ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Singö socken : Väddö och Häverö skeppslag : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 58 Naturnamn : 587 Bebyggelsenamn : 97 Naturnamn : 794
Singö ö och sn Abborren skär Saknas Saknas Abborren ö
Singö ö o. sn Abborrhällen skär Singö sn Abborrhällarna öar
Singö ö o. sn Alklubben skär Singö socken sn Alskäret ö
Singö ö o. sn Alskäret skär Singön ö och sn /Se Alörarna öar
Singö ö o. sn Alören, Lilla skär Singö sn Anders-Ers-örn ö
Singö sn Aludden udde Tälje-burar inbyggarbeteckning Andra sidan om Träsket terräng
Singö sn Alören, Stora skär Anders Anders hemman Anholmen f.d. ö
Singö sn Anholmen udde Andersborg lht Arnholmen f.d. ö
Singö ö? Arnholmen halvö Anders-Jans hemman Askholmen ö
Singö sn Arnholmsviken vik Backby by Askholmen ö
Singö sn Askholmen ö Blåsargården lht Askh[olmen] f.d. ö
Singö ö, sn Askholmen holme Boda by Askholmssundet sund
Singö sn Askholmen holme Bygärdet lht Askholmsörarna kobbar
Singö sn /Se Askholmen ö Dockskåpet lht Askholmsörarna öar
Singö socken socken /Se Askholmsörarna skär Ellan bebyggelse Askskäret ö
Singö sn /Se Backbyfjärden fjärd Ellan by Asphagen hage
Singö sn /Se Badfiskviken vik Ellan by /Se Asphagen hage
Singö sn /Se Bastuängsmossen ägomark Enholmen hemman Asptegen odl.
Singö sn /Se Bergafarshällen klippa Eriksberg lht Backa marken terräng
Singö kyrka kyrka /Se Björkholmen holme Fodgö by (Backby)fjärden vik
Backby by Björkviken vik Fogdö bebyggelse Backvreten vret
Backby by Björkviksudden udde Godthem lht Badfiskviken vik
Backby by /Se Blåsargårdshällarna hällar Grangårdarna hemman Bar-Roten ögrupp
Boda by Blåsargårdsören halvö Grisslan gård Bastuhagen åker
Ellan by /Se Bläcken skär Gråsilla lht Bastuängen odl.
Ellan by /Se Blötmyren ägomark Grisslan lht Bastuängsmossen odl.
Ellan by /Se Bodafjärden fjärd Gåsmossen hmd Bergafarshällan ö
Fogdö by Bodaholmen del av halvö Gåssten, Måssten och Roten bebyggelse Bergängen odl.
Fogdö by Bodaviken vik Gåsö, Måssten och Roten Saknas Bergörn ö
Fogdö by Bodmarkviken vik Hampåkersvreten lht Björkholmen ö
Fogdö by /Se Bodskäret skär Herrgårdarna hemman Björkviken vik
Fogdö by /Se Bodudden udde Herrgårdarna hemman Björkvikshällan ö
Fogdö by /Se Bomansudden udde Hägnaden hmd Björkviksudden udde
*Havsö Saknas /Se Bredmossen ägomark Hörnängen bebyggelse Blackmossen mosse
Jella, se Älla by Broslätten ägomark Holmängen lht Blåsargårdshällarna öar
Medholma gd Brottet klippa Kerstivik hmd Blåsargårdsörn ö
Norrvreta by Brudhällen häll Klippudden lht Bläcken grund
Norrvreta by Brännäset terräng Klockarboden lht Blänkan grund
Norrvreta by /Se Brännäshällen klippa Klockargårdarna hemman Blötmyren odl.
»Singan» kyrkby? Brännäsudden udde Kolbottudden lht Boda-fjärden fjärd
Singö by Brännäsviken vik Kolbottudden lht Bodaholmen holme
Singön ö och by Brötarna ägomark Kolmorden hmd (Boda)-holmen ö
Singö kyrkby Byviken vik Labbholmen lht (Boda)viken vik
Singö kyrkby Byängen ägomark Lindstedtars hemman Bodmarkviken vik
Singsöderby by Bärörarna skär Lindströmsgården lht Bodskäret ö
Sing-Söderby by Dalviken vik Lugne dal lht Bodudden udde
Tranvik by Dalviksören skär Matts-Pers-gården lht Bomansuden udde
Tranvik by Debetsmyren myr Medholma Saknas Borgen udde
Tranvik by Demansören halvö Mon hmd Bredbådan grund
Tranvik by Digerängen terräng Nordanhagen hemman Bredmossen odl.
Tranvik by Digerängsviken vik Mossen hmd Broslätten odl.
