ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Edsbro socken : Närdinghundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 323 Naturnamn : 327 Bebyggelsenamn : 183 Naturnamn : 62
Edsbro sn Bastahagen terräng m. fornfynd Edsbro sn Nummerförteckning förteckning
Edsbro sn Björkmokärret ägomark Edsbro socken sn Björksjön sjö
Edsbro sn Björkmyran myrmark Edsbro sn Borgen fornborg
Edsbro sn Björksjön torrlagd sjö Edsbro sn Bäcken mellan låren förr slåtteräng
Edsbro sn Björnhålan terräng Edsbro herrar inbyggarbeteckning Bärsjön, Lilla sjö
Edsbro sn Björnkärret kärr Edsbro ärthalm inbyggarbeteckning Bärsjön, Stora sjö
Edsbro sn *Björnsten råmärke Alfredsborg lgh Fansjön sjö
Edsbro sn Blomdalskärret kärr Anneberg lgh Fansjön sjö
Edsbro sn /Se Blommenskärren kärr Anneberg avs. Fansjön sjö
Edsbro sn Blomsteräng ägomark? Annehill lgh Flogsjön sjö
Edsbro sn Bolandet ägomark Annelund lgh Frösjön sjö
Edsbro sn Borgen fornlämning Asplund lgh Frösjön sjö
Edsbro socken sn Brukkilen terräng Asplund lgh Frösjön sjö
Edsbro sn Brännkärret ägomark Augustborg lgh Gisen sjö
Edsbro sn Burmansvreten ägomark Baggebol torp Gransjön sjö
Edsbro sn Bärsjöarna sjöar /Se Berget torp Gäddsjön sjö
Edsbro sn Dalaskog skog Berglund lgh Hållvikssjön sjö
Edsbro sn Dammviken vik Bergshyddan lgh Högrör, se Klykgranen gränsmöte
Edsbro sn Djupmossen mosse Björkhyddan lgh Igelsjön sjö
Edsbro sn Edsbro-Kyrksjön del av Närdingen /Se Björklund lgh Kodöden sjö
Edsbro sn Edsbro-Kyrksjön del av Närdingen Björksjö lgh Klykgranen gränsmöte
Edsbro sn Edsbro-Kyrksjön sjö Björksveden torp Klykgranen gränsmöte
Edsbro sn Edsbro-Kyrksjön sjö Björksätra gård Klykgranen gränsmöte
Edsbro sn Edsbro-Kyrksjön sjö Björksättra hmd Klykran, se Klykgranen gränsmöte
Edsbro sn Edsbro masugn nedlagd masugn /Se Björktorp lgh Klykrån, se Klykgranen gränsmöte
Edsbro sn Edsbrosjön, se Edsbro-Kyrksjön del av Närdingen Blomsteräng torp Kvarnsjön sjö
Edsbro sn Esabosjön, se Edsbro-Kyrksjön del av Närdingen Borgendal lgh Ladängsjön sjö
Edsbro sn Esa borg fornborg Bredablick bebyggelse Lyan sjö
Edsbro sn *Fahnstös berg Saknas Bro by Långsjön eller Kärret sjö
Edsbro sn Fanesiön, se Fansjön sjö Brodal lgh Myskjasjön sjö
Edsbro sn Fansjön sjö Brotorp torp Myskja rågången gräns
Edsbro sn Fansjön sjö Bränntorp hmd Målsjökärret, se Mördsjökärret kärr
Edsbro sn Fansjön sjö /Se Buska lgh Målsjön, se Stor-Mårdsjön sjönamn
Edsbro sn Fansjön sjö Djuprudan torp Mårdsjön, Stora sjö
Edsbro sn Fansjön sjö Dumran hmd Mårdsjökärret kärr
Edsbro sn Fansjön sjö /Se Edsbro småskoletomt, se 10 Åsby bebyggelse Mårdsjön, se Stor-Mårdsjön sjönamn
Edsbro sn Fansjön sjö /Se Ekdal torp Närdingen sjö
Edsbro sn Fansjön sjö Eklund lgh Mörtsjön sjö
Edsbro sn Fansjön sjö /Se Eksjö lgh Mörtsjön, Västra sjö
Edsbro sn Fixbylemon terräng Eneberg bebyggelse Mörtsjön, Östra sjö
