ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Edebo socken : Frösåkers härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 396 Naturnamn : 419 Bebyggelsenamn : 224 Naturnamn : 107
*Edhbohæradh, nu Edebo socken sn /Se Albusken skär Edebo sn Aspdalssjö sjö
Edhbohæradh förr tingslag /Se Alkarmyren ägomark Edebo sn Aspdalsjön sjö
Edebo sn Alkärret kärr Edebo sn /Se Aspdalssjön sjö
Edebo sn Askholm, se ?Söderudd udde Edebo sn Blackan ö
Edebo sn Aspdal terräng Edebo sn Bodaviken vik
Edebo sn Aspdalssjön sjö Aspdal torp Bodängsån å
Edebo sn Aspdalsjön sjö /Se Asplund lht Boksjön sjö
Edebo sn Aspdalssjön del av sjösystem Berga gård Bokullviken vik
Edebo sn Aspdalssjön sjö /Se Berga gård Bromsarn ö
Edebo förr tingslag, nu sn /Se Baksmoängarna ägomark Berget lht Bysjön sjö
Edebo socken Bergarudan ägomark Berget lht Båtnäs udde
Edebo förr tingslag, nu sn /Se Bergatorp ägomark Betlehem lht Båtsviken vik
Edebo sn Björknäs strandparti Björinge by Djupsjön sjö
Edebo sn Björnmyren myr /Se Björinge by Ekeberget berg
Edebo sn Björnsundet sund /Se Björinge torpena torp Enbärsmossen mosse
Edebo sn /Se Blackan triangelpunkt Björkbol torp Framån å
Edebo socken *Blåröret gränsmärke Björklund lht Främstörn ö
Edebo socken Bodaviken vik Björklund lht Fyrfotkärret kärr
Edebo sn Bodaviken vik Blåsut torp Fäbro odling
Edebo sn Bodängen strandparti Boda by Fäpinan udde
Edebo socken Boksjön sjö Bokullen torp Galggränd terräng
Edebo sn Boksjön sjö Bol Saknas Gillberga-grytan (grytet) grotta
Edebo socken Boksjön sjö Bolsmyren lht Gransjön sjö
Edebo sn Boksjön sjö Bondängen lht Granskäret ö
Edebo sn *Boksjörån gränsmärke Borgen torp Grundsjömossarna mossar
Edebo sn /Se *Boksjö Storrå gränsmärke Brotorpet torp Grundsjön sjö
Edebo sn Bokullviken vik Buskendal lht Grundsjötegen skog
Edbo härad, se Edebo sn sn Bolsmyren ägomark Bytorpet torp Gruvan terräng
Edebo sn Bolsmyren ägomark Charlottendal lht Gråtbacken backe
Edebo sn Bondgärdet ägomark Dalen torp Gråtgärdet gärde
Edebo sn Bondrudan terräng Dalsvedjan torp Gräsösjön sjö
Edebo sn Borgen borglämning Dansbol torp Hydingeströmmen å
Edebo sn Borgen terräng Djupdal lht Hydingeströmmen å
Edebo sn Borgängen terräng Djupdal lht Hydingeån, se Hydingeströmmen å
Edbohärad (numera Edebo) sn Bredmossen mosse Edebo skola bebyggelse Håkanskär ö
Edebo sn Bromsaren holme Eke bebyggelse Jungfruholmen ö
Edebo förr hd, nu sn *Broskären holmar Ekehage lht Järsjöviken vik
Edebo sn Brännmossen ägomark Enlund lht Kalvskäret ö
Edebo sn Bysjön sjö Eriksberg lht Kattkällan källa
Edebo sn Bysjön sjö Eriksro lht Klacken ö
Edebo sn Bysjön sjö Finntorp bebyggelse Klintberg berg
Edebo sn Bysjön sjö /Se Finntorp torp Klubben ö
