ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hökhuvuds socken : Frösåkers härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 354 Naturnamn : 277 Bebyggelsenamn : 147 Naturnamn : 271
?Hökhuvud sn *Allmänningsröret rör Hökhuvud socken Saknas Saknas Saknas
Hökhuvud sn Askörör råmärke Hökhuvud sn Nummerförteckning förteckning
Hökhuvud sn Assi Siön, se Assjösjön sjö Hökhuvud sn Nummerförteckning förteckning
Hökhuvud sn Assi Siön, se Assjösjön sjö Hökhuvud sn /Se Nummerförteckning förteckning
Hökhuvud socken Assi Siön, se Assjösjön sjö Höke (=Hökhuvuds) hökar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Hökhuvud sn Assi Siön, se Assjösjön sjö hökskallar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Hökhuvud sn Assjön sjö Anniön hmd Nummerförteckning förteckning
Hökhuvud sn Assjön sjö /Se Betlehem lht Nummerförteckning förteckning
Hökhuvud sn Assjösjön sjö Billsvret lht Nummerförteckning förteckning
Hökhuvud sn Assjösjön sjö Björkgården hemman Nummerförteckning förteckning
Hökhuvud sn Assjösjön sjö Björkholmen lht Nummerförteckning förteckning
Hökhuvud sn Assjösjön sjö Björklund lht Nummerförteckning förteckning
Hökhuvud sn Assjösjön sjö Blommens f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Hökhuvud sn Bakgärd terräng Blomtorp f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Hökhuvud sn Bakmossen ägomark Bläckdal torp Nummerförteckning förteckning
Hökhuvud sn *Bergsröret gränsmärke Borggårde by Nummerförteckning förteckning
Hökhuvud sn Bergvret ägomark Borggårde traktnamn Nummerförteckning förteckning
Hökhuvud sn Betlehemsgruvan förr järngruva /Se Borggårde by /Se Nummerförteckning förteckning
Hökhuvud sn Betlehemsgruvan förr järngruva /Se Borggårde soldatboställe, se Borggårde traktnamn Nummerförteckning förteckning
Hökhuvud sn /Se Betlehemsviken vik Bredlöt utjord Saknas Saknas
Hökhuvud sn /Se Betlehemsviken förr vik, senare soptipp /Se Brosjön banvaktstuga Aggmossen mosse
Hökhuvud sn Billsholmen ägomark Dalkrlsäng lht Anderssonsmyren myr
Hökhufvud sn Björkholmarna terräng Dalstorp lht Anniön terräng
Hökhuvud sn Björnmyren ägomark Däcksta by Bakgärde gärde
Hökhuvud sn Blockmyren myr Dörrflak lht Bakmossen mosse
Hökhuvud sn *Blåröret gränsmärke Fernbol utjord Bergvret vret
Hökhuvud sn *Bogårdsgruvan gruva /Se Finkaslott lht Betlehemsviken vik
Hökhuvud sn *Bogårdsgruvan gruva /Se Finntorp f.d. torp Billsvreten vret
Hökhuvud sn Bondmossen ägomark Fittjan torp Björkholmarna terräng
Hökhuvud sn Borggårde gruva silvergruva /Se Fittjatorp torp Björnmyren odling
Hökhuvud sn Bredkastet kyrkplats /Se Folkmora hemman Bladåkersmyren myr
Hökhuvud sn *Brosjön sjö Fornbol lht Blockmyren myr
Hökhuvud sn *Brosjön sjö, nu torrlagd? Fors båtmanstorp bebyggelse Blomhagen odling
Hökhuvud sn Brosjön sjö Fors by Bondmossen odling
Hökhuvud sn Bruddalen ägomark Fredrikslund lht Bordslätt odling
Hökhuvud sn Brännmossen mosse Fredsmora utjord [Borggårde]hagen hage
Hökhuvud sn Brännmossfallet terräng Fäboda t.d. torp Bredlöt Saknas
Hökhuvud sn Brännryan terräng Gammeläng lht Brosjön sjö
Hökhuvud sn *Bärmossen mosse Gillemon lht Bruddalen odling
