ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Knutby socken : Närdinghundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 466 Naturnamn : 333 Bebyggelsenamn : 235 Naturnamn : 61
Knutby sn Apallund ägomark Knutby socken sn Nummerförteckning förteckning
Knutby sn Aspbladmossen mosse Knutby sn Bärsjön sjö
Knutby sn Bergbottnarna triangelpunkt Knutby sn Drängdalen dal
Knutby sn Björkkärret kärr /Se Knutby sn Fågelholmarna holmar
Knutby sn Björkkärret kärr /Se Knutby hundar inbyggarbeteckning Gavel-Långsjön sjö
Knutby sn Björkmossen mosse Knutby knivar inbyggarbeteckning Ginningen, se Norr-Giningen o. Söder-Giningen sjö
Knutby sn Björnkärrsholmen terräng Knutby travare inbyggarbeteckning Ginningen sjö
Knutby sn Bondkärret kärr Knutby travare inbyggarbeteckning Giningen sjö /Se
Knutby sn Boslåttan terräng Knutby träskor inbyggarbeteckning Grytmoåsen höjd
Knutby sn Bottenbergen berg Knutby prästgårdsborna inbyggarbeteckning Gubberget höjd
Knutby sn Bromyrarna myrmark Abrahamsdal torp Gubberget berg
Knutby sn /Se Brännbacken terräng Anneberg torp Gåsberget, se Gubberget berg
Knutby sn Bränslekärret kärr Anneberg lgh Harsjön, Nedre och Övre sjöar
Knutby sn Bursegrundet grund Apalsbo äng Henaren sjö
Knutby sn Burnkärret kärr Apalund torp Holmsbergsbacken höjd
Knutby sn Burviken vik Aspdal, Lilla och Stora lgh Hosjön sjö
Knutby sn Bärsjön sjö Asplund lgh Högrör, se Klykgranen gränsmöte
Knutby socken sn Dammen sankmark Augustenborg lht Igelsjön sjö
Knutby sn Dammossen mosse Baddet torp Kilholmen holme
Knutby sn Diksrudan ägomark Bergalund torp Kilholmen holme
Knutby sn Djävulsön terräng Berghäll lgh Klykgranen gränsmöte
Knutby sn Dunder kärret kärr Björkö säteri Klykgranen gränsmöte
Knutby sn Ekudden terräng Björnbacken lgh Klykgranen gränsmöte
Knutby sn Ellsta kilen terräng Bondsvedjan torp Klykran, se Klykgranen gränsmöte
Knutby sn Ellviksberget berg Brännbol torp Klykrån, se Klykgranen gränsmöte
Knutby sn *Faringesjön sjö Burvik eller Yla by Kolsjön sjö
Knutby sn Flatkärret ägomark Byholma gård Komötet terräng
Knutby sn Framängen sumpmark Bysätra utjord Konoret terräng
Knutby sn Fågelholmarna holmar Charlottenberg lgh Kornan sjö
Knutby sn Fårtvätten terräng Dalham torp Kornan sjö /Se
Knutby sn *Gammallångsjön sjö Domaregården bebyggelse Kringsjön sjö
Knutby sn Gavel-Långsjön sjö Ekeby gd /Se Kvarnsjön sjö
Knutby sn Gavel-Långsjön sjö Ekeby säteri Kvarnsjön, Lilla sjö
Knutby sn Gavel-Långsjön sjö Ekudden torp Kärven sjö
Knutby sn Gavel-Långsjön sjö Eldsta-torp torp Kärven sjö
Knutby sn Gavellångsjön sjö Ellsta by Lindholmen holme
Knutby sn Gavel-Långsjön sjö /Se Ellvik torp Lumphuvudet kärr
Knutby sn Gavel-Långsjön sjö Eriksberg lgh Långsjön sjö
Knutby sn Gavel-Långsjön sjö /Se Erikslund lgh Länsmansholmen holme
