ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Häverö socken : Väddö och Häverö skeppslag : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 406 Naturnamn : 495 Bebyggelsenamn : 226 Naturnamn : 502
»hæffwir», se Häverö sn Adolf gruva /Se Häverö sn Häverö sn Saknas
Häverö sn Alnsriset terräng Häverö sn Adolf gruva
*Hæver skiplagh förr skeppslag /Se *Andsjön sjö Häverö sn /Se Alhagen hage
Häverö sn *Arnöfjärden, se Arnösjön sjö /Se Häverö sn /Se Alnsriset skog
Häverö socken Arnösjön sjö /Se Höverö sn Alslätten äng
Häverö sn Arnösjön sjö Häverö sn Andersrudan odl.
Häverö sn Askrike terräng Häverö sn Arnösjön sjö
Häverö sn Asplund terräng Göringe-svinen inbyggarbeteckning Askriket odl.
Häverö sn /Se Bokmyren ägomark Häverö rovor inbyggarbeteckning Backvreten vret
Häverö sn Bakodlingen ägomark Tulka hundar inbyggarbeteckning Barsjön sjö
Häverö sn Barsjön sjö Alhagen lht Barsjöängen odl.
Häverö socken Bastuvreten ägomark Andersberg lht Bastubacken terräng
Häverö socken Bergbofjärden fjärd Annelund lht Bastuvreten vret
Häverö sn Bergholmen holme Arnö bebyggelse Bergbofjärden vik
Häverö sn Bergmyren ägomark Asplund lht Bergboö äga
Häverö socken Björkkullaåsen triangelpunkt Aspskärshagen lht Berghagen hage
Häverö sn Björnmyren myr Backas hemman Bergmyren odling
Häverö sn Björnmyren myr Bergboö lht Björnmyren odl.
Häverö sn Blackan ägomark Bergby bebyggelse Blackmossen odl.
Häverö sn Blackmossen ägomark Bergby by Blackmossen odl.
Häfverö sn sn Blåkaren sjö Berghagen (Berghagars) hemman Blindhästen ö
Häverö sn Blåkaren sjö /Se Björkkulla bebyggelse Blåbärsmossen mosse
Häverö sn Blåkaren sjö Björkkulla by Blåkarn sjö
Häverö sn Blåkaren sjö /Se Björknäs bebyggelse Blötlandet odl.
Häverö sn Blötängen ägomark Borudan bebyggelse Bolviken vik
Häverö sn Bolsmyren myr Bredsund bebyggelse Bordsängen odl.
Häverö sn Bolsvreten ägomark Brevik villa Bordsängen äng
Häverö sn Bolviken vik Bryggbacken lht Boträsket sjö
Häverö sn Bornen sjö /Se Brötbacken lht Brantbergena berg
Häfverö sn Borudan ägomark Budom f.d. torp Braskenskärret odl.
Häverö sn Boträsket sjö Buska bebyggelse Bredsundsmossen odling
Häverö sn Botten terräng Byängen lht Bredsundsviken vik
Häverö sn Bottenlösa terräng Byängen hmd Bredvikan odl.
Häverö sn Braskanskärret kärr Byängen lht Bredviken vik
Häfverö sn Bredmossen mosse Digrudan lht Bredviken vik
Häverö sn Bredsundsmossen mosse Digrudan hmd Bredvikhålet sund
Häverö sn Bredsundsviken vik Erik-Anders hemman Brommarn ö
Häverö sn Bredviken vik Erik-Jans hemman Bruksskäret ö
Häverö sn Bredviken vik Erik-Lars hemman Bryggbacken terräng
Häverö sn Bredvikshålet sund Finntorpet lht Brännrudan odling
Häverö sn Bredviksodlingen ägomark Fåfängan lht Brännskäret ö
Häverö sn Bromkärret ägomark /Se Fågelvik lht Brännskäret ö
Häverö sn Brommaren skär Godsta by Bröte odling
Häverö sn Bromrudan ägomark /Se Gorr-Häverö Saknas Bukthällen ö
Häverö sn Bruksskäret ö Grannas bebyggelse Buktviken vik
Häverö sn Brännrudan ägomark Gribby by Bullerhål odl.
Häverö sn Brännrudan ägomark Grind lht (Buska) stängslet skog
Häfverö sn Brännskäret skär Grindhagen lht Byhägnaden Saknas
Häverö sn Brännskärssundet sund Gropas hemman Byreslumpen äga
Häverö sn Bröte ägomark Gustavstäppan lht Byängarna odl.
Häverö sn *Båkberget berg Gässvik by Byängen odling
»Heffuer» plats Båthusviken vik Göringe by Byängen odl.
Häverö sn *Carlsbergs gruva Saknas /Se Haga lht Byängen odl.