Hökhuvud sn Dalgubbasgärden ägomark Gillesmon lht Bruddalsbacken landsvägsbacke
Hökhuvud sn Dalkarlsäng äng Granbackas hemman Brunnsgärdet gärde
Hökhuvud sn dammen, se Gimo damm sjö Granlund lht Brännmossen mosse
Hökhuvud sn Djupmyren myr Grindstugan lht Brännryan odling
Hökhuvud sn Djupmyren myr Gunbyle by Bunkarna ängar
Hökhuvud sn Djupmyren myr Gunbyletorp torp Byängen odling
Hökhuvud sn Edbergsfallet terräng Gunbyletorpen bebyggelse Dalgubbasgärdet gärde
Hökhuvud sn *Ekedalsröret gränsmärke Hanunda by Dalgubbasodlingen odling
Hökhuvud sn Farkullen kulle Hjälmsängsmyren lht Dalkarlsängen odling
Hökhuvud sn Finnbacken backe Hummelmyren lht Djupmyren myr
Hökhuvud sn /Se Finntorp terräng Hårsta f.d. torp Djupmyren myr
Hökhuvud sn Fittjan naturnamn /Se Hägnaden lht Farkullen terräng
Hökhuvud sn /Se Fittja natn. /Se Högrör f.d. torp Finnbacken backe
Hökhuvud sn /Se *Fittjarör råmärke Högrörsrödjan lht Fjällen odling
Hökhuvud sn /Se *Fittjarör råmärke /Se Hökhuvud traktnamn Fjällhålet odling
Hökhuvud sn /Se Flian natn /Se Hökhuvuds tertiärstation, se Hökhuvud traktnamn Fjälläng odling
Hökhuvud sn /Se Fornängen ägomark Johannesberg hmd Fornängen odling
Hökhuvud sn /Se Forsbosjön sjö Kackeläng lht Forsbosjön sjö
Hökhuvud sn /Se Forsbosjön sjö Kansarvreten lht Fåfängan odling
Hökhuvud sn /Se *Fors silvergruva gruva Klockarbol gård Fäbodlandet skog
Hökhuvud sn /Se forssjön, se Forsbosjön sjö Klockarbostället gård Fämossarna mossar
Hökhuvud sn /Se Fredsmora utjord Klyvjan hmd Gammelån å
Hökhuvud sn /Se *Frösåkers Allmänning allmänning Knarran hemman Gammeläng odling
Hökhuvud sn /Se Fämossarna mossar Komyren hemman Gillemoäng äng
Hökhuvud sn /Se Färnbol utjord Korsbron bebyggelse Gillermon skog
Hökhuvud sn /Se Gammelån å Korsvret lht Gimo-damm sjö
Hökhuvud sn /Se Gammelån å Kroken hemman Glansmossen mosse
Hökhuvud sn /Se Gammelån å Krongården hemman Granlundsvreten vret
Hökhuvud sn /Se Gillemoäng ägomark Kvarngården hemman Grindstugbacken landsvägsbacke
Hökhuvuds kyrka kyrka /Se Gillingesjön vattendrag Kyrkoherdebostället Saknas Groparna odling
Hökhuvuds prosteri f. prosteri Gimo damm sjö Lindarsvik hemman Gruvberget berg
Hökhuvud prästgd /Se Gimodamm sjö Lugnet, Lilla lht Grävsvinsholmen ö
Betlehem tp /Se Gimo damm sjö Lysta by Grötarna odling
Betlehem tp /Se Gimo damm sjö [Lysta]-åsen lht Gubbasodlingen odling
*Bogård Saknas /Se Gimo damm sjö Långsjötorp f.d. torp Gubbansvreten vret
»boolssmora» förr torp Gimu Dam, se Gimodamm sjö Långsunda by (Gunbyle)ängen odling
*Bolsmora förr torp /Se Gimu Dam, se Gimo damm sjö Löt hemman Gärdsmossen odling
*Bolsmora Saknas Gimu Dam, se Gimo damm sjö Löten del av by Halldammen odling
Borggårde by /Se Glamsmossen mosse Maren lht Hallsjön, Lilla sjö
Borggärde by Glamsmossen mosse Myrbäck lht Hallsjön, Stora sjö
Borggårde by Gruvbacken triangelpunkt Nederbyn del av by Harkäftsmossen mosse
Borggärde by Gruvberget berg Norrbyn bebyggelse Henriksholmen ö
Borggärde by Grävsvinsholmen holme Norrgården hemman Hjälmsängsmyren odling
Borggårde by Gröna gången terräng Nybygget lht Hjärtmyren odling
Borggårde by Gubbasodlingen ägomark Nyckeläng, Stora lht Horsberget berg
