ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hargs socken : Frösåkers härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 269 Naturnamn : 855 Bebyggelsenamn : 311 Naturnamn : 1180
Harg sn /Se Abborrbergen berg Harg sn Saknas Saknas Saknas
Harbo, se Harg sn Adolfsdal triangelpunkt Harg sn Nummerförteckning förteckning
Harg sn Agnmossen ägomark Harg sn Nummerförteckning förteckning
Harg sn Alfallet röjning Harg by, sn Nummerförteckning förteckning
Harg sn Alviken vik Harg sn /Se Nummerförteckning förteckning
Harg sn ?Alvsjön sjö Harg sn Nummerförteckning förteckning
Harg sn Alvsjön sjö Hargs höns inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Harg sn Aläng ägomark Adolfsdal arrendegård Nummerförteckning förteckning
Harg sn Alängen ägomark Allmänningen allmänning Nummerförteckning förteckning
Harg sn Alören f.d. skär, num. terräng Allmänningstorpen bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Harg sn /Se Alören udde Aläng lht Nummerförteckning förteckning
Harg sn Alören skär Amsterdam f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Harg sn Alören skär Anneberg lht Nummerförteckning förteckning
Harg sn? Anneberg terräng Annelund lht Nummerförteckning förteckning
Harg sn Appelsjön sjö /Se Askholmen f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Harg sn *Arnödraget Saknas Asplund lht Nummerförteckning förteckning
Harg sn Arvgärden ägomark Asplund lht Nummerförteckning förteckning
Harg sn *Askholmen halvö Asplund lht Nummerförteckning förteckning
Harg sn *Askholmen holme Backas lht Nummerförteckning förteckning
Harg sn Askholmsgärdet ägomark Backen lht Nummerförteckning förteckning
Harg sn Askholmsviken vik Backen lht Nummerförteckning förteckning
Harg sn Askmyra ägomark Bergtorp f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Harg sn Asplund ägomark Björkbyle, Lilla f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Harg sn Axgärden ägomark Björkbyle, Stora f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Harg sn Bakmossen ägomark Björklund lht Nummerförteckning förteckning
Harg sn *Barmsund f.d. sund Björklund lht Nummerförteckning förteckning
Harg sn *Barmsund f.d. sund Björkmyra hemman Nummerförteckning förteckning
Harg sn *Barmsund f.d. sund Björnvreten f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Harg sn Baronshällen häll Björsbyle, Lilla f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Harg sn Bastugärden ägomark Björsbyle, Stora f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Harg sn Bastumyren ägomark Björsta by Nummerförteckning förteckning
Harg sn Bastuskäret f.d. skär, num. terräng Blixttorp f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Harg sn Bastuskäret terräng Boda hemman Nummerförteckning förteckning
Harg sn Bastuskärsviken vik Bodahagen lht Nummerförteckning förteckning
Harg sn Bastuörarna skär Botmora f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Harg sn Bastuörarna skär Botten lht Nummerförteckning förteckning
Harg sn Bergskär skär Botten lht Nummerförteckning förteckning
Harg sn Bergsskär skär Bottnars lht Nummerförteckning förteckning
Harg sn /Se Bergtorpkärren kärr Bottnars lht Nummerförteckning förteckning
Harg sn /Se Bergvreten ägomark Bordslund hmd. Nummerförteckning förteckning
Harg sn /Se Biörsta Siön, Stockby Siön, se Stockbysjön sjö Branten f.d. bt. Nummerförteckning förteckning
Harg Saknas /Se *Bjurstenen gränsmärke Braxenbol bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Harg sn /Se Björkbyle, Lilla terräng Braxenbol rå och rör Nummerförteckning förteckning
Harg sn /Se *Björkestasjön (?) sjö Bredörn lht Nummerförteckning förteckning
Harg fideik. o. sn /Se Björklund ägomark Brevik lht Nummerförteckning förteckning
Harg sn /Se *Björkskär holme (ev. holmar) Brevikstä lht Nummerförteckning förteckning
Harg sn /Se *Björkskär skär Brotorp f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Harg sn /Se *Björskären uddar Brännan f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Harg sn /Se *Björkskäret f.d. skär, num. del av udde Bränntorpet f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Harg sn /Se Björkängen ägomark Buskendal torp Nummerförteckning förteckning
Harg sn /Se Björkängssand ägomark Byle f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Harg sn /Se Björnmossen mosse Bysätra hemman Nummerförteckning förteckning
Harg sn /Se ?Björnvretsskäret skär Dala lht Nummerförteckning förteckning
Harg sn /Se Björnvretsskäret holme Dammen lht Nummerförteckning förteckning
Hargsbruk (=Norrharg) by /Se Björnvretsskäret del av holme Dammen hemman Nummerförteckning förteckning
Hargs kyrka kyrka /Se Björsta gruva nedlagd gruva Dammsäng lht Nummerförteckning förteckning
Björsta by Björsta gruva gruva /Se Draget f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Björsta by Björstagruvan gruva Ekdalen skogvaktarboställe Nummerförteckning förteckning
Björsta by /Se Björstagruvan triangelpunkt Ekdalen hmd Nummerförteckning förteckning
Björsta by Björsta gruva nedlagd (?) gruva /Se Ekensberg hmd Nummerförteckning förteckning
Björsta by Björsta gruva gruva /Se Eklund torp Nummreförteckning förteckning
Björsta by Björsta Jerngrufva, se Björsta gruva f.d. gruva Ekstolpen lht Nummerförteckning förteckning
Björsta by Björstakilen terräng Enboda lht Nummerförteckning förteckning
Björsta by /Se Blixtorp terräng Engboda f.d. torp Hargs socken sn
Boda gd Blöthålet ägomark Enlund lht Adolfsdalshålet odling
Braxenbol gd Bockberget berg Fagerön f.d. torp Aldalen odling
Braxenbol by *Bodviks udd ?udde Fridhem lht Aldammsfallet terräng
Bysätra gd Bokhållarkärret kärr Fyrmänningsgården bebyggelse Alfallet terräng
Gisselbol tp /Se Bolet terräng Fäboda torp Alholmen ö
Gisslartorp lg /Se Bolsfladen vik Fähusäng lht Almundevreten vret
-gärd eled i bebn. /Se *Botmoraröret gränsmärke Gisselbol f.d. torp Alskär ö
Harbo, se Norr- o. Söderharg hg o. by Brantbergen berg Gisslartorp f.d. torp Alskär skär
Harg fideikommissegendom Braxenbolsträsk, se Träsket sjö Gisslarändan f.d. torp Alskäret ö
Harg hg /Se Bredmossen mosse Gruvtorpet lht Alskärsgrynnorna öar
Hargs bruk Saknas Bredviken vik Grådal lht Alvsjön sjö
Harg bruk Bredören skär Grönlund lht Alvsjöryorna odlingar
Harg by Brokärret kärr Guldström f.d. torp Alängen odling
Harg by Bromyrarna ägomark Gårdsmossen äng Alängen odling
Harg by Bromyren ägomark Gärdsgårdarna lhter Alängsvreten vret
Harg kyrkby Brotorp ägomark Hammarlund lht Alörn ö
Harg bruk Brudhällen skär Harg traktnamn Alörn f.d. ö
