ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ununge socken : Närdinghundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 336 Naturnamn : 242 Bebyggelsenamn : 405 Naturnamn : 666
Ununge sn Alflanken ägomark Ununge sn Nummerförteckning förteckning
Ununge sn Anderskärret kärr Ununge socken sn Albygärdet åker
Ununge sn Asplund terräng Ununge sn Albykärret kärr
Ununge sn Bastan terräng Ununge sn Alflanket åker
Ununge sn Bergavik, se Ränkaviken vik Unungeborna inbyggarbeteckning Alflanket åker
Ununge sn Björkmansängen ägomark Ununge närrar inbyggarbeteckning Alrudan åker
Ununge sn *Björnsten råmärke Alborna inbyggarbeteckning Andalskärret förr åker
Ununge sn Blokakärret ägo- o. betesmark Albyborna, se Alborna inbyggarbeteckning Andalskärret förr åker
Ununge sn Blokaviken vik Bergarn inbyggarbeteckning Andaskärret, se Andalskärret förr åker
Ununge sn Blokaviken vik Bergarna inbyggarbeteckning Agnrudan, se Angrudan åker
Unungehärad (numera Ununge) sn /Se Brokärret ägomark Blokborna inbyggarbeteckning Angrudan åker
Ununge sn Byholmen holme Bondängarn inbyggarbeteckning Artontunnlandsåkern åker
Ununge sn Byholmen holme Bruksare inbyggarbeteckning Askgrennarna, se Askgrännarna förr kärr
Ununge sn Dalkarlsängen ägomark Dragarn inbyggarbeteckning Askgränden, Stora och Lilla, se Askgrännarna förr kärr
Ununge sn Bysjön sjö Fågelsångarn inbyggarbeteckning Askgrännarna förr kärr
Unungehärad (numera Ununge) sn Djupsjön sjö Färjaborna inbyggarbeteckning Askgrännarna förr kärr
Ununge sn /Se Dyviken ägomark Henningebönderna inbyggarbeteckning Bakodlingen åker
Ununge sn Dyviken vik Hydingarn inbyggarbeteckning Bakrudan åker
Ununge sn Dyviken vik Hydingarna inbyggarbeteckning Bakängen förr åker
Ununge sn Edsbro-Kyrksjön del av Närdingen Kovringar inbyggarbeteckning Banan förr järnväg
Unungehärad (numera Ununge) sn Edsbro-Kyrksjön del av Närdingen Myraborna inbyggarbeteckning Banbron järnvägsbro
Ununge sn Edsbro- Kyrksjön sjö Målflyttaren inbyggarbeteckning Bastuberget berg
Unungehärad, (numera Ununge) sn, Edsbrosjön, se Edsbro-Kyrksjön del av Närdingen Målnötaren inbyggarbeteckning Bastuberget berg
Ununge sn Ekbäcken göl Målötarn inbyggarbeteckning Bastugärdet åker
Unungehärad, (numera Ununge) sn Esasjön, se Edsbro- Kyrksjön del av Närdingen Prästgårdsbonden inbyggarbeteckning Bastuhagen skogsbacke
Unungehärad, numera Ununge samh. Fanesjön, se Fansjön sjö Rosendalarn inbyggarbeteckning Bastuhagsåkrarna åkrar
Unungehärad, (numera Ununge) sn Fansjön sjö Ränkaborna inbyggarbeteckning Bastuvreten åker
Unungehärad, numera Ununge samh. Fansjön sjö /Se Skattbolarna inbyggarbeteckning Bergafjällen, se Kyrkgärdet åker
Ununge sn Fansjön sjö /Se Skeboborna inbyggarbeteckning Bergakilen skogsområde
Unungehärad, (numera Ununge) sn Fansjön sjö Skeborna inbyggarbeteckning Bergalundsåkern åker
Unungehärad, (numera Ununge) samh. Fräkenviken vik Snytan inbyggarbeteckning Berga ängarna åker
Unungehärad, (numera Ununge) sn Frösjön sjö Snyten inbyggarbeteckning Bergholmen holme
Unungehärad, (numera Ununge) samh. Frösjön sjö Spakarn inbyggarbeteckning Bernhards Svartkärret åker
Ununge sn Furuholmen, se Långholmen holme Storängarn inbyggarbeteckning Björkkärret kärr
Ununge sn Fågelsången betesmark Träskor inbyggarbeteckning Björkmansängen åker
Ununge sn Färjan ägomark Ålarn inbyggarbeteckning Björnkärret kärr
Ununge sn Goddagsängen ägomark Alby by Björnvilan sten
Ununge sn *Granholmen holme Alby by Blokakärren åkrar
Ununge sn Grytsjön sjö Alhamra avs Blokaviken vik
Ununge sn Grytsjön sjö Alhamra lht Blåkullbacken skogshöjd
Ununge sn Grändalen terräng Alhamra lht Blåkullkärret åker
Ununge sn Gubbnoret ägomark Annelund f.d. dragont. Blötmyran kärr
Unungehärad, (numera Ununge) sn Gyllmossen uppodling Annero lht Bondängssjön, se Bysjön sjö
Ununge sn /Se Gyllmossen ägomark Aspdal lhg Brantkällan källa
Ununge socken Gyllmossen ägomark /Se Aspdal stuga Brobacken åkerbacke
Ununge sn Gäddviken ägomark Asphagen, se Asplund torp Brokärret åker
Ununge sn Gärdsmossen ägomark Asphagen torp Bromsbolsåkern åker
Ununge sn Hagen terräng Asplund förr stuga Bromserna, se Bronserna åker
Ununge sn Hagvreten ägomark Asplund eller Byholmen torp Bronserna åker
Ununge sn Hansjön sjö Asplund eller Asphagen torp Bronserna åker
