ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bladåkers socken : Närdinghundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 196 Naturnamn : 309 Bebyggelsenamn : 289 Naturnamn : 345
Bladåker sn Aldalen ägomark Bladåkers sn sn Nummerförteckning förteckning
Bladåker sn Almyrkärret kärr Bladåkers socken sn Alkärret kärr
Bladåker sn Aspdalssjön sjö Bladåker sn Almyrkärret kärr
Bladåker sn Aspdalssjön sjö /Se Bladåker sn Aspdalssjö sjö
Bladåker sn Aspdalssjön sjö /Se Bladåker sn Aspdalsjön sjö
Bladåker sn Aspdalssjön del av sjösystem Bladåkers kalvar inbyggarbeteckning Aspdalssjön sjö
Bladåker sn Aspdalsviken vik Kasbolarn inbyggarbeteckning Baddbacken backe
Bladåker sn Asplund ägomark Morborna inbyggarbeteckning Bakkärren kärr
Bladåker sn Bennebol triangelpunkt Morkalvar inbyggarbeteckning Bakmyran åker
Bladåker sn *Bjurstenen gränsmärke Nuttö-Tilda inbyggarbeteckning Bastuvreten åker
Bladåker sn Björklund terräng Andersbol hmd Björkgrundet grund
Bladåker sn Björndalen terräng Andersbol gd Björnsundet sund
Bladåker sn Björnsundet sund Anders-Hans förr torp Björnsundsholmen holme
Bladåker sn /Se Björnsundsholmen halvö Apalsbo äng Björnsundsholmen holme
Bladåker sn Blackorna terräng Aspdal torp Blackorna förr slåttermark
Bladåker sn Blåbärsmossen mosse Aspdal lht Bladbacken backe
Bladåker sn Bodudd udde Asplund lht Bladins-gärdet förr åker
Bladåker by & sn Bolänget terräng Asplund lht, förr torp Blåansudden udde
Bladåker sn Bredängen ägomark Baddet torp Blåbärsmossen mosse
Bladåker sn Brobolsviken vik Baddet gd Bolängen kärr
Bladåker sn Brottkärret kärr Bennebol gd Bolänget kärr
Bladåker sn Bursvik vik Bennebol gd Bolängsdiket, se Rännilen vattendrag
Bladåker sn Bursviksholmarna holmar Bennebol gård Bolängsmon skogsterräng
Bladåker sn Byängen ägomark Bennebol gd Bredängen åker
Bladåker sn Dalaåsen triangelpunkt Bennebols bruk bruk Brobolsviken vik
Bladåker sn Dalen ägomark Bennebols bruk bruk Brottkärret kärr
Bladåker sn Dammen terräng Bergtorp torp Brottkärret kärr
Bladåker sn Dansareslätten terräng Bergtorpet förr torp Brudholmarna, se Husbyholmarna holmar
Bladåker sn Dansareslätten terräng Björklund lht Brudholmarna holmar
Bladåker sn Djupsjön sjö Björklund förr torp Bursvik vik
Bladåker sn Duvdalen dal Björklund lht Byängen åker
Bladåker sn /Se Edsjön sjö Björklund förr torp Byängen förr åker
Bladåker sn /Se Edsjön sjö Björkhöjden lht Dammen sjö
Bladåker sn /Se Ekdalen ägomark Björndalen torp Dammen sankmark
Bladåker sn /Se Ekdalen ägomark Björndalen förr torp Dansareslätten slätt
Bladåker sn /Se Enberg ägomark Björndalen förr lht Dansareslätten slätt
Bladåker sn /Se Erikslundsholmen udde Bladens förr gd Dansareslätten slätt
Bladåker sn /Se Erikslundsviken vik Bladåkersby by Djupgropen kolbotten
Bladåker sn /Se Essiön, se Edsjön sjö Bladåkersby by Djupgropen kärr
Bladåkers kyrka kyrka /Se *Faringesjön sjö Brobol gård Djupsjöflyn kärr
Benbo Masugn, se Bennebols masugn masugn? Fåfängsjön sjö Brobol gd Djupsjön sjö