Edsbro sn Flaksjön sjö Finntorp torp Norrsjön, Lilla sjö
Edsbro sn Flinkvreten ägomark Friddal lgh Norrsjön, Stora sjö
Edsbro sn *Flåten ?förr sjö Fridhem lgh Närdingen sjö
Edsbro sn *Franåsen ?ås Fridolfsvik torp Pansjön, se Fansjön sjö
Edsbro sn Fräkenkärret kärr Granlund eller Hägnaden hmd Pottåkersjön, se Vågsjön sjö
Edsbro sn Frösjön sjö Granlund lgh Salsjön sjö
Edsbro sn Frösjön sjö Granlund lgh Smalsjön sjö
Edsbro sn Fåfängan ägomark Granlund eller Kovilan lgh Snorka gränsmöte
Edsbro sn Fäbrokärret kärr Gransäter lgh Snorka gränsmöte
Edsbro sn Gijsiön, se Gisen sjö Gripsholm hmd Snörka, se Snorka gränsmöte
Edsbro sn Gisen sjö Grändal hmd Sottern, se Sottrarn sjö
Edsbro sn Gisen sjö Gustafsberg bebyggelse Sottrarn sjö
Edsbro sn Gisen sjö Gustavsberg lgh Såttern sjö
Edsbro sn Gisen sjö Gustavslund lgh Stor-Målsjön, se Stor-Mårdjsön sjö
Edsbro kyrka kyrka /Se Gisen sjö Gärsta gård Stor-Mårdsjön sjö
Edsbro sn /Se Gisen sjö Gärstalund lgh Stor-Mårdsjön sjö
Edsbro sn /Se Gisen sjö Görväln hmd Strömmen å
Edsbro sn /Se Gisen sjö Gärstatorp torp Trehörningen sjö
Edsbro sn /Se Gisen sjö Hemmet, Lilla lgh Vagnboströmmen del av Närningen
Edsbro sn /Se Gisen sjö /Se Henriksberg bebyggelse Vagnbroströmmen, se Strömmen å
Edsbro sn /Se Gisen sjö /Se Holmen hmd Vågsjön eller Pottåkersjön sjö
Edsbro sn /Se Gisen sjö Hållvik torp Ältan sjö
Edsbro sn /Se Gisen sjö /Se Hägnaden, se Granlund hmd  
Edsbro sn /Se Gisen sjö /Se Hällsätra hmd  
Edsbro sn /Se Giösen, se Gisen sjö Hörnan lgh  
Edsbro sn /Se Giösen, se Gisen sjö Johannesberg lgh  
Edsbro sn /Se Giösen, se Gisen sjö Johanneslund gård  
Edsbro sn /Se Granholmen holme Johanneslund lgh  
Edsbro sn /Se Gransjön sjö /Se Karlsborg bebyggelse  
Edsbro sn /Se Grytkärren kärr Karlsborg lgh  
Edsbro sn /Se Gränholmen holme /Se Karlshem lgh  
Edsbro sn /Se Gränsjön sjö Karlshem lgh  
Edsbro sn Gubbnoret ägomark Karlslund lgh  
Edsbro sn /Se Gyllkärret kärr Karlslund lgh  
Edsbro kyrka kyrka /Se Gyllkärret kärr /Se Karlsro lgh  
Bergendal torp Gyllmossen mosse Kimsta eller Komötet torp  
*Bolande Saknas Gyllmossen mosse /Se Knoppen lgh  
*Boland ?förr torp Gysiön, se Gisen sjö Knäbåg lgh  
Bro by ?Gåssjön sjö /Se Knösen lgh  
Bro by Gäddjsön sjö Kovilan, se Granlund lgh  
Bro by Gänglorna ägomark Kristineberg eller Sandgropen lgh  
Bro by Görväln skog /Se Kristineberg lgh  
Bro by Görväln, se Hjulveden skog /Se Kristinelund lgh  
Bro by *Gösen, se Gisen sjö Kvarnvillan lgh  
Bro by Gösen, se Gisen sjö Kvicksalhagen torp  
Bro by Gösen, se Gisen sjö /Se Kyrkbacken bebyggelse  
Bro by Hammarvreten ägomark Källberget hmd  
Bro by *Haslesjön f.d. sjö, nu torrlagd? Ladbol hmd  
Bro by Hjulveden (eller Görväln) skog /Se Ladängen torp  
Bro by Hjulveden, se Görväln skog /Se Larudan hmd  
Bro by Holmkärret kärr Larudan, Gamla eller Södra gård  
Bro by Hållviksjön sjö Larudan, Nya eller Norra avs.  