Häverö sn Dalkarldiket dike Hagalund lht Båthusviken vik
Häverö sn Davids kulle skär Hallsta by Dalen odl.
Häverö sn Digermyren ägomark Hallsta by Dalgatan odl.
Häverö sn Digrudan ägomark Hallstavik bebyggelse Dalkardiket dike
Häverö sn Djuprudan ägomark Hammarn lht Dammgruvan gruva
Häverö sn Edbo Wijk, se Edeboviken vik Hammarvreten lht Dammslätten terräng
Häverö sn Edbo Wijk, se Edeboviken vik Hensvik by Davidskulle ö
Häverö sn Edbo Wijk, se Edeboviken vik Herrgården bebyggelse Digrudan odl
Häverö sn Edeboviken vik Herräng bebyggelse Digrudan odl.
Häverö sn Edeboviken vik Herräng bebyggelse Digrudan odl.
Häverö kyrka kyrka /Se Edeboviken vik Hjärtrudars hemman Djupmyren odl.
Häverö kyrka kyrka /Se Edeboviken vik Hopas hemman Djupmyren odl.
Häverö sn /Se Edeboviken vik Hovgården bebyggelse Djupmyren odl.
Häverö sn /Se Edeboviken vik Hägnaden lht Djuprudan terräng
Häverö sn /Se Edeboviken vik Hässelgärdet lht Eknäset terräng
Häverö sn /Se Edeboviken vik Häverödal pst, jvt Eknäsgruvan gruva
Häverö ö och sn /Se Eknäsgruvan gruva Häverösund bebyggelse Elvarsmon odl.
Häverö sn Eknäsgruvan gruva /Se Häverösund, se Häverödal samh., pst m.m Ersmossen mosse
Häverö sn /Se Enge:g:, se Lillängsgruvan förr gruva Jan-Jans hemman Fabian gruva
Häverö ö, sn /Se *Enge Gruva gruva? Jan-Ols hemman Finntorpodlingen odl.
Häverö by o. sn /Se *Enviksöns gruva gruva /Se Johannelund lht Finntorpängen odl.
Häverö sn /Se Ersmossen mosse Kallboda bebyggelse Fittviken vik
Häverö sn /Se Fabiangruvan gruva Karl-Jans hemman Fjärdsvreten vret
Häverö sn /Se Finntorpängen ägomark Kimmine bebyggelse Fjätterberget berg
Häverö sn /Se Fiskarudden udde Kimmingkvarnen kvarn Fladen terräng
Häverö ö o. sn /Se Fjärsvreten ägomark Kofringsskäl lht Flyrudan odl.
Häverö sn /Se Fredriksgruvan gruva Kolbotten lht Foksarna odl.
bramare inbyggarbeteckning Fähusmyren ägomark Korgil bebyggelse Folkets hus-viken vik
Arnö gd Galten ö Korgil bebyggelse Forsmossen odl.
Arnö by /Se *Galtenröret gränsmärke Kornsta hmd Fåfängan odl.
Bergby by Gammelodlingen terräng Korrnäs bebyggelse Fågelörn udde
Bergby by Gammelängen ägomark Kovringe bebyggelse Fårhamnen terräng
Bergby by *Gasiö Saknas Kovringshålet lht Fårskäret ö
Bergby by Gavellös ägomark Krampnor utjord Fähusmyren odl.
Bergby by Glittergruvan gruva Kuggvass eller Herräng äng Gammelbodan odl.
Bergby by Gotsta fiälen, se Gropen åutvidgning Kullers bebyggelse Gammelängen odl.
Bärby by Granskär holme Kusby by Gammelängen odl.
Bergby by Grindmossen mosse Kvarnbacken lht Gattermyren odling
Bergby by Grindängen ägomark Kvarnängen lht Gersviken vik
Bergby by Grisarna skär Kyrkoherdebostället Saknas Glitter (gruvan) gruva
Bergby by Gropen åutvidgning Kåtorp by Gorrhålet vik
Bergby by Gropen sjö Lejan lht Godsta-sjön sjö
Bergby Saknas /Se Gruvhagsgärdet ägomark Lindris by Granskäret ö
Bergby by /Se Gruvudden udde Lugnet lht Granskäret ö
[Björnholmen] Saknas Gråtan terräng Långängen lht Granskärsklippan klippa
Bredstadä, se Trästa by *Gränskär holme Lövmossen lht Grindhagen äga
Bresta Saknas Gränskäret skär Lövmossen lht Grindängen odl.
Bredsund gd Gränskäret ö Maliedal lht Gropen sjö
Bredsund gd /Se Gränskärsklippan skär Malmberga by Grävsvinsgrytet berg
Bredsund gd /Se Gåsängen terräng Malmberg-torpena torp Gåsängen terräng
Buska gd Gängan ägomark Marieberg lht Gåsängsmyren odl.