Bennebol gd Fågelholmarna holmar Brunnsholm torp Djupsjön sjö
Bennebol gd *Fägårdsrån gränsmärke Brunnsholm förr torp Dyvlingekärret kärr
Bennebol förr masugn nu gd /Se Ganthusholmen holme Bures, se Buretorp förr soldattorp Edsjön sjö
Bennebol förr masugn /Se Ganthusholmen holme Buretorp förr soldattorp Edsjön sjö
Bennebol gd /Se Ge Ringen, se Giningen sjö Bädde torp Ekdalen åker
*Bennebols masugn masugn? Geringen sjö Dalen torp Ekdalen åker
Bennebol förr masugn /Se Geringen, se Norr- o. Söder-Giningen sjö Dartingsbol gd Ekhagsbacken backe
Björklund tp /Se Ginningen, se Norr-Giningen o. Söder-Ginigen sjöar Dartingsbol gård Ekholmen backe
Bladåker by Gimmingen, se Ginningen sjö Dartingsbol gd Ekmans vreten åker
Bladåkersby by Giningen sjö Ekhagen lht Erikslundsholmen udde
Bladåkers by by Ginningen sjö Eklunda lht Erikslundsviken vik
Brobol gd Ginningen sjö Ekorntorp torp Flottbron förr bro
Dartingsbol gd Ginningen sjö Ekorntorp torp Fåfängssjön sjö
Dartingsbol by Ginningen sjö /Se Enberg torp Fågelholmarna holmar
*Duvdal Saknas Ginningen sjö /Se Enberg förr stuga Fågelsången skogsterräng
Gisselbol by Ginningen sjö /Se Eriksberg lht Fållan hage
Gropen torp Ginningen sjö /Se Erikslund lht Fårtvätten strandområde
Haglunda gd /Se Giningen sjö /Se Erikslund lht Fäbroryan mosse
Husby gård Griningen sjö Fagerlund lht Ganthusholmen, se Rågångsholmen holme
Husby gård /Se Grytsjön sjö Fagerlund lht Gillbrovreten åker
Husby gd Grytsjön sjö Fastens, se Fagerlund lht Giningen sjö
Husby gd /Se Gräsvik vik Fias förr stuga Giningen sjö /Se
Husby gård /Se Grönlund terräng Frambygden sockendel Ginningen, se Norr-Ginigen o. Söder-Giningen sjö
Ignesta by Gångmossen ägomark Frambygden bygd Gisselbolsholmarna, se Jeppholmen holmar
Ignesta by Hemm-genlaö sjöar Fredriksberg, se Bädde torp Grytsjöholmen holme
Ignesta by Husbyholmarna holmar Fredriksberg dragontorp Grytsjön sjö
Ignesta by Husbyholmen ägomark Fredriksberg gd Grytsjön sjö
Ignesta by Hållviken sjö /Se Fridhem lht Grytsjön sjö
Ignesta by *Häradsbron bro Fäbrotorp torp Gräsvik vik
Ignesta by Hästhagsudden udde Fäbrotorpet gd Gångmossen åker
Ignesta by /Se Igelsjön sjö Fältväbeltorp förr torp Gåshällsberget berg
Karbol, Stora gd Ignesta triangelpunkt Gammel-Järlings, se Svanhus förr soldattorp ?Gärdesbacken, se Storbacken backe
Karlbol, Stora gd *Ignesta äng Saknas Gammelryds, se Ål ödetorp Hammaren skogsområde
*Katzbole ?förr gd Jeppholmen holme Gisselbol gd Hanholmen backe
Kålarmora by Jordbrännan ägomark Gisselbol gd Herrgårdslandet, se Salsta herrgård strandområde
Kolarmora by Jättuna sjön, se Norrsjön, Stora sjö /Se Gisselbol gård Hjässaviken, se Kälkviken åker
Kolarmora by Karbolsholmarna holmar Gisselbol by Husbyholmarna holmar
Kolarmora by /Se Karlholmskärret ägomark Grandal torp Husbyvreten. se Säävkärret åker
Kolarmora gd Karlvik terräng Grandal förr skogshuggarbostad Husbyängarna skogsområde