Bro by Hållvikskärret kärr Liljelund lgh  
Bro by Hällsätra triangelpunkt Lindholmen hmd  
Bro by Igelbäcken ägomark Linneborg gård  
Bro by /Se Igelsjömossen mosse Lund by  
Bro Saknas /Se Igelsjön sjö Luret lgh  
Bro by /Se Kjusen terräng Lydiadal lgh  
Bro by /Se Klockarkärret kärr Långbro gård  
Bro by Knappholmen holme Lövlund lgh  
Bro by /Se Knipudden udde Margretelund lgh  
Bro by /Se Knäbåg terräng Marieborg bebyggelse  
Bro by /Se Koabrötet ägomark Marieborg lgh  
Dumran torp Kodalen terräng Mariedal lgh  
Edsbro by *Kodöden ?förr sjö Marielund lgh  
Edsbro masugn Saknas /Se Kodöden sjö Marinberg lgh  
Edsbro masugn Saknas /Se Kovilan terräng Mjölnargården torp  
Finntorpet torp Kvarnkärret ägomark Mon hmd  
Girstadhom, se Gärsta by Kvarnsjön sjö Murars, se Nybygget lht  
Gärsta by Kvarnsjön förr sjö Myskja by  
Gärsta by Kvarnsjön igenväxt sjö Myskjalund lgh  
Gärsta by Kvarnsjön sjö /Se Norelund lgh  
Gärsta gd Kvarnsjön torrlagd sjö Norrboda hmd  
Gärsta gd Kvarnsjön sjö Norrlund avs.  
Gärsta by Kyrckesiön, se Edsbro-Kyrksjön sjö Norrskogen torp  
Gärsta gd Kyrck Siön, se Edsbro-Kyrksjön sjö Norrtorp lgh  
Gärsta gd /Se Kyrkasiön, se Närdingen sjö Nyborg hmd  
Gärsta by /Se Kyrkbacken höjd /Se Nybro hmd  
Gärstatorp torp Käringbackarna terräng Nybrodal torp  
Görväln hmd /Se Ladängen terräng Nybygget eller Murars lht  
*Hårdmot Saknas Ladängssjön sjö Nybygget avs.  
Hällsätra torp Ladängssjön sjö Nyhem lgh  
*Klockartorp ?torp Lillholmen holme Nylund avs.  
Knäbog torp Liss-Bärsjön sjö Nylund lgh  
Kyrkbacken lht Lissholmen halvö Nytorp avs.  
*Körpe Saknas Liss-Norrsjön sjö Pettersborg lgh  
Lund by Lundboborg ruin av vikingaborg Prästgården komministerboställe  
Lund by Lundboborg f.d. berg /Se Ramsdal torp  
Lund by Lundbo borg fornborg Rekinde by  
Lund by Lundbo borg fornborg /Se Rekinde gård  
Lund by Lusberg bergknalle /Se Rekinde gård  
Lund hg Lyan sjö /Se Rekinde gård  
Lund by Lyan sjö Rekinde gård  
Lund by Lyan sjö /Se Rosenborg lgh  
Lund by Lysenberget berg Rosendal lgh  
?Lund by Långbrobäcken bäck Rosendal avs.  
Lund by /Se Långmossen mosse Rosenhill bebyggelse  
Långbro by Långsjön torrlagd sjö Rosenlund lgh  
?Långbro gd Långängen ägo- o. betesmark Salsta torp  
Långbro gd Löten betesmark Sanda hmd  
Långbro gd Malmströmsmossen mosse Sandalen lgh  
Mjölnargården torp Mellanlåren terräng Sjöhagen lgh  
Myskja by Mellanlårsviken vik Sjöängen torp  
Myskja by Meskärret ägo- o. betesmark Skarnbro hmd  
Myskja by *Milanlåra berg Saknas Skenninge by  
Myskja by *Milanlåra mo Saknas Smara by  
Myskja by Mjölnarkärren kärr Smara gård Saknas  
Myskja by *Morana skogsområde Smaranäs gård  
Myskja by *Moran skog Smedstorp avs.  
