ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Väddö socken : Väddö och Häverö skeppslag : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 513 Naturnamn : 852 Bebyggelsenamn : 312 Naturnamn : 738
Väddö ö o sn Algrundet grund Väddö sn Väddö sn
Väddö sn Almbodan myr Väddö sn /Se Algrundet ö
Väddö socken Alsingudden udde Väddö sn Almasnäset äga
Väddö sn Andbäcken damm Väddö ö o sn Almbodan odl.
Väddö ö o. sn *Anundahög bautastenar /Se Väddö sn Almyran odl.
Väddö sn Apeldalen ägomark Almasnäset hmn Alängen odl.
Väddö sn Apeltegen ägomark Almyren lht Apeldalen odl
Väddö fd skog Arholmen holme Alphyddan lht Apeltegen odl.
Väddö socken Asken, St. o. L. holmar Anders Anders hemman Arholmen holme
Väddö sn Asken, St. o. L. holmar Anders Matts hemman Arholmen ö
Väddö sn *Askholmarna holmar Anneberg lht Aspboörn f.d. ö
Väddö sn *Askholmarna holmar Annelund lht Aspängsvreten odl
Väddö socken Askholmen holme Augustsberg lht Assö ö
Väddö s:n *Asphällen holme Backa by Assö ö
Väddö ö Assö ö Backas hemman Assöviken vik
Väddö sn Assö ö Backas hemman Backa-Skäret äga
Väddö sn Assö ö Bagghus hemman Badviken vik
Väddö sn Assöviken vik Baktaskan lht Badviken vik
Väddö sn Badviken vik Bergholmen lht Badvikholmarna öar
Väddö sn Badviken vik Bergängen lht Inre Badvikholmen ö
Väddö sn Badviken vik Björnholma, se 1-8, 10-13 Byholma Saknas Yttre Badvikholmen ö
Väddö sn Badvikholmarna holmar Björnholma Saknas Bagghusviken vik
Väddö kyrka kyrka Bagghusfjärden fjärd Björkbacken lht Balsarn sjö
Väddö sn Bagghusfjärden fjärd Björklund lht Bengtsvreten odl
Väddö sn Bagghusfjärden fjärd /Se Blackbacken lht Bergholmen ö
Väddö sn Bagghusfjärden fjärd Blåviken bebyggelse Bergskiftena terräng
Väddö sn Bagghusfjärden fjärd /Se Blöte lht Bergängen odl
Väddö ö o sn Bagghusfjärden fjärd /Se Boda bebyggelse Betse udden udde
Väddö sn Balet terräng Boddelarna hmd Betsö f.d. ö
Väddö sn Balsarn sjö Bomsbacken bebyggelse Betsövadet terräng
Väddö sn *Balsaren sjö /Se Bomtorp Saknas Björn ö
Väddö ö och sn Balsarn sjö /Se Borgen lht Lilla björn ö
Väddön ö Balsaren vik Borntorp gd /Se Stora Björn ö
Väddö ö Barnens ö f.d. ö, nu del av Väddö Borsten lht Björnberget berg
Väddö ö Barnens ö del av Väddö Boston lht Björnhålet odling
Väddö sn Barnens ö koloniområde Bredäng lht Björn mossen mosse
Väddö sn Barnens ö Saknas /Se Brevik Saknas Björnsjön sjö
Väddö ö och sn Bastuugnen skär Britas hemman Björnsmån vik
Väddö sn Bergholmen holme Byholma bebyggelse Björnviken vik
Väddö sn Bergholmen holme Byle norra, se 1, 2 Norrbyle Saknas Björnängen odl.
Väddö sn *Betsjön halvö Byle Norra by Björnängen odl.
Väddön ö Betsö halvö Byle södra, se 1, 2 Söderbyle Saknas Blackmossen odling
Väddö sn Betsöudden udde Byle, Södra by Blötesgärdet gärde
Väddön ö Biornholmen, se Byholma ö Byln lht Blötrudorna odl.
Väddön ö Biörnholmen, se Byholma förr ö, nu halvö Bystaden bebyggelse Blötviken vik
Väddö sn Biörnholmen, se Byholma förr ö, nu halvö Båtsängen lht Bodan odl.
Väddön ö *Björholmen förr ö Bärboms hemman Bodhammaren terräng
Väddö sn Björkö ö Domars hemman Bodslätten terräng
Väddö sn Björkö ö Edeby by Bodviken vik
Väddö sn Björkö ö Edeby by Bomsbacken backe
Väddö sn Björkön ö Edeby by Bordena terräng
Väddö ö o. sn Björkön ö (el. del av ö) Editsborg lht Bordsholmen ö
Väddö sn Björkö del av ö Ekenslund lht Bornarn sjö
Väddö sn Björkö del av ö Elmsta by Bornen sjö
Väddö sn Björkö ö Elmsta, se Älmsta Saknas Bornen sjö /Se
Väddö sn Björkö ö Elmstaborg lht Borsten terräng
Väddö sn Björkö del av ö Enholmen hemman Bredmyrarna odl.
Väddö sn Björkö del av ö Erik-Anders hemman Bredtegen odl.
Väddö sn Björkö ö Fiskarstugan lht Bredängen terräng
Väddö sn Björkö ö /Se Fjäll bebyggelse Britas-skärena ö
Väddö sn Björkö ö /Se Fjällbacka lht Brommörn ö
Väddö ö, sn Björköfjärden fjärd Fjällbo lht Brommörn kobbe
Väddö sn Björn skär Flottskär lht Brommörsudden udde
Väddö ö o sn /Se Björn skär Fredrikslund lht Bromrudan odl.
Väddö del av ö Björnberget triangelpunkt Fridensberg lht Bromskär ö
Väddö socken socken Björnmossen mosse Fridhem lht Bromskärsfjärden fjärd
Väddö socken socken /Se Björnsjön tjärn Fridhem lht Bromskärsviken vik
Väddö socken socken /Se Björnviken vik Fridhem hmd Brunnsvreten vret
Väddö sn /Se Björnåkrarna ägomark Fridhem lht Brännbacken backe
Väddö sn /Se Björnängen ägomark Lilla Frisco lht Brännerihagen hage
Väddö sn /Se Björnängen, Norra ägomark Fyrmänningen lht Brännsmossen odl
Väddö sn /Se Blackbacken höjd Fågelns hemman Brönö f.d. ö
Väddö sn /Se Blåviken vik /Se Gamla fiskeplatsen bebyggelse Byfjärden vik
Väddö ö o. sn. /Se Blåviken vik Gammelstället lht Byholma kolskäret ö
Väddö ö, sn /Se Blötmyran ägomark Granberg lht Byholma kolskäret ö
Väddö sn /Se Blötrudorna ägomark Grannas hemman Bylehamnen vik
Väddö sn /Se Bodan ägomark Granö by Byleskäret äga
Väddö sn /Se Bodaån å Grisslehamn bebyggelse Byleudden udde
Väddö sn o. skg /Se Bodelsskogen skog Gamla Grisselehamn bebyggelse Byleviken vik
Väddö sn /Se Bodslätten ägomark Gustavsberg lht Byleängen äng
Väddö sn /Se Bolnan = Boren sjö /Se Gångborg lht Bysholmen ö
Väddö sn /Se Bondängskärret kärr Gåsvik by Bysryan odling
Väddö sn /Se Bordsholmen holme Gärdsmyran bebyggelse Byte terräng
Väddö sn /Se *Bornan sjö Gärdsmyren lht Bytesholmen ö
Väddö sn /Se Bornan sjö Haga lht Bytesholmen ö
Vädö sn /Se Bornan sjö Hagaberg lht Bytsudden udde
Väddö kyrka kyrka /Se Bornan sjö Hagalund lht Byviken vik
Väddö prästgård Saknas /Se Bornan sjö Hagmyren hemman Bålmyren odl
Wettöön K, se Väddö Saknas Bornan sjö Hammarby by Båtsmästarn ö
undrare inbyggarbeteckning Bornan sjö (Hammarby)torpena bebyggelse Båtrudan odl
?Backa by Bornan sjö Holmsberg lht Båtsmansbacken terräng
Backa by Bornan sjö Humlegårdsbacken lht Båtsmanshagen hage
Backa by /Se Bornan sjö /Se Husinge by Båtsängen äng
Backa gd /Se Bornan sjö /Se Hästholmen hmd Båtsängsbacken terräng
Bagghus hmn Bornan, se Bornen sjö /Se Isakars hemman Båtsängsvreten vret
Bagghus hmn Bornen sjö Isaksholmen lht Bärholmen ö
Bagghus hmn Bornen sjö Istrellars hemman Bärrudsmyrarna kärr och odl
Bagghus gård /Se Bornen sjö Jan-Ers hemman Bärryan odl.