Edebo sn Bytorpet ägomark Forsbol bebyggelse Klubben ö
Edebo sn Båtsmanskärret ägomark Fredrikslund lht Kråkviken vik
Edebo sn Båtsviken vik Fredsborg lht Kråkviksberget berg
Edebo sn Dalen terräng Fredsborg lht Kvarnmyrarna odling
Edebo sn Dalkarlskärret kärr Fridhem lht Kälaren ö
Edebo sn Dalkarlskärret kärr Fröjdens torp Kälkmossen mosse
Edbohärad (numera Edebo) sn Dalkarlskärret kärr Granmyren torp Kärvaren, se Kärven sjö
Edebo sn Dalkarlskärret ägomark Grebol, se 1 Gribbol Saknas Kärvarn sjö
Edebo sn Dalkarlsslätten ägomark Gribbol bebyggelse Kärven sjö
Edebo sn Dalsvedjan terräng Gribbol torp Körarhalsen terräng
Edebo sn Djupsjön sjö Gribby gård Lammbromossberget berg
Edebo sn Djupsjön sjö Grindtorp torp Lammbromossen mosse
Edebo sn Djupsjön sjö Grindtorpet torp Lavarfjärden f.d. sjö
Edebo sn *Djupsjöån å Grybbens f.d. BT Leran vik
Edebo sn Edbo wijk, se Edeboviken vik Gråska by Lill-Klinten sjö
Edebo sn Edbo Wijk, se Edeboviken vik Gräsö by Lortfjärden fjärd
Edebo sn Edbo Wijk, se Edeboviken vik Grönlund lht Långran(?) terräng
Edebo sn Edeboviken vik Grönlund lht Långra-udden udde
Edebo sn Edeboviken vik Guldholmen torp Långskäret ö
Edebo sn Edeboviken vik Hagsättra lht Lönnsviken vik
Edebo sn Edeboviken vik Hammarby by Mellanörn Saknas
Edebo sn Edeboviken vik Harbobyn bebyggelse Mossängen odling
Edebo sn Edeboviken vik Harbroholm säteri Myssäcksvreten vret
Edebo sn Edeboviken vik Hoppet torp Mässmyren odling
Edebo sn Edeboviken vik Hov lht Mörtfjärden sjö
Edebo sn Edeboviken sjö /Se Hummelsveden torp Mörtfjärden fjärd
Edebo sn Edeboviken vik /Se Häggskär hus Mörtsjön sjö
Edebo sn Edsbroström å /Se Hästhagen lht Norrkärret odling
Edebo sn Ekeberget berg Hästhagtäppan lht Nybroån, se Hydingeströmmen å
Edebo sn Enlund ägomark Johannelund lht Olv-Ers-myren myr
Edebo sn Eurensmosse mosse Johannesdal lht Ormön ö
Edebo sn Fagerbol betesmark Josefinelund lht Ormörarna öar
Edebo sn Fiskmyren ägomark Järinge by Ormösundet sund
Edebo sn Fjärden, se Lavaröfjärden f.d. sjö Järinge Saknas Ovangärdet gärde
Edebo sn Flankmossen mosse Järingeby bebyggelse Pankholmen ö
Edebo sn *Forsbols masugn Saknas Järsjö by Pissarbackberget berg
Edebo sn *Forsbols masugn Saknas Kappen torp Simpörn ö
Edebo Saknas /Se Framsmoängarna ägomark Karlberg lht Sipsjön sjö
Edebo sn /Se Framån å Karlsro lht Skaden odling
Edebo sn *Fräkenviken vik Kasbol torp Skeboån å
Edebo sn /Se Främstören holme Kilen lht Skolassesholmen ö
Edebo sn /Se Främstören skär Kolarbo torp Skällkoholmen f.d. ö
Edebo sn /Se Fröjdens terräng Kolbacken torp Spåmossarna mossar
Edebo sn /Se Fäbro terräng Kolbotten hmd Spånggärdet gärde
Edebo sn /Se Fämossen ägomark Kolvik bebyggelse Spångkärret odl.