Kolarmora gd Kasbol terräng Granholm lht Husbyholmarna, se Brudholmarna holmar
Kolarmora by Kasbolsviken vik Gropen torp Husholmen kulle
Kolarna by Kassbol terräng Gropen mindre gd, förr torp Husholmen åker
Kolarmora by Kavelbra terräng Gröndal lht Hästhagen, se Ignestahemmaren skogsområde
Kolarmora by Kilholmen holme Gröndal lht Hästhagen skogsterräng
Kolarmora by Kobolsåsen ås Grönlund, se Jan-Jans förr torp Hästhagsudden udde
*Kolarmora kvarn kvarn? Lil Klint, se Lissklinten sjö Grönäng lht Högbacken höjd
Kolarmora by /Se ?Klinten, Lill- o. Stor- sjöar Hagebo lht Högbacksmossen mosse
Lågbol by *Klåvarör råmärke Haglund komministerboställe Högrör, se Klykranen gränsmöte
Lågbol gd Kojtmossen mosse Holmsberg lht Höstbundna tallen, se Trolltallen träd
Mosstorpet f.d. torp? Kolarmoraån å Haglund gdar Igelsjön sjö
Norrgarn hg Kolamoraån å Haglunda, Lilla lht Igelsjön sjö
Norrgarn hg Kolarmoraån å Hasselbacken lht Ignestabacken backe
Norrgarn hg Korsudden udde Holmsberg lht Igenestahammaren skogsområde
Norrgarn hg Kroppsjömossen mosse Husby gd Iversberget berg
Norrgarn hg Kroppsjön sjö Husby gd Jeppholmen holme
Norrgarn hg Kvarnmossen ägomark Husbyn gård Johanssons myran åker
Norrgarn hg Kvarnmyrarna myrmark Hägnaden torp Jordbrännan förr mosse
Norrgarn gd Kvarnmyren ägomark Hägnaden torp Karbolsholmarna holmar
Norrgarn gd Kvarnsjön torrlagd sjö Hägnaden gd, förr torp Karbolsholmarna holmar
Norrgarn hg /Se Kvarnängen ägomark Hägnaden förr torp Karbolsodlingen strandäng
Norrgarn hg Kyrkvägen väg /Se Hällmyran lht Karlholmskärret åker
Norrgarn hg Kångeln ö Hällmyran förr soldatboställe Kasbolsviken vik
Norrgarn hg Källängen ängsmark Hällmyran lht Katthålet strandområdet
Norrgarn hg Landbrovreten ägomark Ignesta by Kattsvetten åker
Norrgarn hg Lillsjön torrlagd sjö Ignesta by Kavelbro mosse
Norrgarn hg Lilsiön, se Lortfjärden sjö Jan-Jans förr torp Kilholmen holme
Norrgarn by Lindbolsmyren myr Johannesberg lht Klykgranen gränsmöte
Norrgarn hg Lindholmen udde Johannesberg lht Klykgranen gränsmöte
Norrgarn by Lissklinten sjö Jungfruäng torp Klykgranen gränsmöte
Norrgarn by Lissklinten del av sjösystem Jungfruäng gd Klykran, se Klykgranen gränsmöte
Norrgarn hg Lortfjärden sjö Järlings, se Svanhus förr soldattorp Klykrån, se Klykgranen gränsmöte
Norrgarn hd /Se Lortfjärden del av sjösystem Karbol gd Kobolsåsen skogsås
Norrgarn hg /Se Lund triangelpunkt Karbol gd Kobolsåsen terräng
Norrgarn gd /Se ?Lysteräng äng Karbol, Lilla torp Kojte, se Kojtmossen mosse
Norrgarn hgd /Se Långbols Fielen, se Aspdalassjön sjö Karbol, Lilla förr gd Kojtmossen mosse
Norrgarn gd /Se *Långbolsfjärden f.d. sjö Karbol, Stora gård Kolarmoraån å
Norrgarn gd /Se *Långbolsfjärden f.d. sjö Karbol, Stora gd Kolbottensvreten åker
Norrgarn gd /Se *Lågbolsfjärden del av sjö Karlberg torp Kroppsjöberget berg
Norrgarn gd /Se *Långbolssjön sjö /Se Karlberg torp Kroppsjöhagen terräng
Norrgarn gd /Se Långbrodiket dike Karlsro lht Kroppsjökärret, se Kroppsjömossen mosse
