ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Björkö-Arholma socken : Bro och Vätö skeppslag : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 729 Bebyggelsenamn : 269 Naturnamn : 453
Björkö-Arholma sn /Se *Alholma ö Björkö - Arholma sn Saknas Saknas
Arholma poststation /Se *Alinslöjan udde Skärkarlar inbyggarbeteckning Abrahamskobben ö
*Birke thinglagh Saknas /Se *Alinslöjan udde Själkutar inbyggarbeteckning Algrundet ö
*Birke thinglagh Saknas Almanäsberget berg Albertsro villa Algrundshålet sund
Björkö poststation /Se Alnögrundet grund Alphyddan lht Almanäsberget berg
Bläckunge gd Alslöÿa, se Arslöjan förr ö, nu halvö +Anders Anders bebyggelse Arholma ö
Blekunge by /Se Alslöya f.d. holme, nu udde Anders-Ers hemman Arholma strömmen segelled
Edsvik, Västra by Alsvikskärret betesmark Anders-Lars hemman Arslej fjärden vik
Edsvik, Östra by Alören udde +Anders Matts hemman Arslejfjärden fjärd
Finnala by Arholma ö /Se Anneberg lht Arsleudden udde
Glämsta gd Arholma ö Arholma by Asken ö
Jössvik, Västra o. Östra, se Edsvik, V. o. Ö. byar Arholma ö Arholma Saknas Askörn ö
Kulla by Arholma ö Asphagen lht Bandshalsen terräng
Lervik by Arholma ö Bantshalsen lht Bandshalsfjärden vik
Marum by Arholma ö Bastuhägnan lht Bandshals norrviken vik
?Marum by Arholma ö Bergshyddan lht Barrskär ö
Marum, Söder- o. Norr- byar Arholma ö Bergvreten lht Bastuviken vik
Marum, Söder- o. Norr- byar Arholma ö Bergängen hemman Bergörn ö
Marum by Arholma terräng Bergängen hemman Björkövdgrynnan grund
Marum by /Se Arholma ö /Se Betel missionshus Björkarbådan skär
Marum byar /Se Arholma ö /Se Björkliden villa Björkarbådan öar
Marum byar /Se Arholma strömmen sund Björklund hemman Björkholmen ö
Norrmarum by /Se Arholmaströmmen vik Björkö pst Björkholmssundet sund
Södermarum by /Se Arsläjan udde Blekunge bebyggelse Björkskär ö
Mulnäs gd Arsläjan triangelpunkt Blekunge gård Björkö f.d. ö
Simpnäs by Arsläjfjärden fjärd Blomsterhägnan lht Björköfjärden fjärd
Simpnäs by *Arsnäset del av udde Bofjärdsängen Norra bebyggelse Björkörn ö
Skeppsmyra by Asken holme Brudås hmd. Björn ö
Skäninge gd *Asken, L. del av udde Bäckviken lhter Björnholmen f.d. ö
Skeninge gd Asken, Liss- udde Deje lht Björnholmsbukten vik
Skänninge by Asken, St. holme Dragsviken villor och lhter Björholmsudden udde
Skäninge gd /Se Asken, Stor- ö Edlingsberg lht Blekungsudden udde
Skeninge gd /Se Askören, Liss- kobbe Edsvik Västra bebyggelse Blekungsviken vik
Skäninge gd Askören, Stor- kobbe Edsvik Östra bebyggelse Blötviken vik
Skänninge gd /Se Askören holme Ekbacken hemman Bodörn ö
Skäninge gd /Se Asängen ägomark Ekholmen hemman Bofjärden vik
Skeppsmyra by Bagghusfjärden fjärd Ekholmsmarn hemman Bokobben holme
Stridsby by Bagghusfjärden fjärd Eriksberg hemman Bokobben ö
Stridsby by Bandshalsen terräng Eriksberg lht Boholmen f.d. ö
?Stridsby by Bandshalsfjärden fjärd Eriksberg lht Bolholmsslätten terräng
Strideby gd /Se Barskär holme Eriksberg villa Bredskär ö
Sterbsnäs by Barskär skär Filfatet lht Bromörarna öar
Stärbsnäs by Bastuviken vik Finnala bebyggelse Bromörsviken vik
Utanå gd Bergholmen holme Finnala by Brudsten flyttblock
  *Bergsviken vik Finnala stenhuggeri avs. Brändholmen holme
  *Bergsviken vik Fridhem lht Brändholmen ö
  Bergören kobbe Fridhem hmd. Brändholmsgrundet ö
  Björkholmen holme Gammelgården lht. Bullerholmen ö
  Björkholmen holme Glubacken lht Bullerholmssundet sund
  Björkholmssundet sund Glämsta by Byttkullen häll
  Björkknuven ägomark Granbo lht. Byträsket sjö
  Björkskär ö Granliden lht Båkberget berg
  Björkskär holme Granliden villa Bäckviken vik
  Björkskär ö Granlund lht Bäckviksudden udde