Ununge sn Hansjön sjö Avensberg torp Bruksgatan gata
Ununge sn Hansjön sjö /Se Backen gård Brunserna, se Bronserna åker
Ununge sn Hedeberg berg /Se Bastan stuga Brännudden udde
Ununge sn Hedebottna terräng Berga herrgård Budberget berg
Ununge sn Hedebottenskärret kärr Berga herrgård Budberget berg
Ununge sn Hedekärret kärr /Se Berga säteri Buddbolsängen åker
Ununge sn Hillerströmskärret ägomark Berga bebyggelse Byholmen holme
Ununge sn Holmsjön sjö Bergakrogen, se Bergalund lht Bysjön sjö
Ununge sn Holmsjön sjö /Se Bergalund lht Bysjön sjö
Ununge sn Holmsjön sjö Bergalund lgh Bystäet körväg
Ununge sn Horsnäs terräng Berga säteri, se Berga herrgård Bystäet körväg
Ununge sn *Hydingeström å /Se Bergatomten avsöndrade områden Byxdal förr åker
Ununge sn /Se Hydingeån å Bergshyddan lgh Dalkarlängen åker
Ununge sn sn /Se Hydingeån å Bergshyddan lht Dalkarlängsladan lada
Ununge sn /Se Hydingeån å Bergsäter handelslgh Djupdalen dal
Ununge sn /Se Hägnaden ägomaark Bergsäter lht Djupdalsbotten kolbotten
Ununge sn /Se Hägnan ägo- o. betesmark Björklund lgh Djupdalskällan källa
Ununge samh. /Se Igelbäcken ägomark Björklund förr torp Djupkärret åker
Ununge samh. /Se *Jungfrudansen ?gränsmärke Björknäset lht Djupsjöbotten kolbotten
Ununge sn /Se Jungfrudansen gränsmärke /Se Bloka by Djupsjön sjö
Ununge sn /Se Krankberget berg Bloka by Djupsjön sjö
Ununge sn /Se *Katholmen Rör gränsmärke Bloka by Dragudden udde
Ununge sn /Se Killbäcken ägomark Blokabyn huvudbebyggelse Dragängen åker
Ununge sn /Se Klemens udde udde Bläckhornet lht Dumlan åker
Ununge sn /Se Klovsten gränsmärke Bondängen torp Dumran, se Dumlan åker
Ununge sn /Se Kobolsåsen ås Bondängen gård Dyviken vik
Ununge kyrka kyrka /Se Kolbottsvreten ägomark Bosstället lgh Dyviken vik
[Adhilby] Saknas Kragstaviken ?vik Brantbacken lgh Edsbro-kyrksjön del av sjö
»adhilby», se ?Alby by Kragstaviken ?vik Brantbacken, se Branten lht Edsmans odlingen, se Strömsängen åker
Alby by *Kragsta viks rör gränsmärke Branten lgh Ekbäcken göl
?Alby by Krikan betesmark Branten lht Emil-Matts´ Svartkärret åker
Alby by Kroken del av Närdingen Bromsbol, se Brusebol förr torp Enbettsbotten kolbotten
Alby by Kräkelhagen Saknas /Se Brovreten torp Fansjön sjö
Alby by Kräkelvreten Saknas /Se Brovreten, se Busstorpet torp Fansjön sjö
Alby by Kulan holme Brusebol gård Fansjön sjö
Alby by Kulan holme Brusebol förr torp Festberget berg
Alby by Kurlan, se Kulan holme Brusebol förr torp Festberget berg
Alby by /Se Kvarnkärret ägomark Buddbol torp Finnkärret kärr
Berga hg Kvarnvreten ägomark Buddbol torp Finnkärret kärr
Berga gd Kyrck Siön, se Edsbro-Kyrksjön sjö Buskhagen torp Finnvreten åker
Berga hgd Kyrka siön, se Närdingen Saknas Busktorp eller Brovreten torp Fjärdingsmanshagen, se Tomthagen beteshage
Berga hg Källodlingen ägomark Busktorpet, se Busstorpet torp Flöjtberget, se Festberget berg
Berga hg Källängskärret betesmark Busstorpet torp Framodlingen åker
Berga herrg. Kärven sjö Busstorpet torp Framrudan åker
Berga hg Kärven sjö Busstorpet torp Framskogen skogsområde
Berga gd /Se Kärven sjö /Se Bygget, se Nybygget stuga Framängen förr åker
Berga hg /Se Ladrudan ägo- o. betesmark Byholmen torp Fräkenvik vik
Berga hg /Se Liss-Gränsjön sjö Bysmarkvreten torp Fräkenviken vik
Berga hg Lisskillan ägomark Båtsmansstället lht Frösjön sjö
Berga gd Liss - Mårdsjön sjö Båtsmansstället, se Norrhenninge båtsmanstorp förr torp Frösjön sjö
Berga gd Liss-sjön torrlagd sjö Båtsmanstorpet, se Norrhenninge båtsmanstorp förr torp Frösjön sjö
Berga hgd Ljungtorpsbacken triangelpunkt Bönhuset frikyrkokapell Fågelsången åker
Berga hgd [ydika strøm] vattendrag Dammstugan lht Fårbacken åkerbacke
Berga by »lydika st[røm] vattendrag Draget torp Fårbacken, se Bastuhagen skogsbacke
Berga hg *Lydika ström ström Draget torp Fäbron dikesbro
Berga hgd *Lydika ström ström Dyviken torp Fästberget, se Festberget berg
Berga hg Lydika ström ström /Se Dyviken förr torp Gammelkvarnströmmen åränna
?Berga hg *Lydika ström ström /Se Edsbacken lgh Gammelodlingen åker
Berga by Långholmen holme Ekensborg lgh Gimoskogen skogsområde
Berga gd Långholmen holme Ekensborg lhtr Goddagsängen åker
Bärga gård Långkillan ägomark Eklund lgh Gransjöarna sjöar