Nuttistan Saknas /Se Långbromossen mosse Karlsro lht Kroppsjömossen mosse
*Nyränger Saknas Långbron terräng Karlsro lht Kroppsjön eller Snålsjön sjö
Ola by Långgårdskärrer ägomark Karlsvik torp Kroppsjön sjö
Ola by Långkärret ägomark Karlsvik torp Kungshagen skogsområde
Ola by Långkärret kärr Karlvik förr torp Kvarnbacken backe
Ola hg *Långmoren skog Kasbol torp Kvarnmossen åker
Ola by *Långmoren skog Kasbol lht Kvarnmyren åker
Ola by Långvreten terräng Kasbol torp Kvarnsjön sjö
Ola by Långängen ägomark Kassbol förr torp Kvarnsjön förr sjö
Ola by Lönnängen ägomark Kassbol, se Kasbol lht, förr torp Kvarnvreten åker
?Ola by Marstrandskärret kärr Kavelbro torp Kvarnängen åker
Ola by Maxalaviken vik Kavelbro-Lottas förr stuga Kyrkvägen väg
Ola by *Morana skogsområde Klinten lht Kålväckan åker
Ola by *Moron skog Knoppet förr torp Kångeln holme
Ola by Myran ägamark Kolarmora bebyggelse Kälviken åker
Ola by Myran ägomark Kolarmora gd Källviken förr åker
Ola by Myrtorp terräng Kolarmora gård Landbrovreten åker
Ola by Myssgrunden grund Kolarmora gd Lillgärdet åker
Ola by Måsjömossen mosse Kolars lht Lillgärdet åker
Ola gårdar Måvikskärret ägomark Kullen avs Lillhägnaden åker
Ola by /Se Mörtfjärden sjö Kullen gd Lillklinten sjö
Ola by /Se Nordströms Björkgrund ö Kullen lht Lillsängen förr slotteräng
Ola by /Se Norr-biningen o. Söder-Giningen sjöar Kvarntorp torp Lillsjön sjö
Ola by /Se Norr-Giningen sjöar Kvarntorpet gd, förr torp Lillsjön sjö
Pettbol gd Norr- o. Söder-Giningen sjöar Källtorp torp Lindbolsmyren myr
Pettbol by Norr-Giningen o. Söder-Giningen sjöar Källtorpet gd Lindbolsodlingen strandäng
Rangelbol gd Norr-Giningen o Söder-Giningen sjöar Ladbergs förr lanthandel Lindholmen udde
Rungarn fideikommissegendom Norr-Giningen sjö Lindbol torp Lortfjärden fjärd
Rungarn hg Norrginingen sjö Lindbol torp Lund triangelpunkt
Rungarn hg Norrginingen sjö Lindbol torp Långbacken backe
Rungarn hg Norr-Giningen sjö Linddal lht Långbroviket vattendrag
Rungarn hg Norrgärdshålet ägomark Lindhäll lht Långbromossen, se Långbromyr mosse
Rungarn hg Norrsjön sjö Ljusdal torp Långbromossen mosse
Rungarn gd Norrsjön sjö Ljusdal lht, förr torp Långbromyr myr
Rungarn hg Norrsjön, Stora sjö /Se Ljusmon torp Långbron bro
Rungarn hg Norsjön sjö Ljusmon lht, förr torp Långgärdet åker
Rungarn hg o. by Norränge terräng Lundstorp torp Långgärdskärret, se Långgärdet åker
Rungarn hg Norrängen ägomark Lundstorp lht Långkärret förr betesmark
Rungarn gd Norrängen ägomark Lågbol gård Långkärret betesmark
Rungarn gd Norsiön, se Norrsjön sjö Lågbol gd Långkärret kärr
Rungarn gd Notholm holme Långmon torp Långvreten åker
Rungarn gd Notholmen udde Långmon lht, förr torp Långängen förr åker
Rungarn hg Nykärret ägomark Mor-Brittas torp Långängskärret förr åker
Rungarn gods Nykärret kärr Morbygden sockendel Lönnängen åker
Rungarn hg Olandsån å Morbygden sockendel Löten förr betesmark
Rungarn fideikomissegendom *Olmossarna mossar Morbygden, se Morerna bygd Maxalaviken vik
