ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östhammars stad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 86 Naturnamn : 23 Bebyggelsenamn : 12 Naturnamn : 15
Östhammar stad Alören skär Östhammars kommmun kommun Alörn f.d. ö
Östhammar stad /Se Alören o. Terrilören ö o. halvö Östhammar traktnamn Klackskär f.d. ö
Östhammar stad /Se *Bråbänken höjd /Se Östhammar stad Klockskäret ö
Östhammar stad Gullskär skär /Se Östhammar stad Krutudden udde
Östhammar stad Krutudden udde Östhammar stad /Se Kråkörn ö
Östhammar stad Kråkören skär Östhammars skopinnar inbyggarbeteckning Kvarnberget berg
Östhammar stad Kärleksallén allé Skopinnar inbyggarbeteckning Lorensholmen f.d. ö
Östhammar stad Näsuddsviken vik Skopliggar inbyggarbeteckning Nordanvik terräng
Östhammar stad Steens Tierden, se Östhammarsfjärden fjärd Östhamra skohamra inbyggarbeteckning Pålkällan källa
Östhammars Saknas Stensfierden, se Östhammarsfjärden fjärd Östhamra skohamra inbyggarbeteckning Pålkällbergen berg
Östhammar Saknas Stens fierden, se Östhammarsfjärden fjärd Boda f.d. hemman Skathålet sund
Östhammar stad Stensfiälen, se Östhammarsfjärden fjärd Rosenberg lht Storgrundet grund
Östhammar stad Terrilören udde   Tärrilörn ö
?Östhammar stad Terrilören o. Alören halvö o. ö   Valströmsudden udde
Östhammar stad Östhammarsfjärden fjärd   Östhammarsfjärden fjärd
Östhammar stad Östhammarsfjärden fjärd    
Östhammar stad Östhammarsfjärden fjärd    
Östhammar stad Östhammarsfjärden fjärd    
Östhammar Saknas Östhammarsfjärden vik    
Östhammar stad Östhammarsfjärden fjärd /Se    
Östhammar stad Östhammarsfjärden fjärd    
Östhammar stad Östhammarsfjärden fjärd    
Östhammar stad Östhamars örana, se Alören o. Terrilören öar    
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar Saknas      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad      
Östhammar stad /Se      
Östhammar stad /Se      
Östhammar stad /Se      
Östhammar (fsv. Hamar) stad /Se      
Östhammar stad /Se      
Östhammar stad /Se      
Östhammar stad /Se      
Östhammar stad /Se      
Östhammar stad /Se      
Östhammar stad /Se      
Östhammar stad /Se      
Östhammar stad /Se      
Östhammar stad /Se      
Östhammar stad /Se      
Östhammar, Gamla stad(?) /Se      
Östhammars hus Saknas      
Östhammarshus, se Östhammar Saknas      
Östhammars kyrka Saknas /Se      
Östhammars län Saknas /Se      
*Östhammars Slott Saknas      
Östhammars slott försv. slott(?) /Se      
Gammelbyn plats /Se      
Hamar fsv. för Östhammar /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.