ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Faringe socken : Närdinghundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 240 Naturnamn : 143 Bebyggelsenamn : 336 Naturnamn : 383
Faringe sn Brattfallskärret ägomark Faringe sn Nummerförteckning förteckning
Faringe sn? Bruddalsbottnen terräng Faringe sn Algrenska äng
Faringe sn Bytinga ägomark Faringe sn Allvarsmossen mosse
Faringe sn Bålartuten terräng Faringe sn Almkärret kärr
Faringe socken Bärbysjön förr sjö Faringe socken sn Babel kolbotten
Faringe sn Bärbysjön förr sjö Faringe socken sn Baddbacken backe
Faringe sn Domarhällarna terräng Faringe sn Baddrydjan åker
Faringe sn Enberget berg m. fornfynd Faringe sn Baddvreten åker
Faringe sn *Faringesjön sjö Faringe sn Bakgärdet åker
Faringe sn Fåfängan terräng Faringe sn Bakgärdet åker
Faringe socken Fågelsången ägomark faringebor inbyggarbeteckning Bakvreten åker
Faringe sn /Se Ge Ringen, se Giningen sjö »Faringe vargar» inbyggarbeteckning Bastubacken backe
Faringe sn Geringen, se Norr-Giningen och Söder-Giningen sjö Faringe vargar inbyggarbeteckning Bastugrundet åker
Faringe sn Geringen, se Norr- o. Söder-Giningen sjö Faringe vargar inbyggarbeteckning Bastuvreten åker
Faringe sn Giningen sjö Faringe vargar inbyggarbeteckning Berghörnet skogsmark
Faringe sn Ginningen, se Norr-Giningen o. Söder-Giningen sjöar Farringe sn Bergskiftet åker
Faringe sn Ginningen sjö Asplund torp Bevattningsstället källa
Faringe sn Ginningen sjö Asplund lht Björkön backe
Faringe sn Ginningen sjö August-Pers gård Björnkärret ängsmark
Faringe sn Ginningen sjö /Se Baddet dragontorp Björnpussen mosse
Faringe sn Ginningen sjö /Se Baddt lht Björntorpsbotten kolbotten
Faringe sn Ginningen sjö /Se Berga by Björntorpsängen åker
Faringe by & sn Ginningen sjö /Se Berga by Bladtegen åker
Faringe sn *Granröret gränsmärke Bergalund torp Blomdalen skog
Faringe sn Griningen, se Norr-Giningen o. Söder-Giningen sjö Bergalund torp Blåbandsbacken backe
Faringe sn Gränsen triangelpunkt Bergshamra lht Blåbärsmossen mosse
Faringe sn Grävsvinsholmen terräng Bergshamra lht Blötängen ängsmark
Faringe sn Grönlund terräng Bergshyddan lgh Bolaget åker
Faringe sn Gubbvreten ägomark Bergtorp torp Borglövstaskogen skog
Faringe socken socken /Se Gulmossen mosse Bergtorp lht Borudsskiftet åker
Faringe sn /Se Hala terräng Björkbacken avs. Botamossen åker
Faringe sn /Se Hammarbacken terräng Björkbacken lht Brattfallskärret kärr
Faringe sn /Se Hansbacken backe Björkliden lht Brittaskärret åker o. ängsmark
Faringe sn /Se Helvetesporten terräng Björntorp torp Broberget berg
Faringe sn /Se Hemm-genlaö, se Norr-Giningen o. Söder-Giningen sjöar Björntorpet torp Brogärdet åker
Faringe sn /Se Hjälmkärret ägomark Blockhus hmd Broängen åker
Faringe sn /Se Killingholmen udde Blockhus gård Bruddalsbottnen kolbotten
Faringe sn /Se *Kofoten gränsmärke Brännbol gård Brunnsgärdet åker
Faringe sn /Se Kopparnageln ägomark Brännbol gård Brunnsvreten åker
Faringe sn /Se Kyrkbymyran ägomark Brännbol gård Bränneritallarna träd
Faringe sn /Se Käpplet terräng Bullbol gård Bullbolshägnaden åker
Faringe sn /Se Ladängen ägomark o. terräng Bullbol gård Bullbolshagen hage