  Björkskär skär Granlund lht Bärörn ö
  ?Björkskärsbådarna skär Grannas hmd Bärörn ö
  Björkskärsbådarna skär Grannas hemman Deje terräng
  Björkön ö Granparken lht Delskär ö
  Björkö ö Gransättra lht Demban grund
  Björkö ö Granö lht. Djuplunta udde
  Björkö ö Grannösund lhter Dragsviken vik
  Björkön ö (el. del av ö) Gråten hemman Dragsviken vik
  Björkö ö Gustavslund lht Edsviken vik
  Björkö ö Gustafsvik lht Edsviken vik
  Björkö ö Gärdsbacken lht Ekholmen f.d. ö
  Björkö ö Gärdsbacken lht Erik Andersörn ö
  Björkö ö Hages hemman Finnalfjärden fjärd
  Björkön ö Hagen lht Finnal näset terräng
  Björkö del av ö Harnäset hmd Finnalviken vik
  Björkö del av ö Harnäsudden lht. Finnen ö
  Björkö del av ö Hildalund lht Fiskesbådan häll
  Björkö ö Hägnan lht Fiskholmen f.d. ö
  Björkö terräng Idö bebyggelse Fiskholmsfladen vik
  Björköfjärden fjärd Idö gård Fiskholmsfladen vik
  Björköfjärden fjärd Isskär lht Fiskholmsudden udde
  Björköfjärden fjärd Jakobsberg lht Flisan ö
  Björköfjärden vik +Jan-Pers hemman Flyttjan ö
  Björköfjärden fjärd +Jerk Anders hemman Flyttjorna hällar
  Björköfjärden fjärd Jerk-Lars hemman Flåten ö
  Björn kobbe Johannelund lht Fredagsörn ö
  Blekungeön del av udde +Johannesberg villa Fredagsörn ö
  Björn ö /Se Johannelund villa Frövallskär ö
  Blekungsmossen mosse Johannisvik lht Frövallskärs hällarna hällar
  Blekungsviken vik Kallbacken lht Furholmen f.d. ö
  Blötviken f.d. vik Kallmaren torp Furholmsudden udde
  Bodholmen holme Kallmarn lht Furholmsudden udde
  Bodören holme Kallmarn lht Galjoten ö
  Bofjärden vik Kalvsveden hemman Galseberget berg
  Bofjärden vik Karlberg lht Gistskär f.d. ö
  Bofjärden fjärd Karlberg hmd Gistskärsudden udde
  Bokobben kobbe Karlsberg lht Glämstagrundet ö
  Bokobben kobbe *Karlshäll lht Glämstaklubben ö
  Bokobbshällorna skär Karlsro lht Granholmen ö
  Borummet ägomark Karlsro lht Granholmen f.d. ö
  Bramtegarna ägomark Karolinas lht Granskär ö
  Bredbådan grund Katrineberg villa Granskärs redd ankringsplats
  Bredskär skär Kattöga lht Granö udde
  Bredskär skär Kattögas lht o. hmd Granö ö
  Bredskär ö Klippan bönhus Granöbukten vik
  Bredskär ö Klippan lht Granö klunsen häll
  Bredskär holme Kristins lht Granörn ö
  Bredskär skär Kroken lht Granösundet vik
  Bromörarna udde Krokholmen hemman Tropen vik
  Bromörsgrunden grund Kulla by Gropen terräng
  Brudstolen skär Kärrviken bebyggelse Gropudden udde
  Brändholmen holme Kvarnberget lht Gropviken vik
  Brändholmen holme Lassas hemman Grundet ö
  Brändholmssundet sund Lass-Pellas hemman Gråten äng
  *Brännörarna del av udde Lillgården lht Grässkär ö
  Bullerholmen holme Lill norrgården lht. Gubbörn ö
  Bullerholmen holme Lill västergården lht Gårhamnen vik
  Bullerholmssundet sund Lillåker lht Gårhamnsträsket sjö
  Byträsket träsk Lissvreten lht Gårhamnsudden udde
  Båthusviken vik Liss Västergården hemman Gårviken vik
  Bäckviken vik Lovisedal lht Gäddnäsudden udde
  Bäckviken vik +Lugnet lht Gävlehästen skär
  Bäckviken vik Lyckhem hemman Gävlehästen ö
  Bäckviken vik Långörn lht Hamnskär ö
  Bäckvikskärret ägomark Lövbacken lht Hamnskärs kubbar öar
  Bäckviksudden udde *Lövudden villa Harholmarna öar
  Bärören holme Margretelund lht Harnäset näs
  Bärören skär Margretero villa Hjälmen terräng
  Danten kobbe Marieberg lht Holmängen terräng
  Deje terräng Mariehill villa Hopudden udde och terräng
  Deje gummes vik Mariehill villa Humlegropen terräng
  Dejeudden udde Marielund lht Hummelö ö
  Delskär f.d. ö Marielund villa Häggblomsudden udde
  Delskär skär Marum bebyggelse Hästberget klipphällar
  Dragsviken vik Marum by Högskär ö
  Dragsviken ägomark Marumssund lht Idskär ö
