp Sandviken vik
  Högholmen holme Torphägnan hmd Skabbö ö
  Högle, se Högholmen holme Tyvö Saknas Skogs - Håkanskär ö
  Högrudan ägomark Tåbacken lht Skrivarberget berg
  Hög skäret udde Uppveda by Skutörn f.d. ö
  Högskäret udde Utveda gård Skånborg ö
  Högskäret udde /Se Verkviksudden stenhuggeri Stora Skötgrundet holme
  Högskärshällorna kobbar Villan villa Skötgrundet ö
  Högskärsudden udde Vretarna hmdelar Smitudden udde
  Idvikören udde Vårlyckan lht Smitviken vik
  Idö ö Vändviken lht Småholmarna öar
  Idö ö Västerbacken lht Små örarna öar
  Idö ö /Se Västergården hemman Stallet terräng
  Idö ö /Se Västergården hemman Sten i svalget Saknas
  Idö ö /Se Väthövda bebyggelse Stordiket Storträskets avlopp
  Igelträsket tjärn Väthövda by Storgrundet grund
  *Ingemundskär ö Vätö berg stenhuggeri Storholmen f.d. ö
  *Ingemundsskär skär Ängsbacken lht Storholmssundet vik
  Inra fladen vik Ängsta lht Storkyrkan terräng
  Insjön sjö Ängstalund lht Storkyrksåkern åker
  *Islingen ö Östergårdarna hemman Stor Lasse ö
  Ivarsudde udde +Östergården hemman Stormarn sjö
  Jungfrugrundet grund +Östergården hemman Stormyren kärr
  Jutungen udde +Östergården hemman Storsand vik
  Järn ägomark Österskogen hmd Storträsket sjö
  *Järpholmen udde Österängen lht Storträsket f.d. sjö
  Järsgarn, se Edsgarn ö Österängen lht Storviken Saknas
  Kalken kobbe Österängsbacken hemman Storviken vik
  Kallmossen ägomark Österängsbotten lht Stor Örorna öar
  -kalven uddar /Se Överlöpe bebyggelse Strandbodagrundet grund
  Kalvhagsberget berg Överlöpe by Strandbodaviken vik
  Kalvholmen holme   Surskutan udde
  Kalvnäset näs   Stränggrynnan grund
  Kalvsveden udde   Strömmen sund
  Kalvsvedsgrundet udde   Sundalsströmmen del av Vätösundet
  Kalvudden udde   Sumpen vik
  Kaninholmen holme   Sumpmarn kärr
  Kapplan kobbe   Svartbergena berg
  Karbokärret ägomark   Svartkobben ö
  Karolinaviken vik   Svartträsket sjö
  Kartnagelsören kobbe   Synsörn ö
  Kilholmen holme   Sågskär ö
  Kjusboda ägomark   Sågskärs hällarna hällar
  Klockarängen ägomark   Söderkalven f.d. ö
  Klockarängsberget triangelpunkt   Söderkalvsudden udde
  Klubbskaten udde   Söder knölen terräng
  *Knarviken vik   Söderviken vik
  *Knarviken vik   Söderviken vik
  Kokärret terräng   Söderviken vik
  Korudan ägomark   Tallviken vik
  Kråkkobben kobbe   Tjuvekulan bergsklyfta
  Kvarnkärret ägomark   Tjärholmen ö
  Kvarnmyran, Nedre ägomark   Kärven ö
  Kvarnudden udde   Tobakskroken vägkrök
  Kvarnängen ägomark   Tolfjuk ö
  Kyrkgärdet terräng   Torpängsgrundet f.d. ö
  Kyrkängen ägomark   Trebröderskobben ö
  *Kåpholmen del av holme   Tremänningarna öar
  Käringboskär skär   Trinnskär ö
  Käringboskär holme med triangelpunkt   Trollholmen ö
  Käringboskärskobbarna kobbar   Trångskär ö
  Käringboskärsramsorna kobbar   Trångskärsfjärden fjärd