Tranvik by Digrudan ägomark Måssten bebyggelse Brottet grund
Tranvik by Digrudan ägomark Norrgården hemman Brudhällan ö
Tranvik by Digrudan ägomark Norrgården hemman Brunnsviken vik
Tranvik by Djupviken vik Norrvreta by Brunnsåkern åker
Älla by Ellan del av Singö Norsilla hmd Brunnsåkrarna åkrar
Älla by Ellan del av Singön Nyborg lht Brännäset näs
Ellan by Ellan del av Singön /Se Nyvärnan lht Brännäshällan ö
  Ellaströmmen sund Prästgården gård i Norrvreta Brännnäsudden udde
  Ellaströmmen sund Rad hmd Brännäsviken vik
  Ellaströmmen sund Riten (Ritars) hemman Brötena odl.
  Ellaströmmen sund Saknas Saknas Bygärdet gärde
  *Ella udde Saknas /Se Sing Söderby, se Söderby Saknas Bysvreten vret
  Eskiln, Lilla skär Sing-Söderby by Byviken vik
  Eskiln, Stora skär Skatars lht Byviken allm.
  Finnarörsviken vik Skolholmen bebyggelse Byängen odl.
  Fisklösa vik Skållholma bebyggelse Bådan grund
  Fisö skär Solbaddet hemman Bärörarna f.d. örar
  Fisöhällarna klippor Stornotsand hmd Dalviken vik
  Flacket klippor Strand hemman Dalviksörn ö
  Fladen del av Singöfjärden Stäppeludden lht Debetsmyren odl.
  Flatbergen berg Sundstugan lht Demansörn f.d. ö
  Flotthällen klippa Svartklubben fyrplats Digerängen äng
  Fogdströmmen sund Söderby bebyggelse Digrudan odl.
  Fogdö ö Söderby bebyggelse Digrudan odl.
  Fogdö ö (Sing-)Söderby by Digrudan odl.
  Fogdö ö Södergårdarna hemman Digrudvreten vret
  Fogdö ö Tegarna lht Djupviken vik
  Fogdö ö Tranvik by Ellan del av Singön
  Fogdö ö Träskars lht Ellaströmmen sund
  Fogdö ö Träsket lht (Ella)-strömmen sund
  Fogdö ö Understen fyrinrättning Enholmen f.d. ö
  Fogdön ö Vad hemman Enskär, Stora, se Storenskäret Saknas
  Fogdön ö /Se Vedhuvudet lht Enskärena öar
  Fogdö-Kolskär halvö Verka hmd Eskeln, Lilla o. Stora skär
  Fogdösten ö Vinterhamnsvreten lht Esklarna öar
  Fogdösten ö Vreta lht Farbrorsåkern åker
  Fogdö, Västra triangelpunkt Vreta villa Finnarsören, L. o. St. Saknas
  Fråmängsmyren ägomark Väster-Boda bebyggelse Finnarsörsviken vik
  fygdon, se Fogdön ö Västergården hemman Fisö skär
  Fygdstensbrottet grund Västerängen hmd Fisö ö
  Fygdstömmen sund Åmyren hemman Fisö-hällarna öar
  Fygdön, se Fogdö ö Älla by Fisö-klunsen ö
  Fÿgdön, se Fogdö ö Örnängen bebyggelse Flacket ö
  Fygströmmen sund Öster-Boda bebyggelse Fladen vik
  Fårberget berg Östergården hemman Fladen vik
  Fårklubben udde Östergården hemman Fladen vik
  Fårklubbsviken vik   Fladen vik
  *Fögdsten holmar (numera ö)   Fly odl.
  *Fögdsundet (eg. Tögdsundet) sund   Fogdö ö /Se
  *Fögdö ö   Fogdön ö
  Galten holme   Fogdö kolskäret ö
  Galten ö   Fogdö-kolskäret ö
  *Galtenröret gränsmärke   Fogdströmmen sund
  Gammelstället terräng   Fogdströmmen sund
  Gammelängen ägomark   Fogdösten ö
  Garpen skär   Frusörn ö
  Garphällen klippa   Fråmängsmyren odl.
  Getryggen fyr   Furuklubb ö
  Glo vik   Fygdsten ö
  *Granskiäret = Själgrundet? ö   Fygdströmmen sund
  Granskär holme   Fårberget fiskeplats
  *Granskäret holme   Fårklubben f.d. ö
  Granskäret skär   Fårklubbsviken vik
  Grisseludden udde   Fördärvet fiskeplats
  Grisslan ägomark   Galten ö
  Gruvudden udde   Galtfjärden fjärd
  Gråsilla ägomark   Gammelbyn odl.
  Gråsillholmen näs   Gammelstället fiskeplats
  Gråsillholmshällen klippa   Gammelängen odl.
  Gränklubben skär o. triangelpunkt   Gammelängsbäcken kärr
  Gränsiar, se Själgrundet skär   Garpen ö
  *Grän Siar holme   Getryggen grund
  Gränören skär   Glo vik
  Gräsören, Lill- halvö   Granklubben ö
  Gräsören, Stora- skär   Granskäret ö
  Gunnarsboda ägomark   Granskäret ö
  Gyltan holme   Granörn ö
  Gyltan, Västra skär o. triangelpunkt   Grinklubben ö
  Gyltan, Östra skär   Grisarna öar
  Gåsesten ö /Se   Grisseludden udde
  Gåsmossen ägomark   Grisseludden udde
  Gåssten ö   Grisslan terräng
  Gåssten ö   Grundbergsmyren odl.