Bäsammyra, se Pensarmyra gd Gässvikssjön sjö Mariedal lht Gångan odling
*Ensvik, se Hensvik by Gässviksjön sjö /Se Marielund lht Gärdsgårdsviken notvarp
*Girellom by el. gd Gässvikssjön sjö Markdal Saknas Gässviken sjö
Gottsta by Gässviksån å Marn lht Gässviksjön sjö
Gottsta by Hammaren terräng Matts-Matts hemman Hagarna äga
Gottsta by Hasselviken vik Matts-Ols hemman Hammarn terräng
Gottsta by Hattängen ägomark Matts-Ols hemman Hammarn skog
Gottsta by Herrängen gruva /Se Matts-Pers hemman Hammarvreten vret
Gottsta by Herrängen gruva /Se Mellangårdarna del av by Hampovreten vret
Gottsta by Herrängen gruva /Se Mellangården bebyggelse Hasselviken vik
Gottsta by Holmen ägomark Mellangården bebyggelse Hattängen odl.
Gottsta gård Holmsjön sjö Mobacken lht Hemängarna odl.
Godtsta by Holmsjön sjö Mobacken lht Hensviksfladen vik
Gottsta by Holmudden udde Munkgärdet lht Hensviksholmen terräng
Gottsta by Holmsviken vik Myrbyn f.d. torp Hesselrudan odl.
Gottsta by Hopängen ägomark Myrbytorp f.d. torp Hjälp-prästen ö
Gribby by Hornsängen terräng Myrtorp f.d. torp Holmsjön sjö
Gribby by Hornsängsviken vik Mörkdalsbacken f.d. bt Holmsviken vik
Gribby by Hummelmyren myr Mörtö by Hopängen odl.
Gribby by Håkanskär holme (Norrbo)-Skaten bebyggelse Horsviken vik
Gribby (Östra) by Hålmyren ägomark Norrby by Hummelmyren odl.
Gribby (Östra) by Häradsudden udde Norrgården gård i Kysby Hundshagasjön sjö
Gribby by Hästhuvgrynnan skär Norrgården hemman Håkanskär ö
Gribby by Hästhuvudet näs Norrgården gård i Tulka Hälmyren odl.
Gribby by Hästudden udde Norrnäs, se 1 Östernäs Saknas Hägnadsfältet gruvfält
Gribby (Östra) by Högskäret holme Norrnäs bebyggelse Hässelgärdet gärde
Gribby, (Östra) by Högskäret skär Norrtill bebyggelse Hästhagen hage
Gribby by Högören holme Norrveda bebyggelse Hästhagsviken vik
Gribby by Högören skär Norrvreten lht Hästhuvgrynnan grund
Gribby by Högören ö Norrändan del av by Hästhuvudet terräng
Gribby by Igelsjön sjö Norrängsbacken lht Högskäret ö
Gribby by Igelsjön sjö Nyborg lht Högörn ö
Gribby by Igelsjön sankmark Nybyn bebyggelse Högörn ö
Gribby by Jacobi gruva /Se Nygärdes hemman Idviken vik
Gribby by Järk-Andersskär holme Nyvik lht Igelsjön sjö
Gribby by Järsviken vik Nyvreten lht Igelsjön sjö
Gribby by Kalkhusudden udde Nyängen lht Jakobi gruva
Gässvik by *Kampskär holme Pannkakbruket bebyggelse Jan-Petters-ängen odl.
Gässvik Saknas Kamsmossen mosse Pellemossen Saknas Jerk-Anders-skäret ö
Gässvik by Kangärdet ägomark Pell-Pers hemman Jälstran odl.
Gässvik by Kielfön, se Kälsö ö Pell-Pers hemman Järsviken vik
Gässvik by Kielfsöhn, se Kälsö ö Pensarmyra Saknas Kallbo-blåkarn äga
Göringe by Kielfsön, se Kälsö ö Prästgården hemman Kalvuddarna uddar
Göringe by Kilen terräng Prästskaten lht Kalvudden terräng
Göringe by Kilen ägomark Prästängen lht Kalvudden udde
Göringe by Klintgruvan gruva Renberget lht Kamsmossen mosse
Göringe by Klintsjön tjärn Rotholma by Kamsrudan odling
Göringe by Klockarängen ägomark Ryan lht Kangel ö
Göringe by Klovsten råsten Råviken lht Kangelsmossen mosse
Göringe by /Se Klovsten råsten Rörskäret lht Kasslangan vik
Göringe by /Se Klovsten gränsmärke Sandgropen lht Kattrumpsvreten vret
Göringe by /Se Klovsten gränssten Sandgärdet hemman Klintsjön sjö
Hallsta by Klovstensodlingen terräng Sjöhagen lht Klockarängen odl.