Harg bruk Brytteln äng /Se Hargs bruk Saknas Anders-Lars-botten kolbotten
Harg bruk Bryttiln ägomark Hargshamn traktnamn Angmossen odling
Harg, Norra by Brännan terräng Hargshamn bebyggelse Antonsbotten kolbotten
Harg bruk Brännmyren myr Hargshamns egnahemsområde, se Hargshamn traktnamn Antonsvreten vret
Harg bruk Brännskären ögrupp Hargshamns tertiärstation, se Hargshamn traktnamn Appelsjön sjö
Harg bruk Bursholmsrör gränsmärke Hemskogen lht Askholmen f.d. ö
Harg by Byggmästarängen ägomark Herrsäng f.d. torp Askholmsviken vik
Harg by Byhars terräng Hultet f.d. torp Aspbacken backe
Hargs bruk stångjärnverk /Se Bylebacken backe Hultmanstorp f.d. torp Aspbacksskiftet skifte
Hargs bruk bruk /Se Bysjön sjö Hummerdalen f.d. torp Asppussbotten kolbotten
Hargs säteri säteri /Se Bysjön f.d. sjö Hybbersvreten f.d. torp Asptegarna äng
Harg herrgård o. sn /Se Byttan skär Hyttan f.d. torp Atlanten skifte
Harg bruk, förr även masugn /Se Byttsiär, se Sundskär skär Häcklinge bebyggelse Axgärdet gärde
Hargs bruk Saknas /Se *Byttskär holme /Se Häcklinge f.d. torp Axgärdsbotten kolbotten
Kanikebol gd /Se Båtsmanshagen ägomark Härsäng f.d. torp Bakmossen mosse
Kråkmötet Saknas /Se Båtsmansmyren ägomark Hästhagen hmd Bakvreten vret
Luntegärd beb. /Se *Bärmossen mosse Högalund lht Bakvreten vret
Löhammar gd Börstel Siön, se Markasjön sjö Höganäs lht Barmsund vik
Löhammar by Börstelsiön, se Markasjön sjö Högbergsvreten f.d. torp Baronshällen häll
Löhammar by /Se Dala terräng Höghatt f.d. torp Bastugärdet gärde
Löhammar by *Dammen sjö /Se Iliansrödjan äng Bastumyren odling
Löhammar by Dammen sankmark Illersätra f.d. torp Bastuskiftet skifte
Löhammar by Dansarholmen myrholme Jakobsberg lht Bastuskäret f.d. ö
Löhammar gdr Degerruddun ägomark Johanneslund hmd Bastuåkern åker
Löhammar gdr Degruddu ägomark Jordbrorudun f.d. torp Bastuängen vret
Löhammar gdr Djupmyren myr Jordbroudde f.d. torp Bastuörarna öar
Löhammar gdr Djupvik vik Järnboden magasin Bergladuskiftet åkerskifte
Löhammar gdr Djupviken vik Järnlund hemman Bergskär ö
Löhammar gdr Draget terräng Kalkugn kalkugn Bergtorpkärren kärr
Löhammar gdr Draget terräng Kanikebol bebyggelse Bergvreten vret
Löhammar gdr Dragsfjärden fjärd Kanikbol hemman Bergåkern åker
Löhammar by Dragshagen terräng Karlberg lht Bernhardsholmen ö
Löhammar by Dropsgärden ägomark Karlsro lht Björkhagen hage
Löhammar gd:ar *Duvdal Saknas Kilbovret lht Björklundsbotten kolbotten
Löhammar by Duvdal ägomark Klockargården bebyggelse Björkmyraviken vik
Löhammar by /Se Ekbacken backe Klockargård säteri Björkskäret ö
Löhammar f.d. by /Se Elfsjön sjö Klockarmossen äng Björkängen odling
Löhammar by Enholmen udde Kolsvedjan f.d. torp Björkängsviken vik
Malsätra by med kvarn Enholmen halvö Korsen bebyggelse Björkörn ö
Malsättra by Enholms udden, se Enholmen udde Krosmossen äng Björnborg vret
Malsättra by Ekbäcken göl Koxut lht Björnborgstäppan odling
Malsätra by Ekstubben triangelpunkt Koön hmd Björndalen terräng
Malsätra by Elgsholm, se Älgsholmen ö Krakostan bebyggelse Björndalsbotten kolbotten
Malsätra by Ellasholmen holme Kristinedal lht Björnhålet odling
Malsätra by Enören halvö Krustorp f.d. torp Björnmossen mosse
Malsätra f.d. by /Se Enörsströmmen sund Kråkmötet f.d. torp Björnmyrarna myrar
Malsätra by Fagerviksgrundet skär Kvarngärdet hmd. Björnmyren odling
Malsätra by *Fageröfjärden Saknas /Se Kvarntorp f.d. torp Björnmyren odling
Marka by Fagerön förr ö, num. halvö Kvarnängen lht Björnskäret ö
Marka by Fagerön halvö Kvarnängen lht Björnstensbotten kolbotten
Marka by Fagerön halvö Kyrkoherdebostället bebyggelse Björnvreten vret
Marka by Fagerön halvö Kyrksvedjan torp Björnvreten vret
Marka by Fagerön förr ö, nu halvö /Se Källäng lht Björnvretsmyren odling
Marka by /Se Fagerön förr ö, nu halvö Laggars f.d. torp Björnvretsskäret ö
Marka by Fagerön f.d. ö, nu halvö Laggartorp f.d. torp Björsbyleholmen ö
Marka Saknas /Se Fagerön f.d. ö, num. halvö Laxens lht Björsbylemyren odling
Marka by /Se Fagerön halvö Lilläng lht Björsta gruva gruva
Marka by /Se Faleudden udde Lindsberg lht [Björsta]kilen terräng
*Meldare gd? Faleviken vik Lugnet lht Björstaryorna odling
Moxboda by Faleviken vik Lugnet lht Blixtbotten kolbotten
Moxboda by Finnkärret ägomark Lugnet lht Blåbänken terräng
Moxboda by Fjärden, se Lavaröfjärden f.d. sjö Lundsvedjan f.d. torp Bockberget berg
Moxboda by Fjärden ägomark Lundegärde hemman Bockmossen odling
Moxboda by Fladen ägomark Låghatt f.d. torp Bodabergen berg
Moxboda by Flanket ägomark Långboda bebyggelse Bodabergsbotten kolbotten
Moxboda by /Se Flankmossen mosse Långboda f.d. torp Bodahagen hage
?Myrby gård Fläskan ägomark Långlöt lht Bodahagsgrunden öar
Myrby gård Fläskören f.d. skär, num. terräng Långlöt f.d. torp Boda-ön äga
Myrby gård /Se Fläskören sankmark Långmyra äng Bodholmen f.d. ö
Norrharg säteri Fursjön sjö Lädra f.d. torp Bolsfladen vik
Norrharg säteri Furuk Klubben, se Klubben holme Löhammar traktnamn Bordet terräng
Norrharg o. Söderharg säteri o. by Furusjön f.d. sjö Löhammar f.d. by Bordsbyn odling
Norrharg säteri /Se Fyrkanten terräng Löhammars järnvägsmark, se Löhammar traktnamn Bordsfladen vik
Norrharg herrgård /Se Fågelskäret skär Löta bebyggelse Bordsgruvan gruva
Norrharg (=Hargsbruk) by /Se *Fägårdsberg berg Löten torp Brantbergen berg
Nyskär f.d. torp /Se *Fägårdsrån gränsmärke Lövnäs hmd Branthagen odling
Ruddun gd Fähusäng ägomark Malmbacken lht Brantkärret odling
Ruddun gd Galten holme Malsätra f.d. by Brantlandslåttan äng
Sanda by Galten ö Margretelund lht Brantvretarna vretar
Sanda by Galten ö Mariedal lht Braxenbolsviken vik
Sanda by *Galtenröret gränsmärke Mariedal lht Bredmossen mosse
Sanda by Gammelhägnaden ägomark Marielund lht Bredviken vik
Sanda by Gammeläng ägomark Marka by Bredviken vik
Sanda by Garveriet terräng Masugnen bebyggelse Bredviksängen äng
Sanda by Gethägnen terräng Masugnsberg torp Bredörn ö
Sanda by Getskär skär Mellangården hemman Britashålet äng
Sanda by Gijsla lacus, se Gisslaren sjö Mellanstugan hemman Brokärret kärr
Sanda by Gisland, se Gisslaren sjö Mittegården bebyggelse Bromossbotten kolbotten
Sanda by Gislan, se Gisslaren sjö Mogärde lht Bromsvärkarn kolbotten
Sandika by Siön Gislan, se Gisslaren sjö Mon lhter Bromyrarna odling
?Sandika by Gislen, se Gisslaren sjö Morgan lht Brotä äng
Sandika by Siön Gislån, se Gisslaren sjö Morödjan lht Brotäsved odling
Sandika by Gisslan sjö /Se Mossen lht Bruksgatan väg
Sandika by Gisslan sjö /Se Mossjötorp, se 1 Måsjötorp Saknas Brunnsviksmossen mosse