  Gåssten ö o. fiskeläge /Se   Gruvudden udde
  Gåssten fiskeläge, ö /Se   Grynnan ö
  Gåssten ö   Gråsilla terräng
  Gåsstenshamnen hamn   Gråsillholmen f.d. ö
  Gåsstensredden fjärd   Gråsillholmshällen ö
  Gåsten, se Gåssten ö   Gåsstensredden fjärd
  Halsaren skär med triangelpunkt   Gräsörn ö
  Halvvägen skär   Gräsörn ö
  Halvvägsudden udde   Grönön ö
  Hamnudden, Inre udde   Gubbensstället vik
  Hamnudden, Yttre udde   Gunnarsboda odl.
  Herrholmen terräng   Gyltan ö
  Himmelriket udde   Gyltan ö
  Holmarna ägomark   Gyltöarna öar
  Holmsanden vik   Gårdarna terräng
  Holmsudden udde   Gåsmossen odl.
  Hundberget berg   Gåssten ö
  Husudden udde   Gåsstens-fjärd fjärd
  Hållskären skär   Gåsstenshamnen förr hamn
  Hägnmossen ägomark   Gåsstens-redden fjärd
  Hällan triangelpunkt   Gåsö ö
  Högberget berg   Gärdet gärde
  Hönsholmen näs   Gärdet odl.
  *Hönsskär uddde?   Hagarna hagar
  Hönsskäret halvö   Halsarn ö
  Hönsskärsudden udde   Halvvägen fyr
  Hörnängen ägomark   Halvvägsudden udde
  Hörnängsgrundet grund   Hamnskär ö
  Innanpåudden udde   Hamnvreten vret
  Innerbådan skär   Hampåkern odl.
  Jan-Olsmossen ägomark   Hampåkersvreten vret
  *Jonsgrundet skär   Herrholmen notvarp
  Jugan skär   Hesselsgrundet ö
  Järnklubben skär   Himmelsriket fiskeplats
  Järnklubbssundet sund   Holmarna terräng
  Jönsagrundet, se Jössan skär   Holmsanden vik
  *Jönsargrundet holme   Holmsudden udde
  Jössahällarna hällar   Holmängen äng
  Jössan holme   Holmängen äga
  Jössan skär   Hummelholmen f.d. ö
  Jössan skär   Hundberget berg
  Jösseskär holme   Husudden udde
  Kabromossen ägomark   Hållskären skär
  Kaleschen sund   Hållskärena ögrupp
  Kaleschhällen klippa   Hägnaden odl.
  Kalkören skär   Hägnaden odl.
  Kalvhaghällen klippa   Hägnmossen odl.
  Kalvskäret skär   Hällan grund
  Kalvskärshällen klippa   Hällan ö
  Kalvslätten ägomark   Hällan ö
  Kalvslättviken vik   Hällan på fjärden ö
  Kaninören skär   Hällen ö
  Karsängsviken vik   Högberget fiskeplats
  *Kaskö ö   Hönsholmen f.d. ö
  *Kaskösund sund   Hönskäret skär
  Kasslangen vik   Infjärden vik
  Kasslangsudden udde   Innanpå-udden udde
  Katthavet vik   Innanpå (Örsten) terräng
  Killören holme /Se   Innerbådan ö
  Killören skär   Innerörn ö
  Kilskrubban vik   Inre Hamnudden udde
  Kilörarna, se Kittelörarna öar   Inre Sälörsviken vik
  Kittelörarna öar   Jan-Ols-mossen odl.
  Kittelörarna skär   Jugan ö
  Kittelörshällen klippa   Junkarhällan grund
  Kittelörsgrundet grund   Junkarn ö
  Kittelörssundet sund   Järnhällan ö
  Klapperhällen skär   Järnklubben skär
  Klorna terräng   Järnklubben ö
  Klorna udde /Se   Järnklubbsundet sund
  Klubban skär   Jössahällorna skär
  Klubbhällen klippa   Jössan holme
  Knektskär holme   Jössahällarna öar
  Knösen grund   Jössan ö
  Koboda ägomark   Jösseskär ö
  Kofoten skär o. fyr   Kaleschen sund
  Kogrundet skär   Kalesch-hällan ö
  Kolberget berg   Kalkörn ö
  Kolbottudden udde   Kalvhagarna hagar
  Kolbottören skär   Kalvhagen odl.
  Kolbottören udde   Kalvhaghällan ö
  Kolskärsåsen ås   Kalvhagudden udde
  Komyren ägomark   Kalvhagudden udde
  Korsnäset näs   Kalvskäret ö
  Korssten, Lill- skär   Kalvskärshällan ö
  Korssten, Stor- skär   Kalvslätten odl.
  Korsstenshällarna klippa   Kalvslättviken vik
  Krokören skär   Kaninörn ö
  Krokörshällen klippa   Kappelsgrundet grund
  Kråkudden udde   Karsängen odl.