Faringe sn /Se Lindäng ögomark Bärby by Bunkvreten åker
Faringe kyrka kyrka /Se Liss-Fjällen ägomark Bärby by Bylandet åker
Berga by Lortkärret ägomark Bärbylund lht Bytinga åker
Berga by Lundskärret ägomark Bärbylund lht Bålartuten mosse
Berga by Långholmen terräng Bärby skola Saknas Bännrudan åker
Berga by Långhundrakärret ägomark Charlottenberg lgh Dalkarlskärret ängsmark
?Berga by Långsjön sjö Charlottenberg lht Dammen damm
Bärga by Långspång terräng Edsbacken lht Dammrudan åker
Berga gd Långspång terräng /Se Edsberg torp Djupmyran åker
Bol, se Österbol by Långvreten ägomark Edsberg torp Djupmyran åker
Bol, se Österbol by Långängen terräng Edshammar gård Djupmyrsvreten åker
Brännbol gd Läjdet ägomark Edshammar gård Domarhällarna berg
Bullbol gd Läjdet, Lilla torp Ekeby by Dragonhagen åker
Bullbol gd Norr-biningen o. Söder-biningen sjöar Ekeby by Ekskogen skogsbacke
?Bärby by Norr-Giningen o. Söder-Giningen sjöar Ekebylund lgh Eriksbergsbotten kolbotten
Bärby by Norr-Giningen o. Söder-Giningen sjöar Ekebylund lht Fall backe
Bärby by Norr-Giningen sjöar Ekskogen lht Finndalsbacken backe
Bärby by Norr-Giningen sjöar Ekskogen lht Fjällen åker
Bärby by Norr- o. Söder-Giningen sjöar Enberg torp Fjällbacken skog
Bärby by Norrginingen sjö Enberg torp Fjällsbacken backe
Bärby by Norrginingen sjö Enberg torp Forsnäshägnaden åker
Bärby by Norr-Giningen sjö Enberget torp Framdammen ängsmark
Bärby by Norrsvedjan ägomark Eriksberg torp Framgärdet åker
Bärby by Nykärret ägo- o. betesmark Eriksberg torp Frosten åker
Bärby by Olandsån å Eriksdal lgh Fåfängan skogsmark
Bärby by Oraån å Eriksdal torp Fågelsången åker
Bärby by /Se Oraån å Erikslund lgh Fårbacken backe
?Ekeby gd Oraån å Erikslund torp Gelarängen åker
Ekeby gd Rovön terräng Fattigstugan lht Ginningen sjö
Ekeby by Runeberg ägomark Fiskartorp torp Ginningen sjö
Ekeby by Rycklingen sjö /Se Fiskartorpet, Lilla torp Giningen sjö
Faringe by Rycklingen, se Viken sjö /Se Fiskartorpet, Lilla torp Ginningen, se Norr-Giningen o. Söder-Giningen sjö
Faringe by, se Kyrkbyn by Rycklingen l. Viken sjö /Se Fjällen, Lilla torp Grindängen skogsområde
*Fintorp ?förr torp Rÿcklingesiön, se Viksjön sjö Fjällen, Stora torp Gråten åker
Fjällen torp Råkärret ägomark Flonke, se Joneberg gård Gråten åker
*Fågelsången ?förr torp Rörholmen holme Forsnäs bebyggelse Gråten åker
Gartbol gd ?Singlösen utdikad sjö Forsnäs eller Forsäng torp Gråtsbacken backe
*Gelesta Saknas Singlösen terräng Forssäng, se 1 Forsnäs Saknas Gränsen skogsbacke
Kyrkbyn by Singlösen nu utdikad sjö /Se Forsäng, se Forsnäs torp Gränsbacken skogsmark
?Kyrkbyn by Sjökärret kärr Framnäs lgh Grävsvinsholmen backe
Käpplet torp Skinnfällen ägomark Framnäs lht Gröndalsbotten kolbotten
Lundby by /Se Skåpkärret ägomark Fridebo lht Gubbensplöje åker
Lundby by /Se Solvallamossen betesmark Fridebo lht Gubbhängsbotten kolbotten
Näset gd Spångkärret kärr Fridhem lht Gubbhägnshygget hygge
Ora herrgård Stampsjön, = Stamsjön Saknas /Se Fridhem gård Gubbhägnaden åker
Ora gd Stamsjön sjö Frälsbonden bebyggelse Gubbvreten åker
Ora hg Stamsjön sjö Fältväbelstorp torp Gulmossen mosse
Ora hg Stamsjön sjö Fältväbeltorpet torp Gulmossbotten kolbotten