Hallsta by Kolarhägnaden terräng Sjöslätten lht Klovsten gränsmöte
Hallsta samh. Korgil triangelpunkt Sjöängen lht Klämtrudan odl.
Hallsta by Korgilgrynnan skär o. triangelpunkt Skaten lht Kohagbacken terräng
Hallsta by Korgilmossen mosse Skogshill lht Kolbotten terräng
Hallsta samh /Se Korrnäs trädgård /Se Slottsveden lht Kolbotten terräng
Hallsta by /Se Korrnäs masugn nedlagd(?) masugn /Se Smedens lht Kolbotten terräng
Hallsta by /Se Korsnäsudden udde Solbaddet lht Kolbottmyren odling
Hallstavik samh. Korudan ägomark Stenstubacken lht Kolbottodlingen odl.
Hallstavik ind.samh /Se Kovringshålet terräng Stentorp f.d. torp Kolsängen odling
*Helswik Saknas Kroksjön sjö Storbröte lht Komyren odling
?Hensvik by Kroktallen skär Storgården hemman Kopparsveden odl.
?Hensvik by *Kråkan, L. holme Storhägnaden lht Kopparsvedjan odling
Hensvik by *Kråkan, St. holmar Stor-Ollas hemman Korgil-botten äga
Hensvik by *Kråkholmen holme Storrudan lht (Korgil)fladen vik
?Hensvik by Kråkorna holmar Storsten lht Korgilholmen terräng
Hensvik by Kråkskallarna, Inra skär Stor svedjan lht Korgil-skäret ö
Hensvik by Kråkskallarna, Yttra skär Stummelrudan lht Korgil-örarna öar
Herräng ind.-samh. /Se *Kuggevassgruvan gruva Stummelvreten lht Korustaden odl.
?Hovgården hmn Kungsholmen holme Stummelängen lht Korsnäsberget berg
?Hovgården hmn Kurmyren ägomark Stångvik lht Korsnäset näs
?Hovgården hmn Kvarnbacken backe Sundmansbacken lht Korsviken vik
?Hovgården hmn Kvarnbacksmyren ägomark Svalmyren lht Korudan odling
Hovgården hmn Kvarnudden udde Svealund lht Kosvedkärret odl.
Häverö gdr Kvarnvreten ägomark Sveden lht Kotterskogen skog
Häverö gdr Kvarnängen ägomark Svedjelandet lht Kovretarna vretar
Kallboda by Kvinnomossen ägomark Svedjelandet lhter Kroksjön sjö
Kallboda gd Kyrkmossen mosse Söderby by Kroktallen ö
Kallboda gd /Se Kyrksjön sjö Södergården gård i Kusby Kråkorna öar
Karl-Jans gårdsnamn /Se Kysorna odling /Se Södergården hemman Kråkskallarna öar
Kimmine by Kysorna odling /Se Södergården gård i Tulka Inre Kråkskallarna öar
Kimmine gd:ar /Se *Kåfuo f.d. sjö /Se Södergården hemman Yttre Kråkskallarna öar
Kimminge by /Se Kåprudan ägomark Södergården hemman Kulmyren odl.
Kimmine gdr /Se *Kåtorpssjön f.d. sjö /Se Söderändan del av by (Kusbo)mossarna mossar
Kimmine gdar /Se Källsön ö Söderängen lht Kuvassviken vik
Kimminge by /Se Källvreten ägomark Tjärdalars hemman Kvarnbacken terräng
Kimminge by /Se Kälsundet sund Torpängen lht Kvarnbacken terräng
Kimminge gdr /Se Kälsö ö Trångberg f.d. torp Kvarnbergena berg
»Corresel»? gård Kälsö ö Trästa by Kvarnängen odl.
Korgil gd Kälsö ö Tulka by Kväsdal odling
Korgil gd Kälsö ö (Tulka)strömmen hemman Kyrkan notvarp
Korrnäs gård Kälsö triangelpunkt Täppan lht Kyrkmossen odling
Korrnäs gd Kälsö ö Täppsveden hmd Kyrksjön sjö
Korrnäs by Kälsö ö /Se Utsund bebyggelse Kysorna odl.
Korrnäs by /Se Kälsöviken vik Utsunda by Källsön ö
Korrnäs gd /Se Käringviken vik Utsundskilen lht Källsösundet sund
Kovringe gd Kärret kärr Vallmer bebyggelse Källvreten odl.
Kovringe gd /Se Kärrgruvan gruva /Se Veda by Källvreten vret
Kovringe gd /Se Kärrängen ägomark Verksundet lht Kälsundet sund
Kovringe gd /Se *Kösörn holme Vikar(e)ängen lht Käringviken vik
Kuggvass eller Herräng Saknas Ladrudan ägomark Vikängen lht Kärrena odl.