Knutby kka? Gavel-sjön sjö Finnbacken torp Mosshålet vik
Knutby sn Ge Ringen, se Griningen sjö Finnboda torp Norrsjön sjö
Knutby sn Geringen, se Norr-Giningen o. Söder-Giningen sjö Finndalen, Lilla torp Norrsjön sjö
Knutby Saknas Geringen, se Norr- o. Söder-Giningen sjö Finndalen, Stora torp Norrviken vik
Knutby sn /Se Giningen sjö Finntorp torp Näsudden udde
Knutby sn /Se Ginningen, se Norr-Giningen o. Söder-Giningen sjöar Fiskartorpet torp Olandsån å
Knutby sn Ginningen sjö Fredsborg lgh Ryssbotten kolbotten
Knutby sn Ginningen sjö Fridhem lht Slottsberget fornborg
Knutby sn Ginningen sjö Fridhem lgh Sottern, se Sottrarn sjö
Knutby sn Ginningen sjö /Se Fridhem lgh Sottrarn sjö
Knutby sn Ginningen sjö /Se Friskatt lgh Svartviken vik
Knutby sn? Giningen sjö /Se Friskattvreten lgh Såtterboviken vik
Knutby sn Griningen, se Norr-Giningen o. Söder-Giningen sjö Fågels, se Rickebytorp torp Såttern sjö
Knutby sn Grytet terräng Fågelsången hmd Söderbyviken vik
Knutby sn Gränmossen mosse Fähagen torp Söder-Giningen sjö
Knutby sn Gränstamörkret terräng Gavel gård Teckaln, Stora och Lilla sjöar
Knutby sn Gubberget höjd Glugga, Lilla torp Tullporten holme
Knutby sn Gubben och Gumman holmar Gluggan, Stora torp Vassholmen holme
Knutby sn Gubberget berg Glädjen lgh Vällnoren sjö
Knutby sn Gubberget höjd /Se Granlund torp Vellnoren sjö
Knutby sn Gåsberget berg Granlund torp Vällsbrovägen väg
Knutby sn Gödingen sjö Grans dragontorp Österviken vik
Knutby sn Gölberget berg? Grindkrogen torp  
Knutby socken Gölpbacken terräng Grunsta gård  
Knutby sn /Se Gölpbacken terräng /Se Gränsta by  
Knutby sn /Se Hagen ägomark Gustavsberg torp  
Knutby sn /Se Halldammen del av Svartviken Gästgivargården, Gamla bebyggelse  
Knutby sn /Se Hammaren terräng Hagaberg lgh  
Knutby sn /Se Hammaren terräng Hagalund lgh  
Knutby sn /Se Hammaren terräng Hagalund lgh  
Knutby sn /Se Harholmen terräng Hagen torp  
Knutby sn /Se Harholmen holme Hammarbacken torp  
Knutby sn /Se Harsjön sjö /Se Hamra lgh  
Knutby sn /Se Harsjön sjö /Se Harbacken torp  
Knutby kyrka kyrka /Se Harsjön, Nedre o. Övre sjöar /Se Harplövsta, Lilla torp  
Knutby kyrka kyrka /Se Harsjön, Nedre torrlagd sjö Harplövsta, Stora torp  
Baddet torp Harsjön, Övre torrlagd sjö Hemåla by  
Björkbäcken torp Harsjön sjö /Se Herrgården torp  
Björklund bebn? /Se Harsjön, Nedre o. Övre sjöar Holmsberg torp  
Björkö herrgård Harsjön, Övre o. Nedre torrlagda sjöar /Se Ingeborgsby bebyggelse  
?Björkö hg Hasseludden udde Ingborgs by utjord  
Björkö hg Hemm-genlaö, se Norr-Giningen o. Söder-Giningen sjöar Johannelund lht  
Björkö hg Henaren sjö Kamskär torp  
Björkö säteri /Se Henar(e)n sjö /Se Karlberg torp  
Björkö hg /Se Henaren sjö /Se Kattskallen utjord  