Berga gd Lötsbacken terräng Enlund lgh Gransjökärrbotten kolbotten
Berga herrgård *Moran skogsområde Enlund lht Gransjökärret kärr
?Berga gd *Moron skog Fagervik lht Gransjömossen mosse
Berga gd Mosmossen mosse Fansättra torp Grenbro, se Gränbro plats i skogen
?Berga hg *Kragsta viks rör terräng Fansättra ödetorp Gruvudden udde
Berga hg Mossen ägomark Fantsättra, se Fansättra ödetorp Grysslamaren åker
Berga hg Mårdsjön, Lilla sjö Fridhem lgh Grytsjön sjö
?Berga säteri Mårdsjön, Stora sjö Fridsborg avs Grytsjön sjö
Berga hg Mårdsjön sjö /Se Fridsborg lht Grytsjön sjö
Berga hg Mörtsjön sjö Forsborg avs Grytsjöviken vik
Berga hg Nacka ägomark Fågelsången avs Grytsjöån å
Berga hg Nalingen, se Närdingen sjö Fågelsången lht Gråten åker
Berga hg Norrhenninge triangelpunkt Färjan torp Gränbro plats i skogen
Berga herrg. Norrkärr ägomark Färjan lhtr Gränbro plats i skogen
Berga hg *Nybron bro Färjan lhtr Gränhagen beteshage
Berga hg Nybro åhn, se Hydingeån å Färjelund lht Gränsjöbrännan skogsområde
Berga säteri Nybro åhn, se Hydingeån å Goddagsbol torp Gränsjöbrännan skogsområde
Berga säteri Nybroån å Goddagsbol ödetorp Gränsjön, Lilla sjö
Berga säteri Nyhägnan ägomark Gottbol hmd Gränsjön sjönamn
Berga säteri Nylandet ägomark Gottbol ödegård Gränsjön, Stora sjö
Berga säteri /Se *Näfkingen sjö Granstugan lht Gubbnoret åker
Berga hg /Se Siön Nählingen, se Närdingen sjö Grendalen torp Gubbsvedjan förr åker
Berga hg /Se Nälingen, se Närdingen sjö Grändalen förr torp Gyllmossen åker
Berga gd /Se Nälingen, se Närdingen sjö Grändalen förr torp Gäddviken åker
Berga gd /Se Nälingen, se Närdingen sjö Grönlund lgh Gärdesbacken skogsbacke
Björklund torp Nälingen, se Närdingen sjö /Se Grönlund lht Gärdesmossen åker
Bloka by Närlingen Laucus, se Närdingen sjö Gärdestorpet torp Gästgivarladan lada
Bloka by Närdingen sjö Gästgivargården gård Hagvreten förr åker
Bloka by Närdingen sjö Hagalund lgh Hallmansgrundet grund
Bloka by Närdingen sjö Hagalund lht Hammargärdet åker
Bloka by Närdingen sjö Hagen lgh Hammargärdet åker
Bloka by Närdingen sjö Hagen förr skogshuggarboställe Hammarhuset förr hammarsmedja
Bloka by Närdingen sjö Hagen skogshuggarboställe Hammarströmmen del av Skeboån
Bloka by Närdingen sjö Hammarbacken förr stuga Hansbol, Lilla förr åker
Bloka by Närdingen sjö Hansbol stuga Hansbol, Stora förr åker
Bloka by Närdingen sjö *Hansjötorp torp Hansjön sjö
Bloka by Närdingen sjö Hansjötorp torp Hansjön sjö
Bloka by Närdingen sjö Hansjötorp torp Harboholmsallén allé
Bloka by Närdingen sjö Hasselbacken stuga Harkranket, se Alflanket åker
*Bol beb. Närdingen sjö Hedebotten torp Hedebottenskärret, se Hedekärret kärr
*Bol beb. Närdingen sjö Hektolitern lht Hedebottnarna förr torp
*Bol beb. Närdingen sjö Hektolitern lht Hedebottnarna förr torp
*Bromsebol, äldre namn för Brusebul förr torp Närdingen sjö /Se Henninge byar Hedekärret kärr
*Bromsebol, äldre namn för Brusebol förr torp Närdingen sjö /Se Henriksdal lht Helgdagskärret, se Andalskärret förr åker
*Bromsebol Saknas Närdingen sjö /Se Hermansbol torp Hemgärdet åker
Brusebol förr torp Närdingen sjö Hermansbol torp Hemgärdet åker
*Brytiagården förr gd Närdingen sjö Herrgården, se Skebohemmet pensionärshem Hemgärdet åker
*Brytiagården förr gd Närdingen sjö /Se Hjälstertorp torp Hillerströmskärret åker
*Brytia gardhin rättarebost. Närdingen sjö /Se Hjälstertorpet, se Gärdestorpet torp Hjortronmossen åker
[Brytiagarden] Saknas Närdingen sjö /Se Husbol eller Vipparbol äng Holmsjön sjö
*Brytiagården förr gd Närdingen sjö /Se Hydinge by Holmsjön sjö
*Brytiagården rättarebost. Närdingen sjö /Se Hydinge herrgård Holmsjöänden vik
*Brytiagården rättarebost. Närdingen sjö /Se Hydinge egnahemsområde egnahemsområde Hopplanen vattningsplats för kreatur
Brytiagården förr gård /Se Näringen Siön, se Närdingen del av sjö Igelbäcken torp Hopplanen vattningsplats för kreatur
*Brömsbode gård Närdinge Siön, se Närdingen Saknas Igelbäcken torp Hopslåttan förr åker
Buddbol gård Ormberget berg Igelbäcken torp Horsnässet udde
Buddbol torp Rudan betesmark Jerk-Anders, se Asplund förr stuga Humlegårdsgärderna åker
Buddbol torp /Se Rudan ägomark Karlshem avs Hydingeströmmen å
Buddbol gd /Se Rudsjön f.d.sjö Karlsborg lht Hydingeströmmen å