Edebo sn /Se Fäpinan halvö Kopprudan torp Storberget berg
Edebo sn /Se Fäpinan näs Koön lht Storklinten sjö
Edebo kyrka kyrka /Se Galten ö Kristineberg lht Storkärrena kärr
Edebo kyrka Saknas /Se *Galtenröret gränsmärke Kristinelund lht Stormyrarna myrar
Aspdal torp Gillbergagrytet terräng Kråkmötet kyrkoherdebostället Storsjön sjö
Aspdal tp /Se Gillberga-grytan berg med grotta /Se Kurudan torp Storsjön sjö
Berga by Gillberga-grytet berg /Se Kvarnen hmd Storängen äng
Berga gd Gillberga-grytan (grytet) grotta /Se Kyrkoherdebostället bebyggelse Svartån ö
Bärga by Gillberga gryte berg /Se Lavarö by Tallörn ö
Berga by Gillberga-grytet berg /Se Lillängen torp Taskorna odling
Berga gd ?Gillbergaviken vik Lindsvedjan lht Tisdalsfjärden fjärd
Berga gd Gillbergaviken vik Lugnet torp Torget vägskäl
Berga gd *Giärsiö siö sjö Lugnet torp Träsket f.d. sjö
Berga gd Granmyren ägomark Lund hus Tullmossen mosse
Berga gd Gropen sjö Lundås säteri Tvetegen skog
Berga by Grunda ägomark Lundås säteri Valborgsmässberget berg
Berga by Grundmossen ägomark Lundås säteri Valkrör skog
Berga by Grundsjömossarna mossar Luran torp Vargkullsbacken backe
Berga by Grundsjön sjö Lytzen bebyggelse Vickelsjön sjö
Berga by Grundsjön sjö Lützen lht Örarna öar
Berga by *Grytrån gränsmärke Lövgrön torp  
Björinge by Grytängen ägomark Margretelund f.d. BT  
Björinge by Gråskaån å Marielund lht  
Björinge by Gråtgärden ägomark Matildeborg lht  
Björinge by Gränsjön f.d. sjö Mellangården bebyggelse  
Björinge by Gränskäret skär Mellangården bebyggelse  
Björinge by ?Grässjön sjö Midskog torp  
Björinge by Grässjön sjö Mjölnargården torp  
Björinge by Gräsösjön igenväxt sjö Mobacka f.d. torp  
Björinge by Gräsösjön f.d. sjö Mon torp  
Björinge by /Se Gräsösjön f.d. sjö Myren torp  
Björinge by /Se Gräsösjön f.d. sjö Norrbacken torp  
Boda by Gubbaskärret ägomark Norrbacken hmd  
Bol hmn Gullholmsudde triangelpunkt Norrbol lht  
Bol gd Gullholmsviken vik Norrgårdarna hemman  
Borga förr säteri /Se Gumsen skär Norrgårdarna hemman  
Borgen torp Gunnarsbol ägomark Norrgården bebyggelse  
Borgen torp Hagskärsudd udde Norrtorp torp  
Borgen torp /Se Hammarbyåsen triangelpunkt Norrändan del av sn  
Dansbol torp Hamnåkern ägomark Norrängen lht  
Eiffeltonet förr brandtorn /Se Harboholmsån å Nyboda lht  
Eke gd Hemkärret ägomark Nyboda torp  
Eke gd *Holmröret gränsmärke Nybol torp  
Eke gd Hoppudden udde Nyborg lht  
Eke gd Husören, se Främstören holme Nyborg lht  
?Forsbol bebyggelse Hydingeån å Nydal lht  
*Forsbols masugn Saknas /Se Hydingeån å Nydal lht  
*Forsbols masugn Saknas /Se Håkanskär holme Nydal torp  
Gadby, se Gribby by Håkanskär skär Nydal torp  
?Gillberga by Häggskär terräng Nygård lht  
Gillberga by Hägnan terräng Oxdal torp  
Gillberga by Hästhaga ägomark Paris lht  
Gillberga by Hästhagen terräng Parken torp  
Gillberga by /Se Hästhagen hage Petersborg lht  
Graskana, se Gråska by *Hästudden udde Pit torp  
Gribby, Västra by *Högröret gränsmärke Prästtorpet torp  
Gribby, Västra by *Högröret gränsmärke Rom lht  
Gribby by Jersö Ormön, se Ormön ö Rombacken bebyggelse  
Gribby gd Jer-ö, se Ormön ö Ronöholm bebyggelse  
Gribby (Västra) gd Jungfruängen ägomark Ronöholm säteri  
Gribby by *Järingesjön sjö /Se Ronöholm säteri  
Gribby by Järsjöviken vik Rosendal lht  
Gribby Västra by *Järsön f.d. ö Rosenlund lht  