Björkö gd /Se Henaren sjö /Se Kilen eller Nydal torp  
Brännbol tp /Se Herrgårdsdammen terräng Klockargården lht  
Burvik el. Yla by Hogsiön, se Hosjön sjö Kolsta bebyggelse  
Burvik by Holkhagen terräng Kolsta by  
Burvik by Holmkärret kärr Kolsta järnvägsområde bebyggelse  
Burvik by Holmkärret kärr Korsängen torp  
Burvik säteri Hoo, se Hosjön sjö Kristinelund lht  
Burvik säteri Hosjön sjö Kronberg torp  
Burvik by /Se Hosjön sjö Kråkbäcken torp  
Burvik Saknas /Se Hosjön sjö Kråkvilan torp  
Burvik el. Yla by /Se Hosjön sjö Kråkvilan, Lilla eller Mästars torp  
Burvik el. Yla by /Se Hosjön sjö /Se Kullby hmd  
Burvik förr säteri /Se Hosjön sjö /Se Kullen lht  
Burvik förr gd /Se Hosjön sjö Kumla by  
Bysätra utjord Hosjön sjö Kvarnboda gård  
Bysätra utjord /Se Hosjöån å Kvarnstugan torp  
Dalham torp Hoängen sumpmark Kvarntorp eller Sågen torp  
?Ekeby gd Hushagsbacken terräng Kvarntorp torp  
Ekeby Saknas Häggdal terräng Kyrkbacken lht  
Ekeby hg Hästhagen terräng Kålsta, se 3, 4 Kolsta bebyggelse  
Ekeby säteri Högröret gränsmärke Källberga torp  
Ekeby säteri Igelsjömossen mosse Källingby bebyggelse  
Ekeby säteri Igelsjön sjö Källing by by  
Ekeby hg Isenskärret ägomark Källingby by  
Ekeby Saknas /Se Jan-Ols kärret ägomark Källingby järnvägsområde bebyggelse  
Ekeby säteri /Se Järnlandsvik vik Källsvedsäng bebyggelse  
Ekeby hg /Se Kalkugnsvik vik Källsvedsäng äng  
Ekeby gd /Se Kantungsbacken höjd Kärven hållplats  
Ekeby by /Se Kilholmen holme Ladängsslätt torp  
?Ellsta by Kittelmon terräng Laheimo lgh  
Ellsta Saknas Kierfven, se Kärven sjö Lugnet torp  
?Ellsta gd Kiärfwan, se Kärven sjö Lugnet torp  
Ellsta by Kiärfvan, se Kärven sjö Lund torp  
Ellsta by Klövstensmossen moss Lundatorp lgh  
Ellsta by Knutby ö berg, fordom ö? Lustig kullen eller Jansberg torp  
Ellsta by Knutby ö berg, förr ö? /Se Långgärdet torp  
?Ellsta by Kolsjön sjö Långörn torp  
Ellsta by Konoret terräng Lövhagen torp  
Ellsta by Konungariket fornfynd Malmen torp  
Ellsta by Kornan sjö /Se Markmora utjord  
Ellsta by Kornan sjö Mellangården bebyggelse  
Ellsta by Kornan sjö /Se Mjölsta utjord  
Ellsta Saknas /Se Kringsjön sjö Mästars torp  
Fågelsången torp Krokmossen mosse Mörkut torp  
»gaffuel», se Gavel gd Kronberg berg m. fornfynd /Se Nederlund torp  
Gavel gd Kråkvilan, Lilla ägo- o. betesmark Nibbeln, Lilla hmd  
Gafvel gård Kråkvilan, Stora ägomark Nibbeln, Stora hmd  
Gavel gd Kvarnfallet terräng Nordhem lgh  
Gavel säteri Kvarnkärret ägomark Norrgårdarna gårdar  
Gavel gd /Se Kvarnkärret kärr Norrgården bebyggelse  
Gavel gd /Se Kvarnkärret kärr Norrgården bebyggelse  
Gavel gd /Se Kvarnkärret kärr Norrland torp  
Gavel gd /Se Kvarnsjön sjö /Se Norrängen hmd  
Gavel gd /Se Kvarnsjön sjö Nyby bebyggelse  