  Kränkan skär   Kasslangen fiskeplats
  Kvarnberget berg   Kasslangsudden udde
  Kyrkgårdsskäret skär   Katthavet vik
  Kåven terräng   Kavelbromossen odl.
  Källdalen ägomark   Kavmyren odl.
  Kyrkhällen häll   Killörn ö
  Känningen skär   Kilskrubban vik
  Käringhålet vik   Kittelörarna öar
  Kötan terräng   Kittelörsgrundet grund
  Labbholmen näs   Kittelörshällan ö
  Ladören, se Mitte-Ladören Saknas   Kittelörssundet sund
  Lersanden ägomark   Kittelörssundet sund
  Lill-Enskäret skär   Klapperhällan skär
  Lill-Finnarsören skär   Klapperhällan ö
  Lillgrundet grund   Klipporna öar
  Lillmossen ägomark   Klorna uddar
  Lill-Skarpen o.Stor-Skarpen öar   Klubbhällan ö
  Lill-Tistronören skär   Klubbärshällan ö
  Lillviken vik   Klyfskären öar
  *Lillören holme   Klöven grund
  Lotsberget berg   Klövgrundet grund
  Lotsberget berg   Knaperhällan ö
  Lotshamnen hamn   Knapparna grund
  Lugnemyran ägomark   Knektskär, se Själgrundet Saknas
  Lugnet ägomark   Knektskär ö
  Lumplanden terräng   Knösen grund
  Långgrundet skär   Knösen grund
  Långgrundet skär   Knösen grund
  Långgrund ö   Koboda odl.
  Långgrundet ö   Kofoten ö
  Långgrundet ö   Kogrundet grund
  Långgrundshällen klippa   Kogrundet ö
  Långhällarna klippor   Kolberget berg
  Långmyren ägomark   Kolbotten terräng
  Långudden udde   Kolbottörn ö
  Långviken vik   Kolbottörn udde
  Långön, se Långören holme   Kolskäret ö
  Långörarna skär   Kolskärsåsen terräng
  Långören holme   Komyren odl.
  Långören udde   Korsnäset näs
  Långören skär   Korsnäset näs
  Långörshällen klippa   Korssten ö
  Långörshällen klippa   Korstenshällarna skär
  Läget hällar   Korsstenshällarna öar
  Länsman udde   Kovik vik
  Lökholmen ägomark   Krabaten grund
  Marbådan häll   Krokörn ö
  Marknadsberget berg   Krokörshällan ö
  Medholma ö   Kråkudden udde
  Medholma ö   Kränkan ö
  Medholma ö   Kvarnberget berg
  Medholma ö   Kvarnberget berg
  Medholma ö   Kvarnmyren odl.
  Medholmen ö   Kvarnvreten vret
  Medholmen ö   Kvarnängen odl.
  Medholmen ö   Kyrkhällan ö
  Medholmen ö   Kyrkogårdsskäret skär
  Medholmen ö   Kyrkogårdsskäret ö
  Medholmen ö /Se   Kåven udde
  Medholmen ö /Se   Källdalen odl.
  Mellangrundet ö   Källåkern odl.
  Mellangrundet grund   Källåkersbacken terräng
  »midholm», se Medholma ö   Känningen ö
  Mitte-Ladören halvö   Känningshällarna öar
  Mitte-Ladörsstenarna klippor   Käringhålet vik
  Mitte-Ladörsviken vik   Käringvreten vret
  Mjölkhamnen vik   Kötan odl.
  Mortelsviken vik   Labbholmen f.d. ö
  Movreten ägomark   Ladugårdsgärdet gärde
  Myntan skär   Lersanden odl.
  Måsbådan skär m. triangelpunkt   Lill-Abborren ö
  Måsbådhällarna klippor   Lilla Tisterörn ö
  Måsesten, se Måssten ö   Lill-Enskäret ö
  Måskobben kobbe   Lilleskeln skär
  Måssten ö   Lill-Eskeln ö
  Måssten ö   Lillfinnarsören kobbe
  Måssten ö   Lill-Finnarsörn ö
  Måssten ö   Lillgrundet ö
  Måssten ö   Lill-Gräsörn f.d. ö
  Måssten ö   Lill-Junkarn ö
  Måssten ö   Lill-Korssten ö
  Måssten ö   Lill-Käringen f.d. ö
  Måssten holme   Lillmossen odl.
  Måssten ö /Se   Lillmossen odl.
  Måssten fiskläge, ö /Se   Lill-norrvreten odl.
  Måssten ö   Lill-Roten ö
  Mäholma, se Medholmen ö   Lill-Skarpen ö
  Mäholma, se Medholmen ö   Lill-Stäppelmossen odl.
  Mäholmen, se Medholma ö   Lilltisterören grund
  Märkören skär   Lill-Tistronörn ö
  Nordanskärsberg berg   Lillträsket f.d. sjö
  Nordanskärshällarna hällar   Lillvadet terräng
  Norrfjärden fjärd   Lillviken vik
  Norrfjärden terräng   Lillviken vik
  Norrhålet sund   Lill-Våna ö
  Norr-Loskäret skär   Lillängen odl.