Ora säteri Stamsjön sjö Garpbol, se Gartbol gård Gångstigsbotten kolbotten
Ora säteri Stamsjön sjö Gardtbol gård Gåvansbolshägnaden hage
Ora hg Stamsjön sjö Gartbol gård Gärdsbacken backe
Ora hg /Se Stamsjön sjö Granatens torp Hala åker
Ora hg /Se Stamsjön sjö /Se Granberg eller Gränsbacken torp Hammarbacken skogsområde
Ora gd /Se Stamsjön sjö /Se Granberg torp Hammaren skog
Ora hgd /Se Stamsjön sjö /Se Grindstugan lht Hammaren skog
*Per Sjuls torp ?förr torp Stamsjön sjö Grindstugan lht Harplövstakärret kärr
Rudboda by Stamsjön sjö Gråbo torp Helvetesporten backe
?Rudboda by Stamsjön sjö /Se Gränsbacken, se Granberg torp Hjälmkärret äng
Rudboda gd Storsvedden ägomark Gröndal torp Hummelkärret kärr
Rudboda gdr /Se Ström terräng Gröndal torp Hägnaden åker
Rudboda by /Se Stummelängen ägomark Grönlund bs Hägnaden inäga
Rycklinge gård /Se Styvens terräng Gustavsberg torp Hägnaden åker
Rycklinge gd Sundet sund Gustavsberg gård Hästhagen hage
Rycklinge gård Surstamossen mosse Gåvansbol torp Hästhagen hage
Rycklinge gd Söder-biningen o. Norr-biningen sjöar Gåvansbol torp Hästhagen skogsmark
Rycklinge by /Se Söder-Giningen o. Norr-Giningen sjöar Haga lht Hästhagsplöjet åker
Rycklinge gd Söder-Giningen o. Norr-Giningen sjöar Haglund lht Hästhagsåkrarna åker
Rycklinge gd Söder-Giningen sjöar Hammarlund torp Höfånget åker o. ängsmark
Rycklinge by Söder-Giningen sjöar Hammarlund lht Höfånget åker o. ängsmark
?Rycklinge gd Siön Tallen, se Testen sjö Hansbacken torp Högknösen backe
Rycklinge gd Testen sjö Hansbacken torp Hönshusbotten kolbotten
Rycklinge gd Testen sjö Hanskbacken, se Hansbacken torp Hönshuskärret äng
Rycklinge gd Testen sjö Hildaberg lht Igelkärret åker
Rycklinge gd Testen sjö Hildaberg lht Janabärshagen hage
Rycklinge gd Testen sjö Häggdalen torp Jedenängen åker
Rycklinge gd Testen sjö Häggdalen torp Jönstegen åker
Rycklinge gd Testen sjö Hönshus torp Kallhammaren åker
Rycklinge gård /Se Testen sjö Hönshus torp Kallhammarsbacken backe
Rycklinge gd /Se Testen sjö /Se Hönshus torp Kalvhagen hage
Rycklinge gd /Se Testen sjö /Se Hönshus, se Önshus lht Kalvhagsbacken backe
Rycklinge gd /Se Testen sjö /Se Isaksberg torp Kappgölen kärr
*Röglinge, se Rycklinge Saknas Tingsören vägbank /Se Isaksberg torp Kattmossen mosse
Solvalla by Trefaldighetskällan fornlämning Jakobsberg lht Killingholmen udde
Solvalla by Tunbergens ägomark Jakobslund lht Klockarsvedjan åker
Solvalla by Valmässbacken backe m. fornfynd /Se Jakobslund lht Klockartäppan äng
?Solvalla by Viken sjö Johannelund lht Klämsvreten åker
Solvalla by Viken sjö Johannelund lht Knappkärret kärr
Solvalla by Viken sjö Joneberg gård Kolbottenvreten åker
Solvalla by Viksjön sjö Joneberg gård Kolmsvreten åker
Solvalla by Viken sjö /Se Jonelund lht Kolstakärret åker
Solvalla by Viken sjö /Se Jutsvedjan torp Kopparkärret åker
Solvalla by Viken sjö /Se Jutsvedjan torp Korsdalen åker
Solvalla by Viksjön sjö Karlsberg torp Kottemossen mosse
Solvalla by Viksjön sjö /Se Karlsberg gård Krogstaskogen skog
Solvalla by Viksjön sjö Karlslund lht Kronbergsbotten kolbotten
Solvalla by Viksjön sjö Karlsro lht Kullarbotäppan åker
Solvalla by Viksjön sjö Katrinelund avs. Kulhagen hage