?Sandika by Gisslan l. Gisslaren sjö /Se Mossjötorp torp Brännholmarna terräng
Sandika by Gisslan sjö /Se Mossjöängarna ängar Brännskären skär
Sandika by /Se Gisslaregraven ?kanal /Se Moxboda by *Brännskären öar
Sandika by Gisslaren sjö Moxboda äng Brännsveden odling
?Sandika by, gd Gisslaren sjö Murarudden lht Bröte odling
?Sandika by, gd Gisslaren sjö Myrby hemman Bröte odling
Sandika by Gisslaren sjö Myrtorp f.d. torp Buskskogen skog
Sandika by Gisslaren sjö Mårdsjön torp Byggmästarängen äng
Sandika by Gisslaren sjö Måsjötorp bebyggelse Bylemossen odling
Sandika by Gisslaren sjö Måsjötorp torp Byleskiftet odling
Sandika by Gisslaren sjö Måsjöängarna ängar Bysjön sjö
Sandika by Gisslaren sjö Nederbyn del av by Bysmyren odling
Sandika by Gisslaren sjö Nedergården hemman Bysätrakärret kärr
Sandika by Gisslaren sjö /Se Nederstugan hemman Byängen äng
Sandika by /Se Gisslaren sjö Nordan på myren lht Byängen äng
Sandika by Gisslaren, se Gisslan sjö /Se Norrdal lht Båtsmans goddag sten
Sandika by Gisslaren sjö /Se Norrgården hemman Båtsmanshagen hage
Sandika by Gissleån å Norrgården bebyggelse Båtsviken vik
Sandika by Gissleån å /Se Norrgården hemman Bäcknilsan kolbotten
Sandika by Gissleån å /Se Norrharg del av by Böngärdet gärde
Sandika by *Giärsiö siö sjö Norrharg säteri Dalvreten vret
Sandika by Glöten holme Norrhägnaden lht Dammen odling
Sandicka by Glöten skär Norrstugan hemman Dammsbotten äng
Sandika by /Se Granbron terräng Norrsved lht Dammsängen odling
Sandicka by /Se Granön ö Norrödjan äng Dansarholmen »holme»
Sandika by /Se Granön ö Nyboda f.d. torp Degerrudan odling
Sandika by /Se Granön ö Nybol lht Degrudan odling
Sandicka by /Se Granön ö Nyborg lht Djupmyren myr
Sandika by /Se Granöfjärden fjärd Nyborg arrendegård Djupvik vik
Sandicka by /Se Granön ö Nyborg lht Dragshagen hage
Sjögärd gdr /Se Granön ö /Se Nybro lht Dragsströmmen sund
Snivarö gd:ar /Se Granön ö Nybro lht Dragsviken vik
Stockby by Granön halvö Nyckelbol torp Dragsörn f.d. ö
Stockby by Granösundet sund Nyckelbol, Lilla lht Droppsgärdet gärde
Stockby by /Se Grodan skifte Nygården hemman Druntmossen mosse
Stockby by Grund skär Nylända lht Drygesryan odling
Stockby by Grundsjön sjö Nyrudan lht Drängsvedjan kolbotten
Stockby by Grundsjön sjö Nyskär f.d. torp Duvdal odling
Stockby by Gruvtorpet terräng Näsudden lht Ekströmsvreten vret
Stockby by Gruvuddarna uddar Ol-Pers torp Eldberget berg
*Stockby masugn Saknas /Se Gruvudden udde Prästsvedjan f.d. torp Enbodasundet sund
Stockby by /Se Gruvvik vik Prästsvian f.d. torp Enbotten kolbotten
Stockby Saknas /Se Gruvvreten ägomark Puttas lht Enbottenskärret kärr
Stockby by /Se Grådal ägomark Ringboda f.d. torp Enholmen f.d. ö
*stokkaby Saknas /Se Gråsätragruvan gruva /Se Rosenberg lht Enholmsudden udde
Svalmyre häradsallmänning /Se Gråsätragruvan Saknas Rosendal lht Enörn ö
?Svinnö by Gränbottenskärret kärr Rosenlund lht Erik Ansersbotten kolbotten
Svinnö by Gränöhn, se Granön ö Rudun hemman Erik Anders-viken vik
Svinnö by Gränöhn, se Granön ö Rudun f.d. torp Erik Anders-vretarna vretar
Svinnö by Gränön, se Granön ö Rättartorp f.d. torp Erik Erskärret kärr
Svinnö by Grän..n, se Granön ö Rörsmyran äng Erik Ersviken vik
Svinnö by *Gränön ö Sadelmakartorp lht Fagervik vik
Svinnö by /Se ?Grässjön sjö Sanda by Fagerviksgrundet ö
Svinnö by /Se Grässjön sjö Sandamon lht Fagerön f.d. ö
Svinnö by /Se Gräsösjön f.d. sjö Sandberget lht Falarna ängar
Söderharg by Grönlund ägomark Sandbäcken lht Falaudden udde
?Söderharg gd:ar Grötabacken backe Sandika bebyggelse Falaviken vik
Söderharg o. Norrharg by o. säteri Guckuskär skär Sandicka by Fallet äng
Söderharg by Gullskär (Storskär) holme Sandika båtsmanstorp bebyggelse Fallvreten vret
Söderharg by Gullskär skär /Se Sandvik lht Fanderskärren odling
Söderharg by Gullskär skär /Se Simonsäng lht Fickmyrsvreten vret
Söderharg f.d. by /Se Gullskär skär Sinäs lht Finnkärret odling
Söderharg by Gullströmsån å Sjöberg f.d. torp Fisklösen ö
Söderharg by /Se Guläng, Lilla ägomark Sjögärde hmd Fjällen gärde
Söderharg by /Se Guläng, Stora ägomark Sjövreten lht Fladen odling
Söderharg by /Se ?Gårdsmossen äng Skatterbol torp Fladen vik
Tvärnö, Västra o. Östra byar Gåsmossen mosse Skallbol torp Flanket odling
Tvärnö, Östra o. Västra byar *Gåsmosserör råmärke Skaten lht Flankmossen mosse
Tvärnö by *Gåsrudun kärr /Se Skogvaktaretorp f.d. skogsvaktarboställe Fläskan odling
Tvärnö ö Gärdsudden udde Skräddarbostället lht Fläskörn f.d. ö
Tvärnö by Hallsjön sjö /Se Skärudden torp Fräkenmyren myr
Tvärnö by Hammargrodorna ägomark Slottsved lht Fräkenmyrsbotten kolbotten
Tvärnö by Hammarlund ägomark Slåttsved lht Frössberg skifte
Tvärnö by Hans-Olskärret ägomark Snivaren torp Furubotten kolbotten
Tvärnö, Östra o. Västra byar Harboträsk, se Träsket sjö Snivarö torp Furusjöbotten kolbotten
Tvärnö, Västra o. Östra byar »Harbovik», se ?Hargshamn hamnplats Solvalla lht Furusjömossen mosse
Västertvärnö by /Se Harboängarna slåtterängar /Se Stenbacken lht Furusjön f.d. sjö
Östertvärnö by /Se Har(g)bovik, se Hargsviken vik /Se Stensberg lht Fåfängan vret
Västertvärnö o. Östertvärnö byar ?Hargshamn hamnplats Stockby by Fåfängsvreten vret
Värlingsö by Hargshamn triangelpunkt Storgården hemman Fågelbergen berg
Värlingsö by *Hargs masugn masugn? Strömsberg lht Fårhagen hage
?Värlingsö gård /Se *Hargs Masugn nedlagd masugn? Strömsberg torp Fårhaget hage
Värlingsö ö med gård Hargsmon Saknas Strömsbro lht Fårhagsbotten kolbotten
Värlingsö by Hargsviken vik Sunddal lht Fårhagsvreten vret
Värlingsö by Hargsviken vik /Se Sundhagen lht Fägårdsvrån kolbotten
Värlingsö by Hargsviken vik Sundhagen lht Fähusmyren myr
Värlingsö by Hargsviken vik Sundmanshagen lht Fähusäng äng
Värlingsö by Hargsviken vik Sundsved lht Fällstensbotten kolbotten
Värlingsö by Hargsviken vik /Se Svalmyra allmänning Galten ö
Värlingsö by Hargsåsen ås Sveden lht Galtfjärden fjärd
Värlingsö by Harparbottnen sankmark Sveden lht Gammelbadhuset terräng
Värlingsö by Harparmossen mosse Svinnö by Gammelhagen hage
Värlignsö by Harskär udde Sävlingsbol torp Gammelhagsvarpet notvarp
Ärtgärd beb. /Se *Hastskär udde Södergården hemman Gammelhägnaden odling
  Herr-Persgrundet skär Södergården bebyggelse Gammelhägnsbotten kolbotten
  Hestsiäret, se Isaksskäret udde Södergården hemman Gammelnshaget odling
  *Hesängs bergrör råmärke Södergården hemman Gammelvallen odling
  *Hjukepunsgruvan el. Nygruvan gruva /Se Söderharg f.d. by Garveri kärr
  *Hjukepuns gruva /Se Söderhargs järnvägsmark, se Harg traktnamn Gethagen hage