Gavel gd /Se Kvarnäng sumpmark Nyby hmd  
Gavel gd /Se Kyrkholmen betesmark Nybygget torp  
Gavel gd /Se Kyrkängen ägomark o. terräng Nybygget lgh  
Gavel gd /Se Kärret ägomark Nydal torp  
»gelstadom», ?Ellsta gd Kärven sjö Nygården hmd  
Grunsta gd Kärven sjö Nykärret lgh  
Grunsta by Kärven sjö Nystugan torp  
Grunsta gd Kärven sjö Nytorp torp  
Grunsta by Kärven sjö /Se Nyängen torp  
Grunsta gd Kärven sjö /Se Näs utjord  
Grunsta by ?Kärven sjö Oppgården bebyggelse  
Grunsta by? Kärven sjö Oppgården bebyggelse  
Grunsta gd Kärven sjö Parsbacken eller Anneberg torp  
Grunsta by /Se Kärven sjö /Se Per Ols gården hmd  
Grunsta Saknas /Se Kärven sjö /Se Porsmossen avs  
Gränsta by Kärven sjö /Se Porsmossen äng  
Gränsta by Kärven sjö /Se Prästgården kyrkoherdeboställe  
Gränsta by Ladängsslätt ägomark Rickeberg soldattorp  
Gränsta by Leksandsmossen mosse Rickeby by  
Gränsta by Lill-Adden terräng Rickeby torp eller Fågels torp  
Gränsta by Lillbergsvreten ägomark Risslan torp  
Gränsta by Lillgrundet grund Rosendal lht  
Gränsta by Lillgärdsbacken betesmark Rosendal, Lilla lgh  
Gränsta by Lillholmen holme Rosendal, Stora lgh  
Gränsta by Lill-Tickuln sjö Råda hållplats  
Gränsta by Lillängsbacken terräng Råda torp  
Gränsta by Lillön terräng Råda anhalten anhalt  
Gränsta by Lindarängen sumpmark Råkärret lgh  
Gränsta by Lindbergskärret kärr Råstensby bebyggelse  
Gränsta by Lindholmen holme Råstensby gård  
Gränsta by Lindholmen holme Röstensby, se 1 Råstensby Saknas  
Gränsta by Liss-Finn dalen terräng Sandbäcken lgh  
Gränsta by Lissgrundet grund Sigelstorp torp  
Gränsta by Liss-Kvarnsjön sjö Silkeskällan torp  
Gränsta by /Se Liss-Syltan terräng Sjörudan, Lilla torp  
Gränsta by /Se Ljusterkärret ägomark Sjörudan, Stora torp  
Gränsta by /Se Lusaskkärret kärr Sjöslätten, Lilla torp  
Gränsta by /Se Lusaskkärret kärr /Se Sjöslätten, Stora torp  
Gränsta by /Se Lysenberget berg Sjötorp torp  
Gränsta Saknas /Se *Långmoren skog Sjötorpet torp  
Gränsta Saknas /Se *Långmoren skog Skaten torp  
Gränsta Saknas /Se Långsiön, se Gavel-Långsjön sjö Skedängen torp  
Gränsta Saknas /Se Långsiön, se Gavel-Långsjön sjö Skogars skogvaktarboställe  
Gränsta Saknas /Se *Långsjön, se Gavel-Långsjön sjö Skogshall torp  
Gästgivargården Saknas /Se Långsjön sjö Skogtorp torp  
*Hagtorp ?förr torp Långudden udde Skyttorp torp  
Harplösa, Stora och Lilla torp Lägerslätt terräng Skäringby by  
Hemerda, se Hemåla gd Längsbro terräng Slåttmon hmd  
»hemorda», se Hemåla gd Länsmansholmen holme Smedstorp torp  
Hermorde, se Hemåla Saknas Länsmansmossen mosse Solbacka lgh  
Hemåla by Malmbacken höjd Solgården soldattorp  
Hemåla gd Mangravarna stensättning Solna torp  
Hemåla gård Mjölsta utj. /Se Sommarängen torp  