Solvalla by Vintermossen mosse Katrinelund avs. Kvarnbacken backe
Solvalla by Vittensten terräng Katrinelund lht Kvarnbacken backe
Solvalla by Västerängen terräng Kolsveden torp Kvarnbacken backe
Solvalla by Ytternäs terräng Kolsveden torp Kvarngärdet åker
Solvalla by   Kopparnageln torp Kvarnvreten åker
Solvalla by   Kopparnageln torp Kvarnvreten åker
Solvalla Saknas /Se   Koppars inbyggarbeteckning Kvickbotten kolbotten
Solvalla Saknas /Se   Korpralboställstorp, se Vittensten torp Kvickens ängsmark
Solvalla by /Se   Krogsbol gård Kyrkbymyran åker
Solvalla by /Se   Krogsbol gård Kyrkvägen stig
Solvalla by /Se   Kronberg soldattorp Kålsängen åker
Solvalla by /Se   Kronberg torp Käppelkärret åker
Solvalla by /Se   Kronobostället lht Kärret åker
Starrbol torp   Kvarnbacken lgh Kärrvreten åker
Starrbol torp   Kvarnbacken lht Ladvreten åker
*Startorp ?förr torp   Kvickstugan lht Ladängen inäga
Storsvedjan gd /Se   Kyrkbyn bebyggelse Leraskiftet åker
Ström tp /Se   Kyrkbyn by Likbacken backe
Strömsberg tp /Se   Kyrkbyn gård Lillängen åker
Sundsta lht /Se   Kyrkbyn gård Lillängen åker
?Sursta by   Kyrkobyn by Lindäng åker
Sursta by   Kyrkskolan skola Lissängen åker
Sursta by   Källberget lht Lortdalen åker
Sursta by   Källberget lht Lortkärret åker
Sursta by   Käpplet torp Lullabo åker
Sursta by   Käpplet torp Lundbybotten kolbotten
Sursta by /Se   Labacken, se Lindberga gård Lundskärret åker
Sursta by /Se   Lejdet torp Långholmen skogsbacke
Trångmot Saknas   Liljeberg f.d. dragontorp Långhundrakärret åker
Trångmot Saknas /Se   Liljeberg torp Långkärret äng
Trätmot torp   Lillgärdet hmd Långkärret äng
Trätmot gd /Se   Lillgärdet gård Långkärret kärr
Trätmot Saknas /Se   Lindberga eller Labacken gård Långkärrsbotten kolbotten
?Tuna försv. gd el. by   Lindberga gård Långrudan åker
[Tuna] Saknas   Lindesberg avs. Långsjödiket dike
[Tuna] Saknas   Lindesberg lht Långsjön sjö
Tuna by   Lindäng torp Långsjön sjö
»Tuna» by   Linneaberg lgh Långvreten åker
Tuna försv. by /Se   Linneaberg lht Långängen ängsmark
+Tuna by /Se   Liss-Fjällen torp Långängen åker
Tuna åtting åtting /Se   Lugnet torp Långängen åker
Täby by   Lundby gård Långängen äng
Täby by   Lundby gård Långängen äng
Täby by   Långspång torp Långängsbotten kolbotten
Täby by   Långspång gård Långängsbotten kolbotten
Täby by   Läjdet, Lilla torp Långängsmossen mosse
Täby by   Läjdet, Stora torp Långön åker
Täby by   Länsmansbostället gård Läjdbotten kolbotten
Täby by   Lönebostället Saknas Lötbacken backe
Täby by   Lönebostället gård Lötbacken skogsbacke
Täby by   Lövhyddan torp Löten åker
Täby by   Lövhyddan lht Lövrydjan åker
Täby by   Lövlund lht Magasinsbacken backe
Täby by   Lövlund lht Magasinsån å
Täby by   Malmen torp Majlundsån å
Täby by   Malmen lht Marielundsbacken backe
Täby by   Marieberg lgh Mobotten kolbotten
Täby by   Marieberg lht Mohygget hygge
Täby by /Se   Marielund avs. Molnbacken backe
Västerbol gård   Marielund gård Molottasbacken backe
Västerbol gd   Mellangården bebyggelse Mon skog
?Västerbol gd   Mellangården gård Mon skog
Ålsunda by /Se   Molottas torp Mossen åker
Ålsunda by   Mossbol torp Mossen åker