Biornholmin, se Björholma Saknas /Se Bornen sjö Janes hemman Dagen ö
Björholma by Bornen sjö /Se JanJans hemman Damman odling
Björholma by Bornen sjö /Se Jan-Matts hemman Dammen odl.
Björholma by Bornan eller Bornen sjö /Se Jan-Lars hemman Degerrudan odl.
Björholma gård /Se Bornen sjö /Se Jerk Anders hemman Delmyren odl
Björholma by Bornen sjö /Se Jerk-Hans hemman Digrudan odl.
Björholma by Borsten terräng Johanneslund lht Digrudan odl.
Björholma by /Se Borudamyren myr Johannevik lht Digrudvreten vret
Björholma by /Se Borudan ägomark Kalas hemman Djupmyren odl.
Björholma gd /Se Boviken vik Kalkbacken lht Djävulsön ö
Björnholmen, se Byholma by Boviksbergen berg Kallboda bebyggelse Drottningen sten
Blöte lht /Se Bredmossen ägomark Kammars hemman Drottningudden udde
Borntorp gd /Se Bredtegen terräng Karls hemman Dymanskan vik
Borntorp gd /Se Britasskäret näs Karlsberg lht Dymansviken vik
Brevik gd Bromkärret ägomark Karlslund lht Dyngkobben ö
Brevik gård /Se Bromrudan ägomark Karlsro lht Dyviken vik
Brevik gd /Se Bromskär halvö Karlsvik lht Ejdersviken vik
Byholma by Bromskärsfjärden vik Katrineberg lht Ejdersviksbergena berg
Byholma by Bromskärsfladen vik Kilen lht Enbetsmyren odl.
Byholma by Bromskärsören udde Kista hemman Finnaludden udde
Byholma by *Bromörn trol.udde Klockars hemman Finnviken vik
Byholma (Björholma) by *Bromörn trol. udde Knubbens hmd Finska skärgården odl.
Byholma by /Se Bromören skär Kolbotten lht Fjällbacken backe
Byholma by /Se Brännan terräng Kolbotten lht Fjällboholmarna öar
Byholma, se Björholma Saknas /Se Brännbacken backe Koppars lht Fjällbo Söderudden udde
Byholmarna, se Grisslehamn bebyggelse /Se Brännmyren ägomark Krissboda f.d. bebyggelse Fjällboträsket sjö
Byle, Norra by Brännskogen skog Kristineberg lht Fladen mosse
Norr Byle by /Se Brännsmossen ägomark Kullars hemman Fladen vik
Söder Byle, se Norr Byle by Brännsmossen ägomark /Se Kullars hemman Fladen vik
Byle, Södra by *Brömsviken vik Kyrkoherdebostället bebyggelse Fladen vik
Byle by /Se ?Brönö f. ö Kåpan en utjord Fladodlingen odl.
Bystaden bebyggelse /Se Byfjärden fjärd Lars-Hans hemman Fladviken vik
Christboda, se Boda gd Byholma förr ö, nu halvö Lars-Ols hemman Flatan ö
*Djupvik gd Byholma halvö Lass Ols hemman Flatgrundet ö
Edeby by Byholma förr ö, nu halvö Larskäret lht Flisan ö
Edeby by Byholma halvö Lervik Saknas Flisan ö
Edeby by Byholma halvö Lingslätö bebyggelse Flisbergena berg
Edeby by Byholmakolskäret halvö Lingslätö by Flisudden udde
Edeby by Byholma-Kolskär halvö Lias-Mats-Ers hemman Flottskär f.d. ö
Edeby by Byholma ö Lundars hemman Fritsan gruva
Edeby by Bylehamnen vik Lusroten bebyggelse Frosten holme
?Edeby gd Byleviken vik Lådan lht Frosten ö
Edeby by Bysholmen holme Långvikas lht Frostholmen holme
Edeby by *Byskär holme (ev.holmar) Mass-Ers hemman Frostholmen ö
Edeby by Bytesholmen ö Mass-Lars hemman Fuludden udde
Edeby by Bytsryan ägomark Massum by Fäbro odl.
Edeby by /Se Bytsudden udde Matts-Ers hemman Fältmyren odl.
Edeby by /Se Bytö halvö Mickles hemman Fästningen ö
Edeby gårdar /Se Bålmyren ägomark Muskow fd. bt Gammelängarna odl
Edeby gårdar /Se Bårnan, se Bornen sjö Mälby by Gamsan odl
Edeby gårdar /Se Båtrudan ägomark Nedre kvarn kvarn Garssjön sjö
Edeby by /Se Båtsmanskärret kärr Nils Anders hemman Granströmsudden udde
Edvardsstället fd torp? Båtsängen ägomark Nissas hemman Grantegen skog
Elmsta by /Se Bärholmen holme Nissas hemman Granudden udde
Fjäll by Bärholmen holme Nor utjord Granösund f.d. sund
Fjäll, Norr- eller Söder- byar Bärryan ägomark Nor bebyggelse Granösundet f.d. sund
Fjäll Södra by Dagen skär Norrbyle bebyggelse [Granö]-ängsgrundet ö
Fjäll, N. o. S. byar /Se Dala ägo- o. betesmark Norrbyle bebyggelse Graven f.d. sund
Fjäll, Norr- o. söder byar Dalkarlsryan ägomark Norrfjäll by Gravsvinsberget berg
Fjäll by Damman ägomark Norrgården hemman Gravviken vik
Fjäll by /Se Delmyren myr Norrgården hemman Grindrummet odl.