?Gribby by *Järsön f.d. ö Rudan torp  
Gribby gd *Järsjöudden udde Rudan lht  
Gribby gd Järsjöviken vik Rudtorpet torp  
Gribby gd Järsö förr ö Rumpens hemman  
Gribby gd Kalvassen ägomark Rusthållars bebyggelse  
Gribby gd Kalvskäret ö Rågången lht  
Gribby by Kasbol terräng Råsten torp  
*Gridka Saknas Kasbolängen ägomark Rännilen torp  
*Gridka Saknas Kattmyren myr Rökhål torp  
»gridkom» beb. Klacken del av Kalvskäret Sandbol torp  
»gridkom» beb. Klasholmen strandmark Sandicka bebyggelse  
*Grydka Saknas Klasholmsudd udde Sandtorp torp  
*Grykka Saknas *Klimpen f.d. sjö Simonstorp torp  
?Gråska by ?Klinten, Lill- o. Stor- sjöar Simsudden lht  
Gråska by Klintgärdsberget berg Sjöskogsstugan torp  
?Gråska by Klubben holme Skansen torp  
?Gråska by Klubben skär Skede banvaktstuga banvaktstuga  
?Gråska by Klubben udde Skomakartorp torp  
?Gråska by Klubbsundet sund Skrubbens lht  
?Gråska by *Klåvarör råmärke Skräddartorp f.d. torp  
Gråska by *Klövstenen gränsmärke Skälby by  
Gråska by Klövängen terräng Skälby by  
Gråska by Kolarmoraån å Skäret hemman  
Gråska by Kolamoraån å Skärsta by  
Gråska by Kolarbo terräng Slåttsved torp  
Gråska by Kolarkärret ägomark Släpet lht  
Gråska by Kolarmoraån å Slätö torp  
Gråska by Kolvik triangelpunkt Snåret torp  
Gråska by Kolvikskärret ägomark Solbaddet f.d. torp  
Gråska by Kråkviken vik Staden bebyggelse  
Gråska by /Se Kråkviksberget berg Stensborg lht  
Gräsö by Kulberget berg Stjärnkikeriet torp  
Gräsö by Kupprudan terräng Storsjöstugan lht  
Gräsö by Kursö ägomark Strömsudde lht  
Gräsö by Kursöskogen skog Sund Saknas  
Gräsö by Kvarnberget berg Sundbro bebyggelse  
Gräsö by Kvarnmyrarna myrmark Svavarudden lht  
Gräsö by Kvarnmyren ägomark Sveden torp  
Gräsö by Kvarnängen ägomark Sveden torp  
Gräsö by Kälkmossen mosse Svedjan torp  
Gräsö by Kälsholmen holme Svedjan torp  
Gräsö by Kälsholmen holme Svedjelandet torp  
*Hambra Saknas Kärven sjö Sättra bebyggelse  
Hammarby by Kärven sjö Sättra by  
Hammarby by Kärven sjö /Se Sättra by  
Hammarby by Kärven sjö /Se Södergårdarna rivna frälsegårdar  
Hammarby by Ladmossen mosse Södergården hemman  
Hammarby by Ladsiär, se Tallören holme Södertorp torp  
Hammarby by Ladvreten ägomark Söderängen hemman  
Hammarby by Lafvare Fiäln f.d. sjö Tandkällan torp  
Hammarby by Lammbromossberget berg Tatum torp  
Hammarby by Lammbromossen mosse Tisdalen lht  
Hammarby by Lavare vjk, se Järsjöviken vik Tullen torp  
Hammarby by Lavarfjärden förr sjö Uppgården bebyggelse  
Hammarby by Lavarfjärden igenväxt fjärd Vamby gård  
Hammarby by Lavarfjärden f.d. sjö [Vamby-]myren lht  
Hammarby by Lavarfjärden sankmark Varsbol torp  
Harabro säteri Lavarfjärden f.d. sjö Varsvik Saknas  
Harbroholm hg Lavarö by /Se Vidö Saknas  
Harbroholm hg Lavarö by /Se Vretarne torp  
Harbroholm hg ?Lavaröfjärden f.d. sjö Västerbacken torp  
Harbroholm säteri *Lavaröviken ?f.d. vik Västergården bebyggelse  
Harbroholm säteri *Lafuer grundz rör gränsmärke Västergården bebyggelse  
Harbroholm gd Lil Klint, se Lissklinten sjö Västerhagen torp  
Harbroholm gd Lill-Kursö ägomark Västerlund lht  
Harbroholm säteri Lillsjön del av sjösystem Västernäs lht  
Harbroholm säteri Lillsjön o. Storsjön sjöar Västeräng torp  
Harbroholm hg Lillören skär Åkersbol torp  
Harbroholm hg Lilsiön, se Lortfjärden sjö Årsdalen torp  
Harbroholm hg Lissklinten sjö Ängarna torp  