Rungarn säteri Onskullen kulle Mororna sockendel Mitt-i-odlingen åker
Rungarn säteri Ormudden udde Morerna bygd Morvägen skogsväg
Rungarn säteri Orrängen ägomark Mosstorp torp Mossen åker
Rungarn säteri Ovanbymossen mosse Mosstorpet förr lht Mungstallen åker
Rungarn gd /Se Pansarudden udde Myrtorp förr torp Myran åkrar
Rungarn fideikommissegendom Pansarudden udde Måviken torp Myran åkrar
Rungarn säteri /Se Pattsjön sjö Måviken lht, förr torp Myrhålet terräng
Rungarn gd /Se Pattsjön sjö /Se Nordgrens stuga Myrtorpängen åker
Rundgarn hgd /Se Pellesholmen holme Nordströms förr torp Myssgrunden holmar
Rungarn gods /Se Pellesholmen holme Norgrens, se Nordgrens stuga Måsjömossen mosse
Rungarn gd /Se Pettbol triangelpunkt Norrgarn herrgård Måvikskärret förr åker
Rungarn gd /Se Pettbolsviken vik Norrgarn hg Mörtfjärden fjärd
Rungarn gd /Se Postkärret ägomark Norrgården förr torp Nattberget höjd
Rungarn gd /Se Ramsdalen ägomark Norrtorp torp Nordströms Björkgrund, se Björkgrundet grund
Rungarn egendom /Se Raskhägnan ägomark Norrtorp lht Norr-Giningen sjö
Rungarn gd /Se Riebacken terräng /Se Norräng torp Norrgärdshålet åker
Rönnholmen torp Rista ägomark Norränge förr torp Norrsjön sjö
Salsta gd Rosendal terräng Norränge, se Anders-Hans förr torp Norrsjön sjö
Salsta gd Rotmyren ägomark Nuttöstan lhter Norrskogen skogsområde
Salsta gd Rudbäcken göl Nuttöstan lhter Norrskogen skogsområde
Salsta hgd /Se Rudsjön sjö Nyboda torp Norrtallen träd
Salsta by /Se ?Rumsdalssjön sjö /Se Nyborg torp Norrängen åker
Sundsgärdet gd ?Rundsjön Saknas /Se Nyboda torp Norrängen åker
Svanhus torp /Se Rungarn triangelpunkt Nyborg lht Norrängen förr åker
Österby Saknas Ryan ägomark Nyborg lht Notholmen udde
Österbyggeby by Rännilen bäck Nybygget torp Nygropen sankmark
?Österbyggeby by Rörsjön sjö Nybygget torp Nykärret åker
Österbyggeby by Rörsjön sjö Nybygget gd Nåltallen tall
Österbyggeby by /Se Rörsjön å Ola by Näset höjd
  Sankhålan ägomark Ola by Ola te väg
  Siön Wäl-en, se Vällen sjö Olovslund, se Sågartorp torp Onsgärdeskullen kulle
  Sjöängsviken vik Persborg lht Onsgärdet åker
  Skarpholmen holme Persborg lht Onskullen, se Onsgärdskullen kulle
  Skarvön ö Persborg, se Strömsborg lht Ormudden udde
  Skarvön ö Perstorp torp Orrängen, se Norrängen åker
  Skarvön ö Pettbol gård Pansarudden udde
  Skarvön ö Pettbol äng Parkvreten åker
  Skarvön ö /Se Pettbol gd Parkvrets vägskäl vägskäl
  Skarvöhn, se Skarvön ö Rangelbol gård Pattsjön sjö
  Skaröhn, se Skarvön ö Rangelbol gd Pattsjön sjö
  Skolgärdet ägomark Rosenberg gd Pellesholmen holme
  Skarpbol ägomark Rosendal lht Pettbolsbacken skogsbacke
  Skysjön sjö /Se Rosendal förr torp Pettbolsgärdet, se Skolgärdet åker
  Slottsberget Saknas /Se Rosenberg torp Pettbols-Storkärren, se Storkärren kärr
  Slottsberget berg Rosersberg, se Rosenberg gd Pettbolsviken vik
  Slottsberget berg /Se Rosliden lht Pinängen åker
  Solsjön sjö Rungarn gd Pinängsladan lada