Myskja by Mossrudan ägomark Sofielund lgh  
Myskja by Myrsundet sumpmark Solberget lgh  
Myskja by Myskasjön sjö Solhem lgh  
Myskja by Myskjasjön sjö /Se Sparrtorp hmd  
Myskja by Myssjasjön sjö Starbäcken torp  
Myskja by Mårdsjökärret kärr Stenhamra lgh  
Myskja by Mårdsjön, Stora sjö Stensborg lgher  
Myskja by Märkgärde terräng Stenslund lgh  
Myskja by Mörtsjön, Västra sjö Strömsborg lgh  
Myskja by Mörtsjön, Östra sjö Strömsborg avs.  
Myskja by Mörtsjön sjö Strömtäppan torp  
Myskja by Mörtsjön, Västra sjö Sundbyberg avs.  
Myskja by Mörtsjön, Östra sjö Svartkärret, se Sättraby station  
Myskja by Nalingen, se Närdingen sjö Sättra bebyggelse  
Myskja by Namnlösen ägomark Sätra by  
Myskja by Navarskaftmossen mosse Sätralund hmd  
Myskja by Nibbelmossen ägomark Sättraborg handelslgh  
Myskja by Norrsjökärret kärr m. fornfynd /Se Sättraby eller Svartkärret station  
Myskja by Norrsjön sjö Söderlund lgh  
Myskja by Norrsjön sjö Tallund avs.  
Myskja by /Se Norrskogen skog Tetorp torp  
Rekinde by Norrängen ägomark Tillberga handelslgh  
Rekinde by Norsiön, se Norrsjön sjö Tomta torp  
Rekinde by Nyckelängsmossen mosse Uppgården hmd  
Rekinde gd Nykärret ägomark Vagn by  
Rekinde by Siön Nählingen, se Närdingen sjö Vagnåla avs.  
Rekinde by Nälingen, se Närdingen sjö Valla by  
Rekinde by Nälingen Laucus, se Närdingen sjö Viken lgh  
Rekinde by Närdingen sjö Vilhelmsborg avs.  
Rekinde by Närdingen sjö Villan lgh  
Rekinde by Närdingen sjö Visenäng hmd  
Rekinde gd Närdingen sjö Ytterby gård  
Rekinde gd Närdingen sjö Åsby by  
Rekinde gd Närdingen sjö Åsby bebyggelse  
Rekinde gd Närdingen sjö    
Rekinde by Närdingen sjö    
Ropsten torp eller udde Närdingen sjö    
Salsta torp Närdingen sjö    
»schithninghe», se Skänninge by Närdingen sjö /Se    
Skenninge by Närdingen sjö /Se    
Skänninge by Närdingen sjö /Se    
Skänninge by Närdingen sjö    
Skänninge by Närdingen sjö /Se    
Skänninge by Närdingen sjö /Se    
Skänninge by Närdingen sjö /Se    
Skänninge förr sätesgård, nu by Närdingen sjö /Se    
Skänninge förr sätesgård, nu by Närdingen sjö /Se    
Skänninge by Näringen Siön, se Närdingen del av sjö    
Skänninge by Näringe Siön, se Närdingen Saknas    
Skänninge by Näset udde    
Skänninge by /Se Ormkärret ägomark    
Skenninge by /Se Ormudden udde    
Skenninge by /Se Parkbotten terräng    
Smara by Penningen terräng    
Smara by Pottåkerssjön sjö    
Smara by Pottåkersjön sjö    
Smara by Prästodlingen betesmark    
Smara by Prästängen terräng    
Smara by Påskkärret ägomark    
Smara by Ramaren terräng    
Smara by Ramsdal terräng    
Smara by Ramsdals odling terräng    
Smara by Rekindebol ögo- o. betesmark    
Smara by Rudkärret ägo- o. betesmark    
Smara by Rudorna ägomark    
Smara by Rundalen terräng    
Smara by Ryan betesmark    
Smara by *Råholmen ?holme    
Smara by Råstensholmen holme    
Smara by Rönningen sumpmark    
Smara by Rörmossen mosse    
Smara by Sale Siön, se Saltasjön förr sjö, nu sankmark    
Smara by Salesiön, se Saltasjön igenväxt sjö    
Smara by Salsjön sjö    
Sätra by Salsjön sjö /Se    
Sätra by Salsjön sjö /Se    
Sätra by Salstasjön, se Salsjön sjö    
Sättra by ?Salstasjön f.d. sjö, nu torrlagd    
Sätra by Salstasjön förr sjö    
Sätra by Salstasjön igenväxt sjö    
Sätra by Salstasjön torrlagd sjö    
Sättra (numera Sättraby) by Sandkärret ägomark    
Sätra by *Sjuråberg berg    
Sätra by *Sjuråberg berg    
Sätra by Sjörudan ägomark    
Sätra by Skarpen ägomark    
Sätra by Skatebo Fiäln, se Närdingen Saknas    
Sätra by Skatkärren ägomark    
Sätra by Skiebo Fiäln, se Närdingen Saknas    
Sätra by Skivan, Nedre terräng    
Sätra Saknas /Se Skivan, Övre terräng    
Sättra, (Stora) by /Se Skräddarkärret ägomark    
Sättraby by Skvalet terräng    
Söderlund torp Skyttjan ägomark    
*Tampen Saknas Skyttkärret kärr?    