Kusby by Ladrudan ägomark Vänvik lht Kärrgruvan gruva
Kusby by Ladrudan ägomark Västansjö lht Kärrodlingen odl.
Kusby by Ladryan ägomark Västergården hemman Ladrudan odling
Kusby by Ladudden udde Västeri hemman Ladryan odling
Kusby by /Se Ladviken vik Västerkulla Saknas Ladviken vik
Kusby by /Se Lappe G., se Lappgruvan gruva Västernäs Saknas Lappan terräng
Kåtorp by Lappgruvan gruva Västerås f.d. torp Lappgruvan gruva
Kåtorp by Lappgruvan förr gruva Västersocknen del av Häverö Lappmossen mosse
Kåtorp by Lappgruvan gruva Ytterby by Lappsjön sjö
Kåtorp by Lappgruvan nedlagd(?) gruva /Se Ytterskär poststn Lappskogen skog
Kåtorp by Lappgruvan gruva? Ågårdarna hemman Lars-Nils älgpass
Kåtorp by Lappgruvorna gruvor /Se Äspskärshagen bebyggelse Lastplatsen terräng
Lindris by Lappgruvan gruva /Se Örvik by Lerorna odl.
Lindris by Lappgruvan gruva Örängen lht Lillgruvan odl.
Lindris by Lappsjön sjö Östergården hemman Lillholmen ö
Lindris by Lappsjön sjö Östernäs bebyggelse Lill-kangeln udde
Lindris by Lappskogen skog Östernäs bebyggelse Lill-Kråkan ö
Lindris by Lerorna ägomark Österängen lht Lillmanskäret ö
Lindris by /Se Lillkråkan skär Östersocknen del av Häverö Lill-Mass-skäret ö
Lindris by /Se Lillmasskäret ö   Lillmyren odl.
*Lislabyn Saknas Lill-Norrkärret kärr   Lillsjön sjö
Malbarga, se Malmberga by Lillsjön sjö   Lillslätten äng
Malmberga by Lillskäret del av ö   Lill-vanten notvarp
Malmberga by Lillängen terräng   Lill-Vikarn sjö
Malmberga by Lillängsgruvan förr gruva   Locket ö
Malmberga by Lillängsgruvan gruva   Lummermyren odling
Malmberga by Lindbergsvreten ägomark   Lumpland odl.
Malmberga by Lissgrovan ägomark   Lumpland odl.
Malmberga by Lissholmen holme   Lumplandet odl.
»Malebergh» gård Liss-Vikaren terräng   Långrudan odl.
Malmberga by *Lodskär holme   Långrudan odl.
Malmberga by Logman terräng   Långsjön sjö
Malmberga gårdar /Se Lummervreten ägomark   Långsjöryan odl.
Malmberga by /Se Lumpland ägomark   Långskäret terräng
Markdal gård Lumpland ägomark   Långskärsgruvan gruva
Markdal gd Lumpland ägomark   Långskärsgruvorna gruvfält
Markdal gd Lumplandet ägomark   Långskärsgrynnorna öar
Markdal gd Lundsmyren ägomark   Långslätten terräng
Markdal gård Långodlingen ägomark   Långviken vik
Mörtö by Långrudan ägomark   Långvreten vret
Mörtö by Långrudan ägomark   Långvreten odl.
Mörtö by Långsjön sjö   Långörarna öar
Mörtö by Långsjön sjö   Långörsklipporna klippor
Norrby by Långsjöryan ägomark   Länsmans odl.
Norrby by Långskäret näs   Länsmansängen odl.
Norrby by Långskärsgruvan gruva   Lötarna odl.
Norrby by Långskärsgruvan gruva /Se   Lövfjärden sjö
Norrby by Långskärsgruvan gruva /Se   Lövmossen mosse
?Norrby by Långsveden ägomark   Malmgrynnorna öar
Norrby by Långtäppan ägomark   Margruvan gruva
Norrby by Långviken vik   Markdalsgruvan gruva
Norrby by Långängen ägomark   Markdalskråkan ö
Norrby by Långörarna ö   Markdalskyrkan naturformation
Norrby by Läjan ägomark   Markdalsnäs äga
Norrby by Länsmans ägomark   Markdalsängen äga
Norrby by Länsmansängen ägomark   Marn terräng
Norrby by *Lökholmen holme   Marn teräng
Norrby by Lövfjärden sjö   Marslätten terräng
Norrby by Lövmossen mosse   Marviken vik
Norrby by Malmgrynnorna grund   Masskriss odl.