Söderfjäll by /Se *Dessholmen ö Norrgården hemman Grisselören kobbe
Fjäll, Södra by /Se Digermyren ägomark Norrgården hemman Grisselörn ö
Gasawik, se Gåsvik Saknas /Se Digrudan ägomark Norrgården hemman Grundbergena berg
?Granö by Djupmyren ägomark Norrgården hemman Grundet f.d. ö
Granö by Djävulsön ö Norrskogen bebyggelse Grundet ö
Granö gd Drottningudden udde Norrängen lht Gråberget berg
Granö by Dr Söderlings minne minnesmärke? Nybygget fd. torp Gråtarbacken terräng
Granö by /Se *Dusholmen ö Nygrensbostället lht Gråtarna odl
Granö by Dymanskan vik Nygården hemman Gräsören Lilla holme
Granö by /Se Dyngkobben kobbe Nystugus lhter Lilla Gräsörn ö
Granö by /Se Dyviken vik Nystugus hemman Gräsören Stora holme
Grisslehamn, Gamla fiskeläge /Se Dyviken vik Nytorpet f.d. torp Stora Gräsörn ö
Grisslehamn, Gamla fiskläge /Se Dyviksudden udde Näs bebyggelse Grötgrundet ö
Grisslehamn bebyggelse /Se *Edbyholmen förr holme Näs västra, se 1-6, 8-10 Västernäs Saknas Gubben sten
Grisslehamn bebyggelse /Se Enbetsmyren ägomark Näs,Västra by Gumman sten
Grisslehamn förr hamn, nu samh. /Se *Essebysjön sjö Näs, östra, se 1-4 Östernäs Saknas Gyttret terräng
Grisslehamn samh. /Se *Felboholmen förr holme Näs, Östra by Gångborg terräng
Grisslehamn samhälle /Se Fagerdalen terräng Ol-Ers hemman Gårdshagen hage
Grisslehamn samh. /Se Finnaludden udde Ol-Jans hemman Gåsmossen odl.
Gränij, se Granö Saknas /Se Finska skärgården terräng Ol-Mass hemman Gåsvikssjön sjö
Gåsvik by Fjällbacken backe Ol-Micks hemman Gärdsbacken terräng
Gåsvik by Fjällboholmarna holme Ol-Pers hemman Gärdsmyren odl.
Gåsvik by /Se Fjällboträsket sjö Olv Anders hemman Gässmyren odl.
Gåsvik by Fjällboträsket sjö /Se Olv Anders hemman Gästgivarängen odl.
Gåsvik by ?Fjällholmarna öar i triangelpunkt Olv Ols hemman Haken ö
Gåsvik by Fladen vik Olv Ols hemman Hallstensörn ö
Gåsvik by Flatgrundet grund Ortala by (Hammarby)viken vik
Gåsvik by Flatholmen holme Ortala gd /Se Hamnkobben ö
Gåsvik by Flisa holme Ortala bruk Saknas Hamnläggorna grund
Gåsvik by Flisan skär Ortalalund bebyggelse Haransskär ö
Gåsvik by Flisan skär Pellas hemman Harleskär ö
Gåsvik by Flisbergen berg Perses lht Havskärret odl
Gåsvik by Flisudden udde Pinntorpet lht Havsskogen skog
Gåsvik by Flottskär f.d. ö Gamla Posten f.d. posthuset Havsängen terräng
Gåsvik gd /Se Frosten holme Putthagen lht Havsängsgrynnan grund
Gåsviks kvarn kvarn o. sågverk /Se Frosten ö Rangarnö by Havsängsviken vik
Gåsviks nedre kvarn kvarn o. sågverk /Se Frostholmen holme Renlund lht Hedersviken vik
Gåsviks övre kvarn förr kvarn /Se Frostholmen ö /Se Riskogen lht Hederviksbergena berg
Hammarby by Frostholmen ö /Se Rosenhäll lht Henrikshamnen vik
Hammarby by Frosthällen häll Rudebacken bebyggelse Herransskär ö
Hammarby by Fuludden udde Ryljans lht Herransskärssundet sund
Hammarby by Fygdströmmen sund Rågångs-Geddmans lht Holmarna öar
Hammarby by Fäbro ägomark Salnö by Holmsveden äng
Hammarby by Fältmyren ägomark Samkarby (Sankarby) bebyggelse Hovtegen odl.
Hammarby by Gaffelgrund grund Sankarby bebyggelse Humlegårdarna odlingar
Hammarby by Gamsan ägomark Sankarholmen lht Humlegårdsbacken terräng
Hammarby by /Se Gatholmen udde Sanden hemman Husberget berg
+Husen förr tp /Se *Gesholm ö Sandgropen lht Hålingryan odl
Husinge by *Gessholmen ö Sandgårdarna hemman Hällarna öar
Husinge by Granströmsudden udde Sandtäckten lht Hälludden udde
Husinge by Granö del av Väddö Segerhem lht Hälsingeudden udde
Husinge by Granö del av Väddö Segersborg lht Hästhagen odl.
?Husinge by Granö förr ö, nu udde Simes hemman Hästholmen lastageplats
Husinge by Granö del av Väddö Sjöhagen bebyggelse Hästhägnaden odl.
Husinge by Granö del av Väddö Skogars lht Högberget berg
Husinge by Granön ö Skogses lht Högkobben ö
Husinge by ?Granösund f.d. sund Skogshill lht Igelsjöklinten berg
Husinge by Granösundet terräng Skräddars hemman Igelsjömossen mosse
Husinge by Granöudden udde Skärena bebyggelse Igelsjön sjö
Husinge by /Se Graven sund Stätvreten lht Infjärden fjärd
Husinge by /Se Gravsvinsberget berg Smedjebacken lht Insjöarna sjöar
Husinge by /Se Grindrummet ägomark Smensbacken lht Insjön Östra o Västra sjöar
Husinge by /Se *Grinisund Saknas Spelmans lht Norra Insjön sjö
Kallboda gd Grinö, se Barnens ö del av Väddö Spelmans hemman Västra Insjön sjö
Kallboda by /Se Grinön, se Granö del av ö Spånggården lht Östra Insjön sjö
Kista gd Grisselören holme (ev. holmar) Stens lht Jakobarn ö
Kista gd Grisselören skär Stensborg lht Jakobsholmen ö
Kista gd /Se Grisslehamn fiskehamn Stensborg bebyggelse Jerk Pers-hägnaden odl.
Kista by /Se Grisslehamn hamn /Se Stjärnkikeriet lht Jan-Persviken vik
Kista by /Se Grisslehamn hamn Storgården hemman Jolpan odl.