Hemåla gård Mon terräng Sotter bebyggelse  
Hemåla by *Morana skogsområde Stedtska stugan soldattorp  
Hemåla gd *Morana skogsområde Stenhammar eller Hammarbacken torp  
Hemåla gd *Moron skog Stenhammar hmd  
Hemåla gd Mosshålet vik Stråkvärn hmd  
Hemåla gd Måmsan ägomark Ström torp  
Hemåla by Märkällan källa Svanbol Norra bebyggelse  
Hemåla gd /Se Mörkmora ägomark Svanbol Södra bebyggelse  
Hemåla by Nederlund ägomark Svanbol torp  
Hemandha Saknas Norkärret kärr Svartbrunn torp  
Hemåla gd Norr-Giningen o Söder-Giningen sjöar Svartdalen, Stora och Lilla torp  
Hemåla gd Norr-Giningen o. Söder-Giningen sjöar Sveden torp  
Hemåla gd Norr-Giningen o Södre-Giningen sjöar Svedjan torp  
Hemåla gd /Se Norr-Giningen o. Söder-Giningen sjöar Syltan, Lilla torp  
Hemåla Saknas /Se Norrmossen mosse Syltan, Stora torp  
Hielsta, se Ellsta by Norrsjön sjö Sågen, se Kvarntorp torp  
Holmsberg torp /Se Norrsjön sjö Såtter, se 1-4 Sotter Saknas  
Hägnan torp /Se Norrsjön sjö Såtten by  
Hägnan Saknas /Se Norrsjön sjö Såtterskrog Saknas  
*Illa Saknas /Se Norrskogen skog Söderby säteri  
*Illa gd? /Se Norrviken vik Södergården bebyggelse  
Iællestom, se Ellsta by Norrvretsbacken höjd? Tallen, Lilla lgh  
Jelsta, se Ellsta by Norsiön, se Norrsjön sjö Tallen, Stora torp  
Jula, se Yla el. Burvik hg Nybygget ägomark Tarv gård  
Jälliste, se Ellsta by Nykärret kärr Tegelugnen torp  
Jällsta, se Ellsta by Nyängen ägomark Tomta lgh  
Kattskallen torp Närdingen sjö Trångbol hmd  
Kalsta Saknas /Se Näset terräng Tullen lht  
Knutby gästgivargård, se Gästgivargården Saknas /Se Näsudden udde Tunbacken lht  
Kolsta by Olandsån å Tån torp  
Kolsta by Olandsån å Upplund lgh  
Kolsta gd Oppberget Saknas /Se Upptorp torp  
Kolsta gd /Se Ormholmen halvö Varberget, Stora torp  
Kolsta Saknas /Se Oxhuvudet udde Vellmora herrgård  
Kronberg torp /Se Oxsjön sjö Vreta torp  
Kronslätt torp /Se Palmes bäck bäck Vreta, Västra hmd  
Kronslätt torp Pilmansberget berg Vreta, Östra hmd  
Kronslätt gård /Se Postkärret kärr Vrå, Västra hmd  
Kråkbäcken torp Ramses hage terräng med fornfynd /Se Vrå, Östra hmd  
Kullby gård ?Renaren sjö /Se Vällnora gd  
?Kullby gd Rickeby triangelpunkt Västerbol torp  
Kullby gd Rimsarmossen mosse Yla, se Burvik by  
Kumla by Risbroberget berg Åsby by  
Kumla by Risslan terräng Ösby gård  
Kumla by Rudan terräng    
Kumla gd Ryttarhagen terräng    
Kumla by Ryttarängen betesmark    
Kumla by /Se *Råholmen ?holme    
Kumla by /Se Råvägskärret kärr    
Kumla by /Se Rörholmen holme    
Kumla Saknas /Se Rörkärret ägomark    
Kvarnboda gd Rörkärret kärr    
Kvarnboda gd /Se Rörmossen mosse    
Kvarnboda Saknas /Se Sandlandet strandområde    
Kvarnstugan torp Sjöängen terräng    
?Källingby by Skedängen terräng?    