  Hjälmåkern ägomark Södermossen äng Getingen odling
  *Hjälmängs mosse mosse Tallarna bebyggelse Getskär ö
  *Holmröret gränsmärke Tatra lht Gillerbergen berg
  Holmsmossarör gränsmärke Torsholmen f.d. torp Gissbolsbergen berg
  *Horrören Saknas Tosholmen f.d. torp Gissbolsbotten kolbotten
  Hultet hult Troppmötet f.d. torp Gisslaren sjö
  Hunden holme Träsket f.d. torp Glasberget berg
  Hundhuvudet skär Tvärnö traktnamn Glötagrundet grynna
  Hunsaren fjärd Väster-Tvärnö båtsmanstorp, se Tvärnö traktnamn Glötan ö
  Hunsaren vik Tvärnö, Väster- by Goddag sten
  Hunsaren fjärd Öster-Tvärnö båtsmanstorp, se Tvärnö traktnamn Goddagsvarpet notvarp
  Hunsaren fjärd Tvärnö, Öster- by Granbotten kolbotten
  Hunsaren vik Udden lht Granbottenskäret kärr
  Hunsaren fjärd Uppbyn del av by Granbåret terräng
  Hunsööfierden, se Hunsaren vik Uppgården hemman Grankärret kärr
  Hunsö Fierden, se Hunsaren fjärd Uppgården hemman Grankärrsmossen mosse
  Hunsöfiälen, se Hunsaren fjärd Vindsviken f.d. torp Granskäret ö
  Hunsö fiälen, se Hunsaren vik Vinsviken f.d. torp Gransnåret kolbotten
  Hunsöhn, se Fagerön f.d. ö Vinterviken f.d. torp Granön ö
  Hunsön, se Fagerön halvö Vitmossen lht Granön ö
  *Hunsön halvö Värlingsö by Grindskiftet skifte
  Hunsön, se Fagerön förr ö, nu halvö Västansjö hemman Grodan skifte
  Hunsön, se Fagerön halvö Västerbacken lht Grodkärret odling
  Hunsön Saknas /Se Västerbacken hmd Grossgärdet gärde
  Hus öö Fierd..n, se Hursaren fjärd Västerbyn bebyggelse Grundsjömossen mosse
  Huusöön, se Fagerön förr ö, num. halvö Västergårdarna hemman Grundsjön sjö
  Huusön, se Fagerön f.d. ö, nu halvö Västergården hemman Gruvmossen odling
  Hyttviken vik Väster-Tvärnö båtsmanstorp bebyggelse Gruvuddarna öar
  Häggören skär Västerängen arrendegård Gruvudden udde
  Härsäng terräng Ängskärr äng Gruvvreten vret
  Härsängsudden udde Ängslund lht Gubbasåkern odling
  Härsängsviken vik Ängslund lht Guckuskär ö
  Häsängen ägomark Ängslund lht Guldström dike
  Högbergsvretsmyren ägomark Ängstorpet f.d. torp Gullskär ö
  Höghatt höjd Ärtgärde hmd. Gullskärsgrynnan ö
  *Högrå gränsmärke Österbyn bebyggelse Gulängen äng
  *Högröret gränsmärke Öster-Tvärnö båtsmanstorp bebyggelse Gustav Anders-botten kolbotten
  *Högröret gränsmärke   Gyllingen, Stor- mosse
  *Högröret gränsmärke   Gyllingen, Öster- mosse
  Högrör gränsmärke   Gålaslätten äng
  *Högröret gränsmärke   Gårdsskiftet åkerskifte
  Högrör terräng   Gåsmossen mosse
  Högrör terräng   Gåsmossryebotten kolbotten
  Högskär skär   Gärdselvreten vret
  Högskär skär o triagelpunkt   Gästabudsbron bro
  Ingelösa kärr /Se   Hagbotten kolbotten
  Isaksskäret udde   Hagen odling
  Isaksskäret näs   Haget odling
  Jerk-Anders-vreten ägomark   Halldammen sjö
  Jämnbromossen mosse   Hallonsved terräng
  Järnhällarna hällar   Halsbotten kolbotten
  Järsjöviken vik   Hammarbäcken odling
  Järsjöviken vik   Hammargrodarna odling
  Kadettmossen mosse   Hammarsmedskärret kärr
  Kallviken, Stora vik   Hammerån å
  Kallviken, St. vik   Hammsfjärden fjärd
  Kallviksudden udde   Hamnsudden udde
  Kalvjken, se Kallviken, Stora vik   Hargbogärdet gärde
  Kalvskär skär   Kalvskär, Hargbo ö
  Kalvskäret ö   Hargbo Kalvskär skär
  Kalvskärsören skär   Hargbomossarna mossar
  *Kalvudden f.d. udde, nu terräng   Hargboängarna ängar
  *Kalvudden landremsa   Hargsviken vik
  Kanikebolsjön sjö   Harparbotten kolbotten
  Kanikebolssjön sjö   Harparmossen mosse
  Kantbo sjö, se Kanikebolsjön sjö   Harskär f.d. ö
  Karlbergsvret ägomark   Hartäppan odling
  Kassörsslätten ägomark   Hembotten kolbotten
  Kattskär udde   Hemgärdet gärde
  *Kattskärsudd Saknas   Hemskiftet skifte
  Kattören skär   Herrgårdsbotten kolbotten
  Kattören skär   Herrkojan terräng
  Kavelbrokärren kärr   Herrsäng odling
  Kavelbroviken vik   Herrsängen äng
  Klacken del av Kalvskäret   Herrsängsudden udde
  Klacken del av ö   Hesängen odling
  Klackskär udde   Holmbottenskärret kärr
  Klintarna terräng   Horndal odling
  Klockarmossen mosse   Humlegården odling
  *Klockarskär holmar   Humlegårdsbacke terräng
  Klockarströmmen sund   Humlegårdsvreten vret
  Klokarsiär, se Skomakarskäret skär   Hummelgården odling
  Klubben holme   Hummelvreten vret
  Klubben holme   Hundbotten kolbotten
  Klubben skär   Hunden ö
  Klubben ö   Hunsarn fjärd
  Klubben skär   Hyttbotten kolbotten
  Klubben skär   Hyttkärret kärr
  Klubben halvö   Hyttmyren odling
  Klubben skär   Hyttskäret ö
  Klubben, Lilla skär   Hyttviken vik
  Klubbmyren ägomark   Häcklingegärdet gärde
  Klykstensslåttan slätmark   Häcklingemossen mosse
  *Klåvarör råmärke   Häggörn ö
  Kläpphagen terräng   Hägnaden odling
  Kodödkärret kärr   Hägnaden odling
  Kof..an, se Kåvaren skär   Hägnaden odling
  Kogrundet skär   Härsängen äng
  Kohornskärret kärr   Härsängsudden udde
  Kohålet sankmark   Hästhagen hage
  Kolvedsbacken backe   Hästhö kärr
  Komyren ägomark   Hästmossen mosse
  Kolsvedjan triangelpunkt   Hästmossbotten kolbotten
  Kopruddun terräng   Hästmyren odling
  Korsören skär   Hästvilan ö
  Korsören skär   Högbotten kolbotten
  Koxutörarna skär   Högbotten terräng
  Kroknosudden udde   Högmon terräng
  Krusenmyren ägomark   Högrör råsten
  Krusodlingen terräng   Högrör råsten
  Kråkfjärden fjärd   Högrörsbotten kolbotten
  Krögarkärret kärr   Högrörsbotten kolbotten
  Kulberget berg   Högrörsmossen mosse
  Kvarnmyren ägomark   Högskär ö
  Kvarnmyren ägomark   Högskär ö
  Kvarnmyren ägomark   Hönsgärdet gärde
  *Kvarnskäret f.d. skär, num. trol. udde   Igelmyrskärret kärr
  Kvarnstenskärret kärr   Igelängen odling
  *Kyrksjön sjö   Iliansryan äng
  Kåvaren skär   Ingelösan kärr
  Kåvaren skär   Ingelösbotten kolbotten
  Källarskär holme   Isakshällen häll
  Källarskär skär   Isaksskäret f.d. ö
  Kvarnängen ägomark   Jakobsbotten kolbotten
  Kåven ägomark   Jan Andersskär ö
  Kärren ägomark   Jan Anders Svalmyran myr
  Kärret ägomark   Jan Jans-kärret odling
  Kärret ägomark   Jan Mansbotten kolbotten
  Kärringen, Lill- skär   Jan Olshägnaden odling
  Kärringen, Stor- skär   Jungfrubotten kolbotten
  Kärrmossen ägomark   Jungfruslåtten odling
  Laduskär terräng   Järnbodviken vik
  Laduskärsströmmen sund   Järngrundet ö
  *Laduskärssundet sund   Järnhällorna öar
  Laduskärsudden udde   Järsjöviken vik
  Laduskärsviken vik   Jättengrav fornminne /Se
  Laduäng ägomark   Jönsängen odling
  Laduängsgrynnorna skär   Jönsängsvreten vret
  Laggarkärren kärr   Kalkbergsvreten vret
  Lagårdsvreten ägomark   Kallvik, Lill- vik