*Kristboda Saknas Gropudden udde Storholmen lht Junfrulösan terräng
Kullars gd /Se Grundbergen berg Storryan och Träskslumpen bebyggelse Junteål ö
Kullbacken gd /Se Gruvviken vik Strömsbro lht Jyret ö
*Kyrkbyn = Mälby by Gråberget berg Studsboda Saknas Järnbogrundet ö
Lervik gd Gränsrudan ägomark Sund byar Järpängen terräng
Lervik gård /Se Gränö, se Granö del av Väddö Sund Norra bebyggelse Kalkbacken terräng
Lillroten rote /Se Gränö, se Barnens ö f.d. ö Sund, Norra by Kalkbergena berg
Lingsläte, se Lingslätö by Gränö, se Granö del av Väddö Sund, Södra bebyggelse Kallbohagen terräng
Lingslätö gd Gränö del av Väddö Sund, Södra by Kallen ö
Lingslätö by *Gräsörarna del av trol. udde Sunda lht Kalvhalsen terräng
Lingslätö by *Gräsörarna synbarl.udde Sundsro hmd Kalvlorten ö
Lingslätö by Gräsören, Lilla skär Svarvars hemman Kalvsveden odl
Lingslätö by Gräsören, Stora skär Svedars hemman Kalvsvedudden udde
Lingslätö by /Se Grötgrundet grund Svedbacken hemman Kammarsgärdet äga
Lingslätö by och ö /Se Gubbasberget berg Sämmersby by Kammarsjön sjö
Lingslätö by o. önamn /Se Gubbsveden röjning (Sänneby)noret bebyggelse Kanonberget berg
Lund, Ortala gårdar /Se Gumslorten halvö Sänneby by Karlsviken vik
Lusroten rote /Se Gåsmossen mosse Söderbacken hemman Karviken vik
Massum by Gåssjön sjö Söderby utjord Karviksläget grund
Massum by Gåsvikssjön sjö Söderbyle bebyggelse Kasberget berg
Massum by Gåsviksjön sjö Söderfjäll by Kasen berg
Massum by Gärdsmyran ägomark Södergårdarna hemman Kaskobben f.d. ö
Massum by Haken ö /Se Södergården hemman Kassen terräng
Massum by Hallonrudan ägomark Södergården hemman Kassen odl.
Massum by Hallstensören skär Södergården hemman Kassjön sjö
Massum by Hammarbyviken vik Södergården hemman Kastmyren odl.
Massum by *Haraldsskär holme Södergården hemman Katthavet vik
Massum by *Haraldsskär holme Södermarken lht Kattsjön sjö
Massum by Haranskär holme Södersund, se 1 Blåviken Saknas Kavelbrohägnaden odl.
Massum by /Se Haranskär holme Taskan lht Kidronbäcken bäck
Massum by /Se Haransskär skär Tegen lht Killingen udde
Massum by /Se Haransskärssundet sund Toftinge by Kilsmyren myr
Massum by /Se Harholmen holme Tolvmans hemman Kilsmyrholmen ö
Massum by /Se Harleskär holme Tolvmans hemman Kilsnäset näs
Massum by /Se Harleskär holme Tolvmans hemman Kilsviken vik
Massum by /Se *Hasselön ö Tomta by Kittelberget ö
Massum by /Se *Hasselön ö Torpena bebyggelse Klapperskär f.d. ö
Massum by /Se Havskärret, Nedre ägomark Torpena bebyggelse Klapperskärsgrynnan grund
Måssan, se Massum by Havskärret, Övre ägomark Torsborg lht Klockargrundet f.d. ö
Mälby by Havsskogen skog Tretons lht Klovsten råsten
Mälby by Havsskogen skog Trumpetars hemman Klovsten gränsmöte
Mälby by Havsängen terräng Tveängsbacken lht Klämsmyren odl
Mälby by Havsängsgrynnan grund Tyskland hemman Knaphallen ö
Mälby by Havsängsviken vik Tä-Lasses lht Knarken grund
Mälby by Hedersviken vik Täppen lht Kohägnaden terräng
Mälby by Hedersvikshällan häll Uddars lht Kolbotten hopmark
Mälby by Hemviken vik Uppgårdarna hemman Kolbotten terräng
Mälby by /Se Herrviken vik Vadshängnen lht Kolbotten hopmark
Mälby by /Se Holmarna uddar Vadshängnen lht Kolbotten hopmark
Mälby by /Se Hovtegen terräng Washington Park, se 5 Lingslätö Saknas Kopan gruva
Mälby by /Se Hundudden udde Veda by Korantin terräng
Norrsund by Husberget berg Vedhusskiftet, se 1 Väddhuvud Saknas Korpudden udden
Norrsund el. Södersund byar Husberget bergknalle /Se Väddhuvud lht Korsholmen ö
Norrsund gårdar /Se Hålldammsån å Vilan lht Kovilan terräng
Nybyn by Hållstensgruvan gruva Villaholm hmd Krasbo odl
Näs by Hälludden udde Vreten lht Krissbogärdet gärde
Näs by Hästholmen udde Väddhuvud bebyggelse Krogarhagen hage
Näs by /Se Högberget berg Västerbacken bebyggelse Krokudden udde
Näs byar *Igelsjön sjö Västerbyn Saknas Krusmyrkärret odl
Näs, Västra o Östra byar *Igelsjön fd (?) sjö Västergården hemman Kråkmyren odl
Näs, Västra o. Östra byar Igelsjön sjö Västergården hemman Kullbacken backe
Näs by Ingborudorna ägo- o. betesmark Västernäs bebyggelse Kvarnhagen odl.
Näs by Innerhaken udde Ytterskär lht Kvarnmyren odl.
Näs, Östra o Västra byar Insjön, Västra sjö Älmsta bebyggelse Kvarnsanden vik
Näs, Östra o Västra byar Insjön, Östra sjö Älmsta lastageplats bebyggelse Kvarnsveden odl.
Näs, Östra o Västra byar Isakholmen halvö Älmsta ångsåg bebyggelse Kvarnviken vik
Näs, Östra o Västra byar Jakobaren holme Ängsars f.d. lht Kvarnviken vik
Näs, Östra o Västra byar Jakobaren grund /Se Ängsstycket lht Kvarnängen odl.
Näs by Jan-Persudden udde Örnes lht Kyrkgärdet gärde
Näs, Västra o. Östra byar Jolpan terräng Örnsgården lht Kyrkängen odl.
Näs, Västra by Jungfrulösan damm Österbacken hemman Kåpan f.d. utjord
Näs, Västra o Östra byar Jungfrulösan terräng /Se Österbacken bebyggelse Källrudan odl.
Näs by /Se Junteål skär Österbacks hemman Käppgrundet ö
Næsi, se Näs Saknas /Se Jyret holme Österbyn bebyggelse Käringö ö
Ortala by Jyret holme Östergården hemman Käringö-holmen ö
Ortala hg /Se Järnbodgrundet grund Östergården hemman Käringösundet sund
Ortala by Kabelhusviken vik Östergården hemman Kärret odl.
Ortala bruksegendom Kalkbergen berg Östergården hemman Kärret odl.
Ortala by o säteri Kallen skär Östernäs bebyggelse Kärret odl.
Ortala egendom Kallhamnen vik Östers hemman Kärrviken vik
Ortala by Kallhamnshällan häll Östervreten lht Labban odl.
Ortala by *Kalvlorten holme eller udde Österängen lht Ladbacken ö
Ortala by Kalvsvedudden udde Övre kvarn kvarn Ladslätten odl.
Ortala by Kalvudden udde   Ladängen odl.
Ortala bruksegendom och by Kammarsjön sjö   Landbådan ö
Ortala hgd /Se Kanonberget berg   Västra Landbådan ö
Ortala hg Kaplansbacken backe   Landhaken ö
Ortala gård o. by Karboängen ägomark   Lappen odl.
Ortala by Karlsviken vik   Lappen ö
Ortala by Karviken vik   Lederhägnanden terräng
Ortala by Kasberget berg /Se   Lerbådan ö
Ortala by Kasberget berg /Se   Lerorna odl.