Vagn by *Skåfkär Saknas    
Vagn by Slåttsveden ägomark    
?Vagn by *Smackbergs udd ?udde    
Vagn by Smalsjön sjö    
Vagn by Smalsjön sjö    
Vagn by Smaraviken vik    
Vagn by Smarmossen mosse    
Wagn by Smedskärret kärr    
Vagn by Sottern sjö    
Vagn by Sottern sjö /Se    
Vagn by Sottern sjö /Se    
Vagn by Spärrtorpskärren kärr    
Vagn by Starrbäcken terräng    
Vagn by Stenbrokärret ägomark    
Vagn by Stigkärren kärr    
Vagn by Stockkärren ägomark    
Vagn by *Storberget berg?    
Vagn by Stor-Bärsjön sjö    
Vagn by Storholmen holme    
Vagn by Storholmen holme    
Vagn by Storkällan terräng    
Vagn by Storkärret ägomark    
Vagn by Storkärret ägo- o. betesmark    
Vagn by Storkärret ägomark    
Vagn by Stor-Mårdjsön sjö    
Vagn by Sundet del av Fansjön    
Vagn by Svartkärren ägomark    
Vagn by Svartkärret ägomark    
Vagn by Svartkärret ögo- o. betesmark    
Vagn by Svartkärrsskogen skog    
Vagn by Svartlöta betesmark    
Vagn by Svarvarkärret kärr    
Vagn by /Se Svarvarmossen, Norra mosse    
Vagn Saknas /Se Svarvarmossen, Södra mosse    
Vagnåla avs. Svarvarmossen, Östra mosse    
Vagnåla avs. Sågarkärret betesmark    
Valla by Såtaren, se Såttern sjö    
Valla by Såtaren, se Såttern sjö    
Valla by Såttern sjö    
Valla by Såttern sjö    
Valla by Såttern sjö    
Valla by Såttern sjö /Se    
Valla by Såttern sjö    
Valla by Såttern, se Sottern sjö    
Valla by Såttern sjö /Se    
Valla by Såttern sjö /Se    
Valla by Såttrarn sjö /Se    
Valla by Sävkärret kärr    
Valla by Söderholmsmossen mosse    
Valla by Söderängsån å    
Valla by Tallholmen holme    
Valla by Tasskärret ägomark    
Valla by Tavlan ägomark    
Valla by Timmermossen mosse    
Valla by Torpkärren ägo- o. betesmark    
Valla by /Se Trampendal ägomark    
Valla Saknas /Se Tranmyran myrmark    
Västersätra, se Sätra by Trehörningen sjö    
Väsätra, se Sätra by Tuvslätten ägomark    
Ytterby by Vackerdalskärret kärr    
Ytterby gd Vagnbroströmmen helt eller delvis torr ström    
Ytterby by Vagnbroströmmen ström    
?Åsby by Vagnåsen triangelpunkt    
?Åsby by Vallbokärret kärr    
Åsby by Vallåkrarna ägomark    
?Åsby by Vargbergen berg    
?Åsby by Vargmossen mosse    
Åsby by Vibäck ägomark    
Åsby by Vinterslätten ägomark    
Åsby by Västerängen ägomark    
Åsby by Ytterby-Hammare triangelpunkt    
Åsby by Åskärret kärr    
Åsby by Åskärrsviken vik    
Åsby by Ältan sjö    
Åsby by Ältan sjö /Se    
Åsby by Ältan sjö    
Åsby by /Se Ältan sjö /Se    
Åsby by /Se *Äseborg fornborg    
Åsby by /Se *Äseborg fornborg    
  Öra, Lill- terräng    
  Öra, Stor- terräng    
  Örberget berg?    
  Österviken vik    

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.