Källingby gd Skogshall triangelpunkt    
Kjälingeby by Skvalskåran bäck    
Källingby gd Skytthagen terräng    
Kellingby by Slåttan ägomark    
Källingby gd Slåttsved terräng    
Källingby by Slättemossen mosse    
?Källingby gd Smaraviken vik    
?Källingby by Snubbkärret kärr    
Källingby by Sommarängen ägomark    
Källingby by Sotterberg berg    
Källingby by /Se Sotterboviken vik    
Källingeby förr säteri, nu by /Se Sottern sjö    
Källingby by /Se Sottern sjö /Se    
Källingby gd /Se Sottern sjö /Se    
Källingby gd /Se Stor-Adden terräng    
Ladugården annat namn för Burvik Stora hopan ägomark    
Lundby by /Se Stordalen terräng    
Långgård, se Långgärdet torp *Storerån råmärke    
Långgärdet torp Stor-Finndalen ägomark    
Långgärd Saknas /Se Storgrundet grund    
?Långgärdet torp Storholmen holme    
Långörn torp Storkärret ägomark    
Långören torp /Se Storkärret ägomark    
Malmen torp Storkärret kärr    
Malmen Saknas /Se Stormossen mosse    
Nybyn gd Storsved sumpmark    
Nybyn by Stor-Tickuln sjö    
Nybyn gård Storängen ägomark    
Nybyn gd Storängsberget berg    
Nydal torp Svaludden udde    
Nydal Saknas /Se Svartbrunn brunn    
Opptorp torp /Se Svartkärret kärr    
Oppberget Saknas /Se Svartvik vik    
Oppberget Saknas /Se Svartviken vik    
Porsmossen torp Såtaren, se Såttern sjö    
Rickeby by Såtaren, se Såttern sjö    
Rickeby by Såttern, se Sottern sjö    
Rickeby by Såttern sjö    
Rickeby by Såttern sjö    
Rickeby by /Se Såttern sjö    
Rickeby by /Se Såttern sjö /Se    
Rickeby by /Se Såttern sjö    
Rickeby Saknas /Se Såttern sjö /Se    
Rickeby Saknas /Se Såttern sjö /Se    
Rickeby by /Se Såttern sjö /Se    
Rickeby by /Se Såttrarn, nu Sottern sjö /Se    
Risinge prästgård /Se Söderby udde udde    
Risinge prästgård /Se Söderbyviken vik    
Rubacken Saknas /Se Söder-Giningen o. Norr-Giningen sjöar    
Rubacken Saknas /Se Söder-Giningen sjöar    
Råsten hpl /Se Söder-Giningen o. Norr-Giningen sjöar    
Råstensby gd Söder-Giningen o Norr-Giningen sjöar    
*Sandbol Saknas Söder-Giningen sjöar    
Silkeskällan torp Söder-Giningen sjö    
Sjörudan torp Tibbleäng sumpmark    
Sjöslätten, Lilla torp /Se Tickuln, Stora o. Lilla sjöar /Se    
Sjöslätten, Lilla Saknas /Se Timmerkärret kärr    
Sjöslätten, Stora torp /Se Torpängen ägomark    
Sjöslätten, Stora Saknas /Se Trindholmen holme    
Sjötorpet f.d. torp? Udden udde    
Sjötorpet f.d. torp?, nu ägomark Utsiktsberget berg    
Skaten gd /Se Vagnsberget berg    
Skedängen torp /Se Varberget, Lilla berg    
Skedängen torp /Se Varberget, Stora ägomark?    