  Dämban grund +Matts Ers hemman Idskär ö
  Edsviken vik +Matts Matts hemman Idskärshällen ö
  Ekbacken ägomark +Mellangården hmd. Idskärskobbarna öar
  *Ekholmen del av ö Mulnäs gård Idö ö
  *Fillören holme Nedergården hemman Idöfladen vik
  Finnalafjärden vik Normansro lht Inre hamnen f.d. hamn, nu igengrundad
  Finnalafjärden vik Norra Bofjärdsvägen avs. Inre hamnsberget berg
  Finnalafjärden fjärd Norra sjöslätten lht Isaksörn ö
  Finnala ängen ägomark Norrbyn del av stadsdel Jösseklint berg
  Finnalnäset strandområde Norredesundet bebyggelse Jösseklätt berg
  Finnalviken vik Norrgården hemman Kajsasviken vik
  Finnaren ö Norrgården hemman Kalkugnen terräng
  Finnaren skär Norrgården hemman Kalkugnsudden udde
  Finnaren skär Norrhägnan lht Kalvholmen Saknas
  Finnaren skär +Norrkärret lht Kalvholmen holme
  Finnen, se Finnaren skär Norrvreten lht Kalvholmen ö
  Finnknölen grund Norrvretsbacken lht Kalvholmssundet f.d. sund
  *Fiskholmen holme Nya Södergården lht Kalvskär ö
  *Fiskholmen udde? Nybröte lht Kasholmen holme
  Fiskholsfladen vik Nybyn lht Kasholmen ö
  Fiskholmsudden udde Nybyn lht Kasholmsgrundet ö
  *Fjärören ö Nygård hmd Kasholmssundet sund
  Flisan skär Nygården lht Kasholmsörn ö
  Flåten ö Nyängen lht Kasken holme
  Flåten holme +Nyängen lht Kasken ö
  Flåten skär Olov Ers hemman Kaskören holme
  *Fotklippan holme ?Olv Ols hemman Kaskörn ö
  Fredagsören udde Ormängen f.d. lotsplats, med lhter för lotsarna Kattholmen ö
  Fredhallskiär, se Frövallskär skär +Pell Pers hemman Kattöga terräng
  *Fröskär holme Prästgården hemman Kattögasudden udde
  ?Frövallskär skär *Rodala villa Kattörn ö
  Frövallskär skär Rumshamn fiskläge Kilskären öar
  Frövallskär holme Rumshamnsängen bebyggelse Kilskärs flyttjorna hällar
  Frövallskär skär Rävberget lht Klippan ö
  Furholmen halvö Salem lht Knarten klippa
  fvanskiär, se Ovanskär holme Sandviken hemman Knuven grund
  *Föskär ö Sandviken lht Kokgrytan vik
  Galljoten skär Sandviken hemmansdelar och lhter Koppardalen terräng
  Galtarna kobbar Segerhem villa Korsörn ö
  Gammelhägnaden ägo- o. betesmark Signehill lht Koörn ö
  Gammelkärret ägomark Signero villa Kroken terräng
  Getingen kobbe Simes hemman Krokholmen ö
  giälskiär, se Delskär f.d. ö Simpnäs by Krokholmen ö
  Glämstagrundet grund Sjöstaden lht Krokholmsfladen vik
  Glämsta klubben terräng Sjövik villa Krokholmssundet sund
  Granholmsudden udde Sjöängen hemman Krokholmssundet sund
  Granskär skär Skarpängen lht Krokholmsörarna öar
  Granskär ö Skaten lht Kroksfladen vik
  Granskär holme Skeninge bebyggelse Kryp vik
  Granskär skär Skeninge gård Kråkviken vik
  Granskärs redd vik? Skeppsmyra by Kråkvikshällarna hällar
  Gräno, se Granö udde Skogshill lht Kubådviken vik
  Granö del av ö Skogshill lht Kubådudden udde
  Granö udde Skogshyddan lht Kullboinsjön sjö
  Granö del av ö Skvalet lht Kullboviken vik
  Granö del av ö Sköthagen lht Kullboö f.d. ö
  Granö halvö Slåttsundet torp Kvarnberget berg
  Granö del av ö Slåttsundet lhter Kvarnstensudden udde
  Granö terräng Slåttsundsvreten lht Kvarnviken vik
  Granö ö Smedjetäppan lht Kurkhusuna terräng
  Granöbukten bukt Sofiehill lht Kyrkhusvreten vret
  Granöklunsen kobbe Sofiehov villa Kyrkogårdsudden udde
  Granösundet sund Sofielund lht Kärrgrundet häll
  *Grinö halvö Solberga villa Kyrksundet sund
  *Grinö del av ö Solhem lht Käringgrundet ö
  Groparskogen terräng Solvik villa Käringö ö
  Gropaudden udde +Starrängen lht Käringökobben ö
  Gropaviken vik Stora västergården f.d. hemman Kärrviken vik
  Grundströmsslätten ägomark Storsudan lht Labbörn ö
  *Gränholmen halvö Storängsbacken lht Lilla Bäckviken vik