Borggårde Saknas /Se *Gåsmosserör råmärke Nyäng lht Humlegårdesbacken backe
Borggård by /Se Gärdsmossen ägomark Ol Massbacken hemman Hummelmyren odling
Borggårde by /Se Halladammen sankmark Pinkdal lht Hunsarn odling
Bredlöt utjord ?Hallsjön sjö Plöjars lht Husarvreten vret
*Brocaste, se Hökhuvud sn Hallsjön, Stora sjö Risinge traktnamn Hägnaden odling
*Brocaste Saknas /Se Hallsjön, Stora sjö Risinge f.d. by Hälsingvret vret
Däcksta by Hallsjön, Stora och Lilla sjöar /Se Risinge järnvägsområde, se Risinge traktnamn Hästhaget hage
Däcksta by Hallsjön, Stora sjö Roddarne bebyggelse Högalmen berg
Däcksta by Hallsjön, Lilla sjö Roddarne gdar /Se Högmossmyren odling
Däcksta by Hallsjön sjö /Se Roddarne f.d. by Högrör råsten
Däcksta by Hanklint ås Ryan lht Högrörsmossen mosse
Däcksta by Hanklint bergshöjd /Se Rödjan lht Hölsun äng
Däcksta by Harkäftsmossen mosse Röjningen lht Igelsjömossen mosse
Däcksta by *Hezängs bergrör råmärke Rönningen lht Igelsjön sjö
Däcksta by /Se Hjälmsätersmyren ägomark Samdby by Igelsjön f.d. sjö
Däcksta by /Se *Hjälmängs mosse mosse Sjöslätt lht Igelsvretarna vretar
Däcksta by /Se Hjärtmyren ägomark Skarpgärdet del av by Inängen odling
Fittjan torp /Se Horsberget ägomark Skedicka, se 1-4, 5 Uppskedika Saknas Kackeläng odling
Folkmora gd Hummelgårdsbacken backe Skedicka båtsmanstorp,se 1 Uppskedika båtsmanstorp Saknas Kansarvreten vret
Folkmora by /Se Hummelmyren ägomark Skogen lht Kappargärdet gärde
Fors by Husarvreten ägomark Skogsvreten lht Nilen skog
Fors by Hägnaden ägomark Skomakarmyren bebyggelse Klockgärdet gärde
Fors by Hälsingvret ägomark Skomakarmyren lht Klubbmossberget berg
Fors by med kvarn Hästhaget terräng Skvallerbacken lht Klubbmossen mosse
Fors by Högalmen terräng Slätmossen lht Klyvjan odling
Fors by Högmossmyren ägomark Stjärnudden lht Knoppet odling
Fors by *Högrå gränsmärke Strömmen lht Komyren odling
Fors by *Högrör gränsmärke Strömsbro lht Komyren, Nedre myr
Fors by *Högröret gränsmärke Strömslund lht Komyren, Övre myr
Fors by *Högröret gränsmärke Stängslan lht Korsbron landsvägsbro
Hökhufvud Saknas Högrör gränsmärke Svedjan lht Korsgärdet gärde
Fors by *Högröret gränsmärke Syltbo lht Kvarngärdet gärde
Fors by Högrörsmossen mosse Sågarbo lht Kvarngärdet gärde
Fors by Hökhuvuds ström Saknas Sänkslan lht Kvarnmyren odling
Fors by *Hökhuvudån? f.d. å Söderbyn bebyggelse Kvarnvreten vret
Fors by Igelsjön sankmark Södergården hemman Kvarnvreten vret
Fors by /Se Igelsjön sankmark Söderskogen lht Kvistargran skog
Fors by *Igelträsk sjö Tumsvreten lht Kyrkhålet odling
Fors by Kakeläng ägomark Tunsvreten lht Kålsängen odling
Fors by Kalvviksfallet terräng Tyan f.d. torp Källgrodan odling
Fors by Kalvviksfallet terräng Uppbyn del av by Käringskär terräng
Fors by Kansarvrerten terräng Uppskedika traktnamn Lillgärdet gärde
Fors by Kapellgärdet gärde /Se Uppskedika bebyggelse Lillgårdsåsen ås
Fors by Kapellgärdet gärde /Se Uppskedicka by Lillvreten vret
Fors by Kilen ägomark Uppskedika båtsmanstorp, se Uppskedika traktnamn Lindarsvreten vret
Fors by Kilen terräng Uppskedika båtsmanstorp bebyggelse Lyssnarberget berg
Fors by Kilen terräng Vattensta by Lystaholmen ö