  *Laholmen holme   Kallviken, Lilla vik
  Landörarna strandmark   Kallvik, Stor- vik
  Lavare vjk, se Järsjöviken vik   Kallviken, Stora vik
  Lavarfjärden förr sjö   Kallviksudden udde
  Lavarfjärden igenväxt fjärd   Kalvskär ö
  Lavarfjärden sankmark   Kalvskärsön ö
  ?Lavaröfjärden f.d. sjö   Kalvudden udde
  Lavaröfjärden f.d. sjö /Se   Kalvviken, Lilla vik
  *Lavaröviken ?f.d. vik   Kalvviken, Stora vik
  *Lafuer grundz rör gränsmärke   Kanikebolsjön sjö
  Laxändan del av Markasjön   Karlbergsallén väg
  Leret ägomark   Karlbergsgärdet gärde
  Lillfladen vik   Karl-Matts-botten kolbotten
  Lillgruvan gruvhål   Kasberget berg
  Lillkubben skär   Kattholmarna öar
  Lill-Näsudden udde   Kattskär ö
  Lillryan ägomark   Kattörn ö
  *Lillsjön f.d. sjö   Kattörn ö
  *Lillsjön sjö /Se   Kavelbrokärrbotten, Norra kolbotten
  Lilläng ägomark   Kavelbrokärrbotten, Södra kolbotten
  Lillängen ägomark   Kavelbrokärren kärr
  Lillören skär   Kavelbrokärret, Lilla kärr
  Lindbottenskärret kärr   Kavelbrokärret, Stora kärr
  Lindören skär   Kavelbroviken vik
  Lindören skär   Kilbomossen odling
  Lissmyren ägomark   Kilen skog
  Ljusbergsfall terräng   Klacken ö
  Lofham..r.. Siön, se Löhammarsjön sjö   Klackhålet sund
  Lugnet ägomark   Klintarna kolbottnar
  Lugnet ägomark   Klockarmossen mosse
  Lugnet strandmark   Klockarmossbotten kolbotten
  Låghatt ägomark   Klockarskäret ö
  Långbergen terräng   Klockarströmmen sund
  Långbodarna triangelpunkt   Klockarån å
  Långfår ägomark   Klubben ö
  Långholmen, se Rättartorpsskäret f.d. ö   Klubben ö
  *Långholmen holme   Klubben ö
  Långkärren kärr   Klubben ö
  Långkärret ägomark   Klubben, Hargbo- ö
  Långren ägomark   Klubben ö
  Långsiarne, se Långsjön sjö   Klubben ö
  *Långsjöarna f.d. sjöar, nu sjö(?) och kärr   Klubbotten kolbotten
  Långsjön sjö   Klubbotten terräng
  ?Långsjön sjö   Klubbottenskärret kärr
  Långsjön sjö   Klykstenen terräng
  ?Långsjön sjö   Klykstensslåttan kärr
  Långsjön sjö   Kläpphagen hage
  Långsjön sjö /Se   Kläppuddskärret kärr
  Långsjön sjö   Kläppuddarna terräng
  Långsjön sjö   Knivgärde(t) gärde
  Långskäret ö   Knäbiten kolbotten
  Långskäret skär   Kodjupan terräng
  Långskäret ö   Kogrundet ö
  Långskäret skär   Kohaget odling
  Läggbacken backe   Kohornarn terräng
  Länsösundet sund   Kohornarn kolbotten
  Löfhambrasiön, se Löthammarsjön sjö   Kohornsbergen berg
  Löfhambra siön, se Löhammarsjön sjö   Kohålet kärr
  Löfhambra Siön, se Löhammarsjön sjö   Kolbotten kolbotten
  Löhammarsjön sjö   Kolstallbotten kolbotten
  Löhammarsjön Saknas   Kolstallkärret kärr
  Löhammarsjön sjö   Komyren odling
  Löhammarsjön sjö   Komyrsbotten kolbotten
  Löhammarsjön sjö   Koprudan äng
  Löhammarsjön sjö   Korsörn ö
  Löhammarsjön sjö /Se   Korsörn f.d. ö
  Lötafjärden f.d. fjärd /Se   Korudskärret kärr
  Lötaänden ägomark   Koxutörarna öar
  Lövhammarsgruvan förr gruva   Koön terräng
  Magerån ägomark   Krokberget berg
  Malsättra brandtorn triangelpunkt   Kroknosuddbotten kolbotten
  Maren ägomark   Kroknosudden udde
  Markakärret kärr   Krokvreten vret
  Markasjön sjö   Kronbotten kolbotten
  Markasjön sjö   Krusodlingen odling
  Markasjön sjö   Kråkfjärden fjärd
  Markasjön sjö   Kråkörn ö
  Markasjön sjö   Krögarkärret kärr
  Markasjön sjö /Se   Krögarkärrsmossen mosse
  Markängen ägomark   Kulberget berg
  Marstrandskärret kärr   Kulberget berg
  Marängen ägomark   Kuttbadarhålet odling
  Masiö, se Måsjön sjö   Kvarnbacken terräng
  Masiö, se Måsjön sjö   Kvarnberget berg
  Masugnsdammen ägomark   Kvarnberget berg
  Masugnskällan källa   Kvarnbergsvarpet notvarp
  Masungskällan f.d. trefaldighetskälla /Se   Kvarngärdet odling
  Millingen del av skär   Kvarnmyran odling
  Mjölkfjärden fjärd   Kvarnmyren odling
  Mortsjön, se Måsjön sjö   Kvarnmyren odling
  Mossen mosse   Kvarnskäret ö
  Mossängen ägomark   Kvarnstenskärret kärr
  Munken f.d. skär, num. terräng   Kvarnvreten vret
  Munken näs   Kvarnvreten odling
  Munkpannan ägomark   Kvarnängen odling
  Murarudden udde   Kvarnängen odling
  Myren ägomark   Kyrkallén väg
  Myren myr   Kyrkan kolbotten
  Måsjön sjö   Kyrkbron bro
  Måsjön sjö   Kyrkgärdet gärde
  Måsjön sjö   Kyrkgärdet gärde
  Måsjön sjö   Kyrksveddammen odling
  Måsjön sjö   Kryksvedvreten vret
  Måsjön sjö   Kålsängen odling
  Måsjön sjö   Kåvarn ö
  Måsjön sjö   Kåvarn odling
  Måsjön sjö /Se   Kåvörn ö
  Måssiö, se Måsjön sjö   Källarberget berg
  Mörkdalen dal   Källarmyren myr
  Mörskär f.d. skär, num. del av udde   Källarskär ö
  Mörskär halvö   Källaräng odling
  Mösiäret, se Mörskär f.d. skär   Källbotten kolbotten
  Nabbudden udde   Källåkern åker
  *Naveludd Saknas   Källängen äng
  Nedanuret terräng   Kärren kärr
  Nordanskog terräng   Käringarna öar
  Nordanvadet vik   Kärrmossen, Lilla odling
  Norho..men, se Norrholmen holme   Kärrmossen, Stora odling
  Norrboskär udde   Körarkärret kärr
  Norrhagen ägomark   Ladugårdsgatan väg
  Norrholmen holme   Laduhagen hage
  Norrholmen holme   Laduskär ö
  Norrhovan ägomark   Laduskärsströmmen sund
  Norrkjusen terräng   Laduvreten vret
  Norrkjusen odling /Se   Laduvreten vret
  Norrkärret ägomark   Laduäng odling
  Norrmossen mosse   Laduäng odling
  Norrmossen ägomark   Laduängsgrynnorna öar
  Norrvretarna ägomark   Laduängsvreten vret
  Norrvreten ägomark   Laggarkärren kärr
  Norryan ägomark   Laggarvreten vret
  Norrängen ägomark   Laggarängen äng
  Norrängen ägomark   Landörarna öar
  *Norträskröret gränsmärke   Landörarna Saknas
  Notvallen udde   Lastningsvreten vret
  Notören skär   Lavarån å
  *Nyberg uppodling /Se   Laxskiftet åkerskifte
  Nyborg ägomark   Laxändan vik
  Nybromossen ägomark   Lavarfjärden f.d. sjö
  Nyckelbolhålet ägomark   Lekardalen kolbotten
  Nydal ägomark   Leret odling
  *Nygruvan, se Hjukepunsgruvan gruva /Se   Lergrop skifte
  *Nygruvan gruva /Se   Lervadet odling
  Nygärden ägomark   Lilldjupvik vik
  Nygärdodlingen terräng   Lillgärdet gärde
  Nyhagen ägomark   Lillklubben ö
  Nyhagen ägomark   Lillmyren odling
  Nylanda ägomark   Lillryan odling
  Nylandsvretarna terräng   Lillsveden odling
  Nyrudan ägomark   Lillvreten vret
  Nysvedden terräng   Lillvreten vret
  Nyvretsbacken backe   Lillängen odling
  Näset näs   Lillörn ö
  Näsuddsviken vik   Linasbotten kolbotten
  Nötskär halvö   Lindbotten kolbotten
  Näsudden udde   Lindbottenskärret kärr
  Nötskärsviken vik   Lindshuggsbotten kolbotten
  Olvsjön sjö   Lindörn ö
  Orrarna terräng   Linhammarn skifte
  Orrmossarna mossar   Linnarvretarna vretar