  Käringen triangelpunkt   Träskatkobben ö
  Käringen kobbe   Träskatviken vik
  Käringön ö   Träskatudden udde
  Käringö ö   Tyvöbranten udde
  Käringön holme   Tyvögrynnan grund
  Käringö ö   Tyvö holmarna ögrupp
  Käringösundet sund   Tyvö ö
  Kärret ägomark   Tyvö ö
  Labben udde   Tyvöviken vik
  Ladbackkobben udde   Täbacken skogsbacke
  Ladkärret ägomark   Tälje - fjärden Saknas
  Ladrudan ägomark   Tärnshällorna hällar
  Landsholmen udde   Utterskär ö
  Landsholmen udde   Utterskärskobben ö
  Larsperskubben, se Stor-Lasse ö   Ulvedaträsket sjö
  Lasse, Lill- kobbe   Vargholmsudden udde
  Lasse, Stor- kobbe   Vattungarna öar
  Laxviksklunsen udde   Vattungsgrundet ö
  Lidöfjärden fjärd   Vedträviken vik
  ?Lidön ö   Verkviken vik
  Lidön ö   Vervikudden udde
  Lidö ö   Vrakkobben ö
  Lidö ö   Vretsviken vik
  Lidö ö   Vällingsgrundet grund
  Lidöfjärden fjärd   Vändviken vik
  Lidöfjärden fjärd   Vändviksudden udde
  Lidö fjärden fjärd   Vändvikören holme
  Lidö fjärden vik   Vändvikörn ö
  Lidöfjärden fjärd   Västerglo vik
  Lidön ö   Västerholmen ö
  Lidön ö   Väster kobben ö
  Lillflåten holme   Västerskäret ö
  Lillträsket sjö   Västerviken vik
  Lillträsket terräng   Västerängsudden udde
  Lillträsket träsk   Vätholmen ö
  Lugnet ägomark   Vätholmssundet sund
  Långgrundet grund   Vät huvud udde
  Långholmen ö   Vätön ö
  Långholmen holme   Vät sundet sund
  Långholmen holme   Ytterfladen vik
  Långholmen holme   Yttre fladen vik
  Långholmen holme   Ålänning grynnorna grund
  Långholmsmyran myrmark   Äggjakobben ö
  Långholmssundet sund   Ängstagrundet grund
  Långholmsören kobbe   Ängsudden udde
  Långkärret ägomark   Örarna öar
  *Långnäset udde   Örarna holmar
  Långnäset näs   Örarna öar
  Långnäsudden udde   Örarna holmar
  Långnäsviken vik   Örskär ö
  Långpussen ägomark   Örskärs hällarna hällar
  Långremsan terräng   Örskärs kobben ö
  Långskaten udde   Östergrynnan grund
  Långskaten udde   Österhamn vik
  Långtögen sjö   Österskär ö
  Långtögen sjö   Österskär ö
  Långtögen vik   Österskär ö
  Långvreten ägomark   Överlöpe ropbacke terräng
  Länsmansfrun kobbe   Överlöpströmmen del av sund
  Länsmansudden udde    
  Lök vreten ägomark    
  Malarna kobbar    
  Malhällan triangelpunkt    
  *Mangryndan ö    
  Marren ö    
  Marren holme    
  Marren skär    
  Marrgrund, (ev. Marren) grund    
  Marsbacken ägomark    
  Marsmyran ägomark    
  Marviken vik    
  Marängen ägomark    
  Masmyran ägomark    
  Masrudan ägomark    
  Mellanholmen del av ö    
  Mellanholmen ö    
  Mellanholmen del av holme    
  Mellanholmen holme    
  ?Mellankobben ö    
  Mellankobben kobbe    
  Millanholmen, se Mellanholmen ö    
  Mjölnarkärret ägomark    
  Mokobben kobbe    
  Mopussen betesmark    
  Mygghäll skär    
  Munkgården terräng?    