Fors by *Kilrör gränsmärke Vattensta båtsmanstorp, se Vattensta Saknas (Lysta)ryan myr
Fors by Kilsdiket dike Vattensta traktnamn Långbergsbacken landsvägsbacke
Fors by Klubbmossberget berg Viklund lht Långbergskällan källa
?Fors by Klubbmossen mosse Viksund lht Långbroryan odling
Fors by Klyvjan odling /Se Väddika bebyggelse Långhägnaden odling
Fors by Komyren myr Väddicka by Långryan myr
Fors by Korsvret ägomark Väddickatorp torp Långtegarna odling
Fors by Kronfallet terräng Värmland f.d. torp Långvreten vret
Fors by Kvarndiket dike Värmlandstorp f.d. torp Lötakälla källa
Fors by Kvistargrän terräng Västerlägden lht Lötamossen mosse
Fors by Kyrkhålet ägomark Västerläggen lht Löten äng
Fors by /Se Källgrodan ägomark Västeräng lht Markusan odling
Fors by /Se *Käl sundz mÿra Saknas Ågården hemman Marsmarken terräng
Fors by /Se Käringskär terräng Ånö by Matkrok terräng
Fors by /Se Landskalmen gränsmärke Älgmora hemman Matsäcken odling
Fors by /Se Lillgärdsåsen ås Örsta by Mellran odling
Gillemon torp Lindarvsvreten terräng   Midsommarshålet terräng
Gunbyle by Lyssnarberget berg   Mittemyren odling
Gunbyle by Lyssnarberget berg /Se   Mosarna odling
Gunbyle by Lystaholmen holme   Mossvreten vret
Gunbyle by Lystaryan terräng   Myrarna odling
Gunbyle by Långban terräng   Myrarna odling
Gunbyle by Långbergskällan källa   Myrbäck odling
Gunbyle by Långbroryan terräng   Myrgärdet gärde
Gunbyle by Långmyren ägomark   Måsmossen mosse
Gunbyle by Långsjötorp terräng   Mässfly odling
Gunbyle by Lötakälla källa   Mässflybacken backe
Gunbyle by Löten ägomark   Norrgärdet gärde
Gunbyle gdr /Se Malman triangelpunkt   Norrgärdet gärde
Gunbyle by /Se Malängarna ägomark   Norrmossen mosse
-gärd eled i bebn /Se Maren ägomark   Norrsjövreten vret
*Hanahøfdi Saknas Mellra ägomark   Norrsvedjan- Lill- skog
*Hanahoffued Saknas Mickelsvreten ägomark   Norrsvedjan, Stor skog
?Hanunda by Mossarna mossar   Norrvikan odling
?Hanunda by Myrbacken backe   Norrvretarna odling
?Hanunda by Myrbergsvreten ägomark   Norrvreten vret
Hanunda by Myrbäck ägomark   Norrängarna odling
Hanunda by Måsmossen mosse   Norrängen äng
Hanunda by Måsmossen mosse   Nuttö åren odling
Hanunda by Märsmossen, se Måsmossen mosse   Nyckelängen odling
Hanunda Saknas /Se Mässflybacken terräng   Nyryan odling
Hanunda by *Naverör råmärke   Nyängsgärdet gård
Hanunda by /Se Norrmossen mosse   Olandsån å
Hanunda by /Se Norrsjövreten ägomark   Ol-Mass-backen landsvägsbacke
Hanunda by /Se Norrvikan terräng   Olvsjömossarna mossar
Hanunda by /Se *Norträskröret gränsmärke   Olvsjön sjö
Hanunda by /Se *Nydammsröret gränsmärke   Pinkdal odling
»hanøndhe» Saknas Olandsån å   Plogarna odling
Hårsta f.d. tp /Se Olandsån å   Plöjningen odling
Hökhufvud by Olandsån å   Ragastran odling
Hökhuvud f. kungsgård Olvsjömossarna ägomark   Rangelbol terräng
Hökhuvud by Olfsiön, se Vattenstasjön sjö   Rosensten sten
Hökhuvud f. kungsgård Olvsjön sjö   Rudholmarna terräng
*Hökhuvuds kungsgård Saknas /Se Olvsjön sjö   Ryan odling
*Hökhuvud kungsgård Pinkdal terräng   Ryorna odling
*Hökhuvud kungsgård Postvreten ägomark   Röjningarna ängar
?*Hökhuvudsberg Saknas *Prästängsröret råmärke   Röjningen odling