  Norrsandviken vik   Lissroten ö
  Norrsilludden udde   Loskärena öar
  Norrsundet vikar   Lotsberget berg
  Norrudden udde   Lotshamnen vik
  Norrängsfladen vik   Lugnemyren odl.
  Norrängsmyren ägomark   Lugnet odl.
  Norrängsudden udde   Lugneviken vik
  Norviken vik   Lumplanden odl.
  Notholmen udde   Lågörarna grund
  Nyängsudden udde   Lågörarna öar
  Nyängsviken vik   Långberget ö
  Näsbergen berg   Långbådan ö
  Näsryan ägomark   Långgrundet holme
  Pannkakan ägomark   Långgrundet ö
  Prästholmen del av halvö   Långgrundshällan ö
  Pälsen skär   Långhällarna öar
  Pärlansören skär   Långmyren odl.
  Pärlmossen ägomark   Långudden udde
  Radbukten vik   Långviken vik
  Radmyren myr   Långviken vik
  Radudden udde   Långängen odl.
  Ramsan ö   Långörarna öar
  Ramsan ö   Långörn ö
  Ramsan ö   Långörn ö
  Ramslångören skär   Långörshällan ö
  Remmersviken vik   Långörshällarna öar
  Riddareholm, se Fogdö ö   Läget grund
  Riddarskäret holme   Läget ö
  Riddarskäret skär   Länsman udde
  Roten, Stora fiskeläge /Se   Länsmansudden udde
  Roten, Stor- ö   Lökholmen odl.
  Rotholmsbådarna hällar   Marknadsberget berg
  Rotsten ö o. fiskeläge /Se   Markvreten odl.
  Rotön, se Stor-Roten ö   Medholma ö
  Rundeln terräng   Medholmagr[undet] grund
  *Råsten udde   Medholmen ö
  Råsten terräng   Mellangrundet ö
  Råstensmalen strandmark   Mellangärdet gärde
  *Råstenssundet sund   Mitteladörn f.d. ö
  Råstens Sundet, se Ellaströmmen sund   Mitteladörnsstenarna öar
  Råstens Sundet, se Strömssundet sund   Mitteladörsviken vik
  Råstensudden udde   Mjölkhamnen vik
  Råstensudde udde   Mon terräng
  Råstensudden udde   Mon terräng
  Råsvärnsmossen ägomark   Mon terräng
  Räntviken vik   Morteln terräng
  Rödberget berg   Mortelsviken vik
  Rödhällen häll   Movreten vret
  Rönnören skär   Myntan ö
  Rönnören skär   Myntskåpet sund
  Rövarhamnen hamn   Myrarna odl.
  Salen skär   Måsbåden skär
  Salshällen skär   Måsbådan ö
  Sanden ägomark   Måsbådhällarna skär
  Sandviken vik   Måsbådhällarna öar
  Sandviken vik   Måsbådhällarna öar
  Sandören udde   Måskobben ö
  Simpviken vik   Måskubben ö
  Signö, se Singö ö   Måssten ö
  Singokase sjömärke?   Måsstenshamnen vik
  Singsundet sund   Måsstenskubben ö
  *Singsundet, St. sund   Märket ö
  Singsundsanden terräng   Märkörn ö
  Singö ö   Nor terräng
  Singö ö   Nordanhagen terräng
  Singö ö   Nordanskärsberg fiskeplats
  Singö ö   Nordanskärshällarna öar
  Singö ö   Norrfjärden fjärd
  Singö ö   Norrfjärden sjö
  Singö ö   Norrklubbarna öar
  Singö ö   Norrklubben ö
  Singö ö   Norrkubben ö
  Singö ö (del därav)   Norr-Loskäret ö
  Singö ö   Norrmarken terräng
  Singö ö   Norrmyren odl.
  Singö ö   Norrmyren odl.
  Singö ö   Norrsilla terräng
  Singö triangelpunkt   Norrsilludden udde
  Singö ö   Norrskrubban vik
  Singö ö o. sn /Se   Norrsundet sund
  Singö ö /Se   Norrsundet f.d. sund
  Singöfjärden fjärd   Norr-Trissan ö
  Singöfjärden fjärd   Norrtrisshällan ö
  Singöfjärden fjärd   Norrudden udde
  Singö sund sund   Norrvreta-Ramsen ö
  Singösundet sund   Norrvretaviken vik
  Sissan terräng   Norrängen terräng
  ?Själgrundet ö   Norrängen äng
  Själgrundet skär   Norrängen terräng
  Själgrundet skär   Norrängsfladen vik
  Själgrundet skär   Norrängsmyren odl.
  Själgrundsskallen skär   Norrängsmyren odl.
  Själgrundsstenarna klippor   Norrängsudden udde
  Själklubben näs   Norrängsvreten vret
  Själungen udde   Norholmen f.d. ö
  Själören udde   Notholmsudden udde
  Sjöbodviken vik   Notörn ö
  Sjöbodviksbläcken grund   Nyhägnaden odl.