Ålsunda by   Mossbol gård Movreten äng
Ålsunda by   Mosstorp eller Mossbol torp Myran åker
Ålsunda by   Mossvik torp Myran åker
Ålsunda by   Mossvik gård Norr-Giningen sjö
Ålsunda by   Norrbacka, se Vittensten torp Norr-Giningen sjö
Ålsunda by /Se   Norrbacka torp Norrkärret skog
Ålsunda by   Norrgården bebyggelse Norrkärret åker
Ålsunda by   Norrgården gård Norrkärrsbotten kolbotten
Ålsunda by   Norrtorp torp Norrskogen skog
Ålsunda by   Norrvreten lht Norrskogen skog
Ålsunda by   Norrvreten lht Norrskogen skog
Ålsunda by   Nusshus, se Rycklingeboda gård Norrsvedjan inäga
Ålsunda by   Nybygget torp Norrtegen åker
Ålsunda by /Se   Nydal avs. Norrvreten åker
Åsunda, se Ålsunda by   Nydal torp Norrvreten åker
Ön torp   Nytorp torp Nyckelvattnet åker
?Ösby by   Nytorp lht Nyhagen skog
?Ösby by   Näset gård Nyhagsbotten kolbotten
?Ösby by   Näset gård Nykärret inäga
Ösby by   Oppgårdarna hmn Nykärret åker
?Ösby by   Oppgården hmd Nykärrsbotten kolbotten
?Ösby by   Ora gård Nykärrshagen hage
?Ösby by   Ora gård Nyängstegen åker
Ösby by   Per-Mats gård Odlingen åker
Ösby by   Pickvreten lht Odlingen åker
Ösby by   Pickvreten torp Odlingsbotten kolbotten
Ösby by   Prästgården komministerboställe Offersten sten
Ösby by   Prästgården lht Olandsån å
Ösby by   Renshus torp Onsmossbotten kolbotten
Ösby by   Renshus torp Onsmossen mosse
Ösby Saknas /Se   Rudboda gård Oramossen mosse
Österbol by   Rudboda gård Ora ån å
Österbol by   Rudboda gård Oraån å
Österbol by   Rudboda gård Ormbacken backe
Österbol by   Runeberg lht Ormlöten åker
Österbol by   Rycklinge gård Oxmossen åker
Östertorp torp   Rycklinge gård Parkbotten kolbotten
    Rycklingeboda torp Parken skog
    Rycklingeboda gård Pinan åker
    Rycklingeboda gård Pinbacken backe
    Rådhus gård Plöjet åker
    Rådhus gård Ponnkulan bergshöjd
    Råkärret torp Possängen åker
    Råkärret gård Ravallskärret åker
    Sjättedelen gård Rovön backe
    Sjösveden torp Rudan åker
    Sjösveden gård Runstensbacken backe
    Slätten torp Ryakärret åker
    Slätten gård Ryan åker
    Sofielund lht Ryan åker
    Sofielund lht Rycklinge Kyrkväg väg
    Solberga lht Ryttarhästhagen hage
    Solhem lgh Rådhusvägen väg
    Solhem avs. Rörholmen holme
    Solvalla by Sandaren åker
    Solvalla lht, by Sandgärdet åker
    Solvalla lht, by Sandveckaren vik
    Solvik lht Singlösen nu utdikad sjö
    Starrbol torp Singlösen sjö
    Starrbol torp Sjökärret kärr
    Stenhamra torp Sjömon skogsmark
    Stenhamra lht Sjösselbacken backe
    Stenhamra avs. Skarpvreten åker
    Stor-Fjällen gård Skarpängen åker
    Storsvedjan torp Skiftbottnen kolbotten
    Storsvedjan gård Skinnfällan åker
    Storvreten hmd Skogshagen hage
    Storvreten lht Skogsvreten inäga
    Ström torp Skolhagen hage
    Ström torp Skrapgropen tomt
    Strömsberg torp Skrattet åker
    Strömsberg torp Skräddarvreten åker
    Styvens torp Skyttebacken backe
    Sundsta torp Skyttjebacken backe
    Sundsta torp Skyttjorna åker och ängsmark
    Sursta by Skåpkärret ängsmark
    Sursta by Skåpkärrsbotten kolbotten
    Södertorp torp Slåtten åker
    Södertorpet torp Släthälla höjdsträckning
    Söderäng torp Släthällsberget berg