Båddebol, se Buddbol torp Rudsjön f.d. sjö, nu sankmark Karlsro lht Hydingeån,se Hydingeströmmen å
Gottbol hmd Rudsjön f.d. sjö, nu sankmark Karlsro stuga Hägnaden, se Hägnan åker
Glömminge gd /Se Rundesiön, se Rudsjön f.d. sjö Kasernen, Lilla lht Hägnaden åker
Glömminge prästgården Rundes ön, se Rudsjön /Se Kasernen, Stora lht Hägnaladan lada
Glömmynge Saknas Råberget berg Klemensudde lht Hägnan åker
[Glömmimge] prästg. Ränkaviken vik Knösen bebyggelsenamn Hägnan åker
Glömminge by Ränkaviken vik Knösen, Lilla torp Hästhagarna åker- och hagmark
[Gløminge] Saknas Ränkaån å Knösen, Stora torp Hästhagdalen åker
Glömmimge prästgård Rörsjön sjö Kobol gård Hästhagdalen åker
[Gløminghe] Saknas Rörsjön sjö Kobol torp Hästhagen åker
Glömminge prästgården Salbosjön, Lilla sjö Kolartorp torp Häststarrdalen, se Hästhagdalen åker
Glömminge prästgården Salbosjön, stora sjö Kolartorpet lhtr Hästängen åker
Glömminge prästgården Sandtaget terräng Korsbacken lht Högrör, se Klykgranen gränsmöte
Glömminge by Sjörudan ägomark Kovringen del av brukssamhälle Igelbäcksgärdet åker
Glömminge by Sjöängen ägomark Kragsta säteri Jan-Olov-Perskroken vägkrök
Glömminge by *Skagälrör gränsmärke Kragsta gård Jerk-Larsvreten åker
Glömminge by Skarpsockan holme Kronoborg ödegård Jungfruviken åker
Glömminge prästgård /Se Skarpvreten ägomark Kullen förr gård Kanka, se Kankberget berg
Gottbol torp Skatebo Fiäln, se Närdingen sjö Kvartorp torp Kankberget berg
Hedebottna förs. tp /Se Skatebols Fiäln, se Närdingen del av sjö Kvarnvreten lgh Kanket, se Kankberget berg
Henninge (numera Norrhenninge o. Söderhenninge) byar *Skattbolsfjärden Saknas Kvarnvreten lht Karl-Andershålet åker
[Hedhninge] Saknas Skattbolsgrundet grund Kvarnvreten eller Prästkärret torp Karlarslet åker
Henninge by Skebo Fjäln, se Närdingen del av sjö Kvarnvreten, se Prästkärret lht Karl-Ersbottnarna kolbottnar
Henninge, Norr- o. Söder Saknas *Skebofjärden Saknas Kyrkogården bebyggelse Karl-Ersbäcken göl
Henninge, (numera Norrhenninge o. Söderhenninge) byar Skeboån å Körsbärslund förr stuga Karl-Erskällan källa
Henninge, (numera Norrhenninge o. Söderhenninge) by *Skeboström ?ström Lastgärdena, se Skogsgärdena förr torp Karl-Erskärret kärr
Henninge, (numera Norrhenninge o. Sörhenninge) by Skebo ström, se Skeboån å Lerplan avsöndrat område utan bebyggelse Karl-Ols´odlingen förr åker
Henninge, (numera Norrhenninge o. Sörhenninge) by Skeboån å Liljedal avs Kassån dike
Henninge, (numera Norrhenninge o. Sörhenninge) by Skeboån å Liljedal lht Katsjöberget bergudde
Henninge (Norr-, Söder-) byar Skeboån å Lillstugan stuga Katsjöberget bergudde
Henninge, Norr- el. Söder byar Skeboån å /Se Lindeshof avs Katsjöåkern åker
Henninge, Norr- el. Söder- byar Skeboån å Lindeshov lht Katsuberget, se Katsjöberget bergudde
Henninge, Norr- el. Söder- byar Skeboån å /Se Liss-Knösen torp Katsuåkern, se Katsjöåkern åker
Henninge, Norr- el. Söder byar Skiebo Fjäln, se Närdingen sjö Ljungen förr stuga Kerstibacken skogsudde
Norrhenninge by Skysjöholmen holme Ljungen förr stuga Kilen, se Prästgårdskilen skogs- och åkerområde
Norrhenninge o. Söderhenninge byar Skysjön sjö Ljungstugan, se Ljungen förr stuga Killan, se Storkillan åker
Söderhenninge by Skysjön sjö Ljungtorp torp Killbacken skogsbacke
Söderhenninge o. Norrhenninge byar Skysjön sjö /Se Ljungtorpet, se Ljungen förr stuga Killbäcken åker
Söderhenninge o. Norrhenninge byar Skysjön sjö Lottastugan stuga Killbäcken åker
Henninge byar /Se *Skåfkär Saknas Lugnet torp Killorna åkrar
Söderhänninge by /Se Sköndalsvreten betesmark Lugnet förr torp Klockarhagen skog
Hermansbol, (numera Norra o. Södra Hermansbol) gdr Solsjön sjö Lugnet lgh Klockarvreten förr åker
Hermansbol, (numera Norra o. Södra Hermansbol) gdr Solsjön sjö /Se Lugnet förr bebyggelse(?) Klovsten gränsmöte
Hermansbol, (numera Norra o. Södra Hermansbol) gdr Sonöbron bro Lövhyddan lgh Klykgranen gränsmöte
Hermansbol, (numera Norra o. Södra Hermansbol) gdr *Sonöviken vik Lövhyddan lht Klykgranen gränsmöte
Hermansbol, (numera Norra o. Södra Hermansbol) gdr Starrbäcken ägo- o. betesmark Lövlund lgh Klykgranen gränsmöte
Hermansbol, N. o. S. gårdar *Storberget berg? Magasinet arbetarbostad Klykran, se Klykgranen gränsmöte