  Mygghällorna skär    
  Måskobben kobbe    
  Mörboträsket tjärn    
  Mörbyn ägomark    
  Mörkboträsket sjö    
  *Mörkdal sjö    
  Mörkviken vik    
  Namnlösen kobbe    
  Nedernäset terräng    
  Norrgärdet ägomark    
  Norrkalven udde    
  Norrkalven udde /Se    
  Norrsundet vik    
  Norrtäljeviken vik    
  Norrtäljeviken vik    
  Norruddarna uddar    
  Norrvedaträsket sjö    
  Norrvedaträsket sjö    
  Norrvedaträsket sjö    
  Norrviken vik    
  Norrviken vik    
  Norrängstegarna ägomark    
  Nummerberget berg?    
  Nummerberget berg?    
  Näset ägomark    
  Olaskärret ägomark    
  Orkilhamn vik    
  Ormkärret ägomark    
  Ormskär skär    
  Oskarsskär skär    
  Ovanskär ö /Se    
  Plattgrundet grund    
  Prackviken vik    
  Pracksviken vik    
  Prackviksudden udde    
  Prästudden udde    
  Ramsen holme    
  Ramsen, Västra ö    
  Ramsen, Södra ö    
  Ramsen, Östra ö    
  Ramsen holme    
  Ramsfladen sund    
  Ramsjökärret ägomark    
  Ramsjön göl    
  Renörn, se Rönnören ö    
  Revudden udde    
  Ropbacken höjd    
  Rovslätten ägomark    
  Rudan ägomark    
  Rudholmen udde    
  Rudholmen udde    
  Ryan ägomark    
  Ryssgrundet grund    
  *Råberg berg    
  *Rämsa holme    
  Rödgötören, L. kobbe    
  Rödgötören kobbe    
  *Rögetön holme    
  Rögetörnsgrundet holme    
  Rönnören ö    
  Rönnören kobbe    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Sibirien ägomark    
  Simpnäsklubb klippa /Se    
  Simpnäsklubb skär o. fyr    
  Själviken vik    
  Sjömon terräng    
  Sjövreten ägomark    
  Sjöängen ägomark    
  Skabbö ö    
  Skabbö ö    
  *Skabbön del av ö    
  Skabbö terräng?    
  Skabbö holme    
  Skabbörn, se Skatören udde    
  Skarpen terräng    
  Skarporna ägomark    
  Skarpängen ägomark    
  Skatören udde    
  Skeppsnäsgrunden grund    
  Hermakaren, se Simpnäsklubb skär o. fyr /Se    
  Skomakarn ö /Se    
  Skräddaren, se Högskäret udde /Se    
  *Skutskären skär    
  Skutören udde    
  Skånborg kobbar    
  Skånborg ö /Se    
  Skärstakärret ägomark    
  Skärstan ägomark    
  Skötgrundet, St holme    
  Skötgrundet kobbe    
  *Skötören holme    
  *Skötskären öar    
  Smitudden udde    
  Smitviken vik    
  Småholmarna holmar    
  Stenrudsskogen skogsmark?    
  Storgrundet grund    
  Storholmen f.d. ö    
  Storholmen udde    
  Storholmen udde    
  Storholmen holme    
  Storkärret ägomark    
  Stor-Lasse ö    
  Stormaren sjö    
  Storsand vik    
  Storslätten ägomark    
  Storträsket sjö    
  Storträsket träsk    
  Storträsket terräng    
  Storviken vik    
  Storängen ägomark    
  Strandboda terräng    
  Strandbodgrundet grund    
  Strandbodviken vik    
  Stränggryndknuvarna grund    
  Ströjan ägomark    
  Strömmen terräng    
  Stångmossen ägomark    
  Stångmossen ägomark    
  Stångskaten udde    
  Sumpen vik    
  Sundet ägomark    
  Surskutan terräng    
  Svartbergen berg    
  Svartkobben, se Mellankobben ö    
  Svartkobben kobbe    
  Svartkärret terräng    
  Svartträsket sjö    
  Svartträsket sjö    
  Svartträsket träsk    
  Synsören holme    
  Sågskär skär    
  Sågskär skär    
  Sågskärshällorna skär    
  Sågskärsramsen kobbar    
  Sävkärret ägomark    
  Söderkalven udde    
  Söderkalven udde /Se    
  Söderkalvsudden udde    
  Södersvik vik    
  *Söderviken vik    
  Söderviken vik    
  Söderviken vik    
  Tÿfön, se Tyvön ö    
  Tingsvassen betesmark    
  Tjurholmen holme    
  Tjyvekulan terräng?    