  Sjöbodsvikshällen klippa   Nyläget ö
  Skabban skär   Nymyren odl.
  Skabbhällen häll   Nyvärna terräng
  Skabbsundet sund   Närmsta-rudan odl.
  Skabbörarna ägomark   Näsena terräng
  Skallen skär   Näsryan odl.
  Skarpen, se Stor-Skarpen o. Lill-Skarpen ö   Ol-Jans-mossen odl.
  Skarpen, Lill- del av skär   Pannkakan odl
  Skarpen, Stor- skär   Pantåkrarna odl.
  Skaten skär   Pepparrotsåkern åker
  Skathällen klippa   Per-Anders-veken vik
  Skatudden udde   Per-Matts-örs-hålet fiskeplats
  Skatvreten ägomark   Pettersonsviken vik
  Skogsskäret ö   Prästgroden odl.
  Skogsskäret ö   Prästholmen holme
  Skogsskäret skär   Prästholmen f.d. ö
  Skogsskärsklubborna skär   Präststenen ö
  Skogsskärssundet sund   Pälsen skär
  Skollholmen halvö   Pälsen ö
  Skollholmsviken vik   Pälshällarna öar
  Skorven skär   Pärlansörn ö
  Skorvstensudden udde   Pärlmossen Saknas
  Skräddarudden udde   Radbukten vik
  Skutviken vik   Radmyren odl.
  Skyttudden udde   Radudden udde
  Skyttudden udde   Ramsan ö
  Skyttuddsviken vik   Ramshällan ö
  Skyttuddsviken vik   Ramslångan ö
  Skötgrunden skär   Ramslångören skär
  Slangen häll   Ramslångörn ö
  Slangen udde   Remmersviken vik
  Smultronören halvö   Riddarskäret holme
  Smörasken klippa   Riddarskäret ö
  Smörpundet terräng   Roten ögrupp
  Stadsmossen ägomark   Roten, Lilla, se Lissroten ö
  Starängen ägomark   Rotgrundet grund
  Stavsö odling /Se   Rotholmsbådarna öar
  Stavsö ägomark   Rothällan ö
  Stengärden ägomark   Rotklubben kobbe
  Stenören skär   Rotklubben ö
  Stenören skär   Rotsundet sund
  Stickelören halvö   Rundeln stenröre
  Stickelörn ö /Se   Råsten odl.
  Sticklarna klippor   Råstensmalen terräng
  Sticklarna skär /Se   Råstensudden udde
  Storbåtshamnen hamn   Råsvärna terräng
  Stor-Enskäret skär   Råsvärnsmossen odl.
  Stor-Finnarsören halvö   Råvallshällan, se Hällarn grund
  Storgrundet grund   Räntviken vik
  Storläget skär   Rödberget fiskeplats
  Stormossen mosse   Rödgårdsvreten vret
  Stormossen ägomark   Rödhällan ö
  Stor-Roten ö   Rönnmörn ö
  Storsanden vik   Rönnörn ö
  Stor-Skarpen o. Lill-Skarpen öar   Rövarhamnen vik
  Storträsket sjö   Salen ö
  Storträsk sjö /Se   Salshällan ö
  Storvarpet vik   Salshällarna öar
  Storviken vik   Sanden odl.
  Strängören halvö   Sandviken vik
  Strängören holme /Se   Sandåkrarna odl.
  Strömssundet sund   Sandörn f.d. ö
  Strömssundet sund   Sillände terräng
  Strömsviken vik   Simphägnaden odl.
  Stångskäret skär   Simpnässtenarna grund
  Stångskäret holme /Se   Simpviken vik
  Stångskärshällen klippa   Simviken vik
  Stångudden udde   Singsundet sund
  Stångudden udde /Se   Sing-sundet sund
  Stäpelmossen ägomark   Singsundet sund
  Stäpelmossen, Lill- ägomark   Sing-sund-sanden terräng
  Stäpeludden udde   Singö ö
  Stäpeluddviken vik   Singö ö
  Suggan skär   Singön ö
  Sundholmen halvö   Singön ö
  Sundmanshålet vik   Singöfjärden fjärd
  Surängen ägomark   Sissan ö
  Surängen ägomark   Själgrundet holme
  Svarthällen klippa   Själgrundet holme
  Svartklubben ö   Själgrundet ö
  Svartklubben skär /Se   Själgrundet ö
  Svartsten skär   (Själgrunds)skallen ö
  Svedudden udde   Själgrundsörarna öar
  Svenneshällen häll   Själhällen ö
  Sågarbrötet terräng   Sjöboviken vik
  Sälgrundet holme   Sjöbodviksbläcken grund
  Sälgrundet ö   Sjöbodvikshällan ö
  Söderfjärden vik   Sjöängen odl
  Söder-Loskäret skär   Skabban ö
  Södermanshällen klippa   Skabbsundet sund
  Södersundet sund   Skabbörarna öar
  Söderudden udde   Skallen ö
  Söderängshällan häll   Skallen ö
  Söderängsudden udde   Skarprudan odl.