  Orrsundet sund   Lisskärret odling
  Oxhagen terräng   Ljusbergen berg
  Oxmossen mosse   Ljusbergsbotten kolbotten
  Pettersborg ägomark   Ljusbergsfallet terräng
  Piparholmen udde   Lortbotten kolbotten
  Ploglandet ägomark   Lugnet odling
  Posten halvö   Lundsveängen odling
  Prästhällarna skär   Luntegärdet gärde
  Prästskär ägomark   Lunteskärr halvö
  Raggaröfjärden fjärd   Lunteskär f.d. ö
  Raggaröfjärden havsfjärd   Lunteskärsudden udde
  Raggaröfjärden vik   Lågbotten kolbotten
  Ragö Fierden, se Raggaröfjärden havsfjärd   Långboängen odling
  *Rensmyren ?myr   Långbälgarna odling
  Rensmyren myr   Långfåra odling
  Roaprnäs ägomark   Långkärren kärr
  Ruddun ägomark   Långkärret odling
  Rudduvret ägomark   Långlöt odling
  *Råberg berg   Långmossen mosse
  ?Rättarskäret skär   Långmossen odling
  Rättartorpsskäret f.d. ö, num. del av ö   Långmyren myr
  *Rödmossen kärr /Se   Långmyren odling
  Rörmossen mosse   Långren odling
  Ryan terräng   Långsjödiket dike
  Ryan ägomark   Långsjömossarna mossar
  Ryttaren ägomark   Långsjön sjö
  Räddhugget terräng   Långskäret ö
  Rännilsskiftet terräng   Långskäret ö
  Rättartorpsskäret del av ö   Långspringarbergen berg
  Römossen ägomark   Långspringarbergsbotten kolbotten
  Rönningen terräng   Långvreten vret
  Sandamossarna mossar   Långvreten vret
  Sandickaviken vik   Långvreten vret
  Sandika by   Långvreten vret
  Sandikafjärden vik   Långängen äng
  Sandikafjärden fjärd   Lädraängarna ängar
  Sandikavjken,se Sandikafjärden vik   Lädraängen odling
  Sandikaön terräng   Lägdet odling
  Sandudden udde   Långstång kolbotten
  Sandvik strandmark   Länsösundet sund
  Sandvreten terräng   Lögarberget udde
  *Sandvägs rör gränsmärke   Löhammarsjön sjö
  Sikörsudden udde   Löhammars laduängen odling
  Simonsäng terräng   Lömanshägnan odling
  Simsudden terräng   Lötarskiftet åkerskifte
  Sislen Lacus, se Gisslaren sjö   Lötaströmmen sund
  Siö- Gisslan, se Gisslaren sjö   Lötmyren myr
  Sjudarodlingen ägomark   Lövmossarna mossar
  Själgrynnorna skär   Malörtsbotten kolbotten
  Sjöbergsvreten ägomark   Malörtsfallet terräng
  Sjöbodgärdet ägomark   Malörtskärret kärr
  Sjöhagen terräng   Maren odling
  Sjöhagen ägomark   Markasjön sjö
  Sjövreten ägomark   Marstrand terräng
  Sjövreten ägomark   Marstrandsbotten, Norra kolbotten
  Sjöängen ägomark   Marstrandsbotten, Södra kolbotten
  Skallbol ägomark   Marängen odling
  Skallbol, Lilla ägomark   Mass Ers haget odling
  Skalmossen ägomark   Masugnsdammen kärr
  Skarpen ägomark   Metarholmen ö
  Skarpmossen mosse   Millingen ö
  Skian skär   Mittängsmossen mosse
  Skogsodlingen ägomark   Mjölkbacken terräng
  skomakarskäret skär   Mjölkfjärden fjärd
  Skomakarskäret skär   Mjölkvik vik
  Skrubbön skär   Modal, Lilla skog
  Skräddarbostället ägomark   Modal, Stora skog
  Skräddarhagen ägomark   Modalsbotten kolbotten
  Skräddarmossen mosse   Mogärdet gärde
  Skräddarvreten ägomark   Mon skog
  Skummarmossberget berg   Mon skog
  Skyttjan terräng   Moputtbotten kolbotten
  Skyttjeviken vik   Moputten odling
  Skållhagen terräng   Moryan odling
  Skårdiket dike   Mossen odling
  Skällkovik strandmark   Mossen odling
  Skäret holme   Mossängen odling
  Skötörarna skär   Munken f.d. ö
  Skötören skär   Murarängen äng
  Skötören skär   Murarängsvarpet notvarp
  Slaksiär, se Söderhargsskäret f.d. ö   Myren odling
  ?Slasken igenväxt sjö   Myren odling
  Slasken terräng   Myrgata odling
  Slaskmossen mosse   Mårdsjömossarna mossar
  Slingan ägomark   Mårdsjön sjö
  *Slotmoröret gränsmärke   Måsjömossarna mossar
  Smedsören ägomark   Måsjön sjö
  Smuttmyren myr   Måssten sten
  Småland ägomark   Mäskgropen odling
  *Småskären holmar   Mörkdalen terräng
  Småörarna skär   Mörskär f.d. ö
  Snivaren sjö /Se   Mörskär, Inre terräng
  Snivarrand sankmark   Mörskär, Sunnan- terräng
  Snivarn f.d. sjö   Nabbudden udde
  Snivarn f.d. sjö   Nedanvreten vret
  Snivarsjön f.d. sjö   Nedanvretsudden udde
  Snöbottenskärren kärr   Nerhammarn hammarsmedja
  Somra halvö   Norrallmänningen del av allmänning
  Spangruddu ägomark   Norra Skötören ö
  Spångkärrsbottnen sankmark   Norrbotten kolbotten
  Stackhällen häll   Norrdal odling
  Stakvik ägomark   Norrfjärden Saknas
  Stakviken vik   Norrgärdet gärde
  Steens Tierden, se Östhammarsfjärden fjärd   Norrgärdet gärde
  Stenhällen klippa   Norrgärdet gärde
  Stensfierden, se Östhammarsfjärden fjärd   Norrhagen odling
  Stens fierden, se Östhammarsfjärden fjärd   Norrhagen, Lilla odling
  Stensfiälen, se Östhammarsfjärden fjärd   Norrhagen, Stora odling
  Stjärnhusbacken backe   Norrholmen ö
  StockbySiön, Biörsta siön, se Stockbysjön sjö   Norrhovan odling
  Stockbysjön sjö   Norrhägnaden odling
  ?Stockbysjön sjö   Norrkjusen odling
  Stockbysjön sjö   Norrkärren äga
  Stockbysjön sjö /Se   Norrkärret odling
  Stockbysjön sjö   Norrmossarna mossar
  Storbacken backe   Norrmossen mosse
  Storbrun terräng   Norrmossen odling
  Storgruvan gruvhål   Norrmossen odling
  Storgyllingen terräng   Norrskogen skog
  Storkärret kärr   Norrskogen skog
  Stormyren myr   Norrsved odling
  Stormyren ägomark   Norrsveden odling
  Storryan ägomark   Norrvretarna odling
  Storskär holme   Norrvreten vret
  ?Storskär f.d. skär, num. udde   Norrvreten vret
  Storskär udde   Norrvreten vret
  Storskär halvö   Norrvreten vret
  Storskäret holme   Norrvreten vret
  Storsten grund   Norryan äng
  *Storsveden Saknas   Norryan odling
  Storsved ägomark   Norrändan odling
  Storsvedden terräng   Norrängen äng
  Stortegen ägomark   Norrängen odling
  Storviken vik   Notbodmyren myr
  Storvreten ägomark   Notholmen f.d. ö
  Storängen ägomark   Notörn ö
  Storören del av skär   Notörn ö
  Strömsbro ägomark   Nyborg vret
  Sundhagen ägomark   Nyborgsodlingen odling
  Sundhålet sund   Nybrogärdet gärde
  Sundskär holme   Nybromossbotten kolbotten
  Sundskär skär   Nybromossen mosse
  Sundskär holme   Nygärdet gärde
  Surängen sankmark   Nygärdet gärde
  Svalmyra terräng   Nygärdet gärde
  Svalmyra allmänning /Se   Nygärdsodlingen odling
  Svalmyrslåttan ängsmark   Nyhagen hage
  *Svalsten gränsmärke   Nykärrbotten kolbotten
  Svalören skär   Nykärret kärr
  Svartmossen mosse   Nyland odling
  Svartviken vik   Nylandet odling
  Svartviken vik   Nylända odling
  Svartviken vik   Nymyren myr
  Svarvarmyren ägomark   Nyrudan odling
  Svedjeskär skär   Nyskär odling
  Svedjeskär skär   Nyskärsvreten vret
  Svidiesiär, se Svedjeskär skär   Nysveden terräng