  *Gränholmen holme *Storängsbacken lht Lammörarna holmar
  Gränskär, se Granskär ö Stridsby gård Lammörarna öar
  Gränö, se Granö del av ö Strömmen lht Landbådan ö
  Gränö, se Granö f.d. ö Strömmen lht Lerviken vik
  *Gränö del av ö Strömsbacken torp Lilla Dyviken vik
  Grässkär holme Strömsbacken lht Lilla Dyviken vik
  *Grönholmen holme Stummelhägnan torp Lilla Sandviken vik
  *Grönholmen holme Stummelhägnan lht Lill-Asken f.d. ö
  Gubbklinten skär Stärbsnäs by Lill-Askudden udde
  Gårhamnsträsket sjö Sundgården hemman Lill-Askörn ö
  Gårhamnsudden udde Sveden hemman Villösan, Lilla del av Villösa
  Gårviken vik Söderbacken lht Lilla Äspskär ö
  Gävlehästen skär Söderbobacken lht Lill Änklingen ö
  Hagkärret ägomark Söderbyn Saknas Loppholmen Saknas
  Hamnskär skär Södergården hemman Loppudden udde
  Hamnskärsbådarna skär Södergården hemman Lång bäckviken vik
  Harholmen ö Södergården hemman Långholmen ö
  Harholmen holme Söderhusörn lht Långnäsgrundena grund
  Harholmen holme Söderängsbacken lht Långskär ö
  Harnäset terräng Söderängsbacken lht Långörn ö
  Harnäsudden udde Tallholma hemman Långörn ö
  Harnäsvreten ägomark Talludden villa Långörn f.d. ö
  Havsbaden strandområde Torsborg hemman Lövö terräng
  Havssvalget del av Ålandshav Trädgården lht Lövösundet f.d. sund
  Hemgärdet ägomark Täbacken lht Marbosundet vik
  Hjälmen terräng /Se Uppgården hemman Marboviken vik
  hogskiär, se Högskär skär Uppgården lht Marboö ö
  Holmbergsgrundet grund Utanå by Marboö ö
  Holmen holme Vejtorp lht Marn sjö
  Hummelön ö Viberö lht Marn sjö
  Hummelön holme Vik utäng Marn terräng
  Hummelön ö Vika utj. Mellanskär ö
  Humslöö, se Hummelön ö *Vika villor och lhter Mellanskärs leje hällar
  *Hundholmen holme Vika lht [Mulnäs] örn ö
  Häggblomsudden udde Vilan lht Myrholmen ö
  Häggblomsviken vik Villösa avs. Mårörarna skär
  Hägnadberget berg? +Västerbacken hemman Märtasörn ö
  Hägnaden ägomark Väster Edsvik by Mörtvikmossen kärr
  Hägnaden ägomark +Västergården hemman Narvgrundet ö
  Hägnadfladen vik Västergården hemman Nordanholmen f.d. ö
  Högskär skär Västergärdet lht Norra Bodarna terräng
  Högskär ö Västergärdet hemman Norrbådan grund
  Högskär skär Västerhägnan torp Norredesundet sund
  Högskär, St. holme Västerhägnan lht Norrleje skär
  Högskär skär Västerhägnaden lht Norrskaten udde och terräng
  Högskärskobben kobbe Västernäset hemman Norrskatudden udde
  Hökhuvudet ägomark Västerstugas hemman Norrskatörn ö
  Höskär, St. holme Västervreten lht Norrviken vik
  Idskiär, se Isskär skär Västerängsbacken lht Norrviken Saknas
  Idskär skär Åberga villa Notörn terräng
  Idskär ö Ängholmen lhter Nåppholmen ö
  Idskär holme Ängsdalen lht Näskubben fyr
  Idskärsgrynnorna grund Äspskär lht Näskubben f.d. ö
  Idskärshällan kobbe Ö hemman Nässkaten terräng
  Idö ö Örnskär avs. Nästholmen holme
  Idö ö Östansund lht Nästholmen ö
  (*)Idskär holme Österbyn Saknas Nästholmssundet sund
  Idö ö Öster Edsvik by Näsudden udde
  Idö ö Östergården hemman Ormholmen skär
  Idö ö Östergården hus Ovanskär ö
  Idö ö +Östergården hemman Ovanskär skär /Se
  Idöfladen vik Östergärdet hemman Paraplyholmen ö
  Idöskatan, se Stångskaten förr ö Österhägnaden lht Per Jansörn ö
  *Idöskaten udde (?) Östersjö villor och lhter Pers bodarna sjöbodar
  Insjöholmen udde Östersjön lht Piltholmen Saknas
  Insjön sjö Östersjön lht Pipgrundena grund
  Isskär skär Österstugas hemman Pungan f.d. ö
  Isskär holme Österviken lht Riberget berg
  Isskär terräng Österviken villor och lhter Riddarkobben ö
  Isskärskobbarna kobbar   Ridderviken vik
  Jösseklint terräng   Ringhällan ö
  Kajsasviken vik   Rumpan terräng