Ortala by Kasberget triangelpunkt   Lerskäret(?) ö
Ortala by Kasbådan skär   Lerviken vik
Ortala by Kasen terräng   Lervikholmen ö
Ortala by Kaspersodlingen terräng   Lervikviken vik
Ortala by Kassen ägomark   Likholmen ö
Ortala by Kassjön sjö   Lill-Asken ö
Ortala by Kassrudan ägomark   Lillfjärden sjö
Ortala gd Kasberget berg /Se   Lill-Lommsan odl.
Ortala bruksegendom Kastmyren myr   Lillrudan odl.
Ortala bruk Kastmyren ägomark   Lillsjön sjö
Ortala bruk stångjärnverk /Se Katthavet sjö   Lill-sten ö
Ortala by /Se Kilsmyren myr   Lillön ö
Ortala by /Se Kilsnäset näs   Limpan ö
Ortala bruk bruk /Se Kilsviken vik   Lindals-berget berg
Ortala bruk o. by /Se *Kistahav sjö /Se   Lissgrundet ö
Ortala bruksegendom *Kista sjö sjö   Lissmyren odling
Ortala gårdar /Se Kittelberget berg   Lommsarna odl.
Ortala by /Se Klapperskär udde   Lommsjön sjö
Ortala by /Se Klapperskär udde   Lorthamn vik
Ortala bruksegendom o. by /Se Klapperskär udde   Loskäret ö
Ortala by /Se Klapperskärsgrynnan skär   Lundhägnaden terräng
Ortala by /Se Klockargrundet grund   Lundhängsberget berg
Ortala egendom /Se Klovsten råsten   Lundströmmen sund
Ortal by /Se Klovsten råsten   Lådan odl.
Ortala bruk Saknas Klovsten gränsmärke   Långberget ö
Ortalabruk kvarn o såg Klovsten gränssten   Långgrundena öar
Ortalabruk kvarn o såg Klämmesudden udde   Långmossen mosse
Ortalabruk kvarn o såg Klämsmyren myr   Norra Långmossen mosse
Ortalabruk kvarn o såg Knaphallen ö   Södra Långmossen mosse
Ortala bruk Saknas Koholmarna uddar   Långnäset näse
Ortala tullkvarn kvarn /Se *Kolskär halvö eller udde   Långudden udde
Ortala vattenkvarn kvarn /Se Korpholmen udde   Långvarpet varp
Ranagarna, Ranagarnom, se Rangarnö Saknas /Se Korsholmen holme   Lilla Långvikarn ö
Rangarnö by Koskobben udde   Stora Långvikarn ö
Rangarnö by Krasbo betesmark   Långviken vik
Rangarnö by Krokrudan terräng   Långviken vik
Rangarnö by Krokudden udde   Långängarna odl.
Rangarnö by Kråkmyren ägomark   Långörn f.d. ö
Rangarnö by Kvarnmyren ägomark   Långörn ö
Rangarnö by Kvarnsand terräng   Långörn f.d. ö
Rangarnö by Kvarnviken vik   Långörn ö
Rangarnö by Kvarnån å   Långörn ö
Rangarnö by /Se Kyrkängen ägomark   Långörsviken vik
Rangarnö fast land *Kysta hav Saknas /Se   Lägena grund
Rangarnö fast land /Se Källberget berg   Läget ö
Rangarnö by /Se Källrudan ägomark   Läget grund
Rangarnö by /Se Käppgrundet grund   Lägre-bergena berg
Råda by Käringhällen häll   Lötarna ängar
Salaö f.d. ort /Se Käringö ö   Malmen terräng
Salnkarlaby, se Sankarby Saknas /Se Käringöholmen holme   Mammansgärdet gärde
Salnö by Käringösundet sund   Maran terräng
Salnö by Kärleksön ö   Marn odl.
Salnö by Kärret ägomark   Marn odl.
Salnö by Labban ägomark   Marsjödiket sjöavlopp
Salnö by Ladbacken ö   Marsjön sjö
Salnö by Ladsläten ägomark   Marudden udde
Salnö by Ladängen ägomark   Marviken vik
Salnö by /Se Laholmen udde   Mastberget berg
Salnö gd /Se Laholmen udde   Medholmarna öar
Salnö by /Se Landbådan, V. holme   Mellanberget berg
Salnö by /Se Landbåden holme   Micklasudden udde
Salna, se Salnö by Lappen ö   Mossberget berg
Samkarby by *Ledholmen, St. del av udde   Mossberget berg
Sankarby by /Se Lenakärret kärr   Mossen odl.
Samkarby by /Se Lerbådan skär   Mossen odl.
Samkarby by /Se Lerviksholmen holme   Mossen odl.
Samkarby by /Se Likholmen holme   Mossen odl.
Sankarby hmn /Se Likholmen holme   Mossen odl.
Sankarby by /Se Lill-Asken holme   Mosshagen odl.
Senersby trol. felaktigt för Sämmersby by *Lillfjärden förr sjö   Mossmyrarna odl.
?Senneby by *Lillfjärden f.d. (?) sjö   Myrarna odl.
Senneby by Lillfjärden sjö   Myren odl.
?Senneby by *Lillfjärden sjö   Myren odl.
?Senneby by *Lillfjärden sjö /Se   Myssdalen dal
?Senneby by Lillfjärden sjö /Se   Måsgrundet kobbe
?Senneby by Lillfjärden fjärd /Se   Måsgrundet ö
Senneby by *Lillholmen holme   Måsgrundet ö
Senneby by /Se Lill-Lomsan betesmark   Måsgrundet ö
Senneby by /Se Lillsjön sjö   Måsjön sjö
Semmersby by Lillsjön sjö   Måsjöån å
Semmersby by Lillsten skär   Mälby gruvor gruvor
Semmersby by Lillön ö   Mälbyhamnen vik
Sämmersby by Limonsgärdet ägomark   Mässmyren odl.
?Sämmersby by Limpan holme   Mörkret skog
Sämmersby by Limpan holme   Mörtsjön sjö
Sämmersby by Limpan skär   Mörtsjön sjö
?Semmersby by Lingslätö del av ö   Mörtviken vik
Sämmersby by Lingslätö f.d. ö /Se   Nordanväder odl.
Sämmersby by *Litslefjärden sjö   Nordanvädersberget berg
Semmersby by /Se *L(i)ngstöten (ev. L(å)ngstöten) gård o. möjl. del av ö   Norrberget berg
Sänneby by Lodins flade torrlagd sjö   Inre Norrberget ö
Sjöhagen bebyggelse /Se Lommsjön sjö   Yttre Norrberget ö
Skaten gdr /Se Lomsjön sjö   Norrfjälls-sanden vik
Skravelroten rote /Se ?Lomtjärn tjärn   Norrgärdet gärde
*Slæth försv. ort? Loskäret holme   Norrgärdet gärde
*Snesinge Saknas Loskäret skär   Norrgärdet gärde
*Snesinge fd gods /Se Lundängen äng   Norrholmen f.d. ö
Storroten rote /Se Lyssnaberget berg   Norrholmarna halvö
?Studsboda by *Långfjärden sjö   Norrmalen terräng
?Studsboda by Långgrunden grund   Norrplatsen lastageplats
?Studsboda by Långladan ägomark   Norrskogen skog
Studsboda by Långmossen mosse   Norrskogen skog
Studsboda gd Långnäset näs   Norrskogen skog
Sund, Norra by Långrudan ägomark   Norrslumpen äng
Sund, Norra by *Långskärs gruva järngruva /Se   Norrstenarna öar
Norr Sund by /Se Långudden udde   Norrudden udde
Sund, Södra by Långvikaren, Lilla holme   Norruddgrynnan grund
Sund, Södra by Långvikaren, Stora holme   Norrviken vik
Sund, Norra o. Södra byar Långviken vik   Norrvikshägnaden terräng
Sund, Norra o. Södra gdr Långviken vik   Norrvretarna odl.