Hermansbol torp Stor-Gränsjön sjö Marieberg avs Klykrån, se Klykgranen gränsmöte
Hermansbol torp /Se Storholmen holme Matsbol stuga Kobacken skogsbacke
Hydinge gård Storkärret ägo- o. betesmark Mellangården ödegård Kobolsåsen skogsås
Hydinge gd Stor- Mårdsjön sjö Missionshuset, se Bönhuset frikyrkokapell Kobolsåsen terräng
Hydinge gd Storängen ägomark Myra gård Kodöden åker
Hydinge gård Sundet sund Målöte avs Kohagen beteshage
Hydinge gd Sundet sund Målöte gård Kolartorpängen åker
Hydinge gd Svartkärret ägo- o. betesmark Målöte gård Kolbotten åker
Hydinge gd Svartkärret ägo- o. betesmark Målöte gård Kolbottsvreten åker
Hydinge by Svartkärret ägomark Myra ödeby Kolbottsvretskällan källa
Hydinge by Svedjan ägomark Myra ödeby Korsbacksgärdet åker
Hydinge by Södersjön sjö Mederlund lht Kragstakärret åker
Hydinge by Söderängen betesmark *Nederlund lgh Kragstaängen, se Kragstakärret åker
Hydinge gd »ti..b.d.. sten Nergården gård Kranket åker
Hydinge by /Se Tornberget berg Norrbyn huvudbebyggelse Krikan åker
Knösen gd Trihörningen sjö Norrgården, se Backen gård Kroken udde
Kobol gd Trosbäcken terräng Norrhenninge by Kråkholmen förr holme
Kragsta gd Tärnholmen holme Norrhenninge by Kräkelbacken vägbacke
Kragsta gård Vagnbroströmmen helt eller delvis torr strömfåra Norrhenninge by Kulan, se Kurland holme
?Kragsta gd Vagnbroströmmen ström Norrhenninge båtsmanstorp förr torp Kullbacken höjd
Kragsta gd Vagnålakärret ägomark Norrtorp lgh Kullgärdet åkrar
Kragsta gd Västerkärret betesmark Norrtorp torp Kullhagen beteshage
Kragsta gd Ältabergen triangelpunkt Norrtorp gård och lht Kullkärret åker
Kragsta säteri Ängvallrudan ägomark Norrtorp gård och lht Kurland holme
Kragsta gd Österkärret kärr Norrveda lgh Kvarnbron bro
Kragsta säteri   Norrveda lht Kvarnkärret åker
Kragsta säteri   Nya kyrkskoletomten, se 2 Berga Saknas Kvarnvreten åker
Kragsta gd   Nyborg torp Kvide åker
Kragsta Saknas /Se   Nyborg lgh Kyrkgärdet åker
Kragsta säteri /Se   Nyborg ödetorp Kyrkvägen förr gångväg
Kragsta gd /Se   Nyborg torp Källaråkern åker
Kragsta gd /Se   Nybrotorp torp Källgärdet åker
»Krogstad» gård   Nybygget torp Källodlingen åker
Krokhede äldre namn på Hedebottna /Se   Nybygget stuga Källslätten förr åker
Ljungtorpet f.d. torp?   Nybygget stuga Källängen åker
Lugnet f.d. torp?   Nyckelbol torp Källängen åker
Myra by   Nyckelbol torp Källängskärret åker
Myra by   Näset gård Källöten åker
Myra by   Olofsborg lht Kärren, se Blokakärren åkrar
Myra by   Oppgården gård Kärrmyran åker
Myra by   Oppgården gård Kärvaren, se Kärven sjö
?Myra lht   Palermo lht Kärven sjö
?Myra gd   Prästgården kyrkoherdeboställe Kärven sjö
Myra gd   Prästgården gård Ladholmen holme
Myra by   Prästgården torp Ladrudan åker
Myra by   Prästkärret lht Ladumossen mosse
Myra by /Se   Prästkärret lht Landsvägsgärdet åker
Norrhenninge by   Rappol, se Räftsbol torp Larses killan, se Lisskillan åker
Norrhänninge by /Se   Reftbol torp Lemons odlingen förr åker
*Nyränger Saknas   Ropsten gård Lergroparna lertäkt
Prästgården, se Glömminge by   Ropsten gård Lilla odlingen förr åker
Ropsten gd /Se   Ropsten gård Lillholmen holme
Ropsten gd /Se   Rosendal torp Lillsjön sjö
Rosendal gård   Rosendal torp Lill-Värn åker
Rosendal torp /Se   Rosendal lgh Lissbacken vägbacke
Ränka by   Rosenlund torp Lissbrobacken åkerbacke
Ränka by   Rosenlund torp Liss-Gransjön sjö
Ränka by   Råttriket lht Liss-Gränsjön, se Liss-Gransjön sjö
Ränka by   Räfsbol, se Räftsbol torp Lissgärdet åker
Skadath, se Skede by   Räfsbol torp Lisskillan åker
Skattbol gd   Räftsbol torp Lisskillan åker
Skattbol gd   Ränka by Lisskogen skogsområde
Skebo bruk   Ränka by Lisskärret åker
Skebo bruksegendom   Ränka skaten stugor Liss-Målsjön, se Liss-Mårdsjön sjö
Skebo bruksegendom   Ränka skaten stugor Liss-Mårdsjön sjö
Skebo bruksegendom   Rönnbacken lgh Liss-Mårdsjön sjö
Skebo bruksegendom   Rönnbacken lhtr Liss-Salbosjön sjö
Skebo bruksegendom   Rönnhagen torp Liss-sjön förr sjö
Skebo säteri   Sjöhagen lgh Lissängen åker
Skebo säteri   Sjöviken lgh Ljungmossen mosse
Skebo säteri   Sjöviken lht Ljungtorpsbacke, se Spakbacken skogshöjd
Skebo säteri   Sjöängen torp Ljungvreten åker
Skebo säteri   Sjöängen stugor Lotterna åker