Harbroholm hg /Se Lissklinten del av sjösystem Ängen hemman  
Harbroholm säteri /Se Lissängen ängsmark Ön lht  
Harbroholm säteri /Se Lortfjärden sjö Östergården bebyggelse  
Herbroholm, se Harbroholm hg /Se Lortfjärden del av sjösystem Österlund lht  
Heringe, se Järinge by Lugnet terräng    
*Holmen Saknas Lugnet terräng    
?Hov lht Lugnö strandterräng    
?Hov lht Lågbols Fielen, se Aspdalssjön sjö    
?Hov lht *Lågbolsfjärden f.d. sjö    
?Hov lht *Lågbolsfjärden f.d. sjö    
Järinge by *Lågbolsfjärden del av Aspdalssjön    
Järinge gård *Lågbolssjön sjö    
Järinge by Långgärdet ägomark    
?Järinge hg Långholmen terräng    
Järinge by *Långsjön, se Storsjön sjö    
Järinge by Långskäret ö    
?Järinge by Långskär holme    
Järinge by Långskäret ö    
Järinge by Långsved terräng    
Järinge by Lönnsviken vik    
Järinge by Maran ägomark    
Järinge by Mellanören skär    
Järinge by *Morana skogsområde    
Järinge hg *Moron skog    
Järinge gd /Se Mossen mosse    
Järinge by /Se Mossängen ägomark    
Järinge by /Se Munktrappan terräng    
Järinge gd /Se Mylarängen ägomark    
Järsjö by Mysslingegärdet ägomark    
Järsjö by Måsängsviken vik    
Järsjö by Mässkärret kärr    
Järsjö by Mässmyren ägomark    
Järsjö by Mörtfjärden sjö    
Järsjö by Mörtsjön sjö    
Järsjö by *Naveludd Saknas    
Järsjö by /Se Norrbacken backe    
Kasbol torp Norrkärret kärr    
Kolvik gd Norrkärret ägomark    
Koön torp Norrkärret kärr    
Lavarö by Norrmossen ägomark    
Lavarö by Norrsbol ägomark    
Lavarö by Norrängen ägomark    
Lavarö by *Notholmsrån gränsmärke    
Lavarö by /Se Nyboda ägomark    
Lavarö by /Se Nybro åhn, se Hydingeån å    
?»Lida» försv. beb Nybroån å    
[Lida] Saknas Nybro åhn, se Hydingeån å    
Lundås gd Nydal ägomark    
Lundås hgd Nyvreten ägomark    
Lundås herrg. Nyvärn ägomark    
Lundås hg /Se Nyängen ängsmark    
Lundås gd Nyängen ägomark    
Lundås hg Närken ägomark    
Lundås gd Odlingen ägomark    
Lundås hgd Oppbrantet terräng    
Lundås gd Ormhålet mosse    
Lundås hg Ormön ö    
Lundås hgd Ormön ö    
Lundås hg Ormön holme    
Lundås hg Ormön ö    
Lundås hgd Ormösundet sund    
Lundås hg Pankholmen holme    
Lundås hg Per-Olsvret terräng    
Lundås hgd Pit terräng    
Lundås hg Pitängen ägomark    
Lundås hg Pitängen ägomark    
Lundås hgd Rasmyren ägomark    
Lundås hgd Rudan terräng    
Lundås gd Rudan ägomark    
Lundås gd Rudan ägomark    
Lundås säteri Rudan terräng    
Lundås säteri Rudan ägomark    
Lundås Saknas /Se Rudtorpet terräng    
Lundås säteri /Se Rudtä ägomark    
Lundås hg /Se Rusthållarmossen ägomark    
Lundås säteri /Se *Råberg berg    
Lützen lht /Se Rännilen sankmark    
Lützen ålderdomshem (nu = Vambyhemmet) /Se Rätmyren ägomark    
Lövgrön torp Rättargärdet ägomark    
Midskog torp Röhagen ägomark    
?Myrby gård Römossen ägomark    
Paris hus /Se Sandbol terräng    
Petersburg beb. /Se Sandtorp terräng    
Prästgården Saknas Simpören holme    
Rom beb. /Se Simpören skär    
Ronö gd Sipsjömossen ägomark    
Ronö gd Sipsjön sjö (nu möjl. torrlagd)    
?Ronö gd Sipsjön sjö    
Ronö gd /Se *Sixsjön sjö    
Ronö (numera Ronöholm) lht Sjögärdet ägomark    
Ronö gård Skaden terräng    
Ronö by *Skagälrör gränsmärke    
Ronö by Skarpan ägomark    
Ronö by Skarphalsen ägomark    
?Ronö by *Skarphägnaden inhägnad o. gränsmärke?    