Skedängen Saknas /Se Vassgrodan ägomark    
Skedängen Saknas /Se Siön Welnoren, se Vällnoren sjö    
Skedänge Saknas /Se Vitmossen mosse    
Skedänge Saknas /Se *Vårfrufjäls äng f. äng    
Skyttorpet f.d. torp? Vällnoren sjö    
Skäringby by Vällnoren sjö    
Skäringby by Vällnoren sjö /Se    
Skäringby by Vällnoren sjö /Se    
Skäringby by Vällnoren sjö /Se    
Skäringby by Vällnoren sjö /Se    
Skäringby by /Se Väll(en)noren sjö /Se    
Skäringby by /Se Vällnoren sjö /Se    
Skäringby by /Se Västerbol ägomark    
Skäringby by /Se Västerrudan ägomark    
Skäringby by /Se Åsbyudden udde    
Skäringeby Saknas /Se *Älgfors förr ström    
Slåttmon torp *Älgfors förr ström    
Slottmon torp Äsingskärret kärr    
Stenhammar torp /Se Öbackarna terräng    
Stenhammar Saknas /Se Ökärret kärr    
Storberget, se Varberg, Stora Saknas Ön halvö    
Strockvärn torp Österviken vik    
Swther, se Sätter by      
Sutre, se Såtter by      
Stråkvärn hmd /Se      
»suther», se Såtter by      
Svartbrunn torp      
Svartbrunn torp /Se      
Svartbrunn torp /Se      
Svartbrunn torp      
Svärtdalen torp      
Såtter by      
Såtter by      
Såtter by      
Såtter by      
Såtter by      
Såtter by      
Såtter by      
Såtter by      
Såtter by      
Såtter by      
Såtter by      
Såtter by      
Såtter by      
Såtter by      
Såtter by /Se      
Såtter by /Se      
Såtter by /Se      
Såtterbyn Saknas /Se      
Söderby gd      
Söderby by      
Söderby gård      
?Söderby säteri      
Söderby by      
Söderby gd      
Söderby gård      
Söderby gd      
Söderby gd      
Söderby säteri      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby gd /Se      
Söderby gd /Se      
Söderby gd /Se      
Söderby gd /Se      
Söderby säteri /Se      
Söderby by /Se      
Söderby Saknas /Se      
Södermalm torp      
Tallen torp /Se      
Talltorp, se Tallen torp      
Talltorp Saknas /Se      
Tarf gård      
Tarv gd      
Tarv gd      
Tarf gård      
Tarv gd      
Tarv gård      
Tarv gd      
Tarv gd      
?Tarv gd      
Tarv gård      
Tarv by      
Tarv gd      
Tarv gd /Se      
Tarv gd /Se      
Tarv gd /Se      
Tarv by /Se      
Tarv by /Se      
Tarv Saknas /Se      
»terff», se Tarv gd      
Trångbol hmd      
Trångbol hmd      
Tunnbacken torp /Se      
Tunnbacken torp /Se      
Tunnbacken torp      
»tærff», se Tarv gd      
Varberg, Stora torp /Se      
Vällnora förr bruk, nu gd /Se      
Vällnora gd /Se      
Vällnora gd /Se      
Vällnora förr bruk, nu gd /Se      
Vellnora Saknas /Se      
Vellnora Saknas /Se      
Vällnora gd /Se      
Vällnora gd /Se      
Vällnora gd /Se      
Vällnora masugn Saknas /Se      
*Vällnora masugn Saknas /Se      
*Vällnora masugn Saknas /Se      
Yla nuv. Burvik /Se      
Yla el. Burvik hg      
Yla by      
Yla el. Burvik säteri      
Yla, se Burvik el. Yla by      
Yla, se Burvik by      
Yla, se Burvik by      
Yla, se Burvik säteri      
Yla gammalt namn för Burvik      
Yla by /Se      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
?Åsby by      
?Åsby by      
Åsby by      
?Åsby by      
?Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby förr bruk, nu by /Se      
Åsby Saknas /Se      
Åsby Saknas /Se      
Åsby Saknas /Se      
Åsby by /Se      
Åsby by /Se      
Åsby by /Se      
Åsby by /Se      
*Åsby bruk, se *Vällnora masugn Saknas /Se      
?Ösby by      
?Ösby by      
Ösby by      
Øsby by      
?Ösby by      
?Ösby by      
?Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.