Norrby by Markdalsgruvan gruva   Mass-kriss-holmen ö
Pellemossen gd Markdalskråkan skär   Mastickarn udde
Pensarmyra gd Markdalskyrkan fornlämning /Se   Masugnsjön sjö
Prästgården Saknas *Marmasjön? f.d. sjö   Mattsonsskäret ö
Rod, Attundalands Saknas Marslätten ägomark   Mellangårdsskäret ö
»Ram»? gård Marviken vik   Mossdiket rännil
Rotholma by Masskriss terräng   Mossen mosse
Rotholma by Masstickaren udde   Mossen odl.
*Rotholmeskaten f. torp ?Masugnssjön sjö   Mulloxen sjö
*Sandtorpet Saknas Masugnssjön sjö   Mullsrudan odl.
*Sandviken gd? Masugnsån å   Mullviks fly odl.
*Seneby Saknas Mellangårdsskäret del av ö   Munkgärdet odl.
*Snarfaret gd? *Mjölberg gruva /Se   Myrarna odl.
Stångvik lht /Se Mossen ägomark   Myren odl.
*Sundby Saknas Mossmyren ägomark   Myren odl.
?Söderby by Muloxen sjö   Mässmyrhålet vik
Söderby by *Mulloxen sjö /Se   Mörkdal terräng
Söderby by Mulloxen sankmark?   Mörkdalsvreten odl.
Söderby by Muloxen sjö /Se   Mörkmyren odling
Söderby by Mullviks fly ägomark   Mörtsjön sjö
Söderby by Myren ägomark   Nederhagen terräng
Söderby by Myren ägomark   Norge skog
Söderby by Myren ägomark   Norrboörarna öar
Söderby by Månrudan ägomark   Norrfjärden vik
Söderby by Måsjön sjö   Norrgårdsskäret ö
Söderby by Måsjön sjö   Norrgärdet gärde
Söderby by Mässan terräng   Norrgärdet gärde
*Södergården gd Mörtsjön sjö   Norrhagen odl.
Trästa by Mörtsjön sjö /Se   Norrhägnaden terräng
Trästa by Mörtsjön sjö   Norrmyren odl.
Trästa by Mörtsjön sjö   Norrmyren odl.
Trästa by Mörtö ö /Se   Norrodlingen odl.
Trästa by Mörtö brandtorn triangelpunkt   Norrängen odl.
Trästa by Nickan ägomark   Norrängen odl.
Trästa by Norrboskaten terräng   Norrängen odl.
»Tradesta» gård Norrboörarna skär   Nothällen ö
Trästa by Norrbrännan ägomark   Notvallen terräng
Trästa by Norrfjärden vik   Nyborg odl.
Trästa by /Se Norrgårdsskäret holme   Nyboskäret ö
Trästa Saknas /Se Norrgårdsskäret ö   Nybostorskäret ö
Tulka by Norrgärdet ägomark   Nygärdet gärde
Tulka by Norrhägnaden terräng   Nylandena odling
Tulka by Norrkärret ägomark   Nylandsändan terräng
Tulka by Norryan ägomark   Nylända odl.
Tulka by Norrören holme /Se   Nymansviken vik
Tulka samh. Nothällen skär   Nyskäret ö
Tulka by *Ny gruva Saknas /Se   Nystarslätten terräng
Tulka by Nybostorskäret holme   Nyvretarna odl.
Tulka by Nybygruvan gruva   Nyvreten vret
Tulka by Nybygruvan nedlagd (?) gruva /Se   Nyvreten vret
Tulka by Nybygruvan gruva /Se   Nyvreten vret
Tulka by Nygärdena ägomark   Nyvreten vret
Tulka by Nylandet ägomark   Nyängen odl.
Tulka by Nyodlingen ägomark   Nyängen odl.
Tulka by Nyvreten ägomark   Nyängen odl.
Tulka by Nyängen terräng   Nyängen odl.
Tuna f.d. gd Nyängen ägomark   Näsviken vik
+Tuna prästgård /Se Nyängen terräng   Nötterbackarna terräng
Utsunda by Nyängen äng   Nötterbackarna terräng
Utsunda by Näset näs   Oxberget berg
Utsund by Näsviken vik   Pansarn vik
Utsunda by Odlingen ägomark   Pansarvreten odling
Utsunda by Ortalaviken o. Väddöviken vikar   Peresskäret ö
Utsunda by Ortalaviken vik /Se   Per-Matts-kärret odling
Utsund by Oxön skär   Pettsidan odl.
Utsund by Pansaren vik   Prästängen äga
Utsunda by Pellasberget skär   Prästängsörarna öar
Utsunda by Per-Mats-vreten ägomark   Punghästhagen hage
Utsunda by Pettsidan ägomark   Pysvreten odl.