Ronö by Skarprudan ägomark    
Ronö by Skeboström å /Se    
Ronö gd /Se Skeboån å    
Ronöholm hg Skeboån Saknas    
Ronöholm hgd Skeboån å    
Ronöholm herrgård Skeboån å    
Ronöholm lht Skeboån å    
Ronöholm gd Skeboån å /Se    
Ronöholm gd Skeboån å    
Ronöholm gd Skeboån å    
Ronöholm gd Skeboån å    
Ronöholm gd Skogvaktarodlingen odling    
Ronöholm gd Sko-Lassesholmen holme    
Ronöholm gd Skomakarängen ägomark    
Ronöholm säteri /Se Skvalbäcksmossen terräng    
Ronöholm säteri /Se Skälbykärret ägomark    
Runö, se Ronöholm säteri /Se Slåttsved röjning    
Sandika gd /Se Släpet ägomark    
Sandicka gd /Se Slätmokärret kärr    
?Simsudden torp Slätmossen mosse    
*Skedekvarn ?kvarn /Se Slätö myrholme    
Skälby by Småslåttorna terräng    
Skälby by Snappet ägomark    
Skälby by Snåret terräng    
Skälby by Snårmossen mosse    
Skälby by Spångkärret ägomark    
Skälby by Spångtegen terräng    
Skälby by Stavviksgärdet ägomark    
Skälby by Stenören skär    
Skälby by Storklinten sjö    
Skälby kaplansbost. o. by /Se Storklinten del av sjösystem    
Skärsta by Stormyren ägomark    
Skärsta by Storsjön sjö    
Skärsta by Storsjön sjö    
Skärsta gd Storsjön sjö    
Skärsta gd Storsjön sjö    
Skärsta gd Storsjön sjö    
Skärsta by /Se Storsjön sjö    
Skärsta by /Se Storsjön sjö    
Sund lhtr, kvarn Storsjön sjö /Se    
Sund gård Storsjön del av sjösystem    
Sund by Storsjön del av sjösystem    
Sund gård Storsjön sjö    
Sund by Storsjön del av sjösystem    
Sund gd Storsjön sjö /Se    
*Sundby Saknas Storsjön sjö /Se    
Sätra by Storsjön o. Lillsjön sjöar    
Sätra by /Se Storsjöstugan ägomark    
Sätra by Storsvedden terräng    
Sätra by Storvreten ägomark    
Södertorp f.d. torp? Storängen ägomark    
Valskevik, se Varsvik by Storängen ägomark    
Vamby gd *Sundsbron bro    
Vamby gård Svartkärr ägomark    
Vamby by Svartkärret kärr    
Vamby by Svedjan terräng    
Vamby by Syltmyren ägomark    
Vamby gd /Se Sälgmyren ägomark    
Vambyhemmet ålderdomshem /Se ?Söderudd udde    
Varsvik by Söderudd udde    
Varsvik by Söderängsmossen ägomark    
Varsvik lhtr Tallören holme    
Varsvik by Tallören skär    
Varsvik by Tandkällan källa    
Varsvik by Tatum terräng    
Varsvik by Tatumsgärdet terräng    
Varsvik by /Se Tisdalsfjärden del av Galtfjärden    
Vidö by Tisdalsören skär    
Vidö by Tiälören, se Kälsholmen holme    
Vidö by Tjärsdal ägomark    
Vidö by Torparängen äng    
Vidö by Trekvin utjord?    
Vidö by Träsket ägomark    
Vidö by Tunsmossen ägomark    
Vidö by Tvärena ägomark    
Vidö by Valborgsmässberget berg    
Vidö by *Valkeröret gränsmärke    
Vidö by Valkrör terräng    
Vidö by /Se Valkrörs äng Saknas    
*Yttersta Saknas Vattrudan ägomark    
»ødhbohæredhe», se Edebo sn Wels Åhn, se Kolarmoraån å    
  Vickelsjön sjö    
  Viken, se Edeboviken vik    
  *Viksjörån gränsmärke    
  Vreten ägomark    
  Västerbacken backe    
  Västerkärret ägomark    
  Västermyren ägomark    
  Västersjön sankmark    
  Västeräng terräng    
  Åhsiö, se Storsjön sjö    
  Åhsiön, se Storsjön sjö    
  Åhsiön, se Storsjön sjö    
  Åhsiön, se Storsjön sjö    
  Åkersbol terräng    
  Årsdalen terräng    
  Åsbäcken ägomark    
  Åsiön, se Storsjön o. Lillsjön sjö    
  Åsjömyren ägomark    
  Ängarna terräng    
  Ängsmyren ägomark    
  Äspingån å    
  *Åssjön förr sjö    
  Österäng ägomark    

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.