  Tjärholmen ö    
  Tjärholmen holme    
  Tjärholmen holme    
  Tjärholmssundet sund    
  ?Tjärven ö    
  Tjärven skär    
  Torsängen ägomark    
  Trimänningarna kobbar    
  Trimänningskobben kobbbe    
  Trinnskär skär    
  Trollholmen holme    
  Trollholmen holme    
  Trollängarna ägomark    
  Trollängen ägomark    
  Trångskär skär    
  Trångskär ö    
  Trångskär ö    
  Trångskär holmar    
  Trångskär skär    
  Trångskärskobben kobbe    
  Träsket träsk    
  Träskrudan ägomark    
  Träskveda ägomark?    
  Tunholmen holme    
  Tvillingvretarna ägomark    
  Tyfön, se Tyvön ö    
  Tyvö ö /Se    
  Tyvöbranten udde    
  Tyvön ö    
  Tyvön ö    
  Tyvön ö    
  Tyvön ö    
  Tärnholmen holme    
  Utterskär, Lilla ö    
  Utterskär, Stora ö    
  Utterskärsgrundet grund    
  Utterskärskobben kobbe    
  Utvedaträsket sjö    
  Utvedatrösket träsk    
  *Vamarsgrund holmar    
  Vammaren ägomark    
  Vargholmen udde    
  Vattungarna öar    
  Vattungarna ö    
  Vattungarna öar    
  Vattungarna holmar    
  Vattungarna holmar    
  Vattungarna skär    
  Vattungarna öar /Se    
  Vattungsgrundet grund    
  Vedlösan, se Villösan ö    
  Vedträdet ägomark    
  Vedträviken vik    
  Verkviken vik    
  Viberön ö /Se    
  Vidberön, se Viberön ö    
  Vikarängen ägomark    
  *Villanholmen del av holme    
  Villösan ö /Se    
  Vitmossen ägomark    
  Vretsviken vik    
  *Wåhekasen Saknas    
  Vällingen kobbe    
  *Vänviken vik    
  Vändviken vik    
  Vändviken holme    
  Västerbacken höjd?    
  Västerfladen vik    
  Västerholmen ö    
  Västerholmen ö    
  Västerholmen holme    
  Västerholmen holme    
  Västerknölen udde    
  Västerkobben kobbe    
  Västerkärret ägomark    
  Västerkärret terräng    
  Västerskär skär    
  Västerviken vik    
  Västerängsudden udde    
  Vätholmssundet sund    
  Väthuvud uddar    
  Väthuvud udde    
  Väthuvud halvö    
  Väthövda holmar öar    
  Wätthinge, se Vattungarna ö    
  Wätt - ngarna, se Vattungarna öar    
  Wättungarna, se Vattungarna öar    
  Vätö ö    
  Vätön ö /Se    
  Vätö ö    
  Vätö ö    
  Vätö ö    
  Vätö ö    
  Vätö ö    
  Vätö ö    
  Vätö ö    
  Vätö ö    
  Vätö ö    
  Vätö ö    
  Vätö ö    
  Vätö sn och ö /Se    
  Vätö ö /Se    
  Välön ö /Se    
  Vätön ö /Se    
  Vätö ö /Se    
  Vätö norra udde triangelpunkt    
  Vätöberg terräng    
  Vätösund sund    
  Vätösund sund /Se    
  Vätösund sund    
  Vätösundet sund    
  Vätösundet sund    
  Vätösundet sund    
  Vätö ö triangelpunkt    
  Yttra fladen vik    
  Ålands hav Saknas    
  Ålänningsgrynnorna kobbar    
  Äggjakobben kobbe    
  *Ängsholmen del av holme    
  Ängsta berg berg    
  Ängsudden udde    
  Örarna holmar    
  Örat holme    
  Örskär skär    
  Örskärshällorna udde    
  Örskärs Kobbar kobbar    
  Österfladen vik    
  Östergärdet ägomark    
  Österhamn vik    
  Österskär skär    
  Östervreten ägomark    

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.