Vada Saknas Pinkdal ägomark   Ringudden udde
Vallmar by Prästrudan ägomark   Ristan vret
?Vallmar by Prästskaten terräng   (Rotholms)vedplatsen lastageplats
Vallmar gd Prästängsörarna skär   (Rothom)viken vik
Vallmar gd Pysvreten ägomark   Ruduvreten vret
Vallmar gd Pysängen ägomark   Rumpviken vik
Vallmar gd Riholmskärret kärr   Rumpängen äng
Valzmoro, se Vallmar by Risslet ägomark   Ryan odl.
walzmoru = nuv. Vallmar by /Se Rista ägomark   Råholmen udde
Veda by Romppe Wijken, se Ortalaviekn o. Väddöviken vik   Råsved odl
Veda by Romyse wijken, se Väddöviken o. Ortalaviken vik   Råttägan odling
?Veda by Rotholmviken vik   Råviken terräng
Veda by Rotmyren ägomark   Råvikskärret odl.
Veda by Rudan ägomark   Ränniln rännil
Veda by *Ruggevas gruva gruva?   Ränniln udde
Veda by Rumpviken benäming på Ortalaviken /Se   Rännörn ö
Veda by Rumpviken, se Ortalaviken Saknas /Se   Rödbergsviken vik
Veda by Rumpvik vik   Rönnskär ö
?Veda by Ryagruvan gruva   Rönnviken vik
Veda by /Se Ryan röjning   Rörskäret ö
Veda by /Se Ryan ägomark   Sandarna odl
*Vredha Saknas Råviken terräng   Sandgärdet gärde
Västerkulla by Råvikskärret kärr   Sandhamn vik
Västerkulla by Rännören skär   Sandvarpet notvarp
Västerkulla by Rönningen ägomark   Sandviken vik
Västerkulla hmn Rönnvik vik   Sandviksodlingen odl.
Västernäs by *Rörskär, L. del av holme   Sandvreten odl.
»ytraby», se Ytterby by *Rörskär, St. ö   Sandvreten odl.
Ytterby by Rörskäret ö   Simmarviken vik
Ytterby by Rörskäret ö   Simphällarna öar
Ytterby by Rörskärssundet, Lilla sund   Sing-skärpningen skärpning
Ytterby by Sandvik strandmark   Singvreten odl.
Ytterby by Sandviken vik   Sjöbodviken vik
Ytterby by *S gruvan = Spatgrugan? gruva   Sjöbodvreten vret
Ytterby by Simphällarna hällar   Sjögärdet odl.
Ytterby by Singöfjärden fjärd   Sjöhagen hage
Ytterby by Singöfjärden fjärd   Sjörudan odl.
Ytterby by Sjödammsgruvan gruva   Sjöslåtten odl.
Ytterby by Skalmen ägomark   Sjöslåtten odl.
Ytterby by Skarpen holme   Sjövreten vret
Ytterby by Skarpen skär   Sjöängen äga
Ytterby by Skarpkällsö holme   Skarpen ö
Ytterby by Skarpkälsö ö   Skarp källsö ö
Ytterby by Skarpsundet sund   Skarprudan terräng
Ytterby by Skathällen skär   Skarpskäret ö
Ytterby by Skeboström å /Se   Skarpsundet sund
Ytterby by Skeboån å   Skathällan ö
Ytterby by Skeboån å   Skatudden udde
Ytterby by Skeboån å   Skeboån å
Ytterby by Skeboån å   Skepphusviken vik
Ytterby by Skeboån å   Skeppslätten odl.
Ytterby by Skeboån å   Skinnarmossen odl.
Ytterby by Skeboån å   Skojarodlingen odl.
Ytterby by /Se Skepphusviken vik   Skomakarkärret odl.
Ytterby by /Se Skillnadodlingen ägomark   Skorvan ö
Yttersunda, se Utsund by Skojarodlingen ägomark   Skyttvalen terräng
Örvik by Skorva skär   Skötviken vik
Örvik by Skräddarbol ägomark   Skötvikudden udde
Örvik by Skyttsuddsgruvan gruva   Slåttmyren odl.
Örvik by Skölbykärret kärr   Slåttsveden odl.
Örvik by Smedsängen ägomark   Smultronskäret ö
Örvik by Smivreten ägomark   Solberget berg
Örvik by Smultronskäret ö   Spatgruvan gruva
Örvik by ?Spatgruvan förr gruva   Stenstubacken terräng
Örvik by Spatgruvan gruva /Se   Stollgruvan gruva
Örvik by Starrslätten ägomark   Storbröte odl.
Örvik by Stenbykärret ägomark   Storholmen ö
Östanå Saknas Storbrötet ägomark   Storholmen skog
Östernäs = Norrnäs gd Storgrundet grund   Storhägnaden odl.
?Östernäs gd Storholmen halvö   Stor-Kråkan ö
  Storkråkan skär   Stormossen mosse
  Stormossen mosse   Stormyren odl.
  Stormyren ägomark   Storrudan odl.
  Storrudan terräng   Storsjön sjö
  ?Storsjön sjö   Storsveden odling
  Storsjön sjö /Se   Storsveden odl.