  Söderörarna skär   Skarpskäret ö
  Tallmossen ägomark   Skarpslätten odl.
  Tattarhamnen hamn   Skaten ö
  Telegrafberget berg   Skathällen ö
  Tistronören, Stor- skär   Skatudden udde
  Tolvmansören skär   Skatudden udde
  Tranvikfjärden fjärd   Skatvretten vret
  Tranvikholmen halvö   Skitviken vik
  Travarbulten klippa   Skogs-Loskäret holme
  *Tre bröder holmar   Skogs-Loskäret ö
  Trindören skär   Skogs-Roten ö
  Trutklubben skär   Skogsskäret ö
  Träsket förr sjö, nu odl. /Se   Skogsskärs-Garpen ö
  Träskrumporna terräng   Skogsskärsklubbarna kobbar
  Träskören udde   Skogsskärsklubbarna öar
  Tunnan grund   Skogsskärsklubbarne öar
  Turhuvsmyren ägomark   Skogsskärssundet sund
  Turhuvudet udde   Skolhamnen vik
  Tuvrudan ägomark   Skollholmen f.d. ö
  Tuvvreten ägomark   Skorven ö
  Tärnshällen klippa   Skorvstensudden udde
  *Tärnskär holme   Skräddarudden udde
  Tärnsören holme   Skutviken vik
  Tärnsören skär   Skyttudden udde
  Understen grund /Se   Skyttuddsviken vik
  Vadet terräng   Skållholmen f.d. ö
  Vadörsgrundet grund   Skållholmsviken vik
  Vadörsudden udde   Skälgr[undet] ö
  Vamban förr sjö, nu mosse /Se   Skötgrundena öar
  Vamban mosse /Se   Slangen fiskeplats
  Vamban mosse /Se   Slangen udde
  Vamben ägomark   Slåtthägnaden odl.
  Vambmyren odling /Se   Slått-Loskäret holme
  Vargmyren ägomark   Slått-Loskäret ö
  *Vedholmen ö   Smultronören skär
  Vedhällarna hällar   Smultronörn ö
  Vinterhamnen hamn   Smultronörsbukten vik
  Viten skär   Smörasken ö
  Viten skär   Smörasken ö
  Vitklintarna strandmark   Smörpundet udde
  Våkmyren ägomark   Stadsmossen odl.
  Våna, Lill- skär   Starrängen odl.
  Våna, Stor- skär   Starrängsvreten odl.
  Våna ö /Se   Stavsö odl.
  Vånreven rev   Stavsöviken vik
  Vässoklubbarna skär   Stengärdet gärde
  Västerhällen klippa   Stenörn ö
  Västerskäret skär   Stenörn ö
  Västersundet bäck   Stickelörn ö
  Västerudden udde   Stickelörshällan ö
  Västerängsberget berg   Sticklarna skär
  Västerängsören udde   Sticklarna öar
  Ytterbådan skär   Stolparna odl.
  Ytterörarna skär   Stor-Abborren ö
  Ytterörshålet sund   St[ora] Tisterören ö
  Ytterfjärden fjärd   Storbåtshamnen vik
  Yttermossen ägomark   Stor-dadde odl.
  Ålandsgrynnan grund   Storenskäret holme
  Åströmsviken vik   Stor-Enskäret ö
  Ängsbacken backe   Storeskeln skär
  Ängsbackmyren ägomark   Stor-Eskeln ö
  Ängshälludden udde   Storfinnarsören Saknas
  Örfjärden fjärd   Stor-Finnersörn f.d. ö
  Örhålet vik   Storgrundet grund
  Örsten halvö   Storgrundet ö
  Örstensudden udde   Storgrundet ö
  Östanholmen näs   Strogrundet ö
  Östergårdshamnen hamn   Storhamnen vik
  Österhusviken vik   Stor-Junkarn ö
  Österskogen skog   Stor-Korssten ö
  Österängsberget berg   Stor-Käringen f.d. ö
  Österängsgrundet grund   St[or] Lejon ö
  Österören udde   Stor-Läget ö
  Österörsviken vik   Storlägsgrundet grund
  Ötterviken vik   Stormossen odl.
      Stormossen odl.
      Stormyren odl.
      Stor-norrvreten vret
      Stor-Roten ö
      Storsanden vik
      Storskarpen holme
      Stor-Skarpen ö
      Storlisterören holme
      Stor-Tisteronörn ö
      Storträsket sjö
      Stortvire odl.
      Storvarpet vik
      Storvarpviken vik
      Storvassen vik
      Stor-Våna ö
      Strandhägnaden odl.
      Stridsbådan ö
      Strissorna öar
      Strutklubben skär
      Strutklubben ö
      Strängörn ö
      Strömgrundet grund
      Strömhällen ö
      Stummelbo odl.
      Stångskäret ö
      Stångskärshällan ö
      Stångudden udde
      Stäppelmossen odl.