Hökhuvuds berg f. gruva Ragastra ägomark   Röjningen odling
Hökhuvuds berg f. gruva *Rensmyren ?myr   Röjningen odling
Hökhuvuds berg f. gruva Rosensten sten   Rörmyren myr
Hökhuvudsberg f. gruva Rudholmarna terräng   Sandarna odling
Hökhuvudsberg f. gruva Ryfallet terräng   Sandvretarna vretar
Hökhuvudsberg f. gruva Ryorna ägomark   Sarasvreten vret
Hökhuvuds berg f. gruva Rönmaren sjö /Se   Sjukmyrberget berg
*Hökhuvudsberg kungsgård /Se Rönmaren sjö /Se   Sjånkmyrberget berg
*Hökhuvudsberg kungsgård Rönningen ägomark   Sjånkmyren myr
Lysta by Rönningen ägomark   Sjöhaget hage
Lysta by Salsiön, se Hallsjön, Stora sjö   Sjömyr odling
Lysta by Sandby malm terräng /Se   Skabbvreten vret
Lysta by *Sandby utfjord ängsmark?   Skarpgärdet gärde
Lysta by Sandvretarna ägomark   Skinnslip terräng
Lysta by Silvergruvan nedlagd gruva   Skinnslipsmossen mosse
Lysta by /Se Silvergruvan nedlagd gruva /Se   Skogsgärdet gärde
Lysta by /Se Sjånkmyrberget berg   Skogsvreten vret
Lysta by /Se Sjånkmyren myr   Skogvaktarbostället terräng
Lysta by /Se Sjöslätt ägomark   Skogvaktarbostället terräng
Lysta by /Se Skabbvreten ägomark   Skomakarmyren odling
Långrunda gd Skarpgärden ägomark   Skraltbacken landsvägsbacke
Långsunda by *Skereta rör råmärke   Skrivarberget berg
Långsunda by Skinnslipsmossen mosse   Skräddarmyr odling
Långsunda gdr Skogsgärden ägomark   Skräddarvreten vret
Långsunda gdr Skrivarberget berg   Skvallerbacken backe
Långsunda by Skrivarberget berg /Se   Skönvall odling
Långsunda gdr /Se *Skrivarberget berg   Slåttan odling
Löt gd Skrivarberget berg /Se   Slätmossen odling
Löt gd Skrivareberget bergvägg /Se   Smedhagen hage
Löt Saknas /Se Skrivareberget berg   Småängarna odling
Löt by /Se *Slotmoröret gränsmärke   Sporrmyren odling
Löt gd /Se Sluten ägomark   Storgärdet gärde
?Norrskedika by Slåttan ägomark   Storholmen ö
Risinge by Smedhagen ägomark   Stormyren odling
?Risinge by Smörasken klippa   Stormyren odling
Risinge by Storholmen holme   Storslätten odling
Risinge by Stormyren ägomark   Storvreten vret
Risinge by Stormyren ägomark   Storängsmyren odling
Risinge gd Storängsmyren ägomark   Stugryorna odling
Risinge gd Stugryorna ägomark   Stängslet odling
Risinge gd Stängseldiket dike   Svarsbolsängen kärr
Risinge by Stängslan ägomark   Svartmyr odling
Risinge by Svarsbroängen terräng   Sveden vret
Risinge gd Svedden terräng   Sveden odling
Risinge by Svedjan terräng   Svedjan odling
Risinge by Svensbol terräng   Sågdammen odling
Risinge gd *Syrstaholmen Saknas   Sälgedalen terräng
Risinge by Sågdammen terräng   Sätergärdet gärde
Risinge by /Se Sågdammen ägomark   Sätern odling
Risinge by /Se *Sågröret gränsmärke   Södergärdet gärde
Risinge f.d. by /Se Sälgedalen terräng   Söderskogen skog
Risinge bebyggelse /Se Sätergärden ägomark   Söderängen äng
Risinge by /Se Sätern ägomark   Söderängen odling
Risinge gd /Se Söderskogen skog   Tegskär odling
Roddarne by Tallören holme   Templet odling
Roddarne Saknas Tegskär terräng   Torparvreten vret
Roddarne by Templet ägomark   Transjön sjö
Roddarne by *Tingsdal Saknas   Trisun odling