  Svinhagen terräng   Nysvedsbotten kolbotten
  Svinhagsryan ägomark   Nyvreten vret
  Svinnö klint klint   Nyvreten vret
  Svinnöstycket ägomark   Nyvreten vret
  *Svinudden udde   Nyängen odling
  Svälthagen ägomark   Nyängen odling
  Sälgeholmen terräng   Nyängsmossen odling
  Söderhargsskäret f.d. ö, num. del av ö   Näsudden udde
  Söderhargsskäret del av ö   Näsudden udde
  Söderhäll vik   Näsuddviken vik
  Söderrämnan ägomark   Näsängen odling
  Söderängen ägomark   Nätskärsudden udde
  Söderören skär   Näverhäll häll
  *Talklubben f.d. skär   Näverhällsvarpet notvarp
  *Tallören f.d. skär, num. terräng   Nävermyren odling
  Tallören skär   Oceanen skifte
  Tarrholmen holme   Oljanskärret kärr
  Taskan damm   Ol Pers-fjärden fjärd
  Tegelslagarkärret kärr   Olvsjön sjö
  *Tingsdal Saknas   Ormåkern åker
  Tjuvhålet terräng   Ovangärde gärde
  Tjuvhålet terräng   Oxhagen hage
  Tomsan terräng   Oxhagen hage
  Torrholmsudden udde   Oxhagsbotten kolbotten
  Torsholmen holme   Oxhagsmossen mosse
  Torsholmen holme /Se   Oxhalsholmen terräng
  Torsholmen ö   Oxmossen mosse
  *Torssholmen holme   Oxmossbotten kolbotten
  Tosholmen holme   Parken hage
  Tranmyren myr   Penningberget berg
  Tranvik ägomark   Piparholmen f.d. ö
  Träsket sjö   Plogan odling
  Träsket göl   Ploglandet odling
  Träsket göl   Plogängen äng
  Träsket sankmark   Plågörn f.d. ö
  Träsket sankmark   Postbotten kolbotten
  Träskvreten ägomark   Prästhällarna öar
  Träsörarna skär   Prästskogen skog
  Tunnlandet ägomark   Prästsvian odling
  *Tveholmen holme   Prästängen äng
  Twernö, se Tvärnö ö   Puppustyckena äng
  Tvillingarna skär   Pussen kärr
  Tvärnön ö   Pussbotten kolbotten
  Tvärnö ö   Pålkärrbotten kolbotten
  Tvärnö ö   Påltegarna odling
  Tvärnö ö   Pölsvreten vret
  Tvärnö ö   Raggmossen mosse
  Östra Tvärnö del av ö   Roparnäs näs
  Västra Tvärnö del av ö   Rophäll udde
  Tvärnöfjärden fjärd   Rudan odling
  Tvärnö, Ö. triangelpunkt   Ruddammen äng
  Uggelsund ägomark   Ruduängen odling
  Ugglevret ägomark   Ruduängen odling
  Uppsalabacke terräng   Rumpen åker
  Uppsalabacken backe   Ryan odling
  Utterören skär   Ryorna kärr
  Wahlvjken, se Vallviken vik   Ryttarbergsskiftet skifte
  Valkröråsen triangelpunkt   Ryttarn odling
  Vallviken vik   Ryttarvreten vret
  Vallviken vik   Räddhugget kolbotten
  Vallviksudden udde   Räklan odling
  Valströmsskär del av holme   Rättarskäret ö
  Vargvik ägomark   Rättartorpsskäret ö
  Vassviken vik   Rättartorpsvreten vret
  Wellingsöhn, se Värlingsö ö   Röjningen åkerskifte
  Wellingzöhn, se Värlingsö ö   Röjningen odling
  *Verknässkär holme   Rörmoss-skiftet åkerskifte
  Verkängen ägomark   Sakristian odling
  *Vidjeröret gränsmärke   Sakristian odling
  Vitmossen mosse   Salsruduängen odling
  Väddikavret ägomark   Sandamossarna mossar
  *Vällingsön ö   Sandasjön sjö
  Vällings Öhn, se Värlingsö ö   Sandickafjärden vik
  Wällingsön, se Värlingsö ö   Sandickaviken vik
  Värlingsö ö   Sandicka-ön f.d. ö
  Värlingsö ö   Sandinsvreten vret
  Värlingsö ö   Sandkvistensvreten vret
  Värlingsö ö   Sandsröjningen odling
  Värlingsö ö   Sandvallsvreten vret
  Värlingsö ö   Sandviken vik
  Värlingsö ö   Sandviken vik
  Värlingsö Kalvskär holme   Sandviken vik
  Västergärden ägomark   Sandviksvarpet notvarp
  Västergärdet ägomark   Sandvreten vret
  Västerkärret kärr   Singnäs näs
  Västerlund ägomark   Sinäs terräng
  Västerryan röjning   Sjöbodängen odling
  Ytterfladan vik   Sjöbotten kolbotten
  Ytterstenen klippa   Sjögärdet gärde
  Ytterören skär   Sjögärdet gärde
  Åmyra sankmark   Sjögärdet gärde
  Ånön f.d. ö, num. del av ö   Sjöhagen hage
  Ånön del av ö   Sjötäviken vik
  Ånösundet sund   Sjövreten vret
  Äggön skär   Sjövreten vret
  Älgsholmen ö   Sjöängen äng
  Älgsholmen ö   Skallbolsskogen skog
  Ängsmossen ägomark   Skallbolsängen äng
  Ängstorpsön ägomark   Skallermossarna äng
  *Ängsviken vik   Skarpmossbotten kolbotten
  Äppelsjön sjö   Skarpmossen mosse
  Öijane Siöarne, se Öjaren, Norra o. Södra igenväxta sjöar   Skaten udde
  Öjaren helt eller delvis uttorkade sjöar   Skatören ö
  Öjaren, Norra o. Södra sjöar   Skian f.d. ö
  Öjaren, Norra o. Södra f.d. sjöar   Skian ö
  Öjaren, Norra o. Södra f.d. sjöar   Skitarstenarna öar
  Öjarn, Norra o. Södra sjöar   Skithålet odling
  Öjaren, Norra o. Södra f.d. sjöar /Se   Skitmyren odling
  Öjaren, Södra o. Norra sjöar   Skjutsgärdet gärde
  Öjaren sankmark   Skogshuggarodlingen odling
  Öjarn uttorkad sjö /Se   Skogsvreten vret
  Öjaren sjö /Se   Skogvaktarhagen odling
  Örarna skär   Skomakarskäret ö
  Österfjärden fjärd   Skommarmossberget berg
  Östergyllingen terräng   Skommarmossen mosse
  Österryan terräng   Skräddarhagen hage
  Östervreten ägomark   Skräddarholmen ö
  Österäng ägomark   Skräddarkärret odling
  Österören skär   Skräddarmossen mosse
  Östhammarsfjärden fjärd   Skräddarmossbotten kolbotten
  Österhammarsfjärden fjärd   Skräddarvreten vret
  Östhammarsfjärden fjärd   Skräddarvreten vret
  Östhammarsfjärden fjärd   Skummarmossberget berg
  Östhammarsfjärden vik   Skummarmossbotten kolbotten
      Skummarmossen mosse
      Skummarn notvarp
      Skyan skär
      Skyan ö
      Skyttelmyren odling
      Skytteviken vik
      Skyttehålet odling
      Skyttjan ängar
      Skyttjebotten kolbotten
      Skyttjeviken vik
      Skållskären öar
      Skånsarn vret
      Skåret terräng
      Skällkovik vik
      Skällkovik kolbotten
      Skärudden, Lilla terräng
      Skärudden, Stora terräng
      Skötörn ö
      Skötörn ö
      Skötörn ö
      Slaktarhålet vik
      Slasken sjö
      Slåttsveden odling
      Slingan vik
      Slätbäcksbotten kolbotten
      Slätten vret
      Slätörn ö
      Smedjebacke backe
      Smedsmyren odling
      Smedsryorna odling
      Smedsvreten vret
      Smedsörn f.d. ö
      Smuttmyren odling
      Småland odlingar
      Småörarna öar
      Snarfaret odling
      Sne´dbergsskiftet skifte
      Snivarbotten kolbotten
      Snivarsjön f.d. sjö
      Snöbotten kolbotten
      Snöbottenskärren kärr
      Solhall kolbotten
      Sprängvägsbotten kolbotten
      Spångkärrsbotten kolbotten
      Spångrudan odling
      Stakviken vik
      Stengrytet kolbotten
      Stenhagen hage
      Stenhagsbotten kolbotten
      Stenhusängen odling
      Stenängen odling
      Stenängsbotten kolbotten
      Stigbotten kolbotten
      Stjärnhusbacken backe
      Stockbysjön sjö
      Stockmot terräng
      Storbacken terräng
      Storbrun terräng