      Stäppeludden udde
      Stäppeluddviken vik
      Stäppelviken vik
      Stäppelviken vik
      Stäppla terräng
      Sundholmen f.d. ö
      Sundmanshålet sund
      Sundmyren odl.
      Sundvretarna odl.
      Sunnanbådan ö
      Surängen odl.
      Svarthålan ö
      Svarthällan ö
      Svartklubben ö
      Svartkubben ö
      Svenneshällan ö
      Sågarbröte odl.
      Sädmyren odl.
      Sälbrottet grund
      Sälgrundet ö
      Sälgrundet ö
      (Sälgrunds)skallen ö
      Sälgrundsstenarna öar
      Sälgrundsörarna öar
      Sälhällan ö
      Sälhällarna öar
      Sälklubben f.d. ö
      Sältrissorna öar
      Sälungen ö
      Sälörn f.d. ö
      Söderblomsörn ö
      Söderby-Ramsan terräng
      Söderfjärden vik
      Södergårdsängen odl.
      Södergåssten f.d. ö
      Söderhusen terräng
      Söderi odl.
      Söderiet odl.
      Söder-Loskäret ö
      Södermanshällan ö
      Södersundet sund
      Södersundet sund
      Södersundshällen ö
      Söder-Trissan ö
      Söder-Trissorna öar
      Söderudden udde
      Södervreten vret
      Söderängen odl.
      Söderörarna öar
      Tallmossen odl.
      Tattarhamnen vik
      Tegarna odl.
      Tegelgrafberget berg
      Tillerströmsmyren odl.
      Tisterören, L. o. St., se Lill-, o. Stortisterören Saknas
      Tistronörarna öar
      Tistronörn ö
      Tisören ö
      Tolvmansörn ö
      Trafvarn ö
      Tranvikfjärden fjärd
      (Tranvik)fjärden vik
      Tranvikholmen holme
      (Tranvik)holmen ö
      Travarbulten ö
      Trindörn ö
      Trissorna öar
      Fröskal odl.
      Trutklubben ö
      Träsket sjö
      Trånghålet vik
      Träskrumporna terräng
      Träskvretarna odl.
      Träskörn ö
      Tunnan grund
      Turhuvsmyren odl.
      Turhuvudet udde
      Tuvrudan odl.
      Tuv-vreten vret
      Täppan odl.
      Tärnshällan ö
      Tärnsören skär
      Tärnsörn ö
      Understen ö
      Understen skär med fyr
      Vadbukten vik
      Vadet terräng
      Vadörsudden udde
      Valborgsmässberget berg
      Vamban mosse
      Vambmyrarna odl.
      Vargmyren odl.
      Vargmyren odl.
      Vedhuvud udde
      Vedhållarna ö
      Vedhällan ö
      Vesterskär ö
      Vesterskäret ö
      Vinterhamnen vik
      Vinterhamnsvreten odl.
      Vitbrottet grynna
      Viten ö
      Vitkarlen grund
      Vitklintarna öar
      Vretarna odl.
      Vretarna odl.
      Våkmyren odl.
      Vånarna öar
      Vånreven grund
      Vässargrundet grund
      Vässaröklubbarna skär
      Vässaröklubbarna öar
      Vässö-klubbarna öar
      Vässö-klubbarna öar
      Västergårdsmyren odl.
      Västergärdet gärde
      Västergärdsbacken terräng
      Västerhällan ö
      Västerklubb ö
      Västerskär ö
      Västerskären öar
      Västerskäret ö
      Västerskärskubben ö
      Västersundet sund
      Västerudden udde
      Västervreten odl.
      Västervreten vret
      Västerängen terräng
      Västerängen odl.
      Västerängsberget berg
      Västerängsmyren odl.
      Västerängsörn ö
      Ytterbådan ö
      Ytterfjärden fjärd
      Ytterörarna grund
      Ytterörarna ö
      Ytterörnshålet sund
      Yttre Hamnudden udde
      Yttre Sälörsviken vik
      Åland terräng
      Ålandsgrynnan grund
      Åmyren odl.
      Åströmsviken vik
      Ängen odl.
      Ängen odl.
      Ängsbacken terräng
      Ängsbackmyren odl.
      Ängshällarna f.d. öar
      Ängshälludden udde
      Örarna f.d. öar
      Örn fiskeplats
      Örnängen odl.
      Örnängsgrundet ö
      Örsten näs
      Örsten f.d. ö
      Örstensudden udde
      Örstensudden udde
      Östanholmen f.d. ö
      Österfjärden fjärd
      Östergårdshagen odl.
      Östergårdshamnen vik
      Östergårdsviken vik
      Östergårdsviken vik
      Österhusviken vik
      Österklubb ö
      Östermarken terräng
      Östermarkmyrarna odl.
      Österskogen skog
      Österslangen Saknas
      Österslangen udde
      Östervreten odl.
      Österängen odl.
      Österängen terräng
      Österängsberget berg
      Österängsgrundet ö
      Österängsvreten vret
      Österörn ö
      Österörsviken vik
      Ötterviken vik

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.