    Söderäng lht Släthällsbotten kolbotten
    Talltorpet torp Släthällsmossen mosse
    Trebackalång lht Slätängsbacken skogsmark
    Träfflotta torp Smedsvedjan backe
    Trätmot torp Smedsvivreten ängsmark
    Trätmot torp Snåltäpporna åker
    Trätmot torp Soldatvreten åker
    Tunbergens torp Solvallamossen åker
    Tureberg lht Sprängbotten kolbotten
    Täby by Spångkärret kärr
    Täby by Spökbacken backe
    Uggeltorp torp Stomsjön sjö
    Uggeltorpet torp Stamsjön sjö
    Uppgårdarna bebyggelse Stamsjön sjö /Se
    Vallby gård Starrtegen åker
    Vallby gård Starängen åker
    Vittensten eller Korpralboställstorp torp Starängen åker
    Vittensten eller Norrbacka dragontorp Starängsbron bro
    Vittensten torp Stockholmsåkern backe
    Västerbacken lgh Storbolshagen hage
    Västerbacken lht Stordammen åker
    Västerbol by Storhagen hage
    Västerbol gård Storhagen hage
    Västerbol gård Storgran träd
    Västerbol by Storhagsbotten kolbotten
    Västergården bebyggelse Storkärret äng
    Västergården gård Storkärrsbotten kolbotten
    Västersursta bebyggelse Stormossen mosse
    Västersursta avs. Storskogen skog
    Ytternäs torp Storskogen skog
    Ytternäs torp Storsvedden åker
    Ålsunda gårdar Storsvedsbotten kolbotten
    Ålsunda fältväbelsboställe Storvreten äng
    Ålsunda by Storvreten åker
    Ålsunda gård Storvreten åker
    Ålsunda gård Storängen åker
    Ålsunda gård Stummelängen inäga
    Ålsunda by Styvens botten kolbotten
    Ön torp Styvens skog skog
    Ön gård Ställbacken backe
    Önshus lht Sundet del av sjö
    Ösby by Sundet sund
    Ösby by Sundsbron bro
    Ösbyberg lht Sundskärret åker
    Östanå hmd Surstabotten kolbotten
    Östanå gård Surstamossen mosse
    Österbol by Svartkärret åker
    Österbol by Svedbotten kolbotten
    Östergården gård Svinhusbotten kolbotten
    Östersursta avs. Svinhushagen hage
    Östersursta bebyggelse Sviudden åker
    Östertorp torp Syltan åker
    Östertorpet torp Syltskiftet åker
      Syndaplätten åker
      Syndstraffet avs.
      Sågen såg
      Söder-Giningen sjö
      Sörhagsskiftet åker
      Sörhagsskiftet åker
      Tappersvreten åker
      Testen sjö
      Testen sjö
      Testen sjö
      Tingsörn vägbank
      Tjutan åker
      Tjutbotten kolbotten
      Tjutbränden skog
      Tranängen åker
      Tranängsbotten kolbotten
      Trefaldighetskällan källa
      Trefaldighetskällan källa
      Trångsundet åker
      Täppan åker
      Täppströmsbotten kolbotten
      Vakseln åker
      Vakselsbacken backe
      Vallgärdet åker
      Valltä väg
      Valmässbacken backe
      Varggropsbacken backe
      Vargvrån hagmark
      Vedtorget backe
      Vidmyran åker
      Viksjön sjö
      Viksjön sjö
      Vintermossen mosse
      Vägbotten kolbotten
      Västerplöjet åker
      Västerängen äng
      Västerängen åker
      Västryggen åker
      Ytternäsbotten kolbotten
      Ålsundaskogen skogsområde /Se
      Ålsundavägen väg
      Ängsbacken backe
      Ängsbacken backe
      Ängsbacken backe
      Älvkvarnsbacken backe
      Östersbacken backe
      Östertorpsbotten kolbotten

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.