  Solsjön sjö Rungarn säteri Pisskärret kärr
  Spångberg berg Rungarn hg Pissmossen mosse
  Stockmossen ägomark Ryds, se Svanhus förr soldattorp Porskärret, se Postkärret åker
  Stockmossen mosse Rättars torp Postkärret åker
  Storbacken backe Rönnhöjden lht Pottbolssjön, se Solsjön sjö
  Storkärren kärr Salsta gård Putten kärr
  Storkärret kärr Salsta by Ramsdalen åker
  *Storsveden Saknas Sjudars, se Rosenberg gd Raskhägnen åker
  Storängen ägomark Sjöhängnan förr torp Riebacken höjd
  Storön halvö Sjöslätten torp Risbacken, se Storbacken backe
  Storöudde udde Sjöslätten lht Rista betesmark
  Strömkärret ägomark Slottet torp Rotmyren åker
  Sundet sund Slottet torp Rudbäcken sjö
  Sundskär ägomark Slottet skogsarbetarboställe Ryan åker
  *Svalsten gränsmärke Snåret torp(?) Rågångsholmen holme
  Svanhuskärret kärr Solhöjden lht Rännilen vattendrag
  Svartviken vik Spångberg torp Rödgrind grind
  Svartviken vik Spångberg lht Rödgrindshålet åker
  Svinkärret ägomark Staten statarlänga Rönnholmen skogsbevuxen del av åker
  Söder-Giningen o. Norr-biningen sjöar Stenlyckan lht Rörsjön sjö
  Söder-Giningen sjö Stentorp torp Rörsjön sjö
  Söder-Giningen o. Norr-Giningen sjöar Stentorpet lht Rörsjöslåtterna slåttermark
  Söder-Giningen o Norr-Giningen sjöar Ström torp Rörsjöån å
  Söder-Giningen sjö Ström lht, förr torp Salsta herrgård strandområde
  Söder-Giningen sjö Strömborg torp Sandgrenskärret förr åker
  Södertorpet terräng Strömsborg lht Sandgrensvreten åker
  Tavelkärret ägomark Strömsborg lht Sandholm åker
  Tranmossen, Lilla mosse Strömsbro torp Sankhålan sankt område, förr åker
  Tranmossen, Stora mosse Strömsbro lht Sjudarsbotten kolbotten
  Trindholmen holme Strömsbro lht Sjöängen strandäng
  Trollfallen terräng Sundgärdet avs Sjöängsviken vik
  Trotsjön, se Trottsjön sjö Sundskär torp Skarpholmen holme
  Trottsjön sjö Svanhus soldattorp Skarvön holme
  Trottsjön sjö /Se Svanhus förr soldattorp Skarvön ö
  Trottsjön sjö Svarvaraugusts, se Svanhus soldattorp Skolgärdet åker
  Trädgårdstorpet ägomark Svarvars backstuga Skysjödiket dike
  Tunglundholmen holme Svenborg avs Skyttkärret kärr
  Tunnbindarviken vik Sågatorp eller Olovslund torp Slottsberget fornborg
  Tureslund terräng Sågen uthus Smedsvreten åker
  Utskärsudden udde Södertorp torp Snålsjön sjö
  Vallen, se Vällen sjö Södertorpet torp Snåret sankt område
  Vattmyren myr Tallbacken lht Snårsjön, se Trottsjön sjö
  Wellen, se Vällen sjö Talliden lht Solsjön sjö
  Wellen Siön, se Vällen sjö (?)Talltet torp Solsjön sjö
  Wellen, se Vällen sjö Tegeltorp torp Spångbergsvreten åker
  Siön Wellen, se Vällen sjö Tigerstorpet lht Statbacken backe
  Siön Welnoren, se Vällnoren sjö Trottsjötorp förr torp(?) Stockmossen mosse
  Wels Åhn, se Kolarmoraån å Trottsjötorp torp Stockmossen förr åker
  *Vidgrundet holme Trädgårdstorp torp Storbacken backe
  Vigångskärret kärr Trädgårdstorpet förr torp Storbacken backe
  Vingesgärdet ägomark Tunglunda torp Storbol åker