Sund by Långviken vik   Norrängen terräng
Sund by Långängarna terräng   Norrängen odl.
Sund, Södra by Långören holme   Norrängen odl.
Sund by /Se *Långören udde   Norrängen odl.
Sund by /Se *Långören udde   Norrösgropen vik
Sundsro gård /Se Långören holme   Nothamn vik
Sundsro gd /Se Långören holme   Notudden udde
Södersund by /Se Långören holme   Nyängen odl
Solna rättaredöme gårdar /Se Långören udde   Näsbådan ö
Stabby by /Se Långören halvö   Näsudden udde
Söder Sund, se Norr Sund by Långören udde   Olovskärret odl.
Södersund by *Långörn holme   Ormbäcken kärr
Södersund by Långörsfladen sjö   Ornöberget berg
?Södersund by Långörsviken vik   Ornöfjärden fjärd
?Toftinge by Långörsviken vik   Ornökällan källa
Toftinge by Lägdan terräng   Ornöviken vik
Toftinge by Läget skär   Ortalaviken vik
Toftinge by Läjdet ägomark   Oxmyren odl.
Toftinge by Läkhälsviken vik   Pajudden udde
Toftinge by Läskäret skär   Per-Jans-vreten vret
Toftinge by Maran terräng   Per-Matts-ängen odl.
Toftinge by /Se Maran sankmark? /Se   Per-Matts-örn ö
Toftinge by /Se Maren terräng   Per-Olsgärdet gärde
Toftinge by /Se Maren terräng   Per-skytt-å å
Toftinge by /Se Maren sankmark /Se   Petternelkan udde
Toftinge by /Se Marsjön torrlagd sjö   Pinkviken vik
Toftinge by Marsjön sjö /Se   Pinntorpsvreten vret
Toftinge by /Se Marsjön sjö /Se   Pinnvreten vret
Toftinge gårdar /Se Marudden udde   Porsan vik
?Tomta by Massums gruva malmgruva /Se   Puttbacken terräng
Tomta by *Massums järngruva gruva /Se   Putthagen odl.
Tomta by *Massums gruva gruva /Se   Ramsan ö
Tomta by Medholmarna holmar   Ratan ö
Tomta by /Se Micklasudden udde   Raten ö
Tomta by /Se Mittströmshällan grund   Risslet odl.
Tomta by /Se Molnet ägomark   Ropviken vik
Tomta by /Se Mossberget berg   Roten brygga
Tomta by /Se Mossberget berg   Rovan vik
Tomta Saknas /Se Mosshagen ägomark   Rudan odl.
Ulfsdalum, se Ortala Saknas /Se Mossmyren ägo- och betesmark   Rudan odl.
Ulvdala, se Ortala Saknas /Se Mossrudan ägomark   Rudorna odl.
Urtalum, se Ortala Saknas /Se Myran ägo- o. betesmark   Rudorna odl
Vadsängen lht /Se Myr- Pelleskärret ägomark   Rudorna odl.
Veda by Måsgrundet skär   Rudslätten terräng
Veda by Måsgrundet grund   Rumpbacken terräng
Veda by Måsgrundet skär   Rumpbacksudden udde
Veda by Måsjön sjö   Rumpviken vik
Veda by Måsjön sjö   Rumpängen odl.
Veda by /Se Måsjöån å   Rundbådarn ö
Veda by /Se Mälbygruvorna gruvor?   Rundbådan, se Rönnbåden Saknas
Veda by /Se Mälbyhamnen vik   Rundskäret ägor
Veda by /Se Mörtsjön sjö   Ryan äga
Veda by /Se Mörtsjön sjö   Ryan odl.
Veda by /Se Mörtsjön torrlagd sjö   Ryan odl
Veddö, se Väddö Saknas /Se Mörtsjön sjö   Ryan odl
Vedö, se Väddö Saknas /Se Mörtviken vik   Ryorna odl.
Widha, se Veda Saknas /Se Mörtviken vik   Ryssjeudden udde
»vik» beb. /Se Nilskärret ägomark   Räfsterviken vik
Västernäs by Nordanväder ägomark   Rödbergsbäcken hällkar
Vödhö, se Väddö Saknas /Se Nordkap udde   Rödbergsudden udde
Ytra Fælle, se Fjäll, N. o. S. Saknas /Se Norrberget, Inra ö   Rökärrena odl.
Elmsta by Norrberget, Yttra ö   Rönnbåden kobbe
Elmsta by Norrgärdet ägomark   Rönnholmen ö
Älmsta by Norrholmarna udde   Rönnskäret terräng
Älmsta by Norrholmarna udde /Se   Rönnskärsläget grund
?Älmsta by Norrholmarna holmar   Rönnskärsudden udde
Älmsta by Norrmalen strandmark   Rörmossen odl
Älmsta by Norrmyren ägomark   Rörmyrarna odl.
Elmstad by Norrudden udde   Rörängen odl.
Älmsta by Norrviken sjö   Rösjön sjö
Älmsta by Norrängen ägomark   Salnöbeget berg
Elmsta by Norrängen ägomark   Salnöängen odl.
Älmsta by Norrösgropen damm   Salpetervreten odl.
Älmsta by Nothamn vik   Samnäset näs
Älmsta by Notudden udde   Samnäsfjärden vik
Älmsta by Nyby triangelpunkt   Samnäsudden udde
Elmsta förr kaplansboställe o. by /Se Nyängen ängsmark   Samnäsviken vik
Älmsta by /Se Nyängen ägo- o. betesmark   Samnäsviken vik
Älmsta gd /Se ?Näsboström vattenled   Sandkullen ö
Elmsta by /Se Näsbåden skär   Sandtäckten hopmark
Elmsta by /Se Näset näs   Sandviken vik
?Östernäs by Näsudden udde   Sandviken vik
  Näsviken vik   Sankarholmen f.d. ö
  Olofskärret kärr   Sankarskaten äga
  Ornöberget berg   Savgrundet ö
  Ornöfjärden fjärd   Sidfjärden sjö
  Ornöhällen häll   Sidorna äga
  Ornökällan källa   Sidö äga
  Ornöviken vik   Simesudden udde
  Ortala Siö-, se Bornan sjö   Själstenarna skär
  Ortalasjön = Bornen Saknas /Se   Själstenarna öar
  Ortalasjön (=Bornan) sjö /Se   Sjödiket Västersjöns avlopp
  Ortalaviken o. Väddöviken vikar   Sjögärdet gärde
  Ortalaviken vik   Sjögärdet gärde
  Ortalaviken vik   Sjöhagen odl.
  Ortalaviken och Väddöviken vikar   Sjöhagen odl.
  Ortalaviken vik   Sjötångviken vik
  Ortalaviken vik   Sjöängarna odl.