  Storsjön sjö /Se   Storsvedjan odl.
  ?Storsjön Saknas   Storsältingen äng
  Storsjön sjö   Storvanten notvarp
  Storskäret ö   Storvassen äga
  Storskäret, Lilla del av ö   Storvassen vass
  Storsvedjan terräng   Stor-Vikarn sjö
  Storvreten ägomark   Storvreten odl.
  Storvreten ägomark   Storvreten odl.
  Storängarna ägomark   Storvreten äga
  Strömmen del av Väddöviken   Storängen äng
  Strömsviken vik   Storören ö
  Stumlan ägomark   Strömsträsket f.d. sjö
  Stummelgärdet ägomark   Strömsviken vik
  *Sundsbron bro   Stummelrudan odl.
  Svalmyren ägomark   Stummelvreten odl.
  Svartgrund skär   Stångvikvreten odl.
  *Svartklubben ? holme   Sundet terräng
  Svartsjön sankmark   Svalmyren odl.
  Svartsjön sankmark   Svartgrundet ö
  Svinbäcken vattensamling   Sveden skog
  Söderängen ägomark   Svedjan odl.
  *Söderörn del av holme?   Svennängen odl.
  Tallön skär   Södergärdet gärde
  Tisterbäcken bäck   Södergärdet gärde
  Tisterna terräng   Södermarkskogen skog
  Tollsgrunden skär   Söderryan odling
  Torpängen ägomark   Södervreten vret
  Torpängen ägomark   Söderängen äng
  *Trehörningen förr sjö   Söderängen odl.
  *Trehörningen sjö   Söderängen odl.
  *Trehörningen = Storsjön? sjö   Söderängen äga
  Träsket träsk   Taskvreten vret
  Träsket träsk   Tjärdal odling
  Träsket sankmark   Torrhällen ö
  Träsket triangelpunkt   Trefaldighetskällan källa
  Tulkaströmmen ägomark   Trindmossen mosse
  Tärnhällen skär   Träsket sjö
  Udden ägomark   Träsket f.d. sjö
  Uddhamn hamn   Träsket f.d. sjö
  Uddvreten ägomark   Tulka kattrumpa terräng
  Utsundssjön sjö   Tuvängen äng
  Utsundsjön sjö /Se   Täppsveden odl.
  Utsundsjön sjö   Uddvreten odl.
  Vadet ägomark   Ugnhålet vik
  Vadet ägomark   Utrodden sund
  *Valmarsskär holmar   Utroddklipporna klippor
  Valmarskäret holme   Utsundsjön sjö
  Vallmarskäret del av ö   Utsundskilen odl.
  Vallmarudden udde   Vadet terräng
  Valsjön sjö   Vadet odl.
  Valsjön sjö   Vallmarskäret ö
  Verknäset näs   Vallmarudden udde
  Verksundet sund   Valsjön sjö
  Vikaren, Lilla o. Stora sjöar   Varvsviken vik
  Vikaren, Stor- sjö   Vassviken vik
  Vikarn, L:a o. St:a sjöar /Se   Vattmossarna odl.
  Viken, se Edeboviken vik   Verknäset näs
  Villevik vik   Verknäsudden udde
  Vinterhamnen terräng   Verksundet sund
  Väddöviken vik   Vikarbacken terräng
  Väddöviken vik   Vikarängen odl.
  Väddöviken o. Ortalaviken vikar   Vikängen äng
  Väddöviken vik   Vinterhamnen teräng
  Väddöviken vik   Vitrittan odling
  Vändviken vik   Vreten vret
  Västerkärr ägomark   Västermarken skog
  Västermyren myr   Västermyren odling
  Västersjön sjö /Se   Västersjödiket sjöavlopp
  Västersjön f.d. sjö   Västersjön sjö
  Västervreten ägomark   Västerudden udde
  Västerängen ägomark   Västerörarna öar
  Västerörarna skär   Ytterbyhemskogsberg berg
  Ytterby brandtorn brandtorn o. triangelpunkt   Åkerrudan odl.
  Ådalen ägomark   Åssjön sjö
  Ängen ägomark   Åssjö-odlingarna odl.
  Ängs Kysan Saknas /Se   Älgvreten odl.
  Ön udde   Ängen äng
  Örns ställe ägomark   Ö terräng
  Örsviken vik   Öksvreten vret
  Örvik holme   Örarna öar
  Örvikssjön sjö /Se   Örslandet äga
  Örviksjön sjö   (Örvik)skäret ö
  Örvikudden udde   (Örviks)sjön sjö
      Örängen odl.
      Östergrynnan ö
      Östervreten vret
      Österängarna odling
      Österängen odl.
      Österängen terräng
      Österängsslätten äng

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.