Skebo säteri   Skaten, se Ränka skaten stugor Lotterna åker
Skebo bruk o säteri   Skattbol avs Långbacken, se Skyttebacken åkerbacke
Skebo bruksegendom   Skattbol torp Långholmen holme
Skebo bruk /Se   Skattbol torp Långkillan, se Storkillan åker
Skebo bruk   Skabo bebyggelse Långkärret förr åker
Skebobruk Saknas /Se   Skebo järnbruk Långkärrsbotten kolbotten
Skebo bruk   Skebo brukssamhälle Långmyran åker
Skebo bruk /Se   Skebobruk brukssamhälle Långmyran förr åker
Skebo säteri o. bruk /Se   Skebobruk brukssamhälle Långtoren, se Långtoret åker
Skebo bruk /Se   Skebobruk station, se Stationen jvst Långtornet, se Långtoret åker
Skebo bruksegendom /Se   Skebohemmet pensionärshem Långtoret åker
Skebo, Skebo bruk järnbruk /Se   Skede såg Långvreten åker
Skebo bruksegendom /Se   Skede gård och lhtr Långvreten åker
Skebo by /Se   Skogsbo lgh Långåkern åker
Skebo förutv. brukssamhälle /Se   Skogsgärdena förr torp Långängen åker
Skebobruk samh.   Skogsgärdena förr torp Lägdet beteshage
Skeboholm, se Skebo hg   Skogshall lht Lägdet skogsområde
Skebokvarn kvarn /Se   Skogshill avs Lägdövreten åker
Skedboholms bruk, se Skebobruk Saknas /Se   Skogshill lht Löjtnanthagen skogsområde
+Skedbo kvarn = nuv. Skebobruk järnbruk /Se   Skogshill lht Löten åkrar
Skede by   Skogshill lht Lötsbacken åkerbacke
Skede by   Skogshult avs Magasinåkern åker
Skede by   Skogshult lht Magra vreten åker
Skede by   Skogvaktarebostaden, se Skogvaktarebostället stuga Makalösbotten kolbotten
Skede by   Skogvaktarebostället stuga Mellanodlingen åker
Skede såg   Skogvaktars, se Skogvaktarbostället stuga Melängen förr åker
Skede såg   Skoltomten avs. Mesmyran, se Mäsmyran åker
Skede by /Se   Sköndal förr torp Molla åker
Skede by /Se   Slitet gård Morsmossen mosse
Skede by /Se   Snickargården lht Morvägen skogsväg
»skæbboqwarn», se Skebo bruksegendom   Snytan förr stuga Morängen åker
*Sundby Saknas   Snytan förr stuga Morängshagen skog
Söderhenninge by   Solbacken villaområde Mossarna skogsområde
Tomasbol Saknas /Se   Solbacken lägenhetsområde Mosmossen, se Morsmossen mosse
Ytternäs by   Solgården bebyggelse Mossbottnarna kolbottnar
Ytternäs by   Solhem, se Råttriket lht Mossen åker
Ytternäs by   Soltorp gård Mossen åker
Ytternäs by   Soltorp gård Myraberget berg
Ytternäs by   Spake, se Spaktorp torp Myravägen bilväg
Ytternäs by   Spaktorp torp Myren åker
Ytternäs by   Spaktorp torp Myrhagen beteshage
Ytternäs by   Stallgården lht Myskja rågången gräns
Ytternäs by   Stationen jvst Målla, se Molla åker
Ytternäs by   Stensberg, se Skogshill lht Målsjökärret, se Mårdsjökärret kärr
Ytternäs by   Stensborg lht Målsjön, se Liss-Mårdsjön och Stor-Mårdsjön sjönamn
Ytternäs by   Stensäter avs Målötetäet körväg
    Stensäter gård Mårdsjökärret kärr
    Stensäter lht Mårdsjön, Lilla sjö
    Stenåker lgh Mårdsjön, se Liss-Mårdsjön och Stor-Mårdsjön sjönamn
    Storgården förr gård Mälängen, se Melängen förr åker
    Stor-Knösen torp Mäsmyran åker
    Storlund lgh Mörtsjökärrbron bro
    Storlund lht Mörtsjökärren kärr
    Storängen torp Mörtsjön sjö
    Storängen torp Nacka åker
    Stråla förr torp Nilses vreten förr åker
    Strömsberg lht Norren, se Olovnorren ev.efterled i åkernamn
    Strömsbro lgh Norrhenninge triangelpunkt
    Strömsbro lht Norrkärret åker
    Sundet lht Norrkärret åker
    Svedjan torp Norrvreten åker
    Svedjan förr stuga Norrvreten åker
    Söderbyn huvudbebyggelse Norrängen åker
    Söderdelen bebyggelse Norrängen åker
    Södergården gård Nothusholmen åkerbacke
    Söderhenninge by Notplanen, se Hopplanen vattningsplats
    Söderhenninge by Nybro körvägsbro
    Söderhenninge by Nybron landsvägsbro
    Söderäng torp Nybroån å
    Söderängen ödetorp Nybroån, se Hydingeströmmen å
    Sörgården stuga Nybrännan skogsmark
    Tallholmen, se Skogsgärdena förr torp Nyckelvattnet åker
    Talludden lht Nyhagen åker
    Tolvmansbol torp Nyhägnan åker
    Tolvmansbol ödetorp Nylandersängen åker
    Tomasbol torp Nylandet äng
    Tomasbol ödetorp Nyvreten förr åker
    Tomta torp Nyängen åker
    Tomten ev. namn på försvunnen bebyggelse Nämmarrudan åker
    Transättra förr ev. bebyggelse Nämmarrudan åker
    Tultens stuga stuga Närdingen sjö
    Täet, se Rosenlund torp Närdingen sjö