Roddarne gd Torer Höks hög ättehög /Se   Tränsjömossarna mossar
Roddarne f.d. by /Se Torer Höks hög fornlämning /Se   Tränsjön sjö
Roddarna gdr /Se Torer Höks hög ättehög /Se   Tunsvreten vret
Roddarne by /Se Trisun ägomark   Tuthornet källa
Sandbo åtting åtting /Se Tränsjön sjö   Ulvsjön sjö
?Sandby by Tränsjön sjö /Se   Vagnmakarodlingen odling
Sandby by Tullportsdiket dike   Valborghägnaden odling
Sandby by Tuppen terräng   Vamstarvreten vret
Sandby by Tuthornet terräng   Vargholmarna terräng
Sandby by Tyastenen sten   Vibergshagen hage
Sandby by ullfsiön, se Olvsjön sjö   Viken odling
?Sandby by Valborghägnaden terräng   Vitmossen mosse
Sandby by *Valde bro bro   Vretängen odling
Sandby by Vamstarsvreten ägomark   Väddickasjön sjö
Sandby by /Se Vargholmarna terräng   Väderkvarnsbacken backe
Sandby by /Se Vattenstasjön sjö   Värmlänningen odling
Sandby åtting del av sn /Se Vattenstasjön sjö   Västergärdet gärde
Sandby åtting del av sn /Se Vattenstasjön sjö   Västerlägden odling
Sanby åtting byar Veckoröten ägomark   Västerängen odling
Sandby åtting del av sn Veddicka sjön sjö /Se   Åbron vägbro
Sandby åtting del av sn /Se Wedika Siön, se Väddikasjön f.d. sjö   Åren odling
Skedicka, se Uppskedicka by *Vidjeröret gränsmärke   Åvreten vret
Skedicka, Upp- by /Se Vitmossen mosse   Ängen odling
Tyan f.d. torp /Se Väddickasjön sjö   Ängshagen odling
Uppskedika by Väddikasjön igenväxt sjö   Örslandet skog
Uppskedika by Väddikasjön sankmark    
Uppskedicka by Åren terräng    
Uppskedicka by *Åröret gränsmärke    
Skedika by *Ängsholmen Saknas    
Skedika by /Se Äppelsjön sjö    
Uppskedika by /Se Örslandet terräng    
Uppskedika by /Se      
Uppskedicka by /Se      
Uppskedika by /Se      
Uppskedika by /Se      
Uppskedicka by /Se      
Uppskedika by /Se      
Uppskedika beb. /Se      
Vattensta by      
Vattensta by      
Vattensta by      
Vattensta by      
Vattensta by      
Vattensta by      
Vattensta by /Se      
?Vattensta by      
Vattensta by      
Vattensta by      
Vattensta by      
Vattensta by      
Vattensta by      
Vattensta by      
Vattensta by      
Vattensta by      
?Vattensta by      
Vattensta by      
Vattensta by      
Vattensta by      
Vattensta by      
Vattensta by      
Vattensta by      
Vattensta by      
Vattensta by      
Vattensta by      
Vattensta by /Se      
Vattensta by /Se      
Vattensta by /Se      
Vattensta by /Se      
Vattensta by /Se      
Vattensta by /Se      
Vattensta by /Se      
Vattensta by /Se      
Väddika by      
Veddika by      
Veddicka by /Se      
Väddicka by      
Väddika by      
Väddicka by      
Väddicka by      
Väddika by      
Väddika by      
Väddika by /Se      
Vedicka by /Se      
Väddika by /Se      
Väddika by /Se      
Väddicka by /Se      
Väddika by /Se      
Veddicka by /Se      
Väddika by /Se      
Ånö by      
Ånö by      
Ånö by      
Ånö by      
Ånö by      
Ånö by      
?Ånö by      
Ånö by      
Ånö by /Se      
*Åhn Saknas      
Älgmora gd      
Älgmora by      
Örsta by      
?Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by /Se      
Örsta by /Se      
Örsta by /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.