  Kalskiären, se Källskären skär   Rumshamn vik
  Kalvholmen holme   Råttholmen holme
  Kalvholmen udde   Rödgetörn udde
  Kalvholmssundet sund   Rödkobben ö
  Kalvskär skär   Rödkobben ö
  Kalvskär skär   Rödskärena öar
  Kalvsveden betesmark   Rödjätten udde
  Karsholmen, se Kasholmen holme   Röjötörn udde
  Kasholmen holme   Rödkobben skär
  Kasholmen holme   Rönnholmen ö
  Kasholmen ö /Se   Rönnörn ö
  Kasholmsgrundet grund   Rönnören udde
  Kasholmssundet sund   Rönnörn ö
  Kasholmsören skär   Rönnörn ö
  Kasken holme   Sandviken vik
  Kaskören holme   Sandviken vik
  Kattholmen udde   Sigreshålet sund
  Kattrumpan betesmark   Simesviken vik
  Kattögasudden udde   Simpnäs klubben ö
  Kattören kobbe   Simpnäsviken vik
  Kiellskiären, se Källskären ö   Sissö ö
  Klippan holme   Sissö grundena hällar
  Klockarören f.d. ö   Sjöbacken allmänning
  Klockarören udde   Sjöstadviken vik
  *Klubben skär   Sjöträsket sjö
  Knarten kobbe   Skabban holme
  *Kobbarna kobbar   Skabban ö
  Kokgrytan vik   Skabbsundet sund
  Korsören f.d. ö   Skeppsbogattorna grund
  Korsören udde   Skeppsboö f.d. ö
  Koören holme   Skeppsmyraviken vik
  Kroken f.d. ö   Skinnfällen ö
  Kroken terräng   Skinnfällsgrundet ö
  Krokholm, se Krokholmen förr ö, nu del av ö   Skitan ö
  Krokholmen förr ö, nu del av ö   Skitan grund?
  Krokholmen holme   Skitan ö
  Krokholmen del av ö   Skitarn Saknas
  Krokholmen holme   Skomakarn ö
  Krokholmen del av holme   Skomakarkobben holme
  Krokholmen holme   Skomakarudden udde
  Krokholmen holme   Skrabbholmen ö
  Krokholmssundet sund   Skrevskär ö
  Krokholmssundet sund   Skrivarkobben ö
  Krokholmsörarna kobbar   Skrivarn skär
  Kroksfladen göl?   Skråvelbergena berg
  Krypsfladen vik   Skräddarn ö
  *Kråkholmen holme   Skräddarkobben ö
  Kråkviken vik   Skvallerhamnen vik
  Kråkviksudden udde   Skvallerhamnskobbarna öar
  ---Kubben, se Björkskärsbådarna skär   Skvallerhamnsträsket sjö
  Kubådudden udde   Skvallerhamnsudden udde
  Kubådviken vik   Skärudden udde
  Kullbo - Insjön sjö   Skötbådan häll
  Kullboviken vik   Skötbådan skär
  Kullboö del av udde   Skötkobb skär
  Kvarnbacken höjd   Skötkobben ö
  Kvarnstensudden udde   Slammerhamn vik och terräng
  Kvarnviken vik   Slåttsundet terräng
  Kvarvikskärret kärr   Stäppe holme
  Kyrkogårdsudden udde   Släppen ö
  Kyrkogårdsviken vik   Smultrongrundet ö
  Kyrkviken vik   Soldatsleden segelled
  Källskären skär   Sommarnöje vik
  Källskären skär   Stackarn grund
  Källskären ö   Stenbacknäs terräng
  Källskären holme   Stenhägnan terräng
  Källskären skär   Stoffö f.d. ö
  Källskärsflyttjorna skär   Stoffö fladen sjö
  Källskärskobben kobbe   Stoffö stätta stätta
  Käringen, se Käringön ö   Stora Asken ö
  Käringökobben kobbe   Stora Bäckviken vik
  Käringön ö   Stora Dyviken vik
  Käringön terräng   Stora Sandviken vik
  Kärrviken vik   Stora skogsudden terräng
  Lakärret ägomark   Stor-Askörn ö
  Lambörarna skär   Stora Villösan ö
  Landbådan skär   Stora Äspskär f.d. ö
  *Lappholmen del av ö   Storgrynnan grund
  Lappholmsviken vik   Stornäset näs
  Lappudden udde   Stornäsudden udde
  Lidö ö   Storsten flyttblock
  Lidöfjärden fjärd   Storstugudden udde
  Lidöfjärden fjärd   Storsudbergena berg
  Lidöfjärden fjärd   Stor Änklingen f.d. ö
  Lillkärret ägomark   Stryssholmen ö
  Liss-Dyviken vik   Stryssholmshällen häll
  Lobäcken ägomark   Stryssholmsslätten terräng
  Loppholmen udde   Strömmarna sund
  *Långholmen del av udde   Strömmen vik
  Långholmen udde   Strömmen sund
  Långnäsgrunden strandområde   Stångskaten udde
  Långskär ö   Städsviken vik
  Långskär ö   Stängseludden udde