  Oxmyren ägomark   Sjöängen äng
  Pinntorpsvreten ägomark   Skabbviken vik
  Pinnvreten ägomark   Skaten udde
  Prästgruvorna gruvor?   Skatudden udde
  Ramsan skär   Skatudden udde
  Ramsholmen holme   Skatviken vik
  Rangarn(a) holme (ev. holmar)   Skogsvretarna odl.
  *Rangarnaholmarna holmar   Skomakarhällan ö
  Ratan holme   Skottviken vik
  Ratan holme /Se   Skottvikryan odl.
  Raten skär   Skräddarhagen hage
  Raten ö /Se   Skumran mosse
  Raten stenrabb /Se   Skvadergrynnan grund
  Risslet ägomark   Skvadran ö
  Risslet ägomark   Skyan ö
  Romppe Wijken, se Ortalaviken o. Väddöviken vik   Skyttväcken odl.
  Romysewijken, se Väddöviken o. Ortalaviken vik   Skäret (Skärena) ägor
  Ropviken vik   Skärviken vik
  Rovan vik   Sköthusviken sjö
  Rudan ägomark   Slottet ö
  Rudan ägomark   Slumparna skog (äga)
  Rudan ägomark   Slumpen skog
  Rumpbacken terräng   Slumpen odl
  Rumpudden udde   Slumpen odl
  *Rumpviken del av vik   Slätmossen mosse
  Rumpviken benämning på Ortalaviken /Se   Slätvreten vret
  Rumpviken havsvik /Se   Smedjebacken terräng
  Runnbåden skär   Spång-slumpan odling
  Ryan terräng   Staffansvreten vret
  Ryan ägomark   Stenmalen terräng
  Ryan ägomark   Stensbergena berg
  Ryan ägomark   Stensjön sjö
  Ryorna ägomark   Stockrudan odl.
  Ryssholmen holme   Stormvreten vret
  Ryssjeudden udde   Stor-Asken ö
  Ryttarhagen terräng   Storbrottet ö
  Rågviken vik   Storbrottet grund
  Räfsterviken vik   Storbådan ö
  Rödbergen berg   Stordiket rännil
  Rödberget berg   Store-klinten berg
  Rödbergsudden udde   Storfjärden sjö
  Rödbergsudden udde   Storgrundet ö
  Rödgrundet grund   Storhagen hage
  Rödjan ägomark   Storhagsvreten vret
  Rönnskäret terräng   Storholmen ö
  *Rönnskärsklubbar Saknas   Storholmssundet sund
  *Rönnskärskobbarna kobbar   Storkobb ö
  Rönnskärsläget skär   Storkärret odl.
  Rönnskärs udde udde   Stor-Lomsan odl.
  Rörmossen ägomark   Stormyren odl.
  Rörmyrarna äromark   Stormyren odling
  Rörmyren myrmark   Stor-ryan odl.
  Rörängen ägomark   Storsmyren odl.
  ?Rösjön sjö   Storsten ö
  Rösjön sjö   Storsveden odl.
  Rövarhamnshällan häll   Storsvedkärret odl
  Sagstensberget märke för sjöfararande /Se   Storvassen vik
  Sagstensberget, se Stackstensberget berg /Se   Storvreten odl
  *Sagstensberget, se *Stockstensberget berg /Se   Storängen äng
  Salnöberget triangelpunkt   Storängsodlingen odl
  Salnöviken vik   Stryan odl.
  Samnäset näs   Strömmen å
  Samnäsfjärden vik   Strömmen sund
  Samnäsfjärden fjärd   Strömsviken vik
  Samnäsudde udde   Studsbogrundet ö
  Samnäsudde udde   Stummelsundet odl
  *Sandnäs udde   Sunnanviksbergena berg
  *Sandnäsudden udde   Sunnanån terräng
  Sandodlingen ägomark   Sunnholmsudden udde
  Sandtäkten ägomark   Sunnholmsviken vik
  Sandviken vik   Svartkobbarna öar
  Sandviken vik   Svartmyren odl.
  Sandviken vik   Svartudden udde
  Sandviken vik   Svartuddsviken vik
  Sandviken vik   Svedjelandsbergena berg
  Sandviken vik   Svedviken vik
  Sankarholmen udde   Svinhålet odl.
  *Saxasten Saknas   Svinviken vik
  Sennebyhaken udde   Sälbådan ö
  Sennebynoret terräng   Sälstenarna öar
  *Sidan del av hav   Sämmersbyholmarna öar
  Sidfjärden fjärd   Söderbacken backe
  Sidorna terräng   Södergärdet gärde
  Sikmossen mosse   Södergärdsbacken backe
  Sikmossen mosse   Söderholmarna öar
  Singöfjärden fjärd   Lilla Söderholmen ö
  Själgrundet grund   Stora Söderholmen ö
  Själkullviken, Norra vik   Söderhägnaden odl.
  Själkullviken, Södra vik   Söderhägnaden odl.
  Själstenarna skär   Södermalarna terräng
  Själstenarna skär   Södermalsbergena berg
  Sjötångviken vik   Södermarken terräng
  Sjöängen terräng   Söderrudan odl.
  Sjöängen äng   Söderskogen skog
  Sjöängen betesmark   Södersundet sund
  Skabben terräng   Södersveden äng
  Skabbkärret ägomark   Söderuddarna terräng
  Skaberg berg   Söderudden udde
  Skabergsviken vik   Söderudden udde
  Skarpen terräng   Södervreten vret
  Skaten udde   Söderängarna odl.
  Skathällan häll   Söderängen odling
  Skatudden udde   Söderängen odl.
  Skatviken vik   Söderängen äng
  Skjöthuswiken, se Lillsjön Saknas   Söderängen odl.
  Skogars ägomark?   Söderängen odl.
  Skogsodlingen ägomark o terräng   Söderängen bebyggelse
  Skomakarhällan udde   Söderängsstenarna öar
  Skottviken vik   Söderängsviken vik
  Skottvikryan röjning   Söderängsån å
  Skräddargrundet grund   Timoss-Sveden odl.
  Skumran terräng   Tippen udde
  Skvadergrynnan grund   Tistronviken vik
  Skvadran ö   Tive terräng
  Skvaludden udde   Tivesbacken backe
  Skyan skär   Tivesgärdet gärde
  Skyttbäcken bäck   Torvbådan ö
  Skärpen ägomark   Trefaldighetskällan källa
  Skärviken vik   Trådmyren odl.
  Slottet holme   Trångsundet vik
  Slumparna terräng   Trädsvedjan odl.
  Slumpen ägomark   Träskdiket Fjällboträskets avlopp
  Slumpen ägomark   Träskena odl.
  Slåttvreten ägomark   Träsket odl.
  Slätmossen mosse   Träsket f.d. sjö
  Smedkärret ägomark   Träsket odl.
  Solstuvreten ägomark   Träsket odl
  Spångmyren ägomark   Träskholmen ö
  *Stabbysjön sjö   Tullberget berg
  Stackstensberget berg /Se   Tullviken vik
  Steneberg terräng   Täpprudan odl.
  Stenmalen strandmark   Täppvreten vret
  Stensbergen berg   Tärudan odl.