  Vinterviken vik Tunglunda förr torp Storbolsåkrarna åkrar
  Vreta terräng Tunnbindartorp torp Storholmen holme
  Vårdbundna eken ek Tunnbindartorpet gd Storhägnaden åker
  Vällen sjö Tureslund lht Storkärret kärr
  Vällen sjö Tureslund förr torp, lht Storkärren kärr
  Vällen sjö Ungryds förr torp Storängen åker
  Vällen sjö Vackerlund stuga Storängsvreten åker
  Vällen sjö Viken torp Storön halvö
  Vällen sjö Viken lht, förr torp Storöudde udde
  Vällen sjö Västerbacken skogshuggarstuga Strömkärret åker
  Vällen sjö Västerbol torp Sundet sund
  Vällen sjö Västerbol lht Sundsbron bro
  Vällen sjö Åkersholm gård Svanhuskärret kärr
  Vällen sjö Åkersholm gd Svanhuskärret kärr
  Vällen sjö Ål ödetorp Svanhusodlingen åker
  Vällen sjö Ängsberg hmd Svantjärn, se Svanhuskärret förr tjärn
  Vällen sjö Ängsberg lht Svartviken vik
  Vällen sjö Ängsfjäll bebyggelse Svinkärret åker
  Vällen sjö Ängsmyra torp Sävkärret åker
  Vällen sjö /Se Ängsmyra lht, förr torp Sävkärret kärr
  Vällen sjö /Se Österbygge by Söder-Giningen sjö
  Vällen sjö Österbyggeby gård (?) Söderkärret åker
  Vällen sjö /Se Östergården lht Södersjön sjö
  Vällen sjö /Se Österäng lht Södersjön sjö
  Vällen sjö /Se   Södersjön sjö
  Vällnoren sjö   Söderängen åker
  Vällnoren sjö   Söderängen åker
  Vällnoren sjö   Söderängsbacken backe
  Vällnoren sjö /Se   Sötdalen skogsområde
  Vällnoren sjö /Se   Tagelkärret, se Tavelkärret åker
  *Vällnors borg fornborg   Tavelkärret åker
  *Vällsbron bro   Tavelkärret åker
  Vällskärret kärr   Tranmossen, Lilla mosse
  Vällsvreten ägomark   Tranmossen, Stora mosse
  Vällsån å /Se   Trolltallen träd
  Vällsån å   Trolltallen träd
  Västergärdet ägomark   Trolltallen träd
  Västertorpvretarna ägomark   Trottsjödiket vattendrag
  Västerängen ägomark   Trottsjön sjö
  Åmunsholmen holme   Trottsjön sjö
  Ångviken vik   Tunglundholmen holme
  Ångviken vik   Tunnbindarviken vik
  Åängen åstrand   Utskärsudden udde
  Ölhuvudena holmar   Vagnen uppställningsplats
      Vagnsvadet vadställe
      Vargkullen kulle
      Vattlandet åker
      Vattmyren myr
      Velnoren sjö
      Vigängskärret, se Djupsjöflyn kärr
      Vigängskärret kärr
      Viklunds holmar, se Jeppholmen holmar
      Viklundsodlingen förr åker
      Vinterviken vik
      Vreta betesmark(?)
      Vårdbundna eken träd
      Vårdbundna eken träd
      Vällen sjö
      Vällen sjö
      Vällen sjö
      Vällen sjö /Se
      Vällnoren sjö
      Vårdbundna tallen, se Trolltallen träd
      Vällsbron landsvägsbro /Se
      Vällskärret kärr
      Vällsvreten åker
      Vällsån å
      Västerbolsodlingen åker
      Västertorpvretarna åkrar
      Västerängen åker
      Åmunsholmen holme
      Ångviken vik
      Ångviksbacken backe
      Ängen åker
      Ängskärret åker
      Ölhuvudena holmar
      Ölhuvudena holmar
      Örn ägomark
      Örnsgrind grind
      Österäng förr åker

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.