  Långskär holme   Stärbsnäs uddarna uddar
  Långskär skär   Stärbsnäsviken vik
  Långskärsfladen del av hav   Svalkobben ö
  Långströmmen, Väster- sund   Svalkobben udde
  Långströmmen, Öster- sund   Svalörn ö
  Långåkrarna betesmark   Svarthålet vik
  Långören terräng   Svartkobben ö
  Långören holme   Svedudden udde
  Läggkobben, Norra kobbe   Sälbergena berg
  Läggkobben, Södra kobbe   Sälberget klippa
  Lövbrokärret betesmark   Sälbergsviken vik
  Lövöskaten udde   Sälviken vik
  Lövösundet sund   Söderhusörn ö
  Magistern kobbe   Söderkubben ö
  Marbosundet sund   Söderedesundet sund
  Marbosundet sund   Söderhusena terräng
  Marboö ö   Söderhusgrundet grund
  Marboö triangelpunkt   Söderlejena skär
  Marboö ö   Söderviken Saknas
  Maren ägomark   Söderö terräng
  Maren sjö   Södra skärgrundet grund
  Marstrand ägomark   Tallholmen ö
  *Marumsön ö   Tallholmsfladen vik
  Matsboda ägomark   Tallholmsudden udde
  Matsbodaviken vik   Tallricken häll
  Mellankobben kobbe   Tjärhovet terräng
  Mellanskär skär   Tofladen vik
  Mellanskärshällorna skär   Tomossen mosse
  Mellanskärshällorna skär   Torpslätten terräng
  Mickelsonsudden udde   Trollträsket sjö
  Mjölkudden udde   Träsket sjö
  Mororna betesmark   Tunnaudden udde
  Mossen ägomark   Tunnholmsströmmen sund
  Mulnäsvreten ägomark   Tvifallskär ö
  Mulnäsören skär   Tärnskär skär
  Myran myrmark   Utanåfladen vik
  Myrholmen kobbe   Utanåfjärden fjärd
  Myrholmsviken vik   Utanå leje grund
  Måsgrundet grund   Vad terräng
  Måsklippan grund   Viberö ö
  Mörörarna skär   Viberö ö
  Narvgrund holme   Viggskär ö
  Narvgrundet grund   Vikasjön sjö
  Nollekobb kobbe   Vika insjön sjö
  Nordanholmen halvö   Villösan ö
  Norra viken vik   Villösa ö
  Norrbådan grund   Villösströmmen segelled
  Norredesundet sund   Vårbergsstugan bergsskreva
  Norrfjärden fjärd   Västermarken terräng
  Norrfjärdshällan grund   Västra långströmmen segelled
  Norrfladen vik   Västerbacken terräng
  Norrfladen vik   Västerörn ö
  Norrkärret kärr   Västerörn ö
  Norrskaten udde   Yttre viken vik
  Norrskogen skog   Ålandsgrundet ö
  Norrskatören holme   Ålandsgubbensberget häll
  Norrsunden sund   Ångbåtshagen terräng
  Norrviken vik   Ängholmen f.d. ö
  Norrvreten ägomark   Ängholmsfladen vik
  Norrängen terräng   Änglaskär ö
  Nyhägnaden ägomark   Änglaskärs fladen ö
  Nyläje skär   Ängsgrundet ö
  Nyvreten ägomark   Ängskär ö
  Nyängne ägomark   Ängskärsgrundet ö
  *Näsholmen holme   Ängsudden udde
  Näskubben udde   Änklingarna f.d. öar
  Näskubben udde m. fyr   Änklingssundet f.d. sund
  Nästholmen holme   Lilla Äspskär holme
  Nästholmen holme   Stora Äspskär udde
  Nästholmssundet sund   Äspskärshålet sund
  Olgas stenar skär   Äspskärsörn ö
  Olsgrund grund   Öbergsberget berghällar
  Ormgrund grund   Öbergsviken vik
  Ovanskär skär   Örnklubben ö
  Ovanskär holme   Örnklubben ö
  Ovanskär skär   Östansundet vik
  Ovanskär ö   Österbyholmarna öar
  Ovanskär holme   Österbyholmen ö
  Ovanskär skär   Österhamn vik
  *Pansarfjärden vik   Österhamnen vik
  *Pansarfjärden vik   Östersjön vik
  Per-Ersåkern ägomark   Österskär ö
  Per-Jansören skär   Österviken vik
  Piltholmen kobbe   Österviken vik
  Pipgrunden grund   Österviken vik
  Pungan ö   Österörn ö
  Pungan terräng   Österörsvarpet notdragningsplats
  Pungan terräng   Östra långströmmen segelled
  Punijen, se Pungan ö    
  Riddarviken vik    
  Riddarvikskobben kobbe    
  Ringhällan skär    
  Rudom ägomark    
  Rudvreten ägomark    
  Rumpudden udde    
  Rumshamnsviken vik    
  Rumshamnsängen terräng    
  Ryssugnsviken vik    
  Råttholmen holme    
  Rödberget udde?    