    Ununge Berga, se Berga herrgård Närdinghöjden, se Unungehöjden skogshöjd
    Ununge kyrkogårdsutvidning se 2 Kyrkogården Saknas Närmarudan, se Nämmarrudan åker
    Vilan lgh Näset skog
    Vilan lht Nävertjärn förr åker
    Vipparbol Saknas Odlingen åker
    Väderlöpe torp Olovnorren åker
    Väderlöp torp Onödan åker
    Västerbacken lht Oppsalen, se Oppsälen åker
    Västerbacken lht Oppsälen åker
    Västerbol torp Ormbacken åkerbacke
    Västerbol, se Västerbacken lht Ormbacken bergbacke
    Västerbol stuga Ormberget, se Ormbacken bergbacke
    Västergården gård Ormbäcken bäck
    Västerlund lgh Ormbäcksfallet hygge
    Västerlund, se Västerbacken lht Oxhagen beteshage
    Västertorp torp Pansjön, se Fansjön sjö
    Västertorpet torp Parbäcken förr åkrar
    Ytternäs by Paviljongsbacken skogsbacke
    Ytternäs by Pensarkärret kärr
    Ytternäs by Petterssons Storvreten åker
    Åla avs Pissberget berg
    Åla gård Pissbergsbotten kolbotten
    Ålsbacken förr ev. stuga Piteå, se Pitåbacken skogsbacke
    Årsbacken förr ev. stuga Pitgärdena förr åker
    Ängsberg avs Pitmossen mosse
    Ängsberg lht Pitåbacken skogsbacke
    Österbacken stugor Pitågärdet åker
    Österbol torp Pottbolssjön, se Solsjön sjö
    Österbol torp Prästgårdskilen skogs- och åkerområde
    Östergården ödegård Prästgårdsskogen skogsområde
    Österängen lgh Prästgårdsängen åker
    Österängen lht Prästkärrvreten förr åker
    Österön torp Puckdalen åker
      Pänsarkärret, se Pensarkärret kärr
      Risbro körvägsbro
      Risbro körvägsbro
      Risbrovreten åker
      Risslamaren, se Grysslamaren åker
      Rudan åker
      Rudan, se Bakrudan åker
      Rudan åker
      Rudkärret, se Rudängen åkrar
      Rudorna åkrar
      Rudsjön sjö
      Rudsjön förr sjö
      Ruduvreten åker
      Ruduvreten åker
      Rudvretarna åkrar
      Rudängen åkrar
      Rudövreten, se Ruduvreten åker
      Ryan åker
      Ryan åker
      Ryan åker
      Rytegen åker
      Ryttarkärret åker
      Ryttarkärrsgrinden förr grind
      Råbergen bergssträckning
      Råberget berg
      Ränkagärdena åkrar
      Ränkatäet körväg
      Ränkaviken vik
      Ränkaån å
      Ränkbobotten kolbotten
      Rävhålet åker
      Röladan lada
      Rörkärret kärr
      Rörsjön sjö
      Rörsjön sjö
      Salbosjöarna sjöar
      Salbosjön sjö
      Samuelssons odlingen förr åker
      Sandtaget plats
      Sellshaga, se Sällshaga åker
      Silverskofallet förr hygge
      Sjöbacken skogsbacke
      Sjöhagen förr beteshage
      Sjöhagen beteshage
      Sjökärren åker
      Sjörudan åkrar
      Sjörudan åker
      Sjörudbäcken åker
      Sjöängen åker
      Sjöängen åker
      Sjöängen åker
      Skarpsockan holme
      Skarpvreten åker
      Skattbolsgrundet grund
      Skebofjärden del av sjö
      Skeboån å
      Skeboån å
      Skedefallet vattenfall
      Skedegärdet åker
      Skogskärren, se Blokakärren åkrar
      Skogs-Olles botten kolbotten
      Skolgatan gata
      Skolgärdet åker
      Skomakargatan gata
      Skräddarhagen beteshage
      Skräddarodlingen förr åker
      Skysjödiket dike
      Skysjöholmen holme
      Skysjömossen mosse
      Skysjön sjö
      Skysjön sjö
      Skysjöyran förr slåtteräng
      Skysjöänden vik
      Skyttebacken åkerbacke
      Skyttebacksåkern åker
      Skyttkärret kärr
      Skälbokärren kärr
      Skälbykärren, se Skälbokärren kärr
      Sköndalsvreten åker
      Slumparna strandkant
      Slumpbäcken vattningsplats
      Slumpen skogsområde
      Slumpen skogsområde
      Slätmossen mosse
      Slätmossen mosse
      Smedjegärdet åker
      Smedjevreten åker
      Smedjeåkern åker
      Snorka gränsmöte
      Snorka gränsmöte
      Snytan, se Snytgärdet åker
      Snytgärdet åker
      Snörka, se Snorka gränsmöte
      Solsjön sjö
      Solsjön sjö
      Sonöbron landsvägsbro
      Spakbacken skogshöjd
      Spakbäcken göl
      Spakhagen beteshage
      Spakparken skogsområde
      Sprängberget berg
      Starrbäcken åker
      Stationsgärdet åker
      Stengärdet åker
      Stenkällan källa
      Storfjärden del av sjö
      Stor-Gransjön sjö
      Stor-Gransjön sjö
      Stor-Gransjön, se Stor-Gransjön sjö
      Storhagen beteshage