      Storbrunsbotten kolbotten
      Storbrunskärren kärr
      Storbröte odling
      Stordjupvik vik
      Storfjärden del av Gisslarn
      Storfurubotten kolbotten
      Storfurumossen mosse
      Storgrundet öar
      Storgärdet gärde
      Storgärdet gärde
      Storhagen hage
      Storholmen terräng
      Storkärrbotten kolbotten
      Storkärret kärr
      Storkärret äga
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormyren odling
      Stormyren odling
      Stormyren myr
      Stormyrskärret odling
      Storplogningen odling
      Storryan odling
      Storsandarn skifte
      Storsanden skifte
      Storskiftet åkerskifte
      Storskär ö
      Storskär ö
      Storskärskråkorna öar
      Storskärsviken vik
      Storslätten odling
      Storstensskiftet åkerskifte
      Storsveden terräng
      Stortegarna ängar
      Storviken vik
      Storvreten vret
      Storvreten vret
      Storvreten vret
      Storvreten vret
      Storvreten vret
      Storvreten vret
      Storängen odling
      Storängen äng
      Storängen odling
      Storängsodlingen odling
      Storängsvreten vret
      Storörn ö
      Strömdiket dike
      Strömhålet sund
      Stummelkulle skifte
      Stummelängen odling
      Stybbgropen kolbotten
      Stängslet odling
      Suggmossen mosse
      Suggmossbotten kolbotten
      Sundet sund
      Sundhagen odling
      Sundhålet vret
      Sundskär ö
      Sundströmshålet åker
      Sundsved odling
      Surbrunn kolbotten
      Surbrunn källa
      Surbrunnskärret kärr
      Surängen äng
      Svalmyren myr
      Svalmyrsbotten, Gamla kolbotten
      Svalmyrsbotten, Nya kolbotten
      Svanbotten kolbotten
      Svanbotten terräng
      Svarthålet vik
      Svartkärret kärr
      Svartmossen mosse
      Svartmossbotten kolbotten
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviksbotten kolbotten
      Svartviksudden udde
      Svarvarbotten terräng
      Svarvarmyren odling
      Sveden odling
      Sveden odling
      Svejebotten kolbotten
      Svedjeholmen terräng
      Svedjeskär ö
      Svingärdet gärde
      Svinkärret odling
      Svinskär ö
      Sviskär skär
      Svälthagen odling
      Syndesörn udde
      Sågkvarnen, Norra kolbotten
      Sågkvarnen, Södra kolbotten
      Sågmossen mosse
      Sågån å
      Sälgedalen terräng
      Sälgrynnorna öar
      Sävlingsvreten vret
      Söderallmänningen del av allmänning
      Söderfjärden del av sjö
      Söderfjärden fjärd
      Södergärdet gärde
      Södergärdet gärde
      Södergärdet gärde
      Söderhagsskäret ö
      Söderhäll ö
      Söderhällsängen äng
      Söderryan odling
      Söderrämnan odling
      Södervreten vret
      Söderäng odling
      Söderörn ö
      Södra Skötören ö
      Tallbotten kolbotten
      Tallbotten kolbotten
      Tallryorna odling
      Tallörn ö
      Tarrholmen ö
      Taskan terräng
      Tarrholmen ö
      Tegelbruksgärdet gärde
      Tegelslagarkärret kärr
      Tiljedalen terräng
      Tiljedalsbotten kolbotten
      Tistronbotten kolbotten
      Tjuvhålet terräng
      Tjuvhålet kolbotten
      Tomten odling
      Torrholmsudden udde
      Torrholmsängen odling
      Torsholmen ö
      Torsholmen ö
      Tosholmen ö
      Tosholmen holme
      Tramparmossen mosse
      Trankärren kärr
      Tranmyren myr
      Tranmyrsbotten kolbotten
      Tranvik odling
      Tranviksmossen mosse
      Travarna odling
      Travarslåttan äng
      Trefaldighetskällan källa
      Tremanskärret kärr
      Trånghålet sund
      Trädsörarna öar
      Träsket f.d. sjö
      Träsket sjö
      Träsket sjö
      Träsket sjö
      Träskhagen hage
      Träskvretarna vretar
      Träsörarna skär
      Tullporten kolbotten
      Tullporten terräng
      Tunnlandet odling
      Tuvaräng äng
      Tvetan gärde
      Tvilingarna öar
      Tvillingörarna öar
      Tvärnö ö
      Täppan kärr
      Täppbotten, Norra kolbotten
      Täppbotten, Södra kolbotten
      Uggelbotten kolbotten
      Uggelvreten vret
      Upphammarn hammarsmedja
      Uppsalabacke terräng
      Utanpå terräng
      Uttergrytet ö
      Utterören ö
      Vadängen odling
      Valkrör råsten
      Valkrör, Lilla kärr
      Valkrör, Stora kärr
      Valkrörsbotten, Västra kolbotten
      Valkrörsbotten, Östra kolbotten
      Valkrörsåsen ås
      Vallgärdet gärde
      Vallviken vik
      Vallviksudden udde
      Vallviksvreten vret
      Vallviksängarna ängar
      Vargbotten kolbotten
      Vargbottenstrakten terräng
      Vargvik odling
      Wenngrensbotten kolbotten
      Vinterhagen hage
      Vinterhagsbotten kolbotten
      Vitmossen mosse
      Vitmossen mosse
      Vretmanskärret kärr
      Vretsgärde gärde
      Väddickavretarna vretar
      Vägbotten kolbotten
      Vällsbotten kolbotten
      Värdshusgärdet gärde
      Värkängen odling
      Värlinge Kalvskär skär
      Värlingsön ö
      Värlingsöfjärden fjärd
      Värresbotten kolbotten
      Väsgärdet gärde
      Vässargrundet ö
      Vässarkällan källa
      Vässarn odling
      Västerbacken backe
      Västerbacken backe
      Västerbotten kolbotten
      Västergärdet gärde
      Västergärdet gärde
      Västergärdet gärde
      Västergärdet gärde
      Västerhagen hage
      Västerkärret kärr
      Västerkärret odling
      Västerkärret äng
      Västerkärret kärr
      Västerkärrsbotten kolbotten
      Västerkärrsmossen mosse
      Västerlund vret
      Västermarken skog
      Västerryan odling
      Västersidan äga
      Västerviken vik
      Västervreten vret
      Västervreten vret
      Västerängarna odling
      Västerängen odling
      Ytterören skär
      Ytterörn ö
      Åkerbotten kolbotten
      Åmyren äng
      Ån å
      Ån avlopp
      Ånön ö
      Åsgärdet gärde
      Åsnevreten vret
      Åvängen odling
      Åvängsgärdet gärde
      Älgebotten kolbotten
      Älgestupsbotten kolbotten
      Älgholmen ö
      Älgmossen mosse
      Ängen odling
      Ängen odling
      Ängen, Nedra odling
      Ängsbacken backe
      Ängsbotten kolbotten
      Ängsgärdet gärde
      Ängsvreten vret
      Äppelsjömossen mosse
      Äppelsjön sjö
      Ärtgärdet gärde
      Öjaren sjö
      Öjaren, Norr sjö
      Öjaren, Söder- sjö
      Öjorna sjöar
      Önskebotten kolbotten
      Örfilen kolbotten
      Örnflak odling
      Österbodfladan vik
      Österfjärden fjärd
      Östergärdet gärde
      Östervarpet notvarp
      Österäng odling
      Österörn ö

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.