  Rödgöten strandområde    
  Rödkobb kobbe    
  Rödkobben kobbe    
  Rödkobben kobbe    
  Rödskär, Västra skär    
  Rödskär, Östra skär    
  Rönnören udde    
  Rönnören förr skär, nu del av ö    
  Rönnören udde    
  Rönnören skär    
  Rönnören holme    
  *Rönnörn holme    
  Rönoren, se Rönnören förr skär, nu del av ö    
  *Rörkobben kobbe    
  Sakariasören kobbe    
  Sandviken vik    
  Sandviken, Stora vik    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Sandvikvreten ägomark    
  Sandvikvreten ägomark    
  Sandåkrarna ägomark    
  Sigridshålet sund    
  Simpnäs triangelpunkt    
  Simpnäsklubb kobbe    
  Simpnäsklubb fyr    
  Simpnäsviken vik    
  Simpnäsviken vik    
  Sissöfladen sund    
  Sissögrunden grund    
  Sissön grund    
  Själbergen skär    
  Själbergsviken vik    
  Själgrundet grund    
  Själviken vik    
  Sjöstaden ägomark    
  Sjöstadviken vik    
  Sjöträsket träsk    
  Sjöängen ägomark    
  Skabban holme    
  Skatan, se Stångskatan del av ö    
  Skaten terräng    
  Skaten udde    
  Skeningeviken vik    
  *Skentan ?ö eller holme    
  Skeppsmyraviken vik    
  Skeppsmyraön udde    
  Skeppsmyraön halvö    
  *Skeppsmyraön halvö    
  *Skeppsmyraön del av ö    
  Skeppsmyraön terräng    
  Skiasmyraöön, se Skeppsmyraön udde    
  Skinnfällen holme    
  Skinnfällsgrundet grund    
  Skitaren kobbe    
  Skiötkobb, se Skötkobb skär    
  Skiötkubben, se Skötkobb kobbe    
  Skomakaren o. Skräddaren klabbar /Se    
  *Skomakarkobben kobbe    
  Skomakarkärret ägomark    
  Skomakarkärret betesmark    
  *Skrabban holme    
  Skrabban holme    
  Skrabbgrundet grund    
  Skrabbsundet sund    
  Skrivarkobben kobbe    
  Skrufskiär, se Skräppskär udde    
  Skräddaren holme    
  Skräddaren o. Skomakaren klabbar /Se    
  Skräppskär udde    
  Skräppskär udde    
  Skvalet terräng    
  Skvallerhamnen vik    
  Skvallerhamnskobbarna kobbar    
  Skvallerhamnsudden udde    
  Skyttvreten ägomark    
  Skösmyraöön, se Skeppsmyraön halvö    
  Skötbådan kobbe    
  Skötkobb skär    
  Skötkobb kobbe    
  Skötkobb kobbe    
  Slammerhamn vik    
  Slappen, se Släppe ö    
  Slåttsundet ägomark    
  Slåängsudden udde    
  Släppe ö    
  Släppe ö    
  Släppe holme    
  Släppsundet sund    
  Smultrongrund kobbe    
  Snäckviken vik    
  Stackaren grund    
  Stenbacknäs strandområde    
  Stenhägnaden ägomark    
  Stenmaren ägomark    
  Stillmarkskärret betesmark    
  Stofföfladen sjö    
  Stor-Dyviken vik    
  Storkärret ägo- o. betesmark    
  Storkärret ägomark    
  Storkärret ägomark    
  Stornäsudden udde    
  Storskogen skog    
  Stortegen ägomark    
  Storängen ägomark    
  Strandängen ägomark o. betesmark    
  Strandängen ägomark    
  Stridsholmen förr ö, nu del av ö    
  Stridsholmen holme    
  Stridsholmen del av ö    
  Stridsholmen del av holme    
  Stridsholmen terräng    
  Stridsholmshällan häll    
  Stridsholmssundet sund    
  Strusholmen, se Stridsholmen förr ö, nu del av ö    
  *Strusholmen del av holme?    