  Stensjön torrlagd sjö   Törnsholmen f.d. ö
  Stockrudan ägo- o. betesmark   Törnsholmsviken vik
  Stockrudån å   Ugnen grotta
  *Stockstensberget berg /Se   Ugnshålet vik
  Stockån å   Urfjärden vik
  Stomvreten ägomark   Uthägnanden odl
  Stor-Asken holme   Utkiksberget berg
  Storbacken höjd   Utkiksberget berg
  Storbrottet grund   Vackervik vik
  Storbåden skär   Vadet terräng
  Storfjärden sjö   Vadsängen odl.
  Storfjärden sjö   Vallmarsviken (?) vik
  Storfjärden sjö   Valsättran äng
  Storfjärden sjö   Vassviken vik
  Storfjärden sjö /Se   Vasta-myren odl.
  Storfjärden sjö /Se   Vastan terräng
  Storfjärden frjärd /Se   Vasta-slumpen odl.
  Storfjärden fjärd   Vattgårdsviken vik
  Storgrundet grund   Vattgårdsviken vik
  Storgruvan gruva   Vattrudan odl.
  Storgärdet ägomark   Vedgrundet f.d. ö
  Storholmen holme   Vikarsjön f.d. sjö
  Storholmen holme   Viksnytan odl
  Storholmen holme   Viksängssjön sjö
  Storholmssundet sund   Vikängen äng
  Storkubben ö   Vålberget berg
  *Storladholmen del av udde   Vålbergsudden udde
  Stor-Lomsan ägomark   Väddhuvudet terräng
  Stormyren ägomark   (Väddö) Kasberget berg
  Storryorna ägomark   Väddö ö /Se
  Storryorna ägomark   Väsan (Väserna) odl
  Storsten skär   Västerkärret kärr
  Storsvedkärret ägomark   Västermyren odl.
  Storvassen vik   Västernäs-grundet f.d. ö
  Storvreten betesmark   Västersjön sjö
  Storängen terräng   Västerslätten odl
  Sträcklan vik   Västerviken vik
  Strömhällan häll   Västerängen odl.
  Strömmen del av väddöviken   Västerängen terräng
  Strömshällen häll   Ytter Haken ö
  Strömsudden udde   Åbergsvreten vret
  *Strömsviken vik   Åkargrynnorna grund
  Strömsviken vik   Åkerviken vik
  Studsbogrundet grund   Ålviken vik
  Stummelsundet ägomark   Ålviksudden udde
  Stängja ägomark   Åmyren odl.
  Sunnanviksbergen berg   Ån å
  Sunnanån terräng   Åbacken terräng
  Sunnholmsudden udde /Se   Ängen äng
  Svartkobbarna kobbe   Ängsrudan odl.
  Svartmyren myr   Ängsvreten odl.
  Svartmyren ägomark   Ärrviken vik
  Svartmyren ägomark   Öbergs-hägnaden odl.
  Svartudden udde   Örfladen vik
  Svartuddsviken vik   Örhålet sund
  Svingrundsudden udde   Örn f.d. ö
  Svinviken vik   Örnsviken vik
  Södergärdet ägomark   Örskärsviken vik
  Söderholmen (resp Söderholmen, St.) holme   Örslaget Saknas
  Söderholmen holme   Örviken vik
  Söderholmen, Lilla holme   Örviksbådan grund
  Södermalmsbergen berg   Örvikudden udde
  Södermarken ägomark   Östergärdet gärde
  Södermyren myr   Österhamn vik
  Söderrudan ägomark   Österryan odl
  Södersund, se Blåviken vik /Se   Östersveden odl.
  Södersundet sund   Östervreten vret
  Södersveden terräng   Österängarna odl.
  Söderängen ägomark   Österängen odl.
  Söderängsstenarna stenar   Österängen odl.
  Söderängsviken vik   Östnaven terräng
  Södra udden udde   Östnavsjön f.d. sjö
  Timmermyren ägomark   Öttergrundet f.d. ö
  Timoss-sveden terräng   Öttergrundsfladen vik
  *Timpan holme   Ötterviken vik
  *Timpan holme   Ötterviken vik
  Tistronviken vik    
  Tjärven skär    
  Tolvmansgrynnan grund    
  Tolvmansudden udde    
  Trångsundet sund    
  Tränjonmossen ägomark    
  Träsken ägomark    
  Träsket träsk    
  Träsket ägomark    
  Träskholmen myrholme    
  Tullberget berg    
  Tullviken vik    
  Tutarberget berg    
  Tvåmyren myr    
  Tvärbergen berg    
  Törnsholmen udde    
  Ulvsrödjan röjning    
  Ungshålet betesmark    
  Urfjärden fjärd    
  Urfjärden vik /Se    
  *Urholmen holme    
  Utholmen holme    
  Utholmen holme    
  Utkiksberget berg    
  Utkiksberget berg    
  Valdemarsviken vik    
  Vassviken vik    
  Vedgrundet grund    
  Vika ägomark    
  Vikarsjön torrlagd sjö    
  Villaholm trol.holme    
  Vreta ägomark    
  Vretarna ägomark    
  Vålberget berg /Se    
  Vålberget berg /Se    
  Vålbergsudden udde    
  Väddön ö    
  Väddön ö    
  Väddön ö    
  Väddö ö    
  Väddö ö    
  Väddö ö    
  Väddö ö    
  Väddö ö    
  Väddö ö    
  Väddö ö o. sn    
  Väddö ö    
  Väddö ö    
  Väddö ö    
  Väddö ö    
  Väddö ö    
  Väddö ö    
  Väddö ö    
  Väddön ö    
  Väddön ö    
  Väddö ö    
  Väddön ö    
  Väddön ö    
  Väddön ö    
  Väddö halvö    
  Väddö ö    
  Väddö ö    
  Väddö ö    
  Väddö ö    
  Väddön ö /Se    
  Väddö ö /Se    
  Väddön ö /Se    
  Väddö kanal kanal    
  Väddö kanal kanal /Se    
  Väddö Kasberg triangelpunkt    
  Väddöviken vik    
  Väddöviken vik    
  Väddöviken vik    
  Väddöviken vik    
  Väddöviken vik    
  Väddöviken vik /Se    
  Väddöviken o Ortalaviken vikar    
  Väddöviken vik    
  Väddöviken och Ortalaviken vikar    
  Väsan ägomark    
  Västersjön sjö    
  Västerängen ägomark    
  Ytterhaken holme    
  Ytterhaken skär med triangelpunkt    
  *Ytterholmen del av udde    
  *Ytterholmen del av udde    
  Yttrehamnen vik    
  Åbergsvreten ägomark    
  Åkargrynnorna grynnor    
  Åkerviken vik    
  Ålands hav hav    
  Ålands hav hav    
  Ålands hav hav    
  Ålviken vik    
  Ålviksudden udde    
  Åmyren ägomark    
  Ängsgrynnan skär    
  Ängsrudan ägomark    
  Ängsstycket ägomark    
  Ören halvö    
  Örfjärden fjärd    
  Örfladen damm    
  Örhålet vik    
  Örnsviken vik    
  Örviken vik    
  Örviksudden udde    
  Österhamn vik    
  Österryan ägomark    
  Österudden udde    
  Österängen ägomark    
  Öttergrundet halvö    
  Öttergrundsfladen vik    
  Ötterviken vik    
  Ötterviken vik    

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.