      Storholmen, se Skysjöholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storhägnaden skogsområde
      Storkillan åker
      Storkillan åker
      Storkärret kärr
      Storkärret åker
      Storkärret, se Vagnålskärret åker
      Storkärret åkrar
      Stor-Målsjön, se Stor-Mårdsjön sjö
      Stor-Mårdsjön sjö
      Stor-Mårdsjön sjö
      Stor-Salbosjön sjö
      Storskogen skogsområde
      Storskogen skogsområde
      Storslutan förr dammlucka
      Storvreten åker
      Storvreten, se Petterssons Storvreten åker
      Stor-Värn åker
      Storängen åkrar
      Storängen åker
      Storängen förr slåtteräng
      Storängsholmen holme
      Stråla förr äng
      Strömbron körvägsbro
      Sströmmen å
      Strömsängen åker
      Strömåkrarna åkrar
      Stutserna åkrar
      Stöveln åker
      Stövla, se Stöveln åker
      Sundet del av sjö
      Sundet förträngning
      Sunduddarna halvö
      Survreten åker
      Svarta mossen, se Svartmossen förr åker
      Svartkärrbotten kolbotten
      Svartkärren kärr
      Svartkärren kärr
      Svartkärren åker
      Svartkärret åker
      Svartkärret, se Sjökärren åker
      Svartkärrhagen beteshage
      Svartkärrkappan skogsområde
      Svartkärrmossen mosse
      Svartmossen förr åker
      Svartvik vik
      Svedjan skogsområde
      Svedjelandsbacken skogsbacke
      Sällshaga åker
      Södersjön sjö
      Södersjön sjö
      Södersjön sjö
      Söderängen åker
      Taskan höjd
      Taskbotten kolbotten
      Taskhålet del av mosse
      Tegarna åkrar
      Timmerbomossen mosse
      Tomten, se Tomthagen beteshage
      Tomthagen beteshage
      Tomtmyran åker
      Torerna dal
      Tornberget berg
      Tororna, se Torerna dal
      Transätervreten förr åker
      Transättra åker
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trihörningen, se Trehörningen sjö
      Trollberget berg
      Trosbäcken förr åker
      Trosbäcken förr åker
      Trosbäckbotten kolbotten
      Trytängen åker
      Trädeshägnaden, se Trädesängshagen beteshage
      Trädeskärret, st Träskärret kärr
      Trädesängshagen beteshage
      Trädesängshagen beteshage
      Trädesängsvreten åker
      Träskärret kärr
      Tunnlandet åker
      Täet kreatursväg
      Täet, se Ränkatäet körväg
      Tärnholmen holme
      Unungehöjden skogshöjd
      Vackerdalarna förr åker
      Vackerdalsbotten kolbotten
      Vaddiket dike
      Vagnbroströmmen, se Strömmen å
      Vagnålskärret åker
      Varggården åker
      Vargkullbacken åkerbacke
      Vargkullbacken åkerbacke
      Vassvik vik
      Vassvik vik
      Vattängen åker
      Vestaberg, se Västaberg bergshöjd
      Vidängen åker
      Vidängen åker
      Vidängskroken vägkrök
      Viklanders odlingen förr åker
      Vintervägen förr körväg
      Vintervägen förr körväg
      Väderlöpsåkrarna åkrar
      Värn, se Lill-Värn och Stor-Värn åkernamn
      Västaberg bergshöjd
      Västaberg bergshöjd
      Västerbacken skogsbacke
      Västerbolsgärdet åker
      Västergärdet åker
      Västerhägnaden, se Västerbacken skogsbacke
      Västerkärret åker
      Västersidan skogsområde
      Västerslätten åker
      Västervreten åker
      Västervreten åker
      Västerängen åker
      Västerängen åker
      Västraberg, se Västaberg bergshöjd
      Ytterbergs Svartkärret åker
      Ytternäsvägen körväg
      Ålakärret, se Ålsängskärret förr åker
      Ålsbacken åkerbacke
      Ålsbacken åkerbacke
      Ålsängskärret förr åker
      Ålsängskärret förr åker
      Ålsängskärrsbotten kolbotten
      Åmunnen utlopp av å
      Åmyran förr slåtteräng
      Åmyran åker
      Årsbacken, se Ålsbacken åkerbacke
      Åsen åkerbacke
      Åttondelsskogen skog
      Älgvändelbotten kolbotten
      Älgvändelbotten kolbotten
      Ältabergen triangelpunkt
      Ältvägen körväg
      Älvenabotten, se Älgvändelbotten kolbotten
      Ängsladan lada
      Ängsvreten åker
      Ängsvägen körväg
      Ängvallrudan åker
      Örbro körvägsbro
      Örbrobacken vägbacke
      Örhagen beteshage
      Österhagen beteshage
      Österkärren kärr
      Österkärrmossen mosse
      Östermans hägnaden, se Viklanders odlingen förr åker

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.