  Sträcklan vik    
  Strömmarna strömmar    
  Strömmen ägomark    
  Strömmen vik    
  Stummelängen ägomark    
  Stångskatan del av ö    
  Stångskaten förr ö    
  ?Stångskaten udde    
  Stångskaten udde?    
  Stångskaten udde /Se    
  Stängseludden udde    
  Stängselviken vik    
  Stärbsnäsviken vik    
  Svalkobben kobbe    
  Svalören skär    
  Svarthålet vik    
  Svarthålsskogen terräng    
  Svedudden udde    
  Söderbacken höjd    
  Söderbergen terräng    
  Söderedesundet sund    
  Söderfladen vik    
  Södergrynnan grund    
  Söderhusören holme    
  Söderkobben kobbe    
  Söderkobben kobbe    
  Söderängskärret betesmark    
  Söderön ö    
  Söderön terräng    
  Södra viken vik    
  Tallgrundet grund    
  Tallholmarna holmar    
  Tallholmarna holmar    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallholmsfladen vik    
  Tallriken skär    
  Talludden udde    
  Tjärhovet terräng    
  Tofladen vik    
  Tofladen vik    
  Tofladen vik    
  Tomossfly sankmark?    
  *Tradhallsskär(?) skär    
  Trollträsket träsk    
  *Trälholmen holme    
  Trängslet ägomark    
  Tunnholmssundet sund    
  Tviflaskär holme    
  Tvifalskär holme    
  Tvifallsskär skär    
  *Tvivaldskär holme    
  *Tvivaldsskär holme    
  Tvifallsskärsgrund grund    
  Tämskvättan kobbe    
  Tärnskär skär    
  Utanåfjärden fjärd    
  Utanåfladen vik    
  Vad terräng    
  Vantviksören holme    
  Vedholmen holme    
  Vedlösan ö    
  Vedlösan ö    
  Vibacken betesmark    
  Wibberö, Wästre, se Viberön ö    
  Viberön f.d. ö    
  Viberön ö    
  Veberön terräng    
  *Viggskär holme    
  Viggskär skär    
  Wigiön, se Villösan ö    
  *Viglösa ö    
  Wiglösa, se Villösan Saknas    
  Wiglösan, se Villöran ö    
  Wiglösan, se Villösan ö    
  Vikasjön sjö    
  Vikgärde ägomark    
  Vikskär holme    
  Villösan ö    
  Villösan ö    
  Villösan holme    
  Villösan ö    
  Villösan ö    
  Villösan ö    
  Villösan, Liss- udde    
  Villösan terräng    
  Villösan ö    
  Villösa(n) ö /Se    
  Villösbacken terräng    
  Villöströmmen sund    
  Vinglosan, se Villösan holme    
  Västergärdet betesmark    
  Västerkobben kobbe    
  Västerkärret ägomark    
  Västeräng ägomark    
  Västerören ö    
  Västerören holme    
  Västerören holme    
  Västra kärret ägomark    
  Västra viken vik    
  Ytterbådan skär    
  Ytterstycket betesmark    
  Ålandsgrundet grund    
  Ålands hav Saknas    
  Ålands hav Saknas    
  Ängholmen udde    
  Ängholmen udde    
  Ängholmsfladen sund    
  Änglaskär holme    
  Änglaskärsfladen sund?    
  Änglaskärsfladen del av hav    
  Ängsgrundet grund    
  *Ängsholmen del av ö    
  Ängskär f.d. ö    
  Ängskär terräng    
  Ängskärsgrundet grund    
  *Ängsnäsholmen holme eller udde    
  *Ängsnäsholmen del av udde    
  Änklingen, Stora (och Lilla?) halvö (och holme)    
  Änklingen, St o. L. öar    
  Änklingen, St. o. L. öar    
  Änklingen, Lilla ö    
  Änklingen, Stora förr ö, nu halvö    
  Änklingen, Stora halvö    
  Änklingssundet sund    
  Äspskär, L. holme    
  Äspskär, L. holme    
  Äspskär, Lilla udde    
  Äspskär, Stora udde    
  Äspskär, Stora udde    
  Äspskärsören holme    
  Öbergsberget berg?    
  Öbergsviken vik    
  Örnklubben holme    
  Örnklubben holme    
  Örnklubben holme    
  Örnklubben kobbe    
  Östanviken vik    
  Österbyholmarna holme    
  Österbyholmarna holmar    
  Österbyholmen holme    
  Österhamnen vik    
  Österskär skär    
  Österstängsla ägomark    
  Österängen terräng    
  Österängen ägomark    
  Österören holme    
  Östra viken vik    

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.